(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

47-5 -VІІІ Про передачу майна на праві господарського відання та на баланс комунального підприємства «Сквираблагоустрій» (код ЄДРПОУ - 43131772)

 
Дата публікації 1.3.2021 15:41:46
 

                                       РІШЕННЯ

Про передачу майна на праві господарського відання та на баланс комунального підприємства «Сквираблагоустрій»

(код ЄДРПОУ - 43131772) 

 

 

 

 

         Відповідно до статей 26, 42, 59, 60, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 133,136 Господарського Кодексу України,   рішення Сквирської міської ради «Про надання згоди на прийняття у міську комунальну власність майна комунальної власності сільських рад Сквирського району» від 21.01.2021 №90-4-VIII, Статуту Комунального підприємства «Сквираблагоустрій», затвердженого рішенням Сквирської міської ради 21.01.2021 №131-3-VIIIзі змінами, з метою забезпечення ефективності використання комунального майна Сквирської міської територіальної громади, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища,  Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

         1. Передати на баланс та закріпити на праві господарського відання Комунальному підприємству «Сквираблагоустрій» (код ЄДРПОУ - 43131772) майно, що належить до комунальної власності територіальної громади в особі Сквирської міської ради, згідно із додатком 1, який є невід’ємною частиною даного рішення.

        2. Затвердити склад комісії з приймання – передачі майна, визначеного в додатку 1 до даного рішення, в кількості 5 осіб у складі, згідно з додатком 2 до даного рішення.

        3. Зазначеній комісії в місячний термін забезпечити передачу майна та подати акти приймання – передачі на затвердження керівниками власника та балансоутримувача майна.         

       4. Начальнику відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Кваші І.С. забезпечити укладання договору на право господарського відання майном.

       5. Міському голові підписати договір на право господарського відання майном.

      6. Начальнику відділу  капітального будівництва, комунальної власності та житлово–комунального господарства Степаненко О.В. організувати  перереєстрацію права комунальної власності майна, та/або виготовлення технічної документації з метою реєстрації права власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради в десятиденний термін з дня підписання договору про закріплення майна на праві господарського відання між власником та  користувачем. 

      7. В.о.директора Комунального підприємства «Сквираблагоустрій» вжити заходів щодо обліку майна, зарахувати майно, зазначене в пункті 1 даного рішення, на баланс та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку, призначити відповідальних за збереження майна.

    8. Організацію виконання даного рішення покласти на  заступника міського голови Черненка В.В., начальника відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово–комунального господарства Степаненко О.В., начальника фінансово – господарського відділу  міської ради  Адамчук Л.Ю., начальника юридичного відділу Квашу І.С., в.о директора Комунального підприємства «Сквираблагоустрій» Музику С.О.

     9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                                           Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

47-5 -VІІІ

Додаток 1

  до рішення  сесії  Сквирської

 міської ради від 23.02.2021 р.

№ 47-5-VIII

 

                                            ПЕРЕЛІК

майна для передачі в господарське відання та на баланс  КП «Сквираблагоустрій»

 

                                       Додаток 2

  до рішення  сесії  Сквирської

 міської ради від 23.02.2021 р.

№47 -5-VIII

 

СКЛАД

комісії по передачі комунального майна на право господарського відання

Комунальному підприємситву «Сквираблагоустрій»

 

 

Голова комісії   -  Черненко Віталій Валерійович, заступник міського голови

                 

Члени комісії:    - Руцька Марія Ростиславівна, головний спеціаліст

                                 фінансово -  господарського відділу Сквирської  міської

                                  ради

  • Лупул Світлана Павлівна,  головний спеціаліст відділу    

капітального будівництва, комунальної власності та

житлово – комунального господарства Сквирської  міської

ради

  • Гришин Євгеній Олександрович, інженер з благоустрою КП «Сквираблагоустрій»
  • Березівська Ірина Петрівна, провідний бухгалтер КП «Сквираблагоустрій»

 

           Секретар міської ради                             Тетяна ВЛАСЮК

 

   Пояснювальна записка

 

                  Відповідно до статей 26, 42, 59, 60, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 133,137 Господарського Кодексу України,   Положення про відділ освіти Сквирської міської ради , з метою забезпечення ефективності використання комунального майна Сквирської міської територіальної громади, обліку та впорядкування майна отриманого від Антонівської сільської ради (ЄДРПОУ 04359011), Буківської сільської ради (ЄДРПОУ 04361947), Великоєрчиківської сільської ради (ЄДРПОУ 04361953), Горобіївської сільської ради (ЄДРПОУ 04361976), Домантівської сільської ради (ЄДРПОУ 04361982), Дулицької сільської ради (ЄДРПОУ 04361999), Каленнівської сільської ради (ЄДРПОУ 02043611), Кам’яногребельської сільської ради (ЄДРПОУ 04362007), Красноліської сільської ради, (ЄДРПОУ 04362013) Кривошиїнської сільської ради (ЄДРПОУ 04362020), Тарасівської сільської ради (ЄДРПОУ 04362036), Малоєрчиківської сільської ради (ЄДРПОУ 04362042), Малолисовецької сільської ради (ЄДРПОУ 04362059), Мовчанівської сільської ради (ЄДРПОУ 04359028), Оріховецької сільської ради (ЄДРПОУ 04362071), Пустоварівської сільської ради (ЄДРПОУ 04360698), Рогізнянської сільської ради (ЄДРПОУ 04360681), Рудянської сільської ради (ЄДРПОУ 22204989), Самгородоцької сільської ради (ЄДРПОУ 04360735), Селезенівської сільської ради (ЄДРПОУ 04359034), Тхорівської сільської ради (ЄДРПОУ 04359040), Чубинецької сільської ради (ЄДРПОУ 05277723), Шаліївської сільської ради (ЄДРПОУ 04360712) Шамраївської сільської ради (ЄДРПОУ 04359057) та Шапіївської сільської ради (ЄДРПОУ 04360729) Сквирського району, які реорганізуються шляхом приєднання до Сквирської міської ради, що є адміністративним центром   та правонаступником всього майна, прав та обов’язків вказаних сільських рад підготовлений даний проєкт рішення.

 

           Начальник відділу                                               Ольга Степаненко

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК

Витяг з Господарського кодексу

 

Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

1. Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право господарського відання, право оперативного управління.

Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України.

{Частина перша статті 133 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2424-IV від 04.02.2005}

2. Майно суб'єктів господарювання може бути закріплено на іншому праві відповідно до умов договору з власником майна.

{Частину третю статті 133 виключено на підставі Закону № 2424-IV від 04.02.2005}

4. Держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх суб'єктів господарювання.

Стаття 136. Право господарського відання

1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

2. Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

3. У випадках, визначених Законом України "Про трубопровідний транспорт", з метою створення оператора газотранспортної системи держава через уповноважених суб’єктів управління об’єктами державної власності на підставі договору може передавати суб’єкту господарювання об’єкти державної власності на праві господарського відання без права їх відчуження.

{Статт136 доповнено новою частиною згідно із Законом № 264-IX від 31.10.2019}

4. Щодо захисту права господарського відання застосовуються положення закону, встановлені для захисту права власності. Суб'єкт підприємництва, який здійснює господарську діяльність на основі права господарського відання, має право на захист своїх майнових прав також від власника.

5. Суб’єкт господарювання, якому з метою створення оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи на праві господарського відання передані об’єкти державної власності, повинен бути повністю незалежним у прийнятті рішень щодо їх використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та фінансування відповідно до законів України "Про ринок природного газу""Про ринок електричної енергії".

{Статтю136 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 264-IX від 31.10.2019}

6. Уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання природного газу, а також суб’єкт управління системи передачі електричної енергії, не може відмовити у фінансуванні відповідно оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи, або іншою заінтересованою особою інвестицій, погоджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При погодженні таких інвестицій Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керується, зокрема, необхідністю забезпечення безпеки постачання природного газу.

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: