(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

194 -5 -VІІІ Про затвердження акту приймання-передачі майна із спільної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади

 
Дата публікації 1.3.2021 18:31:7
 

                                     РІШЕННЯ

Про затвердження акту приймання-передачі

майна  із спільної власності територіальних

громад Білоцерківського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади

 

 

 

 

 

         Відповідно до статей 26, 42, 59, 60, 73, п.10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», статті 133 Господарського Кодексу України,   враховуючи рішення Білоцерківської районної ради  від 14.01.2021            №043-02-VІІІ «Про передачу майна із спільної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади»,  рішення Сквирської міської ради від 22.10.2020         №1502-61-VІІ «Про безоплатне прийняття майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Сквирського району в особі Сквирської районної ради до комунальної власності територіальної громади Сквирської міської ради»,   розпорядження Білоцерківської районної ради від 10.02.2021 № 06-О «Про утворення комісії по передачі об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира», розпорядження Сквирського міського голови від 06.01.2021 №1-ОД «Про склад комісії з приймання майна, активів та зобов’язань до Сквирської міської територіальної громади», із змінами відповідно до розпорядження від 10.02.2021 № 15-1, з метою забезпечення  вимог чинного законодавства щодо передачі об’єктів спільної власності територіальних громад ліквідованих районів  у комунальну власність територіальних громад,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища,  Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити акт приймання-передачі майна із спільної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади  згідно із додатком 1, який є невід’ємною частиною цього рішення.

2. Начальнику фінансово-господарського відділу  Сквирської міської ради  Адамчук Л.Ю. вжити заходів щодо обліку майна, зарахувати майно, зазначене в пункті 1 цього рішення, на баланс Сквирської міської ради та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку, призначити відповідального за збереження майна.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Міський голова                                                           Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 194 -5 -VІІІ

 

        ПОГОДЖЕНО

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

Сквирський міський голова

 

Т.в.о. голови Білоцерківської                                                                  районної ради

 

_______________ В.П.Левіцька

 

 

_____________ А.П.Чичикало

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

 

 м. Сквира                                                                     ____________  2021 року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з передачі майна зі спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира, створеної відповідно до розпорядження голови Білоцерківської районної ради від 10.02.2021 № 06-О в складі:

Голови комісії: Федорчука В.В. – заступника голови Білоцерківської районної ради;

Членів комісії: Потапенка С.А., спеціаліста юридичного відділу виконавчого апарату Білоцерківської районної ради;

Ровенка  В.І., головного спеціаліста  юридичного відділу виконавчого апарату Білоцерківської районної ради;

Ходаківської І.О., головного бухгалтера виконавчого апарату Сквирської районної ради,

та голова і члени комісії з приймання майна, активів та зобов’язань до Сквирської міської територіальної громади, створеної розпорядженням Сквирського міського голови від 06.01.2021 р. № 1-ОД, із змінами відповідно до розпорядження від 10.02.2021 № 15-1,  у складі:

Голови комісії: Власюк Т.Г. – секретаря Сквирської міської ради;

Членів комісії: Тимченко О.В., провідного спеціаліста фінансово-господарського відділу Сквирської міської ради;

Григоренко М.Л. – головного спеціаліста сектору доходів управління фінансів Сквирської міської ради;

Степаненко О.В., начальника відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради;

Бойко Л.Б., головного спеціаліста з питань юридичного забезпечення та діловодства  Сквирської міської ради,

відповідно до рішення Білоцерківської районної ради від 14.01.2021             №043-02-VІІІ «Про передачу майна із спільної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади», рішення Сквирської міської ради від 22.10.2020 №1502-61-VІІ «Про безоплатне прийняття майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Сквирського району в особі Сквирської районної ради до комунальної власності територіальної громади Сквирської міської ради»,  склали цей акт про наступне:

- Білоцерківська районна рада, як правонаступник майна спільної власності територіальних громад  Сквирського  району, передає, а Сквирська міська рада приймає майно згідно додатку до цього акту, а саме:

1. Необоротні активи (балансова вартість) – 444697,0 грн., у тому числі:

- основні засоби – 345226,0 грн.;

-  інші необоротні матеріальні активи – 99471,0 грн.;

 

Додатки до передавального акту:

- перелік майна – на 6 аркушах;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів  на 2 аркушах.

Усього: 8 аркушів.

 

Комісія з передачі майна  зі спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира:

 

Голова комісії: ________________  В.В.Федорчук

Член комісії:     ________________  С.А.Потапенко

Член комісії:     ________________  В.І.Ровенко

Член комісії:     ________________  І.О.Ходаківська

 

Комісія з приймання майна, активів та зобов’язань до Сквирської міської територіальної громади:

 

Голова комісії: ________________  Т.Г.Власюк

Член комісії:     ________________  О.В.Тимченко

Член комісії:     ________________  М.Л.Григоренко

Член комісії:     ________________  О.В.Степаненко

Член комісії:     ________________  Л.Б.Бойко

 

 

   Пояснювальна записка

 

         Відповідно до статей 26, 42, 59, 60, 73, п.10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», статті 133 Господарського Кодексу України,   враховуючи рішення Сквирської районної ради від 22.10.2020 №09-48-07 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира»,  рішення Сквирської міської ради від 22.10.2020 № 1502-61-VІІ «Про безоплатне прийняття майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Сквирського району в особі Сквирської районної ради до комунальної власності територіальної громади Сквирської міської ради», розпорядження Білоцерківської районної ради від 10.02.2021 № 06-О «Про утворення комісії по передачі об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира», з метою забезпечення  вимог чинного законодавства щодо передачі у комунальну власність територіальних громад, усіх об’єктів спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад,  підготовлений даний проєкт рішення.

 

Начальник відділу капітального

будівництва, комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                  Ольга Степаненко

 

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК

 

Витяг з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Стаття 60. Право комунальної власності

 

2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.

 

Розділ V.  Прикінцеві та перехідні положення.


10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст.

Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу.

За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.

Правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.

{Пункт 10 розділу V доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 1009-IX від 17.11.2020}

Правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом.

 

Витяг з Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»

 

Стаття 6. Комісія з питань передачі об'єктів

1. Передача об'єктів здійснюється комісією з питань передачі об'єктів, до складу якої входять представники виконавчих органів відповідних рад, місцевих органів виконавчої влади, органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій, фінансових органів, підприємств, трудових колективів підприємств, майно яких підлягає передачі.

 

Стаття 7. Умови передачі об'єктів

5. Передача оформляється актом приймання-передачі, який підписується головою і членами комісії. Форма акта приймання-передачі затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі, а у випадках, передбачених законом, - з дня державної реєстрації такого права.

{Частина шоста статті 7 в редакції Закону № 5245-VI від 06.09.2012}

 

 

Витяг з Господарського кодексу

 

Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

1. Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право господарського відання, право оперативного управління.

Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України.

{Частина перша статті 133 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2424-IV від 04.02.2005}

2. Майно суб'єктів господарювання може бути закріплено на іншому праві відповідно до умов договору з власником майна.

{Частину третю статті 133 виключено на підставі Закону № 2424-IV від 04.02.2005}

4. Держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх суб'єктів господарювання.

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: