(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

14-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Оріховецької сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 11:42:29
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Оріховецької сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Оріховецької сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Оріховецької сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч дванадцять гривень (855 012,37) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон вісімдесят шість тисяч чотириста дев’яносто гривень (1 086 490,04) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  двісті тридцять одна тисяча чотириста сімдесят сім гривень (231 477,67)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі вісімсот п’ятдесят чотири тисячі сімдесят сім гривень (854 077,51) копійка (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон вісімдесят шість тисяч чотириста дев’яносто гривень (1 086 490,04) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі двісті тридцять дві тисячі чотириста дванадцять гривень  (232 412,53)  копійки.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі дев’ятсот тридцять чотири гривні (934,86) копійок і по видатках у сумі нуль гривень (0,00) копійок з перевищенням доходів над видатками у сумі дев’ятсот тридцять чотири гривні (934,86) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 14-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Оріховецької сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Оріховецької сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Оріховецької сільської ради за 2020 рік становлять 855,0 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 854,1 тис. грн. та спеціальний фонд – 0,9 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Оріховецької сільської ради за 2020 рік  виконано на 89,9%, забезпечено надходження в сумі 854,1 тис.грн. при плановому  показнику 950,0 тис.грн. в т. ч по єдиному податку – 89,2% (при плані 674,5 тис. грн. фактично отримано 225,2 тис. грн.) по платі за землю – 90,9% (при плані 247,8 тис. грн. фактично отримано 225,2 тис. грн.) У 2019 році до сільського бюджету був авансово  сплачений  єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 83,3 тис. грн., що призвело до недоотримання цього податку у 2020 році. Зменшення надходжень по єдиному податку за 12 місяців 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019 року від Поліщук В.О.- 55,5 тис. грн.; Поліщук О.П. – 15,7 тис. грн. Зменшення надходжень по платі за землю від Лисюк М.О. на суму 15,5 тис. грн., ТОВ Сквирарайагрохім  на суму 6,7 тис. грн.

По спеціальному фонду сільського бюджету надійшли кошти в сумі 0,9 тис. грн. - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Оріховецької сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1086,5  тис.грн при планових показниках на відповідний період 1176,8 тис.грн, що становить 92,33 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду не виконано при  уточнених призначень на рік в сумі 20,0 тис.грн.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 893,9 тис.грн, що становить 82,27 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  830,2 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 9,6 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 54,1 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1086,5 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  834,8 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 193,6 тис. грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 54,1 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 834,8 тис.грн, що становить 95,66 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 814,6 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 12274 грн)         На енергоносії використано 2,2 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 5,1 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 12,9 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 4,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 20,0 тис.грн, що становить 20,0 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 230,0 тис.грн. використано 193,6 тис.грн, що становить 84,17 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 54,1 тис.грн направлено 54,1 тис.грн, що становить 100%.

         

            Додаток 1                                                              до рішення сесії міської ради
від  23.02. 2021 № 14-5-VІІІ
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Оріховецької сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік  Уточ.пл. за період затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3   5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   949500,00 949500,00 853259,19 89,9 89,9
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  2200,00 2200,00 2198,95 100,0 100,0
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  2100,00 2100,00 2044,00 97,3 97,3
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  2100,00 2100,00 2044,00 97,3 97,3
  13030000 Рентна плата за користування надрами  100,00 100,00 154,95 155,0 155,0
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  100,00 100,00 154,95 155,0 155,0
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   8000,00 8000,00 10139,00 126,7 126,7
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  8000,00 8000,00 10139,00 126,7 126,7
  18000000 Місцеві податки  939300,00 939300,00 840921,24 89,5 89,5
  18010000 Податок на майно  264800,00 264800,00 239147,91 90,3 90,3
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  3300,00 3300,00 2544,76 77,1 77,1
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  8400,00 8400,00 9367,55 111,5 111,5
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  5300,00 5300,00 2003,00 37,8 37,8
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  15000,00 15000,00 7982,63 53,2 53,2
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  152800,00 152800,00 155229,00 101,6 101,6
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  20000,00 20000,00 19204,08 96,0 96,0
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  60000,00 60000,00 42816,89 71,4 71,4
      247800,00 247800,00 225232,60 90,9 90,9
  18050000 Єдиний податок   674500,00 674500,00 601773,33 89,2 89,2
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2000,00 2000,00 0,00 0,0 0,0
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  200000,00 200000,00 159839,94 79,9 79,9
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  472500,00 472500,00 441933,39 93,5 93,5
  20000000 Неподаткові надходження   500,00 500,00 818,32 163,7 163,7
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   100,00 100,00 306,00 306,0 306,0
  21080000 Інші надходження   100,00 100,00 306,00 306,0 306,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  100,00 100,00 306,00 306,0 306,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  400,00 400,00 512,32 128,1 128,1
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 300,00 300,00 494,41 164,8 164,8
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 300,00 300,00 494,41 164,8 164,8
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 17,91 17,9 17,9
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 17,91 17,9 17,9
Всього 950000,00 950000,00 854077,51 89,9 89,9
  1 2 3   5 6 7
  Спеціальний фонд
  20000000 Неподаткові надходження   0,00 0,00 934,86 0,0 0,0
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 934,86 0,0 0,0
  24060000 Інші надходження   0,00 0,00 934,86 0,0 0,0
  24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 0,00 934,86 0,0 0,0
  Всього 0,00 0,00 934,86 0,0 0,0
  Разом 950000,00 950000,00 855012,37 90,0 90,0
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 №  14-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Оріховецької сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Мовчанівська сільська рада 950000,00 1176800,00 1086490,04 114,4 92,3
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 850000,00 872700,00 834837,56 98,2 95,7
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20000,00 20000,00 4000,00 20,0 20,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 80000,00 230000,00 193552,48 241,9 84,2
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 54100,00 54100,00 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Мовчанівська сільська рада 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
0117220 Газифікація населених пунктів 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  950000,00 1196800,00 1086490,04 114,4 90,8
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: