(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

50 -5 -VІІІ Про затвердження Програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства Сквирської міської територіальної громади з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 9:19:30
 

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми ефективної роботи та реформування

житлово-комунального господарства Сквирської

міської територіальної громади з централізованого

водопостачання та водовідведення на 2021 рік

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, листа КП «Сквир-водоканал» №16 від 19.01.2021, врахувавши висновки і рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства Сквирської міської територіальної громади з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік  (далі – Програма), що додається.

         2. Фінансовому управлінню Сквирської міської ради під час формування бюджету на відповідний період передбачати кошти на виконання Програми.

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою

та охорони навколишнього середовища.

 

 

Міський голова                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

50 -5 -VІІІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Сквирської міської ради

від 23.02.2021   № 50-5-VIII

Голова міської ради

 __________________ Валентина ЛЕВІЦЬКА

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства Сквирської міської територіальної громади з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопроводу та каналізації, поліпшення якості централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Програма забезпечує збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя мешканців громади.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення м. Сквира та населених пунктів громади;

- застосуванням застарілого обладнання в системах водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом власних фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Реалізація Програми дозволить забезпечити беззбиткову роботу підприємства, його здатність самостійно інвестувати заходи на системах водопостачання та водовідведення при збереженні належного рівня та якості послуг з оптимальними, економічно-обґрунтованими тарифами.

Основними напрямками Програми сталої та ефективної роботи водопровідно-каналізаційного господарства на 2021 рік є:

 • поліпшення якості води;
 • підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення; недопущення перебоїв постачання питної води у пікові місяці споживання;
 • скорочення невиробничих втрат води і витоків;
 • встановлення будинкових приладів обліку питної води;
 • підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів;
 • економія водних ресурсів;
 • поліпшення якості очищення стоків;
 • удосконалення системи управління;
 • забезпечення беззбиткового функціонування систем.
 • запобігання масштабних аварій в системах  централізованого  водопостачання та водовідведення.

 

 1. МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

ТА НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Мета Програми – задоволення потреб споживачів у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення, її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного середовища.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо:

 • забезпечення, відповідно до потреб, фінансування заходів Програми з різних джерел: державний, обласний та міський бюджети, кошти інвесторів, кошти підприємства;
 • введення в дію нових джерел водопостачання та ліквідація свердловин, що подають воду з відхиленням від нормативу, що забезпечить подачу питної води гарантованої якості;
 • посиленого контролю за якістю питної води;
 • оновлення та модернізації об’єктів водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування;
 • удосконалення систем забору, транспортування питної води та водовідведення;
 • удосконалення технології очищення стічних вод;
 • приведення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно  обґрунтованих.

 

3. СУЧАСНИЙ СТАН
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА М.СКВИРА

Споживачі міста забезпечуються послугами водопостачання та водовідведення через системи водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Сквир-водоканал» (далі — КП "СВ").

 

3.1. Опис технічного стану систем водопостачання

Система водопостачання м. Сквира  забезпечується з підземного джерела – Сквирського родовища підземних вод. На балансі та обслуговуванні  КП «Сквир-водоканал»  знаходяться 14 свердловин.

У структурі послуг водопостачання більше  90% від їх загального обсягу надається населенню.

Відсоток охоплення споживачів приладами обліку:

- абоненти багатоквартирних будинків  – 97 %;

- абоненти приватного сектора – 70,6%;

- організації та підприємства – 86%.

Забезпечує подачу води за нормативом у розподільчу мережу насосна станція водопроводу другого підйому –  1 од., яка обліковується   на балансі КП «СВ». Загальна кількість встановлених насосних агрегатів на насосній станції – 5 одиниць, із них, які відпрацювали амортизаційний період  - 3 од. 

Добовий підйом води – 1,5 тис. куб. м.

Мережі водопроводу – 60 км, з них аварійні (ветхих) – 42 км, або 70%.

 

3.2. Опис технічного стану систем водовідведення

У 6-ти насосних каналізаційних станцій підприємства налічується 15 насосних агрегатів, з яких 12, або 80%, відпрацювали амортизаційний період. Пропускна спроможність каналізаційної системи – 1,5 тис. куб. м на добу.

У господарському віданні КП «Сквир-водоканал» знаходяться  каналізаційні мережі протяжністю 56 км, з яких 39 км, або 69,6%, зношені.

Проблемними питаннями системи водовідведення є зношеність каналізаційних мереж, насосів та обладнання каналізаційних насосних станцій, недостатня ефективність процесів очищення стічних вод на очисних спорудах, знос основних споруд та технологічних мереж, що може призвести до масштабних аварій в системі централізованого водовідведення.

 

3.3 Економічний стан  КП «Сквир-водоканал»

Збитковий фінансовий результат господарської діяльності підприємства впродовж 2020 року, передусім обумовлений збитковістю тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення.

Встановлені тарифи на послуги, що затверджені  рішенням виконавчого комітету № 452/30 від 01.06.2012 року та №904/91 від 30.10.2018 року, вже неокупні. Так, станом на 01.12.2020, окупність послуг водопостачання становить 75,6%, послуг водовідведення – 73,1 %.

Також, незважаючи на зростання обсягів надання послуг,  зростання обсягів виробничих витрат підприємства значно перевищує, Це пояснюється  невпинним зростанням рівня інфляції в країні, та високим рівнем дебіторської заборгованості населення за спожиті послуги .

Фінансовим результатом звичайної діяльності  КП "СВ" за 9 місяців 2020 року є збиток у сумі  720 тис. грн.

Витрати від звичайної діяльності за 9 місяців 2020 року на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення склали 8050,9 тис. грн.. За підсумками 9 місяців 2020 року, собівартість послуг централізованого водопостачання склала 22,50 грн., водовідведення — 38,70 грн.

Причинами збільшення витрат у 2020 році стало зростання вартості електроенергії на 13,4%, підняття мінімальної заробітної плати на 26,9%, збільшення вартості витратних матеріалів.

 

3.4 Шляхи фінансової стабілізації

1. Відповідність тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення їх собівартості та врахування в них  інвестиційної складової або відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово–комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. 2. Для забезпечення споживачів питною водою гарантованої якості та підвищення системи  водовідведення розроблені заходи.

3. Посилення претензійної та позовної роботи зі стягнення дебіторської заборгованості.

4. Для зниження наднормативних втрат необхідно виконати заходи, спрямовані на збільшення реалізації послуг:

- встановлення будинкових приладів обліку води;

- вирішення питання обліку каналізаційних стоків із вигрібних ям приватного сектора;

5. Зниження рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг та  забезпечення виконання заходів Програми.

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дозволить створити умови для забезпечення населення питною водою гарантованої якості, підвищити якість наданих послуг, забезпечити надійність функціонування систем водопостачання та водовідведення, підвищити безпечність об'єктів водопостачання і водовідведення та запобігти їх негативному впливу на навколишнє природне середовище, зокрема:

В економічній сфері:

- зменшити енерговитрати у системах водопостачання і водовідведення на 3% до технічно обґрунтованого мінімального рівня;

- знизити витоки і невраховані витрати води на 3% від діючого нормативного значення шляхом встановлення приладів обліку та оптимізації режимів роботи розподільної мережі;

- забезпечити до 2022 року установку будинкових приладів обліку у всіх багатоквартирних будинках;

- за рахунок впровадження новітніх технологій очищення стічних вод знизити концентрації забруднюючих речовин, що скидаються після очищення у водні об’єкти ;

- скоротити аварійність на розподільних мережах;

У соціальній сфері:

- забезпечити гарантовану якість поданої споживачам питної води у відповідності із чинними нормативами;

 

5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Оцінка вартості виконання заходів проводилася на основі такої вихідної інформації:

• дані ТЕО та проектів отримані з урахуванням коефіцієнтів інфляції, зміни коефіцієнтів на будівельні роботи тощо;

• укрупнені норми проектування;

• комерційні пропозиції фірм-постачальників обладнання для водопостачання;

• вимоги чинних ДБН на вартість робіт з проектування;

• дані інших чинних програм  з урахуванням коефіцієнтів інфляції.

 

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

1. Фінансове забезпечення виконання Програми визначається рішенням Сквирської міської ради про бюджет на відповідний бюджетний  рік. У разі змін складових фактичної вартості заходів, передбачених цією Програмою, кошти виділяються в установленому законом порядку.

2. Рішенням міської ради про затвердження змін до бюджету міста можуть вноситися додаткові заходи до Програми.

3. Джерелами фінансування заходів Програми можуть бути:

- кошти державного та обласного бюджетів;

- кошти міського бюджету;

- кошти комунального підприємства «Сквир-водоканал» відповідно до програм його діяльності.

4. Виконавцями Програми визначити:

- розпорядником бюджетних коштів – Сквирську міську раду

- одержувачами бюджетних коштів на виконання заходів Програми -   комунальне підприємство «Сквир-водоканал».

Комунальне підприємство «Сквир-водоканал» несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

Розпорядник бюджетних коштів не відповідає перед одержувачем бюджетних коштів за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з бюджету або не перерахування коштів Державною казначейською службою.

Для реалізації Програми необхідні кошти у сумі  - 4205,9 тис. грн.

 Заступник міського голови                                                     В.Черненко

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: