(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

53 -5 -VІІІ Про Програму Сквирської міської ради з профілактики злочинності на 2021- 2023 роки

 
Дата публікації 3.3.2021 17:38:17
 

                                  РІШЕННЯ

 

 

 

 

Про Програму Сквирської міської ради

з профілактики злочинності на 2021- 2023 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, листа Сквирської відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області від 12.01.2021 №5/41.03/3-21, врахувавши висновки і рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Програму Сквирської міської ради  на 2021-2023 роки (далі – Програма), що додається.

         2. Фінансовому управлінню Сквирської міської ради під час формування бюджету на відповідний період передбачати кошти на виконання Програми.

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

Міський голова                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

         №53 -5 -VІІІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Сквирської міської ради

від 23.02.2021   № 53 -5-VIII

Голова Сквирської міської ради

__________________ Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

ПРОГРАМА СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

З ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ

на 2021-2023 роки

м. Сквира

 1. ПАСПОРТ Програми
 1.  

Ініціатор розроблення

 •  

Відділ поліції №1Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області

 1.  

Розробник Програми

Відділ поліції №1Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області

 1.  

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи Сквирської міської ради

 1.  

Відповідальний виконавець Програми

Відділ поліції №1Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області

 1.  

Учасники Програми (співвиконавець)

Сквирська міська рада, ГУ Національної поліції в Київській області

 1.  

Термін реалізації Програми

2021 рік-2023 рік

 1.  

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

 

 1.  

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет Сквирської міської ради, обласний(державний) бюджети

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

 1.  

 

2. Визначення проблеми,

розв’язання якої спрямована Програма.

Стан криміногенної ситуації та основні проблеми її подолання.

 

Стан правопорядку в  на території Сквирської міської ради  впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Заходи, що вживаються відділом поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області  з попередження, профілактики та розкриття злочинів сьогодні є недостатніми. Профілактика та попередження злочинності має велике суспільне значення. На території району скоюються тяжкі та резонансні злочини за участю раніше судимих, наркоманів та інших категорій криміногенних осіб, значна кількість злочинів скоюються в стані наркотичного і алкогольного сп’яніння та на ґрунті побутових відносин, проте контроль за поведінкою таких осіб з боку є недостатнім.

Необхідно приділити  максимальну   увагу спільно з органами місцевого самоврядування  щодо  створення належних умов роботи дільничних офіцерів поліції  у населених пунктах району, які постійно працюють з громадянами і є основними координаторами вирішення зазначених питань, так як основний критерій оцінки  їх роботи - це рівень довіри населення.

Також постає питання забезпечення публічного порядку на території Сквирської міської ради, комплексне використання сил та засобів в системі єдиної дислокації, своєчасне маневрування нарядами, забезпечення 100 відсотковою щільністю перекриття маршрутів за умов перевищення науково - обґрунтованих норм навантаження дільничних офіцерів поліції та працівників груп реагування патрульної поліції в обслуговуванні населення.

         Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2015-2020 роках дало змогу певною мірою покращити стан правопорядку на території району, зменшилася кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості, у тому числі тяжких злочинів, крадіжок і злочинів, учинених неповнолітніми. Разом з тим кількість грабежів, розбоїв та злочинів, учинених у громадських місцях, зросла.

    З недавнім впровадженням  на території м. Сквира системи відеоспостереження   покращилась робота  поліції щодо розкриття злочинів по ,,гарячих слідах,,, попередження та профілактики злочинів та правопорушень, крім того наявність камер відеоспостереження несе виховний характер, тому  вказану роботу щодо встановлення відеоспостереження в населених пунктах Сквирської міської ради необхідно продовжувати.   

Малоефективними є запобіжні заходи з протидії рецидивної злочинності, надання раніше судимим допомоги в соціальній адаптації.

Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про кримінальні правопорушення та інші події застарілий автопарк, недостатність спецтехніки, озброєння, засобів зв’язку, паливо – мастильних матеріалів.

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.

3. Визначення мети Програми

       

Метою Спільної програми територіальних громад з профілактики злочинності на території Сквирської міської ради на 2021-2023 роки (далі - Програма) є запобігання виникнення умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступового докладання зусиль у цій справі правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості.

4.Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та впровадження їх у практику;

посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав;

усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;

забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження історико-культурних цінностей;

запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;

удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і безпритульних дітей;

забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

 виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактики правопорушень;

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;

удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності;

широке залучення громадськості до охорони громадського порядку;

посилення профілактичного впливу на розвиток криміногенної ситуації в районі з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою зниження рівня злочинності.

5. Основні заходи щодо виконання Програми.

Організаційне забезпечення боротьби із злочинністю, зв’язок із громадськістю

1. Забезпечувати постійне стеження та аналіз за станом оперативної обстановки в районі із зосередженням уваги на виявленні факторів, що впливають на загострення криміногенної ситуації.

З урахуванням таких факторів і особливостей району, вжити заходів, спрямованих на попередження проявів, насамперед, проти державної безпеки, особистості, у сфері охорони публічного порядку та економіки.

Відділ поліції№1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за участю Білоцерківської  місцевої прокуратури

щоквартально

2. В засобах масової інформації (далі - ЗМІ) висвітлювати найбільш резонансні злочини та заходи, що приймаються Відділом №1Білоцерківського районного управління поліції  ГУНП в Київській області  щодо їх розкриття.

                                                                      Відділ поліції№1 Білоцерківського     

                                                                   РУП ГУНП в Київській області

                                                                   постійно

3. В напрямках співпраці з громадськістю:

3.1 Організувати проведення зустрічей керівників органів влади та місцевого самоврядування, керівництва відділу із запрошенням працівників галузевих служб районного відділу.

3.2 Згідно з графіком, проводити зустрічі керівництва Відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області  з населенням, при цьому використовувати можливості місцевих засобів масової інформації, також проводити звітування перед населенням на виїзних прийомах громадян.

3.3. Проводити підготовку інформаційних та аналітичних публікацій в пресі.

Організаційне забезпечення реалізації громадянами України, наданого їм Конституційного права на звернення, покращення, удосконалення організації їх особистого прийому

 1. Проводити аналіз стану дотримання Закону України «Про звернення громадян»: вирішення звернень громадян та надання відповідей авторам, терміни розгляду звернень громадян, розгляд скарг громадян, особистий прийом громадян, ухвалювати заходи щодо поліпшення цієї роботи та інше.

Відділ поліції№1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за участю Білоцерківської місцевої прокуратури, Сквирська міська рада

щоквартально

2.Забезпечувати постійний моніторинг громадської думки щодо служб районного відділу, налагоджувати тісну співпрацю між поліцією та громадськістю спрямовуючи її на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і сприяння,  застосування сучасних методів для підвищення результативності  та ефективності здійснення такої діяльності.  

                                                                   

                                                                       Відділ поліції  №1 Білоцерківського

                                                                  РУП  ГУНП в Київській області,

                                                                  Сквирська міська рада

                                                                  постійно

Заходи у сфері захисту життя, здоров’я, честі

та гідності людини, її майна від злочинних посягань

1. З метою підвищення рівня боротьби із злочинністю і забезпечення публічної безпеки, вжити заходи щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші загально небезпечні предмети і речовини. Особливу увагу приділити викриттю та знешкодженню злочинних груп, відпрацюванню їх на причетність до нерозкритих злочинів.

                                                                   Відділ поліції №1 Білоцерківського

                                                                  РУП ГУНП в Київській області

                                                                  постійно

2. На підставі аналізу криміногенної ситуації в районі, організовувати і проводити оперативно-профілактичні відпрацювання населених пунктів району із складною оперативною обстановкою.

                                                                  Відділ поліції №1 Білоцерківського   

                                                                  РУП ГУНП в Київській області

                                                                  постійно

3. Провести облік житла, в якому проживають особи похилого віку, самотні особи, визнанні недієздатними, психічно хворі, хворі на алкоголізм та наркоманію, інші особи, які потребують опіки, з метою забезпечення їх особистої безпеки та недопущення незаконного відчуження майна.

 Відділ поліції №1    

 Білоцерківського   

 РУП ГУНП в Київській    

                                                                     області, Сквирська міська рада

                                                                     постійно

4. З метою захисту прав найбільш незахищених верств населення, передусім, пристарілих та самотніх громадян, забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України. Здійснювати соціальний супровід громадян, особливо жінок та неповнолітніх, які зазнали насильства в сім’ї.

Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради, Відділ поліції №1 Білоцерківського    РУП ГУНП в Київській області

                постійно

5. Започатковувати проведення нарад за участю представників правоохоронних органів, молодіжних громадських організацій, місцевих організацій політичних партій, ЗМІ з питань забезпечення охорони прав і свобод громадян, законності та забезпечення правопорядку під час проведення масових заходів громадсько-політичного та культурно-мистецького характеру.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

                                                                    РУП ГУНП в Київській області,

відділ культури,  молоді і спорту

Сквирської міської ради, ЗМІ

                                                                    постійно

Забезпечення захисту державного

майна та бюджетних коштів усіх рівнів

1. Вжити заходів щодо виявлення і документування фактів зловживань з боку посадових осіб підприємств, на яких формуються, зберігаються та використовуються запаси державного майнового резерву.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

                                                                    РУП ГУНП в Київській області

Постійно

2. Спільно з контролюючими органами вжити комплекс заходів щодо виявлення нелегального виробництва алкогольних напоїв, випадків оптової та роздрібної торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями і тютюновими виробами, каналів надходження в незаконний обіг акцизних марок на ці товари.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

Заходи у сфері протидії організованій злочинності та корупції

1. Виходячи з наявної інформації і оперативної обстановки, що склалася в районі, визначити об’єкти найбільш піддані корупції, скласти схеми корумпованих зв’язків і розробити відповідні заходи, спрямовані на їхнє викриття. Особливу увагу приділити протидії корупції і злочинним проявам на об’єктах паливо - енергетичного та агропромислового комплексів, у сфері приватизації, кредитно - фінансовій і банківських сферах.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

2. Здійснити комплекс оперативно - розшукових заходів, спрямованих на викриття комерційних структур, інших суб’єктів господарювання, підконтрольних злочинним групам, взяти їх на оперативний облік та відпрацювання.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

3. Вжити додаткових заходів щодо попередження та викриття факторів хабарництва і корупції, насамперед в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також повного відшкодування нанесених державі матеріальних збитків.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодь

1. Здійснювати своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям адресної допомоги.

Служба у справах дітей,

та сім’ї, відділ культури, молоді і спорту, відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення, відділ освіти,

Сквирської міської ради,

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

2. Організувати роботу щодо протидії втягненню «неповнолітніх» у заняття проституцією та використанню у порнобізнесі через всесвітню мережу Інтернет. Вжити заходів щодо виявлення та припинення діяльності фірм, які використовують Інтернет для розповсюдження дитячої та підліткової порнографії. 

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області, служба у справах дітей та сім’ї

Сквирської міської ради

Постійно

3. Здійснювати заходи з виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї». При розслідуванні кримінальних справ цієї категорії вживати заходів щодо своєчасного виявлення причин та умов, що сприяють проявам насильства в сім’ї.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

4. З метою виявлення неблагополучних сімей, де є неповнолітні діти, та поліпшення індивідуально - профілактичної роботи серед осіб, схильних до вчинення правопорушень у сфері сімейно - побутових відносин, та таких, що втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію організувати та провести оперативно - профілактичну операцію «Побут». До проведення заходів залучати зацікавлені органи влади, установи, громадськість.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області,

служба у справах дітей та сім`ї Сквирської міської ради

Постійно

5. З метою попередження бродяжництва, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх продовжити проведення комплексних оперативно - профілактичних операцій та рейдів: «Підліток», «Канікули», «Літо», «Діти вулиці», «Урок». Вжити дієвих заходів, щодо запобігання і ліквідації жебракування дітей, особливо використання з цією метою дітей грудного віку.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області,

служба у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради

Щорічно

6. З метою організації змістовного дозвілля неповнолітніх і молоді, сприяти поліпшенню якості культурно - мистецьких акцій, програм, заходів, їх орієнтації на підвищення духовності та моральності в суспільстві.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області, Сквирська міська рада

Постійно

Запобігання розповсюдженню наркоманії, пияцтва та алкоголізму

1. Проводити комплексні заходи щодо перекриття каналів проникнення до громади наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, систематично брати участь у державних операціях «Канал».

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

2. З метою позбавлення збувальників сировинної бази, основну увагу зосередити на виявленні та перекритті каналів надходження до громади наркотичних речовин та наркосировини.

Відділ №1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

3. Здійснювати відпрацювання розважальних закладів і місць масового відпочинку молоді (барів, кафе, дискотек, нічних клубів тощо) з метою недопущення поширення в них наркотичних речовин. Вжити заходів щодо

припинення діяльності об’єктів, де будуть виявлені факти торгівлі або вживання наркотиків.

Відділ №1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

4. Залучати представників релігійних організацій до профілактики алкоголізму, наркоманії, інших негативних явищ серед молоді.

Відділ №1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області,

служба у справах дітей та сім`ї Сквирської міської ради

Постійно

5. Широко висвітлювати у засобах масової інформації результати боротьби з наркозлочинністю.

 

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області, ЗМІ

Постійно

Заходи в сфері протидії рецидивній злочинності та охорони публічного порядку, організації безпеки дорожнього руху.

1. Сприяти соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі, згідно з чинним законодавством України.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

                                                                    РУП ГУНП в Київській області,

                                                                    Сквирська районна філія

                                                                    Київського обласного центру

                                                                    зайнятості

                                                                    Постійно

2. З метою посилення контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення волі, запобіганню вчинення ними повторних злочинів, вжити заходів щодо встановлення в окремих випадках адміністративного нагляду за ініціативою поліції.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

Постійно

3. З метою профілактики злочинів, пов’язаних із застосуванням зброї, недопущення її крадіжок і втрат, здійснювати ретельні перевірки діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання ними порядку придбання та торгівлі вогнепальною, холодною, газовою та пневматичною зброєю.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

                                                                    Постійно

4. Продовжити роботу з впровадження в діяльність органів внутрішніх справ нових форм несення служби. 

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

                                                                    Постійно

5. Продовжити роботу щодо створення і забезпечення функціонування в районі на підприємствах і в навчальних установах громадських формувань з охорони публічного порядку відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону».

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області,

                                                                    Сквирська міська рада

                                                                    Постійно

6. Для зниження рівня аварійності на дорогах міста визначити місця з інтенсивним рухом і при необхідності, згідно з вимогами нормативних актів, нанести відповідну дорожню розмітку, встановити знаки: «Обмеження швидкості», «Діти», «Пішохідний перехід» та інші. Перед початком навчального року проводити рейди «Діти на дорогах», забезпечити розміщення соціальної реклами щодо профілактики безпеки дорожнього руху.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області

                                                                    Постійно

7. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху безпечними умовами дорожнього руху, проводити комплексне обстеження вулично-дорожньої мережі, за їх результатами вносити пропозиції щодо вдосконалення системи дорожнього руху в громаді.

Відділ поліції№1 Білоцерківського   

РУП ГУНП в Київській області,

Сквирська міська рада

                                                                    Щорічно

 

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення програми

Фінансування Програми здійснювати відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету, коштів суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Щорічно Відділ поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області для виконання Програми розробляє заходи з відповідними розрахунками видатків на кожний захід, та подає їх на затвердження до Сквирської міської ради.

Кошти, виділені на фінансування Програми, перераховуються у вигляді інших субвенцій з подальшим перерахуванням до розпорядника вищого рівня (ГУ НП в Київській області).

При формуванні бюджету міської ради та в межах фінансових ресурсів, передбачити кошти на виконання заходів Програми, спрямованих на покращення матеріально-технічного забезпечення Відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

З метою вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події, забезпечення належного рівня виконання заходів щодо профілактики та протидії злочинності, корупції, вжити заходів щодо максимального забезпечення Відділ поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком

7. Контроль за виконанням Програми

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Відділ поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.    

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на відділи Сквирської міської ради та Відділ поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

8. Прогноз результатів виконання Програми

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

активізувати діяльність  місцевих органів виконавчої влади,  пов’язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм координації роботи із залучення до цього процесу громадськості;

створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;

удосконалити законодавство з питань профілактики правопорушень, усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх учиненню;

підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;

  Покращити роботу з виявлення порушень, пов’язаних з розкраданням або нецільовим використанням коштів державного бюджету, незаконним використанням авторських прав і випуском контрафактної продукції, корупцією серед державних службовців та інших посадових і службових осіб;

удосконалити систему державного контролю за станом роботи із запобігання хабарництву і корупції, іншим зловживанням посадових і службових осіб та своєчасного виявлення;

підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади;

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан криміногенної ситуації, посилити основні напрямки боротьби зі злочинністю, забезпечити належний правопорядок та контрольованість криміногенних процесів.

 

Секретар міської ради                                       Тетяна ВЛАСЮК

 

                                                                                                            Додаток до Програми

 

Передбачувані обсяги фінансування

на реалізацію Програми з профілактики  злочинності в Сквирській міській раді

на 2021-2023 роки

 

Зміст заходу

Очікувані обсяги фінансування

Термін виконання

Джерела фінансування

1

Придбання автомобіля RenaultDUSTER Дизель 1,5(110л.с.) Євро-6, 4х4, МКП-6

580000грн.

2021-

2023

Місцевий бюджет, співфінансування

2

Придбання обладнання, монтаж та підключення системи відео-спостереження на території Сквирської міської ради  для побудови  інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області

1200000грн

 

2021 -

2023

 

місцевий бюджет

3

Виділення коштів на проведення утеплення фасаду адміністративного приміщення Відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, приміщення ІТТ №8

1100000грн.

2021 -

2023

Місцевийбюджет, співфінан

сування

4

Придбання оргтехніки, паливно-мастильних матеріалів, засобів цифрового зв’язку, дактилосканера, дизельного електрогенератора, мобільних металошукачів, пошукових трекерів GPS/GSM для Відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області

100000грн.

2021 -

2023

місцевий бюджет

 

Всього:

2980000грн.

2021 -

2023

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                             Ірина КРУКІВСЬКА

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: