(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
Дата публікації 14.6.2023 10:49:25
 
 • Забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємства, отже ВСЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ЙОГО ВЛАСНИКА ТА КЕРІВНИКА (п. 3 статті 55 Кодексу цивільного захисту України).
 • Керівник підприємства, розробляючи організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих територій, ділянок, зон, об’єктів, споруд, будівель та їх частин, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
 • Відповідальних осіб (особу) призначають наказом по підприємству. Їх в обов’язковому порядку ознайомлюють з даним наказом під підпис. У кожному приміщенні повинна також розміщуватись табличка з прізвищем  ім’ям і по батькові та телефоном відповідального за пожежну безпеку в конкретному приміщенні.
 • Обов’язки відповідальних за протипожежний стан та експлуатацію засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ підприємства. Особи, відповідальні за пожежну безпеку, розробляють інструкції з питань пожежної безпеки та забезпечують підтримання протипожежного режиму на відповідній території, ділянці, споруді, будівлі та приміщенні.
ЩО ТАКЕ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ?
 • створення умов для безпечної праці;
 • мінімізації ризику виникнення пожеж;
 • забезпечення технічними засобами забігання виникнення та гасіння пожеж, а також мінімізації їх наслідків;
 • контроль дотримання протипожежних вимог і норм законодавства;
 • розробка і впровадження регламентів по гасінню пожеж, евакуації та порятунку з місць пожежі й задимлення людей і майна (матеріальних цінностей);
 • проведення інструктажів і навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб та працівників зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою.
Якщо підприємство проводить виробничу діяльність на площах орендованих у іншої юридичної особи, то сторони повинні в письмовій формі домовитись про те, хто з них і на яких умовах здійснює ці роботи.
ЩО ТАКЕ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ РЕЖИМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ?
Перш за все, протипожежний режим підприємства слід розуміти як комплекс заходів, які повинні бути реалізовані підприємством для забезпечення нормального протипожежного стану підприємства. Нормативну базу цього питання становлять Кодексу цивільного захисту України (глава 13) та Правила пожежної безпеки України, затверджені наказом МВС від 31.12.20141417. Відповідно до яких протипожежний режим включає в себе:
 • порядок утримання шляхів евакуації;
 • визначення спеціальних місць для куріння;
 • порядок застосування відкритого вогню;
 • порядок використання побутових нагрівальних приладів;
 • порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 • правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • місця для зберігання та допустиму кількість сировини, напівфабрикатів і готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
 • порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я;
 • очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;
 • порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
 • порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
 • порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів і занять з пожежно-технічного мінімуму;
 • порядок експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 • порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;
 • порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні та святкові дні;
 • порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинення технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння;
Важливою складовою протипожежного режиму на будь-якому підприємстві є розробка і впровадження порядку дій при виникненні пожежі. Має бути розроблений та вивішений на видному місці план евакуації на випадок пожежі.
Такий план розробляється на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням людей на яких 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають 2 поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових більше – 50 осіб.
ЯКІ ТА ЯКА КІЛЬКІСТЬ ВОГНЕГАСНИКІВ ПОВИННА БУТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ?
 • На будь-якому підприємстві повинна бути достатня кількість вогнегасників для гасіння пожежі. Починаючи з 2018 року, порядок експлуатації, повірки та перезарядки вогнегасників регулюється Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими Наказом МВС від 15.01.2018 № 25. Відповідно до цих Правил будинки і приміщення різного призначення повинні бути оснащені переносними або пересувними вогнегасниками.
 • Будинки адміністративного та побутового призначення на кожному поверсі повинні мати НЕ МЕНШЕ ДВОХ ПЕРЕНОСНИХ ВОГНЕГАСНИКІВ (з масою заряду – 5 кг і більше).
 • Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками НЕ МЕНШЕ НІЖ ОДИН ВОГНЕГАСНИК на приміщення. Кількість та види вогнегасників для різних типів приміщень підприємства визначені вищезгаданими Правилами.
 • Слід розуміти, що разом з вогнегасниками на підприємстві має зберігатися пакет документів що додається при їх закупівлі, а саме: сертифікат відповідності, інструкція з експлуатації та паспорт на кожний вогнегасник.
 • Особі, відповідальній за пожежну безпеку, необхідно обов’язково провести огляд вогнегасників перед розміщенням їх на об’єкті, зокрема перевірити цілісність пломб на запірних пристроях, наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників, положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників та наявність у маркуванні і в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) та технічного обслуговування.
 • Після проведення огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні номери) за прийнятою на об’єкті системою нумерації.
 • Особа відповідальна за пожежну безпеку повинна вести журнал обліку вогнегасників і проводити їх огляд не рідше одного разу на місяць та своєчасно направляти їх на перезарядку.
ХТО РОЗРОБЛЯЄ І ЗАТВЕРДЖУЄ ІНСТРУКЦІЇ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОВОДИТЬ ІНСТРУКТАЖІ ?
 • На кожному підприємстві повинні бути розроблені та затверджені інструкції з пожежної безпеки, які закріплюють основні положення протипожежного режиму в кожному приміщенні чи на об’єкті.
 • Інструкції розробляються для всіх об’єктів, кожного приміщення (крім коридорів, санвузлів, басейнів і подібних приміщень) та окремих видів робіт.
 • Розробляє інструкції особа відповідальна за пожежну безпеку, право затверджувати дані акти має право керівник підприємства або будь-яка делегована ним особа.
 • Правила з пожежної безпеки закріплюють низку вимог до згаданих інструкцій, визначають їх структуру і основні розділи. Так зокрема, інструкції повинні містити інформацію про категорію (А, Б, В, Г, Д) приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих, складських приміщень та лабораторій), вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів, визначати спеціальні місця для куріння та вимоги до них, порядок утримання та прибирання приміщень, робочих місць, спецодягу, порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт, обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі тощо.
 • Інструкції вивчають під час протипожежних інструктажів, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, виробничого навчання і вивішують на видимих місцях. Усі працівники прийняті на роботу повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. Факт проведення інструктажів фіксується у спеціальному журналі, який має бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою підприємства і підписом керівника.
 • Види протипожежних інструктажів, а також порядок організація та проведення протипожежних інструктажів, навчання і перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму встановлено постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
 • Періодичність проведення інструктажів встановлюється керівником підприємства, однак повинна становити не рідше одного разу в рік. Інструктажі проводяться працівником, який пройшов навчання в навчальному центрі. Особи яких приймають на роботу, пов’язаною з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).
ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬ СПІВРОБІТНИКИ ДСНС УКРАЇНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ?
Під час перевірки пожежної та техногенної безпеки інспекторів цікавить:
 • декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Цей документ потрібен не всім суб’єктам господарювання, без неї можуть провадити діяльність орендарі нерухомості, якщо декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником цього об’єкта нерухомості. Декларацію не подають на використання торговельних місць, кіосків і контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду, а також на використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймають в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту;
 • наявність на об’єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків із питань пожежної безпеки;
 • застосування в будівництві та на виробництві матеріалів і речовин із певними показниками щодо пожежної небезпеки;
 • проведення інструктажів і проходження навчання з питань пожежної безпеки;
 • протипожежний стан утримання шляхів евакуації та виходів і т. д
Це лише орієнтовний перелік організаційно-розпорядчих документів, а для уникнення пожежі та її наслідків (пошкодження та знищення майна, завдання шкоди здоров’ю і життю людей) потрібно вживати реальні протипожежні заходи.
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: