(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

21-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 12:21:40
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Тхорівської сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тхорівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі три мільйони сто сорок сім тисяч триста тридцять три гривні (3 147 333,81) копійка (таблиця 1) і по видатках у сумі три мільйони двісті дев’яносто одна тисяча шістсот одна гривня (3 291 601,22) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  сто сорок чотири тисячі двісті шістдесят сім гривень (144 267,41)  копійка в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі три мільйони вісімдесят одна тисяча чотириста сорок одна гривня  (3 081 441,36) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон дев’ятсот шістдесят сім тисяч дев’ятсот сімдесят шість гривень  (1 967 976,81) копійка (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон сто тринадцять тисяч чотириста шістдесят чотири гривні  (1 113 464,55)  копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі шістдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні (65 892,45) копійок і по видатках у сумі один мільйон триста двадцять три тисячі шістсот двадцять чотири гривні (1 323 624,41) копійка з перевищенням видатків над доходами у сумі один мільйон двісті п’ятдесят сі тисяч сімсот тридцять одна гривня (1 257 731,96) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 21-5-VІІІ

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Тхорівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік становлять 3147,3 тис. грн. в т. ч до загальний фонд – 3081,4 тис. грн. та спеціальний фонд – 65,9 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 102,7%, забезпечено надходження в сумі 3081,4 тис.грн. при плановому  показнику 3001,7 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 125,7 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 20,3 %.; плата за землю – 79,0%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 0,7%. Виконання по єдиному податку становить 149,4%, при плані 418,4 тис. грн. надходження склали 624,92 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 94,7%, при плані 2569,8 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 2433,3 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 0,065,94 тис. грн. – власні надходження бюджетних установ

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Тхорівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1968,0 тис.грн при планових показниках на відповідний період 2629,1 тис.грн, що становить 74,85 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 1323,6 тис.грн або 98,56 % до уточнених призначень на рік.

На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1410,1 тис.грн, що становить 71,65 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  1153,1 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 32,6 тис.грн.
  • на поточні трансферти населенню – 224,4 ти.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1968,0 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1146,6 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 58,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 168,9 тис. грн.

         - транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 370,1 тис.грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 214,4 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 10,0 тис.грн

 

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1146,6 тис.грн, що становить 86,72 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1108,9 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 13835 грн).       На енергоносії використано 9,8 тис.грн.,  на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар використано 11,6 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 16,3 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 58,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 120,0 тис.грн, що становить 48,33 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 365,4 тис.грн. використано 168,9 тис.грн, що становить

46,22 %.

На фінансування галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» у звітному періоді використано  коштів на суму 370,1 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 547,1 тис.грн, що становить 67,65 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 214,4 тис.грн направлено 214,4 тис.грн, що становить 100%.

 

На фінансування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 10,0 тис.грн направлено 10,0 тис.грн, що становить 100%.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 1323,6 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 51,0 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 1273,6 тис.грн.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 21-5-VІІІ
           
  Виконання дохідної частини бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   3001100,00 3001100,00 3079918,34 102,6 102,6
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  0,00 0,00 11,65 0,0 0,0
  13030000 Рентна плата за користування надрами  0,00 0,00 11,65 0,0 0,0
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  0,00 0,00 11,65 0,0 0,0
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   10800,00 10800,00 9142,00 84,6 84,6
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  10800,00 10800,00 9142,00 84,6 84,6
  18000000 Місцеві податки  2990300,00 2990300,00 3070764,69 102,7 102,7
  18010000 Податок на майно  2571900,00 2571900,00 2445863,97 95,1 95,1
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  0,00 0,00 599,36 0,0 0,0
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  700,00 700,00 35,84 5,1 5,1
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  600,00 600,00 592,00 98,7 98,7
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  800,00 800,00 11366,67 1420,8 1420,8
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2299100,00 2299100,00 2176712,46 94,7 94,7
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  245100,00 245100,00 229521,94 93,6 93,6
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  24000,00 24000,00 25435,70 106,0 106,0
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1600,00 1600,00 1600,00 100,0 100,0
      2569800,00 2569800,00 2433270,10 94,7 94,7
  18050000 Єдиний податок   418400,00 418400,00 624900,72 149,4 149,4
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  64700,00 64700,00 110451,09 170,7 170,7
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  353700,00 353700,00 514449,63 145,4 145,4
  20000000 Неподаткові надходження   600,00 600,00 1523,02 253,8 253,8
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   100,00 100,00 391,00 391,0 391,0
  21080000 Інші надходження   100,00 100,00 391,00 391,0 391,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  100,00 100,00 391,00 391,0 391,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  500,00 500,00 1132,02 226,4 226,4
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 400,00 400,00 603,82 151,0 151,0
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 400,00 400,00 603,82 151,0 151,0
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 528,20 528,2 528,2
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 528,20 528,2 528,2
Всього 3001700,00 3001700,00 3081441,36 102,7 102,7
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  20000000 Неподаткові надходження   64400,00 64400,00 65892,45 102,3 102,3
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   64400,00 64400,00 65892,45 102,3 102,3
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  64400,00 64400,00 65892,45 102,3 102,3
  25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  50000,00 50000,00 50055,20 100,1 100,1
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 14400,00 14400,00 15837,25 110,0 110,0
  Всього 64400,00 64400,00 65892,45 102,3 102,3
  Разом 3066100,00 3066100,00 3147333,81 102,6 102,6
               
               
  Міський  голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 21-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Тхорівська сільська рада 3001700,00 2629125,00 1967976,81 65,6 74,9
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1322200,00 1322200,00 1146579,38 86,7 86,7
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 120000,00 120000,00 58000,00 48,3 48,3
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 479400,00 365400,00 168873,43 35,2 46,2
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1080100,00 547120,00 370119,00 34,3 67,6
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиза 0,00 50000,00 0,00 0,0 0,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 214405,00 214405,00 0,0 100,0
0119880 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,00 10000,00 10000,00 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Тхорівська сільська рада 64400,00 1343015,00 1323624,41 0,00 98,56
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 64400,00 64400,00 51000,09 79,19 79,19
0117350 Розроблення схем планувння та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 139999,00 139998,68 0,00 100,00
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 913616,00 913614,64 0,00 100,00
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 225000,00 219011,00 0,00 97,34
  Усього  3066100,00 3972140,00 3291601,22 107,4 82,9
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: