(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

15-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 11:45:32
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Пустоварівської сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Пустоварівської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пустоварівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч шістдесят сім гривень (2 718 067,83) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони п’ятсот тридцять шість тисяч вісімнадцять гривень (2 536 018,94) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сто вісімдесят дві тисячі сорок вісім гривень (182 048,89)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі два мільйони сімсот три тисячі шістсот дві гривні  (2 703 602,09) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон триста сорок дев’ять тисяч сто тридцять вісім гривень  (1 349 138,39) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон триста п’ятдесят чотири тисячі чотириста шістдесят три гривні  (1 354 463,70)  копійки.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят п’ять гривень (14 465,74) копійки і по видатках у сумі один мільйон сто вісімдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят гривень (1 186 880,55) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі один мільйон сто сімдесят дві тисячі  чотириста чотирнадцять гривень (1 172 414,81) копійка.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 15-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Пустоварівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік становлять 2718,1 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 2703,6 тис. грн. та спеціальний фонд – 14,5 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 102,7%, забезпечено надходження в сумі 2703,6  тис.грн. при уточненому плановому  показнику 2633,5 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 638,4 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 130,9%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 61,7%.; плата за землю – 27,6%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 10,7%. Виконання по єдиному податку становить 105,8%, при уточненому плані 1667,9 тис. грн. надходження склали 1576,4 тис. грн. По платі за землю виконання уточнених  планових показників становить 96,4%, при  уточненому плані 774,2 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 746,3 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 14,5 тис. грн.: по екологічному податку – 1,6 тис. грн.; власні надходження бюджетних установ – 12,9 тис. грн.

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Пустоварівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1349,1  тис.грн при планових показниках на відповідний період 1664,1 тис.грн, що становить 81,07 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 1186,9 тис.грн або 95,92 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 984,2 тис.грн, що становить 72,95 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  962,7 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 21,5тис.грн.

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1349,1 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1153,6 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 53,2 тис.грн.

- фізична культура і спорт – 7,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 135,3 тис. грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1153,6 тис.грн, що становить 85,36 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 934,5 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 14099 грн)       На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 14,6 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 204,5 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 53,2 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 100,0 тис.грн, що становить 53,20 %.

 

На фінансування галузі «Фізична культура і спорт» у звітному періоді використано  коштів на суму 7,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 33,7 тис.грн, що становить 20,77 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 174,7 тис.грн. використано 135,3 тис.грн, що становить 77,44 %.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 1186,9 тис. грн.

            Додаток 1                                                               до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 15-5-VІІІ
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1735000,00 2398700,00 2468433,18 142,3 102,9
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  900,00 900,00 535,00 59,4 59,4
  13030000 Рентна плата за користування надрами  900,00 900,00 535,00 59,4 59,4
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  900,00 900,00 535,00 59,4 59,4
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   20400,00 28300,00 32005,00 156,9 113,1
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  20400,00 28300,00 32005,00 156,9 113,1
  18000000 Місцеві податки  1713700,00 2369500,00 2435893,18 142,1 102,8
  18010000 Податок на майно  670300,00 793100,00 768034,95 114,6 96,8
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  3400,00 4700,00 3964,87 116,6 84,4
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  10200,00 14200,00 11529,33 113,0 81,2
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  7600,00 17600,00 22105,85 290,9 125,6
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  515800,00 608300,00 634868,05 123,1 104,4
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  106200,00 119800,00 60756,48 57,2 50,7
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  27100,00 28500,00 28560,37 105,4 100,2
      656700,00 774200,00 746290,75 113,6 96,4
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  0,00 0,00 6250,00 0,0 0,0
  18050000 Єдиний податок   1043400,00 1576400,00 1667858,23 159,8 105,8
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  11200,00 58900,00 59900,00 534,8 101,7
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  158200,00 238200,00 331763,68 209,7 139,3
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  874000,00 1279300,00 1276194,55 146,0 99,8
  20000000 Неподаткові надходження   700,00 234755,00 235168,91 33595,6 100,2
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  700,00 800,00 1213,91 173,4 151,7
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 600,00 700,00 1173,28 195,5 167,6
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 600,00 700,00 1173,28 195,5 167,6
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 40,63 40,6 40,6
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 40,63 40,6 40,6
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 233955,00 233955,00 0,0 100,0
  24060000 Інші надходження   0,00 233955,00 233955,00 0,0 100,0
  24060300 Інші надходження   0,00 233955,00 233955,00 0,0 100,0
Всього 1735700,00 2633455,00 2703602,09 155,8 102,7
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1300,00 1300,00 1633,48 125,7 125,7
  19000000 Інші податки та збори  1300,00 1300,00 1633,48 125,7 125,7
  19010000 Екологічний податок  1300,00 1300,00 1633,48 125,7 125,7
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 1300,00 1300,00 1633,48 125,7 125,7
  20000000 Неподаткові надходження   10000,00 10000,00 12832,26 128,3 128,3
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   10000,00 10000,00 12832,26 128,3 128,3
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  10000,00 10000,00 12832,26 128,3 128,3
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 10000,00 10000,00 12832,26 128,3 128,3
  Всього 11300,00 11300,00 14465,74 128,0 128,0
  Разом 1747000,00 2644755,00 2718067,83 155,6 102,8
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 15-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Пустоварівської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Пустоварівська сільська рада 1735700,00 1664151,00 1349138,39 77,7 81,1
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1351337,00 1351337,00 1153561,61 85,4 85,4
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100000,00 100000,00 53200,00 53,2 53,2
0115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 50000,00 33681,00 7058,50 14,1 21,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 116133,00 174733,00 135318,28 116,5 77,4
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 4400,00 0,00 0,0 0,0
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 118230,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Спеціальний фонд
01 Пустоварівська сільська рада 11300,00 1237343,00 1186880,55 0,00 95,92
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0,00 48295,00 48294,75 0,00 100,00
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,00 719074,00 679911,80 0,00 94,55
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00
0119570 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 233955,00 233955,00 0,00 100,00
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 224719,00 224719,00 0,00 100,00
  Усього  1747000,00 2901494,00 2536018,94 145,2 87,4
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: