(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

9-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 15:19:55
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Красноліської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Красноліської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі один мільйон двісті шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень ( 1 264 785,84) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон сто сорок тисяч сто сім гривень (1 140 107,66) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сто двадцять чотири  тисячі шістсот сімдесят вісім гривень  (124 678,18)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон двісті тридцять три тисячі шістсот вісімдесят п’ять гривень  (1 233 685,84) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон сто вісім тисяч чотириста сорок дві гривні (1 108 442,08) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто двадцять п’ять тисяч двісті сорок три гривні (125 243,76)  копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі тридцять одна тисяча сто гривень (31 100,00) копійок і по видатках у сумі тридцять одна тисяча шістсот шістдесят п’ять гривень (31 665,58) копійок з перевищенням видатків над  доходами у сумі  п’ятсот шістдесят п’ять гривень (565, 58) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 9-5-VІІІ

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Красноліської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік становлять 1264,8 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1233,7 тис. грн. та спеціальний фонд – 31,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік  виконано на 110,6%, забезпечено надходження в сумі 1233,7 тис.грн. при плановому  показнику 1115,8 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 144,5 тис.грн. . Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 113,3%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 67,2 %.; плата за землю – 30,7%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 2,1%. Виконання по єдиному податку становить 112,9%, при плані 733,8 тис. грн. надходження склали 828,5 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 102,1%, при плані 371,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 378,6 тис. грн.

         Надходження спеціального фонду (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складають 31,1 тис. грн.: власні надходження бюджетних установ – 1,1 тис. грн.; інші субвенції – 30,0 тис. грн (на виконання заходів передбачених Районною цільовою програмою використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на 2020 рік.)

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Красноліської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1108,4 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1176,6 тис.грн, що становить 94,21 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 1,7 тис.грн або 56,16 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 965,8 тис.грн, що становить 87,13 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  896,3 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 28,7 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 40,8 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1108,4 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  915,5 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 32,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 117,6 тис. грн.

         - інша діяльність – 2,5 тис.грн

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 40,8 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 915,5 тис.грн, що становить 93,10 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 872,5 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 14767 грн).       На енергоносії використано 18,8 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 2,6 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 21,6 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 32,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 32,1 тис.грн, що становить 99,69 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 117,8 тис.грн. використано 117,6 тис.грн, що становить 99,85 %.

На фінансування іншої діяльності (заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) при уточненому плані на звітний період 2,5 тис.грн. використано 2,5 тис.грн, що становить 100 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 40,8 тис.грн направлено 40,8 тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 31,7 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 1,7 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 30,0 тис.грн.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 9-5-VІІІ 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Доходи Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік  Уточ.пл. за період затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3   5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1105900,00 1105900,00 1207509,28 109,2 109,2
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1000,00 1000,00 248,00 24,8 24,8
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1000,00 1000,00 248,00 24,8 24,8
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  1000,00 1000,00 248,00 24,8 24,8
  18000000 Місцеві податки  1104900,00 1104900,00 1207261,28 109,3 109,3
  18010000 Податок на майно  371100,00 371100,00 378760,88 102,1 102,1
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  100,00 100,00 145,47 145,5 145,5
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  12400,00 12400,00 20093,29 162,0 162,0
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  332600,00 332600,00 334743,23 100,6 100,6
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  25000,00 25000,00 23428,89 93,7 93,7
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1000,00 1000,00 350,00 35,0 35,0
  18050000 Єдиний податок   733800,00 733800,00 828500,40 112,9 112,9
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  20000,00 20000,00 31164,00 155,8 155,8
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  713800,00 713800,00 797336,40 111,7 111,7
  20000000 Неподаткові надходження   9900,00 9900,00 26176,56 264,4 264,4
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   100,00 100,00 17000,00 17000,0 17000,0
  21080000 Інші надходження   100,00 100,00 17000,00 17000,0 17000,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  0,00 0,00 17000,00 0,0 0,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  9800,00 9800,00 9176,56 93,6 93,6
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 500,00 500,00 597,70 119,5 119,5
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 500,00 500,00 597,70 119,5 119,5
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 61,23 61,2 61,2
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 61,23 61,2 61,2
  22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  9200,00 9200,00 8517,63 92,6 92,6
Всього 1115800,00 1115800,00 1233685,84 110,6 110,6
  1 2 3   5 6 7
  Спеціальний фонд
  20000000 Неподаткові надходження   1300,00 1300,00 1100,00 84,6 84,6
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   1300,00 1300,00 1100,00 84,6 84,6
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1300,00 1300,00 1100,00 84,6 84,6
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 1300,00 1300,00 1100,00 84,6 84,6
  40000000 Офіційні трансферти   0,00 30000,00 30000,00 0,0 100,0
  41000000 Від органів державного управління   0,00 30000,00 30000,00 0,0 100,0
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 30000,00 30000,00 0,0 100,0
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 30000,00 30000,00 0,0 100,0
  Всього без урахування трансферт 1300,00 1300,00 1100,00 84,6 84,6
  Всього 1300,00 31300,00 31100,00 2392,3 99,4
  Разом 1117100,00 1147100,00 1264785,84 113,2 110,3
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 9-5-VІІІ  
Виконання видаткової частини  бюджету Красноліської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Красноліська сільська рада 1115800,00 1176606,72 1108442,08 99,3 94,2
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 988500,00 983392,00 915505,34 92,6 93,1
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 30100,00 32100,00 32000,00 106,3 99,7
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 97200,00 117777,70 117599,72 121,0 99,8
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 2530,30 2530,30 0,0 100,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 40806,72 40806,72 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Красноліська сільська рада 1300,00 32965,58 31665,58 0,00 96,06
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1300,00 2965,58 1665,58 0,00 56,16
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 30000,00 30000,00 0,00 100,00
  Усього  1117100,00 1209572,30 1140107,66 102,1 94,3
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: