(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

8-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Кам’яногребельської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 15:15:27
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Кам’яногребельської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Кам’яногребельської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Кам’яногребельської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі вісімсот сімдесят п’ять тисяч двісті одна гривня ( 875 201,51) копійка (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот сімдесят чотири тисячі шістсот дев’яносто п’ять гривень (874 695,38) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  п’ятсот шість гривень (506 ,13)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі вісімсот сімдесят п’ять тисяч двісті одна гривня ( 875 201,51) копійка (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот сімдесят чотири тисячі шістсот дев’яносто п’ять гривень (874 695,38) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  п’ятсот шість гривень (506 ,13)  копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

 

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 8-5-VІІІ

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Кам’яногребельської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Кам’яногребельської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

План по  доходах загального фонду бюджету Кам’яногребельської сільської ради за 2020 рік  виконано на 94,9%, забезпечено надходження в сумі 875,2 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 922,1 тис.грн. До початкового плану виконання складає 105,8%. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 17,8 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 71,0 %.; плата за землю – 26,6%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 2,4%. Виконання по єдиному податку становить 92,8%, при уточненому плані 669,3 тис. грн. надходження склали 621,4 тис. грн. (До початкового плану виконання складає 106,4%). По платі за землю виконання планових показників становить 97,1%, при плані 240,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 233,0 тис. грн.

На виконання сільського бюджету, зокрема, основних бюджетоутворюючих податків і зборів (по єдиному податку – 92,8%; по платі за землю – 97,1%) вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 95,1 тис. грн.

 

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Кам’яногребельської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 874,7  тис.грн при планових показниках на відповідний період 928,6 тис.грн, що становить 94,19 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 15,0 тис.грн або 83,40 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 760,6 тис.грн, що становить 86,96 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  722,5 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 7,5 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 30,6 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 874,7 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  748,4 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 6,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 89,7 тис. грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 30,6 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 748,4 тис.грн, що становить 95,98 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 722,5 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 10902,79 грн).       На енергоносії використано 7,5 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 4,7 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 13,7 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 6,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 7,0 тис.грн, що становить 85,71 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 91,3 тис.грн. використано 89,7 тис.грн, що становить 98,27 %.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 50,6 тис.грн направлено 30,6 тис.грн, що становить 60,47%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 15,0 тис. грн., що профінансовані на організацію благоустрою населених пунктів.

 

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 8-5-VІІІ  
           
  Виконання дохідної частини бюджету Кам'яногребельської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   826400,00 921500,00 874845,65 105,9 94,9
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  200,00 200,00 35,00 17,5 17,5
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  13030000 Рентна плата за користування надрами  100,00 100,00 35,00 35,0 35,0
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  100,00 100,00 35,00 35,0 35,0
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1300,00 10900,00 15840,00 1218,5 145,3
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  1300,00 10900,00 15840,00 1218,5 145,3
  18000000 Місцеві податки  824900,00 910400,00 858970,65 104,1 94,4
  18010000 Податок на майно  241100,00 241100,00 237605,35 98,6 98,6
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1100,00 1100,00 4573,27 415,8 415,8
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  120000,00 120000,00 112137,02 93,4 93,4
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  10000,00 10000,00 11364,00 113,6 113,6
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  28000,00 28000,00 29473,89 105,3 105,3
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  82000,00 82000,00 80057,17 97,6 97,6
  18050000 Єдиний податок   583800,00 669300,00 621365,30 106,4 92,8
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1000,00 1000,00 1325,00 132,5 132,5
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  122800,00 122800,00 120225,81 97,9 97,9
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  460000,00 545500,00 499814,49 108,7 91,6
  20000000 Неподаткові надходження   600,00 600,00 355,86 59,3 59,3
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  600,00 600,00 355,86 59,3 59,3
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 500,00 500,00 235,15 47,0 47,0
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 500,00 500,00 235,15 47,0 47,0
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 120,71 120,7 120,7
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 15,21 15,2 15,2
  22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,00 0,00 105,50 0,0 0,0
Всього 827000,00 922100,00 875201,51 105,8 94,9
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 8-5-VІІІ  
Виконання видаткової частини  бюджету Кам'яногребельської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Кам'яногребельська сільська рада 827000,00 928625,14 874695,38 105,8 94,2
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 770214,00 779739,14 748387,04 97,2 96,0
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 7000,00 7000,00 6000,00 85,7 85,7
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 49786,00 91286,00 89708,34 180,2 98,3
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 50600,00 30600,00 0,0 60,5
Спеціальний фонд
01 Кам'яногребельська сільська рада 0,00 145224,00 14963,20 0,00 10,30
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 17941,00 14963,20 0,00 83,40
0119750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 127283,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  827000,00 1073849,14 889658,58 107,6 82,8
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: