(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

5-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Домантівської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 15:2:36
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Домантівської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Домантівської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Домантівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі дев’ятсот вісімдесят три тисячі сто двадцять одна гривня ( 983 121,63) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон вісім тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень (1 008 299,31) копійка (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  двадцять п’ять тисяч сто сімдесят сім гривень (25 177,68)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі дев’ятсот вісімдесят три тисячі сто двадцять одна гривня  (983 121,63) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон вісім тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень (1 008 299,31) копійка (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  двадцять п’ять тисяч сто сімдесят сім гривень (25 177,68)  копійок .
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

 

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 5-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Домантівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Домантівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

План по  доходах загального фонду бюджету Домантівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 94,8%, забезпечено надходження в сумі 983,1 тис.грн. при  плановому  показнику 1037,5 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 119,2 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 74,3 %.; плата за землю – 21,2%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 4,5%. Виконання по єдиному податку становить 89,3%, при плані 818,0 тис. грн. надходження склали 730,5 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 104,1%, при плані 200,4 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 208,7 тис. грн.

Невиконання планових показників по  єдиному податку – 89,3% спричинене авансовою сплатою у  2019 році до сільського бюджету   єдиного податоку із сільськогосподарських товаровиробників на суму 54,2 тис. грн. ФОП  Барильченко Ф.М. у 2020 році змінив місце реєстрації, що призвело до недоотримання єдиного податку за 2020 рік на 254,5тис. грн.(надходження за  2019 рік).

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Домантівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1008,3  тис.грн при планових показниках на відповідний період 1110,3 тис.грн, що становить 90,82 %.

На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 982,2 тис.грн, що становить 97,4 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  939,6 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 30,6 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 12,0 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1008,3 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  971,2 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 21,1 тис. грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 12,0 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 971,2 тис.грн, що становить 95,27 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 939,6 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 16530 грн). На енергоносії використано 19,5 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 3,2 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 8,9 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 4,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 5,0 тис.грн, що становить 80,0 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 25,8 тис.грн. використано 21,1 тис.грн, що становить 81,69%.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 60,0 тис.грн направлено 12,0 тис.грн, що становить 20,0%.

         

Кошти по спеціальному фонду на 2020 рік не були заплановані.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 №5-5-VІІІ
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Домантівської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1036900,00 1036900,00 963387,03 92,9 92,9
  18000000 Місцеві податки  1036900,00 1036900,00 963387,03 92,9 92,9
  18010000 Податок на майно  218900,00 218900,00 232891,65 106,4 106,4
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  18000,00 18000,00 21558,55 119,8 119,8
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  500,00 500,00 2667,63 533,5 533,5
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  6400,00 6400,00 10804,81 168,8 168,8
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  91500,00 91500,00 84144,39 92,0 92,0
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  24000,00 24000,00 32044,00 133,5 133,5
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  78500,00 78500,00 81672,27 104,0 104,0
        200400,00 208665,47   104,1
  18050000 Єдиний податок   818000,00 818000,00 730495,38 89,3 89,3
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  439000,00 439000,00 234796,58 53,5 53,5
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  379000,00 379000,00 495698,80 130,8 130,8
  20000000 Неподаткові надходження   600,00 600,00 19734,60 3289,1 3289,1
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  600,00 600,00 19734,60 3289,1 3289,1
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 500,00 500,00 354,40 70,9 70,9
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 500,00 500,00 354,40 70,9 70,9
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 0,00 19319,00 0,0 0,0
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  0,00 0,00 19319,00 0,0 0,0
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 61,20 61,2 61,2
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 61,20 61,2 61,2
Всього 1037500,00 1037500,00 983121,63 94,8 94,8
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  
               

 

       

 
Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 №5-5-VІІІ 
Виконання видаткової частини  бюджету Домантівської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Домантівська сільська рада 1037500,00 1110265,14 1008299,31 97,2 90,8
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 982500,00 1019456,00 971216,50 98,9 95,3
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 30000,00 5000,00 4000,00 13,3 80,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 25000,00 25809,14 21082,81 84,3 81,7
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 60000,00 12000,00 0,0 20,0
Спеціальний фонд
01 Домантівська сільська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  1037500,00 1110265,14 1008299,31 97,2 90,8
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: