(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

196-5–VІІІ Про затвердження Положення про Сектор архітектури, містобудування та інфраструктури Сквирської міської ради

 
Дата публікації 1.3.2021 18:35:51
 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення             

про Сектор архітектури,

містобудування та інфраструктури

Сквирської міської ради

          Керуючись ч.4.ст.54 ,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України  «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 23.11.2020р. №284 «Про затвердження Змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», Державними будівельними нормами України, Сквирська міська радаVIIІ скликання

                                                                                             ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Сектор архітектури, містобудування та інфраструктури Сквирської міської ради( додаток ).

2. Уповноважити завідувача Сектору архітектури, містобудування та інфраструктури на здійснення усіх необхідних реєстраційних дій.

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами(секретаря) виконкому Н.Згардівську.

 

 

         Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м. Сквира

23 лютого 2021 року

196-5–VІІІ

                          Додаток

                                                             до рішення сесії

                                                                           Сквирської міської ради

                                                                      від 23 лютого 2021 року

                                                              № 196-5–VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про Сектор архітектури,

містобудування та інфраструктури

Сквирської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Сектор архітектури, містобудування та інфраструктури Сквирської міської ради (далі-Сектор) є структурним підрозділом Сквирської міської ради.

1.2. Сектор здійснює керівництво у сфері архітектури, містобудування і інфраструктури.

1.3. Сектор у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Сквирській міській раді та підпорядкований міському голові та заступнику міського голови згідно до розподілу функціональних повноважень.

1.4. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», законом України «Про архітектурну діяльність», наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державними будівельними нормами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами  Президента України, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету та Сквирської міської ради, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Положення про Сектор, доповнення та зміни до нього затверджуються рішенням сесії міської ради; функціональні обов’язки його працівників затверджуються розпорядженням міського голови.

1.6. Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Сквирської міської ради.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та інфраструктури на території Сквирської міської територіальної громади.

2.2. Аналіз стану містобудівної документації, організація роботи з розроблення, оновлення, коригування містобудівної документації,  передбаченої законодавством.

2.3. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

2.4. Надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сферах: архітектури, містобудування, охорони культурної спадщини.

2.5. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури відповідно до затвердженої містобудівної документації.

2.6. Інші питання містобудівної діяльності, визначені законом.

3.Функції

3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, надає пропозиції з цих питань.

3.2. Відповідає за замовлення розроблення містобудівної документації населених пунктів Сквирської міської територіальної громади та подає її на затвердження в установленому законодавством України порядку.

3.3. Забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості, оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проєктів містобудівної документації на місцевому рівні.

3.4. Видає суб’єктам містобудування будівельні паспорти забудови земельних ділянок, вносить зміни до них.

3.5. Видає ,в установленому законодавством порядку, паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та вносить зміни до них.

3.6.Погоджує місця розміщення тимчасових споруд.

3.7. Видає в установленому законодавством порядку містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва та вносить зміни до них.

3.8.Готує проєкти  рішень про присвоєння або зміну адреси об'єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

3.9. Надає висновки щодо розгляду проєктів землеустрою.

3.10. Надає в межах своїх повноважень викопіювання з топографічної основи населених пунктів Сквирської міської територіальної громади для містобудівних потреб.

3.11. Забезпечує внесення відомостей про надані містобудівні умови та обмеження до державної електронної системи у сфері будівництва.

3.12. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідні заходи.

3.13. В межах повноважень, визначених законодавством, готує проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету, бере участь в розробці розпоряджень міського голови.

3.14. Організовує та проводить громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні.

3.15. Здійснює містобудівний моніторинг.

3.16. Надає адміністративні послуги у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

3.17. Веде архів містобудівної документації.

3.18. Видає довідки по питанням, що належать до компетенції Сектору.

3.19. Координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що стосуються роботи Сектору, які здійснюються на території Сквирської міської територіальної громади.

3.20. Виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

4. Організація роботи

4.1. Загальна чисельність працівників Сектору затверджується рішенням сесії міської ради.

4.2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законами України.

4.3. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій не залежно від форми власності не менше 2 років.

4.4. Завідувач Сектору:

4.4.1. здійснює керівництво діяльністю Сектору;

4.4.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової та виконавської дисципліни;

4.4.3. розподіляє завдання між працівниками Сектору, контролює їх виконання;

4.4.4. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;

4.4.5. в межах чинного законодавства дає працівникам Сектору доручення, обов’язкові для виконання;

4.4.6. забезпечує дотримання працівниками Сектору трудової, виконавської дисципліни, нерозголошення службової інформації;

4.4.7. завідувач Сектору зобов’язаний виконувати завдання та функції, передбачені даним Положенням.

4.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  Сектору визначає міська рада.

4.6. Посадові обов’язки працівників Сектору визначаються посадовими інструкціями, затвердженими міським головою.

5. Відповідальність  

5.1. Працівники Сектору несуть відповідальність за належне, своєчасне та якісне виконання повноважень, покладених на Сектор даним Положенням.

5.2. За порушення трудової дисципліни працівники Сектору притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Статус посадових осіб Сектору визначається Законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими нормативно-правовими актами.

6.2. Покладання на Сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до повноважень Сектору не допускається

6.3. Ліквідація чи реорганізація Сектору здійснюється за рішенням Сквирської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

     Керуюча справами (секретар) виконкому                       Н. ЗГАРДІВСЬКА

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: