(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

7-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Каленнівської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 15:10:28
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Каленнівської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Каленнівської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Каленнівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі сімсот вісімдесят тисяч триста вісімдесят гривень ( 780 380,08) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот шістдесят одна тисяча сімсот шістдесят сім гривень (861 767,79) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  вісімдесят одна тисяча триста вісімдесят сім гривень  (81 387,71)  копійка в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сімсот сімдесят вісім тисяч дев’ятсот сімдесят сім гривень  (778  977,58) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот тринадцять тисяч шістсот тридцять сім гривень (813 637,79) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят гривень (34 660,21)  копійка.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі одна тисяча чотириста дві гривні (1 402,50) копійок і по видатках у сумі сорок вісім тисяч сто тридцять гривень  (48 130,00) копійок з перевищенням видатків над  доходами у сумі  сорок шість тисяч сімсот двадцять сім гривень (46 727,50) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 7-5-VІІІ

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Каленнівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Каленнівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Каленнівської сільської ради за 2020 рік становлять 780,4 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 779,0 тис. грн. та спеціальний фонд – 1,4 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Каленнівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 94,6%, забезпечено надходження в сумі 779,0 тис.грн. при  плановому  показнику 823,2 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 57,7 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 51,5 %.; плата за землю – 48,3%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 0,2%. Виконання по єдиному податку становить 107,3%, при плані 374,0 тис. грн. надходження склали 401,2 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 84,4%, при плані 446,2 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 376,4 тис. грн.

Невиконання по платі  за землю – 84,4% спричинене передачею у  2020 році  земельних ділянок 11,32 га  та 26,0 га  учасникам бойових дій, працівникам соціальної сфери та сім’ям загиблих воїнів кошти за оренду яких надходили до бюджету сільської ради.

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 1,4 тис. грн.- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Каленнівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 813,6  тис.грн при планових показниках на відповідний період 897,0 тис.грн, що становить 90,71 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 48,1 тис.грн або 52,23 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 733,5 тис.грн, що становить 90,15 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  672,8 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 22,6 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 38,1 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 813,6 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  655,4 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 13,5 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 102,7 тис. грн.

         - економічна діяльність – 4,0 тис.грн

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 38,0 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 655,4 тис.грн, що становить 93,85 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 643,6 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 9668 грн).       На енергоносії використано 4,9 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 1,4 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 5,5 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 13,5 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 13,5 тис.грн, що становить 100 %.

 

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 105,1 тис.грн. використано 102,7 тис.грн, що становить 97,74 %.

На фінансування економічної діяльності при уточненому плані на звітний період 4,0 тис.грн. використано 4,0 тис.грн, що становить 100 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 76,1 тис.грн направлено 38,0 тис.грн, що становить 50%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 48,1 тис. грн., що профінансовані на організацію благоустрою населених пунктів.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 7-5-VІІІ 
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Каленнівської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   821500,00 821500,00 778739,13 94,8 94,8
  18000000 Місцеві податки  821500,00 821500,00 778739,13 94,8 94,8
  18010000 Податок на майно  447500,00 447500,00 377563,62 84,4 84,4
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1200,00 1200,00 1192,71 99,4 99,4
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  12200,00 12200,00 11820,88 96,9 96,9
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  308100,00 308100,00 244583,21 79,4 79,4
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  44000,00 44000,00 42589,82 96,8 96,8
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  81900,00 81900,00 77377,00 94,5 94,5
      446200,00 446200,00 376370,91 84,4  
  18050000 Єдиний податок   374000,00 374000,00 401175,51 107,3 107,3
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00 0,00 3000,00 0,0 0,0
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  20000,00 20000,00 8340,00 41,7 41,7
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  354000,00 354000,00 389835,51 110,1 110,1
  20000000 Неподаткові надходження   1700,00 1700,00 238,45 14,0 14,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1700,00 1700,00 238,45 14,0 14,0
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 238,45 238,5 238,5
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 238,45 238,5 238,5
  22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  1500,00 1500,00 0,00 0,0 0,0
Всього 823200,00 823200,00 778977,58 94,63 94,63
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  20000000 Неподаткові надходження   0,00 3000,00 1402,50 0,0 46,8
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 3000,00 1402,50 0,0 46,8
  24060000 Інші надходження   0,00 3000,00 1402,50 0,0 46,8
  24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 3000,00 1402,50 0,0 46,8
  Всього 0,00 3000,00 1402,50 0,0 46,8
  Разом 823200,00 826200,00 780380,08 94,8 94,5
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 7-5-VІІІ 
 
 
 
Виконання видаткової частини  бюджету Каленнівської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Каленнівська сільська рада 823200,00 897001,79 813637,79 98,8 90,7
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 782200,00 698300,00 655357,42 83,8 93,9
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10000,00 13500,00 13500,00 135,0 100,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 31000,00 105101,79 102730,37 331,4 97,7
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 4000,00 4000,00 0,0 100,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 76100,00 38050,00 0,0 50,0
Спеціальний фонд
01 Каленнівська сільська рада 0,00 95139,70 48130,00 0,00 50,59
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 92139,70 48130,00 0,00 52,24
0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  823200,00 992141,49 861767,79 104,7 86,9
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: