(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

6-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 15:6:52
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Дулицької сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Дулицької сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі один мільйон п’ятсот сорок одна тисяча чотириста сімнадцять гривень ( 1 541 417,84) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон чотириста тридцять дев’ять тисяч п’ятсот двадцять три гривні (1 439 523,25) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сто одна тисяча вісімсот дев’яносто чотири гривні  (101 894,59)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон п’ятсот сорок одна тисяча двісті шістдесят дев’ять гривень (1 541 269,42) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон триста сімдесят сім тисяч сімсот дев’яносто дев’ять тисяч (1 377 799,65) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто шістдесят три тисячі чотириста шістдесят дев’ять гривень (163 469,77)  копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сто сорок вісім гривень (148,42) копійки і по видатках у сумі шістдесят одна тисяча сімсот двадцять три гривні  (61 723,60) копійок з перевищенням видатків над  доходами у сумі  шістдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят п’ять гривень (61 575,18) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 6-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Дулицької сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік становлять 1541,4 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1541,3 тис. грн. та спеціальний фонд – 0,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік  виконано на 98,8%, забезпечено надходження в сумі 1541,3 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 1560,1 тис.грн. До початкового плану виконання складає 108,0%. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 26,5 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 101,7%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 78,6%.; плата за землю – 14,9%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 6,5%. Виконання по єдиному податку становить 99,0%, при уточненому плані 1223,7 тис. грн. надходження склали 1212,0 тис. грн.( До початкового плану виконання складає 106,4%). По платі за землю виконання планових показників становить 100,7%, при уточненому  плані 227,4 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 229,0 тис. грн.

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 132,4 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 0,1 тис. грн. – екологічний податок.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Дулицької сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1377,8  тис.грн при планових показниках на відповідний період 1437,0 тис.грн, що становить 95,88 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 61,7 тис.грн або 26,63 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1255,3 тис.грн, що становить 91,1 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  1174,4 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 51,9 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 29,0 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1377,8 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1219,8 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 30,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 99,0 тис. грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 29,0 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1219,8 тис.грн, що становить 95,48 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1170,0 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 19500 грн)        На енергоносії використано 21,9 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 6,9 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 19,8 тис.грн., на відрядження  1,2 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 30,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 30,0 тис.грн, що становить 100 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 100,5 тис.грн. використано 99,0 тис.грн, що становить 98,49 %.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 29,0 тис.грн направлено 29,0 тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 61,7 тис. грн., що профінансовані на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 6-5-VІІІ
           
  Виконання дохідної частини бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1406200,00 1538600,00 1519877,01 108,1 98,8
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  700,00 700,00 243,00 34,7 34,7
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  700,00 700,00 243,00 34,7 34,7
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  700,00 700,00 243,00 34,7 34,7
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   11200,00 11200,00 9520,34 85,0 85,0
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  11200,00 11200,00 9520,34 85,0 85,0
  18000000 Місцеві податки  1394300,00 1526700,00 1510113,67 108,3 98,9
  18010000 Податок на майно  254800,00 303000,00 298140,60 117,0 98,4
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  4300,00 4300,00 2876,31 66,9 66,9
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  6100,00 6100,00 4496,25 73,7 73,7
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  500,00 600,00 654,80 131,0 109,1
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1600,00 36100,00 36102,26 2256,4 100,0
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  33500,00 33500,00 31143,86 93,0 93,0
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  122000,00 124800,00 125460,31 102,8 100,5
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  53500,00 56300,00 59412,35 111,1 105,5
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  10400,00 12800,00 12994,46 124,9 101,5
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  22900,00 28500,00 25000,00 109,2 87,7
  18050000 Єдиний податок   1139500,00 1223700,00 1211973,07 106,4 99,0
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  900,00 3300,00 3469,55 385,5 105,1
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  195900,00 277700,00 258855,20 132,1 93,2
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  942700,00 942700,00 949648,32 100,7 100,7
  20000000 Неподаткові надходження   21500,00 21500,00 21392,41 99,5 99,5
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 507,08 0,0 0,0
  21080000 Інші надходження   0,00 0,00 507,08 0,0 0,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 507,08 0,0 0,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  21500,00 21500,00 20885,33 97,1 97,1
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1300,00 1300,00 608,65 46,8 46,8
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1300,00 1300,00 608,65 46,8 46,8
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   20100,00 20100,00 20078,71 99,9 99,9
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  20100,00 20100,00 20078,71 99,9 99,9
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 197,97 198,0 198,0
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 197,97 198,0 198,0
Всього 1427700,00 1560100,00 1541269,42 108,0 98,8
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   0,00 0,00 148,42 0,0 0,0
  19000000 Інші податки та збори  0,00 0,00 148,42 0,0 0,0
  19010000 Екологічний податок  0,00 0,00 148,42 0,0 0,0
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0,00 0,00 148,42 0,0 0,0
  Всього 0,00 0,00 148,42 0,0 0,0
  Разом 1427700,00 1560100,00 1541417,84 108,0 98,8
               
               
  Мвський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 6-5-VІІІ 
Виконання видаткової частини  бюджету Дулицької сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Дулицька сільська рада 1427700,00 1437026,00 1377799,65 96,5 95,9
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1136800,00 1277526,00 1219821,95 107,3 95,5
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10000,00 30000,00 30000,00 300,0 100,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 280900,00 100500,00 98977,70 35,2 98,5
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 29000,00 29000,00 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Дулицька сільська рада 0,00 231800,00 61723,60 0,00 26,63
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 61800,00 61723,60 0,00 99,88
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 170000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  1427700,00 1668826,00 1439523,25 100,8 86,3
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: