(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

4-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Горобіївської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 12.3.2021 15:1:49
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Горобіївської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Горобіївської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Горобіївської сільської ради за 2020 рік по доходах у два мільйони сто вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят дві гривні ( 2 118 752,17) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон шістсот тридцять шість тисяч чотириста дев’яносто шість гривень (1 636 496,98) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі чотириста вісімдесят дві тисячі двісті п’ятдесят п’ять гривень (482 255,19)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі два мільйони вісімдесят тисяч сто тридцять три гривні (2 080 133,07) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон п’ятсот тридцять шість тисяч дев’ятсот шістнадцять гривень (1 536 916,98) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі п’ятсот сорок три тисячі двісті шістнадцять гривень (543 216,09)  копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі тридцять вісім тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень  (38 619,10) копійок  і по видатках у сумі дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят гривень (99 580,00) з перевищенням видатків над  доходами у сумі  шістдесят тисяч дев’ятсот шістдесят гривень (60  960,90) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 4-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Горобіївської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Горобіївської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Горобіївської сільської ради за 2020 рік становлять 2118,7 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 2080,1 тис. грн. та спеціальний фонд – 38,6 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Горобіївської сільської ради за 2020 рік  виконано на 122,1%, забезпечено надходження в сумі 2080,1 тис.грн. при  плановому  показнику 1704,0 тис.грн. Надходження 2020 року збільшились порівняно з надходженнями у 2019 році на 172,6 тис. грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 109,0%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 75,3 %.; плата за землю – 22,2%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 2,5%. Виконання по єдиному податку становить 118,6%, при плані 1320,8 тис. грн. надходження склали 1565,8 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 134,2%, при плані 344,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 461,6 тис. грн.

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 38,6 тис. грн.: екологічний податок – 2,3 тис. грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 1,4 тис. грн та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 34,9 тис. грн.

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Горобіївської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1536,9  тис.грн при планових показниках на відповідний період 1742,0 тис.грн, що становить 88,22 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 99,6 тис.грн або 66,57 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1087,7 тис.грн, що становить 70,8 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  950,3 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 70,0 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 67,4 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1536,9 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1150,8 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 62,0 тис.грн.

- культура і мистецтво – 0,9 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 238,4 тис. грн.

- сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 17,4 тис.грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 67,4 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1150,8 тис.грн, що становить 92,96 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1101,1 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 13622 грн)         На енергоносії використано 20,0 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 11,3 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 14,6 тис.грн., на інші поточні видатки спрямовано 3,8 тис.грн.

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 62,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 70,0 тис.грн, що становить 88,57 %.

На фінансування галузі «Культура і мистецтво» у звітному періоді використано  коштів на суму 0,9 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 1,0 тис.грн, що становить 90,0 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 348,3 тис.грн. використано 238,4 тис.грн, що становить 68,44 %.

На фінансування галузі «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» у звітному періоді використано  коштів на суму 17,4 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 17,4 тис.грн, що становить 100 %.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 67,4 тис.грн направлено 67,4 тис.грн, що становить 100%.

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 99,6 тис. грн.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 99,6 тис.грн. на організацію благоустрою населених пунктів

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 №4-5-VІІІ 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Горобіївської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1702900,00 1702900,00 2077105,92 122,0 122,0
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  100,00 100,00 83,73 83,7 83,7
  13030000 Рентна плата за користування надрами  100,00 100,00 83,73 83,7 83,7
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  100,00 100,00 83,73 83,7 83,7
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   12000,00 12000,00 14537,36 121,1 121,1
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  12000,00 12000,00 14537,36 121,1 121,1
  18000000 Місцеві податки  1690800,00 1690800,00 2062484,83 122,0 122,0
  18010000 Податок на майно  370000,00 370000,00 496674,66 134,2 134,2
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  3000,00 3000,00 3259,41 108,6 108,6
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  8000,00 8000,00 12576,89 157,2 157,2
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  0,00 0,00 2373,19 0,0 0,0
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  15000,00 15000,00 16859,80 112,4 112,4
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  34000,00 34000,00 33815,77 99,5 99,5
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  125000,00 125000,00 195829,97 156,7 156,7
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  88000,00 88000,00 92052,24 104,6 104,6
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  97000,00 97000,00 139907,39 144,2 144,2
  18050000 Єдиний податок   1320800,00 1320800,00 1565810,17 118,6 118,6
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  150000,00 150000,00 296066,75 197,4 197,4
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  268800,00 268800,00 256284,33 95,3 95,3
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  902000,00 902000,00 1013459,09 112,4 112,4
  20000000 Неподаткові надходження   1100,00 1100,00 3027,15 275,2 275,2
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 391,00 0,0 0,0
  21080000 Інші надходження   0,00 0,00 391,00 0,0 0,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 391,00 0,0 0,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1100,00 1100,00 2636,15 239,7 239,7
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1000,00 1000,00 773,74 77,4 77,4
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1000,00 1000,00 773,74 77,4 77,4
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 0,00 1800,00 0,0 0,0
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  0,00 0,00 1800,00 0,0 0,0
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 62,41 62,4 62,4
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 62,41 62,4 62,4
Всього 1704000,00 1704000,00 2080133,07 122,1 122,1
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   2000,00 2000,00 2342,60 117,1 117,1
  19000000 Інші податки та збори  2000,00 2000,00 2342,60 117,1 117,1
  19010000 Екологічний податок  2000,00 2000,00 2342,60 117,1 117,1
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 500,00 500,00 1,58 0,3 0,3
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  1500,00 1500,00 2341,02 156,1 156,1
  20000000 Неподаткові надходження   0,00 0,00 1351,50 0,0 0,0
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 1351,50 0,0 0,0
  24060000 Інші надходження   0,00 0,00 1351,50 0,0 0,0
  24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 0,00 1351,50 0,0 0,0
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 0,00 34925,00 0,0 0,0
  33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 0,00 34925,00 0,0 0,0
  33010000 Кошти від продажу землі   0,00 0,00 34925,00 0,0 0,0
  33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 0,00 34925,00 0,0 0,0
  Всього 2000,00 2000,00 38619,10 1931,0 1931,0
  Разом 1706000,00 1706000,00 2118752,17 124,2 124,2
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 №4-5-VІІІ 
Виконання видаткової частини  бюджету Горобіївської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Горобіївська сільська рада 1704000,00 1742047,00 1536916,98 90,2 88,2
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1057000,00 1237862,00 1150757,28 108,9 93,0
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 70000,00 70000,00 62000,00 88,6 88,6
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1000,00 1000,00 900,00 90,0 90,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 476000,00 348340,00 238414,70 50,1 68,4
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 17400,00 17400,00 0,0 100,0
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 100000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 67445,00 67445,00 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Горобіївська сільська рада 2000,00 149580,00 99580,00 4979,00 66,57
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 147580,00 99580,00 0,00 67,48
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  1706000,00 1891627,00 1636496,98 95,9 86,5
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: