(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

34-5-VIII Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства

 
Дата публікації 1.3.2021 14:56:52
 

РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку добровільного

відшкодування безпідставно збережених коштів

за використання земель комунальної форми власності

на території Сквирської міської територіальної громади

з порушенням вимог законодавства

 

З метою захисту інтересів Сквирської міської територіальної громади, забезпечення реалізації принципу платності використання земельних ділянок комунальної форми власності на території Сквирської міської територіальної громади, встановлення механізму відшкодування безпідставно збережених коштів за їх використання без державної реєстрації прав на них та недопущення втрат бюджетом Сквирської міської територіальної громади, відповідно до ст. 14, ч. 1 ст. 67 Конституції України, ст.ст. 189, 206 Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про землеустрій», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А

  1. Затвердити Порядок добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства (додаток 1).
  2. Доручити заступнику міського голови Черненку В.В:
    1. Здійснювати підготовку та візування проектів договорів про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства.
    2. Здійснювати розрахунки суми безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства.
    3. Здійснювати контроль за виконанням сторонами умов укладених договорів про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства.
  3. Надати заступнику міського голови Черненку В.В. повноваження щодо підписання із землекористувачами договорів про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.

Міський голова                                                   Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 34-5-VIII

 

                         Додаток 1

  до рішення міської ради

            від 23 лютого 2021 р.

            №34-5-VIII

 

ПОРЯДОК

добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання

земель комунальної форми власності на території Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства

1. Загальні положення

1.1. Конституцією України визначено, що земля, її надра, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

1.2. Згідно зі ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок із земель комунальної власності у користування.

1.3. На підставі ст. 189 Земельного кодексу України самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється, зокрема, міськими радами.

1.4. Відповідно до ст. 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка.

1.5. Порядок добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства (далі - Порядок) розроблено з метою захисту прав та інтересів Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирського місього голови шляхом запровадження єдиного механізму добровільного відшкодування землекористувачами безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням вимог земельного законодавства, а також з метою встановлення досудового механізму відшкодування таких коштів.

1.6. Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної форми власності Сквирської міської територіальної громади.

2. Визначення термінів

2.1 Акт обстеження земельної ділянки - це документ, у якому викладена інформація, що відображає ситуацію, яка склалася під час використання суб'єктами господарювання земельних ділянок із зазначенням в них порушень вимог законодавства.

2.2 Безпідставно збережене майно - це кошти (у розмірі орендної плати), які землекористувач зберіг у себе без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки та які мав заплатити за користування нею до моменту оформлення права (користування або власності) на неї.

2.3 Землекористувачі - особи, зазначені у п. 1.6 цього Порядку, майно яких розміщено на земельній ділянці.

 

 

3. Сфера дії Порядку

3.1. Порядок встановлює єдину процедуру добровільного відшкодування землекористувачами безпідставно збережених коштів за використання ними земельних ділянок комунальної форми власності в Сквирській міській територіальній громаді з порушенням вимог законодавства.

3.2. Безпідставно збережені за рахунок Сквирської міської територіальної громади кошти відшкодовуються землекористувачами у випадках:

- використання земельної ділянки без документів, що посвідчують право власності або право користування нею, без державної реєстрації прав на неї та/або без здійснення плати за користування нею у формі та розмірах, встановлених законодавством України та актами Сквирської  міської ради;

- в інших випадках всупереч вимогам законодавства.

4. Порядок відшкодування безпідставно збережених коштів

4.1. Самоврядний контроль за використанням земель комунальної форми власності Сквирської міської територіальної громади здійснює відділ з питань земельних ресурсів, кадастру та архітектури та відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово – комунального господарства міської ради та відповідно його працівники (далі Контролюючий орган).

4.2. Контролюючий орган виявляє та фіксує факти використання землекористувачами земельних ділянок комунальної форми власності за відсутності документів, що посвідчують право власності або право користування ними, за відсутності державної реєстрації прав на них, а також без здійснення плати за використання таких земельних ділянок у розмірі, встановленому законодавством.

4.3. У межах здійснення заходів самоврядного контролю за використанням земель комунальної форми власності Сквирської міської територіальної громади проводить обстеження будь-яких земельних ділянок комунальної власності Сквирської міської територіальної громади, здійснює фото- та відеозйомку земельної ділянки, застосовує технічні засоби фіксування фактів порушення вимог земельного законодавства та інтересів Сквирської міської територіальної громади, за результатами чого складається акт обстеження земельної ділянки.

4.4. В акті обстеження земельної ділянки зазначається її фактична площа (наприклад, відповідно до меж будівель, паркану тощо).

4.5. Площа земельної ділянки встановлюється на підставі топографічної зйомки координат земельної ділянки, оброблених та сформованих в електронному файлі «.shp» щодо її фактичних меж (межі будівлі, огорожі тощо).

4.6. Розрахунок безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати здійснюється Контролюючим органом за фактичний період використання землекористувачем земельної ділянки (з моменту набуття права власності на нерухоме майно до моменту оформлення власником цього майна права оренди або власності земельної ділянки, на якій розташоване це майно, з урахуванням строків давності), сума відшкодування має бути зменшена на розмір внесених землекористувачем платежів за використання землі у вигляді земельного податку (за наявності).

4.7. Безпідставно збережені кошти розраховуються із застосуванням коефіцієнтів та їхніх значень на підставі нормативних документів.

4.8. У разі визнання землекористувачем факту використання земельної ділянки з порушенням вимог законодавства, а також розміру безпідставно збережених коштів за її використання та надання згоди на їх добровільне відшкодування між сторонами укладається договір про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності Сквирської міської територіальної громади з порушенням вимог законодавства.

4.9. Добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів здійснюється шляхом укладання Договору, який готується та візується Контролюючим органом.

4.10. У разі прийняття пропозиції про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів та укладення Договору землекористувач подає до Контролюючого органу:

- заяву на укладання Договору (у довільній формі);

- інформацію щодо державної реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, яка використовується з порушенням вимог законодавства;

- інформацію з Державної фіскальної служби України щодо здійснення плати за використання земельної ділянки (за наявності);

- топографічну зйомку координат земельної ділянки, оброблених та сформованих в електронному файлі «.shp»;

- технічні паспорти на об'єкти нерухомого майна;

- документи, що підтверджують функціональне використання об'єктів нерухомого майна та вид діяльності за вказаною адресою;

- фотознімки земельної ділянки та об'єктів нерухомого майна.

4.11. Договір про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів підписується заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету Сквирської міської ради та землекористувачем.


 

Секретар міської ради                                                                             Тетяна Власюк


 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: