(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

20-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 12:13:58
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Тарасівської сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тарасівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі сімсот вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок  гривень (785 940,27) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі шістсот сімдесят сім тисяч двісті двадцять дві гривні (677 222,43) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто вісім тисяч сімсот сімнадцять  гривень (108 717,84)  копійки, в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сімсот вісімдесят п’ять тисяч сімсот двадцять п’ять гривень (785 725,33) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі шістсот сімдесят сім тисяч двісті двадцять дві гривні (677 222,43) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сімдесят одна тисяча сто сімдесят вісім гривень сто вісім тисяч п’ятсот дві гривні (108 502,90) копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі двісті чотирнадцять гривень (214,94) копійки і по видатках у сумі нуль гривень (0,00) копійок з перевищенням доходів над видатками у сумі двісті чотирнадцять гривень (214,94) копійки.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                                

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 20-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Тарасівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Тарасівської сільської ради за 2020 рік становлять 785,9 . грн. в т. ч до загальний фонд – 785,7 тис. грн. та спеціальний фонд – 0,2 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Тарасівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 93,7%, забезпечено надходження в сумі 785,7 тис.грн. при  плановому  показнику 838,5 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 46,1 %.; плата за землю – 51,2%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 2,7%. Виконання по єдиному податку становить 100,7%, при плані 361,3 тис. грн. надходження склали 362,9 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 87,9%, при плані 457,9 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 402,5 тис. грн.

Невиконання по платі  за землю – 87,9% спричинене зменшенням надходження у 2020 році порівняно з 2019 роком від СП Інтерагро Сквира на 4,9 тис. грн.; СФГ «Іскра» на суму 0,6 тис. грн.; Маркович Б. С.- 20,6 тис. грн.; Денисенко Г.В. на суму 1,0 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 0,2 тис. грн. по екологічному податку.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Тарасівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 677,2 тис.грн при планових показниках на відповідний період 962,7 тис.грн, що становить 70,34 %.

На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 641,0 тис.грн, що становить 94,65 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  631,7 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 9,3 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 677,2 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  646,3 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 20,9 тис. грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 646,3 тис.грн, що становить 87,71 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 622,6 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 10399 грн).       На енергоносії використано 15,8 тис.грн.,  на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 7,8 тис.грн., на інші поточні видатки 0,1 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 10,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 40,0 тис.грн, що становить 25 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 135,0 тис.грн. використано 20,9 тис.грн, що становить

15,48 %.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 20-5-VІІІ
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Тарасівської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік  Уточ.пл. за період затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3   5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   837800,00 837800,00 785447,85 93,8 93,8
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  100,00 100,00 28,48 28,5 28,5
  13030000 Рентна плата за користування надрами  100,00 100,00 28,48 28,5 28,5
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  100,00 100,00 28,48 28,5 28,5
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   500,00 500,00 450,00 90,0 90,0
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  500,00 500,00 450,00 90,0 90,0
  18000000 Місцеві податки  837200,00 837200,00 784969,37 93,8 93,8
  18010000 Податок на майно  475900,00 475900,00 422034,27 88,7 88,7
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  10000,00 10000,00 9896,54 99,0 99,0
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  8000,00 8000,00 9650,04 120,6 120,6
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  129400,00 129400,00 122313,66 94,5 94,5
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  300000,00 300000,00 256831,30 85,6 85,6
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  20500,00 20500,00 15903,73 77,6 77,6
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  8000,00 8000,00 7439,00 93,0 93,0
  18050000 Єдиний податок   361300,00 361300,00 362935,10 100,5 100,5
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  31300,00 31300,00 31515,30 100,7 100,7
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  330000,00 330000,00 331419,80 100,4 100,4
  20000000 Неподаткові надходження   700,00 700,00 277,48 39,6 39,6
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   100,00 100,00 119,00 119,0 119,0
  21080000 Інші надходження   100,00 100,00 119,00 119,0 119,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  100,00 100,00 119,00 119,0 119,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  600,00 600,00 158,48 26,4 26,4
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 500,00 500,00 145,73 29,1 29,1
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 500,00 500,00 145,73 29,1 29,1
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 12,75 12,8 12,8
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 12,75 12,8 12,8
Всього 838500,00 838500,00 785725,33 93,7 93,7
  1 2 3   5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   300,00 300,00 214,94 71,6 71,6
  19000000 Інші податки та збори  300,00 300,00 214,94 71,6 71,6
  19010000 Екологічний податок  300,00 300,00 214,94 71,6 71,6
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 300,00 300,00 214,94 71,6 71,6
  Всього 300,00 300,00 214,94 71,6 71,6
  Разом 838800,00 838800,00 785940,27 93,7 93,7
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 20-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Тарасівської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Тарасівська сільська рада 838500,00 962719,50 677222,43 80,8 70,3
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 683500,00 736912,78 646328,05 94,6 87,7
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 40000,00 40000,00 10000,00 25,0 25,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 115000,00 135000,00 20894,38 18,2 15,5
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 10000,00 0,00 0,0 0,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 40806,72 0,00 0,0 0,0
Спеціальний фонд
01 Тарасівська сільська рада 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  838800,00 963019,50 677222,43 80,7 70,3
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: