(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

17-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Рудянської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 12:1:16
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Рудянської сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Рудянської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Рудянської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі два мільйони сімсот двадцять три тисячі сто одинадцять тисяч (2 723 111,47) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони триста сорок дві тисячі шістсот сорок вісім гривень (2 342 648,77) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  триста вісімдесят тисяч чотириста шістдесят дві гривні (380 462,70)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі два мільйони сімсот двадцять дві тисячі двісті вісімдесят шість гривень  (2 722 286,49) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони сорок чотири тисячі п’ятсот двадцять сім гривень  (2 044 527,77) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі шістсот сімдесят сім тисяч сімсот п’ятдесят вісім гривень  (677 758,72)  копійки.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі вісімсот двадцять чотири гривні (824,98) копійок і по видатках у сумі двісті дев’яносто вісім тисяч сто двадцять одна гривня (298 121,00) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі двісті дев’яносто сім тисяч двісті дев’яносто шість гривень (297 296,02) копійки.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 17-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Рудянської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Рудянської сільської ради за 2020 рік

Доходи

Надходження до бюджету Рудянської сільської ради за 2020 рік становлять 2723,1. грн. в т. ч загальний фонд – 2722,3 тис. грн. та спеціальний фонд – 0,8 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Рудянської сільської ради за 2020 рік  виконано на 108,9%, забезпечено надходження в сумі 2722,3 тис.грн. при плановому  показнику 2500,0 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 178,0 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 107,0%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 47,5 %.; плата за землю – 47,5%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 5,0%. Виконання по єдиному податку становить 120,9%, при плані 1069,0 тис. грн. надходження склали 1292,5 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 98,9%, при плані 1307,7 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 1292,9 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 0,8 тис. грн. по екологічному податку.

Видатки

Видаткову частину  бюджету Рудянської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 2044,5  тис.грн при планових показниках на відповідний період 2200,0 тис.грн, що становить 92,93 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 298,1 тис.грн або 77,43 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1316,3 тис.грн, що становить 64,38 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  1144,2 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 60,1тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 112,0 тис.грн.

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 2044,5 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1363,8 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 111,5 тис.грн.

- фізична культура і спорт – 24,4 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 267,8 тис. грн.

- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 165,0 тис.грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 112,0 тис.грн.

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1363,8 тис.грн, що становить 97,41 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1335,4 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 15076 грн)       На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 12,4 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 16,0 тис.грн.

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 111,5 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 150,0 тис.грн, що становить 74,33 %.

На фінансування галузі «Фізична культура і спорт» у звітному періоді використано  коштів на суму 24,4 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 25,0 тис.грн, що становить 97,60 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 325,0 тис.грн. використано 267,8 тис.грн, що становить 82,40 %.

На фінансування галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» у звітному періоді використано  коштів на суму 165,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 173,0 тис.грн, що становить 95,38 %.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 112,0 тис.грн направлено 112,0 тис.грн, що становить 100%.

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 298,1 тис. грн.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 17-5-VІІІ
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Рудянської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік  Уточ.пл. за період затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3   5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   2498100,00 2498100,00 2716758,51 108,8 108,8
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  100,00 100,00 600,25 600,3 600,3
  13030000 Рентна плата за користування надрами  100,00 100,00 600,25 600,3 600,3
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  100,00 100,00 600,25 600,3 600,3
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   25000,00 25000,00 28790,00 115,2 115,2
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  25000,00 25000,00 28790,00 115,2 115,2
  18000000 Місцеві податки  2473000,00 2473000,00 2687368,26 108,7 108,7
  18010000 Податок на майно  1404000,00 1404000,00 1394822,70 99,3 99,3
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  300,00 300,00 901,22 300,4 300,4
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  75000,00 75000,00 84567,10 112,8 112,8
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  21000,00 21000,00 16455,10 78,4 78,4
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  27000,00 27000,00 17675,51 65,5 65,5
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1230000,00 1230000,00 1218408,56 99,1 99,1
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  38000,00 38000,00 43584,69 114,7 114,7
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  12700,00 12700,00 13230,52 104,2 104,2
  18050000 Єдиний податок   1069000,00 1069000,00 1292545,56 120,9 120,9
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  13000,00 13000,00 81859,23 629,7 629,7
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  237000,00 237000,00 347944,39 146,8 146,8
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  819000,00 819000,00 862741,94 105,3 105,3
  20000000 Неподаткові надходження   1900,00 1900,00 5527,98 290,9 290,9
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   400,00 400,00 2363,00 590,8 590,8
  21080000 Інші надходження   400,00 400,00 2363,00 590,8 590,8
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  400,00 400,00 2363,00 590,8 590,8
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1500,00 1500,00 3164,98 211,0 211,0
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1400,00 1400,00 3119,68 222,8 222,8
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1400,00 1400,00 3119,68 222,8 222,8
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 45,30 45,3 45,3
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 41,90 41,9 41,9
  22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,00 0,00 3,40 0,0 0,0
Всього 2500000,00 2500000,00 2722286,49 108,9 108,9
  1 2 3   5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   85000,00 85000,00 824,98 1,0 1,0
  19000000 Інші податки та збори  85000,00 85000,00 824,98 1,0 1,0
  19010000 Екологічний податок  85000,00 85000,00 824,98 1,0 1,0
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 84000,00 84000,00 327,30 0,4 0,4
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  1000,00 1000,00 497,68 49,8 49,8
  Всього 85000,00 85000,00 824,98 1,0 1,0
  Разом 2585000,00 2585000,00 2723111,47 105,3 105,3
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 17-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Рудянської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Рудянська сільська рада 2500000,00 2200000,00 2044527,77 81,8 92,9
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1250000,00 1400000,00 1363768,15 109,1 97,4
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 150000,00 150000,00 111500,00 74,3 74,3
0115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 25000,00 25000,00 24400,00 97,6 97,6
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 375000,00 325000,00 267860,62 71,4 82,4
0117130 Здійснення заходу із землеустрою 100000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та рахунок коштів місцевого бюджету 600000,00 173000,00 164999,00 27,5 95,4
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 15000,00 0,00 0,0 0,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 112000,00 112000,00 0,0 0,0
Спеціальний фонд
01 Рудянська сільська рада 85000,00 385000,00 298121,00 0,00 77,43
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 100000,00 98121,00 0,00 98,12
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 85000,00 85000,00 0,00 0,00 0,00
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 200000,00 200000,00 0,00 100,00
  Усього  2585000,00 2585000,00 2342648,77 90,6 90,6
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: