(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

32-5-VIII Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр» та оголошення конкурсу на посаду директора

 
Дата публікації 1.3.2021 14:46:36
 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про проведення

конкурсу на посаду директора Комунального

закладу Сквирської міської ради

«Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

та оголошення конкурсу на посаду директора

 

Розглянувши клопотання виконуючої обов’язки начальника відділу освіти Сквирської міської ради від 05.01.2021 р., відповідно до п. 41 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 року №1051 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру», п. 40 Статуту Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр», затвердженого рішенням сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року №96-3-VIII, у зв’язку з необхідністю проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр», Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр» (додаток).
  2. Оголосити конкурс на заміщення посади директора Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр» у зв’язку із закінченням контракту директора Маркової А.В.
  3. Організацію та проведення конкурсу покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Згардівську Н.А.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

Міський голова                               Валентина ЛЕВІЦЬКА

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№32-5-VIII

 

Додаток

до рішення сесії

Сквирської міської ради

 від 23.02.2021 р.

№32-5-VIII

 

Положення

про проведення конкурсу на посаду директора 

Комунального закладу Сквирської міської ради

 «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

1. Загальні положення

1.1 Положення про проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»  розроблено на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 (зі змінами від 22.08.208 року № 617) «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр», наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 року № 1051, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 року №1051 « Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру», Статуту Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський районний -ресурсний центр», затвердженого рішенням міської ради від 22 грудня 2020 року № 96-3-VIII.

1.2. Положення визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський міський інклюзивно -ресурсний центр»(далі – Сквирський ІРЦ), метою якого є відбір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

1.3. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на вакантну посаду директора Сквирського ІРЦ, на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей. для належного виконання посадових обов’язків.

1.4. Конкурс проводиться при утворенні інклюзивно-ресурсного центру, закінченні строку дії контракту з директором або прийнятті рішення щодо припинення (розірвання) контракту з директором.

1.5. Директор Комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр» призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі засновником.

1.6. У разі закінчення дії контракту з директором голова Сквирської міської ради або уповноважена ним особа тимчасово(з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу) своїм розпорядженням(наказом) покладає виконання обов’язків керівника закладу на особу з числа штатних працівників закладу.

1.7.Вимоги до претендентів:

-освіта вища не нижче ступеня магістра або освітньо-каліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна  освіта», («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»)

- стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

1.8  Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

- законності;

- прозорості;

- забезпечення рівного доступу;

- недискримінації;

- доброчесності;

- надійності та відповідності методів оцінювання.

1.9 Конкурс оголошується та проводиться засновником.

1.10  Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної  комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в місцевих засобах масової інформації таабо на офіційних веб-сайтах відділу освіти Сквирської міської ради, Сквирської міської ради;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

 - затвердження складу конкурсної  комісії;

 - проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

 - визначення переможця конкурсного відбору;

 - оприлюднення результатів конкурсу.

1.11. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

-  найменування закладу та місце його знаходження;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545(зі змінами від 22.08.2018 року №617) «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр»,  та Статуту Сквирського ІРЦ,

- перелік документів, які необхідно податидля участі у конкурсі, та строк їх подання;

- дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної поштиособи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

2. ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

2.1.Усі зацікавлені особи, які відповідають вимогам пункту 1.6 можуть взяти участь у конкурсі на  заміщення вакантної посади директора  Сквирського ІРЦ.

2.2. Особа, яка бере участь у конкурсі подає (особисто або поштою) такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюмев довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додаток 1);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту, не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи за фахом не менше п’ятироківна момент їх подання;

2.3.Перелік документів, зазначених у пункті 2.2 цього розділу, є вичерпним.

Претендент на посаду може надати інші документи, які на його думку підтверджують його професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

2.4.Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду директора здійснюється засновником.

2.5.У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена на поштовому штемпелі дата.

2.6.У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється органом, який приймав документи.

2.7.Документи, надані після закінчення встановленого строку не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

2.8.Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

2.9.Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Для проведення конкурсу засновником утворюється конкурсна комісія (далі - Комісія), до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема:

- заступник міського голови,

- начальник відділу освіти Сквирської міської ради

- керівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти;

- педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів:

- представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення;

- представники громадськості

-до участі у роботі Комісії можуть бути залучені працівники  обласних, Київського, міських ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти.

3.2. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- є недієздатною;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

3.4. Голова та секретар конкурсної комісії визначається засновником у рішенні.

3.5. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії.

3.6.Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.7.Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

4.ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ

ДИРЕКТОРА СКВИРСЬКОГО ІРЦ

4.1. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

-знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру

 Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту зазначений у додатку 2

Іспит складається з 6 питань по 2 питання  за напрямками, визначеними у підпункті

4.1. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20хвилин.

4.2. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

2 – бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 - бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 - бал(лів) виставляється кандидатам, які не відповіли на питання,або надали невірну відповідь.

4.3. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 4.2 цього Положення.

4.4. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів ,допускаються до співбесіди.

4.5. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

         Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

         Перелік  вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

5. ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КАНДИДАТІВ

5.1. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

- 2 – бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

- 1 - бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

- 0 – балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

5.2. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально і фіксується у відомості про результати співбесіди  (Додаток 3).

5.3. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок (Додаток 4).

5.4. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок за кожний етап конкурсу.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу. (Додаток 5)

5.5. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів комісії.

5.6. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

5.7. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до районного центру підтримки інклюзивної освіти не пізніше ніж через 3 дні з дати його отримання.

5.8 Після отримання висновку засновник надсилає документи до районного центру підтримки інклюзивної освіти для погодження претендента на посаду директора комунального закладу Сквирської міської ради «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр».

5.9 У разі відповідності вимогам законодавства щодо освітнього рівня, відповідного стажу роботи претендента та відсутності заперечень від інших претендентів, структурний підрозділ з питань підтримки інклюзивної освіти Київської області упродовж 10 днів з моменту отримання висновку від засновника погоджує претендента.

6. ПРИЗНАЧАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ НА ПОСАДИ

6.1 Після погодження кандидатури претендента, засновник на сесії приймає рішення та укладає з ним контракти з дотриманням вимог законодавства про працю.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

7.2.Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

7.3. Результати конкурсного відбору на посаду педагогічних працівників оприлюднюються на сайті  відділу освіти Сквирської міської ради, не пізніше 45 днів з дня  оголошення про проведення конкурсу.

 

Секретар міської ради                                              Тетяна ВЛАСЮК

Додаток 2

 

До Положення про проведення конкурсу на посаду

директора Комунального закладу Сквирської міської ради

 «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

 

Орієнтовний перелік питань

 

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду

педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру

 

Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.

 

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП) на освіту в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

 

Порядок організації інклюзивного навчання: у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (зі змінами).

 

Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617.

 

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).

 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями

розвитку.

 

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 

                                                                                                                   Додаток 3

 

До Положення про проведення конкурсу на посаду

директора Комунального закладу Сквирської міської ради

 «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

 

 

ВІДОМІСТЬ

 

про результати співбесіди

 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Кандидат №1

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член комісії  __________________________        _____________________________________

                                                            (підпис)                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)

                                              

                                                                                                                   Додаток 4

 

До Положення про проведення конкурсу на посаду

директора Комунального закладу Сквирської міської ради

 «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

 

Зведена відомість

середніх балів

Прізвище ім’я по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Оцінка члена комісії №1

Оцінка члена комісії №2

Оцінка члена комісії №3

Оцінка члена комісії №4

Оцінка члена комісії №5

Середній бал*

Кандидат №1

Іспит

Знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

 

 

 

 

 

 

Знання основ спеціальної педагогіки

 

 

 

 

 

 

Знання основ управління закладом

Співбесіда

вимога

 

 

 

 

 

 

вимога

вимога

вимога

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії          ________________________   __________________________________

                                                 (підпис)                            ( прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                            Додаток 5

 

До Положення про проведення конкурсу на посаду

директора Комунального закладу Сквирської міської ради

 «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

 

Підсумковий рейтинг кандидатів

 

Прізвище, ім’я,  по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії      ______________    ___________________________________

                                    (Підпис)                    ( прізвище, імя, по батькові)

 

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Рішенням сесії

                                                        Сквирської міської ради                                                                                                                   

                                                                         від 23.02.2021 р. №32-5-VIII

                                                                         Голова Сквирської міської ради

__________________В.ЛЕВІЦЬКА

 

                                                  Положення

 про проведення конкурсу на посаду директора 

Комунального закладу Сквирської міської ради

 «Сквирський інклюзивно-ресурсний центр»

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: