(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

1-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Антонівської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 12.3.2021 12:50:45
 

РІШЕННЯ

                                                                                        

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Антонівської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Антонівської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Антонівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі оди мільйон п’ятсот тридцять вісім тисяч сто шістдесят одна гривня ( 1 538 161,01) копійка (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон сімсот тринадцять тисяч чотириста вісімдесят три гривні (1 713 483,18) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі сто сімдесят п’ять тисяч триста двадцять дві гривні  (175 322,17)  копійок в тому числі:
    1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон п’ятсот тридцять вісім тисяч сто п’ятдесят шість гривень (1 538 156,64) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон п’ятсот шістдесят три тисячі сімсот двадцять три гривні (1 563 723,71) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі двадцять п’ять тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень  (25 567,07)  копійки.
    2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі чотири гривні  (4,37) копійок і по видатках у сумі сто сорок дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень (149 759,47) копійок з перевищенням видатків над  доходами у сумі  сто сорок дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят п’ять гривень (149 755,10) копійок.
  2. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну  комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 1-5-VІІІ

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Антонівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Антонівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Антонівської сільської ради за 2020 рік становлять 1538,2тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1538,2 тис. грн. та спеціальний фонд – 0,04 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Антонівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 119,1%, забезпечено надходження в сумі 1538,2 тис.грн. при плановому  показнику 1291,6 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 33,5 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 102,2%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 71,4 %.; плата за землю – 27,4%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 1,2%. Виконання по єдиному податку становить 124,1%, при плані 884,7 тис. грн. надходження склали 1098,2 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 113,8%, при плані 370,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 421,2 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 0,04 тис. грн. по екологічному податку.

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Антонівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1563,7 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1655,0 тис.грн, що становить 94,5 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 149,8 тис.грн або 74,2% до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1381,4 тис.грн, що становить 88,34 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано – 1089,4 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 53,6 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 238,4 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1563,7 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1113,0 тис. грн.

- соціальний захист  - 37,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 175,3 тис.грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 238,4 тис. грн..

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік  використано 1113,0 тис.грн, що становить 95,99 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1062,9 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 14475 грн)        На енергоносії використано 14,0 тис.грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 20,6 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 8,6 тис.грн., на оплату відряджень спрямовано 6,9 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 37,0 тис. грн.при запланованих бюджетних призначеннях 40,0 тис.грн, що становить 92,50%.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 217,1 тис.грн. використано 175,3 тис.грн, що становить 80,75%.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 238,4 тис.грн направлено 238,4  тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 149,8 тис. грн. Це кошти отримані на  рахунок інших коштів спеціального фонду.

          Додаток 1   
до рішення сесії міської ради                              від  23.02.2021 №1-5-VІІІ                                         
         
  Виконання дохідної частини бюджету Антонівської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1291200,00 1291200,00 1536153,05 119,0 119,0
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1500,00 1500,00 0,00 0,0 0,0
  13030000 Рентна плата за користування надрами  1500,00 1500,00 0,00 0,0 0,0
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  1500,00 1500,00 0,00 0,0 0,0
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2500,00 2500,00 5615,00 224,6 224,6
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  2500,00 2500,00 5615,00 224,6 224,6
  18000000 Місцеві податки  1287200,00 1287200,00 1530538,05 118,9 118,9
  18010000 Податок на майно  402500,00 402500,00 432337,88 107,4 107,4
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  0,00 0,00 1561,00 0,0 0,0
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  30000,00 30000,00 6237,55 20,8 20,8
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  2500,00 2500,00 738,04 29,5 29,5
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  0,00 0,00 2623,94 0,0 0,0
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  45000,00 45000,00 60529,75 134,5 134,5
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  170000,00 170000,00 167343,04 98,4 98,4
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  140000,00 140000,00 179750,56 128,4 128,4
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  15000,00 15000,00 13554,00 90,4 90,4
  18050000 Єдиний податок   884700,00 884700,00 1098200,17 124,1 124,1
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  55000,00 55000,00 25111,46 45,7 45,7
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  60000,00 60000,00 85516,30 142,5 142,5
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  769700,00 769700,00 987572,41 128,3 128,3
  20000000 Неподаткові надходження   400,00 400,00 2003,59 500,9 500,9
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  400,00 400,00 2003,59 500,9 500,9
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 300,00 300,00 1982,68 660,9 660,9
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 300,00 300,00 1982,68 660,9 660,9
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 20,91 20,9 20,9
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 20,91 20,9 20,9
Всього 1291600,00 1291600,00 1538156,64 119,1 119,1
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   2000,00 2000,00 4,37 0,2 0,2
  19000000 Інші податки та збори  2000,00 2000,00 4,37 0,2 0,2
  19010000 Екологічний податок  2000,00 2000,00 4,37 0,2 0,2
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 2000,00 2000,00 4,37 0,2 0,2
  Всього 2000,00 2000,00 4,37 0,2 0,2
  Разом 1293600,00 1293600,00 1538161,01 118,9 118,9
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 №1-5-VІІІ
Виконання видаткової частини  бюджету Антонівської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Антонівська сільська рада 1291600,00 1655001,31 1563723,71 121,1 94,5
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1104500,00 1159500,00 1113022,22 100,8 96,0
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20000,00 40000,00 37000,00 185,0 92,5
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 167100,00 217100,00 175300,18 104,9 80,7
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 238401,31 238401,31 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Антонівська сільська рада 2000,00 201684,00 149759,47 7488,0 74,3
0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 199684,00 149759,47 0,0 75,0
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 2000,00 2000,00 0,00 0,0 0,0
  Усього  1293600,00 1856685,31 1713483,18 132,5 92,3
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: