(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

2-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 12.3.2021 12:56:18
 

РІШЕННЯ

                                                                                        

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Буківської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Буківської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Буківської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот сорок гривень ( 965 840,52) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі дев’ятсот вісімнадцять  тисяч сто двадцять три гривні (918 123,21) копійка (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сорок сім тисяч сімсот сімнадцять гривень (47 717,31)  копійка в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі дев’ятсот сорок одна тисяча сто сімдесят гривень (941 170,52) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот тридцять п’ять тисяч шістсот сімдесят одна гривня (835 671,48) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто п’ять тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень (105 499,04)  копійки.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят гривень  (24 670,00) і по видатках у сумі вісімдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят одна гривня (82 451,73) копійки з перевищенням видатків над  доходами у сумі  п’ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят одна гривня (57 781,73) копійки.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну  комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 2-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Буківської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік становлять 965,9 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 941,2 тис. грн. та спеціальний фонд – 24,7 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік  виконано на 99,0%, забезпечено надходження в сумі 941,2 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 950,6 тис.грн. До початкового плану виконання складає 138,3%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 81,0 %.; плата за землю – 15,8%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 3,2%. Виконання по єдиному податку становить 99,1%, при уточненому плані 769,4 тис. грн. надходження склали 762,4 тис. грн. ( до початкового плану виконання складає 146,9%.) По платі за землю виконання планових показників становить 98,9%, при уточненому плані 150,7 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 149,0 тис. грн. ( до початкового плану виконання складає 107,4%.).

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 270,0 тис. грн.

Спеціальний фонд сільського бюджету -  це власні надходження бюджетних установ, які становлять у 2020 році - 24,7 тис. грн.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Буківської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 835,7 тис.грн при планових показниках на відповідний період 907,3 тис.грн, що становить 92,1 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 82,4 тис.грн або 62,04 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 806,3 тис.грн, що становить 96,5 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано – 708,7 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 18,0 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 79,6 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 835,7 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  726,8 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 28,3 тис. грн.

-субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 79,6 тис.грн

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 726,8 тис.грн, що становить 91,56 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 708,7 тис.грн.    (середня заробітна плата на одного працюючого склала 10637 грн)    На енергоносії використано 8,0 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 1,7 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 8,4 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 1,0 тис. грн.при запланованих бюджетних призначеннях 1,0 тис.грн, що становить 100%.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 33,0 тис.грн. використано 28,3 тис.грн, що становить 85,74%.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 79,6 тис.грн направлено 79,6 тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 82,5 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 2,9 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 100,0 тис.грн.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 100,0 тис.грн. на утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури

               
            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 №  2-5-VІІІ
  Виконання дохідної частини бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік  Уточ.пл. за період затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
  1 2 3   5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   680400,00 950400,00 940501,65 138,2 99,0
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1600,00 1600,00 0,00 0,0 0,0
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1600,00 1600,00 0,00 0,0 0,0
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  1600,00 1600,00 0,00 0,0 0,0
  18000000 Місцеві податки  678800,00 948800,00 940501,65 138,6 99,1
  18010000 Податок на майно  159800,00 179400,00 178075,13 111,4 99,3
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  0,00 700,00 2045,00 0,0 292,1
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  2900,00 5900,00 5046,16 174,0 85,5
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  16900,00 20800,00 21192,15 125,4 101,9
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1300,00 1300,00 786,79 60,5 60,5
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  58000,00 60000,00 63201,76 109,0 105,3
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  41000,00 43000,00 43838,45 106,9 101,9
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  30300,00 37300,00 30681,37 101,3 82,3
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  9400,00 10400,00 11283,45 120,0 108,5
      138700,00 150700,00 149005,03 107,4 98,9
  18050000 Єдиний податок   519000,00 769400,00 762426,52 146,9 99,1
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00 400,00 454,30 0,0 113,6
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  214000,00 384000,00 388253,22 181,4 101,1
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  305000,00 385000,00 373719,00 122,5 97,1
  20000000 Неподаткові надходження   200,00 200,00 668,87 334,4 334,4
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  200,00 200,00 668,87 334,4 334,4
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 100,00 100,00 536,84 536,8 536,8
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 100,00 100,00 536,84 536,8 536,8
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 132,03 132,0 132,0
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 132,03 132,0 132,0
Всього 680600,00 950600,00 941170,52 138,3 99,0
  1 2 3   5 6 7
  Спеціальний  фонд
  20000000 Неподаткові надходження   30000,00 30000,00 24670,00 82,2 82,2
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   30000,00 30000,00 24670,00 82,2 82,2
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  30000,00 30000,00 24670,00 82,2 82,2
  25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  30000,00 30000,00 24670,00 82,2 82,2
  Всього 30000,00 30000,00 24670,00 82,2 82,2
  Разом 710600,00 980600,00 965840,52 135,9 98,5
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  
               

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 2-5-VІІІ
Виконання видаткової частини  бюджету Буківської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Буківська сільська рада 680600,00 907353,00 835671,48 122,8 92,1
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 670600,00 793800,00 726825,71 108,4 91,6
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0,00 1000,00 1000,00 0,0 100,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 10000,00 33000,00 28292,77 282,9 85,7
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 79553,00 79553,00 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Буківська сільська рада 32891,73 132891,73 82451,73 250,68 62,04
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2891,73 2891,73 2891,73 100,00 100,00
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 30000,00 30000,00 30000,00 100,00 100,00
117442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури 0,00 100000,00 49560,00 0,00 49,56
  Усього  713491,73 1040244,73 918123,21 128,7 88,3
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: