(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

18-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 12:6:51
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Самгородоцької сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Самгородоцької сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Самгородоцької  сільської ради за 2020 рік по доходах у сумі два мільйони дев’яносто три тисячі п’ятсот вісімдесят вісім гривень (2 093 588,84) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони двісті три тисячі двісті дев’яносто три гривні (2 203 293,32) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі сто дев’ять тисяч сімсот чотири гривні (109 704,48)  копійок в тому числі:

  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон дев’ятсот тридцять тисяч чотириста шістдесят три гривні  (1 930 463,74) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон дев’ятсот сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят дві гривні  (1 970 752,52) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сорок тисяч двісті вісімдесят вісім гривень  (40 288,78)  копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят три тисячі сто двадцять п’ять гривень (163 125,10) копійок і по видатках у сумі двісті тридцять дві тисячі п’ятсот сорок гривень (232 540,80) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі шістдесят дев’ять тисяч чотириста п'ятнадцять гривень (69 415,70) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 18-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Самгородоцької сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік становлять 2093,6 тис. грн. в т. ч загальний фонд – 1930,5 тис. грн. та спеціальний фонд – 163,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік  виконано на 96,0%, забезпечено надходження в сумі 1930,5 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 2010,1 тис.грн. До початкового плану виконання складає 114,9%. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 142,1 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 70,6 %.; плата за землю – 28,6%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 0,8%. Виконання по єдиному податку становить 101,9%, при уточненому плані 1338,5 тис. грн. надходження склали 1363,4 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 84,2%, при уточненому плані 655,2 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 551,9 тис. грн.

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 329,6 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 163,1 тис. грн.:екологічний  податок – 0,3 тис. грн.; власні надходження – 1,0 тис. грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 161,8 тис. грн.

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Самгородоцької сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1970,7  тис.грн при планових показниках на відповідний період 2143,5 тис.грн, що становить 91,94 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 232,5 тис.грн або 30,03 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1565,2 тис.грн, що становить 79,42 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  1474,2 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 40,7 тис.грн.
  • на поточні трансферти населенню – 50,3 тис. грн..

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1970,7 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1493,2тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 44,0 тис.грн.

- фізична культура і спорт – 6,8 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 266,1 тис. грн.

- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 92,2 тис.грн.

- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 18,1.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 40,3 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 10,0 тис.грн

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1493,2 тис.грн, що становить 94,29 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1445,1 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 20307 грн).   На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  використано 1,1 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 25,5 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 12,1 тис.грн., на відрядження спрямовано 9,4 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 44,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 70,0 тис.грн, що становить 62,82 %.

 

На фінансування галузі «Фізична культура і спорт» у звітному періоді використано  коштів на суму 6,8 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 10,0 тис.грн, що становить 67,90 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 298,8 тис.грн. використано 266,1 тис.грн, що становить 89,06 %.

 

На фінансування галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» у звітному періоді використано  коштів на суму 92,2 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 92,6 тис.грн, що становить 99,61 %.

 

Видатки на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при уточненому плані на звітний період 18,1 тис.грн. використано 18,1 тис.грн, що становить 100 %.

 

На фінансування галузі «Субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»  у звітному періоді використано  коштів на суму 40,3 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 40,3 тис.грн, що становить 100 %.

 

На фінансування галузі «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у звітному періоді використано  коштів на суму 10,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 10,0 тис.грн, що становить 100 %.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 232,5 тис. грн.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 18-5-VІІІ
           
  Виконання дохідної частини бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік  Уточ.пл. за період затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3   5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1679100,00 2008720,00 1929689,21 114,9 96,1
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1600,00 1600,00 326,00 20,4 20,4
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1600,00 1600,00 326,00 20,4 20,4
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  1600,00 1600,00 326,00 20,4 20,4
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1500,00 1500,00 1455,00 97,0 97,0
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  1500,00 1500,00 1455,00 97,0 97,0
  18000000 Місцеві податки  1676000,00 2005620,00 1927908,21 115,0 96,1
  18010000 Податок на майно  594500,00 667100,00 564543,54 95,0 84,6
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  400,00 3400,00 4078,77 1019,7 120,0
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  300,00 6700,00 6728,60 2242,9 100,4
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1800,00 1800,00 1791,47 99,5 99,5
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  8000,00 10300,00 18630,22 232,9 180,9
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  160000,00 160000,00 163666,19 102,3 102,3
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  34000,00 34000,00 35909,00 105,6 105,6
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  390000,00 450900,00 333739,29 85,6 74,0
      592000,00 655200,00 551944,70 93,2 84,2
  18050000 Єдиний податок   1081500,00 1338520,00 1363364,67 126,1 101,9
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  500,00 1900,00 1600,00 320,0 84,2
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  80000,00 139900,00 105275,40 131,6 75,3
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  1001000,00 1196720,00 1256489,27 125,5 105,0
  20000000 Неподаткові надходження   1400,00 1400,00 774,53 55,3 55,3
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   200,00 200,00 51,00 25,5 25,5
  21080000 Інші надходження   200,00 200,00 51,00 25,5 25,5
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  200,00 200,00 51,00 25,5 25,5
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1200,00 1200,00 723,53 60,3 60,3
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1100,00 1100,00 597,72 54,3 54,3
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1100,00 1100,00 597,72 54,3 54,3
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 125,81 125,8 125,8
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 125,81 125,8 125,8
Всього 1680500,00 2010120,00 1930463,74 114,9 96,0
  1 2 3   5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   0,00 0,00 320,55 0,0 0,0
  19000000 Інші податки та збори  0,00 0,00 320,55 0,0 0,0
  19010000 Екологічний податок  0,00 0,00 320,55 0,0 0,0
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0,00 0,00 4,28 0,0 0,0
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  0,00 0,00 316,27 0,0 0,0
  20000000 Неподаткові надходження   1600,00 1600,00 978,15 61,1 61,1
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   1600,00 1600,00 978,15 61,1 61,1
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1600,00 1600,00 978,15 61,1 61,1
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 1600,00 1600,00 978,15 61,1 61,1
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 161826,40 161826,40 0,0 0,0
  33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 161826,40 161826,40 0,0 100,0
  33010000 Кошти від продажу землі   0,00 161826,40 161826,40 0,0 100,0
  33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 161826,40 161826,40 0,0 100,0
  Всього 1600,00 163426,40 163125,10 10195,3 99,8
  Разом 1682100,00 2173546,40 2093588,84 124,5 96,3
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 18-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Самгородоцька сільська рада 1680500,00 2143470,00 1970752,52 117,3 91,9
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1359100,00 1583700,00 1493230,74 109,9 94,3
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 50000,00 70000,00 44000,00 88,0 62,9
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0,00 20000,00 0,00 0,0 0,0
0115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 10000,00 10000,00 6790,00 67,9 67,9
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 168800,00 298800,00 266124,78 157,7 89,1
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 92600,00 92600,00 92237,00 99,6 99,6
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 18050,00 18050,00 0,0 100,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 40320,00 40320,00 0,0 100,0
0119800 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 10000,00 10000,00 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Самгородоцька сільська рада 1600,00 774426,40 232540,80 0,00 30,03
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0,00 11000,00 10900,00 0,00 99,09
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1600,00 1600,00 0,00 0,00 0,00
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 133099,60 0,00 0,00 0,00
0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 600000,00 192914,00 0,00 32,15
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 28726,80 28726,80 0,00 100,00
  Усього  1682100,00 2917896,40 2203293,32 131,0 75,5
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: