(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сквирської міської територіальної громади на 2022 рік

 
Дата публікації 28.12.2021 16:17:8
 

 

Програма 

соціально-економічного та культурного розвитку 

Сквирської міської територіальної громади на 2022 рік

 

Зміст

ПАСПОРТ                                                                                                                

ВСТУП                                                                                                                     

1. Аналіз економічного і соціального розвитку Сквирської міської територіальної громади                                                                                   

2. Мета, завдання та заходи економічного та соціального розвитку Сквирської громади у 2021 році                                                                              

2.1. Розвиток людського потенціалу                                                                     

2.1.1. Якісна освіта для всіх                                                                                   

2.1.2. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя людей                                   

2.1.2.1. Розвиток медичної галузі                                                                          

2.1.2.2. Розвиток фізичної культури та спорту                                                      

2.1.3. Розвиток культурного та духовного середовища, збереження та популяризація культурної спадщини                      

2.1.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами              

2.1.5.Підвищення рівня енергоефективності                                                        

2.1.6. Створення умов для якісного, комфортного та безпечного життя    

 людей                                                                                                                       

2.1.6.1. Розвиток молодіжної інфраструктури, підтримка соціальних проєктів з розвитку молоді, її національно-патріотичного виховання                        

2.1.6.2. Підтримка дітей та сім’ї.                                                                          

2.1.6.3. Соціальний захист населення.                                                                 

2.1.6.4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг                

2.1.6.5. Розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості населення

2.1.6.6. Будівельна діяльність                                                                                 

2.1.6.7. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки                                  

2.2. Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону                          

2.2.1. Розвиток промислового потенціалу                                                             

2.2.2. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського 

виробництва                                                                                                             

2.2.4. Сприяння покращенню інвестиційного клімату                                        

2.2.5. Розвиток туристичного потенціалу                                                             

2.3. Сталий розвиток територій населених пунктів і громад                              

2.3.1. Надходження до бюджету громади.                                                            

2.3.2. Містобудівна діяльність.                                                                              

2.3.3.Транспорт та дорожнє господарство                                                            

3. Джерела фінансування заходів з економічного та соціального розвитку громади на 2022 рік    

                                                                                         

Додаток 1

Перелік міських  цільових програм Сквирської міської ради, які передбачається фінансувати у 2022 році

 

Додаток 2

Перелік інвестиційних проєктів (об’єктів будівництва), які планується реалізувати у 2022 році

 

 

ПАСПОРТ

(загальна характеристика  програми)

Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Сквирської міської територіальної громади на 2022 рік

 

1. 

Ініціатор розроблення Програми 

Сквирська міська рада

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про ініціювання розроблення Програми

-

3. 

Розробник Програми 

Відділ економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку    

4. 

Співрозробники Програми 

Структурні підрозділи та відділи Сквирської міської ради

5.

Головний розпорядник коштів

-

  6. 

Відповідальний виконавець Програми 

Відділ економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку

7. 

Учасники Програми (співвиконавець) 

Структурні підрозділи та відділи Сквирської міської ради

8. 

Термін реалізації Програми 

2022 рік

8.1. 

Етапи виконання Програми
(для довгострокових програм) 

-

9. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  (для комплексних програм) 

Міський, обласний та державний бюджети  

10. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

Виконання заходів Програми буде здійснюватися шляхом фінансування міських  цільових програм за кошти міського бюджету,  обласного та державного бюджетів у вигляді цільових капітальних субвенцій, нших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

у тому числі: 

 

10.1 

коштів державного бюджету

-

коштів обласного бюджету

-

коштів інших місцевих бюджетів

-

коштів інших джерел

-

 

ВСТУП

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Сквирської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) розроблена відділом економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради спільно з іншими структурними підрозділами міської ради.

Програма базується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку Сквирської міської територіальної громади, визначенні основних зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток регіону, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні громади за особливих обставин, викликаних необхідністю вжиття заходів для подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 з найменшими втратами. 

Основні завдання Програми та пріоритетні напрями діяльності в громаді трансформовані в перелік конкретних заходів з її реалізації та згруповані у розділи, які відповідають стратегічним та оперативним цілям розвитку Сквирської міської територіальної громади. Виконання заходів Програми дозволить забезпечити стабільне функціонування економіки в умовах адаптивного карантину, надати підтримку галузям економіки (сферам діяльності), які найбільш постраждали від наслідків пандемії, сприятиме створенню умов для комфортного та безпечного життя мешканців громади. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є стаття 143 Конституції України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами).

При підготовці Програми враховані завдання інших документів державного планування, а саме:

 • Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30.09.2019 № 722); 

 • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695;

 • Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534;

 • Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586;

 • Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням Сквирської міської ради від 30.09.2021 № 01-12-VIІI;

Програма містить такі додатки: «Перелік міських цільових програм, які передбачається фінансувати у 2022 році» (додаток 1), «Перелік інвестиційних проєктів (об’єктів будівництва), які планується реалізувати у 2022 році» (додаток 2).

Основним інструментом реалізації завдань Програми є виконання заходів обласних комплексних та міських цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів. 

Фінансування пріоритетних напрямів, у тому числі через місцеві цільові програми, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету, а також виділених фінансових ресурсів обласного та державного бюджету, приватних інвестицій. 

Програма є інструментом діалогу всіх гілок місцевої влади, бізнес-спільноти та громадськості, а тому відкрита для доповнень і змін, які затверджуються в установленому порядку Сквирською міською радою за поданням міського голови .

Сквирська міська рада здійснює поточне управління і оперативний контроль ходу реалізації програмних заходів та щорічно звітує перед міською радою про її виконання. 

1. Аналіз економічного і соціального розвитку Сквирської  міської територіальної громади.

 

Сквирська міська  територіальна громада — розташована на території Білоцерківського району Київської області, площа – 87353,7 га., загальна чисельність населення складає близько 31700 осіб.  Адміністративний центр — місто Сквира. До складу громади входить 1 – місто та 43 сільських населених пункти. 

Незважаючи на високий ступінь невизначеності щодо подальшого розвитку пандемії та її впливу як на світову економіку, так і економіку України, в цілому економічна ситуація у Київській області протягом 2021 року залишалася контрольованою.

За результатами рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України за І півріччя 2021 року, який здійснює Міністерство розвитку громад та територій України, Київщина зайняла 3 місце серед областей держави.

Не зважаючи на це, за складних умов в громады ведеться робота щодо подальшого впровадження реформи децентралізації, реформування медичної та освітньої галузей, забезпечення прав дітей та підтримки сім`ї, соціального захисту малозахищених верств населення, будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної сфери, покращення стану дорожнього покриття, поліпшення екологічної ситуації в громаді.

 

Промисловість

На території громади протягом 2021 року працювало 14 промислових підприємств. Інноваційною діяльністю в районі займаються Сквирська філія ТОВ «Грона», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», підприємства легкої промисловості та сільськогосподарські підприємства району ТОВ ”АФ Колос”, ФГ “Нота”, ТОВ «Євросід». Успішно розвиваються та впроваджують свою діяльність ТОВ "Агрохолдинг  Сквира" та ТОВ «Сквирський завод продтоварів». Найпоширенішими напрямками інноваційної діяльності в районі залишаються оновлення продукції та освоєння нових технологій. Реалізацію інноваційної продукції здійснювали 24 промислові підприємства або 7% від загальної кількості промислових підприємств Київської області, серед яких ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», що входить у п’ятірку найбільших в області.

На підприємствах у 2021 році тривала робота, спрямована на підвищення ефективності виробничого потенціалу за рахунок розширення та модернізації виробничих потужностей, удосконалення існуючих технологій, оновлення асортименту продукції. Так, у звітному періоді відновлено роботу ТОВ «Сквирський завод продтоварів» після реконструкції існуючих виробничих потужностей введено в дію цех з перероблення молока, виробництва масла та сиру.

 

Агропромисловий комплекс

Агропромисловий комплекс є важливою складовою як економіки держави, так і Сквирської територіальної громади, стан справ в якому впливає на рівень і якість життя населення, створює соціально – економічні умови сільського розвитку. Сквирщина зі своїми кліматичними умовами та інвестиційним потенціалом може нарощувати сільськогосподарське виробництво і тим самим забезпечувати потребу громади у сільськогосподарській продукції. 

Найбільше природне багатство Сквирщини – її благодатні землі, значна частина яких чорноземи. Земельний фонд Сквирської територіальної громади становить близько 87,3 тис. га. Сільськогосподарські угіддя займають понад 72,9 тис. га, в тому числі ріллі більше 66,4 тис. га. 

Пріоритетним напрямком сільськогосподарського виробництва Сквирської міської територіальної громади, відповідно до його природно кліматичних умов є вирощування зернових, зернобобових та технічних культур, зокрема пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку, соняшнику,  та виробництво свинини, молока в галузі тваринництва. Приділяється серйозна увага на допоміжні галузі – овочівництво, садівництво, картоплярство.

Найбільшими сільськогосподарськими товаровиробниками і платниками податків (у відсотках до загальної суми надходжень бюджету) є ТДВ Шамраївський цукровий завод – 5,3%; ПП АФ Розволожжя – 3,4%; СГПП ім. Гагаріна – 2,1%; ПП Новагрос – 1,6%; ПП АС Малолисовецька – 1,6%. Надходження до бюджету громади від сільськогосподарських товаровиробників складають понад 30%. 

Кожне підприємство самостійно приймає рішення про спрямування  коштів на впровадження нових технологій в галузі тваринництва та рослинництва для підвищення ефективності виробництва  що дає можливість працювати на результат. 

За останні роки зросли обсяги капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс району, найбільше - в сільгоспмашини та обладнання. Це пов’язано і з розширенням посівних площ, і з бажанням оновити парк існуючого обладнання. З цією метою фізичні та юридичні особи територіальної громади ефективно використовують і бюджетні кошти за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

Для отримання фінансової підтримки шляхом часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, придбаних за власні або за кредитні кошти з початку року до розпорядників бюджетних коштів звернулося 5 сільськогосподарських підприємств громади, яким компенсовано 487594 грн. 

Урядовою програмою підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів у 2021 році скористалося 7 с/г підприємств Сквирської міської територіальної громади, яким виплачено компенсаційні виплати на суму 784044 грн.

Дотацію за приріст корів власного відтворення згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції отримали  2 підприємства на суму 989802 грн. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року  № 107 (зі змінами) «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» Сквирською міською радою прийнято та розглянуто 61 пакет документів від фізичних та юридичних осіб для отримання дотації за наявні 2652 бджолосім’ї  і  нараховано 530400грн.. 

Державна підтримка сільського господарства є об'єктивною необхідністю для розвитку сільськогосподарського підприємництва і вважається запорукою розвитку економіки в цілому.

 

Енергоефективність

Одними з найгостріших проблем України на сучасному етапі її розвитку, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства, є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів. Для нашої громади також, як і для багатьох міст України, характерною є значна енерговитратність сфер економіки, комунальної, бюджетної та соціальної.

В структурі видатків бюджету Сквирської міської територіальної громади значний обсяг витрат  становлять видатки на енергоносії, а саме 16 % від доходів загального фонду бюджету, що складає у 2021 році – 29598,2 тис.грн. Враховуючи викладене вище, проблема економії енергетичних ресурсів є однією із найбільш актуальних для громади.

З метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами житлово-комунального та міського господарства, бюджетними закладами та установами, населенням Сквирської міської ради, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання розроблена Програма енергозбереження та енергоефективності Сквирської міської ради на 2022-2026 роки. 

Протягом 2021 року проведено капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і утеплення фасаду) «Сквирського РЦДЮТ» в м.Сквира та капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей) Сквирського академічного ліцею.

 

Транспорт та дорожнє господарство

В сфері транспорту та дорожнього господарства Сквирська міська рада спрямовує свою роботу на забезпечення належної якості та безпеки пасажирських перевезень за рахунок всебічної співпраці з перевізниками та поліпшення якості дорожнього покриття. 

Протягом 2021 року Сквирська міська рада не проводила конкурси з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, оскільки відповідно до ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» не мала відповідних повноважень. Після внесення змін до ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» розроблено проєкт регуляторного акта «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади», який надіслано до Державної регуляторної служби України для погодження та отримання висновку. На даний час Сквирська міська рада спільно із старостами формує маршрутну мережу автобусних маршрутів загального користування, забезпечення організації пасажирських перевезень на яких покладається на виконавчий комітет Сквирської міської ради, які будуть винесені на конкурс. Паралельно формується склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади.

Протягом 2021 року Сквирська міська рада неодноразово зверталася до Білоцерківської РДА щодо проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі району (внутрішньорайонні маршрути) в зв’язку із закінченням терміну дії договорів з фізичними особами-підприємцями, які виконували перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування віднесених до компетенції Сквирської районної державної адміністрації та не виходили за межі колишнього Сквирського району.

Зверталися до Управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації, з метою усунення систематичних порушень з боку не добросовісних перевізників.

Приділяється значна увага політиці в галузі пасажирських перевезень та намагалися, в межах свої повноважень, задовольняти потреби населення громади в безпечності та якості надання послуг з пасажирських перевезень та підвищенню рівня забезпечення населення громади якісними автобусними пасажирськими перевезеннями, у т.ч. пільговими.

Відповідно до Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади буде розроблена та подана на розгляд сесії міської ради Програма пільгового перевезення та Програма «Соціальне таксі» для забезпечення доступу осіб з додатковими потребами до транспортних послуг ( з дотриманням інклюзивних вимог).

У зв’язку зі зменшенням попиту на послуги пасажирського транспорту та введеними обмеженнями у зв’язку із запровадженням на території України карантину через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 значно зменшився пасажиропотік, в наслідок чого перевізники зазнають значних збитків.

У зв’язку зі зменшенням попиту на послуги пасажирського транспорту та введеними обмеженнями у зв’язку із запровадженням на території України карантину через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 значно зменшився пасажиропотік, в наслідок чого перевізники зазнають значних збитків.

Протягом 2021 року продовжувалась робота, спрямована на поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг територіальної громади, підвищення рівня безпеки дорожнього руху, подальшого розвитку дорожньої інфраструктури.

На фінансування робіт з капітального ремонту доріг територіальної громади по Програмі будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2021 рік було виділено 11560,7 тис. грн. На співфінансування заходів зазначеної Програми Сквирською міською радою в бюджеті на 2021 рік було виділено кошти в сумі 1513,7 тис. грн. За ці кошти капітально відремонтовано дорожнє покриття по вулиці Шевченка від будинків №20 до №38 та від №59 до №65 в с. Малі Єрчики, в м. Сквира капітально відремонтовано дорожнє покриття по вул. Стаханова від будинків №2 до №34 та від №34 до №62, вул.Проєктна, пров. Проєктний, та вул. Мічуріна.

На фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, а також на утримання доріг комунальної власності Сквирською міською радою протягом 2021 року профінансовано              12844,0 тис.грн. в тому числі 3780,0 тис. грн.. кошти міського бюджету. 

 

Бюджетна політика та фінансова діяльність

До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за 11 місяців 2021 року фактично надійшло 284 948,0 тис. грн., що складає  103,1% до уточнених планових призначень.  

До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за 11 місяців 2021 року (без урахування трансфертів) фактично надійшло 173 149,6 тис. грн., що становить 106,8% виконання до уточненого планового показника доходів (162 113,5 тис. грн.). Порівняно до надходжень січня – листопада 2020 року (за мінусом надходжень Великополовецької сільської ради) надходження за 11 місяців 2021 року збільшились на  17 265,8 тис. грн.

У структурі надходжень доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 61,6%, плата за землю – 10,1%, єдиний податок – 20,0%. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 8,3 %.

Головним джерелом надходжень до загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Фактичні надходження по цьому податку за 11 місяців 2021 року   складають 106 723,3 тис. грн., що становить 106,6% до плану на січень-листопад 2021р та на 12618,4 тис. грн. більше надходжень за 11 місяців 2020 року.

Вагомим джерелом формування доходів місцевих бюджетів є плата за землю. Фактичні надходження по платі за землю за 11 місяців 2021 року    склали 17 499,7 тис. грн., що становить 108,8% до планових показників на січень-листопад 2021р. та на 1 959,3 тис. грн. більше надходжень за 11 місяців  2020 року.

Фактичні надходження єдиного податку за 11 місяців 2021 року склали 34 649,8 тис. грн., що становить 102,9% до плану на січень-листопад 2021р. та на 821,7 тис. грн. більше надходжень за 11 місяців 2020 року.

Найбільші бюджетоутворюючі підприємства та організації Сквирської міської територіальної громади: ТДВ «Шамраївський цукровий завод»; Відділ освіти Сквирської міської ради; ТОВ «Фірма Грона»; ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»; ПП «Розволожжя»; ТОВ „Шамраївський цукор»;  СГПП ім. Гагаріна; ПП Новагрос; ПП АС Малолисовецька; Сквирський ПНІ; ПП «Росава-Агро»; ТОВ АФ Колос.

До загального фонду бюджету Сквирської міської ТГ за 11 місяців 2021 року надійшли трансферти в сумі 111 798,4 тис. грн. З державного бюджету надійшли субвенції в сумі 88 863,8 тис. грн. з них освітня субвенція в сумі 87 290,8 тис. грн. Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 2 969,5 тис. грн. Субвенції з місцевих бюджетів  складають 19 965,1 тис. грн. в тому числі інші субвенції 14 143,7 тис. грн.: 590,7 тис. грн. на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; на капітальні ремонти 13461,0 тис. грн. та 92,0 тис. грн. на утримання престарілих осіб від Фурсівської сільської територіальної громади.

До спеціального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за 11 місяців 2021 року фактично надійшло 3737,1 тис. грн. Основною складовою надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які склали 3 737,1 тис. грн:

 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1688,0 тис. грн;

- інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти, дарунки, надходження для цільових заходів) – 1 859,7 тис.грн;

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  становлять 44,8 тис. грн. 

Екологічний податок надійшов в сумі 144,6 тис. грн. 

Видатки загального фонду міського бюджету за січень-листопад 2021 року склали 236245,4 тис.грн. при планових показниках на звітний період 246458,6 тис.грн, що становить 96,0%.

На галузі спрямовано:

Державне управління  27968,1 що становить – 11,8%

Освіту 162077,9 – 68,6%

Охорону здоров’я 10237,6 – 4,4%

Соціальний захист 10617,3– 4,5%

Культуру і мистецтво 9737,3 – 4,1%

Фізичну культуру і спорт 3027,1– 1,3%

Житлово-комунальне господарство 8725,0 – 3,7%

Інша діяльність 2118,4  0,9%.

Міжбюджетні трансферти 1736,7 – 0,7%  (реверсна дотація – 1640,1 тис.грн камери -96,6 тис.грн).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ громади спрямовано 198081,4 тис.грн ,що становить 83,8%.

Придбання продуктів харчування 2705,5 тис.грн – 1,1%.

Оплата енергоносіїв 22642,7 тис.грн - 9,6%.

Інші виплати населенню 4136,0 тис.грн – 1,8%.

Інші видатки 8678,8 тис.грн – 3,7%

Станом на 01.12.2021 року  виплачено в повному обсязі заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ.

Кредиторська заборгованість відсутня.

За рахунок субвенції з державного бюджету на придбання препаратів інсулін, хворим на цукровий діабет профінансовано 1390,9 тис.грн.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету виплачено заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам у сумі 82091,3 тис.грн.

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я виплачено заробітну плату не педагогічним працівникам закладів освіти на суму 2969,5 тис.грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету на утримання Інклюзивно-ресурсного центру направлено 571,7 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами використано 533,8 тис.грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету на здобуття освіти за методикою Нової української школи профінансовано 487,3 тис.грн.

До державного бюджету перераховано реверсну дотацію на суму 1491,0 тис.грн. (перераховується щодекади рівними частинами 49700 гривень).

За рахунок коштів, що передаються із загального до спеціального фонду використано 26111,2 тис.грн з них:

 • за рахунок субвенції з обласного бюджету 12560,4 тис.грн (16435,6 тис.грн 76,4%).

 • За рахунок субвенції з державного бюджету на придбання житла дітям-сиротам спрямовано 899,7 тис.грн.

 • За рахунок субвенції з державного бюджету на засоби за методикою Нової української школи та обладнання для осіб з особливими освітніми потребами 866,5 тис.грн.

Та за рахунок власних надходжень спрямовано 11784,6 тис.грн.

 

Розвиток підприємництва

Мікро-, малі та середні підприємства становлять більшу частину у структурі економіки Сквирської міської територіальної громади. Саме ці підприємства протягом 2021 року найбільше постраждали від карантинних заходів, пов’язаних із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Для збереження існуючих робочих місць та підтримки малого та середнього бізнесу в умовах пандемії служба зайнятості надає допомогу по частковому безробіттю роботодавцям та ФОП, які в період COVID-19 вимушено зупинили свою діяльність. У 2021 році до Сквирської районної філії КОЦЗ надійшов 1 пакет документів від ТОВ «Сквиратекс», по 129 особам винесено позитивне рішення, виплачено 381 829,19 грн. Також було виплачено заборгованість за 2020 рік  п’яти ФОП в сумі 56528 грн.

З метою ефективного проведення заходів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проводилась робота по розробці регуляторних актів. Сквирською міською радою протягом січня – листопада прийнято 8 регуляторних актів та 2 знаходиться в Державній регуляторній службі України на погодженні.

Всього станом на 01.10.2021 року, в громаді зареєстровано 1853 суб’єктів підприємницької діяльності, 723 юридичних осіб та 1130 фізичних осіб- підприємців. 

У звітному періоді загальна кількість прибуткових середніх, малих та мікро підприємств загалом по регіону становить 44 - юридичних осіб та 785 -  фізичних осіб.  

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього  підприємства за ІІІ квартал 2021 року становить 236,4 млн. грн.

Однією з передумов економічного розвитку є якісна інфраструктура підтримки підприємництва. Станом на 01.12.2021 року, у районі функціонує 12 об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, а також інформаційно-консультативні послуги суб’єктам підприємницької діяльності надають адміністратори та державні реєстратори Центру надання адміністративних послуг, районний центр зайнятості.

 

Інвестиційна діяльність

Сквирською міською радою вживаються заходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості громади та збільшення обсягів надходжень вітчизняних та іноземних інвестицій. Проте, у зв’язку із погіршенням фінансового стану підприємств через уповільнення ділової активності, а також обмежені обсяги кредитування банківськими структурами реального сектору економіки спостерігається тенденція до значного падіння обсягів капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями в усіх областях України. 

З метою формування позитивного іміджу, підвищення інвестиційної привабливості Сквирської міської радою формується база вільних земельних ділянок та об’єктів незавершеного будівництва, які пропонуються інвесторам.

Відділом капітального будівництва, комунального власності та ЖКГ затверджено Переліки першого та другого типу об’єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону. Затвердженими переліками, станом на 01.12.2021 року охоплено 71 об’єкт нерухомого майна. В електронній торговій системі, через особистий кабінет організатора оренди, внесена інформація по об’єктах, щодо яких прийняті відповідні рішення. Опрацьовано 17 електронних заяв від потенційних орендарів. Підготовлено 20 оголошень про передачу майна комунальної власності через аукціон, які планується до кінця року розмістити в електронній торговій системі для проведення безпосереднього аукціонних процедур.

Згідно рішень Сквирської міської ради 120 земельних ділянок, загальна площа яких становить близько 200,0 га, включені до переліку земельних ділянок для підготовки лотів з продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону.

Протягом 2021 року проведено розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Шамраївка, с. Пустоварівка та земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ТОВ «Агрохолдінг Сквира» м.Сквира.

На разі триває підготовка документації для здійснення продажу земельної ділянки комунальної власності ТОВ «Агрохолдінг Сквира».

Сквирська міська територіальна громада має наявні дві вільні земельні ділянки комунальної власності в с. Рогізна, які пропонуються інвесторам:

 •  земельна ділянка площею 9,8156 га, (кадастровий номер 3224086200:05:014:0010);  

 • земельна ділянка площею 39,0000 га, (кадастровий номер 3224086200:05:002:0016). 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експортних операцій забезпечуються за рахунок таких підприємств як ТОВ фірма «Грона», ТОВ „Сквирський комбінат хлібопродуктів”, ТОВ «Сквиратекс», ТДВ «Сквирський вентиляторний завод», ТОВ "Вікбуд-Трейд".

Підприємства громади здійснюють зовнішньоторговельні операції з такими країнами: Німеччиною, Ізраїлем, США, Кубою, Казахстаном, Киргизстаном, Туркменістаном, Азербайджаном, Грузією, Вірменією, Молдовою.

Розвиваються експортоорієнтовані підприємства громади, які здійснюють зовнішньоторговельні операції з партнерами близько 80 країн світу. Основу товарної структури експорту промислових підприємств громади від загального експорту складають: товари харчової промисловості та текстильні вироби.

 

Підтримка дітей та сім'ї

Головним завданням Служби у справах дітей та сім’ї є забезпечення реалізації на території Сквирського міської ради державної політики в сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

З метою більш ефективної та злагодженої роботи міської ради у сфері захисту конституційних прав дітей та підтримки сімей у 2021 році продовжувалась реалізація заходів комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна громада» на 2021 - 2022 роки, затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради від 21.01.2020 року №37-04-08

На первинному обліку Служби у справах дітей та сім`ї  перебуває 120 дітей, з них – 30 дітей-сиріт та 90 дітей, позбавлених батьківського піклування.  Протягом 2021 року статус надано 11 дітям. На території міської ради функціонують: Сквирський дитячий будинок «Надія», де перебуває 22 дітей,  1 дитячий будинок сімейного типу - родини Бондар, де перебуває 14 дітей  та 2 прийомних сім'ї, де на вихованні перебуває 5 дітей, 1 патронатна сім’я – перебуває 2 дітей. 75 дітей перебувають під опікою/піклуванням, 6 дітей – ДБСТ, прийомній сім’ї, 32 дітей перебувають в медичних та інтернатних закладах, 4 – навчаються у вищих професійних училищах, 3 дітей влаштовано в сім’ї родичів. 

За умовами утримання та виховання вказаних дітей Служба у справах дітей та сім’ї здійснює постійний контроль згідно з чинним законодавством України.

    Усі прийомні сім’ї, дитячий будинок сімейного типу та патронатна сім’я  отримують державну соціальну допомогу на прийомних дітей, дітей-вихованців та грошове забезпечення.

Працівники Служби у справах дітей та сім’ї здійснюють облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.  Це діти, які проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

 

Соціальний захист населення

За умов економічного спаду особливу увагу з боку органів державної влади заслуговує питання надання підтримки соціально-вразливим верствам населення.

Протягом 2021 року забезпечувалася реалізація заходів місцевих та обласних цільових програм :

 • Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Сквирської міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради №17-3–VІІІ від 22 грудня 2020 року;

 • заходів Київської обласної цільової Програми «Турбота» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 040-01-VІІІ;

 • заходів Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 041-01-VІІІ (зі змінами);

Відповідно до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Сквирської міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2025 роки  на розгляд надійшли заяви про надання матеріальної допомоги від 477 мешканців Сквирської  громади, з них 331 заява - з проханням виділити кошти на лікування, на лікування та реабілітацію-20 учасників бойових дій, 2-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, 34- воїни-інтернаціоналісти, 10 осіб – на подолання наслідків пожежі, 29-на поховання осіб працездатного віку, 7 – сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. 44 заявникам було відмовлено у наданні матеріальної допомоги, їм надіслані листи з роз’ясненням причин відмови. Станом на 01.12.2021 року матеріальна допомога виплачена 433 особі на загальну суму 829119 грн.

В 2021 році проведено відшкодування витрат, пов’язаних з похованням померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів, відповідно до рішення Сквирської міської ради від 29.04.2021 року №115-7-VIII Про затвердження Програми щодо організації поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021-2025 рр. Відшкодовано КП « Сквирське комунальне господарство» витрати на поховання у сумі 2750,00 грн.

Для надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до Київської обласної цільової Програми «Турбота» на 2021-2025 роки» звернулось 854 осіб з інвалідністю.

Дев’яти ліквідаторам аварії на ЧАЕС було здійснено відшкодування вартості квитків на залізничний транспорт (АТ«Укрзалізниця») та автомобільний транспорт, на загальну суму 4188,01грн.

Протягом звітного періоду до відділу звернулося 14 учасників бойових дій, щодо надання послуг санаторно-курортного лікування та для проходження психологічної реабілітації.

На отримання компенсації за житло учасникам АТО/ООС, які є особами з інвалідністю, звернулась 1 особа.

Для отримання послуг з професійної адаптації звернулося 10 учасників АТО/ООС.

Відшкодовано вартість ліків, які було відпущено за рецептами лікарів на суму 524914,10 грн (356 осіб). Проведено відшкодування вартості препарату інсуліну, яка підлягає повному або частковому відшкодуванню, на суму 1237085,17 грн (1246 осіб). Проведено відшкодування витрат, понесених у зв’язку з  реалізацією лікарських засобів у 2021 році особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 410173,65 грн.( 405 осіб).

478 жителям громади надається соціальна послуга «догляд вдома» та 23 особи перебуває у стаціонарному відділенні комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» с.Горобіївка.  В 2021 році надійшли заяви від 59 жителів громади (первинне звернення), щодо отримання соціальної послуги «догляд вдома». Також 79 осіб з інвалідністю звернулися для отримання та поновлення технічних засобів реабілітації. Постійно проводилась робота по підвищенню якості соціального обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю в центрі надання соціальних послуг, здійснювався постійний контроль за роботою надавачів послуг.

Станом на 01.12.2021року в програмному комплексі «Інтегрована інформаційна система» Соціальна громада» опрацьовано 2550 електронних справ (1391- субсидія, 1100-соціальні допомоги, 59- пільги).

 

 Ринок праці 

Протягом 9 місяців 2021 року за послугами до Сквирської районної філії для отримання статусу безробітного звернулася 514 осіб, в тому числі 18 військовослужбовців, 282 особи-жінки, 132 особи-молодь до 35 років. 

Загалом упродовж січня-вересня 2021 року на обліку в районній службі зайнятості перебувало 887 безробітних особи, в тому числі на обліку перебувало 2 внутрішньо переміщені особи, 27 військовослужбовців та 327 осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні (впродовж 9 місяців 2020 року на обліку в районній службі зайнятості  перебувало 848 безробітних осіб).  

Станом на 01.10.2021 року на обліку в Сквирській районній філії перебуває 269 безробітних осіб, допомогу по безробіттю станом на звітну дату отримує 247 осіб. 

Рівень безробіття станом на 01.10.2021 року становить - 1,4% (рівень безробіття станом на 01.10.2020 року становив - 1,43%)

За січень-вересень 2021 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 575 осіб (474 особи працевлаштовано за направленням служби зайнятості, 68 осіб працевлаштувалися самостійно).

На обліку в звітному періоді перебувало 346 особи, із категорії соціально незахищених (45-один з батьків, які мають двох і більше дітей до 6 років, 225- особи передпенсійного віку та інші), це 39,0% від загальної чисельності незайнятих.

Із числа соціально незахищених громадян у січні-вересні 2021 року працевлаштовано 127 осіб, рівень працевлаштування даної категорії становить 36,7%. 

У січні-вересні 2021 року року на обліку перебувало 83 особи з  обмеженими фізичними можливостями (інваліди I-III групи), з них: 38-жінки, 10 осіб-молодь до 35 років. За звітний період 20 осіб працевлаштовано. 1 особі з обмеженими фізичними можливостями було запропоновано індивідуальний супровід. Особа була працевлаштована на посаду охоронника.

Рівень працевлаштування людей з особливими потребами в Сквирській районній філії за січень-вересень 2021 року становить 24,1%. 

 

Житлово-комунальне господарство

У Сквирській міській територіальній громаді продовжується робота, спрямована на забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг, реконструкцію систем водопостачання та водовідведення для забезпечення населення питною водою, розвиток послуг у сфері поводження з відходами. 

КП «Сквир-водоканал» протягом 9 місяців 2021 року подано в мережу 282,6 тис. куб. м питної води, що на 3,8 тис. куб. більше, ніж за відповідний період 2020 року, пропущено 111,0 тис. куб. м стічних вод, що на 4,0 тис. куб. м менше, ніж за відповідний період 2020 року.

Водопровідна мережа по м. Сквира становить 62,3 км. Внаслідок експлуатації, без капітального ремонту, 88% мережі не придатна до експлуатації (вік більше 50 років), що становить 55 км. Потрібна поетапна заміна мережі вагонів, вартість якої за приблизними розрахунками складе понад 300 млн. грн. 

Тому в 2021 році Сквирською міською радою були виділені кошти на реконструкцію водопровідних мереж в м.Сквира з виготовленням проєктно-кошторисної документації та виконанням супровідних робіт в сумі 2438,3 тис.грн.

За ці кошти проведено реконструкцію системи водопостачання по вул. Стаханова, вул.Проєктна, вул.Чкалова, вул. Вишнева та від вул.Кобзаря до вул.Вишнева в м.Сквира.

В 2021 році завершено будівництво об’єкта «Нове будівництво водопроводу по провулку Гоголя в м.Сквира».

За кошти державного бюджету в сумі 3285,4 тис.грн. та співфінансування з міського бюджету в сумі 339,8 тис.грн. проводяться роботи з технічного переоснащення ВНС КП «Сквир-водоканал» (станції знезалізнення води), що є  є обов’язковим для поліпшення якості питної води.

За кошти міського бюджету в сумі 99,9 тис. грн. реконструйовано освітлення по вулиці Лісова та бульвару Сквирський в с. Шапіївка

 

Будівельна діяльність

З метою забезпечення комплексного підходу щодо розвитку в громаді соціальної інфраструктури в бюджеті Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік були заплановані видатки на капітальні ремонти закладів освіти, культури з виготовленням проєктно-кошторисної документації.

В 2021 році проведено капітальний ремонт Сквирського академічного ліцею - замінено 71 вікно та 4  дверей на енергозберігаючі (кошти обласного бюджету - 1 450,0 тис.грн). Також у цьому навчальному закладі було облаштовано протипожежну сигналізацію та блискавкозахист,  влаштовано протипожежні аварійні виходи на горище (кошти міського бюджету в сумі 535,4 тис.грн.).

    За кошти обласного бюджету в сумі 1495,0 тис.грн. проведено капітальний ремонт Сквирського центру дитячої та юнацької творчості  -  замінено 44 вікна та 5 дверей  на енергозберігаючі.

За кошти міського бюджету завершуються роботи з капітального ремонту вбиралень у Сквирському академічному ліцеї №2 (805,0 грн), з капітального ремонту харчоблоку Сквирського ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 (700,0 тис.грн). 

За кошти обласного бюджету (2000,0 тис.грн.) та співфінансування з міського бюджету (396,0 тис.грн.)  замінено покрівлю міського Будинку культури.

В рамках програми Президента України «Велике будівництво» у 2021 році завершені роботи по проведенню капітального ремонту стадіону «Колос» у м.Сквира. Вартість робіт становить 10,5 млн.грн.

За кошти обласного бюджету в сумі 7 млн.грн. триває будівництво підвідного газопроводу до сіл Рогізна, Краснянка та Дунайка.

 

Містобудівна діяльність    

Розроблення містобудівної документації є одним з головних напрямів діяльності для обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій.  

Розроблено Програму розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м.Сквира на період 2021-2024 років.

Триває виготовлення генерального плану для села Буки.

Виготовлені генеральні плани для сіл Шамраївка, Руда, Кривошиїнці, Антонів, Рогізна, Шапіївка, Токарівка, Тхорівка, Малі Лисовці, Миньківці.

Генеральні плани сіл Малі Лисовці, Миньківці, Кривошиїнці, Цапіївка, Шапіївка пройшли розгляд архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації.

 

Надання адміністративних послуг

Для забезпечення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Сквирської територіальної громади 22.12.2021 у Сквирській міській раді створено Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП).

Організація надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється адміністраторами, державними реєстраторами та сектором ведення Реєстру територіальної громади відділу адміністративних послуг Сквирської міської ради. Крім цього 23.02.2021 рішенням Сквирської міської ради № 41-5-VIII старостам надані повноваження на здійснення окремих функцій адміністратора ЦНАП.

Прийом суб’єктів звернень у ЦНАП становить шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід, в середу до 20:00.

Рішенням виконкому Сквирської міської ради № 7/28 від 07 грудня 2021 року затверджений перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, в кількості 262, серед яких послуги державних реєстраторів ЦНАП, послуги Головного територіального управління юстиції в Київській області, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Сквирської міської ради, відділу містобудування та архітектури, служби  у справах дітей, відділу з питань земельних ресурсів та кадастру, Сквирського сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Державного агентства водних ресурсів України, Державної інспекції містобудування та архітектури тощо. 

У 2021 році забезпечено підключення працівників ЦНАП до інформаційної системи «Вулик», програмного комплексу «Соціальна громада», Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Реєстру територіальної громади, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та розпочато надання адміністративних послуг за їх допомогою.

Протягом 2021 року на офіційному сайті Сквирської міської ради утворена веб-сторінка ЦНАП з інформацією щодо порядку надання адміністративних послуг, їх переліку, графіком прийому громадян, тощо. 

У зв’язку з набранням 23 серпня 2021 року чинності Закон України «Про внесення змін до  Закону  України  «Про  Єдиний  державний  демографічний  реєстр  та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», забезпечена можливість використовувати електронні копії паспортних документів, відображених у мобільному «Дія» за допомогою засобів інформаційної системи «Вулик».

За результатами 11 місяців у ЦНАП надано 19567 адміністративних послуг.

 

Освіта

Забезпечення надання якісних послуг у галузі освіти знаходиться серед пріоритетних напрямів роботи. 

Протягом 2021 року в освітній системі Сквирської територіальної громади основна увага була зосереджена на створенні належних умов функціонування закладів освіти різних типів, покращення їх матеріально-технічного стану, забезпечення педагогічними кадрами, наданні якісних освітніх послуг. У всіх закладах освіти Сквирської міської ради проводилися поточні та капітальні ремонти приміщень та благоустрій територій. Значна увага приділялася створенню «Нового освітнього простору».

В освітній системі об’єднаної територіальної громади функціонує 18 закладів загальної середньої освіти (6 міських закладів та 12 сільських), 4 початкові школи, 6 закладів дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти (центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа), дитячий будинок для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 класи заочної форми навчання працюють при Сквирському ЗЗСО № 1 та Сквирському інклюзивно-ресурсному центрі.

Загальна кількість учнів 1-11 класів – 3288 учнів, із них першокласників – 300 учнів. 

Різними формами дошкільної освіти  охоплено 840 дитини віком від 0 до 6 років, що становить 56% від загальної кількості дітей цього віку. Діти віком від 3 до 6 років охоплені суспільним дошкільним вихованням 85 відсотків.

Усі діти п’ятирічного віку  охоплені різними формами дошкільної освіти. 

Для дітей із вадами фізичного та розумового розвитку організовано індивідуальне навчання (29 учнів). Відкрито інклюзивні класи на базі Сквирського ЗЗСО №1, Сквирського академічного ліцею №2, Сквирського ЗЗСО №3, Сквирського академічного ліцею інформаційних технологій «Перспектива», Самгородоцького НВК, Кривошиїнського НВК та Буківського НВК, Дулицького НВК,  організовано роботу інклюзивних дошкільних груп  у Сквирському ЗДО №2 та Сквирському ЗДО №6. У цих закладах освіти оновлено матеріально-технічну базу. Для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, виділено додаткові корекційно-розвиткові години.

Відповідно до чинного законодавства, безкоштовним харчуванням у закладах освіти забезпечено учнів закладів загальної середньої освіти та дітей дошкільного віку із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю з числа дошкільників;  дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти; дітей із сімей учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил); дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції (операції Об'єднаних сил); дітей, батьки яких несли службу за контрактом у період проведення антитерористичної операції та служать за контрактом під час проведення операції Об’єднаних сил; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей військовослужбовців, які загинули, виконуючи свої службові обов’язки під час проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил); дітей із сімей учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил), які померли; учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти, чиї батьки є Героями Небесної Сотні, постраждалими учасниками Революції Гідності, особами з інвалідністю внаслідок війни; дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.дітей із сімей, які потрапили в складні життєві обставини (за рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради).

Підвозом шкільним автобусами на навчання забезпечені всі діти сільських населених пунктів, у яких відсутні заклади освіти відповідного ступеня.

 

Охорона здоров'я       

Сквирською територіальною громадою вживаються заходи для забезпечення необхідних умов для функціонування закладів охорони здоров’я, серед них: КНП СМР «Сквирський МЦПМСД» та КНП СМР «Сквирська ЦМЛ». У структурі закладів сімейної медицини працює 7 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 28 фельдшерських пунктів, 3 ФАПи-ФП,  7  пунктів здоров»я.   

КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» надає вторинну спеціалізовану стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу стаціонаром на 115 ліжок та консультативною поліклінікою, в тому числі терапевтичного профілю – 25 ліжок, неврологічного – 25 ліжок, педіатричного – 20 ліжок, хірургічного з травматологічним та гінекологічними ліжками – 45. 

Забезпеченість стаціонарними ліжками складає 32,8 (проти 36,3 у 2020 році).

Прийом проводять вузькі спеціалісти: офтальмолог, отоларинголог, онколог, невролог, ендокринолог, хірург, кардіолог, дерматолог, психіатр, травматолог, уролог, акушер-гінеколог, стоматологи.

Розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру Державного рівня, пов’язаної з поширенням короновірусної хвороби Ковід-19,  починаючи з 07.03.2021 року на базі перепрофільованого акушерсько-гінекологічного відділення в інфекційне відділення на 25 ліжок розпочався прийом інфекційних хворих з захворюванням  на Ковід-19.

З 15.03.2021 року лікувальний корпус перепрофільовано на інфекційні відділення №2 (на базі хірургічного відділення) та інфекційне відділення №3 (на базі терапевтичного та неврологічного відділення).

За період 3 07.03.2021 року по 01.06.2021 року роботи лікарні, як інфекційний госпіталь, всього надійшло 475 інфекційних хворих, в тому числі виписано як одужавши 379 осіб, переведено в інші стаціонари 4 особи, померло 92 хворих від вірусних пневмоній. Серед померлих у 74 випадків підтверджено лабораторно гостре респіраторне захворювання Ковід-19.

Інфекційними хворими проведено 5230 ліжко-днів, що складає в середньому 11,0 ліжка на одного хворого.

Розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру Державного рівня, пов’язаної з поширенням короновірусної хвороби Ковід-19 від 01.06.2021 року лікарня виключена з списку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою Ковід-19.

За період роботи лікарні, як інфекційний госпіталь, погіршилися показники роботи лікарні. Зменшилось число днів роботи ліжка. Збільшилась кількість померлих. Зменшилась кількість проведених хірургічних операцій.

Розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру Державного рівня, пов’язаної з поширенням короновірусної хвороби Ковід-19 від 27.10.2021 року лікарня повторно включена до списку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою Ковід-19. 

За цей період по теперішній час проліковано 217 хворих, з них 183 інфекційних, з них померло 42 особи.

Однією з головних проблем діяльності лікарні залишається незадовільне забезпечення кадрами, особливо лікарськими. В лікарні налічується 63,0 штатних одиниць лікарів, фактично зайнято 46,25, фізичних осіб лікарів – 42, вакантних посад – 17. 

Відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я України у 2021 році забезпечено реалізацію наступного етапу впровадження програми державних фінансових гарантій та відповідно перетворено в комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (високоспеціалізовану). 

Впроваджено реєстр медичних записів в електронній системі охорони здоров’я через Національну службу охорони здоров’я. Поступово та впевнено збільшується кількість епізодів пролікованих та про консультованих пацієнтів, які зареєстровані в електронному реєстрі.

Реалізація заходів щодо поліпшення якості і доступності медичних послуг населенню Сквирської територіальної громади сприяла зниженню показників поширеності усіх хвороб та захворюваності населення (на 4%). Випадки материнської та малюкової смертності в 2020 році відсутні, як і за аналогічний період 2019 року.

Однією з головних проблем діяльності лікарні залишається незадовільне забезпечення кадрами,особливо лікарськими укомплектованість становить 80%

В комунальному некомерційному підприємстві СМР «Сквирський МЦПМСД» первинну медичну допомогу надають:

- у амбулаторіях -17 лікарів, 38 медичних сестер;

- у відділенні невідкладної допомоги - 4 фельдшери;

- у ФП,ФАПах, пунктах здоров’я працює: фельдшерів – 14, акушерів - 3,      медичних  сестер – 17 .

На ФП К.Гребля, Токарівка, Красноліси – фельдшери внутрішні сумісники;

На ФП М.Єрчики – зовнішній сумісник.

Амбулаторії ЗПСМ фінансуються згідно договору з НСЗУ.

Відділення невідкладної допомоги, ФП,ФАП, пункти здоров’я фінансуються Сквирською міською радою.

На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з лікарями Сквирської ЦПМСД станом на 01.12.2021 року укладено 24504 декларацій на медичне обслуговування.

Постійно проводиться реєстр медичних записів в електронній системі охорони здоров’я через Національну службу охорони здоров’я.

Працює програма телемедицина яка дає можливість лікарю проводити консультування з спеціалістами третинного рівня.

 Реалізація заходів щодо поліпшення якості і доступності медичних послуг населенню Сквирської територіальної громади сприяла зниженню показників поширеності усіх хвороб та захворюваності населення на 10%. Випадки материнської та малюкової смертності в 2021 році не регіструвались. З метою стабілізації епідемічної ситуації спричинено корона вірусом адміністрацією центру були закуплені експрес тести,засоби індивідуального захисту, дез.засоби, пробірки для відбору матеріалу.

Медичними працівниками обстежено 2182 хворих методом ПЛР.

В КНП СМР «Сквирський МЦПМСД» працює 1 центр вакцинації та 7 пунктів щеплення, щеплення проводиться працівниками мобільних бригад (створено 2 мобільних бригади) та персоналом пунктів щеплень, За період з 24.02.2021по 01.12.2021 щеплено 29361осіб, з них 2 дозу отримали 11785.

З метою надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню відкрито нові амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. Шамраївка та с.Пустоварівка.

 

Культура

У 2021 році в громаді забезпечено умови для збереження та розвитку основної мережі закладів культури, що складається з 35 клубних закладів,  37 бібліотек, Сквирської дитячої школи мистецтв, Сквирського міського народного краєзнавчого музею. 

В галузі культури сесією Сквирської міської ради затверджено «Програму розвитку культури у Сквирській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки», рішення від 22.12.2020 № 18-3-VІІІ, від 23.11.2021 № -15-VIII. 

Культурна політика в регіоні здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 374 про внесення змін до постанови від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями).

У 2021 році в громаді організовано та проведено низку державних та культурно-мистецьких заходів, зокрема: зокрема організовано  масові заходи до новорічно-різдвяних свят, Дня пам’яті Героїв Крут,  Дня Героїв Небесної Сотні, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Соборності України,  Міжнародного Жіночого дня, Шевченківських днів, 35-ї річниці Чорнобильської трагедії, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи, Всеукраїнського дня вишиванки, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Дня Конституції України, Івана Купала, 30-ї річниці Дня Незалежності України, Дня громади та Дня міста, Дня захисників та захисниць України, Дня Гідності та Свободи,  Дня працівників сільського господарства, Дня вшанування пам’яті жертв Голодоморів, Дня Збройних сил України, тощо.

У клубних закладах громади – головних осередках розвитку аматорського мистецтва – діють 6 колективів, яким присвоєно звання «народний»:

 • народний аматорський хор міського Будинку культури;

 • народний аматорський ансамбль української пісні «Надія» міського Будинку культури;

 • народний аматорський ансамбль сучасної пісні і танцю «Пісенні ключі» міського Будинку культури;

 • народний фольклорний ансамбль «Терниця» Чубинецького сільського Будинку культури;

 • народний аматорський вокальний жіночий ансамбль «Перевесло» Пустоварівського сільського Будинку культури;

 • народний аматорський гурт троїстих музик «Лотоки» Пустоварівського сільського Будинку культури.

Протягом звітного періоду в громаді проведено традиційні фестивалі та конкурси: дистанційний фольклорний фестиваль «Різдвяна зірка», дистанційний огляд-конкурс читців-аматорів «Поет живе у серці свого народу», дистанційний фестиваль-конкурс військово-патріотичної творчості «Пам'ять серця», дитячий фестиваль естрадної пісні «Перший крок», VІІ Відкритий молодіжний фестиваль-конкурс сучасної патріотичної пісні  «Шамраївські зорі» (с. Шамраївка), міський огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності клубних установ громади «Світ талантів Сквирщини».

У Сквирському міському Будинку культури проведено технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання тепло генераторної, капітальний ремонт покрівлі, придбано модуль для котельні.

Контингент дитячої школи мистецтв на 01.12.2021 становить 355 учнів. Охоплення учнів загальноосвітніх шкіл навчанням у школі мистецтв становить  10,5%. Школа мистецтв має чотири класи в селах: Кривошиїнці (клас образотворчого мистецтва), Горобіївка (клас синтезатора), Пустоварівка (клас образотворчого мистецтва та бандури), Тарасівка (клас бандури), де навчається 50 сільських учнів, з них 4 вихованці дитячого будинку «Надія» та 17 вихованців дитячого будинку сімейного типу родини Бондарів. 

В школі працюють відділи: фортепіанний, народний, струнно-щипковий, струнний, духовий, теоретичний, хореографічний, театральний, відділи образотворчого мистецтва та естрадного вокалу.

Діє хореографічний колектив дитячої школи мистецтв «Веселий сонях», якому присвоєно звання «зразковий».

    Навчальну та виховну роботу проводять 24 викладачі. 

    Згідно Плану основних заходів Сквирська дитяча школа мистецтв бере участь у обласному конкурсі в рамках фестивалю дитячої творчості «Дебют», проводить фестиваль мистецтв «Чарівна ліра» та випускний вечір школи. Діти активно приймають участь та є переможцями у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних фестивалях та конкурсах. На відділі образотворчого мистецтва проводяться виставки художніх робіт учнів та викладачів школи мистецтв.

У виконанні просвітницьких та інформаційних функцій провідну роль відіграють 37 бібліотек громади. Їх роботу забезпечують директор та 43 творчих працівники. При центральній міській бібліотеці діє літературне об’єднання «Сузір’я», центральній дитячій - клуб «Знай. Люби. Бережи», екологічного спрямування, а також 11 клубів за інтересами різнобічного спрямування при сільських закладах.

Бібліотеки оснащені 21 комп’ютером. До кінця 2021 року в межах проєкту Міністерства цифрової трансформації «Дія. Цифрова освіта» Сквирська ЦБС отримає 7 одиниць комп’ютерної техніки.

Книжковий фонд по Сквирській централізованій бібліотечній системі становить: 203292 прим. видань, за даний період надійшло і поставлено на сумарний та індивідуальний облік 404 прим. видань.

Робота бібліотек громади орієнтована на користувача. Саме завдяки тісній співпраці з клубними установами, навчальними закладами на рівні відбувалися тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру.

Протягом поточного року не проводились будівництво, реконструкція та капітальні ремонти бібліотечних установ централізованої системи. За власний кошт проведено поточний ремонт приміщень: Миньківецька сільська бібліотека - філія (покраска стін, підлоги, дверей та стелажів фарбою), інші установи сіл: Горобіївка, Буки, Тарасівка, Оріховець, Тхорівка, Чубинці, Домантівка, Каленна, Лаврики та Слободянська бібліотека - філія - частково долучились до ремонтних робіт в бібліотечних установах.

Протягом червня - вересня 2021 року у місті Сквира працював парк вихідного дня, де відбувалися різноманітні культурно-мистецькі заходи для різних вікових категорій населення.

 

Фізична культура і спорт

В галузі фізичної культури та спорту сесією Сквирської міської ради затверджено «Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки у Сквирській міській територіальній громаді», рішення від 22.12.2020 № 19-3-VІІІ, від 23.11.2021 № 37-15-VIII. 

У громаді протягом звітного періоду нараховується така матеріально-технічна база: 1 стадіон, 23 спортивних залів (17 в сільській місцевості), 41 спортивних майданчиків (26 в сільській місцевості), 13 футбольних полів (12 в сільській місцевості), 17 гімнастичних містечок (11 в сільській місцевості), 11 приміщень для фізкультурних занять (4 в сільській місцевості), 2 з них – з тренажерним обладнанням та 4 спортивних майданчики зі штучним покриттям.

У 2021 році за кошти обласного бюджету в сумі 4065,7 тис грн. та співфінансування з міського бюджету в сумі 1016,4 тис. грн. (загальна вартість – 8986,87 тис. грн.) завершено капітальний ремонт міського стадіону «Колос» ім. Почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х.Шварцбурга. Під час ремонту проведено земляні роботи, укріплена підпірна стінка, побудовано баскетбольний майданчик, бігові доріжки, яму для стрибків у довжину, глядацькі трибуни, санвузол, систему дренажу, систему автоматичного поливу, укладено рулонний трав’яний газон. 

В рамках Проекту Президента України «Активні парки – локації здорової України» у місті Сквира, за кошти міського бюджету (40,4 тис. грн.), встановлено спортивний майданчик, який складається з таких елементів інфраструктури, як: «шведська» стінка, комплекс турніків, гімнастичні бруси, лавка для виконання динамічних вправ, зона для занять фітнесом (вільний простір), координаційна лінія.

Заняття з фізичного виховання введені в усіх дошкільних закладах громади. В загальноосвітніх школах уроки фізичного виховання відвідує 3288 учнів, в позашкільних закладах - 841 учнів, в ДНЗ «Сквирське ВПУ» - 270 учнів.

У навчальних закладах працює 29 фізкультурно-спортивних та військово-патріотичних секцій та гуртків, де займається 443 учнів, при Сквирському ЦДЮТ діє 7 гуртків фізкультурно-спортивного та військово-патріотичного спрямування  – 313 учнів, в ДНЗ «Сквирське ВПУ» функціонує 6 спортивних гуртків, в яких займається 130 учнів.

Працює дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти з відділеннями гандболу, тенісу настільного, легкої атлетики, велосипедного спорту на шосе, шахів, боксу, карате кіокушинкай в яких займаються 316 учень, що складає 9,6 відсотків до загальної кількості учнівської молоді. З ними займаються 12 тренерів-викладачів, з яких 7 штатних, 9 зі спеціальною освітою. 

Протягом 2021 року відділом культури, молоді і спорту основна увага приділялася удосконаленню системи організації і проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичної культурою та спортом, проводилася профілактика негативних явищ та формування здорового способу життя у молодіжному середовищі.

Відділом культури, молоді і спорту спільно з відділом освіти запроваджена чітка система проведення місцевих спортивно-масових заходів серед учнівської молоді. Це першості та турніри з гандболу, футболу, футзалу, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу, баскетболу, настільного тенісу, шахів, комплексні заходи. Неодноразово спортсмени громади ставали переможцями та призерами обласних та Всеукраїнських змагань із різних видів спорту.

Незважаючи на карантин з початку року проведено та взято участь в спортивних заходах різного рівня. Проведено спортивно-масові заходи з нагоди святкування Дня вишиванки, Дня молоді, Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України, Дня фізичної культури і спорту, Дня захисника і захисниць України, Дня Збройних Сил України, тощо. 

 

Туризм

У 2021 році в громаді вживалися заходи щодо ефективного використання туристичного потенціалу, основою якого є 250 об’єктів історико-культурної спадщини, з них: археологічних – 90, історичних – 137, архітектури та містобудування – 22, пам’ятка природи – 1. Продовжується робота щодо паспортизації об’єктів культурної спадщини. 

У громаді функціонує Сквирський міський народний краєзнавчий музей. Протягом 2021 року його відвідали понад 2000 осіб, кількість предметів основного фонду зросла на 85 од. і становить 3735 одиниць обліку, проведено  200 екскурсій, організовано 12 виставок. 

 

Молодіжна політика та національно-патріотичне виховання

Протягом 2021 року з метою створення умов для повноцінної самореалізації молоді, інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради від 13.04.2021 № 12/11 «Про створення молодіжної ради Сквирської міської територіальної громади» створено на громадських засадах при Сквирській міській раді молодіжну раду Сквирської міської територіальної громади, затверджено її персональний склад і положення. Проведено 4 засідання.

Також для самореалізації та розвитку потенціалу молоді у Сквирській міській територіальній громаді, рішенням сесії Сквирської міської ради від 29.04.2021 № 11-7-VIII затверджено Програму «Молодь Сквирської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки». У Програмі визначено загальні принципи, головні напрямки та основний зміст місцевих перспективних (на 2021-2025 роки) комплексних заходів, щодо державної та місцевої підтримки й захисту молоді міської територіальної громади. 

У квітні 2021 року спеціалісти відділу культури, молоді і спорту міської ради взяли участь у семінарі-тренінгу «Молодіжна політика. Київщина. Децентралізація». 

Під час святкування у громаді Дня молоді проведено велопробіг та молодіжний квест.

На часі – формування у підростаючого покоління активної громадянської позиції та національно – патріотичної свідомості. Серед активних форм бібліотечної роботи є щорічна літературна акція «Читання з воїном», цикл заходів «Афганістан живе в моїй душі і чується безсонними ночами», «Листівка добровольцю», «Небесній Сотні - шана і молитви», «Збережемо пам’ять про подвиг», зустрічі та години мужності з воїнами АТО, щорічний літературний конкурс «Сильні духом, вільні серцем працюють поруч» тощо.

 

Техногенна безпека та забезпечення правопорядку

Діяльність у сфері цивільного захисту на території Сквирської міської територіальної громади у 2021 році спрямувалась на послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності від наслідків таких ситуацій.

На території громади функціонують 24 об’єкти  потенційної небезпеки (ПНО), з них 6 є об’єктами підвищеної небезпеки (ОПН). 15 ПНО зареєстровані у державному реєстрі, 9 ПНО підлягають паспортизації та 5 ПНО необхідно вилучити з державного реєстру ПНО у зв’язку з демонтажем або не функціюванням.

Одним з важливих напрямків цивільного захисту населення є забезпечення безпеки на водних об’єктах. Площа земель, зайнятих водними та водогосподарськими об’єктами громади становить 1497,71 га, у тому числі 116 ставків.

За результатами спостережень, що здійснювалися впродовж останніх років, щорічно при користуванні водними об’єктами гине від 1 до 4 громадян. Причинами цього є користування водними об’єктами, що не призначені для купання, нехтування правилами безпеки поводження на воді, відсутність належного облаштування пляжів та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів.

Здійснюються заходи щодо створення та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. Завдяки проведеній роботі було визначено та почато облаштування місця зберігання матеріального резерву згідно номенклатури.

В громаді проводяться заходи щодо стабілізації криміногенної ситуації, зменшення кількості злочинів та інших правопорушень. З метою попередження та розкриття злочинів, забезпечення громадського порядку та безпеки, у межах реалізації «Програми Сквирської міської ради з профілактики злочинності на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради від 23.02.2021р. №53-5-VIII., на дорогах та центральних вулицях громади встановлено систему відеоспостереження. У 2021 році здійснено ряд відповідних заходів для розширення системи відеоспостереження та участі органів місцевого самоврядування у розвитку зазначеної системи.

Протягом 9 місяців 2021 року до відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області  надійшло та зареєстровано в журналі Єдиного обліку 4107 (2020 – 4149) повідомлень, кількість зменшилась на 42 (-1,0%). Зареєстровано в ЄРДР – 460 (2020 – 438) реєстрація збільшилась  на 22 (+5,0%), що становить 11,2% від загальної реєстрації (2020 - 10,6%).  

Станом на 01.10.2021 на території громади зареєстровано 142 тяжких та особливо тяжких злочинів.

За 9 місяців 2021 року на 10,8% збільшилася загальна кількість розслідуваних кримінальних правопорушень. За звітну дату розслідувано 460 кримінальних правопорушень. 

 

2. Мета, завдання та заходи економічного та соціального розвитку Сквирської міської територіальної громади

у 2022 році

Мета Програми – відновлення економічного зростання для забезпечення гідних умов життя та добробуту населення Сквирської міської територіальної громади на основі подолання негативних наслідків впливу коронавірусної хвороби (COVID-19), реалізації комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності економіки області шляхом стимулювання інвестиційної активності малого та середнього бізнесу, підвищення енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, створення сприятливих умов для сталого розвитку територіальних громад, поліпшення екологічної ситуації, продовження діджиталізації комунікації з громадськістю.  

Досягнення цієї мети передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку Сквирської міської територіальної громади у 2022 році:

Розвиток людського потенціалу за рахунок:

 • забезпечення системності та безперервності надання якісних освітніх послуг

 • надання якісної та ефективної медичної допомоги хворим, насамперед для  лікування коронавірусної хвороби; 

 • популяризації фізичної культури і спорту, створення умов для залучення населення до оздоровчої рухової активності;

 • створення сприятливих умов для виявлення і використання культурно-просвітницького, туристичного та іншого потенціалу об’єктів культурної спадщини;

 • підвищення енергоефективності об’єктів житлового-комунального господарства та соціальної сфери, забезпечення населення якісними і доступними комунальними послугами;

 • підвищення рівня активності молоді та формування у неї високої національно-патріотичної свідомості;

 • забезпечення конституційних прав дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

 • забезпечення соціально незахищених  категорій населення якісними і доступними соціальними послугами, надання підтримки людям з особливими потребами;

 • удосконалення системи надання адміністративних послуг;

 • модернізації об’єктів соціальної інфраструктури;

 • забезпечення правопорядку та публічної безпеки;

 

 • Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону шляхом:

 • розвитку інноваційного та енергоефективного промислового потенціалу;

 • збільшення  виробництва  конкурентоспроможної сільськогосподарської    продукції;

 • підвищення інвестиційної привабливості територіальних громад;

 • популяризації розвитку туристичного потенціалу та створення якісного туристичного продукту.

 

 • Сталий розвиток територій населених пунктів громади завдяки:

 • забезпеченню надходжень податків та платежів до бюджетів громади;

 • ефективному і раціональному плануванню бюджету для гармонійного розвитку громади;

 • підвищенню якості послуг та безпеки автобусних перевезень на приміських та міжміських маршрутах, оптимізації існуючої маршрутної мережі, упровадженню сучасних технічних засобів для контролю якості послуг  пасажирських перевезень;

 • приведенню дорожньої інфраструктури громади до сучасних вимог, збільшенню обсягів та підвищення якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту мережі автомобільних доріг громади;

2.1. Розвиток людського потенціалу

 

2.1.1. Якісна освіта для всіх

З метою забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення до навчання упродовж життя у 2022 році заплановано виконання таких основних завдань та заходів:

 

Забезпечення дітей дошкільного віку якісною дошкільною освітою відповідно до потреб 

 • забезпечення доступності дошкільної освіти для всіх мешканців  громади, розвиток мережі закладів дошкільної освіти;

 • запровадження різноманітних форм дошкільної освіти;

 • розвиток мережі інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти;

 • подальше формування спроможної та ефективної мережі закладів освіти з урахуванням процесу децентралізації; 

 • збереження здоров’я учнів шляхом участі в обласному проєкті «Якісне харчування – здорова дитина»;

 • проведення фізкультурно-оздоровчої роботи  з дітьми дошкільного віку;

 • виконання заходів з протипожежної безпеки;

 • оновлення технологічного обладнання на харчоблоках;

 • оновлення комп’ютерного обладнання у закладах освіти;

 • забезпечення дотримання натуральних норм харчування в дошкільних закладах освіти та в дошкільних групах НВК, за рахунок батьківських коштів та коштів місцевого бюджету;

 • продовження будівництва мініфутбольних полів в рамках обласної та державної програм за спів фінансування з місцевих бюджетів;

 • підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення їх безперервного професійного розвитку та підготовка до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти до 2029 року "Нова українська школа" на засадах дитиноцентризму, педагогіки партнерства, компетентнісного навчання, формування сучасного інформаційного освітнього простору.

 • підвищення якості освіти в сільській місцевості;

 • оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, класів з метою надання якісних освітніх послуг з урахуванням кількості учнів у населеному пункті та мікрорайоні обслуговування;

 • створення освітнього простору успіху для обдарованої дитини;

 • створення в закладах освіти безпечного, комфортного, сучасного та інклюзивного освітнього середовища;

 • заклад освіти – доступний, інклюзивний, інноваційний;

 • розвиток опорних закладів освіти та ліцеїв;

 • забезпечення дітей з особливими потребами якісними освітніми послугами, розроблення та використання електронних засобів навчання, необхідних для організації дистанційного та індивідуального навчання і  педагогічного патронату;

 • проведення профорієнтаційної роботи серед школярів;

 • забезпечення дітям та підліткам вільного доступу до позашкільної освіти, особливо в сільській місцевості;

 • функціонування міжшкільних факультативів з різних предметів. Розширення мережі факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, гуртків для учнів 8-9 класів з метою поглибленого вивчення окремих навчальних предметів і реалізації завдань допрофільного навчання;

 • створення сучасних інформаційно-бібліотечних центрів у закладах освіти;

 • створення нового освітнього простору для учнів школи І ступеня;

 • розвиток матеріально-технічної, навчальної, методичної бази закладів загальної середньої освіти;

 • забезпечення в сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які проживають за межею пішохідної доступності;

 • збереження  мережі закладів позашкільної освіти;

 • проведення місцевих етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсів, турнірів, змагань для обдарованих дітей, забезпечення участі учнів в обласних та Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, виставок, експедицій тощо;

 • Проведення місцевих етапів змагань, спортивно-масових та оздоровчих заходів (чемпіонати, турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри, турніри, походи) серед учнів закладів освіти та вихованців ЦДЮТ і ДЮСШ.

 • створення умов для забезпечення всіх закладів освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет

 

Створення належних умов організації навчально-виховного процесу.

 • проведення капітального ремонту харчоблоку Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради Київської області. 

 • проведення капітального ремонту будівлі та прилеглої території Сквирського закладу дошкільної освіти №2 «Малятко».

 • проведення капітального ремонту будівлі Сквирського академічного ліцею №2.  

 • проведення капітального ремонту харчоблоку та бібліотеки Шамраївського НВК.

 • проведення капітального ремонту (завершення заміни вікон та ремонт відмостки) Сквирського академічного ліцею.

 • проведення капітального ремонту спортивного залу Сквирського ЗЗСО №3.

 • проведення капітального ремонту внутрішньої вбиральні Буківського НВК. 

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • охоплення всіма формами дошкільної освіти 92% дітей віком від 3 до 5 років та 100% дітей 5-річного віку;

 • збільшення кількості закладів з інклюзивним навчанням на 2%;

 • збільшення показника охоплення дітей позашкільною освітою до 80%; 

 • створення належних умов організації навчально-виховного процесу.

 

2.1.2. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя людей

 

2.1.2.1. Розвиток медичної галузі

З метою забезпечення права кожного мешканця міста та села громади  на доступність якісних медичних послуг, створення сприятливих умов для раціонального використання бюджетних коштів та умов праці для медичного персоналу; продовження реформування медичної галузі для створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян Київщини на рівні розвинутих європейських держав у сфері охорони здоров’я, визначено такі основні завдання та заходи на 2022 рік:

 • підвищення ефективності використання ресурсів, якості та доступності первинної та вторинної  медичної допомоги;

 • забезпечення закладів охорони здоров'я відповідним обладнанням, а саме:

 • рентгенівський апарат;

 • портативний Рентгенівський апарат;

 • ІФА аналізатор.

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • зниження показників поширеності та захворюваності всіх хвороб на 5% та 7 % відповідно; 

 • зменшення середньої тривалості госпіталізації пацієнтів на 15%;

 • зниження на 10% кількості випадків, коли внаслідок хвороби у людини знизилася працездатність;

 • зменшення показника дитячої та материнської смертності;

 • зниження рівня смертності та втрати працездатності від неінфекційних захворювань;

 • зменшення кількості інфекційних захворювань;

 • зниження загального рівня смертності на 3%;

 • зменшення на 10% кількості випадків серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань у пацієнтів працездатного віку. 

 

2.1.2.2. Розвиток фізичної культури та спорту

З метою забезпечення розширення мережі якісних спортивних майданчиків для масового користування, сприяння розвитку дитячо-юнацьких спортивних закладів та удосконалення системи підготовки спортивних резервів, пропагування серед широких верств населення здорового способу життя основними завданнями та заходами на 2022 рік є:

 • забезпечення реалізації заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки у Сквирській міській територіальній громаді;

 • забезпечення умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у збройних силах, інших військових формуваннях, проводити щорічну обласну, міські та районні спартакіади допризовної молоді та забезпечити участь збірної команди області у фінальній частині всеукраїнської спартакіади;

 • створення умов для проведення: міських змагань, спортивно-масових заходів;

 • проведення інформаційно-пропагандистського  забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

 • забезпечення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту (будівництво, капітальний ремонт та реконструкція);

 • створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх навчальних закладів, за місцем проживання та відпочинку.

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • збільшення загальної кількості діючих спортивних споруд (усіх типів);

 • збільшення відсотку залучення сільської молоді до занять фізичною культурою та спортом.

 

2.1.3. Розвиток культурного та духовного середовища, збереження та популяризація культурної спадщини

Для підвищення ролі культури в консолідації українського суспільства шляхом збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу в процесі  реформування місцевого самоврядування та створення об’єднаних територіальних громад, презентації творчих досягнень Сквирщини на всеукраїнському та міжнародному рівнях; модернізація культурної інфраструктури, забезпечення проведення державних, професійних та святкових заходів визначено такі основні завдання та заходи на 2022 рік: 

 • реалізація заходів Програми розвитку культури у Сквирській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки ;

 • модернізація культурної інфраструктури, матеріально-технічної бази закладів культури;

 • здійснення заходів із охорони і збереження об’єктів культурної спадщини, в тому числі паспортизація та реставрація пам’яток культурної спадщини;

 • створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини;

 • забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку музичного мистецтва;    

 • створення умов для розвитку бібліотек як соціокультурних та інформаційних центрів  громад з якісно новим рівнем послуг;

 • організація та проведення місцевих культурно-мистецьких заходів та урочистих подій з нагоди відзначення державних та професійних свят;

 • сприяння розвитку творчого потенціалу громади, творчій діяльності митців;

 • виявлення, збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини, відродження та розвиток осередків народних художніх промислів.

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • проведення капітального ремонту та реконструкції приміщень  закладів культури;

 • збільшення кількості відвідувачів культурно-мистецьких та просвітницьких заходів.

 

2.1.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами

Для забезпечення реалізації на території Сквирської міської територіальної громади державної політики у галузі житлово-комунального господарства з метою задоволення потреб населення і господарського комплексу в якісних комунальних послугах, у 2022 році передбачено реалізацію таких основних завдань та заходів

 

 • Реалізація заходів Програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства Сквирської міської територіальної громади з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік

 • Реалізація Програми заходів по організації благоустрою Сквирської територіальної громади на 2022 рік;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем водопостачання  по пров.  кільцевий, пров.Новоселецький,  вул.Новоселецька, вул.Кібенка, вул.Папаніна  в місті Сквира;

 • будівництво в м.Сквира додаткового резервуару чистої води (РЧВ) об'ємом 3000 куб.м;

 • реконструкція систем водопостачання з проведенням інженерно-геодезичних вишукувань по пров.  кільцевий, пров.Новоселецький,  вул.Новоселецька, вул.Кібенка, вул.Папаніна  в місті Сквира;

 •  виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво двох артезіанських свердловин для забезпечення населення с.Кривошиїнці якісною питною водою;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво бюветної свердловини по вулиці Миру в с. Шамраївка; 

 • Реконструкція артезіанських свердловин №4,7 в м. Сквира;

 • Встановленням лічильників обліку води на свердловинах №1,2,3,3а,5,6,7а,8,9,10, школа №5, по вул.Ковельмана;

 •  оснащення багатоквартирних житлових будинків та будівель вузлами комерційного обліку водопостачання;

 • проведення реконструкції мереж вуличного освітлення в  м. Сквира та сільських  населених пунктах громади;

 • проведення інформаційних кампаній для споживачів комунальних послуг про реформу житлово-комунальних послуг та про їх права та обов’язки;

 • капітальний ремонт самопливних каналізаційних колекторів, перекладання (санація) аварійних вуличних каналізаційних мереж, ремонт очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій;

 • постійне вжиття заходів з благоустрою населених пунктів регіону;

 • забезпечення належної підготовки об'єктів життєзабезпечення населення та соціально-культурного призначення області до сталої роботи в опалювальному сезоні 2022/2023року.

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 •     проведення ремонту водопровідних та  каналізаційних мереж;

 • проведення реконструкції мереж вуличного освітлення; 

 • впровадженням роздільного збору твердих побутових відходів у всіх населених пунктах району.

 

2.1.5. Підвищення рівня енергоефективності

З метою підвищення енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та закладів соціальної сфери, підтримки інноваційних розробок та впровадження новітніх технологій в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві на 2022 рік визначено такі основні завдання та заходи:

 • реалізація заходів Програми енергозбереження та енергоефективності Сквирської міської ради на 2022-2026 роки після затвердження її проєкту Сквирською міською радою в установленому порядку;

 • реалізація капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв в усіх сферах міста;

 •  Залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній, комунальній та соціальних сферах міста;

 • використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетною та комунальною сферами міста; 

 • забезпечення постійного моніторингу споживання енергоносіїв у бюджетній сфері міста та впровадження енергозберігаючих заходів.

 • зменшення енергоспоживання житлового фонду та об’єктів соціальної сфери;

 • проведення заходів з термомодернізації та термореновації будівель; 

 • проведення інформаційної кампанії для формування культури споживання води та користування електроприладами;

 • запровадження проєктів енергозбереження у бюджетних установах та на об’єктах комунальної власності на основі енергосервісних договорів. 

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • Економія коштів міського бюджету;

 • Зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній, бюджетній та соціальній сферах міста;

 • Формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади міста на всіх рівнях суспільного життя;

 

2.1.6. Створення умов для якісного, комфортного та безпечного життя людей

 

2.1.6.1. Розвиток молодіжної інфраструктури, підтримка соціальних проєктів з розвитку молоді, її національно-патріотичного виховання

Для створення умов з метою підвищення рівня активності молоді та формування у неї високої національно-патріотичної свідомості шляхом підтримки молодіжних ініціатив та проєктів, що спрямовані на повноцінну самореалізацію молоді та зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі, виховання почуття відданості своїй державі, у 2022 році передбачається вжити наступні основні завдання та заходи на 2022 рік:

 • забезпечення реалізації Програми «Молодь Сквирської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки;

 • надання консультативної підтримки та здійснення заходів, спрямованих на інформування молоді щодо наявних можливостей реалізації власного потенціалу;

 • залучення молоді до ознайомлення та роботи в органах місцевого самоврядування, проведення відповідного стажування, інформування, консультування тощо;

 • проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та профілактику негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищі;

 • сприяння створенню молодіжного центру як осередку молодіжної

громадської активності на базі бібліотеки та Будинку культури;

 • участь у тренінгових навчаннях за програмою "Молодіжний працівник".

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • організація проведення заходів,  спрямованих на підвищення рівня активності молоді та національно-патріотичного виховання;у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

 • сприяння функціонуванню молодіжних рад;

 • участь у тренінгових навчаннях за програмою "Молодіжний працівник".

 

2.1.6.2. Підтримка дітей та сім’ї.

Забезпечення конституційних прав дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, реалізацію сімейної політики передбачається здійснити шляхом виконання у 2022 році таких основних завдань та заходів:

 • продовження реалізації заходів комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна громада» на 2021 - 2022 роки, затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради від 21.01.2020 року №37-04-08;

 • забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

 • залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення таких дітей оздоровленням та відпочинком;

 • удосконалення механізмів здійснення профілактики негативних проявів наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;

 • проведення інформаційно-просвітницьких кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

 • реорганізація Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради. 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуватимуться у сімейних формах, від загальної кількості дітей вказаної категорії, зросте на 0,5% порівняно з 2021 роком і складе 75%;

 • частка дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які будуть забезпечені оздоровленням та відпочинком, від загальної кількості дітей вказаної категорії зросте у порівнянні з 2021 роком на 0,5 в.п. і складе 26 відсотка.

 

2.1.6.3. Соціальний захист населення.

З метою забезпечення права жителів Сквирської міської територіальної громади  на отримання якісних соціальних послуг, максимального охоплення соціально вразливих верств населення нашої громади різними видами соціальних послуг, а також підняття рівня та розширення спектру надання соціальних послуг у Сквирській міській територіальній громаді на фоні реформи децентралізації влади, у 2022 році заплановано реалізувати наступні основні завдання та заходи:

 

 • забезпечити послугу «Соціальне таксі» на території Сквирської міської територіальної громади для поліпшення транспортної доступності особам з інвалідністю 1 та 2 груп та дітям з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, або за допомогою милиць та ходунків;

 • забезпечувати реалізацію Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради №30-15-VІІІ від 23 листопада 2021 року;

 • реалізовувати Програму соціального забезпечення та соціального захисту населення Сквирської міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради №17-3–VІІІ від 22 грудня 2020 року;

 • реалізувати заходи Київської обласної цільової Програми «Турбота» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 040-01-VІІІ;

 • реалізувати заходи Київської обласної цільової програми соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 041-01-VІІІ (зі змінами);

 • підвищувати якість соціального обслуговування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю в КУ Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг».

 • реалізовувати державну політику щодо забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей, а також членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

 • реалізовувати державну політику щодо соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • впроваджувати нові проекти та продовжувати співпрацю з громадськими організаціями щодо вирішення проблем соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та постраждалих учасників АТО/ООС, забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО/ООС;

 

2.1.6.4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг 

З метою забезпечення сталого розвитку сфери надання адміністративних послуг пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку Сквирщини у 2022 році є удосконалення надання адміністративних послуг шляхом виконання таких основні завдання та заходи:

 • реконструкція приміщення кінотеатру під сучасний ЦНАП (Центр Дія);

 • запровадження надання послуг в електронній формі, у тому числі переведення послуг Сквирської міської ради в електронний формат;

 • організація діяльності віддалених робочих місць ЦНАП у старостинських округах;

 • підключення ЦНАП до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг на порталі Дія;

 • реєстрація працівників ЦНАП у навчальному модулі Платформи Дія Центрів;

 • підключення адміністраторів ЦНАП до Державного земельного кадастру та Єдиного порталу державних послуг Дія.

 

2.1.6.5. Розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості населення

З метою підвищення рівня надання активної підтримки безробітним, сприяння їх працевлаштуванню, підвищення кваліфікації робочої сили з урахуванням потреб роботодавців, посилення мотивації до легальної та продуктивної зайнятості та прийняття необхідних рішень в складних умовах на ринку праці, викликаних карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19, у 2022 році заплановано реалізувати такі основні завдання та заходи:

 • сприяння ефективному співробітництву органів місцевої влади, профспілок і працедавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян;

 • підтримка підприємницької ініціативи, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій безробітним, виплати допомоги на започаткування власної справи;

 • сприяння зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, зокрема людей передпенсійного віку та осіб з інвалідністю;

 • забезпечення клієнтоцентрованого підходу при підборі підходящої роботи, зокрема демобілізованим військовослужбовцям, переселенцям з Донецької, Луганської областей та з тимчасово окупованих територій АРК і м. Севастополя, з урахуванням їх професійного досвіду та індивідуальних здібностей;

 • запровадження стимулів для стажування соціально незахищених категорій громадян на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання;

 • сприяння зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), насамперед молоді, осіб з інвалідністю, інших соціально вразливих верств населення;

 • збільшення обсягів працевлаштування завдяки наданню роботодавцям компенсації на сплату єдиного соціального внеску на працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця, передусім із числа соціально незахищених категорій громадян;

 • сприяння розвитку підприємництва шляхом орієнтації безробітних на започаткування підприємницької діяльності, зокрема мешканців сільської місцевості, з метою відродження сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, започаткування агробізнесу тощо;

 • сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві, забезпечення організації профнавчання зареєстрованих безробітних;

 • вдосконалення професійної орієнтації шляхом підвищення престижу робітничих професій, яких потребує ринок праці та які не користуються популярністю серед молоді;

 • створення сприятливих передумов для професійного самовизначення та самореалізації молоді;

 • запобігання довготривалому безробіттю, особливо серед осіб, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню;

 • посилення мотивації громадян до легальної зайнятості, розв’язання проблеми щодо тіньової із виплатою заробітної плати, насамперед у сфері малого бізнесу;

 • скорочення сфери тіньової зайнятості та підвищення мотивації до офіційного працевлаштування в усіх сферах підприємницької діяльності;

 • посилення контролю за додержанням суб’єктами господарювання відповідних державних гарантій оплати праці, легалізації заробітної плати та зайнятості, недопущення виплати заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму за умови повної зайнятості працівників;

 • надання освітньо-правової допомоги громадянам у питаннях трудового законодавства.

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • збереження кількості працевлаштованих безробітних осіб за направленням центрів зайнятості на рівні 2021 року;

 • зростання розміру середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника порівняно з 2021 роком на 5,5 відсотків.

 • зменшення чисельності безробітного населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості.

 

2.1.6.6. Будівельна діяльність 

З метою будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, будівництва підвідних газопроводів до населених пунктів громади у 2022 році передбачається реалізувати такі основні завдання та заходи:

 

 • капітальний ремонт (завершення заміни вікон, ремонт майстерні, спортивної зали, коридорів, їдальні (підвальна частина) Сквирського академічного ліцею;

 • капітальний ремонт їдальні Сквирського академічного ліцею №2;

 • капітальний ремонт даху, утеплення фасаду Сквирського академічного ліцею №2;

 • Капітальний ремонт (Система пожежної сигналізації.Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу покажчиків напрямку евакуювання). Система передавання тривожних сповіщень):

-  Сквирського академічного ліцею №2;

- Сквирського академічного ліцею ІТ «Перспектива»;

- Сквирського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5-ЗДО»;

- Шамраївського НВК;

- Кривошиїнського НВК;

- Самгородоцького ЗЗСО;

 •  Капітальний ремонт харчоблоку та бібліотеки Шамраївського НВК;

 • Реконструкція вузла обліку газу теплогенераторної Буківського НВК та вузла обліку газу котельні Чубинецького НВК;

 • капітальний ремонт та реконструкція першого поверху лікувального корпусу під дитяче відділення КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» (розробка проектної документації, експертиза та ремонтні роботи);

 • капітальний ремонт закладів культури громади;

 • проведення робіт по реконструкції та капітальному ремонту ліній вуличного освітлення;

 • завершення будівництва підвідного газопроводу до сіл Рогізна, Краснянка  та Дунайка.

 • сприяння завершенню газифікації села Каленна. 

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • капітальний ремонт за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів закладів освіти, охорони здоров’я, об’єктів культури і спортивних споруд;

 • введення в експлуатацію підвідного газопроводу до сіл Рогізна, Краснянка  та Дунайка; 

 • включення в систему підвідного та вуличних газогонів у с.Каленна.

 • реконструкція вуличного освітлення сіл Шаліївка, Терешки, Дулицьке, Таборів.

 

2.1.6.7. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень; підвищення загального рівня правопорядку і безпеки, зменшення кількість правопорушень, смертності і травматизму; створення системи соціальної профілактики правопорушень, а також для забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів з масовим перебуванням людей, населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки на 2022 рік заплановані такі, основні завдання та заходи: 

 • забезпечення реалізації заходів Програми Сквирської міської ради з профілактики злочинності на 2021-2023 роки (Рішення сесії Сквирської міської ради від 23.02.2021р. № 53-5-VIII.);

 • удосконалення системи управління силами та засобами місцевої підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Київської області та її місцевих ланок;

 • подальший розвиток місцевих сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням;

 • забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;

 • проведення командно-штабних навчань та командно-штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок місцевої системи цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Київської області на 2022 рік;

 • реконструкція (модернізація) існуючої місцевої системи централізованого оповіщення як складової частини єдиної державної системи централізованого оповіщення та створення на її базі автоматизованої системи оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій шляхом реконструкції (модернізації) технічних засобів оповіщення для забезпечення технічної можливості виконання завдань, що покладаються на систему оповіщення в сучасних умовах;

 • забезпечення безпеки населення на водних об’єктах громади;

 • накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

 • забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки;

 • своєчасне забезпечення органів поліції достовірною аудіовізуальною інформацією, необхідною для виконання повсякденної діяльності;

 • організація  та проведення постійного моніторингу та оцінки загроз для населення в реальному часі за територіальним принципом, виявлення дестабілізуючих факторів стану безпеки, попередження можливих надзвичайних ситуацій, протидія їхньому розвитку, своєчасна їх локалізація і ліквідація наслідків;

 • організація та здійснення спільних з правоохоронними органами профілактичних заходів, спрямованих на запобігання окремих видів злочинів, використовуючи міжнародний досвід;

 • продовження реалізації заходів Сквирської міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради від 08.06.2021р. № 03-08-VIII. 

 

Очікуванні індикатори у 2022 році: 

 • зменшення кількості правопорушень на 5%;

 • реконструкція (модернізація) місцевої системи централізованого оповіщення;

 • накопичення місцевого матеріального резерву – до 80% від затвердженої номенклатури;

 • створення підрозділів пожежної охорони (Центрів безпеки);

 • забезпечення належного рівня публічного порядку та безпеки;

 • зменшення незаконного обігу зброї та наркотиків;

 • підвищення ефективності та оперативності роботи поліції з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшуку і затримання злочинців у найкоротший термін;

 • зменшення кількості правопорушень серед неповнолітніх та молоді шляхом проведення профілактичних заходів;

 • забезпечення збереження майна фізичних та юридичних осіб, відомчого й іншого житлового фонду;

 • створення атмосфери громадянської нетерпимості до злочинності та її проявів;

 • підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів;

 • скорочення кількості злочинів проти життя та здоров'я громадян.

 

2.2. Підвищення конкурентоспроможності економіки громади

 

2.2.1. Розвиток промислового потенціалу

З метою сприяння стабільному розвитку промислових підприємств, який забезпечуватиме внутрішні потреби як регіону, так і країни в цілому, створення нових виробництв та проведення технологічної модернізації діючих підприємств з виробництва продукції з високою доданою вартістю, конкурентоздатної на міжрегіональному та зовнішньому ринках, підтримки та промоції експортного потенціалу промислових підприємств громади на 2022 рік передбачені такі основні завдання та заходи:

 • підтримка місцевого товаровиробника; 

 • сприяння у забезпеченні участі регіональних підприємств і організацій, створення стенду Київської області для представлення у закордонних, міжнародних, національних та загальнодержавних та регіональних іміджевих заходах (виставках, ярмарках тощо), у тому числі й в онлайн форматі, як в Україні, так і за кордоном;

 • сприяння у проведення тренінгів-семінарів для промислових підприємств з питань впровадження інноваційних технологій у процеси промислового виробництва; 

 • проведення анкетування провідних підприємств регіону для визначення та моніторингу проблемних питань діяльності промислового комплексу та пошуку шляхів їх вирішення;

 • продовження реалізації промисловими підприємствами громади інвестиційних проєктів, спрямованих на реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення та розширення виробничих потужностей.

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • досягнення позитивного індексу промислового виробництва;

 • зростання обсягу реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств.

 

2.2.2. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва

З метою сприяння організації виробництва високоякісної, корисної та безпечної для життя і здоров'я споживача сільськогосподарської продукції, розвитку конкурентоспроможного, високотехнологічного ресурсозберігаючого сільськогосподарського виробництва, створення сприятливих соціальних умов для життя сільських жителів на 2022 рік заплановані наступні основні завдання та заходи:

 

 • впровадження ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур;

 •  впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур і садивного матеріалу;

 • широке інформування сільгоспвиробників щодо законодавства у сфері забезпечення прав власників та орендарів земельних паїв/ділянок, охорони та використання земель сільськогосподарського призначення;

 • підвищення родючості ґрунтів за рахунок впровадження біологічного землеробства та комплексного застосування мінеральних і органічних добрив;

 • організація системи інформування та консультування малих і середніх виробників, фермерів, сільського населення щодо державної підтримки сільського господарства;

 • нарощення поголів’я худоби та птиці, за рахунок власного відтворення, та закупленого племінного ремонтного молодняку, впровадження  інноваційних технологій  вирощування і виробництва продукції тваринництва;

 • підвищення продуктивності худоби та птиці за рахунок ведення селекційно-племінної роботи.

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств;

 • підвищення врожайності зернових, зернобобових та технічних культур та овочів;

 • зростання виробництва м’яса  молока;

 • збільшення поголів’я свиней;

 • зростання виробництва яєць.

 

2.2.4. Сприяння покращенню інвестиційного клімату

З метою стимулювання інвестиційної діяльності в громаді, зростання інвестиційної активності, залучення прямих інвестицій як внутрішніх, так і іноземних для підвищення конкурентоспроможності регіону для мешканців Сквирщини передбачається вжити такі основні завдання та заходи:

 • Сприяння роботі Агенції регіонального розвитку Київської області з метою сприяння комунікаціям із зовнішніми партнерами, які готові інвестувати в економіку регіону;

 • формування бази даних земельних ділянок та обєктів комунальної власності для потенційних інвесторів, виходячи із наявних ресурсів, пріоритетних сфер для інвестування та потреб громади, налагодження з ними ефективної комунікації з метою залучення інвестиції;

 • участі у спеціалізованих тематичних публічних заходах, у т.ч. в онлайн-форматі (засідань за «круглим столом», «сніданки з інвесторами», «бізнес-ланчі» тощо), за участю представників влади, бізнесу, науковців тощо;

 • проведення роботи щодо визначення об’єктів комунальної власності, перспективних для інвестування;

 • підтримка пріоритетних інвестиційних проєктів області, в т.ч. тих, які можуть бути реалізовані на засадах ДПП (часткова компенсація вартості розроблених ТЕО, бізнес-планів, землевпорядної документації тощо);

 • проведення моніторингу реалізації інвестиційних проєктів.

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • зростання частки прямих іноземних інвестицій у реальному секторі економіки (промисловість, сільське господарство, будівництво);

 

2.2.5. Розвиток туристичного потенціалу

З метою підвищення ефективності використання туристичного потенціалу, його активної  промоції на міжнародних та загальнонаціональних туристичних форумах і виставкових заходах, забезпечення сталого розвитку усіх видів туризму у громаді, за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини, розвитку туристичної інфраструктури, популяризації місцевих туристичних маршрутів визначені основні завдання та заходи на 2022 рік:

 • проведення рекламно-інформаційних заходів (презентацій); 

 • розвиток сільського туризму та туризму вихідного дня для активного та сімейного відпочинку, а також ознайомлення з особливостями національної кухні, культури, фольклору, традицій, звичаїв, народних промислів та ремесел (лозоплетіння, різьбярства, писанкарства, вишивки);

 • активізація екскурсійних заходів для залучення максимальної кількості учнівської молоді до екскурсій для ознайомлення з музеєм  та пам’ятками історико-культурної спадщини і архітектури.

 

Очікувані індикатори у 2022 році:

 • збільшення кількості туристів як внутрішніх, так і іноземців;  

 •  підвищення ролі музею в суспільному житті Сквирщини, збільшення кількості культурно-мистецьких та просвітницьких заходів.

 

2.3. Сталий розвиток територій населених пунктів і громад.

 

2.3.1. Надходження до бюджету громади. 

З метою виконання планових показників місцевого бюджету територіальної громади,  подальшого формування взаємовідносин між державним бюджетом та місцевим бюджетом у 2022 році визначено такі основні завдання :

 

 • забезпечення наповнюваності дохідної частини бюджету громади;

 •  забезпечення фінансової самодостатності території громади; 

 • проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;

 • підвищення ефективності бюджетного процесу та фінансової дисципліни;

 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 

 • забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді;

 • налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів;

 • розширення дохідних джерел (податків і зборів) місцевого бюджету;

 • залучення інвесторів в громаду;

 • проведення роботи спільно із податковими органами щодо вжиття заходів по стягненню податкового боргу по платежах до бюджету громади та стягненню боргів;

 • упорядкування та оновлення реєстрів договорів оренди землі та комунального майна;

 • забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі;

 • визначення пріоритетності щодо фінансування;

 • недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері; 

 • забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;

 • оптимізація мережі та чисельності працівників бюджетних установ, які утримуються за кошти місцевого бюджету територіальної громади у межах затверджених асигнувань на оплату праці;

 • забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв.

 

Очікувані індикатори у 2022 році

 • досягнення обсягу доходів бюджету Сквирської міської територіальної громади по загальному фонду (без урахування трансфертів) у сумі 187 841,1 тис. гривень та спеціального фонду в сумі 1 650,4 тис. гривень.

 • зростання надходжень 2022 року порівняно з надходженнями 2021 року (зростання планових показників доходів на 2022 рік порівняно з очікуваними надходженнями 2021 року на 0,5%).  

 

2.3.2. Містобудівна діяльність.

З метою ефективного і раціонального планування територій, розвитку інженерної та соціальної інфраструктури, сталого та гармонійного розвитку місцевих громад на 2022 рік заплановані такі основні завдання та заходи:

 • реалізація заходів Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м.Сквира на період 2021-2024 років;

 • підготовка матеріалів для затвердження схем планування територій громади, її окремих частин;

 • організація розроблення схем планування територій громади, містобудівної документації (детальних планів територій) 

 • створення наборів базових геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру; 

 • ведення і підтримка системи геоінформаційної системи містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу.

 

2.3.3.Транспорт та дорожнє господарство

    З метою приведення дорожньої інфраструктури Сквирської територіальної гормади до сучасних вимог, збільшення обсягів та підвищення якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг громади на 2022 рік передбачені такі основні завдання та заходи:

 • затвердити мережу автобусних маршрутів загального користування, забезпечення організації пасажирських перевезень на яких покладається на виконавчий комітет Сквирської міської ради;

 • забезпечити проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, згідно вимог та у строки встановлені чинним законодавством;

 • реалізація заходів Програми утримання та розвиток дорожнього господарства Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради від 22.12.2020 року №16-3-VІІІ;

 • розроблення проєктної документації для подальшої реалізації проєктів на  капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Пустоварівська, від вул.Новоселецька до вул.Слобідська в м.Сквира та вул.Партизанська в с.Дулицьке;

- капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Лівобережна від будинку №60 до перехрестя з вул. Польова в м. Сквира;

- капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Польова від  перехрестя з вул. Залізнична до буд. №46 в м. Сквира;

- капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від  перехрестя з вул. Київська до буд. №178 в м. Сквира;

- капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття по вул. Шевченка в с.Тхорівка;

 • проведення видатків з різних джерел на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади;

 • забезпечення своєчасного поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  та їх експлуатаційного утримання; 

 •       приведення дорожньої інфраструктури громади до сучасних вимог шляхом збільшення обсягів та підвищення якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту мережі автомобільних доріг, створення конкурентного середовища щодо їх експлуатаційного утримання;

 •        здійснення моніторингу рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод з метою удосконалення системи контролю експлуатаційного стану автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпеки руху;

 • ліквідації місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ліквідація ділянок з підвищеною аварійністю;

 •         модернізація системи вуличного освітлення населених пунктів і пішохідних переходів шляхом встановлення сонячних елементів живлення; 

 • встановлення дорожнього огородження та дорожніх знаків на автомобільних дорогах поза межами населених пунктів;

 • проводення конкурсів на перевезення пасажирів на маршрутах у міському та приміському сполученнях Сквирською міською радою та укладання договорів з переможцями конкурсів. 

 

Очікувані індикатори у 2021 році:

 • виконання робіт з будівництва та реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту об’єктів дорожнього господарства комунальних доріг;

 • проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади;

 • скорочення кількості дорожньо-транспортних правопорушень проти життя та здоров'я громадян;

 • підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах місцевого значення Сквирщини.

 

3. Джерела фінансування заходів з економічного та соціального розвитку громади на 2022 рік

Реалізацію заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сквирської міської територіальної громади на 2022 рік передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, обласного і місцевих бюджетів в межах видатків, що передбачені для головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за їх виконання, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Передбачається, що у 2022 році в Сквирською міською радою здійснюватиметься фінансування 22 місцевих комплексних та цільових програми (включаючи проєкти нових програм), розробниками, відповідальними виконавцями та головними розпорядниками бюджетних коштів яких є структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради.


 

Начальник відділу економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку                          Оксана СУСЛОВА

 

Додаток 1 до Програми 

 

Перелік  міських цільових програм Сквирської міської ради, 

які передбачається фінансувати у 2022 році

 

з/п

Назва програми 

Назва документа, яким затверджена програма

Термін дії

(роки)

Відповідальний виконавець

1

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов"язаних з діяльністю Сквирської міської ради на 2021-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №11-3-VІІІ

2021-2025

Сквирська міська рада

2

Сквирській міській територіальній громаді КУ СМР «Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади» на 2022-2026 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 грудня 2021 року №33-17-VІІІ

2022-2026

Сквирська міська рада

3

Програма розвитку та  підтримки комунального некомерційного підприємства  "Сквирська центральна міська лікарня на 2021-2022 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №88-3-VІІІ

2021-2022

Комунальне некомерційне підприємство "Сквирська центральна міська лікарня"

4

Цільова програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 листопада 2021 року №40-15-VІІІ

2022-2025

Комунальне некомерційне підприємство "Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

5

Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціями, пов"язаними з наданням медичної допомоги Комунального некомерційного підпиємства Сквирської міської ради "Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 листопада 2021 року №39-15-VІІІ

2022-2025

Комунальне некомерційне підприємство "Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

6

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону Сквирської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №12-3-VІІІ

2021-2025

Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру

7

Програма розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м.Сквира на період 2021-2024 років

Рішення сесії Сквирської міської ради від 14 липня 2021 року №18-9-VІІІ

2021-2024

Сектор архітектури, містобудування та інфраструктури

8

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2022  році виповнюється 18 років на 2022 рік

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 грудня 2021 року №12-17-VІІІ

2022

Служба у справах дітей та сім’ї

9

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Сквирської міської територіальної громади "Турбота" на 2021-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №17-3-VІІІ

2021-2025

Відділ праці,соціального захисту та соціального забезпечення

10

Програма впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 21 січня 2021 року №33-4-VІІІ

2021-2023

Відділ праці,соціального захисту та соціального забезпечення

11

Комплексна програма соціальної підтримкиучасників АТО та операції об"єднаних сил, членів їх сімей, вшанування памяті загиблих (померлих) на 2022-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 грудня 2021 року №___-17-VІІІ

2022-2025

Відділ праці,соціального захисту та соціального забезпечення

12

Програма щодо організації поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 29 квітня 2021 року №115-7-VІІІ

2021-2025

Відділ праці,соціального захисту та соціального забезпечення

13

Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 листопада 2021 року №30-15-VІІІ

2022-2025

Відділ праці,соціального захисту та соціального забезпечення

14

Копмлексна Програма підтримки сім»ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина-успішна громада на 2021-2022 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 21 січня 2021 року №35-4-VІІІ

2021-2022

Служба у справах дітей та сім’ї

15

Програма розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 листопада 2021 року №36-15-VІІІ

2021-2025

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

16

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки у Сквирській міській територіальній громаді

Рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №19-3-VІІІ

2021-2025

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

17

Програма Сквирської міської ради "Призов на строкову військову службу, зборова підготовка військовозобов" язаних та приписка громадян до призовної дільниці на 2021-2022 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 21 січня 2021 року №34-4-VІІІ

2021-2025

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи

1 відділ Білоцерківського районного центру комплектування і соціальної підтримки

18

Програма забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих відходів у Сквирській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №15-3-VІІІ

2021-2025

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради;

КП"Сквирське комунальне господарство"

19

Програма заходів по організації благоустрою Сквирської територіальної громади на 2022 рік

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 грудня 2021 року №08-17-VІІІ

2022

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради;

КП"Благоустрій"

20

Програма управління комунального майна Сквирської територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №10-3-VІІІ

2021-2025

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради;

21

Програма утримання та розвиток дорожнього господарства Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №16-3-VІІІ

2021-2025

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради;

22

Програма природоохоронних заходів  Сквирської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення сесії Сквирської міської ради від 23 грудня 2021 року №__-17-VІІІ

2022-2025

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради;

КП"Сквирське комунальне господарство"

 

Додаток 2

 

Перелік інвестиційних проєктів (об'єктів будівництва), 

які планується реалізувати у 2022 році

 

№ з/п

Перелік об'єктів

Кошторисна

вартість об’єкта,

тис. грн.

Завершення будівництва, реконструкції та ремонту обєктів інфраструктури

розпочатих у 2021 році

1

Будівництво підвідного газопроводу до сіл Рогізна, Краснянка та Дунайка Київської області

 

2

Будівництво за робчим проєктом (технічне переоснащення ВНС КП «Сквирводоканал») за адресою вул.Залізнична 57а, м.Сквира Київської області

3285,359

Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти

1

Капітальний ремонт (завершення заміни вікон, ремонт майстерні, спортивної зали, коридорів, їдальні (підвальна частина) Сквирського академічного ліцею

 

2

Капітальний ремонт їдальні Сквирського академічного ліцею №2

 

3

Капітальний ремонт прилеглої території з облаштуванням спортивного та ігрового майданчиків Сквирського академічного ліцею №2

 

5

Капітальний ремонт даху, утеплення фасаду Сквирського академічного ліцею №2

 

5

Капітальний ремонт (Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу покажчиків напрямку евакуювання). Система передавання тривожних сповіщень) Сквирського академічного ліцею №2

 

6

Капітальний ремонт (Система пожежної сигналізації.Система керування евакуюванням ( в частині системи оповіщення про пожежу покажчиків напрямку евакуювання). Система передавання тривожних сповіщень) Сквирського академічного ліцею ІТ «Перспектива»

 

7

Капітальний ремонт (Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу покажчиків напрямку евакуювання). Система передавання тривожних сповіщень) Сквирського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5-ЗДО»

 

8

Капітальний ремонт харчоблоку та бібліотеки Шамраївського НВК

 

9

Капітальний ремонт (Система пожежної сигналізації.Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу покажчиків напрямку евакуювання). Система передавання тривожних сповіщень) Шамраївського НВК

 

10

Капітальний ремонт (Система пожежної сигналізації.Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу покажчиків напрямку евакуювання). Система передавання тривожних сповіщень) Кривошиїнського НВК

 

11

Капітальний ремонт (Система пожежної сигналізації.Система керування евакуюванням ( в частині системи оповіщення про пожежу покажчиків напрямку евакуювання). Система передавання тривожних сповіщень) Самгородоцького ЗЗСО

 

12

Капітальний ремонт (заміна вікон, утеплення фасаду, ремонт даху) Сквирського ЗДО №2

 

13

Реконструкція вузла обліку газу теплогенераторної Буківського НВК по вул.Першотравнева,4 в с.Буки Сквирської МТГ Білоцерківського району Київської області

 

14

Реконструкція вузла обліку газу котельні Чубинецького НВК по вул.Шкільна,1 в с.Чубинці Сквирської МТГ Білоцерківського району Київської області

 

Будівництво, реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я

15

Капітальний ремонт та реконструкція першого поверху лікувального корпусу під дитяче відділення КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» (розробка проектної документації, експертиза та ремонтні роботи).

4395,1

16

Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт з санації лікувального корпусу КНП СМР «Сквирська ЦМЛ»

 

Будівництво, реконструкція та ремонт 

будинків культури, музеїв, спортивних споруд

17

Капітальний ремонт будинку культури по вул.Центральна (Петровського) 37а с.Самгородок Сквирського району Київської області

 

18

Укріплення фундаменту та заміна водостічної системи комунального закладу СМР Сквирська дитяча школа мистецтв

 

19

Капітальний ремонт будівлі Сквирської міської бібліотеки та Сквирської центральної дитячої бібліотеки

 

20

Облаштування протипожежної сигналізації Кривошиїнського сільського будинку культури

 

21

Капітальний ремонт покрівлі Самгородоцького будинку культури

 

22

Капітальний ремонт покрівлі Великоєрчиківського будинку культури

 

23

Капітальний ремонт будівлі Горобіївського сільського будинку культури

 

24

Капітальний ремонт будівлі Буківського сільського будинку культури (завершення)

 

25

Укріплення фундаменту та заміна водостічної системи Цапіївського сільського клубу

 

Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів

дорожнього господарства

26

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Пустоварівська, від вул.Новоселецька дор вул.Слобідська в м.Сквира, Київської області та вул.Партизанська в с.Дулицьке Білоцерківського району Київської області

200,0

27

Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття по вулиці Шевченка в с.Тхорівка Сквирського району, Київської області

1100,592

28

«Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Лівобережна від будинку №60 до перехрестя з вул. Польова в м. Сквира Білоцерківського р-ну., Київської обл.»

 

29

«Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Польова від перехрестя з вул. Залізнична до будинку №46 в м. Сквира Білоцерківського р-ну., Київської обл.»

 

30

«Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від перехрестя з вул. Київська до будинку №178 в м. Сквира Білоцерківського р-ну., Київської обл.»

 

31

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Пустоварівська в м.Сквира Білоцерківського району, Київської області

 

32

Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул.Новоселецька до вул.Слобідська в м.Сквира Білоцерківського району, Київської області

 

33