(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

33-5 -VІІІ Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради

 
Дата публікації 1.3.2021 14:51:33
 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про порядок

призначення на посаду та звільнення з посади

керівників комунальних підприємств, організацій,

установ, закладів, що належать до комунальної

власності Сквирської міської ради

 

З метою встановлення єдиного механізму призначення на посаду керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради, відповідно до статті 26, 42, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 65,78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 №597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» (зі змінами), від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами), від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А

 1. Затвердити Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради (додаток 1).
 2. Затвердити порядок проведення конкурсного відбору кандидатур на посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради (додаток 2).
 3. Уповноважити міського голову укладати контракти з керівниками комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

            Міський голова                                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

         №33-5 -VІІІ

                                                                                                        Додаток 1

                                                                                               до рішення міської ради

            від 23 лютого 2021 р.

            №33-5-VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду керівника підприємства, організації, установи або закладу, що перебуває у комунальній власності Сквирської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок призначення керівника підприємства або закладу, що перебуває у комунальній власності Сквирської міської ради (далі – Порядок), розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 №597 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами), від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всі підприємства або заклади, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Сквира (далі – комунальне підприємство або заклад), крім комунальних закладів охорони здоров’я, а також на підприємства, у статутному капіталі яких частка комунальної власності міста перевищує п’ятдесят відсотків чи становить кількість, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.

Ініціатива щодо призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу на умовах контракту може виходити від громадян України, трудових колективів, громадських організацій, постійних комісій міської ради.

1.3. Цей Порядок регламентує питання щодо:

- призначення керівника комунального підприємства або закладу;

- укладання або переукладання контракту з керівником комунального підприємства або закладу;

- звільнення, розірвання контракту або припинення повноважень керівника комунального підприємства або закладу;

- умови оплати праці та преміювання керівника комунального підприємства або закладу.

1.4. Призначення на посаду керівника комунального підприємства або закладу (далі – Керівник), здійснюється шляхом укладання з ним контракту.

1.5. Міський голова призначає та звільняє Керівника, визначає строк дії контракту та умови оплати праці згідно з чинним законодавством.

1.6. Оформлення документів щодо призначення або звільнення Керівника, укладання, переукладання контракту, продовження строку його дії здійснюється виконавчим органом міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад.

1.7. Усі документи, пов’язані із призначенням та звільненням Керівника обліковуються, зберігаються та ведуться в організаційному відділі міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

1.8. На кожного прийнятого на роботу Керівника організаційним відділом міської ради формується особова справа.

Особові справи є документами з обмеженим доступом, що зберігаютьсяу відповідно обладнаному приміщенні в опечатаному металевому сейфі. Не допускається винесення особових справ із приміщення, де вони зберігаються.Особові справи керівників після їх звільнення залишаються для архівного зберігання в організаційному відділі міської ради.

1.9. Після формування особової справи та її реєстрації у книзі обліку руху особових справ керівників комунальних підприємств організаційним відділом Сквирської міської ради надається завірена належним чином копія особової справи за місцем роботи керівника для її подальшого формування та ведення.

1.10. Облік, ведення та зберігання трудової книжки Керівника здійснюється за місцем роботи кадровою службою або уповноваженою особою в установленому законодавством порядку.

1.11. Усі записи про роботу та звільнення Керівника вносяться до трудової книжки кадровою службою або уповноваженою особою комунального підприємства або комунального закладу на підставі відповідного розпорядження міського голови.

1.12. Дисциплінарні стягнення до Керівника застосовуються на підставі розпорядження міського голови у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.

1.13. Керівник працює на постійній основі та не може працювати за сумісництвом.

 

2. Порядок призначення Керівника комунального підприємства або

комунального закладу

2.1. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади рішенням міської ради, прийнятим на її пленарному засіданні за результатами конкурсного відбору.

2.2. Контракт відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці Керівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.

2.3. Контракт укладається міським головою.у письмовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів від дати прийняття міською радою рішення про  призначення Керівника. Контракти із керівниками дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у комунальній власності Сквирської міської ради, укладаються начальником відділу освіти Сквирської міської ради в підпорядкуванні якого знаходяться дані заклади.

2.4. Міська рада до оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору, на строк який не може перевищувати двох місяців, тимчасово покладає виконання обов’язків, або призначає виконуючого обов’язки керівника підприємства.

2.5 Для розгляду питання щодо призначення на посаду керівника комунального підприємства, установи, закладу (крім навчального закладу) претендент подає  наступні документи:

-заяву на ім’я голови міської ради;

-особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;

-автобіографію;

–копію диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду;

–копію трудової книжки;

–копії паспорта та ідентифікаційного коду;

–довідку про наявність або відсутність судимості;

–інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

–письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

–пропозиції щодо розвитку підприємства, установи, закладу.

2.6. Кандидатури на посаду керівника вносяться за результатами конкурсного відбору. Для підготовки проекту рішення сесії ради з питань призначення керівника до ради подаюється рішення комісії з конкурсного відбору на посаду Керівника.

2.7. Підписаний сторонами контракт є підставою для видання розпорядження міського голови про призначення Керівника з дати, встановленої у контракті.

2.8. Проект розпорядження міського голови про призначення Керівника готує організаційний відділ міської ради.

2.9. Розгляд матеріалів, погодження та підписання документів, пов’язаних з призначенням Керівника, здійснюється у місячний строк з дня внесення подання.

2.10. При укладанні контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування відповідно до законодавства не встановлюється.

Строк випробування визначається в рішенні міської ради про призначення особи на посаду керівника на умовах контракту. Випробувальний строк починається з дати укладання контракту і не може перевищувати трьох місяців.

Якщо керівник комунального підприємства, установи, закладу у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Якщо по закінченні терміну випробування не надійшли зауваження щодо відповідності керівника комунального підприємства, установи, закладу займаній посаді, він вважається таким, що пройшов випробувальний термін.

У разі встановлення протягом строку випробування невідповідності керівника комунального підприємства, установи, закладу роботі, на яку його прийнято, за висновком профільної постійної комісії міської ради контракт розривається з дати закінчення випробувального строку, і керівник комунального підприємства, установи, закладу звільняється з посади на підставі рішення міської ради або, у міжсесійний період, відповідного розпорядження голови міської ради в установленому порядку, про що він повідомляється письмово.

 

3. Порядок укладання або переукладання контракту з

Керівником комунального підприємства або комунального закладу

3.1. Контракт із Керівником укладається строком до п’яти років. У разі необхідності контракт може бути переукладений відповідно до цього порядку

3.2 Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено контрактом, і може бути змінений тільки за письмовою угодою сторін.

3.3. За три місяці до закінчення строку дії контракту, Керівник може подати міському голові письмову заяву про укладення контракту на новий термін.

3.4. У разі відмови про укладення контракту на новий термін або за відсутності заяви у визначений п.3.3. термін від Керівника на продовження Контракту, по закінченні строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

3.6. Керівник звітує на засіданнях постійних комісій міської ради або на пленарному засіданні міської ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, збереження та ефективність використання майна не рідше одного разу на рік.

3.7. Кожна сторінка контракту обов’язково нумерується, підпис міського голови скріплюється гербовою печаткою Сквирської міської ради.

3.8. Контракт відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник контракту разом з особовою справою Керівника зберігається в організаційному відділі міської ради. Другий примірник контракту зберігається у Керівника комунального підприємства або комунального закладу.

3.9. Після закінчення строку дії контракту трудові відносини з Керівником можуть бути продовжені шляхом укладання додаткової угоди до контракту, яка є його невід’ємною частиною. Загальний строк дії контракту не може перевищувати п’яти років.

3.10. Додаткова угода до контракту з Керівником укладається у випадках:

- продовження дії контракту на попередніх умовах;

- необхідності внесення додаткових умов до контракту за угодою сторін або змін до нього.

3.11. Підписана сторонами додаткова угода є підставою для видання розпорядження міського голови про продовження дії контракту на строк, визначений сторонами у додатковій угоді.

3.12. Проект розпорядження міського голови про продовження дії контракту або переукладення контракту на новий строк готує організаційний відділ міської ради.

3.13. При відсутності згоди міського голови чи Керівника на продовження контракту після закінчення строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

3.14. Зміст контракту з Керівником.

3.14.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до ефективного використання та збереження майна, права, обов’язки та відповідальність сторін (у т.ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці Керівника, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану комунального підприємства або комунального закладу.

3.14.2. У контракті, крім загальних вимог, враховуються показники ефективності використання закріпленого за комунальним підприємством або комунальним закладом майна та прибутку. Враховуючи особливості виробництва, у контракті можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).

3.14.3. У контракті обов’язково закріплюються умови щодо виконання комунальним підприємством або комунальним закладом зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості, обов’язкового складання, затвердження та виконання фінансових планів в порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.14.4. Умови оплати праці Керівника визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності комунального підприємства або закладу.

У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагородза підсумками роботи.

Система матеріального заохочення Керівника повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності комунального підприємства або комунального закладу, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.

3.14.5. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством. Погодження дати початку відпустки та її тривалість Керівник здійснює шляхом надання власноручно написаної заяви на ім’я міського голови за встановленим зразком.

3.14.6. У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації у випадку дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин.

3.14.7. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів комунального підприємства або комунального закладу (виплата додаткової винагороди тощо). За умови припинення контракту у зв’язку з виходом керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

3.14.8. У контракті передбачено повідомлення Керівника про включення інформації про нього до бази персональних даних з метою ведення діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів міської ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації організаційним відділом міської ради повноважень щодо трудових відносин з Керівником комунального підприємства або комунального закладу.

 

 1. Порядок звільнення, розірвання контракту або припинення повноважень Керівника комунального підприємства або комунального закладу

4.1. Міський голова розглядає питання про звільнення Керівника та розірвання контракту з ним у таких випадках:

4.1.1. З ініціативи Керівника після отримання заяви, написаної ним власноручно, в якій обов’язково зазначається причина звільнення. При звільненні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я до заяви додається довідка МСЕК. Заява вважається прийнятою після реєстрації в організаційному відділі міської ради.

4.1.2. З ініціативи Роботодавця на підставах, визначених у контракті.

4.2. У разі розірвання контракту з ініціативи Роботодавця з підстав, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

4.3. Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу Керівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, переведення на іншу посаду на тому ж підприємстві, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення Керівника у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України.

4.4. Проект розпорядження про звільнення або переведення Керівника готує організаційний відділ міської ради

4.5. Контракт за два місяці до закінчення строку дії може бути за угодою сторін продовжений на новий чи інший строк шляхом укладення додаткової угоди, що є невід’ємної частиною цього контракту, або шляхом укладання нового контракту.

4.6. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово Роботодавця за два тижні.

4.7. Призначення наступного Керівника або виконуючого обов’язки Керівника комунального підприємства або закладу здійснюється у порядку, визначеному у розділі 2 цього Порядку.

4.8. З виконуючим обов’язки Керівника укладається строковий трудовий договір на строк, що не перевищує двох місяців.

4.9. Керівник, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, подає декларацію, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (крім посадових осіб закладів, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, культури, мистецтв, фізичної культури та спорту).

 

5. Умови матеріального забезпечення Керівника комунального підприємства

5.1. Умови оплати праці та інші питання, пов’язані з матеріальним забезпеченням Керівника комунального підприємства, визначаються у контракті і встановлюються в прямій залежності від результатів їх фінансової та виробничо-господарської діяльності.

5.2. Оплата праці Керівника комунального закладу здійснюється за рахунок комунального закладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та інших нормативно-правових актів України.

5.3. При укладанні контракту з Керівником комунального підприємства міський голова встановлює:

- розмір посадового окладу Керівника комунального закладу, що визначається згідно з чинним законодавством;

- надбавку за складність, напруженість у роботі, при цьому в разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни надбавка скасовуються або зменшуються.

5.3. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий відповідно до змін умов оплати праці згідно з чинним законодавством України.

5.4. Розмір посадового окладу Керівника комунального підприємства, встановлений контрактом відповідно до чинного законодавства України, заокруглюється до гривні.

5.5. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

5.6. Доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук встановлюються у разі, коли діяльність Керівника комунального підприємства за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням.

5.7. Щомісячна надбавка за стаж наукової діяльності встановлюється для Керівника, якщо робота пов’язана з науковою, науково-технічною діяльністю.

5.8. Розмір премії залежить від виконання затверджених фінансових показників діяльності, недопущення збиткової діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, забезпечення своєчасного внесення платежів до бюджетів усіх рівнів, показників ефективності використання комунального майна, недопущення нещасного випадку з вини комунального підприємства, рішень міської ради

5.9. Порядок преміювання Керівника комунального підприємства визначається у контракті.

5.10. Керівникові комунального підприємства може виплачуватися також грошова допомога у розмірі не більш як п’ять посадових окладів у разі виходу на пенсію. Розмір грошової допомоги визначається колективним договором, який діє на комунальному підприємстві.

5.11. Система матеріального заохочення Керівника комунального підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.

5.12. Формування фонду оплати праці, передбаченого чинним законодавством та цим розпорядженням, для Керівника комунального підприємства застосовується також до виконуючого обов’язки Керівника. Посадовий оклад виконуючого обов’язки Керівника комунального підприємства визначається відповідно до розрахунку, затвердженого міським головою.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. При вирішенні питань, не визначених цим Порядком та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів контракти з Керівниками приводяться у відповідність з даними змінами у порядку, встановленому цим Порядком.

 

Секретар міської ради                                                                 Тетяна Власюк

Додаток 2

                                                                                               до рішення міської ради

            від 23 лютого 2021 р.

            №33-5-VIII

Порядок
проведення конкурсного відбору кандидатур на посади
керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності Сквирської міської ради

 

 1. Загальні засади
  1. Порядок про конкурс на посаду керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів що належать до комунальної власності Сквирської міської ради (далі - Порядок) визначає загальні засади проведення конкурсу на посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів що належать до комунальної власності Сквирської міської ради (далі – підприємства, організації, установи, заклади).

1.2.   Рішення про проведення конкурсу приймає Сквирська міська  рада (далі – Засновник) або уповноважений орган Засновника.

Уповноваженим органом Засновника є виконавчий комітет Сквирської міської

ради (далі – Уповноважений орган).

1.3.   Засновник або Уповноважений орган одночасно з прийняттям рішення про проведення конкурсу повідомляє конкурсну комісію, створену відповідно до вимог цього Порядку.

1.4.   Персональний склад конкурсної комісії затверджується Засновником за поданням Уповноваженого органу.

1.5.   Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Засновника.

1.6.   Конкурс складається з семи етапів.

1.7.   Конкурсний відбір серед претендентів на посаду керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу та визначення переможця здійснюється за результатами голосування членів комісії на її засіданні.

1.8.   Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені в порядку апеляційного оскарження або в судовому порядку.

 

 1. Етапи проведення конкурсу

2.1.   Конкурс складається з таких етапів:

1-й етап: прийняття рішення про оголошення конкурсу та призначення дати підготовчого засідання конкурсної комісії;

2-й етап: оприлюднення конкурсною комісією оголошення про проведення конкурсу;

3-й етап: прийняття конкурсною комісією документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4-й етап: перевірка конкурсною комісією документів, поданих претендентом на зайняття посади керівника;

5-й етап: проведення конкурсного відбору;

6-й етап: визначення конкурсною комісією переможця конкурсу;

7-й етап: оприлюднення конкурсною комісією результатів конкурсу.

2.2.   Конкурсна комісія протягом двох робочих днів приймає апеляційні оскарження на її рішення про результати конкурсу та у термін до п’яти календарних днів, наступних за днем подання апеляційного оскарження дає вмотивовану письмову відповідь скаржнику з відміткою про отримання.

 

 

 1. Умови та порядок проведення конкурсу

3.1.   Рішення про проведення конкурсу приймає:

3.1.1. Засновник одночасно з прийняттям рішення про утворення нового комунального підприємства, організації, установи, закладу;

3.1.2. Уповноважений орган:

- за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником комунального підприємства, організації, установи, закладу;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з попереднім керівником відповідного комунального підприємства, організації, установи, закладу;

- не пізніше п’яти робочих днів з дня визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

3.2.   Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Засновника наступного робочого дня з дня прийняття рішення.

3.3.   Рішення про проведення конкурсу має містити:

- найменування і місцезнаходження комунального підприємства, організації, установи, закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до чинного законодавства України;

- вичерпний перелік, остаточний термін, місце і порядок подання документів для участі у конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору;

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає інформацію про конкурс.

3.4.   Не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про проведення конкурсу Засновник або Уповноважений орган надсилає копію рішення до конкурсної комісії.

3.5.   Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі мають подати такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія;

- копія паспорта громадянина України;

- копія документу про освіту;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи не менше п’яти років на момент їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- мотиваційний лист довільної форми;

- перспективний план розвитку комунального підприємства, організації, установи, закладу, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, що можуть підтвердити її професійні та/або моральні якості.

3.6.   Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає документи зазначені у п. 3.5. цього Порядку до конкурсної комісії особисто або через уповноважену особу, повноваження якої підтверджено довіреністю.

3.7.   Строк подання документів для участі у конкурсі зазначається в оголошенні, і не може становити менше 14 календарних днів та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

3.8.   Конкурсна комісія упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, що передбачені п. 3.5. цього Положення;

- оприлюднює на офіційному веб-сайті Засновника перелік осіб, які подали документи для участі в конкурсі та яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – претенденти).

3.9.   Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

3.9.1. Публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку комунального підприємства, організації, установи, закладу;

3.9.2. Перевірки на знання законодавства України у сфері діяльності комунального підприємства, організації, установи, закладу;

3.9.3. Співбесіди з конкурсною комісією.

3.10. Конкурсна комісія упродовж одного робочого дня з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Засновника.

3.11. На підставі остаточного висновку щодо результатів конкурсного відбору та матеріалів розгляду апеляційного оскарження (у випадку їх наявності), не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган, що призначає керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу, укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.12. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного претендента;

- жоден з претендентів не визначений переможцем конкурсу.

3.13. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся проводиться повторний конкурс.

 1. Порядок формування та роботи конкурсної комісії

4.1. Конкурсна комісія формується Уповноваженим органом та затверджується Засновником.

4.1.1. Уповноважений орган формує персональний склад конкурсної комісії, та подає сформований список членів конкурсної комісії на затвердження Засновнику.

4.1.2. Рішення про створення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу приймається Засновником.

4.2. Конкурсна комісія формується з представників Засновника.

До участі у роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники трудового колективу комунального підприємства, організації, установи, закладу, на заміщення посади керівника якого оголошено конкурс, уповноважені представники громадськості, а також представники громадських об’єднань.

4.3. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості.

4.4. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників тощо.

4.5. Термін повноважень членів конкурсної комісії становить три роки.

Внесення змін щодо персонального складу конкурсної комісії відбувається відповідно до пункту 4.1. цього Положення.

4.6. Членом конкурсної комісії не може бути особа:

- на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У випадку доведення, в установленому чинним законодавством України порядку, факту наявності конфлікту інтересів у одного чи декількох членів конкурсної комісії їх голос (голоси) при встановленні результатів голосування не враховуються.

4.7. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

4.8. Конкурсна комісія збирається на перше (організаційне) засідання у термін не пізніше ніж 3 робочих дні з дня прийняття Засновником рішення про затвердження складу конкурсної комісії.

4.9. На організаційному засіданні вирішуються питання:

- уповноваженого представника комісії (виконує свої повноваження протягом терміну повноважень членів конкурсної комісії, затвердженого за рішенням засновника);

- обрання голови та секретаря конкурсної комісії (голова та секретар конкурсної комісії складають свої повноваження після закінчення конкурсу);

- розподіл обов’язків серед членів конкурсної комісії;

- режиму роботи конкурсної комісії;

- інші організаційні питання.

4.10. Конкурсна комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо воно прийняте більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору викладаються у вигляді висновків конкурсної комісії.

4.11. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення конкурсу надає претендентам, Засновнику та/або Уповноваженому органу, висновок щодо результатів конкурсного відбору, а також оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Засновника.

Кожен претендент має право апелювати до конкурсної комісії, виклавши письмово свої обґрунтовані заперечення щодо висновку про результати конкурсного відбору та подавши їх до конкурсної комісії у строк не пізніше ніж протягом двох днів з моменту отримання такого висновку.

4.12. Конкурсна комісія розглядає заперечення апелянта у строк не пізніше трьох робочих днів та приймає рішення про задоволення або відхилення такої апеляції, про що повідомляє апелянта та Засновника/Уповноважений орган не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення.

4.13. Конкурсна комісія у строк не пізніше як 3 (три) робочих дні після завершення строку на апеляційне оскарження надає Засновнику та/або Уповноваженому органу, остаточний висновок щодо результатів конкурсного відбору на посаду керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу (у випадку апеляційного оскарження матеріали розгляду такого оскарження додає до остаточного висновку).

4.8. Після закінчення строку апеляційного оскарження та направлення остаточного висновку щодо результатів конкурсного відбору на посаду керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу Засновнику та/або Уповноваженому органу конкурсна комісія на своєму засіданні приймає рішення про закінчення конкурсу на посаду керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу та на цьому ж засіданні обирає нового голову та секретаря конкурсної комісії.

       Секретар міської ради                                                           Тетяна Власюк

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: