(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

23-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 12:31:10
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Шаліївської сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Шаліївської  сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі сімсот двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят дві гривні (722 482,45) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі сімсот шістдесят п’ять тисяч чотириста тридцять гривень (765 430,93) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  сорок дві тисячі дев’ятсот сорок вісім гривень (42 948,48)  копійок в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сімсот чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят шість гривень  (714 476,45) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі сімсот двадцять сім тисяч шістсот сімдесят гривень (727 670,43) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі тринадцять тисяч сто дев’яносто три гривні  (13 193,98)  копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі вісім тисяч шість гривень (8 006,00) копійок і по видатках у сумі тридцять сім тисяч сімсот шістдесят гривень (37 760,50) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі двадцять дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят чотири гривні (29 754,50) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 23-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Шаліївської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік

Доходи

Надходження до бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік становлять 722,5тис. грн. в т. ч загальний фонд – 714,5 тис. грн. та спеціальний фонд – 8,0 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік  виконано на 99,2%, забезпечено надходження в сумі 714,5 тис.грн. при плановому  показнику 720,0 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшились на 42,0 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 62,5 %.; плата за землю – 26,9%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 10,6%. Виконання по єдиному податку становить 91,4%, при плані 488,8 тис. грн. надходження склали 446,9 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 109,8%, при плані 175,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 192,1 тис. грн.

 У 2019 році до сільського бюджету авансово був сплачений  єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 101,8 тис. грн. Зменшення надходжень по єдиному податку за 12 місяців 2020 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2019 року від Манукіяна В.Л. на суму 45,0 тис. грн. та СФГ Фіволта – 29,9 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 8,0 тис. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

Видатки

Видаткову частину  бюджету Шаліївської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 727,7 тис.грн при планових показниках на відповідний період 805,5 тис.грн, що становить 90,34 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 37,8 тис.грн або 46,70 % до уточнених призначень на рік.

На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 565,7 тис.грн, що становить 77,74 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  547,2 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 18,5 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 727,7 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  705,3 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 12,4 тис. грн.

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 705,3 тис.грн, що становить 94,80 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 669,7 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 10082 грн).       На енергоносії використано 14,5 тис.грн.,  на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар використано 4,8 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 16,3 тис.грн.

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 10,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 11,0 тис.грн, що становить 90,91 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 15,0 тис.грн. використано 12,4 тис.грн, що становить

82,66 %.

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 37,8 тис. грн. Це кошти отримані від надання платних послуг.

            Додаток 1                                                               до рішення сесії міської ради
від  23.02. 2021 № 23-5-VІІІ
 
Додаток 1
           
  Виконання дохідної частини бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   684800,00 684800,00 679718,46 99,3 99,3
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  500,00 500,00 48,34 9,7 9,7
  13030000 Рентна плата за користування надрами  500,00 500,00 48,34 9,7 9,7
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  500,00 500,00 48,34 9,7 9,7
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1000,00 1000,00 810,00 81,0 81,0
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  1000,00 1000,00 810,00 81,0 81,0
  18000000 Місцеві податки  683300,00 683300,00 678860,12 99,4 99,4
  18010000 Податок на майно  194500,00 194500,00 231922,32 119,2 119,2
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  15000,00 15000,00 13500,00 90,0 90,0
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  2000,00 2000,00 1871,33 93,6 93,6
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  2500,00 2500,00 0,00 0,0 0,0
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  0,00 0,00 24455,70 0,0 0,0
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  23000,00 23000,00 16070,31 69,9 69,9
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  12000,00 12000,00 18268,60 152,2 152,2
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  50000,00 50000,00 59223,58 118,4 118,4
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  90000,00 90000,00 98532,80 109,5 109,5
      175000,00 175000,00 192095,29 109,8  
  18050000 Єдиний податок   488800,00 488800,00 446937,80 91,4 91,4
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  70000,00 70000,00 58465,97 83,5 83,5
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  108800,00 108800,00 67679,80 62,2 62,2
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  310000,00 310000,00 320792,03 103,5 103,5
  20000000 Неподаткові надходження   35200,00 35200,00 34757,99 98,7 98,7
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 146,39 0,0 0,0
  21080000 Інші надходження   0,00 0,00 146,39 0,0 0,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 119,00 0,0 0,0
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  0,00 0,00 27,39 0,0 0,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  35200,00 35200,00 34611,60 98,3 98,3
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 700,00 700,00 429,92 61,4 61,4
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 700,00 700,00 429,92 61,4 61,4
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   15700,00 15700,00 32775,08 208,8 208,8
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  15700,00 15700,00 32775,08 208,8 208,8
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 34,60 34,6 34,6
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 34,60 34,6 34,6
  22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  18700,00 18700,00 1372,00 7,3 7,3
Всього 720000,00 720000,00 714476,45 99,2 99,2
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19000000 Інші податки та збори  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19010000 Екологічний податок  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  20000000 Неподаткові надходження   18000,00 18000,00 0,00 0,0 0,0
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   18000,00 18000,00 0,00 0,0 0,0
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  18000,00 18000,00 0,00 0,0 0,0
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 18000,00 18000,00 0,00 0,0 0,0
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 0,00 8006,00 0,0 0,0
  33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 0,00 8006,00 0,0 0,0
  33010000 Кошти від продажу землі   0,00 0,00 8006,00 0,0 0,0
  33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 0,00 8006,00 0,0 0,0
  Всього 18100,00 18100,00 8006,00 44,2 44,2
  Разом 738100,00 738100,00 722482,45 97,9 97,9
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 23-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Шаліївської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Шаліївська сільська рада 720000,00 805500,00 727670,43 101,1 90,3
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 700000,00 744000,00 705321,55 100,8 94,8
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 11000,00 11000,00 10000,00 90,9 90,9
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 9000,00 15000,00 12348,88 137,2 82,3
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиза 0,00 5000,00 0,00 0,0 0,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 30500,00 0,00 0,0 0,0
Спеціальний фонд
01 Шаліївська сільська рада 18100,00 80963,09 37760,50 208,62 46,64
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 18000,00 80863,09 37760,50 209,78 46,70
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  738100,00 886463,09 765430,93 103,7 86,3
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: