(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

201 -5 -VІІІ Про прийняття у власність Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 04054961) майна із спільної власності територіальних громад Сквирського району (Відділ освіти)

 
Дата публікації 1.3.2021 17:27:41
 

        РІШЕННЯ

Про прийняття у власність Сквирської

міської ради (код ЄДРПОУ 04054961)

майна  із спільної власності територіальних

 громад Сквирського району (Відділ освіти)

Відповідно до статей 26, 42, 59, 60, 73, п.10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», статті 133 Господарського Кодексу України,   враховуючи рішення Сквирської районної ради від 22.10.2020 №09-48-07 «Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира»,  рішення Сквирської міської ради від 22.10.2020 № 1502-61-VІІ «Про безоплатне прийняття майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Сквирського району в особі Сквирської районної ради до комунальної власності територіальної громади Сквирської міської ради», рішення Білоцерківської районної ради від 10.02.2021 № № 060-04-VІІІ «Про утворення комісії з передачі майна із спільної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності територіальних громад», розпорядження Сквирського міського голови від 10.02.2021 №18-ОД «Про утворення комісії з приймання майна із спільної власності територіальних громад Сквирського району  до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради», з метою забезпечення  вимог чинного законодавства щодо передачі об’єктів спільної власності територіальних громад ліквідованих районів  у комунальну власність територіальних громад,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища,  Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти у власність Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 04054961) майно, зазначене в акті приймання-передачі від  18.02.2021 №4, що додається та є невід’ємною частиною цього рішення.

2. Затвердити акт приймання-передачі майна від 18.02.2021 №4 із спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної  власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради.

3. Визначити балансоутримувачем та закріпити на праві оперативного управління майно, зазначене в акті приймання-передачі від 18.02.2021 № 4, за відділом освіти Сквирської міської ради (код ЄДРПОУ 43934956).

4. Начальнику відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Кваші І.С. забезпечити укладання договору оперативного  управління майном.

5. Сквирському міському голові підписати договори про закріплення майна на праві оперативного управління між власником та  користувачем.

6. Начальнику відділу адміністративних послуг Сквирської міської ради Рибаку С.В. організувати роботу щодо проведення перереєстрації права власності на  майно, зазначене у додатку  до цього рішення.

         7. Начальнику відділу освіти Сквирської  міської ради Заболотному О.В. вжити заходів щодо обліку майна, зарахувати майно, зазначене в акті приймання-передачі від 18.02.2021 № 4, на баланс відділу освіти, забезпечити  внесення відповідних змін до бухгалтерського обліку та  призначити відповідальних за збереження майна.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                                               Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№201 -5 -VІІІ

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Сквирської міської ради

_______________ В. Левіцька

«___» ____________ 2021 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

____________________________ ____________________________          

____________________________

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

 

 м. Сквира                                                                     18 лютого 2021 року

 

Комісія Білоцерківської районної ради з передачі майна зі спільної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади у складі:

голови комісії:

Федорчука В.В. – заступника голови Білоцерківської районної ради;

членів комісії:

Потапенка С.А., спеціаліста юридичного відділу виконавчого апарату

Білоцерківської районної ради;

Ровенка  В.І., головного спеціаліста  юридичного відділу виконавчого

апарату Білоцерківської районної ради;

Рудешко В.В., депутата районної ради, заступника голови постійної комісії

Білоцерківської районної ради VІІІ скликання з питань комунальної

власності та приватизації

та комісія з приймання майна зі спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради у складі:

голови комісії:

Черненка  В.В – заступника  голови Сквирської міської ради;

членів комісії:

Руцької М.Р., головного  спеціаліста фінансово-господарського відділу Сквирської міської ради;

Бойко Л.Б., головного спеціаліста відділу з питань юридичного забезпечення та діловодства  Сквирської міської ради;

Орел Т.П., головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти Сквирської міської ради;

Оленчук І.М., бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти Сквирської міської ради

відповідно до рішення Сквирської районної ради від 22.10.2020 року № 09-48-07, згідно з яким зі спільної власності територіальних громад Сквирського району до комунальної власності територіальної громади міста Сквира передається майно, яке відповідно до рішення Сквирської міської ради від 22.10.2020 №1502-61-VІІ прийнято до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в особі Сквирської міської ради,  склали цей акт про наступне.

Відповідно до п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом № 1081 від 15.12.2020) районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність сільських, селищних, міських територіальних громад установ та закладів, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом.

Відповідно до підпункту 15 пунктом 6-2 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна…».

З 1 січня 2021 року видатки на функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з бюджетів територіальних громад. Видатки, пов’язані з фінансуванням закладів, установ освіти (у т. ч. погашення заборгованості за енергоносії та ін.) у 2021 році здійснюються з бюджету громади.

Керуючись статтями 104, 107 Цивільного кодексу України, відповідно до п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування» (із змінами) Білоцерківська районна рада передає, а Сквирська міська рада приймає майно, основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, грошові кошти, дебіторську заборгованість, виробничі запаси, які обліковуються на балансі сектору освіти Сквирської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02143778) та перебувають у користуванні закладів освіти Сквирської міської територіальної громади, зокрема:

1. 1. Нефінансові активи (балансова вартість) – 52042847 грн., у тому числі:

- основні засоби – 42498893 грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – 9543954 грн.

1.2. Виробничі запаси – 4287010,53 грн.

1.3. Грошові кошти (на казначейських рахунках) - 19634,02 грн.

1.4. Дебіторська заборгованість – 56306,03 грн., у тому числі:

- борги батьків за харчування дітей в навчальних закладах – 56306,03 грн.

 

Перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та виробничих запасів:

 

І. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

1. Сквирська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 1 ім. М. Ольшевського (код ЄДРПОУ 25303285), розташована за адресою: м. Сквира, пров. Громова, 4 (згідно з додатком 1):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -71446 грн

  - Машини та обладнання  (1014)  - 458827 грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 69399 грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) – 2425 грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  - 147556грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  - 203222 грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 2526 грн

2. Сквирський академічний ліцей №2 Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303309), розташований за адресою: м. Сквира, пров. Каштановий, 2 (згідно з додатком 2):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013) – 1169983 грн.

  - Машини та обладнання  (1014)  -1684122грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 71832 грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) – 15240 грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  - 378294грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -794855 грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 4491 грн

  -  Інші основні засоби  (1018)  - 11169 грн

 

3. Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 ім. Петра Тисьменецького Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303316), розташована за адресою: м. Сквира, вул. Шевченка, 43 (згідно з додатком 3):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -902480 грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -2034626 грн

  - Транспортні засоби (1015) – 67804 грн.

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 137660грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) -340грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -231647грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -572816грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -2176грн

  -  Інші основні засоби  (1018)  -15347грн

 

4. Сквирський академічний ліцей інформаційних технологій «Перспектива» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303322), розташований за адресою: м. Сквира, вул. Соборна, 32 (згідно з додатком 4):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -1157200грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -1265798грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 59619грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) -340грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -162898грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -493809грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -5107грн

  -  Інші основні засоби  (1018)  -2365грн/

5. Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5-дошкільний навчальний заклад» (код ЄДРПОУ 25303339), розташоване за адресою: м. Сквира, вул. Слобідська, 35, (згідно з додатком 5):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -582584грн.

  - Машини та обладнання  (1014)  -426252грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 73232 грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) -510 грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  - 82752грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -218710грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -8243грн

  -  Інші основні засоби  (1018)  -2365грн

 

6. Сквирський академічний ліцей Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 23244093), розташований за адресою: м. Сквира,  вул. Незалежності, 63 (згідно з додатком 6):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -912494грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -2308866грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 171503грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) -1000грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -342833грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -422895грн

  -  Інші основні засоби  (1018)  -7500грн

 

7. Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. -дитячий садок» (код ЄДРПОУ 25303204) розташований за адресою: с. Горобіївка, вул. 8 Березня,1 (згідно з додатком 7):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -669087грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -394621грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 213942грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) -68300грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -96274грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -133263грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -4492грн

8. Дулицьке навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –дошкільний навчальний заклад» (код ЄДРПОУ 25303210), розташоване за адресою: с. Дулицьке, вул. Шкільна, 1а (згідно з додатком 8):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  - 1693917грн

  - Машини та обладнання  (1014)  - 357879грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 68067грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  - 76026грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -118142грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 3530грн

9. Кривошиїнський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303227), розташований за адресою: с. Кривошиїнці, вул. Сквирська, 87 в (згідно з додатком 9):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -858712грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -580650грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 37739грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) -28000грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -54714грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -282622грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -3336грн

 

10. Шамраївське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області (код 25303279), розташоване за адресою: с.Шамраївка, вул. Шкільна, 3 (згідно з додатком 10):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  - 2269613грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -1810490грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 24918грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) -10675грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -80240грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -478964грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -4399грн

  - Транспортні засоби  (1015)  -1579865 грн

 

11. Самгородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Сквирської районної ради Київської області (код 25303262), розташована за адресою: с. Самгородок, вул. Центральна, 8 (згідно з додатком 11):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -5947801грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -492080грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 88065грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017) -4000грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -71048грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -318080грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -865грн

 

12. Пустоварівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303256), розташований за адресою: с. Пустоварівка, вул. Гагаріна, 2 (згідно з додатком 12):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -51260грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -391712грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 35777грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -102853грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -210901грн

 

13. Антонівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІ ст. –дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 22207724), розташоване за адресою: с. Антонів, вул. Ювілейна, 1 (згідно з додатком 13):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -293279грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -249301грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 140093 грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -54255грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -87853грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -1450грн

 

14. Оріховецький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код 25303233), розташований за адресою: с. Оріховець, вул. Центральна, 14 (згідно з додатком 14):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -989089грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -239549грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 8915грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -80064грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -102774грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  -1400грн

 

15. Буківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303345), розташований за адресою: с. Буки, вул. Першотравнева, 4 (згідно з додатком 15):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -873994 грн.

  - Машини та обладнання  (1014)  - 454826 грн.

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 82092 грн.

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -78166 грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  - 188697 грн.

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 4785 грн.

 

16. Кам’яногребельський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303351), розташований за адресою: с. Кам’яна Гребля, вул. Шевченка, 13а (згідно з додатком 16):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -42912грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -142018грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 8346грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -26899грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -39587грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 1265грн

 

17. Малолисовецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303552), розташований за адресою: с. Малі Лисовці, вул. Центральна, 7а згідно з додатком 17):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -10511грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -218544грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 40091грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -38002 грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -89762грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 3120 грн

 

18. Рогізнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. –дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код 25303575), розташований за адресою: с. Рогізна, вул. Центральна, 17 (згідно з додатком 18):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -200350 грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -251899 грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 40828 грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -36389 грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -37518 грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 1065 грн

 

19. Тхорівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. –дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303598), розташований за адресою: с.Тхорівка, вул. Шевченка, 1а (згідно з додатком 19):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -706002грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -134806грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 1100грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -38840грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -46431грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 865грн

 

20. Чубинецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. –дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303606), розташований за адресою: с. Чубинці, вул. Шкільна, 1 (згідно з додатком 20):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -26502грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -275320грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 59968грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -41157грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -205653грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 75489грн

 

21. Рудянська філія Шамраївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 41993669), розташована за адресою: с. Руда, вул. Івана Франка, 68 (згідно з додатком 21):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -238824грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -382447грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 51194грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -41335грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -102822грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 865грн

 

22. Шапіїівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. –дитячий садок» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303635), розташований за адресою: с. Шапіївка, вул. Ювілейна, 1 (згідно з додатком 22):

  - Машини та обладнання  (1014)  -226652 грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 0 грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -23633 грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -30685 грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 1065 грн

23.Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №1 «Світанок» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303670), розташований за адресою: м. Сквира, вул. Максима Рильського, 51 (згідно з додатком 23):

  - Машини та обладнання  (1014)  -87018грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 19240грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -35124грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 2200грн

24. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №2 «Малятко» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 22207664), розташований за адресою: м. Сквира, вул. Максима Рильського, 39,згідно з додатком 24):

  - Машини та обладнання  (1014)  -44571 грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 7984 грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -76823 грн

  - Тварини та багаторічні насадження  (1017)  - 510 грн

25. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 «Берізка» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 22207670), розташований за адресою: м. Сквира, вул. Стаханова, 22 (згідно з додатком 25):

  - Машини та обладнання  (1014)  -42329 грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 57185грн

    - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -26917грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 2065грн

26. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №5 «Калинка» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 22207747), розташований за адресою: м. Сквира, вул. Шевченка, 89 (згідно з додатком 26):

  - Машини та обладнання  (1014)  -22447грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 25627грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -118065грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 2265грн

  - Будівлі та споруди  (1013)   -4130грн

27. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №6 «Ромашка» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 22207693), розташований за адресою: м. Сквира, вул. Незалежності, 78 (згідно з додатком 27):

  - Машини та обладнання  (1014)  -151775грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 27300грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -123259грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 7405грн

 

28. Мовчанівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Малятко» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 36642203), розташований за адресою: с. Мовчанівка, вул. Садова, 6 (згідно з додатком 28):

  - Машини та обладнання  (1014)  -18340грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 5160грн

    - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -11014грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 2250грн

29. Самгородоцький заклад дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25772422), розташований за адресою: с. Самгородок, вул. Центральна, 2 (згідно з додатком 29):

  - Машини та обладнання  (1014)  -66103грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 13600грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -48091грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 6305грн 

30. Рудянський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 41668490), розташований за адресою: с. Руда, вул. Заводська, 23 (згідно з додатком 30):

  - Машини та обладнання  (1014)  -133779грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 28685грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -51138грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 13507грн

  - Будівлі та споруди  (1013)   -127654грн

31. Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303664), розташований за адресою: м.Сквира, вул. Богачевського, 55 (згідно з додатком 31):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -621016грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -175984грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 31898грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -224945грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 29372грн

  - Транспортні засоби  (1015) – 6778 грн

32. Сквирська дитячо-юнацька спортивна школа ім. ЗТУ Воропая П.М. Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25303658), розташована за адресою: м. Сквира, вул. Богачевського, 74 (згідно з додатком 32):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -202125грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -82537грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 22579грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -67239грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 24534грн

33. Комунальний заклад Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр» (код ЄДРПОУ 41855904), розташований за адресою: м. Сквира, вул. Соборна, 32 (згідно з додатком 33):

  - Машини та обладнання  (1014)  -855768грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 20642грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -25611грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -160210грн

34. Комунальний заклад Сквирської районної ради «Сквирський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників розташований за адресою:

м. Сквира, вул. Богачевського, 55 (згідно з додатком 34):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -8596грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -491604грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 25618грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -166406грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -212267грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 860грн

  - Інші основні засоби (1018)  -5000грн

35. Сквирський дитячий будинок «Надія» Сквирської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 24890027), розташований за адресою: с. Кривошиїнці, вул. Шкільна, 1-а (згідно з додатком 35):

  - Будівлі, споруди та передавальні пристрої (1013)  -915734грн

  - Машини та обладнання  (1014)  -280986грн

  - Інструменти, прилади, інвентар  (1016)  - 49326грн

  -  Бібліотечні фонди  (1112)  -11156грн

  - Малоцінні необоротні матеріальні активи  (1113)  -231957грн

  - Білизна, постільні речі, одяг та взуття  (1114)  - 263006грн

 

ІІ. Виробничі запаси:

1. Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. М. Ольшевського:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 3017,10 грн.

       -  будівельні матеріали (рахунок 1513) – 1801,93 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 11436,56 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 84117,40 грн.

2. Сквирський академічний ліцей №2 Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 3780,50 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 19866,56 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети (рахунок 1812) – 221433,30 грн. 

       - запасні частини  (рахунок 1515) – 275 грн.

3. Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 імені Петра Тисьменецького Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 3774,67 грн.

       -  будівельні матеріали (рахунок 1513) – 14417,50 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 19866,56 грн.

        -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 187988,42 грн.

4. Сквирський академічний ліцей інформаційних технологій «Перспектива» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 5992,50 грн.

       -  будівельні матеріали (рахунок 1513) – 5231,05 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 13730,64 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 143127,66 грн.

5. Сквирський академічний ліцей Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2526,39 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 81121,80 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 18410,56 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 192056,24 грн.

6. Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області:

        -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 3519,40 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 9781,21 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 8087,28 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 79152,33 грн.

       -  паливо – мастильні матеріали (рахунок 1514) – 220965 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 7134,25 грн.

7. Комунальний заклад Сквирської районної ради «Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр»:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 1974,25 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 427 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 999,32 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 100381 грн.

8. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №1 «Світанок» Сквирської районної ради київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 5131,65 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 300 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 2670,32 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 22382,06 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 19335,60

9. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №2 «Малятко» Сквирської районної ради Київської області.:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 12362,40 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 2211 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 1450 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 27109,01 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 26366,54 грн.

10. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 «Берізка» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2313,40 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 3032,32 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 300 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 7389,78 грн

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 732 грн

      - продукти харчування (рахунок 1511) – 9588,75 грн.

11. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №5 «Калинка» Сквирської районної ради Київської області.:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 1644,40 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 1580 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 270 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 2592,32 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 15571,64 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 9517,46 грн.

12. Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу №6 «Ромашка» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 10113,30 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 5636,60 грн.

       - запасні частини  (рахунок 1515) – 11520 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 5907,64 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 54863,24грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 32948,19 грн.

13. Дулицьке навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області.:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 4334,85 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 6121 грн.

       -  паливо – мастильні матеріали (рахунок 1514) – 455 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 370 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 3311 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 58133,45 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 1652,77 грн.

14. Горобіївський навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 5345,50 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 6534,50 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 9795 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 61200,68 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 2370,62 грн.

15. Кривошиїнське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 6781,60 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 7940,52 грн.

       -  паливо – мастильні матеріали (рахунок 1514) – 195 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 9735,28 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 79281,47 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 1029,88 грн.

16. Шамраївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 4829,40 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 2144,20 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 12505,28 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 78292,36 грн

      -  продукти харчування (рахунок 1511) – 10195,99 грн.

17. Самгородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 4095,15 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 5140 грн.

       -  паливо – мастильні матеріали (рахунок 1514) – 1036 грн.

       - запасні частини  (рахунок 1515) – 1550 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 350 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 12561,64 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 104973,05 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 2308,73 грн.

18. Антонівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 1894,40 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 1806 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 46534,45 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 1067,63 грн.

 

19. Пустоварівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області :

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 4144,40 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 10833,50 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 100грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 5740,28 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 68818,16 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 2030,70 грн

20. Оріховецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області :

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 3544,90 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 39639 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 260 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 5721,64 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 39392,13 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 287,27 грн.

21. Буківський навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області :

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 3651,15 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 232 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 800 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 6652,28 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 76555,74 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 3276,26 грн.

 

22. Кам’яногребельський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 1500 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 2593,32 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 28596,67 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 145,71 грн.

23. Малолисовецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області :

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2164,40 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 282 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 350 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 2791,64 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 49034,03 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 3669,10 грн.

24. Рогізнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2098,30 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 100 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 150 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 3592,64 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 28362,40 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 1279,62 грн.

25. Тхорівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 1953,30 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 30 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 1131 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 33150,43 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 3622,45 грн.

26. Чубинецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області :

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 3018,65 грн.

       -  тара ( рахунок 1516) – 425грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) -  3760,64 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 95574,27 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 2502,47 грн.

27. Шапіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області :

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 1808,30 грн.

       -  паливо – мастильні матеріали (рахунок 1514) – 49467 грн

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816)  - 2567,32 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 6522,82 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 882,13 грн.

28. Рудянська філія Шамраївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2024,40грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 15641,50 грн

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816)  -  5811,28 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 47729,42 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 7369,79 грн.

29. Мовчанівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Малятко» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2531,45 грн.

       -  паливо – мастильні матеріали (рахунок 1514) – 3325 грн

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 155 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 567 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 12638,05 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 1782,30 грн

30. Самгородоцький заклад дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Сквирської районної ради Київської області.:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2476,20 грн.

       - запасні частини  (рахунок 1515) – 190 грн

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 2614 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 2467,32 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 17391,60 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 3045,09 грн

31. Рудянський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2015,40 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 3067,64 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 34413,19 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 11749,52 грн

32. Сквирський дитячий будинок «Надія» Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 16203,53 грн.

       - запасні частини  (рахунок 1515) – 710 грн

       -  тара ( рахунок 1516) – 40 грн

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 18891,66 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 151026,54 грн.

       -  продукти харчування (рахунок 1511) – 31182,41 грн

33. Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2345 грн.

       -  паливо – мастильні матеріали (рахунок 1514) – 2537,70 грн

       -  запасні частини  (рахунок 1515) – 45454 грн

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 2691,32 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 635 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 120096,86 грн.

34. Сквирська дитячо-юнацька спортивна школа імені ЗТУ Воропая П.М. Сквирської районної ради Київської області:

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 2867,60 грн.

       -  запасні частини  (рахунок 1515) – 133грн

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 1167,32 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 4662 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 61966,91 грн.

35. Комунальний заклад Сквирської районної ради «Сквирський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників»

       -  медикаменти та перев’язувальні матеріали (рахунок 1512)  - 8905,09 грн.

       -  будівельні матеріали ( рахунок 1513) – 104662,92 грн.

       -  паливо-мастильні матеріали (рахунок 1514) – 229146,70 грн.

       -  запасні частини  (рахунок 1515) – 21623,08 грн.

       -  інші не фінансові активи (рахунок 1816) – 292593,48 грн.

       -  малоцінні та швидкозношувальні предмети ( рахунок 1812) – 52774,94 грн.

Додатки до акту: № 1 – № 36 на ___________ сторінках.

Акт складено у ____ примірниках.

 

 

 

Комісія передала:

                  

Федорчук  В.В._______________

Потапенко С.А._______________

Ровенко В.І.     _______________

Рудешко В.В ________________

 

Комісія прийняла:

 

Черненко  В.В ___________________

Руцька М.Р._____________________

Бойко Л.Б. ______________________

Орел Т.П. _______________________

Оленчук І.М. ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: