(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Стратегія розвитку Скирської міської територіальної громади на 2021 – 2027 роки

 
Дата публікації 20.10.2021 11:9:9
 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням __ сесії _ скликання

Сквирської міської ради

від ________ № Проєкт

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Скирської міської   територіальної громади

на 2021 – 2027 роки

 

м.Сквира – 2021

ЗМІСТ

Ст.

Вітальне слово голови Сквирської міської територіальної громади

4

Перелік таблиць і скорочень

6

І. Вступ  

8

ІІ. Методологія та опис процесу роботи

9

ІІІ. Характеристика Сквирської міської територіальної громади Київської області

11

3.1. Коротка характеристика громади

11

3.1.1. Інформація про орган місцевого самоврядування

13

3.1.2. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації

14

3.1.3. Коротка історична довідка

14

3.2. Коротка характеристика області та громади

15

3.3. Коротка характеристика громад-конкурентів

18

IV. Соціально-економічний аналіз громади

19

4.1. Земельні та природні ресурси

19

4.1.1. Земельні ресурси та територія громади

19

4.1.2. Містобудівні документи

19

4.1.3. Природні ресурси

22

4.1.4. Кліматичні умови

23

4.2. Населення і трудові ресурси

23

4.2.1. Чисельність населення і демографічна ситуація

23

4.2.2. Зайнятість населення та безробіття

25

4.2.3. Доходи населення і заробітна плата

27

4.2.4. Соціальна сфера

27

4.3. Економіка громади

27

4.3.1. Суб’єкти господарської діяльності

27

4.3.2. Структура економіки та розвиток головних секторів

28

4.3.3 Розвиток підприємництва

  31

 4.4. Зовнішньоекономічна діяльність

  33

4.5. Інвестиційна діяльність

  33

4.6. Фінансовий стан та бюджет громади

  35

4.6.1. Бюджет громади

  35

4.7. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу

  39

4.8. Транспортна інфраструктура і зв’язок

  39

4.9. Інфраструктура торгівлі та послуг

  41

4.9.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування

  41

4.9.2. Туристична інфраструктура

  41

4.10. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура

  46

4.10.1. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі

  46

4.11. Соціальна інфраструктура

  47

4.11.1. Мережа закладів освіти

  47

4.11.2. Мережа закладів охорони здоров’я

50

4.11.3. Заклади культури

50

4.12. Стан навколишнього природнього середовища

53

V. SWOT-аналіз – висновки

54

VI. Здійснення Стратегічного вибору (аналіз порівняльних переваг, вибір типу Стратегії та моделі розвитку) за результатами SWOT-аналізу

58

VII. Сценарії розвитку громади

64

VIII. Стратегічне бачення, цілі розвитку і завдання

66

8.1. Стратегічне бачення

66

8.2. Цілі розвитку – стратегічні та операційні завдання

67

8.3. Результати опитування щодо вибору типу Стратегії та стратегічного бачення

67

8.4. Узгодженість Стратегії розвитку Сквирської МТГ з іншими

стратегічними документами

91

IХ. План заходів із реалізації Стратегії

92

Х. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії

127

 

Шановна громадо!

 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» утворена Сквирська міська територіальна громада. Перші вибори до МТГ відбулися 25 жовтня 2020 року, до складу громади увійшло 44 населених пункти з адміністративним центром в м.Сквира.

Сквирська міська територіальна громада є однією з найбільших в Київській області. Вочевидь, кожен мешканець громади бачить майбутнє рідного краю по-своєму, тому дуже важливо спільно визначити пріоритети розвитку інфраструктури сільських територій, інвестиційної привабливості громади, сприятливих умов для розвитку громадських, підприємницьких ініціатив та комфортних умов проживання в громаді вцілому.

Для досягнення бажаного було прийнято рішення про розробку Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади на 2021 – 2027 роки. Вона дозволяє реагувати на виклики сьогодення та, головне, бачити на декілька років вперед куди ми йдемо і що саме для цього робимо. Важливим є не сам напрацьований документ як такий, але і активність самої громади в ході реалізації Стратегії.

Завдяки Стратегії розвитку громада зможе розраховувати свої сили, місцеві ресурси, а також залучати зовнішні, концентрувати їх на визначених напрямках, аби малими, але зрозумілими кожному кроками, наближатися до поставлених цілей, стверджувати свою громаду в Україні та світі.

         Наявність стратегічного плану розвитку – одна з необхідних умов для підвищення добробуту громади, залучення  міжнародних донорів та розвитку малого, середнього та великого бізнесу.

Головна мета Стратегії – запровадження нового способу планування розвитку громади за умов підвищення якості життя, що досягається через зміни в управлінні, підвищенні конкурентоздатності економіки громади.

Стратегія визначає цілі та пріоритети її розвитку на період до 2027 року: завдання та проєкти, спрямовані на структурні зміни в економіці й соціальній сфері, поступове розв`язання наявних проблем.

При створенні Стратегії розвитку потрібно було враховувати всі думки та пропозиції бачення розвитку громади всіх верств населення, в зв’язку з цим була створена Робоча група, в яку увійшли представники громадськості, місцевої влади та бізнесу - це соціально активні люди різних поглядів та професій.

Розробники прагнули, аби документ став надбанням усіх залучених сторін та отримав суспільну підтримку.

Щиро вдячна всім, хто активно долучився до створення та написання Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади – нашого рідного краю. Плануючи та працюючи разом, ми реалізуємо все задумане, власними руками створимо громаду нашої мрії.

Запрошую до співпраці енергійну та креативному молодь зі своїми ідеями та баченням майбутнього Сквирської міської територіальної громади. Особливо запрошую долучитися до цієї необхідної справи людей старшого покоління, з великим життєвим досвідом, який допоможе у подальшому уникнути багатьох помилок і реалізувати окреслені завдання Стратегії розвитку нашої громади.

Успіхів нам, наснаги та віри у свої сили!

З повагою

 

Голова Сквирської міської

територіальної громади                                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Перелік таблиць

ст.

Таблиця № 1

Склад робочої групи

10

Таблиця № 2

Порівняння громади, району, області

13

Таблиця № 3

Порівняння з громадами-конкурентами

18

Таблиця № 4

Містобудівні документи

19

Таблиця № 5

Нормативно-грошова оцінка

21

Таблиця № 6

Чисельність мешканців, осіб

24

Таблиця № 7

Природній та міграційний рух населення за 2020 рік, осіб

25

Таблиця № 8

Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб

25

Таблиця № 9

Найбільші роботодавці

28

Таблиця № 10

Основні показники соціально-економічного розвитку Сквирського району

30

Таблиця № 11

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції по підприємствах Сквирської міської територіальної громади в 2020 році

31

Таблиця № 12

Зароеєстровані субєкти підприємницької діяльності

31

Таблиця № 13

Показники роботи малого бізнесу

32

Таблиця № 14

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами

по Сквирському району у 2016–2019 роках

33

Таблиця № 15

Обсяги експорту – імпорту товарів та послуг

34

Таблиця № 16

Доходи бюджету, млн. грн

36

Таблиця № 17

Доходи бюджету на одного мешканця

36

Таблиця № 18

Структура видатків бюджету громади (прогнозні), млн. грн

37

Таблиця № 19

Найбільші платники податків у громаді

38

Таблиця № 20

Перелік та вартість реалізованих в межах території Сквирської міської територіальної громади проєктів за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів Державного регіонального розвиткута та за рахунок місцевого бюджету

38

Таблиця № 21

Протяжність автомобільних доріг

40

Таблиця № 22

Перелік об’єктів культурної спадщини, які знаходяться на території Сквирської міської територіальної громади

41

Таблиця № 23

Водопостачання та водовідведення

47

Таблиця № 24

Газопостачання

47

Таблиця № 25

Заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти та позашкільної освіти

 

48

Таблиця № 25-1

Перелік та опис закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти та позашкільної освіти

48

Таблиця № 26

Місткість споруд культурно-спортивного призначення

51

Таблиця № 27

Результати SWOT-аналізу

54

Таблиця № 28

Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку Сквирської МТГ із оперційними цілями Стратегії розвитку Київської області на період до 2027 року

 

90

 

Перелік скорочень

 

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВРП – валовий регіональний продукт

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад

ЄС – Європейський Союз

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання

ЗУ – Закон України

КУВ – Комітет з управління впровадженням стратегічного плану

МСБ – малий та середній бізнес

МТД – міжнародна технічна допомога

ОДА – обласна державна адміністрація

ОМС – органи місцевого самоврядування

ОТГ – об‘єднана територіальна громада

МТГ – міська територіальна громада

РДА – районна державна адміністрація

ТЗ – технічне завдання на проєкт місцевого розвитку

ТПВ – тверді побутові відходи

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг

 

І. Вступ

 

Процес децентралізації влади розпочався в Україні у 2014 році, покликаний сформувати значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» утворена Сквирська міська територіальна громада.

На початку 2021 року розпочалася робота щодо розроблення Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади, до якої були залучені окрім представників влади, також жителі та представники бізнесу громади.

Мета розробки Стратегії розвитку полягає у вирішенні проблем економічного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності громади, що сприятиме покращенню життя громадян і є завданням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стратегія розвитку Сквирськоїміської територіальної громади зорієнтована на докорінні внутрішні зміни, модернізацію всіх сфер життєдіяльності, на створення ефективної системи менеджменту, наближення громади до стандартів сталого розвитку, європейських критеріїв якості життя, на досягнення конкурентних позицій у регіональному та національному вимірах.

Формулювання бажаного для громади стратегічного «бачення» майбутнього – амбітної, високої мети, є головною ланкою стратегічного плану, оскільки їй підпорядковуються всі інші складові плану, цілеспрямована діяльність з його втілення. Образ майбутнього, що пов’язаний з питанням «чого ми хочемо досягти?», має надихати кожного мешканця на активну, творчу діяльність.

Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати:

 • підвищення бізнесової та туристичної привабливості громади через поширення бренду громади серед інвесторів та туристів;
 •  підвищення рівня комфортності життєвого середовища населених пунктів громади та якості надання послуг;
 • підвищення рівня доходів домогосподарств;
 • збільшення місць для працевлаштування в рамках громади.

Стратегія розвитку розроблена відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвиткуна 2021-2027 роки» та Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки.

При підготовці дослідницько-аналітичних розділів Стратегії було використано матеріали Міністерства економіки України, інших міністерств та відомств, Головне управління  Держгеокадастру в Київській області, Головного управління статистики в Київській області, Сквирської міської ради та її виконавчих органів.

При розробці Стратегії робоча група керувалась нормами, що затверджені  Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки».

Мета цієї Стратегії полягає у визначенні ключових проблем   комплексного розвитку  та підвищення конкурентоспроможності громади задля покращення життя громадян.

У Стратегії визначено таку систему стратегічних і операційних цілей, завдань, що стануть для територіальної громади джерелом оновлення, подальшого розвитку. Стратегія повинна стати основою (підґрунтям, базою) для розробки короткотермінових та середньострокових програм економічного і соціального розвитку Сквирської міської об’єднаної територіальної громади.

Очікується, що реалізація основних положень Стратегії дасть можливість створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення соціальних проблем на основі росту економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу шляхом структурних перетворень, використання наявних природних, мінерально-сировинних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів, забезпечення  екологічної та техногенної безпеки.

   

ІІ. Методологія та опис процесу роботи

 

         При розробці Стратегічного плану  розвитку громади була застосована Методика розроблена Міністерством регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України. В основу цієї Методики покладено принцип сталого розвитку і соціальної інтеграції. При формуванні Стратегічного плану  була застосована трирівнева схема планування, що включає в себе наступні етапи:

І етап: Аналіз ситуації, формування візії, місії;

ІІ етап: Визначення цілей;

ІІІ етап: Розробка програм, згідно яких буде впроваджуватись Стратегія в життя.

На сьогодні це є найбільш прогресивні і найкращі підходи, які використовуються до  сучасного планування розвитку громад і рекомендуються консультантами із стратегічного планування.

Враховуючи попередній досвід реалізації Стратегії розвитку, практику залучення громади та суб’єктів підприємництва до вирішення проблемних питань, вочевидь постало питання щодо внесення якихось нових елементів планування та управління територією. Такий підхід, разом із широким залученням громади до процесу планування та реалізації проектів розвитку дозволить забезпечити  комплексність, системність, гармонійність розвитку територій громади, покращення стандартів життя, і в результаті передбачуваність отримання результатів.

         До розробки Стратегічного плану розвитку територіальної громади була залучена робоча група, що затверджена 28.05.2021 розпорядженням міського голови № 75-ОД, в складі:

 

 

Таблиця 1. Склад робочої групи

№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

1.

Левіцька Валентина Петрівна

Голова робочої групи, міський голова

2.

Сергієнко Людмила Вікторівна

Заступник голови робочої групи, заступник міського голови

3.

Сиворакша Інеса Євгеніївна

Секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

4.

Власюк

Тетяна Григорівна

Секретар міської ради

5.

Бачинська

Валентина Петрівна

Заступник  міського голови

6.

Черненко

Віталій Валерійович

Заступник  міського голови

7.

Суслова Оксана Володимирівна

Начальник відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

8.

Глиняний Леонід Петрович

Депутат Київської обласної ради (за згодою)

9.

Галюк Василь Васильович

Депутат Білоцерківської районної ради (за згодою)

10.

Степанеко

Ольга Василівна

Начальник відділу Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства

11.

Заболотний Олександр Вікторович

Начальник відділу освіти

12.

Клебанівська Оксана Станіславівна

Начальник відділу культури, молоді

і спорту

13.

Миронський Сергій Валерійович

Депутат міської ради, директор ТОВ «Євробуд-МТ», член Робочої групи при Київській обласній державній адміністрації щодо вирішення проблемних питань діяльності суб’єктів малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва

14.

Чиж Андрій Григорович

Головний лікар КНП СМР «Сквирська ЦМЛ»

15.

Гадіяк Людмила Василівна

Головний лікар КНП СМР «Сквирський МЦПМСД»

16.

Голощапова

Оксана Петрівна

Староста (с. Шамраївка)

17.

Грищенко

Ганна Іванівна

Староста  (с. М.Лисівці, Кривошиїнці)

18.

Денисюк

Вадим Вікторович

Староста  (с. Антонів, Тхорівка, Шаліївка)

19.

Карпенко

Ольга Степанівна

Староста  (с. Руда)

20.

Климась

Жанна Іванівна

Староста  (с. Горобіївка, Каленна, Оріховець)

21.

Пасічник

Василь Миколайович

Староста  (с. Селезенівка, Домантівка,

Шапівка)

22.

Скочинський

Микола Олександрович

Староста  (с. Пустоварівка, Тарасівка, К.Гребля)

23.

Сухина

Юрій Олександрович

Староста  (с. Буки, Рогізна, В.Єрчики, М.Єрчики)

24.

Титарчук

Василь Іванович

Староста  (с. Самгородок, Мовчанівка)

25.

Чарупа

Наталія Яківна

Староста  (с. Дулицьке, Чубинці, Красноліси)

26.

Дорошенко Віктор Олександрович

Депутат міської ради, представник бізнесу

27.

Сиворакша Микола Васильович

Депутат міської ради, представник агропромислового комплексу

28.

Гриша Василь Васильович

Депутат міської ради

29.

Шеремет Іван Григорович

Голова ГО «Взаємопоміч Сквирщини»

30.

Поступаленко Валентина Валентинівна

ГО «Українська спілка ветеранів Афганістану Сквирщини» (за згодою)

31.

Мошківський Віталій Володимирович

Голова молодіжної ради Сквирської міської територіальної громади

 

ІІІ. Характеристика Сквирської міської

 територіальної громади Київської області

 

3.1. Коротка характеристика громади

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» утворена Сквирська міська територіальна громада шляхом об'єднання Сквирської міської ради та Антонівської, Буківської, Великоєрчиківської, Горобіївської, Домантівської, Дулицької, Каленнівської, Кам'яногребельської, Красноліської, Кривошиїнської, Малоєрчиківської, Малолисовецької, Мовчанівської, Оріховецької, Пустоварівської, Рогізнянської, Рудянської, Самгородоцької, Селезенівської, Тарасівської, Тхорівської, Чубинецької, Шамраївської, Шаліївської, Шапіївської сільських рад Сквирського району, об’єднує 44 населених пункти (1 місто та 43 села) із адміністративним центром в м.Сквира.

Сквирська міська територіальна громада є однією з найбільших територіальних громад у Київській області.

Площанаселених пунктів становить 873,537 км2 (87353,7 га), що становить 3,1% від площі Київської області.

 

Малюнок 1. Територія Сквирської міської територіальної громади

 

 

 

Сквирська міська територіальна громада розташована у правобережній частині України, південно-західній частині Київської області, межує з Вінницькою та Житомирською областями, на відрогах Придніпровської височини,  в зоні лісостепу, басейні  річки Рось та її приток  Роставиці, Кам’янки, Сквирки, Березянки та інших. ЇЇ рельєф уособлює собою плато із загальним пологим напрямом у східному напрямку і має вигляд хвилястої рівнини, що посічена досить густою мережею річкових долин та їх численних допливів, балок та ярів.

Клімат на території громади - помірно-континентальний. Переважним направленням вітру є західне. Середньорічна температура повітря +60С. Середня температура найтеплішого місяця липня +190, найхолоднішого – січня -60С. Максимальна температура повітря + 300С, мінімальна – -250С. Середньорічна кількість опадів – 540 міліметрів.

Максимальна висота над рівнем моря – 220 метрів.

Сквирськаміська територіальна громада має вигідне географічне та стратегічне положення відносно столиці України м. Києва.

Відстань від центру громади – м.Сквира – до м. Києва - 120 км. Мережа автомобільних доріг становить  343,2 км,  в тому числі  69,8 км – автодороги загальнодержавного значення та 273,4 км – дороги місцевого значення. Протяжність комунальних доріг становить 478,4 км, в тому числі  місто – 112,1 км, села – 366,3 км.

Відстань від м.Сквира до аеропорту Бориспіль - 145 км.

Корисні копалини: граніт, будівельний пісок, цегляно-черепична сировина. Ґрунти в північній частині території громади – опідзолені чорноземи, а в південній частині – чорноземи малогумусні. В долинах балок і заплавах річок  розповсюджені лучні і лучно-болотисті ґрунти. Вміст гумусу у верхньому родючому шарі чорноземів коливається в межах –2,1 – 3,8 %. Близько половини орних площ становлять кислі ґрунти.

Площа лісів –  6675,05 га, з них – 406,80 га чагарників і 1895,73 га лісосмуг.Основні породи – сосна, дуб, осика, тополя. Загальна площа земель лісового фонду Київської області становить 745,9 тис.га.

 

Таблиця 2. Порівняння громади, району, області

Регіони

Площа, км²

Площа у % до загальної площі/району/області

Населення (тис. осіб)

Населення у % до загального населення/району/області

Густота населення

Сквирська МТГ

873,537

 

32,00

 

36,6

Білоцерківський р-н

6514,8

13,4

439,9

7,3

67,5

Київська обл.

28131

3,1

1782,0

1,8

63,3

 

3.1.1.Інформація про орган місцевого самоврядування

 

Перші вибори до Сквирської міської територіальної громади відбулися 25 жовтня 2020 року, на яких було обрано 26 депутатів. Сформовано та працюють 5 постійних депутатських комісій:

 • постійна комісіяз питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку;

- постійна комісіяз питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури;

- постійна комісіяз питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища;

- постійна комісіяз питань регламенту,  депутатської етики, законності та правопорядку;

- постійна комісія з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії.

Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 26, ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в міській раді було утворено виконавчий комітет ради в кількості 20 осіб, до якого входять старости старостинських округів громади та затверджено персональний склад виконавчого комітету.

При виконавчому комітеті міської ради функціонують постійні комісії:

 • з розгляду та вирішення земельних спорів;
 • адміністративна комісія;
 • з соціальних та житлових питань;
 • опікунської ради;
 • з питань захисту прав дитини;

 

3.1.2. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації

 

На території Сквирськоїміської територіальної громади діють:

1. Сквирська районна організація української спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів).

2.Сквирська районна організація ветеранів війни, праці та Збройних Сил.

3. Сквирська міська організація ветеранів війни праці та Збройних Сил.

4. Сквирська районна спілка інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення-Сквира».

5.Сквирська районна громадська організація “Союз Чорнобиль України”.

6. Сквирська районна громадська організація ветеранів Національної поліції Асоціації ветеранів Національної поліції України в Київській області.

7. Громадська організація «Спілка учасників АТО Сквирщини».

8. Громадська організація «Народна рада м.Сквири».

9. Громадська організація «Рада матерів учасників бойових дій Сквирщини».

10. Громадська організація «Спілка підприємців Сквирщини «Взаємопоміч Сквира».

11. Громадська організація «Народна самооборона».

12. Районна організація Українського товариства мисливців і рибалок.

13. Громадська організація «Надійний тил».

14. Сквирська районна організація спілки Української  молоді в Україні.

15. Сквирська районна організація Товариства Червоного Хреста в Україні.

16. Сквирська районна первинна ветеранська організація Київської обласної організації ГО «Асоціація ветеранів МВС України».

Редакція громадсько-політичної районної газети «Вісник Сквирщини». Інші засоби, через які може здійснюватися інформування мешканців громади  – це офіційний веб-сайт громади та інтернет-спільноти:

- https://skvira-rada.gov.ua/ - Сквирська міська рада. Офіційний сайт об’єднаної територіальної громади;

- Сквирська міська рада – офіційна сторінка в Facebook.

 

3.1.3. Коротка історична довідка

Перша документальна згадка про Сквиру міститься в грамоті князя Володимира Ольгердовича від 1390 року.

 В останній чверті XIV ст. Сквира стає центром великого повіту, до якого входять Триліси, Фастів та ряд інших волостей. Проте через неодноразові татарські спустошення міста в XIV-XVI ст. воно втрачає свої адміністративні функції, які переходять до інших центрів.

Після Люблінської унії 1569 року Сквира перейшла до Речі Посполитої. Місто увійшло до складу Білоцерківського староства. Тривалий час воно лишалося розореним. 12 червня 1591 року польський король Сигізмунд III видав київському воєводі князю М.Ружинському грамоту на право володіння Сквирою, заселення навколишніх земель та побудову замку. У 1615 році вона була оголошена слободою, внаслідок чого місцеві жителі звільнялися на 30 років від усяких податків та повинностей. Це приваблювало сюди втікачів із районів фільваркового господарства. Вже через рік Сквира налічувала 30 домів. Тоді ж для сприяння розвитку ремесла і торгівлі місту було надане магдебурзьке право у 1616 році. Ним став управляти магістрат. У 1629 році Сквира увійшла до складу Київського воєводства. Основну масу міського населення становили дрібні ремісники, селяни і козаки.

Під час визвольної війни українського народу 1648-1654 років і до 1677 року Сквира – сотенне містечко Білоцерківського, а згодом Паволоцького полку. З 80-х років XVII ст. до 1795 року Сквира звичайне казенне містечко. В 1875 році перейменоване в повітове містечко Брацлавської губернії. З 1876 року місто – центр повіту Київської губернії. Сквирський повіт, що існував до 1923 року, в цей час включав в себе не тільки територію нинішнього Сквирського району, а й ряд населених пунктів Володарського, Білоцерківського, Фастівського районів Київської області, Погребищанського району Вінницької області, Попільнянського і Ружинського районів Житомирської області.

В 1923 році утворено Сквирський район, який входив до складу Білоцерківського округу, а з 1930 року виділився у самостійний район. У 1959 році до нього була приєднана частина населених пунктів Великополовецького району.

Трагічними сторінками ввійшов в історію регіону початок двадцятого століття – громадянська війна, голодомор. Ще трагічнішими стали більш історично – близькі події середини цього віку – Друга світова війна. За два роки окупації гітлерівці знищили тисячі громадян, спалили ряд сіл, вивезли народне добро до Німеччини.

На сьогодні Сквирщина – аграрний регіон столичної області, що має великі резерви для розвитку.

 

3.2. Коротка характеристика області та району

Київська область як адміністративно-територіальна одиниця в складі України утворилась 27 лютого 1932 року, є одним із найбільших регіонів України, займає площу 28,1 тис.кв.км (без м.Києва), що становить 4,7% площі країни. За розмірами території Київська область посідає 8 місце серед інших регіонів України.

Територія області розташована на півночі України в басейні середньої течії Дніпра. На сході Київщина межує з Чернігівською і Полтавською, на півдні – з Черкаською, південному заході – з Вінницькою, на заході – з Житомирською областями, на півночі – з Гомельською областю Республіки Білорусь.

 

Малюнок 1 Географічне розташування

 

Київщина є столичним регіоном, у центрі території якого знаходиться м.Київ – столиця України, потужний політичний, діловий, індустріальний, науково-технічний, транспортний та культурний центр країни, пов'язаний з областю тісними комерційними і соціальними зв’язками.  Відстань від м.Києва до північної границі області становить 118 км, південної – 128 км, західної – 76 км, східної – 112 кілометрів.

Особливістю Київської області є відсутність обласного центру. Місто Київ, де розміщуються основні органи управління області, адміністративно до складу області не входить. Ще однією особливістю області є наявність у її складі міста Славутич, яке територіально знаходиться у Чернігівській області.

Рельєф Київської області рівнинний із загальним похилом до долини Дніпра, сприятливий для розвитку сільськогосподарського виробництва і транспортної інфраструктури. Ріка Дніпро ділить територію області на дві частини: правобережну і лівобережну, які мають особливості рельєфу.

 

Малюнок 2 Рельєф Київської області

 

Північна частина області лежить в межах Поліської низовини. На сході в межах області – частина Придніпровської низовини. Найбільш підвищені й розчленовані південна та південно-західна частини, зайняті Придніпровською височиною (висота біля 273 м над рівнем моря).

Ґрунтовий покрив Київської області досить різноманітний. Найпоширенішими є чорноземи, площа яких становить близько 50% площі орних земель регіону. Ступінь розораності території перевищує 60%. Загальна площа лісів Київської області становить 648,7 тис. га.

Річки Київщини належать, переважно, до басейну Дніпра. Дніпро тече територією області в межах 246 км, його притоки – Прип’ять, Тетерів, Ірпінь, Рось, Десна і Трубіж. В області створено 58 водосховищ (без врахування дніпровських) з повним і корисним об’ємом відповідно 185,7 і 161,7 млн.куб.м вод, також побудовано 2389 ставків з об’ємом 259,1 млн.куб.м. Довжина берегової лінії річок і водойм в межах області складає 17,8 тис.км.

Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних зон: північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у лісостеповій зоні. Клімат області – помірно континентальний, м'який з достатньою кількістю вологи. Середня багаторічна температура повітря становить у січні -3,5 С, липні – + 20,3 С. Середня річна кількість опадів у 2017 році склала 548 мм, норма – 593 мм.

Білоцерківський район - утворений у 2020 році, відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року. Адміністративний центр - місто Біла Церква.Площа району - 6514,8 км², що становить 23,2% від площі області, населення - 439,9 тис. осіб. До складу району входять 13 територіальних громад.

Біла Церква розташована майже в центрі України, у Київській області, у північно-східній частині Правобережного лісостепу, на відстані 84 км від Києва.Відстань від Білої Церкви до найбільшого в Україні аеропорту «Бориспіль» становить 120 км.

Максимальна висота над рівнем моря – 80-106 метрів.

 

3.3. Коротка характеристика громад-конкурентів

Таблиця 3. Порівняння з громадами-конкурентами станом на 01.01.2021

 

Показники

Назва ТГ

Сквирська МТГ

Таращанська

ОТГ

Ставищенська СТГ

Володарська

СТГ

Територія, км2

873,537

757,1

674

619,4

Населення, осіб

32480

26582

24360

16102

Кількість населених пунктів

44

35

30

34

Зайняте населення, осіб

4927

1975

11200

2241

Зареєстровані безробітні, осіб

373

 

530

1668

Рівень безробіття, %

1,9

 

 

7

Середня заробітна плата, грн.

11747,00

 

 

9055,00

Якась одна сильна сторона, що надає перевагу у розвитку(наприклад – працююче підприємство, природні ресурси, об‘єкт для туризму)

ТОВ фірма «Грона», ТОВ «Шамраївський цукор», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Агрофірма «Колос», ТДВ «Шамраївський цукровий завод»

ТОВ «Таращамолоко»ТОВ "Завод"Екорм"

База відпочинку «Золотий Фазан» с. Вишківське.

АТ "ГОР-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЗАВОД"

 

ТОВ "ФК ЛТД"

 

ТОВ "СІЛЬГОСПТЕХНІКА НОВА"

 

СТОВ "ЄДНІСТЬ"

 

 

IV. Соціально-економічний аналіз громади

 

4.1. Земельні та природні ресурси

4.1.1. Земельні ресурси і територія громади

Загальна площа земель Сквирської міської територіальної громади становить 87353,70 га, із них:

- сільськогосподарські землі –  74833,02 га, в тому числі:

- с/г угіддя – 72952,21 га

- рілля – 66417,07 га,

- багаторічні насадження  – 1030,95 га,

- сіножаті – 838,64 га,

- пасовища – 4665,56 га.

- господарські будівлі і двори – 1233,24 га;

- господарські шляхи – 647,57 га;

- ліси та інші лісовкриті площі – 6675,05 га;

- забудовані землі 2835,20 га;

- болота – 1291,70 га;

- вода – 1497,71 га.

 

4.1.2. Містобудівні документи

На даний час 19 із 44 розроблені та пролонговані генеральні плани щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

 

Таблиця 4. Містобудівні документи

Наявність генплану села, міста

№ рішення,

дата

пролонгація (сесія, дата)

проектна організація

1

м. Сквира,

Затверджено рішенням виконкому Сквирської районної ради народних депутатів № 2 від 17.01.1983 року, погоджений Київським обласним відділом у справах будівництва і архітектури (протокол від 10.11.1983)

 

 

2

с. Шамраївка

Рішення Шамраївської сільської ради

№ 04 -11-VIIвід 11.11.2016 року

Рішення Шамраївської сільської ради

№ 05-19-VII від 20.12.2017 року

 

 

 

 

Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва  «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»м.Київ

3

с. Руда

рішення Руднянської сільськї ради №03-06-07  від 01.06.2016 року

рішення Руднянської сільської ради №01-08-07 від 14.09.2016 року

Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва  «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»м.Київ

4

с.Кривошиїнці

Рішення Кривошиїнської сільської ради №1-1.34.07  від 19 вересня 2019 року

 

№57 -6-VIII від 24 березня 2021 року

ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС»

5

с. Цапіївка

Рішення Кривошиїнської сільської ради №1-1.34.07  від 19 вересня 2019 року

№57 -6-VIII від 24 березня 2021 року

ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС»

6

с.Миньківці

Рішення Малолисовецької сільської ради № 2-24-07від 16.02.2018р.

Рішення Малолисовецької сільської ради

07-50-07 від 23.10.2020 року

ТОВ « Київземсервіс»

7

с.Малі Лисівці

Рішення Малолисовецької сільської ради № 2-24-07від 16.02.2018р.

Рішення Малолисовецької сільської ради 07-50-07 від 23.10.2020 року

ТОВ « Київземсервіс»

8

село Тхорівка

№14-18-07  від 20.07.2017 р

№02-45-07 від 21.10.2020р

ТОВ «КИЇВЗЕМСЕРВІС»

9

с.Шапіївка

 

Рішення Шапіївської сільської

ради

03-15-07 від

14.08.2017 р.

Рішення Шапіївської сільської

ради

02-39-07 від

20.10.2020 р.

ТОВ

«Київзем-сервіс»

10

с.Токарівка

 

РішенняШапіїв-

ськоїсільської

ради

03-15-07 від

14.08.2017 р.

Рішення Шапіївської сільської ради

02-39-07 від

20.10.2020 р.

 

ТОВ

«Київзем-сервіс»

11

с.Пустоварівка

 

№2-34-06 від 24.03.2015 «Про продовження терміну дії Генерального плану села Пустоварівка на території  Пустоварівської сільської ради Сквирського району Київської області»

Проектна організація «Київоблколгосп проект» 1968 рік

12

с. Самгородок

рішення Самгородоцької сільської ради №10-44-07 від 05.03.2020 (топо-геодезичні роботи)

не приймалося

ТОВ «Терра-Верра»

13

с. Саврань

рішення Самгородоцької сільської ради №10-44-07 від 05.03.2020 (топо-геодезичні роботи)

не приймалося

ТОВ «Терра-Верра»

14

с. Новий Шлях

рішення Самгородоцької сільської ради №10-44-07 від 05.03.2020 (топо-геодезичні роботи)

не приймалося

ТОВ «Терра-Верра»

15

с. Горобіївка

в 1969 році

38 сесія 6 скликання  Горобіївської с/ради від 24.03.2015 року

 

16

с. Лаврики

1969 рік

38 сесія 6 скликання  Горобіївської с/ради від 24.03.2015 року

 

17

с. Мовчанівка

1968 рік

34 сесія 6 скликання  Мовчанівськоїс/ради від 20.03.2015 року

 

 18

с.Квітневе,

 

в 1970 році

35 сесія 6 скл. Долмантівської с/ради від 20.03.2015

 

19

с. Золотуха, Кам’яногребельськоїсільської ради

в 1969 році.

36 сесія 6 скликання  Кам’яногребельської с/ради від 30.03.2015 року

 

 

Нормативно-грошова оцінка не проводилась у 8 населених пунктах більше 7 років. Потребують оновлення  даних нормативно-грошової оцінки 12 населених пунктів Сквирської міської територіальної громади. У 26 населених пунктах нормативно-грошова оцінка являється актуальною на теперішній час. В селах Пустоварівка, Дунайка та Краснянка проводиться виготовлення /оновлення документації.

Таблиця 5 Нормативно-грошова оцінка

Назва населеного пункту

Дата останнього проведення НГО

Чи потребує оновлення

Примітки

Сквира

2017

ні

Середня вартість за м2 становить  154,28 грн

Кононівка

-

-

-

Антонів

-

-

-

Буки

-

-

-

Великі Єрчики

-

-

-

Андріївка

-

-

-

Мала Михайлівка

-

-

-

Горобіївка

2010

так

Базова вартість м2 становить 53,26 грн

Лаврики

2010

так

Базова вартість м2 становить 44,84грн

Домантівка

2016

ні

-

Квітневе

2016

ні

-

Ями

2016

ні

-

Безпечна

2010

так

-

Дулицьке

2010

так

-

Каленна

2016

ні

Базова вартість м2 становить 54,58грн

Золотуха

2017

ні

-

Кам’яна Гребля

2017

ні

-

Красноліси

2015

ні

-

Кривошиїнці

2019

ні

Базова вартість м2 становить 94,32грн

Цапіївка

2019

ні

Базова вартість м2 становить 71,26грн

Тарасівка

2013

так

-

Нова Пустоварівка

2013

так

-

Малі Єрчики

2019

ні

 

Малі Лисівці

2016

ні

Базова вартість м2 становить 70,19грн

Миньківці

2016

ні

Базова вартість м2 становить 75,60грн

Мовчанівка

2019

ні

-

Рибчинці

2019

ні

-

Ульянівка

2019

ні

Базова вартість м2 становить 43,04грн

Оріховець

2016

ні

Базова вартість м2 становить 30,17грн

Пустоварівка

-

-

В процесі затвердження

Дунайка

2010

так

В процесі виготовлення/оновлення

Краснянка

2010

так

В процесі виготовлення/оновлення

Рогізна

2010

так

В процесі виготовлення/оновлення

Владиславка

2009

так

Базова вартість м2 становить 13,57грн

Руда

2020

ні

Базова вартість м2 становить 124,60грн

Новий Шлях

2017

ні

Базова вартість м2 становить 17,20грн

Саврань

2017

ні

Базова вартість м2 становить 18,42грн

Самгородок

2017

ні

Базова вартість м2 становить 53,62грн

Селезенівка

2010

так

-

Тхорівка

2016

ні

-

Таборів

2015

ні

-

Чубинці

2015

ні

-

Терешки

-

-

-

Шаліївка

-

-

-

Шамраївка

2010

так

Базова вартість м2 становить 54,78 грн

Токарівка

2016

ні

-

Шапіївка

2016

ні

-

 

4.1.3. Природні ресурси

Населені пункти міської радирозташовані у правобережній частині України, південно-західній частині Київської області, на відрогах Придніпровської височини,  в зоні лісостепу, басейні  річки Рось та її приток  Роставиці, Кам’янки, Сквирки, Березянки та інших.  Його рельєф уособлює собою плато із загальним пологим напрямом у східному напрямку і має вигляд хвилястої рівнини, що посічена досить густою мережею річкових долин та їх численних допливів, балок  та ярів. Річки мають відносно спокійну течію, хоча протікають серед високих берегів. Їх русла перетинають греблі – загати, що утворюють стави.

Корисні копалини: граніт, будівельний пісок, цегляно-черепична сировина (суглинок). Ґрунти в північній частині району – опідзолені чорноземи, а в південній частині – чорноземи малогумусні. В долинах балок і заплавах річок  розповсюджені лучні і лучно-болотисті ґрунти. Вміст гумусу у верхньому родючому шарі чорноземів коливається в межах –2,1 – 3,8 %. Близько половини орних площ становлять кислі ґрунти.

Площа лісів –  6675,05 га, з них – 406,80 га чагарників і1895,73 га лісосмуг. Основні породи – сосна, дуб, осика, тополя.

Об’єкти природно-заповідного фонду  природоохоронного призначення:

- лісові заказники місцевого значення - «Пустоварівка», «Уютне», «Чагарі»;

- ботанічні пам’ятки природи місцевого значення - «Тюльпанові дерева», «Гінкго дволопатеве»;

- гідрологічний заказник «Дулицьке».

 

4.1.4. Кліматичні умови

Природно-кліматичні умови міської на територіальної громади оптимальні для життя людини і господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних зон: північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у лісостеповій зоні. Клімат – помірно континентальний, м'який, переважним направленням вітру є західне. Середньорічна температура повітря +60С. Середньорічна кількість опадів –   540 міліметрів.

 

4.2. Населення і трудові ресурси

4.2.1. Чисельність населення і демографічна ситуація

Сучасна демографічна ситуація в Сквирській міській територіальній громаді, в цілому як і в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Станом на 01.01.2021 року в Сквирській міській територіальній громаді  зареєстровано 32,48 тис. осіб.

В загальній структурі населення громади перше місце посідає м.Сквира з чисельністю міського населення 15626 осіб, решта населення громади відноситься до сільського населення і складає 16 559 осіб.

В населених пунктах Сквирської міської територіальної громади смертність перевищує  народжуваність, так, протягом 2020 року народилося 376 дітей, померло 1064 особи.

Народжуваність у 2019 році становила 7,2 на 1000 населення, смертність 18,7 на 1000 населення, природний приріст населення становить мінус 8,6%.

У 2020 році народжуваність становила 7,4 на 1000 населення, смертність 18,7 на 1000 населення. Природний приріст населення становить мінус 11,3%.

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в громаді, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, є тривалим і складним процесом.

У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей населених пунктів Сквирської міської територіальної громади.

Таблиця 6. Чисельність мешканців, осіб

території

Станом на 01.01.2018

Станом на 01.01.2019

Станом на 01.01.2020

Сквира

16098

15889

15626

Кононівка

68

66

65

Антонів

668

656

643

Буки

495

486

477

Великі Єрчики

447

439

431

Горобіївка

843

829

813

Лаврики

299

293

287

Домантівка

212

208

204

Квітневе

199

196

192

Ями

39

38

37

Безпечна

307

302

296

Дулицьке

605

594

583

Каленна

321

316

310

Золотуха

139

137

134

Кам’яна Гребля

380

373

366

Красноліси

422

415

407

Кривошиїнці

937

921

903

Цапіївка

242

238

233

Тарасівка

207

203

200

Нова Пустоварівка

77

76

74

Малі Єрчики

368

362

355

Малі Лисівці

351

345

338

Миньківці

462

454

446

Мовчанівка

351

345

338

Рибчинці

152

149

146

Ульянівка

25

25

25

Оріховець

453

445

436

Пустоварівка

886

871

854

Дунайка

26

26

25

Краснянка

34

33

32

Рогізна

448

440

432

Владиславка

59

58

57

Руда

1287

1265

1241

Новий Шлях

2

2

2

Саврань

10

10

10

Самгородок

971

954

935

Селезенівка

555

545

534

Тхорівка

681

669

656

Таборів

205

201

197

Чубинці

422

415

407

Терешки

173

170

167

Шаліївка

303

298

292

Шамраївка

1731

1704

1710

Токарівка

214

211

206

Шапіївка

360

354

348

Всього

33534

33026

32470

 

Таблиця 7. Природній та міграційний рух населення за 2020 рік, осіб

Територія

Народжені

Померлі

Природний приріст

Прибулі

Вибулі

Сальдо міграції

Загальне збільшення (зменшення)

Київська область

14205

31481

-17276

49252

24490

24762

7486

Сквирсь

кий район

261

772

-511

485

521

-36

-547

м.Сквира

115

292

-177

168

211

-43

-220

 

На території Сквирської міської територіальної громади фкнкціонує ДНЗ “Сквирське вище професійне училище” закладів вищої освіти немає.

 

4.2.2. Зайнятість населення та безробіття

Протягом січня-квітня 2021 року діяльність Сквирської районної філії Київського обласного центру зайнятості була спрямована на реалізацію чинного законодавства щодо забезпечення соціального захисту населення від безробіття.

За сприянням служби зайнятості району протягом звітного періоду на вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 289 осіб. Питома вага безробітних забезпечених роботою становить 37,1%.  

 

Таблиця 8. Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб

Регіони

2018

2019

2020

Січень-квітень 2021

Громада

-

-

-

723

Район

818

674

704

-

Область

39112

37625

49716

29523

 

За січень-квітень 2021 року послугами служби зайнятості скористалося 1029 безробітних громадян, що становить 104% в порівнянні з минулорічним періодом. Протягом звітного періоду 723 особи отримали статус безробітного. На кінець квітня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 417 безробітних (жінки – 260 осіб та молодь у віці до 35 років – 83 особи).

Переважна частина безробітних – це міські жителі 51,3%. Проблемою для нашої громади також є невисока заробітна плата працівників порівняно з середньомісячною заробітною платою по Київській області. Негативним чином це відображається і на якості вакансій, якими володіє служба зайнятості. 

У поточному періоді до служби зайнятості 91 роботодавець надав 361 вакансію, що на 4 менше ніж за відповідний період минулого року.

Середня тривалість пошуку роботи на кінець квітня 2021 року становить 105 календарних днів.

Безробітним громадянам, професії яких не користуються попитом на ринку праці, пропонувалось змінити професію, набути нову або суміжну, підвищити рівень кваліфікації. Протягом січня-квітня 2021 року професійне навчання проходила 31 безробітна особа. Закінчили навчання та були працевлаштовані 31 безробітна особа, або 100,0%. Професійне навчання безробітних здійснювалось за актуальними на ринку праці професіями та спеціальностями: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів, робітник фермерського господарства, чистильник. Для навчання безробітних використовувались різні форми і методи, а саме:  за індивідуальними планами та програмами, курси цільового призначення, стажування  на конкретних посадах, або робочих місцях підприємств.

Потреби роботодавців у тимчасовій робочій силі служба зайнятості задовольняє шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру за рахунок роботодавців. Упродовж січня-квітня 2021 року виявили бажання та взяли участь у роботах тимчасового характеру 11 осіб з числа безробітних громадян.  Безробітні працювали на роботах з прибирання територій, виробничих приміщень, складів підприємств, виконували підсобні та допоміжні роботи.

Протягом січня-квітня 2021 року Сквирською районною філією Київського обласного центру зайнятості було проведено 67 групових профконсультаційних та профінформаційних заходів, а саме:

 • семінар «Техніка пошуку роботи» -17 заходів;
 • семінар «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» -1 захід;
 • семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці-33 заходи;
 • профінформаційний семінар для учнівської молоді-3 заходи;
 • інформаційні онлайн вебінари-1 захід;
 • та інші.

Такі заходи проводяться з метою формування адекватного сприйняття безробітними економічної ситуації на ринку праці, ознайомлення з основними джерелами інформації про вакансії, можливостей служби зайнятості, питання працевлаштування, професійного навчання за кошти та за направленням служби зайнятості, створення власної справи шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю, участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

 

4.2.3. Доходи населення і заробітна плата

Одним з показників, що відображають економічні перетворення, є грошові доходи населення. Головним джерелом сукупного доходу населення Сквирської міської громади є: заробітна плата, пенсії, соціальні виплати, доходи від оброблення земельних ділянок (паїв),  надходження від реалізації продукції з особистих підсобних господарств, тощо.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по колу звітуючих підприємств до фіскальної служби та органів статистики станом на 01.01.2021 року склала 11747 грн.

 

4.2.4. Соціальна сфера

У сфері соціального захисту населення функціонує комунальна установа Сквирської міської ради “Центр надання соціальних послуг”, при якій діє відділення соціальної допомоги вдома, відділення натуральної та грошової допомоги, відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та відділення соціальної роботи.

На обліку у відділенні соціальної допомоги вдома перебуває 395 осіб, а саме: 279 осіб -  жителі сіл, 116 осіб - жителі міста, з них, 56 осіб - учасники війни, 185 осіб - діти війни, 2 особи - учасники бойових дій, 3 особи -чорнобильці, 5 осіб - члени сімей загиблих, 1 сім’я АТО, 65 осіб з інвалідністю, 67 ветеранів праці, 200 осіб - довгожителі (старше 80-ти років).

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у селі Горобіївка станом на 01.06.2021 року проживає 19 осіб, у відділенні створені всі умови для комфортного проживання.

 

4.3. Економіка громади

4.3.1. Суб’єкти господарської діяльності

Структуру місцевої економіки визначають підприємства сільського господарства, промислового виробництва та сфери послуг. Основні напрямки спеціалізації в структурі сільського господарства: рослинництво 85%, тваринництво 15%. А також 15 промислових підприємств, 7 комунальних підприємств, 1 ринок, 280 магазинів (продовольчі магазини -146, непродовольчі магазини -134) та 31 об’єкт ресторанного господарства.

Підприємства побутового обслуговування населення надають послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів, ремонту електропобутових товарів та предметів особистого користування і домашнього вжитку, послуги перукарень, ремонту взуття, послуги з виготовлення та ремонту швейних виробів, сільського господарства, послуги з перевезення вантажів, послуги з чищення виробів та ритуальні послуги.

Таблиця 9. Найбільші роботодавці

Підприємство, організація, установа

Вид діяльності (основний)

Чисельність працівників у 2020 р. (осіб)

Відділ освіти Сквирської міської ради

Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування

1057

ТОВ Фірма «Грона»

Виробництво кондитерських виробів з цукру, печива

 

505

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шамраївський цукор»

Виробництво цукру

383

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сквирський комбінат хлібопродуктів»

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, складське господарство (надання послуг із зберігання зерна)

361

ТОВ «Агрофірма «Колос»

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування інших однорічних і дворічних культур; молочне скотарство

275

Комунальне некомерційне підприємство  Сквирської міської ради «Сквирська міська лікарня»

Діяльність лікарняних закладів

263

ПП Агрофірма «Розволожжя»

 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

168

Товариство з додатковою відповідальністю «Шамраївський цукровий завод»

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

119

Сільськогосподарське приватне підприємство ім.Гагаріна

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; розведення великої рогатої худоби молочних порід

65

ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів»

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; пакування

78

 

 

4.3.2. Структура економіки та розвиток головних секторів

Агропромисловий комплекс є значною  складовою частиною економіки Сквирської міської територіальної громади, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції та її сільськогосподарську переробку.

Основним джерелом формування фінансових ресурсів агропромислового комплексу громади є власні грошові кошти підприємства, одержані від реалізації власної виробленої продукції.

Серед основних бюджетоутворюючих галузей економіки громади є сільське господарство,  яке забезпечує  понад 27% надходжень до місцевого бюджету.

Виробничою сільськогосподарською діяльністю займаються: 40 господарських  товариств,  11 приватних підприємств, понад  105  фермерських господарств.Найбільшими агропідприємствами в Сквирській територіальній громаді є ТДВ «Шамраївський цукровий завод», ТОВ «Агрофірма Колос»,  ПП «Агрофірма «Розволожжя», СГПП  ім.. Гагаріна.

Пріоритетними напрямками сільськогосподарського виробництва громади в рослинництві є вирощування зернових, зернобобових та технічних культур, (пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку, соняшнику), в тваринництві - виробництво свинини, молока.

Значні напрацювання в овочівництві, садівництві,  має  ТОВ «Агрофірма Колос». Це підприємство - одне з небагатьох, де кожній галузі господарства приділяється рівна кількість уваги

Основними напрямками діяльності підприємства є рослинництво, тваринництво, переробка продукції власного виробництва та наукова діяльність.

В господарстві культивується близько 20 сортів озимої пшениці та 15 гібридів кукурудзи. Нові сорти озимої пшениці Центилівка, Пустоварівка та Світило відмінно зарекомендували себе на вітчизняному ринку, як високоврожайні. Крім того, займаються вівчарством, птахівництвом (розведення та вирощування перепілок), садівництвом (вирощування саджанців яблунь і товарних яблук, полуниці та ягід).

У  2017 році в селі Дулицьке розпочав свою роботу інвестиційний проект, переробне підприємство ТОВ «ЄВРОСІД», інвестором якого є підприємство ПП «Новагрос». На встановлених двох лініях проводиться  калібрування, обробка та фасування насіння зернових та технічних культур . 

На території громади діє 3 свинокомплекси (ПП «Росава Агро», ДП «Кліринг Агро», ФГ «Нота»), виробництво продукції яких складає 31,2 тис. голів свиней у рік.

Станом на 01.01.2021 року в ФГ «Нота» утримується 16470 голів свиней, за рік реалізовано більше 276 тонн свинини в живій вазі.   В даному господарстві відтворення, вирощування та відгодівля свиней здійснюється за «датською» технологією закритого циклу.

Базовими бюджетоутворюючими галузями промисловості в громаді є підприємства  харчової та легкої промисловості.

Основу промислового потенціалу складають 14 підприємств, які дають понад16% надходжень до Місцевого бюджету. Найбільші з них: ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»(виробництво крупи гречаної, пластівців, крупи кукурудзяної, борошна), ТОВ «Фірма «Грона»  (виробництво кондитерських виробів, печива), ТОВ «Шамраївськийцукор» (виробництво цукру)та інші.

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» - це сучасне, потужне підприємство, сертифіковане відповідно до стандартів ISO 9001: 2009 та ISO 22000: 2007, а також до Стандарту органічного виробництва, що еквівалентно стандарту ЄС. На підприємстві налагоджено випуск безглютенової продукції. Сьогодні комбінат переробляє більше 5000 тон зерна в місяць і більше 40 % продукції експортується до країн дальнього зарубіжжя. Завдяки розробленій стратегії розвитку та реалізації передових світових стандартів підприємство закріпило свій статус як Український лідер з виробництва та продажу здорової їжі. Входить в п’ятірку найбільших підприємств  області в своїй галузі.

Успішно розвивається підприємство ТОВ «Фірма «Грона»– один з основних виробників печива в Україні. У розпорядженні підприємства новітнє високотехнологічне обладнання та штат досвідчених професіоналів у своїй галузі. Процес виробництва на всіх ступенях максимально автоматизований. Система управління якістю продукції  контролює на всіх етапах виробництво, процедури доставки, зберігання та реалізації продукту.

ТОВ «Шамраївський цукор»  - найстаріше в Україні підприємство з виробництва цукру, засноване у 1847 році. Проектна потужність цукрового заводу доведена до 3 тис. т переробки цукрового буряка на добу. Сьогодні завод входить до числа модернізованих за вимогами новітньої політики ринкових стосунків. 2015-2018 роки стали для підприємства роками потужної і затратної модернізації. Ці заходи дають можливість знизити собівартість продукції на 20%. Розширюється географія із заготівлі цукрових буряків та партнерська робота з господарствами.

 

Таблиця 10. Основні показники соціально-економічного розвитку Сквирського району

 

Фактично за 2020р.

Темпи зростання у %

2020р. до 2019р.

довідково:
2019р. до 2018р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн

1913646,6

х

х

Прийняття (введення) в експлуатацію загальної площі житла(нове будівництво)2

359

22,4

42,2

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),т

4726,4

129,5

108,3

  молоко, т

11412,3

104,3

114,2

49  яйця, тис.шт

к

к

к

Вантажообіг, млн.ткм

16,9

147,2

96,6

Пасажирообіг, млн.пас.км

54,6

82,3

104,3

 

 

Таблиця 11. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції по підприємствах Сквирської міської територіальної громади в 2020 році

Продукція

Рослинництво

Зібрана площа, га

Обсяг виробництва, тонн.

Урожайність, ц/га

Зернові та зернобобові культури(до доробки)

35121,81

124629,5

35,5

в т.ч. пшениця

10369,73

45876,4

44,2

кукурудза на зерно

19591,91

61989,45

31,6

Технічні культури

33470,44

136354,7

40,7

в т. ч. олійні культури

15508,17

24705

15,9

цукровий буряк

2454,10

86945

294,3

Овочеві культури

2,52

21,6

85,8

 

Тваринництво

 

Виробництво, тонн

Продуктивність, кг(шт.)

Поголів’я, голів

М’ясо (реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі)

 

47264

 

 

Молоко

114123

8009

 

Яйця (тис. шт..)

185

105

 

Велика рогата худоба, гол.

 

 

4348

в т. ч. корів

 

 

1330

Свині, гол

 

 

27275

Птиця, гол

 

 

1756

 

4.3.3. Розвиток підприємництва

Мікро-, малі та середні підприємства становлять більшу частину у структурі економіки Сквирської міської територіальної громади.

Станом на 01.04.2021 на території Сквирської міської ради зареєстровано 1171 фізичних осіб-підприємців,з яких  850 сплачує податки та 779 юридичних осіб, з яких 287 сплачує податки. Протягом 5 місяців 2021 року було зареєстровано 85 платників.

 

Таблиця 12. Зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності

 

Показники

2018

2019

2020

Ікв.2021

Усі суб'єкти господарювання:

 

 

 

 

Громада

-

-

1876

1950

Район

1706

1657

-

-

з них СПД - юридичні особи

 

 

 

 

Громада

-

-

794

779

Район

523

523

-

-

з них фізичні особи підприємці

 

 

 

 

Громада

-

-

1162

1171

Район

1183

1134

 

-

 

Таблиця 13. Показники роботи малого бізнесу

 

Кількість зайнятих працівників підприємств за їх розмірами

по містах та районах за 2016–2019 роки

 

Усього, осіб

Утому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих праців-ників відповід-ного міста (району)

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих праців-ників відповід-ного міста (району)

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих праців-ників відповід-ного міста (району)

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих праців-ників відповід-ного міста (району)

2016

6958

5291

76,0

1667

24,0

570

8,2

2017

4320

2841

65,8

1479

34,2

569

13,2

2018

4618

3119

67,5

1499

32,5

594

12,9

2019

4927

3434

69,7

1493

30,3

554

11,2

 

Кількість найманих працівників підприємств за їх розмірами

по містах та районах за 2016–2019 роки

 

Усього,

осіб

Утому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до

загальної кількості найманих праців-ників відповід-ного міста (району)

осіб

у % до

загальної кількості найманих праців-ників відповід-ного міста (району)

осіб

у % до

загальної кількості найманих праців-ників відповід-ного міста (району)

осіб

у % до

загальної кількості найманих праців-ників відповід-ного міста (району)

2016

6826

5288

77,5

1538

22,5

462

6,8

2017

4206

2840

67,5

1366

32,5

463

11,0

2018

4494

3117

69,4

1377

30,6

482

10,7

2019

4772

3430

71,9

1342

28,1

408

8,5

Таблиця 14. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами

по Сквирському району у 2016–2019 роках

 

Усього, тис.грн

Утому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до

 загального обсягу

 реалізова-

ної

продукції (товарів, послуг) відповід-ного міста (району)

тис.грн.

у % до

загального обсягу

 реалізова-

ної

 продукції (товарів, послуг) відповід-ного міста (району)

тис.грн.

у % до

загального обсягу

 реалізова-ної

продукції (товарів, послуг) відповід-ного міста (району)

тис.грн.

у % до

загального обсягу

 реалізова-

ної

 продукції (товарів, послуг) відповід-ного міста (району)

2016

5316230,6

4092181,6

77,0

1224049,0

23,0

279680,6

5,3

2017

3542879,5

2738250,8

77,3

804628,7

22,7

212109,9

6,0

2018

4657785,8

3290603,1

70,6

1367182,7

29,4

313949,4

6,7

2019

4621874,7

3201993,7

69,3

1419881,0

30,7

386540,4

8,4

 

 

4.4. Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експортних операцій забезпечуються за рахунок таких підприємств як ТОВ фірма «Грона», ТОВ „Сквирський комбінат хлібопродуктів”, ТОВ «Сквиратекс», ТДВ «Сквирський вентиляторний завод».

Підприємства громади здійснюють зовнішньоторговельні операції з такими країнами: Німеччиною, Ізраїлем, США, Кубою, Прибалтикою, Казахстаном, Киргизстаном, Туркменістаном, Азербайджаном, Грузією, Вірменією, Молдовою та іншими.

 

Таблиця 15. Обсяги експорту – імпорту товарів та послуг

 

 

Фактично за 2020р.

Темпи зростання у %

2020р. до 2019р.

довідково:
2019р. до 2018р.

Експорт товарів, тис.дол.США

24 648,8

80,8

114,5

Імпорт товарів,тис.дол.США

7 399,3

44,1

207,1

Сальдо (+,–)

17 249,5

х

х

Експорт послуг, тис.дол.США

2091,3

134,6

118,1

Імпорт послуг,тис.дол.США

700,6

49,7

225,6

Сальдо (+,–)

1390,7

х

х

 

 

Розвиваються експортоорієнтовані підприємства громади, які здійснюють зовнішньоторговельні операції з партнерами близько40країн світу. Основу товарної структури експорту промислових підприємств громади від загального експорту складають товари: товари харчової промисловості,текстильні вироби.

За 2020 рік обсяг експорту товарів становив 24,6 млн. дол. США, що на 80,8% більше в порівнянні з 2019 роком, імпорту 7,4 млн. дол. США, що на 44,1% більше показників 2019 року.

 

4.5. Інвестиційна діяльність

Сквирською міською радою вживаються заходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості регіону та збільшення обсягів надходжень вітчизняних та іноземних інвестицій. Проте, у зв’язку із погіршенням фінансового стану підприємств через уповільнення ділової активності, а також обмежені обсяги кредитування банківськими структурами реального сектору економіки спостерігається тенденція до значного падіння обсягів капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями в усіх областях України.

З метою формування позитивного іміджу, підвищення інвестиційної привабливості Сквирської міської радою формується база вільних земельних ділянок та об’єктів незавершеного будівництва, що можуть бути запропоновані потенційному інвестору під реалізаціюінвестиційних проєктів. Інформацію буде розміщено на офіційному веб-сайті міської ради.

Проведена нормативно-грошова оцінка земель м. Сквира в 2016 році, затверджена рішенням сесії №179-10-УІІ від 12 липня 2016 році.

Продовжується робота над інвестиційними проєктами, які знаходяться на стадії впровадження.

В рамках виконання Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2021-2023 роки та Програми «Питна вода Київщини» до КОДА подано п’ять проектів, фінансування яких заплановано за рахунок коштів обласного бюджету та коштів співфінансування з місцевих бюджетів у 2021 році:

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна в м. Сквира, Київської області;

- Капітальний ремонт будівлі  Сквирського академічного ліцею № 2 Сквирської районної ради Київської області за адресою провулок Каштановий, 2 в місті Сквира Київської області;

- Капітальний ремонт частини приміщень з заміною покрівлі Пустоварівського навчально-виховного комплексу  "ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Сквирського району,  Київської області;

-  Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка та по вул. Травнева в с. Красноліси, Сквирського району, Київської області;

- Реконструкція існуючих водопровідних мереж по вул. Миру, Львівська, Леніна, Радянське Прикарпаття, Дружби народів в с. Миньківці.

10 червня 2021 року на черговій сесії Київської обласної ради до рішення Київської обласної ради «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 050-01-VІІІ «Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік» внесено зміни до 14 програм. По програмі будівництва для Сквирщини було виділено додаткові кошти на капітальний ремонт вул. Проектна, вул. Стаханова та пров. Проектний. Також кошти надійдуть для перекриття покрівлі даху міського будинку культури м.Сквира Сквирської міської ради. Виділені додаткові кошти для завершення робіт з капітального ремонту стадіону “Колос” ім. Почесного працівника фізичної культури та спорту України Л.Х. Шварцбурга в м. Сквира Київської обл.

В розрізі виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій знаходяться на стадії реалізації наступні проєкти, зокрема:

- «Технічне переоснащення ВНС КП "СКВИР-ВОДОКАНАЛ" за адресою вул. Залізнична, 57-А в м. Сквира, Київської області»;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Проектна в м. Сквира Київської області»;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Стаханова від будинку №2 до будинку № 34 та від будинку № 34 до будинку № 62 в м. Сквира Київської області»;

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Проектний в м. Сквира Київської області»;

Подано пропозиції стосовно включення до профільних Програм Київської області проектів, які заплановано реалізувати на території Сквирської міської ради.

Було сформовано Перелік проєктів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку відповідних територійта за рахунок власних надходжень.

 

4.6. Фінансовий стан та бюджет громади

4.6.1. Бюджет громади

Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки території громади значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики Сквирської міської територіальної громади є прогнозування збалансованих показників бюджету та  оптимальність витрачання бюджетних коштів.

Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства доходи місцевого бюджету на 2021 рік виходячи із прийнятого бюджету на 2021 рік, прогнозується отримати на рівні -  284 533,9 тис. грн, (загальний фонд) в тому числі офіційні трансферти на рівні – 112 886,5 тис. грн. та спеціальний фонд в сумі -  6226,7 тис.грн.

Основними джерелами формування загального фонду місцевого бюджету є: податок на доходи фізичних осіб (63,2% до загальної суми власних надходжень) – 108 411,5 тис. грн, єдиний податок (20,9% до загальної суми власних надходжень) – 35 900,3 тис. грн, плата за землю (9,8% до загальної суми власних надходжень) – 16 736,7 тис. грн, акцизний податок (4,0% до загальної суми власних надходжень)– 6 800,2 тис. грн.

До офіційних трансфертів належать: освітня субвенція з державного бюджету – 96275,7 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 3239,5 тис. грн., субвенції з обласного бюджету – 13371,3 тис. грн..

 

Таблиця 16. Доходи бюджету Сквирської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), тис. грн.

Показники

2019р

2020р

2021 (прогноз)

Загальний фонд:

177371,2

174 419,3

171647,4

Податок та збір на доходи фізичних осіб

115153,7

107 269,6

108411,5

Податок на прибуток підприємств

56,9

118,3

118,3

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1245,7

1321,7

1426,2

Плата за землю

16605,2

16957,3

16736,7

Податок на розкішні автомобілі

46,1

90,3

100,0

Єдиний податок

34031,6

36761,3

35900,3

Плата за надання адміністративних послуг

1758,1

1528,7

1532,0

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

1023,0

1219,4

1100,0

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

4201,6

4262,7

3900,0

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1613,6

1794,3

1800,2

Державне мито

124,0

284,9

282,4

Інші

1511,7

2810,8

339,8

Спеціальний фонд:

6718,8

7111,2

6226,7

Екологічний податок

202,4

113,3

85,0

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

0

395,6

0

Власні надходження бюджетних установ

6263,7

6200,8

6120,0

Кошти від продажу землі

244,7

393,0

0

Інші

8,0

8,5

21,7

 

Таблиця 17. Доходи бюджету  на одного мешканця

А. 2019 р.

Регіони

Податок на доходи фізичних осіб

Єдиний податок

Місцеві податки та збори

Плата  за землю

Податкові надходження разом

Громада

3510,8

1037,5

1600,3

506,3

5501,1

У середньому по містах області

2729,9

762,2

1445,0

651,9

5737,0

У середньому по містах України

2595,4

848,1

793,7

610,7

5728,2

 

 

В. 2020 р.

Регіони

Податок на доходи фізичних осіб

Єдиний податок

Місцеві податки та збори

Плата (податок) за землю

Податкові надходження разом

Громада

3310,8

1134,6

1701,6

523,4

5415,1

У середньому по містах області

3453,3

984,4

2217,0

663,2

6533,5

У середньому по подібних громадах  України

2442,9

724,5

1577,6

631,8

4173,4

 

Таблиця 18. Структура видатків бюджету громади (прогнозні), тис. грн.

Статті видатків

2021 (прогноз)

Загальний фонд:

265745,4

Заробітна плата (2111)

170459,8

Нарахування на оплату праці (2120)

37428,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210)

5267,3

Медикаменти та перев’язувальні матеріали (2220)

54,9

Продукти харчування (2230)

3410,7

Оплата послуг (крім комунальних) (2240)

3310,0

Видатки на відрядження (2250)

249,7

Оплата теплопостачання (2271)

6945,8

Оплата водопостачання та водовідведення  (2272)

191,1

Оплата електроенергії (2273)

4466,7

Оплата природного газу (2274)

5532,0

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (2275)

382,4

Оплата енергосервісу (2276)

537,2

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку (2282)

1209,0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (2610)

19785,6

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (2620)

1885,5

Інші виплати населенню ( 2730)

4245,0

Інші поточні видатки (2800)

84,4

Нерозподілені видатки

300,0

Спеціальний фонд:

34971,2

Заробітна плата (2111)

160,0

Нарахування на оплату праці (2120)

35,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210)

110,0

Продукти харчування (2230)

900,0

Оплата послуг (крім комунальних) (2240)

110,0

Оплата водопостачання та водовідведення  (2272)

105,0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (2281)

20,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)

1346,7

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  (3122)

7000,0

Капітальний ремонт інших об’єктів (3132)

16278,9

Реконструкція та реставрація інших об’єктів (3142)

6853,8

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (3210)

430,0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  (3220)

1621,6

 

Таблиця 19. Найбільші платники податків Сквирської міської територіальної громади, тис. грн.

 

Назва

Сплачено ПДФО (100%)

Плата за землю

Єдиний податок

2020р

Січень-травень 2021р

2020р

Січень-травень 2021р

2020р

Січень-травень 2021р

1

ТОВ фірма «Грона»

13537,2

7685,9

 

4,0

 

 

2

Відділ освіти

19270,1

9678,3

 

 

 

 

3

ТДВ «Шамраївський цукровий завод»

3994,0

1337,2

311,9

181,7

2795,4

1117,5

4

ТОВ «Сквирський КХП»

10252,1

4351,7

1253,6

568,9

 

 

5

ТОВ «Агрофірма»Колос»

2192,2

407,7

270,9

112,9

1246,3

490,0

6

ТОВ «Шамраївський цукор»

5122,5

1174,7

1198,2

499,2

 

 

7

СГ ПП ім..Гагаріна

1887,6

1183,1

404,5

193,0

633,9

100,0

 8

ПП «Агрофірма»Розволожжя»

4293,3

2427,0

87,3

34,1

967,0

170,0

 9

ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів»

988,5

675,9

 

 

 

 

10

Охорона здоров»я

7813,4

3587,1

 

 

 

 

11

ТОВ ШГК

616,0

486,4

 

 

 

 

12

ПП «Новагрос»

844,9

543,7

111,9

28,5

837,4

163,7

13

ФГ «Нота»

2230,9

1611,1

24,1

8,1

312,3

40,4

14

ТОВ «Надія-10»

910,7

712,1

8,3

15,4

290,0

50,0

15

Сквирська міська рада

1196,1

1595,7

 

 

 

 

16

ТОВ «Софія-7»

195,8

65,6

29,5

12,1

391,8

157,2

17

ТОВ «Грона-Партнер»

904,3

1082,7

204,7

102,4

 

 

18

Сквитрський психоневрологічний інтернат

3152,4

1464,5

 

 

 

 

19

АТ «Банкомзв»язок»

4399,8

1433,1

6,6

 

 

 

20

ФГ "Березна»

281,8

453,7

9,3

 

467,1

29,7

 

Таблиця 20. Перелік та вартість реалізованих в межах території Сквирської міської територіальної громади проектів за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів Державного регіонального розвиткута за рахунок місцевого бюджету

 

з/п

Назва

Рік

Сума, тис.грн.

Коментар

(що досягнуто завдяки проекту)

 1.

 Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя м.Сквира Київської області

 

2020

 

1528,855

 Забезпечення подачі якісної води до центральної частини міста Сквира

 2.

Капітальний ремонт Шамраївської НВК (утеплення фасаду) 

 

2020

 

3337,538

 Створення комфортного температурного режиму в навчальному закладі та можливості скоротити споживання теплової енергії та витрат на її оплату.

3.

Амбулаторія первинної медичної допомоги по площі Перемоги, 19-Б в с.Пустоварівка Сквирського району Київської області – будівництво 

 

2020

 

7669,594

 Покращення якості медичної допомоги, належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування хвороб жителів Сквирської громади

4.

Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Медичній, 14-А в с.Шамраївка Сквирського району Київської області – будівництво

 

2020

 

8588,083

Покращення якості медичної допомоги, належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування хвороб жителів Сквирської громади

5.

Придбання шкільного автобуса

2020

1895,838

Забезпечення своєчасного та регулярного підвозу учнів до навчальних закладів Сквирської громади

 

4.7. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу

Фінансова інфраструктура (Банківські установи, кредитні спілки):

ФІЛІЯ-ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

СКВИРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

СКВИРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

КРЕДИТНА СПІЛКА „СУПЕРКРЕДИТ”

КРЕДИТНА СПІЛКА „ОЩАДНА КАСА”

 

4.8. Транспортна інфраструктура і зв’язок

В сфері транспорту та дорожнього господарства Сквирська міська рада спрямовує свою роботу на забезпечення належної якості та безпеки пасажирських перевезень за рахунок всебічної співпраці з перевізниками та поліпшення якості дорожнього покриття.

Перевезення пасажирів в Сквирському районі у 2020 році здійснювались на 29 автобусних маршрутах, з них 9 приміських, що не виходили за межі району, 11 внутрішньообласних та 9 маршрутів міжобласного сполучення.

У зв’язку зі зменшенням попиту на послуги пасажирського транспорту та введеними обмеженнями у зв’язку із запровадженням на території України карантину через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 значно зменшився пасажиропотік, в наслідок чого перевізники зазнають значних збитків.

Відстань від центру громади – м.Сквира – до м. Києва - 120 км.Відстань від м.Сквира до аеропорту Бориспіль - 145 км.

Транспортні маршрути Сквирської міської територіальної громади обслуговують 3 перевізники:

 • ПП Ціліцький Г.В.
 • ПП Підгорецький А.Ф.
 • МПП «Діліжанс»

 

Таблиця 21. Протяжність автомобільних доріг

І

ОБЛАСНІ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Протяжність,

км

1.

О102001

ВЕЛИКI ЄРЧИКИ-РОГІЗНА - /МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕ-ШАМРАЇВКА ЧЕРЕЗ ДУЛИЦЬКЕ/

18,3

 2.

О102002

АНТОНІВ- ВЕСНЯНКА- ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКЕ

6,2

 3.

О102003

МАЛI ЄРЧИКИ - КРИВОШИЇНЦІ

18,4

 4.

О102004

ТУРБІВ-ПОГРЕБИЩЕ-СКВИРА /- ШАПIЇВКА                             

3,7

5.

О102005

/Н-02/- ВЕСНЯНКА ЧЕPЕЗ ПУСТОВАРIВКУ

16,1

6.

О102006

БУКИ- БЕЗПЕЧНА - /Н-02/

14,1

7.

О102007

СКВИРА - /ТУРБIВ-ПОГРЕБИЩЕ-СКВИРА/ ЧЕРЕЗ КВIТНЕВЕ

9,4

8.

О102008

МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕ-ШАМРАЇВКА ЧЕРЕЗ ДУЛИЦЬКЕ

18,2

9.

О102009

СКВИРА-РУДЕ СЕЛО-/БІЛА ЦЕРКВА-ТЕТІЇВ-ЛИПОВЕЦЬ-ГУМЕННЕ/

14,4

10.

О102010

/ Н-02/- КАМ'ЯНА ГРЕБЛЯ

2,0

11.

О102011

СИДОРИ - ДРОЗДИ - ШАМРАЇВКА

13,6

12.

О102012

СЕЛЕЗЕНIВКА-САМГОРОДОК           

11,5

13.

О102013

СКВИРА-РУДЕ СЕЛО-/БІЛА ЦЕРКВА-ТЕТІЇВ-ЛИПОВЕЦЬ-ГУМЕННЕ /-  ТХОРІВКА - ПУСТОВАРIВКА

14,1

 

Всього:

 

160,0

       

ІІ

РАЙОННІ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

 

1.

С102001

НОВА ПУСТОВАРIВКА-ТАРАСІВКА

4,8

 2.

С102002

УЛЯНIВКА - ОРIХОВЕЦЬ

9,0

3.

С102003

МОВЧАНIВКА - КАЛЕННА

4,7

4.

С102004

ДУЛИЦЬКЕ - БЕЗПЕЧНА

1,6

5.

С102005

/ТУРБІВ-ПОГРЕБИЩЕ-СКВИРА /- ТОКАРIВКА

3,5

6.

С102006

 ДУНАЙКА - РОГІЗНА

4,0

7.

С102007

/ Н-02/- ЗОЛОТУХА

1,0

8.

С102008

/Н-02/- ЦАПIЇВКА

2,5

9.

С102009

/СКВИРА-РУДЕ СЕЛО-/БІЛА ЦЕРКВА-ТЕТІЇВ-ЛИПОВЕЦЬ-ГУМЕННЕ/- КАЛЕНА

9,5

10.

С102010

/СКВИРА-РУДЕ СЕЛО-/БІЛА ЦЕРКВА-ТЕТІЇВ-ЛИПОВЕЦЬ-ГУМЕННЕ/- КОНОНІВКА

2,0

11.

С102011

/СКВИРА-РУДЕ СЕЛО-/БІЛА ЦЕРКВА-ТЕТІЇВ-ЛИПОВЕЦЬ-ГУМЕННЕ/- ЛАВРИКИ

2,4

12.

С102012

ПИЩИКИ - БЕЗУГЛЯКИ

3,0

13.

С102013

 ВОРОНИЧI - ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ

5,0

14.

С102014

/ ВОРОНИЧI-ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ/- АНДРIЇВКА

5,0

15.

С102015

ПИЩИКИ - РУДА

6,2

16.

С102016

ЯБЛУНІВКА-ШАМРАЇВКА

3,0

 17.

С102017

/М.ПОЛОВЕЦЬКЕ-ШАМРАЇВКА/-ЦУКРОЗАВОД

2,5

 18.

С102018

ТАРАСІВКА- ТХОРІВКА                           

3,2

 19.

С102019

ПИЩИКИ - ФУРСИ                        

3,5

 

Всього:

 

76,4

ІІІ

Комунальні дороги

525,0

 

4.9. Інфраструктура торгівлі та послуг

4.9.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування

Станом на 01.01.2021 року населенню громади надавали торговельні послуги 303 підприємства роздрібної торгівлі, з них 132 продовольчих магазинів, 144 непродовольчих магазинів та 27 кіосків.  Налічується 28 підприємств ресторанного господарства різних форм власності розрахованих на понад4 тис. посадкових місць. В м. Сквира працює два магазини мережевої торгівлі АТБ та Фора.

Згідно з індексомцін, в річному численні ціни на продукти харчування зросли на 39,7% в травні –це найбільше зростання цін за місяць з жовтня 2010 року. Він свідчить, що ціни на продукти зростали 12 місяців поспіль.Через різке здорожчання усіх складових, наразі індекс цін на продукти найвищий з вересня 2011 року.

 

4.9.2. Туристична інфраструктура

Туристична галузь на території Сквирської міської територіальної громади проходить період становлення. Наразі реалізовано проєкт «Патріотичні екскурсії Київщини» - «Стежками незвіданої Сквирщини», що увійшли до трійки кращих робіт. Розроблено 7 туристичних маршрутів.

 

Таблиця 22.Перелік об’єктів культурної спадщини, які знаходяться на території Сквирської міської територіальної громади

 

№№

п/п

Назва населеногопункту, де

знаходиться об’єкт

Назва пам’ятника

Дата відкриття

чи заміни пам’ятника

Технічний стан

Примітка

Пам’ятники архітектури та містобудування

1

м.Сквира,  вул.Незалежності, 141

Чоловіча гімназія (мур.)

ХІХ ст.

В задовільному стані

Охороннийномер 78-кв

(ріш.облвиконкому

від 24.04.1990№ 67)

2

м.Сквира, вул. Максима Рильського, 32

Особняк Бабаєва (мур.)

1911 рік

В задовільному стані

Охороннийномер 79-кв

(ріш.облвиконкому

від 24.04.1990№ 67)

3

м.Сквира,провул. .Каштановий, 8

Будинок Сквирської земської управи (мур.)

1911-1912 роки

В задовільному стані

Охороннийномер 81-кв

(ріш.облвиконкому

від 24.04.1990№ 67)

4

м.Сквира пл. Героїв Небесної Сотні, 15

Будинок 1-го повітового дворянського зібрання 1918 року (мур.)

ХІХ ст.

Аварійний

Охороннийномер 1299

(ріш.облради

від 23.01.2003

№ 068-06-ХХІV)

5

м.Сквира, вул.Максима Рильського,  65

В’язниця  (мур.)

ХІХ ст.

В задовільному стані

Нововиявлений

6

м.Сквира, вул.Незалежності, 11

Житловий будинок (мур.)

ХІХ ст.

В задовільному стані

Нововиявлений

7

м.Сквира, вул.Незалежності, 13

Житловий будинок (мур.)

ХІХ ст.

В задовільному стані

Нововиявлений

8

м.Сквира, вул.Київська 1

Житловий будинок (мур.)

1903 рік

В задовільному стані

Нововиявлений

9

м.Сквира, вул.Максима Рильського

Будинок в якому жив і працював видатний український поет М.Т.Рильський

1965 рік

В задовільному стані

Охороннийномер 1296

(ріш.облради

від 23.01.2003

№ 068-06-ХХІV)

10

м. Сквира, вул.Гоголя

Чотирикласна вище, початкове училище

 

 

 

11

м.Сквира, вул.М. Рильського

Будинок у якому в червні 1920 року жив Герой громадянської війни Г.І. Котовський

 

 

 

12

с.Антонів

Водяний млин (мур.)

ХІХ ст.

 

нововиявлений

13

с.Буки

Водяний млин (мур.) Абрамовича

 

 

нововиявлений

14

с.Тхорівка

Садибний будинок родини Страшинських(мур)

1845-1846 рр.

 

нововиявлений

15

с.Тхорівка

Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва родини Страшинських (мур.)

ХІХ ст.

Потребує реставрації

нововиявлений

16

с.Шамраївка

Водяний млин (мур)

1907 рік

 

Охороннийномер 85-кв

(ріш.облвиконкому

від 24.04.1990№ 67)

17

м.Сквира, вул.Богачевського

Костьол св.ІоанаНепомнящаго (мур)

1885 рік

незадовільний

нововиявлений

18

с.Антонів

Усипальниця родини Підгірських (мур)

1806 рік

Потребує реставрації

Охороннийномер 82-кв

(ріш.облвиконкому

від 24.04.1990№ 67)

19

с.Безпечна

Костьол (кладовище)

1915 рік

Задовільний

нововиявлений

20

с.Кривошиїнці

Церква Вознесіння Господнього збудована в 1842 році.Дерев’яна дзвіниця церкви збудована в 1868 році (діюча)

1838 рік

 

Охороннийномер 83-кв

(ріш.облвиконкому

від 24.04.1990

№ 67 УПЦ МП 1991)

21

с.Селезенівка

Свято-Троїцька церква (споруджена в середині ХІХ ст.) (діюча)

1863 рік

Задовільний потребує реставрації

Охороннийномер 84-кв

(ріш.облвиконкому

від 24.04.1990№ 67 УПЦ МП 1991)

22

с.Шамраївка

Церква Святого Спиридона Тримофійського (збудована в 1849 році) (діюча)

1849 рік

задовільний

Охороннийномер 944

(постанова РМ 06.09.1979 № 442 УПЦ МП 1991)

Пам’ятки археології

1

м. Сквира куток Піски

Поселення III-V ст. та ХІІ-ХІІІ ст.н.е. є джерелом вивчення розвитку черняхівської культури на Середньому Пороссі

 

 

2

м. Сквира

Поселення III-V ст. н.е. є джерелом вивчення розвитку черняхівської культури на Середньому Пороссі

 

 

3

с.Антонів

Курган III–І тис.н.е.надлишки споруд над давнім похованням

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

4

с.Антонів

Курганна група 4-х курганів II–І тис.н.е.(епоха бронзи)

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

5

с. Антонів

Городище і селище (давня Русь).

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

6

с. Антонів

Поселення II ст. до н.е., ХІ-ХIII, ХV-ХVIIIст.н.е.

 

 

7

с. Антонів східна частина

Поселення ІІІ-V ст. н.е. є джерелом вивчення розвитку черняхівської культури на Середньому Придніпров’ї

 

 

8

с. Антонів східна околиця.

Поселення III-Vст.н.е.є джерелом вивчення розвитку черняхівської культури на Середньому Придніпров’ї

 

 

9

с. Антонів південно-західна частина села.

Поселення VІ-ІХ ст. н.е. є джерелом вивчення розвитку ранньослов’янських племен на Середньому Придніпров’ї

 

 

10

с. Антонів східна околиця.

Поселення І тис. до н.е. є джерелом вивчення розвитку племен раннього залізного віку на Середньому Придніпров’ї.

 

 

11

с. Антонів

Поселення III-ІV ст. до н.е.(черняхівська культура)

 

 

12

с. Антонів

Поселення І тис. до н.е.

 

 

13

с. Антонів південно-східна околиця села.

Поселення І тис. до н.е. є джерелом вивчення розвитку племен раннього залізного віку на Середньому Придніпров’ї.

 

 

14

с. Буки (пам’ятка національного значення)

Городище «Бакожин» ХII-ХIII ст. н.е.

 

 

15

с. Буки (пам’ятка національного значення)

Поселення ХІ-ХIII ст.

 

Рішення виконкому Київської облради № 67 від 24.04.1990 року

16

с. Буки (пам’ятка національного значення)

Поселення ХІ-ХІІ ст. н.е.(вивчення історії древніх слов’ян).

 

 

17

с.Буки «Строковий ліс»

Курганний могильник ХІ-ХII ст.

 

Рішення виконкому Київської облради № 67 від 24.04.1990 року

18

с. Буки «Урочище могилки»

Курганний могильник ХІ-ХII ст.

 

Рішення виконкому Київської облради № 67 від 24.04.1990 року

19

с. Буки (пам’ятка національного значення)

Ґрунтовий могильник Багожин ХІ-ХП ст.

 

 

20

с. Буки (пам’ятка національного значення)

Ґрунтовий могильник Глинище ХІ-ХIIст.до н.е.

 

 

21

с. Горобіївка

Курган ІІІ тис. до н.е.-І тис.до н.е.

 

 

22

с. Лаврики на північ від села.

Поселення ІІІ-V ст. н.е.є джерелом для вивчення розвитку черняхівської культури на Пороссі

 

 

23

с.Домантівка північно-східна околиця села.

Поселення ІІІ-V ст. н.е. є джерелом для вивчення  черняхівської культури на Середньому Придніпров’ї

 

 

24

с.Домантівка в центрі села.

Поселення ІІІ-V ст. н.е. є джерелом для вивчення розвитку черняхівської культури на Пороссі

 

 

25

с.Ямиу північній околиці села.

Курган ІІІ тис. до н.е.-І тис. до н.е.

 

 

26

с. Ями в центрі села біля дороги Селезенівка-Самгородок

Поселення ІІІ-ІV ст. до н.е.(черняхівська культура)

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

27

с. Ями в 600 м. на захід від села до Нової Петрівки

Поселення ІІІ-ІV ст. до н.е.(чорноліська,черняхівська культури)

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

28

с. Ями західна околиця села біля дороги на Квітневе.

Поселення ІІ тис. до н.е.

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

29

с.Ямив 100 м. на захід від села в урочищі «Руда».

Поселення ІІ тис. до н.е,ІІІ-ІV ст. до н.е.

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67 

30

с.Дулицьке східна частина села.

Поселення ІІІ-V ст. н.е. є джерелом для вивчення  черняхівської культури на Середньому Придніпров’ї

 

 

31

с.Дулицьке північно-західна околиця села.

Поселення ІІІ-V ст. н.е. є джерелом вивчення черняхівської культури на Середньому Придніпров’ї

 

 

32

с.Кам’яна Гребля

Поселення ІІІ-V ст. н.е. є джерелом вивчення розвитку черняхівської культури

 

 

33

с.Кам’яна Гребля східна околиця села.

Поселення І тис. до н.е.ХІ ст. н.е. є джерелом для вивчення племен раннього залізного віку та древньоруського часу на Пороссі

 

 

34

с.Кам’яна Гребля південно-західна околиця села.

Поселення І тис. до н.е. є джерелом для вивчення племен раннього залізного віку на Середньому Придніпров’ї

 

 

35

с.Кам’яна Гребля

Курган ІІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

 

36

с.Красноліси у південній окраїні села.

Курган ІІ- І тис. до н.е. представляє собою  матеріали по вивченню племен епохи бронзи.

 

 

37

с.Красноліси

Курган ІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

 

38

с.Красноліси

Курган ІІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

 

39

с.Кривошиїнці

Курганна група ІІІ тис. до н.е.І тис. н.е.

 

 

40

с.Кривошиїнці

Курганна група ІІІ тис. до н.е.- І тис.н.е.

 

 

41

с.Кривошиїнці  центр села.

Курган  ІІ- І тис. до н.е. є джерелом для вивчення племен епохи бронзи

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

42

с.Кривошиїнці південно-східна околиця села.

Курган ІІ– І тис.  до н.е. є джерелом для вивчення племен епохи бронзи

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

43

с.Кривошиїнці

Курганна група ІІІ тис. до н.е.- І тис.н.е.

 

 

44

с.Кривошиїнці

Поселення ІІ тис. до н.е. є джерелом вивчення розвитку племен раннього залізного віку на Середньому Придніпров’ї

 

 

45

с. Тарасівка

Курганна група ІІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

 

46

с.НоваПустоварівка

Поселення

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

47

с.Рибчинці

Курган ІІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

48

с.Ульянівка ,на полі в 450 м від кодону Вінницької області.

Курганна група з 3-х курганів ІІІ – І тис.до н.е. є надмогильним спорудженням над давнім похованням.

 

 

49

с.Оріховець

Курган ІІІ тис. до н.е. – І тис. н.е.

 

 

50

с.Пустоварівка

Курган ІІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

 

51

с.Пустоварівка

Курган ІІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

 

52

с.Пустоварівка

Курган ІІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

 

53

с.Пустоварівка

Курган ІІІ тис. до н.е.- І тис. н.е.

 

 

54

с.Пустоварівка північно-західна околиця села.

Поселення ІІІ- V ст. н.е. являє собою джерело для вивчення черняхівської культури.

 

 

55

с.Новий Шлях

Курганна група ІІІ тис. до н.е.-І тис. н.е. 

 

 

56

с.Новий Шлях

Курганна група ІІІ тис. до н.е.-І тис. н.е. 

 

 

57

с.Самгородок

Курган ІІІ тис. до н.е. І тис. н.е.

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

58

с.Самгородок

Курган ІІІ тис. до н.е. І тис. н.е.

 

 

59

с.Самгородок

Поселення «Доба бронзи»

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

60

с. Селезенівка південно-східна околиця села.

Поселення VIII-IХ ст.н.е. є джерелом для вивчення слов’янських пам’яток типу Лука-Райковецька на Середньому Придніпров’ї

 

 

61

с. Селезенівка на південний захід від села.

Поселення І тис. до н.е. є джерелом для вивчення розвитку племен раннього залізного віку на Середньому Придніпров’ї

 

 

62

с. Тхорівка

Курган III тис. до н.е., І тис. н.е.

 

 

63

с. Таборів східна околиця села.

Поселення III-V ст. н.е. являє собою джерело для вивчення черняхівської культури на Середньому Придніпров’ї

 

 

64

с. Таборів західна частина.

Поселення III-V ст. н.е.являє собою джерело для вивчення черняхівської культури на Середньому Придніпров’ї

 

 

65

с. Таборів

Городище і селище УІ-У ст. до н.е., ХII-ХIII ст. до н.е.

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

66

с. Таборів

Городище ХII-ХIII ст., ХVII-ХVIIIст. до н.е.

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

67

с. Таборів

Курган III тис. до н.е. – І тис. до н.е.

 

Рішення Київського облвиконкому від 24.04.1990 року № 67

68

с.Шаліївка північна околиця села

Курган II– І тис. до н.е. є джерелом вивчення племен бронзової доби- раннього заліза.

 

 

69

с. Шамраївка

Курган III тис. до н.е. – І тис. до н.е.

 

 

70

с. Шамраївка

Курган III тис. до н.е. – І тис. до н.е.

 

 

71

с. Шамраївка на північно-східній околиці села.

Курган II – І тис. до н.е. є джерелом вивчення племен бронзової доби

 

 

72

с. Шамраївка

Городище і селище «доба бронзи» ХІ-ХIII ст. до н.е.

 

 

73

с. Шапіївка

Поселення І тис. до н.е. є джерелом для вивчення розвитку племен раннього залізного віку на Середньому Придніпров’ї

 

 

 

 

4.10. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура

Станом на 01.01.2021 року на території Сквирської міської ради функціонує 3 комунальних підприємства, що надають житлово-комунальні послуги у територіальній  громади.

Робота підприємств спрямована на забезпечення надання населенню якісних житлово-комунальних послуг, реконструкцію систем водопостачання та водовідведення для забезпечення населення питною водою, розвиток послуг у сфері поводження з відходами.

4.10.1. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі

Таблиця 23. Водопостачання та водовідведення

Показники

2019

2020

Протяжність мереж водопостачання, км

62,6

63,2

Протяжність мереж водовідведення, км

33,0

33,0

Споживання питної води, тис. м3 – всього, у тому числі:

307,4

308,1

- населення

282,3

282,5

- підприємства

25,1

25,6

Обсяг водовідведення, тис. м3

143,8

151,8

 

Таблиця 24. Газопостачання

Показники

2016

2017

2018

2019

2020

Протяжність мереж, км

-

-

-

-

-

Споживання газу, тис. м3 - всього,
у тому числі:

 

23132,502

 

20317,731

 

16512,332

 

20384,108

 

20041,658

- населення

15845,015

15117,862

15313,352

15599,445

12058,393

- підприємства

7287,487

5199,869

1198,980

4784,663

7983,265

 

4.11. Соціальна інфраструктура

4.11.1. Мережа закладів освіти

Одним із пріоритетів Сквирської міської територіальної громади є забезпечення надання якісних послуг у галузі освіти. Основна увага була зосереджена на створенні належних умов функціонування навчальних закладів різних типів, покращення їх матеріально-технічного стану, забезпечення педагогічними кадрами, наданні якісних освітніх послуг, сприяння інноваційного розвитку освітнього середовища, вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх закладів відповідно до потреб громади, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

В освітній системі територіальної громади функціонує 22 заклади загальної середньої освіти(6 міських закладів та 16 сільських), 8 закладів дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти (районний центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа), дитячий будинок для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 класи заочної форми навчання працюють при Сквирській загальноосвітній школі №1 та Сквирський районний інклюзивно-ресурсний центр.

Загальна кількість учнів 1-11 класів – 3267 учнів, із них першокласників – 278 учні.

Різними формами дошкільної освіти  охоплено 894 дитини віком від 0 до 6 років, що  становить 56% від загальної кількості дітей цього віку. Діти віком від 3 до 6 років охоплені суспільним дошкільним вихованням на 85%.

Усі діти п’ятирічного віку охоплені різними формами дошкільної освіти.

Для дітей із вадами фізичного та розумового розвитку організовано індивідуальне навчання (33 учні). Відкрито інклюзивні класи на базі Сквирського ЗЗСО №1, Сквирського академічного ліцею №2, Сквирського ЗЗСО №3, Сквирського академічного ліцею інформаційних технологій «Перспектива», Самгородоцького ЗЗСО, Кривошиїнського НВК, Буківського НВК, Дулицького НВК, організовано роботу інклюзивних дошкільних груп  у Чубинецькому НВК та Сквирському ЗДО №6. У цих закладах освіти оновлено матеріально-технічну базу. Для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, виділено додаткові корекційно-розвиткові години.

 

 

Таблиця 25. Заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти та позашкільної освіти

 

Показники

2021

Кількість закладів дошкільної освіти, одиниць

8

Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, осіб

860

Кількість закладів загальної середньої освіти, одиниць

21

Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, осіб

3267

Кількість вчителів у закладах загальної середньої освіти, осіб

405

Кількість закладів позашкільної освіти, одиниць

2

 

Таблиця 25-1. Перелік та опис закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти та позашкільної освіти.

 

№ п/п

Назва та місце розміщення

Рік побудови

Проектна потужність

Наповненість

Основна проблема

 1.  

 Антонівський НВК

1969

320

51

Облаштування пожежної сигналізації.

Капітальний ремонт (завершення заміни вікон).

 1.  

Буківський НВК

1987

108

89

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт даху. Облаштування спортивного майданчика.

 1.  

Горобіївський НВК

1965

320

106

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (утеплення фасаду). Облаштування спортивного та ігрового майданчиків.

 1.  

Дулицький НВК

1977

560

85

Облаштування пожежної сигналізації. Ремонт відмостки.

 1.  

Кривошиїнський НВК

1959

560

105

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (завершення заміни вікон, утеплення фасаду). Облаштування прибудинкової території.

 1.  

Оріховецький НВК

1968

520

62

Облаштування пожежної сигналізації.

 1.  

Пустоварівський НВК

1968

560

112

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт даху та частини другого поверху.

 1.  

Самгородоцький ЗЗСО

1971

560

147

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт харчоблоку.

 1.  

Шамраївський НВК

1979

560

236

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт харчоблоку.

 1.  

Сквирський академічний ліцей №2

1966

560

606

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (утеплення фасаду, заміна даху). Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку. Облаштування прибудинкової території, облаштування спортивного майданчику. Добудова актового залу та навчальних кабінетів.

 1.  

Сквирський ЗЗСО №3

1962

320

429

Капітальний ремонт харчоблоку. Капітальний ремонт (утеплення фасаду). Облаштування спортивних ігрових майданчиків.

Капітальний ремонт спортивного залу.

 1.  

Сквирський академічний ліцей ІТ «Перспектива»

1981

360

245

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (утеплення фасаду, завершення заміни вікон). Облаштування ігрового майданчика. Добудова спортивного залу.

 1.  

Сквирський НВК №5

1968

320

100

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (завершення заміни вікон). Капітальний ремонт даху. Облаштування спортивного майданчика. Капітальний ремонт (облаштування приміщення для другої дошкільної групи).

 1.  

Сквирський академічний ліцей

1911

640

385

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (завершення заміни вікон). Капітальний ремонт їдальні, харчоблоку та підвальної частини.

 1.  

Малолисовецький НВК

1972

320

62

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (завершення заміни вікон).

 1.  

Рудянська філія Шамраївського НВК

1966

320

87

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (утеплення фасаду).

 1.  

Чубинецький НВК

1968

192

44

Облаштування пожежної сигналізації.

 1.  

Сквирський ЗДО №1

1945

75

84

Облаштування пожежної сигналізації. Добудова підсобного приміщення.

 1.  

Сквирський ЗДО №2

1966

165

146

Капітальний ремонт (завершення заміни вікон). Капітальний ремонт даху та утеплення фасаду. Облаштування прибудинкової території. Облаштування ігрових майданчиків.

 1.  

Сквирський ЗДО №3

1975

75

42

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт харчоблоку. Облаштування ігрових майданчиків.

 1.  

Сквирський ЗДО №6

1978

280

190

Капітальний ремонт даху. Капітальний ремонт харчоблоку. Облаштування ігрових майданчиків.

 1.  

Рудянський ЗДО

1958

40

55

Капітальний ремонт (утеплення фасаду). Капітальний ремонт частини даху.

 1.  

Сквирський ЦДЮТ

1987

-

2030

Облаштування пожежної сигналізації. Капітальний ремонт (заміна вікон, утеплення фасаду, ремонт даху та відмостки).

 1.  

Сквирська ДЮСШ

1976

-

449

Капітальний ремонт спортивного залу та душових.

 1.  

Сквирський дитячий будинок «Надія»

1969

25

16

Капітальний ремонт (утеплення фасаду)

 

4.11.2. Мережа закладів охорони здоров’я

Усі мешканці громади можуть отримати первинну та невідкладну медичну допомогу в  КНП СМР «Сквирський МЦПМСД» та КНП СМР «Сквирська ЦМЛ». У структурі закладів сімейної медицини працює 8 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 28 фельдшерських пунктів, 3 ФАПи-ФП,  7  пунктів здоров»я.  

В 2020 році на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» договору з НСЗУ, рішенням районної ради створено службу паліативної допомоги населення району. На виконання цього рішення  в лікарні створено палати паліативної допомоги та мультидисциплінарну мобільну бригаду надання паліативної допомоги на дому.

 

4.11.3. Заклади культури

На території Сквирської міської територіальної громади налічується 35 клубних закладів культури, 37 бібліотек, 1 міський народний краєзнавчий музей, Сквирська дитяча школа мистецтв.

 Заклади культури працюють з метою створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб, організації змістовного дозвілля населення громади, максимальний охват мистецькою освітою дітей та юнацтва, доступу до інформації та культурних цінностей.

Пріоритетність напрямків роботи закладів культури визначають культурно-творча, виховна, інформаційна, пізнавальна, розважальна, методична функції.

Розроблено проектні ідеї, які дозволять ефективно реалізувати пріоритетні завдання Стратегії розвитку: капітальний ремонт покрівлі Сквирського міського будинку культури (виготовлена проектно-кошторисна документація на ремонт покрівлі); капітальний ремонт опалювальної системи Сквирського міського будинку культури; виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж автоматичної пожежної сигналізації приміщення міського будинку культури та подальше виконання даних робіт; модернізація матеріально-технічної бази клубних закладів громади та забезпечення утримання приміщень клубних закладів в належному технічному стані, своєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів.

Нагальним залишається питання переведення Сквирського міського народного краєзнавчого музею у інше приміщення.

Для більш повноцінного забезпечення потреб користувачів бібліотечної системи потребують вирішення наступні питання: переведення центральної міської та центральної дитячої бібліотек у інше приміщення; проведення капітальних ремонтів приміщень  установ сіл: Буки, Кривошиїнці, Самгородок; комплектування книжкового фонду установ системи новими актуальними виданнями; передплата періодичних видань; забезпечення комп’ютерною технікою; оновлення матеріально-технічної бази бібліотек; вирішення питання опалення 30 книгозбірень системи.

 

Таблиця 26. Місткість споруд культурно-спортивного призначення

Споруда

Скільки відвідувачів вміщує

Події чи заходи, що викликають найбільший приплив гостей

Сквирський міський народний краєзнавчий музей

50

Новорічно-різдвяні заходи для дітей та жителівгромади;екскурсії та виставки, присвячені масовим святам – Колодія, Міжнародному жіночому дню 8 Березня, Міжнародному дню вишиванки, Міжнародному дню захисту дітей, Дню молодітощо;розважальнітеатралізованіпрограми для дітей і дорослих; відбірковіобласніконкурси (за жанрами); ювілейнідати, державнісвята;літературно-мистецьке видавничеоб’єднання«Сквирія»;зустрічі з відомими людьми: письменниками, митцями, художниками тощо;різноманітні майстер-класи;інформаційнігодинидля ознайомлення зукраїнськиминаціональнимитрадиціями, звичаями та культурою для дітей тажителівгромади;краєзнавчізустрічі;заходипатріотичногоспрямування.

Сквирський міський будинок культури

та сільські клубні установи громади

500

 

 

9350

 

Всеукраїнські та місцеві конкурси і фестивалі за жанрами: фестиваль «Різдвяна зірка», фестиваль військово-патріотичної творчості «Пам’ять серця», регіональний сільський фольклорний фестиваль «Пісня рідного краю», конкурс читців-аматорів «Натхненна душа Кобзаря», дитячий фестиваль виконавців естрадної пісні «Перший крок», відкритий молодіжний фестиваль-конкурс сучасної патріотичної пісні «Шамраївські зорі» (с. Шамраївка), Відкритий Всеукраїнський фестиваль «Ми – діти твої, Україно!» (с. Пустоварівка); огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності сільських закладів культури «Таланти, твої Сквирщино». Культурно-масові заходи з відзначення державних свят, знаменних, пам’ятних дат та ювілейних подій: новорічно-різдвяні заходи, андріївські вечорниці, Івана Купала, святкові концерти до Дня Святого Миколая, Міжнародного жіночого дня, Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги, Міжнародного дня захисту дітей, Всеукраїнського дня вишиванки, Дня матері, Дня молоді, Дня Незалежності України, Дня міста та дні села.

Сквирська центральна міська бібліотека 

17

Літературний конкурс патріотичної поезії «Сильні духом, вільні серцем працюють поруч», засідання літературного об’єднання «Сузір’я»: літературний експрес, краєзнавча година, поетичне свято, поетична сторінка, презентація творчих надбань літераторів краю; презентації книг знаних краєзнавців; майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва; заходи з відзначення державних свят та подій; цикл заходів у парку вихідного дня тощо.

Сквирська центральна дитяча  бібліотека

20

Щорічна літературна акція «Читання з воїном»; літературні розваги на відкритому майданчику; засідання клубу за інтересами «Знай. Люби. Бережи.»; цикл заходів у парку вихідного дня в рамках якого: веселі книжкові старти; читальний зал на дитячих майданчиках; конкурс казок; літературно-розважальна «галявина»; презентації нових книг; пізнавально-розважальні заходи; конкурси; тощо.

Бібліотеки - філії

452

Участь у літературному конкурсі патріотичної поезії «Сильні духом, вільні серцем працюють поруч»; організація діяльності клубів за інтересами; проведення заходів з відзначення державних свят та подій, а також популяризація звичаїв, традицій та обрядів українського народу, екологічних знань, вивчення і популяризація історії рідного краю, творчих надбань літераторів – земляків, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх етичний та естетичний розвиток тощо.

Сквирська дитяча школа мистецтв

280

Фестиваль мистецтв «Чарівна ліра» до Дня Святого Миколая. Святкові концерти до державних свят, знаменних, пам’ятних дат та ювілейних подій: Міжнародному жіночому дню 8 Березня, Дню Європи, Всесвітньому днювишиванки, Івана Купала, тощо. Сольні концерти учнів та персональні виставки художників школи; розважальні театралізовані,музичні програмидля дітей. Відбіркові  обласні фестивалі-конкурси (за жанрами); обласні академічні концерти, обласні  святкові заходи (етнографічний фестиваль «Масляна, Колодій»).Районний конкурс читців до дня народження Т.Г.Шевченка; концертні номери, майстер-класи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виставки в парку вихідного дня.

 

 

4.12. Стан навколишнього природного середовища

Стан довкілля Сквирської міської територіальної громади можливо характеризувати як частково задовільний. Стан поводження з побутовими відходами на території громади є налагодженим.

Послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ) надає комунальне підприємство «Сквирське комунальне господарство». Охоплення населення послугами зі збирання ТПВ становить 51% населення м. Сквира та йде процес запровадження збору та вивозу ТПВ в сільських населених пунктах громади.

Існуюча система поводження з побутовими відходами на території Сквирської міської територіальної громади характеризується:

- середнім рівнем охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів;

– недостатньою кількістю, фізичним зносом наявного обладнання для транспортування побутових відходів, що не дозволяє надавати послуги з вивезення побутових відходів на належному рівні;

-відсутністю роздільного збирання побутових відходів, у тому числі небезпечних відходів у складі побутових;

- відсутністю підприємства з переробки сміття;

- відсутністю правовстановлюючих документів на земельну ділянку полігону ТПВ;

- відсутністю огородження території полігону ТПВ та твердого дорожнього покриття по території полігону ТПВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SWOT-аналіз – висновки

SWOT-аналіз Сквирської міської територіальної громади

 

SWOT-аналіз Сквирської міської територіальної громади проведено з урахуванням стану та тенденцій розвитку громади, актуальних проблемних питань галузей господарського комплексу та соціальної сфери. Також проаналізувавши статистичну інформацію описово-аналітичної частини (соціально-економічного аналізу розвитку громади), результати опитування думки мешканців громади та підприємців, пропозицій наданих членами робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Сквирської міської  територіальної громади на період до 2027 року визначено такі сильні й слабкі чинники (сторони) та можливі зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший соціальний та економічний розвиток для МТГ.

 

Таблиця 27. Результати SWOT-аналізу

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Адміністрація

- прогресивна, дієва тацілеспрямована місцева влада;

- інформування громади пророботу та прийняття рішення владичерез наявні інформаційні ресурси;

- створення Центрунадання адміністративних послуМ.

- недостатність власних  фінансових ресурсів для забезпеченнясистемного соціально-економічного розвитку громади;

- недостатній зворотній зв’язок адміністрації з  громадою;

- відсутність сучасних аналітичних систем збору, обробки та моніторингу даних для забезпечення більш ефективних процедур ухвалення управлінських рішень та використання ресурсів громади.

2. Економіка

- наявність великої кількості землі,що придатна для обробітку та вирощування екологічних с/г культур;

- розвинена транспортна мережа;

- наявність об’єктів нерухомості, доступних для інвестування;

- значна частка працездатного населення;

- налагоджена співпраця з фермерами та фермерськими господарствами.

- відтік молоді,висококваліфікованої робочої силиу великі міста та за кордон;

- недостатня кількість робочих місць;

- відсутність SMART-управління земельними ресурсами, зокрема відсутність інвентаризації земельних ресурсів;

- відсутні умови для розвитку переробної промисловості (кредитна політика та інше).

3. Інфраструктура

-  наявність розгалуженої мережі електропостачання,

 міського водопостачання, газопостачання;

- розвинена транспортна мережа:дві автодороги загальнодержавного значення, м.Сквира розташована залізнична станція «Сквира» Південно-Західної залізниці;

- встановлення системи відеоспостереження в громаді.

-  застаріла на 80% матеріально-технічна база комунальних підприємств;

-  зношеність на 85% переважної більшості інженерних мереж;

- дорожнє покриття, зокрема, в сільській місцевості, потребує ремонту;

- недостатньо розвинена інфраструктура безпеки;

- недостатньо розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля мешканців сільських населених пунктів громади;

- тротуари  в незадовільному стані, або взагалі відсутні;

-відсутність велосипедних доріжок та стоянок для них.

4.Освіта

- наявність інфраструктури закладів освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів;

-наявність висококваліфікованих педагогічних кадрів .

 

- відсутність альтернативних видів освіти;

- невідповідність потужностей, на які розраховані навчальні заклади в сільській місцевості кількості дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають у сільських населених пунктах;

- відсутність закладів вищої освіти.

5.Медицина

- розвинута система медичних установ;

- значна підтримка закладів охорони здоров’я місцевою владою.

- недостатній рівень медичного обслуговування через дефіцит кваліфікованих спеціалістів, забезпеченість становить 74%;

- застаріледіагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів;

- відсутність механізму оплати за надані медичні послуги в закладах  охорони здоров’я.

6.Культура та спорт

- збережена ефективна  мережа закладів культури;

 • налагоджені міжкультурні зв’язки;
 • візитівка громади- колективи народної творчості, як об’єкт збереження місцевого фольклору;
 • вільний доступ до мистецької освіти та гурткової роботи.

- 90% закладів культури потребують модернізації;

- недостатня кількість культурно-мистецьких заходів в сільських населених пунктах;

- 60%  не забезпеченість молодих кваліфікованих кадрів;

- недостатнє впровадження креативної культурної індустрії.

 

7. Навколишнє середовище та туризм

- наявність природних об’єктів, в т.ч. корисних копалин, лісових масивів,  6обєктів природно-заповідного фонду;водних ресурсів

- наявність  туристичних об’єктів, в т. ч. пам’яток архітектури;

- розроблено7 туристичних маршрутів.

- забруднюваність навколишнього

середовища твердими побутовими

відходами;

- відсутній екологічний аудит

- наявність промислових підприємств;

- неналежна робота очисних споруд;

- інфраструктура туризму не вдосконалена до сучасних вимог та законодавства.

Можливості

Загрози

Економіка

- тенденція розвитку та популяризації використання альтернативної енергетики;

- стійкий попит  та тенденція розвитку вирощування екологічної  сільськогосподарської продукції ;

- популяризація створення технопарків, індустріальних парків;

- доступність  програм міжнародної технічної допомоги.

- військовий конфлікт на Сході;

- відтік людських ресурсів через міграцію;

- знецінення національної грошової

одиниці;

- зростання цін на енергоносії;

-наслідки пандемії COVID-19

- відкриття ринку землі.

Регіональні та міжнародні контакти

-розширення міжрегіональнихзв’язків;

-участь у державних проєктах та  проєктах міжнародної фінансово-технічної допомоги.

- конкуренція з іншими містами та

громадами.

Демографічна ситуація

- запровадження нових держаних та ринкових механізмів щодо підвищення рівня та якості життя;

-забезпечення гідної праці та її відповідної оплати;

- забезпечення якісного медичного обслуговування;

- доступна та якісна освіта.

- погіршення демографічної ситуації: старіння громади, низька народжуваність.

Навколишнє середовище та туризм

- Розвиток внутрішнього туристичного ринку

- вдале природно-географічне  місце розташування громади.

- забруднення навколишнього середовища, зокрема наближеність до зони ЧАЕС;

- негативні наслідки зміни клімату.

Для сильних сторін Сквирської громади важливо поєднання можливостей для розвитку сфери рекреації з хорошим транспортним сполученням з доволі розвинутою промисловістю, наявністю достатньо розвиненої мережі навчальних закладів, системи медичних установ, розвиненої мережі закладів культури.

Наявність потужних підприємств, їх розвиток та розширення потужностей зумовлюють соціальну активність місцевого населення, що проявляє себе як в громадській сфері, так і економіці. Це дозволяє громаді отримувати суттєві надходження до бюджету та забезпечувати надання визначеного законодавством України переліку публічних та соціальних послуг.

Слід відмітити і низку локальних факторів, що посилюють унікальність вищезазначених: великі площі землі, що придатні для обробітку та вирощування с/г культур (переважно чорноземи) та водні ресурси, наявність об’єктів, доступних для інвестування та земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками в поєднанні з екологічно чистим регіоном та достатньою наявністю природних ресурсів може сприяти позитивній динаміці розвитку Сквирської громади.

Серед негативних факторів найзагрозливішими є негативні демографічні тенденції, зокрема в сільських місцевостях, природнє скорочення населення, недостатня кількість робочих місць з належною оплатою праці, в результаті відбувається відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон. Недостатність власних (бюджетних) фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально- економічного розвитку громади.

Більшість навчальних закладів потребують впровадження заходів із теплореновації та підвищення енергоефективності, є невідповідність потужностей в сільських місцевостях, на які розраховані навчальні заклади.

Недостатній рівень медичного обслуговування, особливо дефіцит молодих кваліфікованих спеціалістів, застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів.

Проблема навколишнього середовища полягає у відсутності підприємства по переробці побутових відходів, відсутності екологічної свідомості громадян, нагальна потреба у капітальному ремонті  очисних споруд КП «СКВИР-ВОДОКАНАЛ», що стримує розвиток громади.

Підсумовуючи висновки SWOT варто зауважити, що в Сквирській міській територіальній громаді сильні сторони переважають над слабкими, хоча перелік останніх - великий. Є значна кількість загроз, але можливостей для успішного розвитку громади значно більше.

До проектів, що матимуть стратегічне значення, слід віднести: розвиток підприємств з переробки с/г продукції, розвиток альтернативної енергетики, вирощування екологічно чистої с/г продукції, розвиток тваринництва, підсобних господарств, створення технопарку, розвиток туристичної галузі та ін.

Участь у державних та закордонних проєктах із впровадження інноваційних підходів та співпраця з іншими об’єднаними громадами дасть змогу поліпшити економічний розвиток в  Сквирській міській територіальній громаді.

Зрештою, всі проєкти, що реалізовуватимуться, матимуть на меті створення максимально комфортних умов проживання на території громади, привабливих як для місцевих мешканців, так і для жителів інших міст, а також комфортних умов для залучення інвестицій.

 

VI.Здійснення Стратегічного вибору (аналіз порівняльних переваг, вибір типу Стратегії та моделі розвитку) за результатами SWOT-аналізу

 

SWOT-матриця є методом визначення конкурентних переваг, викликів, захищеності та ризиків, яка дозволяє виявити взаємозв'язки між внутрішніми чинниками – сильними та слабкими сторонами суб’єкта аналізу та зовнішніми впливами – можливостями та загрозами.

Далі подаються варіанти кореляцій між внутрішніми чинниками та зовнішніми впливами, які дозволяють в подальшому визначити стратегію дій для реалізації можливостей у використанні сильних сторін та зменшення ризиків впливу на слабкі сторони суб’єкта аналізу. Такі варіанти називаються стратегіями й їх може бути чотири, а саме:

Стратегія 1 - «Порівняльні (конкурентні) переваги». За допомогою матриці зв’язків між внутрішніми чинниками, а саме сильними сторонами суб’єкту, та зовнішніми впливами - можливостями, визначаються найбільш перспективні сторони, які краще за інших сприймають вплив зовнішніх факторів й дають сильніший поштовх соціально-економічному розвитку.

Стратегія 2 - «Виклики». В цьому випадку матриця зв’язків будується між слабкими сторонами суб’єкта та зовнішніми позитивними можливостями, які дозволяють зменшити вразливість суб’єкта.

Стратегія 3 - «Ризики». Матриця зв’язків між слабкими сторонами та загрозами дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні чинники) суб’єкта аналізу при впливі негативних зовнішніх факторів - загроз, тобто найбільш імовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку громади.

Стратегія 4 - «Захищеність». Матриця зв’язків між сильними сторонами суб’єкта та зовнішніми негативними впливами (загрозами) й дозволяє визначити які саме сильні сторони суб’єкта дозволяють нівелювати останні.

На схемах зазначено сильний вплив сторін. Саме ці зв'язки дозволяють визначити конкурентні переваги, виклики, захищеність та ризики при розробці стратегії розвитку області. Далі вони є основою для стратегічного вибору - формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.

 

 

 

Стратегія 1
Порівняльні переваги «сильні сторони - можливості»

Сильні сторони

Підтримують

Можливості

прогресивна, дієва та цілеспрямована місцева влада

 

тенденція розвитку та популяризації використання альтернативної енергетики

наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування екологічної с/г культур

 

 

 

стійкий попит  та тенденція розвитку вирощування екологічної  сільськогосподарської продукції

високий інтелектуальний потенціал в сфері АПК. Наявність високих технологій в галузі сільського господарства

 

значний транзитний потенціал та розвинена транспортна інфраструктура

 

популяризація створення технопарків, індустріальних парків

наявність об’єктів нерухомості, доступних для інвестування

 

доступність  програм міжнародної технічної допомоги

значна частка працездатного населення

 

розширення міжрегіональних зв’язків

налагоджена співпраця з фермерами та фермерськими господарствами

 

участь у державних проєктах та  проєктах міжнародної фінансово-технічної допомоги

наявність розгалуженої мережі електропостачання, міського водопостачання, газопостачання

 

запровадження нових держаних та ринкових механізмів щодо підвищення рівня та якості життя

розвинена транспортна мережа:   дві автомагістралі міжнародного значення, залізнична дорога

 

забезпечення гідної праці та її відповідної оплати

наявність інфраструктури закладів освіти

 

забезпечення якісного медичного обслуговування

наявність висококваліфікованих педагогічних кадрів

 

 

доступна та якісна освіта

зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів

 

розвиток внутрішнього туристичного ринку

розвинута система медичних установ

 

вигідне географічне  розташування громади

значна підтримка закладів охорони здоров’я місцевою владою

 

 

візитівка громади- колективи народної творчості, як об’єкт збереження місцевого фольклору

 

 

налагоджені міжкультурні зв’язки

 

 

наявність  туристичних об’єктів, в т. ч. пам’яток архітектури

 

 

 

 

Стратегія 2

Виклики «слабкі сторони – можливості»

 

Слабкі сторони

Зменшують

Можливості

недостатність власних  фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку громади

 

тенденція розвитку та популяризації використання альтернативної енергетики

відсутність сучасних аналітичних систем збору, обробки та моніторингу даних для забезпечення більш ефективних процедур ухвалення управлінських рішень та використання ресурсів громади

 

стійкий попит  та тенденція розвитку вирощування екологічної  сільськогосподарської продукції

відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон

 

популяризація створення технопарків, індустріальних парків

недостатня кількість робочих місць

 

 

доступність  програм міжнародної технічної допомоги

відсутність SMART-управління земельними ресурсами, зокрема відсутність інвентаризації земельних ресурсів

 

розширення міжрегіональних зв’язків

зношена інфраструктура ЖКГ; невідповідність потребами населення

 

участь у державних проєктах та  проєктах міжнародної фінансово-технічної допомоги

зношеність на 90% переважної більшості інженерних мереж

 

запровадження нових держаних та ринкових механізмів щодо підвищення рівня та якості життя

дорожнє покриття, зокрема, в сільській місцевості, потребує ремонту

 

забезпечення гідної праці та її відповідної оплати

недостатньо розвинена інфраструктура безпеки

 

забезпечення якісного медичного обслуговування

недостатньо розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля мешканців сільських населених пунктів громади

 

 

доступна та якісна освіта

відсутність альтернативних видів освіти

 

розвиток внутрішнього туристичного ринку

невідповідність потужностей, на які розраховані навчальні заклади в сільській місцевості

 

вдале природно-географічне  місце розташування громади

відсутність закладів вищої освіти

 

 

недостатній рівень медичного обслуговування через дефіцит кваліфікованих спеціалістів, забезпеченість становить 74%

 

 

застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів

 

 

90% закладів культури потребують модернізації

 

 

60%  не забезпеченість молодих кваліфікованих кадрів

 

 

недостатнє впровадження креативної культурної індустрії

 

 

проблема утилізації сміття (відсутність підприємств з його переробки)

 

 

наявність на території району потенційно небезпечного об’єкту -  хімскладу с/г добрив

 

 

інфраструктура туризму не вдосконалена до сучасних вимог та законодавства

 

 

 

Стратегія 3
Захищеність «загрози - сильні сторони»

 

Загрози

Зменшують

Сильні сторони

військовий конфлікт на Сході

 

прогресивна, дієва та цілеспрямована місцева влада

відтік людських ресурсів через міграцію

 

наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування екологічної с/г культур

знецінення національної грошової одиниці

 

розвинена транспортна мережа

зростання цін на енергоносії

 

наявність об’єктів нерухомості, доступних для інвестування

наслідки пандемії COVID-19

 

значна частка працездатного населення

відкриття ринку землі

 

налагоджена співпраця з фермерами та фермерськими господарствами

конкуренція з іншими містами та громадами

 

наявність розгалуженої мережі електропостачання, міського водопостачання, газопостачання

погіршення демографічної ситуації: старіння громади, низька народжуваність

 

розвинена транспортна мережа:   дві автодороги загальнодержавного значення, залізнична дорога

забруднення навколишнього середовища, зокрема наближеність до зони ЧАЕС

 

наявність інфраструктури закладів освіти

негативні наслідки зміни клімату

 

наявність висококваліфікованих педагогічних кадрів

 

 

зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів

 

 

розвинута система медичних установ

 

 

значна підтримка закладів охорони здоров’я місцевою владою

 

 

візитівка громади- колективи народної творчості, як об’єкт збереження місцевого фольклору

 

 

налагоджені міжкультурні зв’язки

 

 

наявність  туристичних об’єктів, в т. ч. пам’яток архітектури

 

Стратегія 4
Ризики «слабкі сторони - загрози»

 

Слабкі сторони

Посилюють

Загрози

недостатність власних  фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку громади

 

військовий конфлікт на Сході

відсутність сучасних аналітичних систем збору, обробки та моніторингу даних для забезпечення більш ефективних процедур ухвалення управлінських рішень та використання ресурсів громади

 

відтік людських ресурсів через міграцію

відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон

 

знецінення національної грошової одиниці

недостатня кількість робочих місць

 

 

зростання цін на енергоносії

відсутність SMART-управління земельними ресурсами, зокрема відсутність інвентаризації земельних ресурсів

 

наслідки пандемії COVID-19

застаріла матеріально-технічна база комунальних підприємств

 

відкриття ринку землі

зношеність на 90% переважної більшості інженерних мереж

 

конкуренція з іншими містами та

громадами

дорожнє покриття, зокрема в сільській місцевості, потребує ремонту

 

погіршення демографічної ситуації: старіння громади, низька народжуваність

недостатньо розвинена інфраструктура безпеки

 

забруднення навколишнього середовища, зокрема наближеність до зони ЧАЕС

недостатньо розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля мешканців сільських населених пунктів громади

 

негативні наслідки зміни клімату

відсутність альтернативних видів освіти

 

 

невідповідність потужностей, на які розраховані навчальні заклади в сільській місцевості

 

 

відсутність закладів вищоїї освіти

 

 

недостатній рівень медичного обслуговування через дефіцит кваліфікованих спеціалістів, забезпеченість становить 74%

 

 

застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів

 

 

90% закладів культури потребують модернізації

 

 

60%  не забезпеченість молодих кваліфікованих кадрів

 

 

недостатнє впровадження креативної культурної індустрії

 

 

забруднюваність навколишнього

середовища твердими побутовими

відходами

 

 

- відсутній екологічний аудит

 

 

інфраструктура туризму не вдосконалена до сучасних вимог та законодавства

 

 

 

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та можливостями найбільшу підтримку через реалізацію сприятливих можливостей мають такі сторони:

 • наявність природних ресурсів, потенційних рекреаційних зон, природно - ландшафтних об’єктів водного фонду, культурної спадщини, заповідних територій, що дає нам змогу впевнено розвивати туристичну галузь;
 • на світових ринках зростає попит на сільськогосподарську продукцію та продовольчі товари. Наявність земель сільськогосподарського призначення та використання їх для виробництва екологічно чистої продукції, використання місцевої спеціалізації дозволить утворити диверсифіковані робочі місця та зменшити відтік з громади кваліфікованих кадрів;
 • інтереси донорів та інвесторів саме до територіальних громад та наявність дієвої влади у співпраці з громадою дозволяє розраховувати на додаткові кошти для реалізації інфраструктурних та інвестиційних проєктів.

 

Виклики

У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між слабкими сторонами та можливостями останні спроможні компенсувати перші, а саме, можливіть розвитку підприємств з переробки с/г продукції, вирощування екологічно чистої продукції та розвиток туристичної галузі зменшить відтік молоді та кваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон.

Розвиток альтернативної енергетики дозволить зменшити залежність від дорогих енергоресурсів та в деякій мірі забрудненості навколишнього середовища.

Захищеність

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та загрозами можна визначити, які позитивні внутрішні чинники дозволяють компенсувати зовнішні негативні фактори (загрози):

Такі сильні сторони, як наявність об’єктів для інвестування, привабливі природно - рекреаційні умови та значна частка працездатного населення дозволяє нам сміливо конкурувати з іншими громадами та містами.

 

Ризики

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між загрозами та слабкими сторонами можна з’ясувати, на які слабкі сторони суб’єкта аналізу найбільше можуть вплинути негативні зовнішні фактори (загрози):

- військовий конфлікт на Сході України та відтік людських ресурсів із держави значно посилює таку слабку сторону як відтік молоді та висококваліфікованої робочої сили за межі громади;

- погіршення демографічної ситуації, зокрема природнє скорочення населення, посилює таку слабку сторону як недостатня кількість дітей дошкільного та шкільного віку, а разом з тим невідповідність потужностей, на які розраховані навчальні заклади, що значно здорожчує їх утримання.

 

 

VII. Сценарії розвитку громади

Розвиток Сквирської міської територіальної громади в значній мірі детермінований чинниками зовнішнього середовища. Однак правильне трактування впливу, потенційних можливостей та загроз, які несе за собою їхня реалізація, дозволяє сформувати проактивну позицію громади, за якої вона виступатиме не як об’єкт, але як суб’єкт управління процесами, що відбуваються. За умов існування цих вищезазначених альтернатив можна сформулювати 2 сценарії розвитку  громади: інерційний сценарій та сценарій сталого розвитку.

Інерційний сценарій

Припущення – національний рівень:

Військовий конфлікт на Сході України продовжується;

Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК;

Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігаємо їх імітацію;

Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються;

Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована інфляція;

Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій не зростає;

Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу;

Державна субвенція на розвиток інфраструктури міської територіальної громади скорочується і припиняється.

Обсяги ДФРР скорочуються, фінансування проєктів переходить на «ручний» режим.

Припущення – місцевий рівень:

Народжуваність у громаді залишається низькою;

Сальдо міграції залишається негативним (продовжується відплив населення);

Обсяги реалізованої продукції громади залишаються на тому ж рівні, в деяких секторах вони скорочуються;

Інвестиційна і туристична привабливість (впізнаваність) громади низька;

Активність громади у залученні коштів з ДФРР та програм МТД низька.

Що відбувається

До 2022 року кількість населення громади поступово скорочується. Водночас спостерігається його «старіння». Ситуацію погіршуватимуть міграційні процеси, молодь покидає громаду в пошуках кращої життєвої перспективи.

Низький рівень народжуваності призводить до критичного скорочення кількості учнів в системі освіти та суттєвого здорожчання видатків на утримання мережі шкіл. Внаслідок скорочення освітньої субвенції зростає частка власних доходів громади у видатках на освіту, бюджет розвитку практично відсутній.

Кількість робочих місць залишаються на тому ж рівні, рівень доходів громадян не перевищує середньорегіонального значення. Економічна активність у сільських територіях громади обмежується сировинним продуктом з низькою доданою вартістю.

Через скорочення державної субвенції інфраструктура громади і комунальні об’єкти залишаються у критичному стані. Інженерна інфраструктура продовжує зношуватись.

Сценарій сталого розвитку

Припущення – національний рівень:

Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України припиняється.

Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються.

Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.

Україна входить у стабільний 5-8-річний період середньострокового зростання і відновлення економіки.

Гривня стабільна.

Інвестиційна привабливість країни покращується - Україна в найближчі роки стає об'єктом посиленого інвестування.

Податкова реформа виводить бізнес із «тіні».

Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги.

Ефективно працює ДФРР.

Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку.

Припущення – місцевий рівень:

Громада формує привабливі інвестиційні і туристичні пропозиції та активно просуває їх на інвестиційні ринки, тим самим підвищуючи свою впізнаваність в регіоні та країні;

Громада підтримує економічну активність на своїй території, зміщуючи її в бік глибокої переробки с/г продукції з високою доданою вартістю;

Громада формує свій профіль як туристично привабливої території, використовуючи природні та історичні переваги;

Громада активно освоює державну субвенцію на розвиток інфраструктури, а також залучає кошти з ДФРР.

Громада проводить рішучу реорганізацію мережі освітніх закладів та їхню поступову модернізацію

Що відбувається

На території громади створюються привабливі умови для розміщення малих і середніх високотехнологічних виробничих підприємств та сфери послуг для бізнесу. У громаду заходять інвестори, створюючи нові робочі місця. Міська рада спряє організації навчання і консультації для підприємців і персоналу нових підприємств.

У громаді розвивається активний фестивальний рух. Основним видом туризму у громаді є історичний.

У сільських територіях інтенсифікується виробництво і переробка екологічної сільськогосподарської продукції. Формуються місцеві продуктові бренди. Місцева продукція популяризується на фестивалях і святкуваннях, які стають відомими у регіоні і приваблюють щораз більше учасників.

Громада стає привабливою для підприємців, туристів і гостей. Місто Сквира підсилює свої центральні функції торговельного, послугового і культурного центру громади.

Через активне залучення коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури та з ДФРР, покращується інфраструктура на сільських територіях, зокрема виникають нові мультифункціональні соціальні об’єкти - центри сіл стають центрами громадського, економічного і культурного життя села.

Внаслідок реорганізації у системі освіти зростає якість освітніх послуг.

 

VIII. Стратегічне бачення, цілі розвитку і завдання

 

8.1. Стратегічне бачення

Бачення сформульовано на розширеному засіданні робочої групи із розробки Стратегії, в якому брали участь представники влади, бізнесу, громадськості, експерти. Отже, воно є партисипативним. Формулювання бачення проходило у фокус-групах, кожна з яких запропонувала свою версію цінностей. Результати напрацювання були узагальнені робочою групою, використані результати проведення SWOT-аналізу.

Наявне формулювання бачення максимально повно враховує нинішній стан Сквирської міської територіальної громади, відштовхується від наявних проблем та водночас пропонує позитивний варіант її розвитку. Кожна теза у баченні означає, що нині цієї складової бракує, але мешканці громади прагнуть змінити ситуацію, а саме: розвинути успішне підприємництво, але без шкоди для навколишнього середовища, створити сучасну інфраструктуру, перетворити Сквирську міську територіальну громаду на туристичний та рекреаційний центр, де пануватиме здоровий спосіб життя та будуть створені комфортні умови для мешканців громади та її гостей. Зрештою, на думку розробників, це призведе до зміни якості життя на краще.

Таким чином, бачення Сквирської міської територіальної громади доволі конкретне. Крім того, в баченні стисло відображені всі три стратегічні цілі, отже - і оперативні цілі. Таким чином, бачення стало реальним концентрованим виразом усього змісту Стратегії.

«Сквирська міська територіальна громада – інвестиційно та туристично приваблива територія столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне екологічне сільське господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та ведення бізнесу, з розвинутою інфраструктурою. Громада, що забезпечує надання якісних освітніх та медичних послуг, з сучасною сферою відпочинку, спорту та дозвілля в українських національних традиціях».

8.2. Цілі розвитку - стратегічні та операційні, завдання

Реалізація бачення Сквирської міської територіальної громади вимагає відповідної підготовки. З метою реалізації комплексного підходу до планування було проаналізовано ефекти, які вдалося досягнути в попередній період розвитку. У результаті проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу та дискусії були сформульовані стратегічні та операційні цілі. В основі запропонованих цілей - результати, отримані завдяки SWOT-матриці та аналізу виявлених проблем громади. Остання робоча група спробувала переформулювати на завдання. В процесі роботи з'ясувалося, що так можна зробити лише стосовно частини проблем. Інші вимагали значно ширшого підходу, тому стали основою для операційних цілей.

В цілому, структура стратегічних та операційних цілей виглядає так:

 

8.3. Результати опитування щодо вибору типу Стратегії та стратегічного бачення

         В опитуванні взяло участь 57 осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Розширити мережу встановлених камер відеоспостереження, дорожніх знаків

2.2.3. Розширити перелік адміністративних послуг та підвищити якість їх надання

 

2.4.3. Проведення та просування фестивалів, ярмарків, підтримка хорових, вокально-інструментальних, танцювальних, естрадних та аматорських колективів

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ: 2 Послуги для населення за європейськими стандартами

Операційна ціль 2.1. Оптимізація роботи комунальних підприємств громади, підвищення рівня безпеки в громаді в т.ч.- екологічної

Операційна ціль 2.3. Покращення стандартів медичного обслуговування населення громади

Операційна ціль 2.2. Якісні та доступні муніципальні та освітні послуги

Операційна ціль 2.4. Підвищення якості надання послуг у сфері культури

2.1.1. Осучаснити діяльність комунальних підприємств за інноваційними підходами надання послуг для населення; Створити та впровадити систему надання комунальних  послуг максимально наближену до потреб населення

2.3.1.Оновити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я

2.2.1. Будівництво ДІЯ Центру у м. Сквира

2.4.1. Перенесення міського народного краєзнавчого музею, міської публічної бібліотеки в інше приміщення та облаштування відкритого бібліотечного простору

2.1.2. Підвищити рівень екологічної безпеки.

2.3.2.Впровадження нових напрямків надання медичної допомоги, зокрема малоінвазивної хірургії

2.2.2. Створити віддалені робочі місця ЦНАП в селах громади

 

2.4.2. Оптимізація мережі та реформування сільських будинків культури (клубів) та сільських бібліотек у сучасні культурні простори (хаби, центри, тощо)

2.2.4. Забезпечити діяльність поліцейських станцій у двох старостинських округах

2.4.4. Збільшення спроможності закладів культури надавати платні послуги

2.4.5. Оцифрування музею

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ: 1 Економічна спроможність Сквирської МТГ на рівні  першої десятки серед малих міст в Київській області

Операційна ціль 1.1. Сприятливий інвестиційний та безпечний і зручний бізнес-клімат в громаді (в першій десятці по залученню інвестицій в Київській області)

Операційна ціль 1.2. Реалізація інвестиційної політики та підвищення привабливості громади

Операційна ціль 1.3. Формування та просування локальних туристичних продуктів на внутрішньому та міжнародному туристичному ринку

1.1.1. Провести інвентаризацію, створити реєстр  земельних ділянок, інженерних мереж

1.2.1. Підготувати перелік ділянок під розміщення інвестиційних проєктів

1.3.1. Сформувати каталог туристичних об’єктів громади

1.1.2.Провести інвентаризацію, створити реєстр нерухомого майна з доступом через мережу Інтернет та закріпити майно за комунальними підприємствами медичної галузі

1.2.2. Сформувати перелік нерухомого майна для передачі в оренду та продажу

1.3.2. Розмістити туристичні навігації на в’їзді до Сквирської міської територіальної громади та ключових населених пунктів

1.1.3. Розробити комплексний  план просторового розвитку території Сквирської міської територіальної громади

1.2.3.Завершити оформлення землевпорядної документації на лісові землі та землі лісогосподарського призначення

1.3.3. Удосконалити туристичну інфраструктуру

1.1.5. Сприяти роботі громадських організацій

1.1.4. Розробити  генеральний план/детальний план м. Сквира та територій населених пунктів, які увійшли до складу МТГ

1.2.4.Розробити  Програму підтримки лісів Сквирської міської територіальної громади

1.3.4. Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на офіційному сайті міської ради, організувати навчання власників «Зелених садиб»

2.2.5. Запровадити інноваційні форми та методи навчання  у співпраці з бізнесом в напрямку професійно-технічної освіти

 

 

3.1.3. Проведення протипожежних заходів

3.2.3 Надання якісних послуг з перевезення громадян пільгових категорій

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ: 3 Сучасна і функціональна інфраструктура та громадський простір

проср

Операційна ціль 3.1. Модернізація інфраструктури громади

Операційна ціль 3.3. Впорядкування існуючих і створення нових рекреаційних і відпочинкових зон

Операційна ціль 3.2. Покращення транспортного сполучення і стану доріг в громаді

Операційна ціль 3.4. Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу

3.1.1. Провести капітальний ремонт та/або реконструкцію закладів освіти, медицини, культури та спорту із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих  технологій

3.3.1. Провести благоустрій парків, скверів, облаштувати місця для відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання,  занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів

3.2.1. Капітальний та поточний ремонт, нове будівництво доріг та тротуарів з твердим покриттям

3.4.1. Провести енергоаудит  комунальних закладів громади

3.1.2.Оновити матеріально-технічну базу закладів освіти, медицини, культури та спорту

3.4.2. Провести заходи із енергоефективності комунальних закладів громади

 
 

                                                                                                                                                                

3.2.2. Придбати транспортний засіб для перевезення осіб з інвалідністю(для задоволення соціальних потреб)

3.1.4. Реконструювати та провести ремонт мереж водопостачання та водовідведення

3.1.5.Побудувати, реконструювати та провести ремонт мереж вуличного освітлення

3.2.4. Розробка та затвердження автобусних маршрутів загального користування в межах громади

3.1.6. Реконструкція та будівництво спортивних майданчиків, ігрових комплексів на територіях закладів освіти

3.1.7. Завершення газифікації населених пунктів громади

 

 

Детальний план дій на 2021 – 2023 (короткострокова перспектива) та 2023-2027 (довгострокова перспектива) роки

 

Бачення: Сквирська громада – інвестиційно та туристично приваблива територія столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне екологічне сільське господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та ведення бізнесу, з розвинутою інфраструктурою. Громада, що забезпечує надання якісних освітніх та медичних послуг, з сучасною сферою відпочинку, спорту та дозвілля в українських національних традиціях.

 

Стратегічна ціль 1: економічна спроможність СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на рівні першої ДЕСЯТки в Київській області 

 

Операційна ціль 1.1. Сприятливий інвестиційний та безпечний і зручний бізнес-клімат в громаді (в першій десятці по залученню інвестицій в Київській області)

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

1.1.1.

Провести інвентаризацію, створити реєстр  земельних ділянок, інженерних мереж

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (1000,0 тис.грн)

 

Створено цифровий реєстр інвестиційних пропозицій за міжнародними стандартами

систематизований комплексний реєстр (І- земля)

Статистика, відриті бази даних, перепис, інформаційні запити

Виконком/

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального

господарства;

Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру

Бюджет МТГ

2024

1.1.2.Провести інвентаризацію, створити реєстр нерухомого майна з доступом через мережу Інтернет та закріпити майно за комунальними підприємствами медичної галузі

Програма управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки 1000,0 тис.грн

Створено цифровий реєстр інвестиційних пропозицій за міжнародними стандартами

систематизований комплексний реєстр (ІІ - майно)

Статистика, відриті бази даних, перепис, інформаційні запити

Виконком/

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального

господарства;

Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру

Бюджет МТГ

2023-2024

1.1.3. Розробити комплексний  план просторового розвитку території Сквирської міської територіальної громади

«Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2021-2024 роки»

(1000,0 тис.грн.)

 

Розроблено комплексний  план просторового розвитку

Актуалізовано картографічну основу в цифровій формі

Звітність сектору архітектури, містобудування та інфраструктури

Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру;

Сектор архітектури, містобудування та  інфраструктури

Бюджет МТГ;

кошти субвенції з Державного бюджету України

2024

1.1.4.

Розробити  генеральний план/детальний план м. Сквира та територій населених пунктів, які увійшли до

складу МТГ

«Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Сквира на період 2021-2024 роки»

 (4000,0 тис. грн.)

Розроблені генплани та детальні плани забудови

30генпланів

Держгеокадастр (кадастрові карти, реєстри обмежень та обтяжень на забудову)

Сектор архітектури, містобудування та інфраструктури;

Виконком

Бюджет МТГ

06.2025

1.1.5.

Сприяти роботі громадських організацій

Проєкт «громадські організації в дії»

 

Консультативно-дорадчий орган, який об’єднує громадські організації

1 консультативно-дорадчий орган

звітність діяльності громадських організацій

Ініціативна група громадських організацій та виконком

Власні кошти громадських організацій

2027

 

Операційна ціль 1.2. Розвиток інвестиційної політики та привабливості громади

1.2.1. Підготувати перелік ділянок під розміщення інвестиційних проєктів

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону Сквирської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки

10 ділянок

Залучено інвестицій не менше 60%

Звітність відділу з питань земельних ресурсів та кадастру

Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру

Бюджет МТГ

2021-2022

1.2.2. Сформувати перелік нерухомого майна для передачі в оренду та продажу

Програма управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки

Створено реєстр нерухомого майна

Збільшено кількість укладених договорів

Звітність відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального

господарства

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального

господарства;

балансоутримувачі майна

Бюджет МТГ

Кошти орендарів

2023

1.2.3.Завершити оформлення землевпорядної документації на лісові землі та землі лісогосподарського призначення

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону Сквирської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки

Завершено оформлення землевпорядної документації

 

Звітність відділу з питань земельних ресурсів та кадастру

Відділ з питань земельних ресурсів та кадастру

Бюджет МТГ

2022

1.2.4.Розробити  Програму підтримки лісів Сквирської міської територіальної громади

Проєкт «Ліси Сквирщини»

(700,0 тис.грн.)

 

Проведено заліснення 50 га

Заліснено 100% запланованих  площ

Статистичні дані, інформація ДП «Білоцерківське лісове господарство»

Виконком/

Відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

ДП “Білоцерківський лісгосп”

 

Бюджет МТГ, державний бюджет України

2022-2026 роки

 

Операційна ціль 1.3. Формування та просування локальних туристичних продуктів на внутрішньому та міжнародному туристичному ринку

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

1.3.1. Сформувати каталог туристичних об’єктів громади

Програма «Сквирщина туристична»

Розвиток туристичних маршрутів Сквирщини, збереження та популяризація історико-культурної спадщини

Видано каталог та буклет

Історичні дані, відриті бази даних, інформаційні запити, довідники

Виконком/

Відділ культури, молоді і спорту

Бюджет МТГ

2023

1.3.2. Розмістити туристичні навігації на в’їзді до Сквирської міської територіальної громади та ключових населених пунктів

Розвиток туристичних маршрутів Сквирщини, популяризація історико-культурної спадщини

Розміщені 5 біл-бордів, 15 вказівників

Каталог туристичних об’єктів громади, історичні дані, відриті бази даних, довідники

Виконком/Відділ капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства;

відділ культури, молоді

і спорту

Бюджет МТГ

2025

1.3.3. Удосконалити туристичну інфраструктуру

Модернізація міського народного краєзнавчого музею, збереження та популяризація історико-культурної спадщини

Облаштовано об’єкти історичної та культурної спадщини таблицями з  оцифруванням QR-кодом

Генплан населених пунктів громади

Виконком/ Відділ капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства;відділ культури, молоді

і спорту

Бюджет МТГ

2027

1.3.4. Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на офіційному сайті міської ради, організувати навчання власників «Зелених садиб»

Розвиток туристичних маршрутів Сквирщини, популяризація історико-культурної спадщини

Проведені екскурсії, висвітлені статті, фото, відео.

Каталог туристичних об’єктів громади, історичні дані, відриті бази даних, курси для власників садиб, фотоматеріали, відеоматеріали

Виконком/

Відділ культури, молоді і спорту,

Бюджет МТГ

2027

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ2: Послуги для населення за європейськими стандартами

Операційна ціль 2.1. Оптимізація роботи комунальних підприємств громади, підвищення рівня безпеки в громаді, у тому числі - екологічної

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

2.1.1. Осучаснити діяльність комунальних підприємств за інноваційними підходами надання послуг для населення;

 

 Створити та впровадити систему надання комунальних послуг максимально наближену до потреб населення

Проєкт «Програма ефективної роботи та реформування ЖКГ Сквирської міської територіальної громади з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік»

(48000,0тис.грн)

Запроваджена система звітності та бізнес-планів для КП,

розроблена прозора система тарифів на комунальні послуги з проведенням роз’яснювальної роботи серед населення,

оновлено 2 одиниці техніки;

Впроваджено електронну

автоматизовану система надання комунальних послуг

Електронний кабінет споживача житлово-комунальних послуг,

оновлена техніка КП

Програмне забезпечення для функціонування системи

Звітикомунальних підприємств, офіційний сайт міської ради, електронний кабінет споживача

Міська рада, виконком, комунальні підприємства, Відділ капітального будівництва, комунальної власності та  житлово-комунального господарства

Бюджет МТГ, інші рівні бюджетів, власні кошти КП, грантові кошти

До 2027

2.1.2. Підвищити рівень екологічної безпеки

Програма природоохоронних заходів Сквирської МТГ на 2021 рік (6 000,0тис.грн)

 

 

Комплексна Програма поводження з ТПВ; проведенняекоаудиту, оцінки впливу на довкілля, стратегічну екологічну оцінку;

система роздільного збору ТПВ та його сортування

Система сортування сміття

та утилізації ТПВ

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та  житлово-комунального господарства Звіти комунальних підприємств, офіційний сайт міської ради

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та  житлово-комунального господарства Міська рада, комунальні підприємства

Бюджет МТГ інші рівні бюджетів, власні кошти КП, грантові кошти

До 2027

2.1.3. Розширити мережу встановлених камер відеоспос-тереження, дорожніх знаків

Програма утримання та розвитку дорожнього господарства Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Програма Сквирської міської ради з профілактики злочинності на 2021- 2023 роки

(1100,0 тис.грн)

Встановлено камери відеоспостереження та дорожніх знаків

20 камер відеоспостереження

50 дорожніх знаків

Інтерактивна мапа та схема організації дорожнього руху

Виконавчий комітет,

керівники КП, дорожні служби

Бюджет МТГ, грантові кошти, спонсорські кошти

До 2025

 

Операційна ціль 2.2. Якісні та доступні муніципальні та освітні послуги

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування/кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

2.2.1. Будівництво ДІЯ Центру у м. Сквира

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Сквирської міської територіальної громади

Створення та функціонування
сучасної інфраструктури надання
адміністративних послуг

 

Сучасний ЦНАП

Звітність відділу капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства

Відділ капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства;

 

Бюджет МТГ, грантові кошти, бюджети різних рівнів

До 2024

2.2.2. Створити віддалені робочі місця ЦНАП в селах громади

Впровадження інформаційних систем «ВУЛИК»

та «Центр Дія»

Створено умов для самообслуговування та обслуговування громадян старостами в селах громади

Надання послуг  ЦНАПу10старостинських округах

Звітність ЦНАП

Виконавчий комітет, ЦНАП

Бюджет МТГ

03.2022

2.2.3. Розширити перелік адміністративних послуг та підвищити якість їх надання

Розширений перелік надання адміністративних послуг

_250_ адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАП

Звітність ЦНАП

Відділ адміністративних послуг

Бюджет МТГ

06.2022

2.2.4. Забезпечити діяльність поліцейських станцій у двох старостинських округах

Поліцейський офіцер громади

(1000 тис.грн.)

Поліцейські станції з власними офіцерами та службовими автомобілями

Поліцейські станції у 2 старостинських округах

Звітність поліцейських

Виконавчий комітет

Бюджет МТГ, іноземні інвестиції, спонсорські кошти

12.2024

2.2.5. Запровадити інноваційні форми та методи навчання у співпраці з бізнесом в напрямку професійно-технічної освіти

Програма розвитку системи освіти Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Налагоджено дієву комунікацію та співпрацю із підприємцями щодо їх вимог до кількості і відповідної кваліфікації працівників на постійній основі

Кваліфіковані фахівці громади

Звітність відділу освіти

Відділ освіти

Бюджет МТГ, кошти приватних партнерів, кошти програми Центру зайнчтості

До 2027

 

Операційна ціль 2.3. Покращення стандартів медичного обслуговування населення громади

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

2.3.1.Оновити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я

Програма розвитку стандартів медичного обслуговування населення громади

Оновлено до сучасних вимог матеріально-технічну базу, закуплено медичне обладнання

Замінено медичне обладнання – 30%, покращення соціального добробуту  населення

Звіт КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» до Програми соціально-економічного розвитку

Виконком/

Відділ капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства;

КНП СМР «Сквирська ЦМЛ»

Бюджет МТГ, грантові кошти, кошти комунальних підприємств, бюджети різних рівнів

2022-2025

2.3.3.Впровадження нових напрямків надання медичної допомоги, зокрема малоінвазивної хірургії

 

Програма розвитку стандартів медичного обслуговування населення громади

Підготовлений лікарський персонал

Проведення широкого спектру  оперативних втручань

Внутрішня статистична інформація КНП СМР «Сквирська ЦМЛ»; Сквирський МЦПМСД

Виконком/

Відділ капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства;

КНП СМР «Сквирська ЦМЛ»; Сквирський МЦПМСД

Бюджет МТГ, власні кошти підприємств

2021-2023

 

Операційна ціль 2.4. Підвищення якості надання послуг у сфері культури

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

2.4.1. Перенесення міського народного краєзнавчого музею, міської публічної бібліотеки в інше приміщення та облаштування відкритого бібліотечного простору

Програма розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

Підвищення культурного рівня мешканців громади

Переведено міський народний краєзнавчий  музей та створено сучасну публічну бібліотеку

Звіт відділу культури, молоді і спорту

Виконком/Відділ культури, молоді і спорту, Відділ капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства

Бюджет МТГ, гранди

2024

2.4.2. Оптимізація мережі та реформування сільських будинків культури (клубів) та сільських бібліотек у сучасні культурні простори (хаби, центри, тощо)

Підвищення активності мешканців в культурному житті громади

Створено на базі сільських будинків культури (клубів) та сільських бібліотек 5 сучасних культурних центрів

Звіт відділу культури, молоді і спорту

Виконком/Відділ культури, молоді і спорту, Відділ капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства

Бюджет МТГ, бюджети різних рівнів, грантові кошти

2027

2.4.3. Проведення та просування фестивалів, ярмарків, підтримка хорових, вокально-інструментальних, танцювальних, естрадних та аматорських колективів

Збільшення кількості проведених заходів та учасників від громади у обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях

Щорічно проведено 50 заходів різного характеру

Звіт відділу культури, молоді і спорту

Виконком/Відділ культури, молоді і спорту

Бюджет МТГ

2027

2.4.4. Збільшення спроможності закладів культури надавати платні послуги

Програма розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

Підвищення культурного рівня мешканців громади, збільшення надходження спеціального фонду

Проведені заходи різного характеру за плату

Постанова КМУ від 02.12.2020

№ 1183

Виконком/Відділ культури, молоді і спорту

Бюджет МТГ, інші рівні бюджетів

2025

2.4.5. Оцифрування музею

 

Створено віртуальний музей

Звіти  відділу культури, молоді і спорту

Відділ культури, молоді і спорту

Бюджет МТГ

2027

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: Сучасна і функціональна інфраструктура та громадський простір для осіб з інвалідністю

Операційна ціль 3.1. Модернізація інфраструктури громади

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

3.1.1. Провести капітальний ремонт та/або реконструкцію закладів освіти, медицини, культури та спорту із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих  технологій

 

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Сквирської міської територіальної громади

(150,0 млн. грн)

 

 

 

Створені комфортні  умови для навчання, оздоровлення та лікування, культурного відпочинку та занять спорту

Модернізовано міський будинок культури, міську публічну бібліотеку, міський народний краєзнавчий музей,

5 сільських закладів культури Відремонтовано заклади освіти – 50%, заклади культури – 50% та заклади спорту  -50%, закладів медицини – 50%

Звіти структурних підрозділів

Виконком/Відділ культури, молоді і спорту, Відділ капітального будівництва, комунальної власностіта житлово-комунального

господарства

Бюджет МТГ, ДФРР, бюджети різних рівнів,

грантові кошти

12.2027

3.1.2.

Оновити матеріально-технічну базу закладів освіти, медицини, культури та спорту

Оновлено до сучасних вимог матеріально-технічну базу освіти, культури, медицини,фізичної культури та спорту

Покращення якості надання послуг, соціального добробуту населення та фізичного здоров’я громадян

Звіти структурних підрозділів

Виконавчий комітет, відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту, КНП СМР «Сквирська ЦМЛ», Сквирський МЦПМСД

Бюджет МТГ, державні субвенції, ДФРР, спонсорські внески, грантові кошти

2022-2027

3.1.3. Проведення протипожежних заходів

 

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Сквирської міської територіальної громади

Проведено протипожежні заходи капітального та поточного характеру в закладах освіти

20 закладів

Акти виконаних робіт

Відділ освіти, Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунальногогосподарства

кошти з бюджету МТГ та бюджети інших рівнів, спонсорські внески

2021-2025

3.1.4.

Реконструювати та провести ремонт мереж водопостачання та водовідведення

Програма ефективності роботи та реформування ЖКГ Сквирської МТГ з централізованого водопостачання та водовідведення

(48,0 млн.грн)

Якісне водопостачання та водовідведення

 

Реконструйовано та відремонтовано 100% мереж водопостачання та водовідведення,

Звіт до Програми соціально-економічного розвитку

Виконавчий комітет, підрядні організації

Бюджет МТГ, державний бюджет, кошти грантової підтримки

До 2027

3.1.5.Побудувати, реконструювати та провести ремонт мереж вуличного освітлення

Проєкт «Програма заходів по організації благоустрою Сквирської МТГ на 2021 рік»

(5,0 млн.грн)

 

Безпечні та комфортні умови проживання населення громади

Побудовано 40 мереж вуличного освітлення,

реконструйовано та відремонтовано 180 мереж вуличного освітлення

Звіт до Програми соціально-економічного розвитку

Виконавчий комітет, підрядні організації

Бюджет МТГ, державний бюджет, кошти грантової підтримки

До 2027

3.1.6. Реконструкція та будівництво спортивних майданчиків, ігрових комплексів на територіях закладів освіти

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Сквирської міської територіальної громади

Облаштовано спортивні майданчики в Буківському НВК, Горобіївському НВК, Кривошиїнському НВК, СамгородоцькомуНВК, Сквирському академічному ліцеї №2, Сквирському ЗЗСО №3, реконструкція ігрових майданчиків у Сквирському ЗДО №1, Сквирському ЗДО №2, Сквирському ЗДО №6

9 закладів

Акт виконаних робіт

Відділ капітального будівництва , комунальної  власності та житлово-комунального господарства

кошти з бюджету МТГ та обласного бюджету

2021-2024

3.1.7. Завершення газифікації населених пунктів громади

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Сквирської міської територіальної громади

Створення комфортних умов проживання, поліпшення якості життя  близько 800 осіб

Газифіковано 100% населених пунктів громади

Звіт відділу капітального будівництва,  комунальної власності та житлово-комунального господарства

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та  житлово-комунального господарства

Бюджет МТГ, бюджети різного рівня, кошти населення, спонсорські кошти

До 2023

                 

 

Операційна ціль 3.2. Покращення транспортного сполучення і стану  доріг в громаді

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

3.2.1.

Капітальний та поточний ремонт, нове будівництво доріг з твердим покриттям

Проєкт «Програма утримання та розвитку дорожнього господарства Сквирської МТГ на 2021-2025 роки»

(100,0 млн. грн)

 

Якісне дорожнє покриття, покращено транспортне сполучення між населеними пунктами громади

Відремонтовано 80% дорожнього покриття

Звіт відділу капітального будівництва,  комунальної власності та житлово-комунального господарства

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та  житлово-комунального господарства

Бюджет МТГ, субвенція, ДФРР, бюджети різного рівня

До 2027

3.2.2.

Придбати транспортний засіб для перевезення осіб з інвалідністю(для задоволення соціальних потреб)

Проєкт «Соціальне таксі»

(1,0 млн. грн)

 

Транспортні засоби із врахуванням вимог екологічності та вільного доступу осіб з особливими потребами

1 транспортний засіб

Звіт відділу праці,соціального захисту та соціального забезпечення

Виконавчий комітет, відділ соціального захисту населення,

відділ комунальної власності, житлово комунального господарства та благоустрою

Бюджет МТГ, державні кошти, ДФРР, кошти грантової підтримки

До 2025

3.2.3 Надання якісних послуг з перевезення громадян пільгових категорій

Програма перевезення пільгових категорій громадян Сквирської міської територіальної громади

Вивчення  та розробка програми пільгового перевезення, механізма реалізації Програми

Пільговим перевезенням забезпечено 30% громадян пільгових категорій

Звіт відділу праці,соціального захисту та соціального забезпечення

Виконавчий комітет, відділ соціального захисту населення

 

Бюджет МТГ, державні кошти

До 2025

3.2.4. Розробка та затвердження автобусних маршрутів загального користування в межах громади

Програма розвитку пасажирського транспорту Сквирської територіальної громади

Розроблена та затверджена маршрутна мережа громади

Зменшення кільеості звернень громадян

Звіт відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

Відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

Бюджет МТГ

2021-2022

 

Операційна ціль 3.3. Впорядкування існуючих і створення нових рекреаційних і відпочинкових зон

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

3.3.1.

Провести благоустрій парків, скверів, облаштувати місця для відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання,  занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів

Проєкт «Програма заходів по організації благоустрою Сквирської МТГ на 2021 рік»

(10,0 млн.грн)

 

 

Інфраструктура рекреаційної території у 50% населених пунктах громади відповідає сучасним стандартам та запиту громадян

Проведено благоустрій 9 парків, побудовано інфраструктуру  рекреаційної території у 50% населених пунктах громади

Звіти відділів, офіційний сайт міської ради, результати опитування громадян

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та  житлово-комунального господарства відділ культури, молоді та спорту

Бюджет МТГ, державний бюджет, спонсорські кошти, ДФРР, кошти грантової підтримки

2027

 

Операційна ціль 3.4. Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу

Діяльність/ завдання

Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт)

Результат реалізації діяльності / завдання

Показник оцінювання результату діяльності

Джерела верифікації показників

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування / кошти з бюджету МТГ

Термін реалізації

3.4.1. Провести енергоаудит  комунальних закладів громади

 

 

 

 

 

 

 

Програма енергоефективності

 

Проведено енергоаудит 100% закладів

Економія енергоресурсів  

Звіти комунальних закладів

Виконавчий комітет, відділ капітального будівництва, комунальної власності та  житлово-комунального господарства; комунальні заклади

Бюджет МТГ,

2023

3.4.2. Провести заходи із енергоефективності комунальних закладів громади

Проведено заходи із енергоефектив-ностіу 100% комунальних закладів громади, проведено енергоаудит

Зменшено на 50 %видатків за комунальні послуги та на утримання закладів

Звіти комунальних закладів

Виконавчий комітет, відділ капітального будівництва, комунальної власності та  житлово-комунального господарства; комунальні заклади

Бюджет МТГ, субвенція, ДФРР, кошти грантової підтримки

2027

 

8.4. Узгодженість Стратегії розвитку Сквирської МТГ з іншими стратегічними документами

 

У Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади до 2027 року враховані основні положення Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, затвердженої Президентом України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегії розвитку Київської області на період до 2027 року, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-VII, відповідними планами заходів з їх реалізації.

Узгодженість із Стратегією розвитку Київської області

Стратегія розвитку Київської області на період до 2027 року включає три стратегічних цілі:

Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки;

Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини;

Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій.

Стратегія розвитку Сквирської МТГ враховує вимоги Стратегії розвитку Київської області на період до 2027 року, зокрема містить стратегічні, операційні цілі та завдання і План заходів з реалізації стратегії на 2018 - 2023 роки. Водночас у ній враховані особливості Сквирської громади і на цій основі сформовані власні операційні цілі та завдання дещо відмінні від обласних. Це видно з наступної таблиці:

 

Таблиця 28. Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку Сквирської МТГ із оперційними цілями Стратегії розвитку Київської області на перод до 2027 року

Стратегічні цілі Київської області

Стратегічні цілі Сквирської МТГ

 

1. Економічна спроможність Сквирської МТГ на рівні першої десятки в Київській області

 

2. Послуги для населення за європейськими стандартами

3. Сучасна і функціональна інфраструктура та громадський простір

І.Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки

Х

Х

Х

2.Висока якість життя людини

Х

Х

Х

3. Збереження та розвиток територій

Х

Х

Х

 

ІХ. План заходів з реалізації Стратегії на 2021-2027 роки

 

В основі Плану заходів із реалізації Стратегії - проектів ідеї, що були запропоновані мешканцями громади та відібрані робочою групою. При цьому були внесені деякі зміни до запропонованих технічних завдань або ж кілька проектних ідей узагальнено через їхню однотипність.

Всього в переліку 25 технічних завдань та проєктів місцевого розвитку. Всі вони розраховані на період 2021 - 2027 років.

Конкретизація та впровадження проектів можливо через:

 • внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо - галузевих регіональних програм;
 • фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури МТГ;
 • залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти міжмуніципальної співпраці;
 • залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
 • залучення співфінансування від мешканців громади;
 • державно-приватне партнерство.

 

Перелік технічних завдань та проєктів Сквирської МТГ

 згідно завдань Стратегії:

 

Проєкт 1

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

1.1.1. Провести інвентаризацію, створити реєстр земельних ділянок, інженерних мереж.

1.2.1. Підготувати перелік ділянок під розміщення інвестиційних проєктів.

1.2.3. Завершити оформлення землевпорядної документації на лісові землі та землі лісогосподарського призначення.

Назва проекту

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку громади, раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливого життєвого середовища для громадян та умов для сталого економічного та соціального розвитку міської територіальної  громади. Збільшення кількості забудовників та інвестицій на території Сквирської міської територіальної громади.

Територія на яку проект матиме вплив

Сквирська МТГ.

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

Понад 32 тис. мешканців громади.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

Станом на сьогодні Сквирська міська територіальна громада не забезпечена повною та актуальною інформацією щодо стану, якісних та кількісних показників земельних ресурсів громади, що абсолютно не відповідає викликам сучасності. Відсутність оновленої картографічної основи та інвентаризації земель зумовлює:

- неможливість здійснювати процес стратегічного планування розвитку населених пунктів та громади в цілому;

- неможливість залучення інвестицій, низька інвестиційна привабливість території;

- неможливість здійснювати управління земельними ресурсами в повній мірі;

- неможливість забезпечення життєвих потреб населення.

Очікувані кількісні та якісні результати

Виконання проекту у перспективі дасть змогу досягти наступних результатів:

-будуть розроблені нові генеральні плани із зонінгом для всіх населених пунктів громади;

- наявна доступна та повна інформація про наявність на території громади земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо;

 - ефективне перспективне планування розвитку території громади;

- створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури сіл громади, економічного та соціального зростання;

- створені умови для підвищення інвестиційної привабливості громади;

- створене сприятливе життєве середовище для мешканців громади;

- впорядкована система землекористування в населених пунктах об'єднаної територіальної громади;

- створена повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території громади з їх точними площами, складом угідь га якісними характеристиками земель;

- можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі;

- виявлення резервів збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів.

   Інноваційною складовою Проекту є впровадження геоінформаційної системи, яка базується на основі оновленої картографічної основи (здійснення аерозйомки території з високою роздільною здатністю за допомогою БПЛА) та зібраних баз даних повного аудиту земельних ресурсів громади. Відповідний Проект надасть можливість здійснювати значно якісніший облік усіх земель та об’єктів нерухомого майна, що значно підвищить ступінь надходження податків до місцевого бюджету, а всі дані, які будуть міститись в даному програмному продукті, з часом можуть бути інтегровані до систем вищих рівнів та до бази містобудівного кадастру регіонального та загальнодержавного рівнів.

Ключові заходи проекту

- оприлюднення рішення про проведення інвентаризації

- укладання з виконавцем договору про розроблення технічної документації із інвентаризації земель, складання та погодження кошторису на виконання даного виду робіт;

 - визначення в установленому законом порядку розробника технічної документації із інвентаризації земель та розробника містобудівної документації або внесення змін до неї та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

 - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї;

 - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання;

- фінансування розроблення технічної документації із інвентаризації земель та містобудівної документації або внесення змін до неї відповідно до укладеного договору;

- проведення топографічної зйомки території населених пунктів;

 - виконання робіт з врахуванням набору профільних геопросторових даних в єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування бази даних містобудівного кадастру;

- здійснення контролю за розробленням технічної документації із інвентаризації земель та містобудівної документації;

- узгодження проекту технічної документації із інвентаризації земель та проекту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів;

 - проведення громадських слухань щодо погодження проекту генерального плану населеного пункту та плану зонування території;

 - розгляд проекту технічної документації із інвентаризації земель та  проекту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою;

 - подання проекту містобудівної документації з планування територій на регіональному рівні експертній організації для проведення експертизи;

- подання на затвердження завершеного проекту технічної документації із інвентаризації земель на сесійне засідання Сквирської міської ради.

- подання на затвердження завершеного проекту землевпорядної документації на лісові землі та землі лісогосподарського призначення на сесійне засідання Сквирської міської ради.

- впровадження геоінформаційної системи.

Період здійснення:

З 2021– до 2027 :

Вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

500,0

1 100,0

1 000,0

500,0

500,0

200,0

200,0

3 900,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ, бюджети різних рівнів

Ключові учасники  реалізації проекту

Міністерство розвитку громад та територій, Сквирська міська рада, підрядні організації визначені переможцями за результатами проведених тендерних процедур.

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 2

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

1.1.3. Розробити комплексний  план просторового розвитку території Сквирської міської територіальної громади

1.1.4. Розробити  генеральний план/детальний план м. Сквира та територій населених пунктів, які увійшли до складу МТГ

Назва проекту

Програма розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м.Сквира

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Генеральний план визначить принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста, забезпечить впровадження рішень при комплексній забудові та реконструкції населеного пункту, проектуванні та будівництві об'єктів житлово-цивільного і виробничого призначення, систем транспортного та інженерного забезпечення, у тому числі формування нової інфраструктури  територіальної громади для забезпечення ефективної життєдіяльності в сучасних умовах та надання якісних послуг жителям у різних сферах.

Територія на яку проект матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (45 населених пунктів).

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

Понад 32 000 мешканців громади.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

Основна проблема Проекту полягає у відсутності оновленої містобудівної документації, що зумовлює:

- неможливість здійснювати процес стратегічного планування розвитку громади в цілому;

- необхідність встановлення меж та режимів використання території історичного ареалу міста, охоронних зон пам’яток культурної спадщини  (віднесено до переліку історичних населених місць України)

-неможливість залучення інвестицій, низка інвестиційна привабливість території;

- неможливість здійснення у встановленому порядку розширення меж населеного пункту та проведення нормативної грошової оцінки земель;

- неможливість забезпечення життєвих потреб населення.

Очікувані кількісні та якісні результати

- розробка генерального плану  м. Сквира;

- активізація громадян та направлення їх зусиль на соціально-економічний розвиток  територіальної громади

- врахування потреб громадян щодо МТГ (створення нових підприємств, розвиток туристичної галузі)

Ключові заходи проекту

 • Створення дієвого об’єднання (робоча група) із залученням фахівців для реалізації  проекту.
 • Визначення в установленому законом порядку розробника генерального плану міста Сквира.
 • Проведення топогеодезичної зйомки території міста. Складання топографічної документації. з розробленням у його складі плану зонування територій (зонінг).
 • Проведення громадського обговорення та розробка проекту генерального плану міста (з розділом інженерно-технічних заходів цивільного захисту) і схем зонування території; історико – архітектурний опорний план, межі; детальний план території всього населеного пункту.
 • Погодження та затвердження Генерального плану міста.

Період здійснення:

2021-12/2024:

Вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

Разом

 

700,0

1500,0

1000,0

1500,0

4700,0

 

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ/державний бюджет/ грантові кошти/ДФРР/ спонсорські кошти.

Ключові учасники  реалізації проекту

 Сквирська міська рада, інші рівні бюджетів, комунальні підприємства, Міністерство розвитку громад та територій.

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 3

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

1.2.4.Розробити  Програму підтримки лісів Сквирської міської територіальної громади

Назва проекту

Проєкт «Ліси Сквирщини» (700,0 тис.грн.)

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Проведено заліснення 50 га

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населених пунктів)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 30 тис.осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Для забезпечення екологічної рівноваги території Сквирщини та досягнення оптимального мінімального рівня лісистості, збагачення  породного складу.

 Вирішення проблеми буде направлено на створення необхідних умов для утримання, збереження та  раціонального використання земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, заплавних лісів, лісосмуг, гаїв, «безхозних» лісів.

Очікувані кількісні та якісні результати

Заліснено 100% запланованих  площ

Ключові заходи проєкту

Визначення основних напрямків збалансованого розвитку лісового господарства в Сквирській МТГ, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, забезпечення розвитку лісової, рекреаційної та туристичної інфраструктури, здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням екологічних, економічних та соціальних особливостей Сквирської МТГ.

Період здійснення:

 

Вартість проєкту, тис. грн.

2022

2023

2024

2025

2026

Разом

-

-

-

-

-

-

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ; Державний бюджет України

Ключові учасники  реалізації проєкту

Виконком/Відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку та ДП “Білоцерківський лісгосп”

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 4

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

1.1.5.Сприяти роботі громадських організацій

Назва проекту

Громадські організації в дії

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Консультативно-дорадчий орган, який об’єднує громадські організації

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населених пунктів)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 3 600 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Сприяння ефективній взаємодії громадських організацій і влади, вирішення проблем, які перешкоджають реалізації громадських ініціатив та діяльності громадських об’єднань.  Удосконалення вироблення та реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Вирішення повсякденних проблем тощо.

Очікувані кількісні та якісні результати

Консультативно-дорадчий орган, який об’єднує громадські організації

Ключові заходи проєкту

Громадські формування допомагають людям у розв’язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самоврядування. Кожне із громадських об’єднань охоплює своєю діяльністю певні сектори суспільного життя, які, на відміну від політичних партій чи профспілок, не обмежуються політичною діяльністю чи захистом соціально-економічних прав працюючих. Їх діяльність також поширюється і на гуманітарну, інформаційну, екологічну, безпекову та інші сфери суспільного та державного життя України. Об’єднання громадян створюються для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів їх членів.

Період здійснення:

З 2021– до 2027 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

-

-

-

-

-

-

-

-

Джерела та частки фінансування

Власні кошти громадських організацій

Ключові учасники  реалізації проєкту

Ініціативна група громадських організацій та виконком.

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 5

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.1.2.Оновити матеріально-технічну базу закладів освіти, медицини, культури та спорту

Назва проекту

Сучасна освіта

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Створення якісного освітнього середовища та нового освітнього простору (20 комп’ютерних класів, 20 навчальних кабінетів)

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська МТГ

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 3200 мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Відсутність нового сучасного комп’ютерного обладнання та навчальних кабінетів у закладах освіти Сквирської міської ради для ефективного навчального процесу.

Проєкт передбачає придбання нового сучасного комп’ютерного обладнання та навчальних кабінетів з фізики, хімії, біології, технологій та електронних тирів.

Очікувані кількісні та якісні результати

Створення нових сучасних комп’ютерних класів (20 класів) та навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, технологій та ін. (20 кабінетів)

Ключові заходи проєкту

Створення якісного освітнього середовища та нового освітнього простору

Період здійснення:

З 2021– до 2028 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

-

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

12600,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ, державний бюджет, спонсорські кошти.

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська МТГ, бюджети інших рівнів

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

Проєкт 6

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.1.3. Проведення протипожежних заходів

Назва проекту

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів  інфраструктури Сквирської МТГ

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Створення безпечного освітнього середовища ( встановлення 19 протипожежних сигналізацій)

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська МТГ

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 3200 мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Відсутність пожежної сигналізації у закладах освіти Сквирської міської ради.

Проєкт передбачає встановлення пожежних сигналізацій у закладах освіти (19 закладів) для безпечного навчання учнів та вихованців.

Очікувані кількісні та якісні результати

Встановлення пожежних сигналізацій у закладах освіти (19 закладів) для безпечного навчання учнів та вихованців громади.

Ключові заходи проєкту

Створення безпечного освітнього середовища

Період здійснення:

З 2021– 2027 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

-

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

-

-

7200,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська МТГ

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 7

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

2.2.1. Створити віддалені робочі місця ЦНАП в селах громади

2.2.2. Розширити перелік адміністративних послуг та підвищити якість їх надання

Назва проекту

Впровадження інформаційної системи «ВУЛИК»

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Головною метою проекту є підключення працівників Центру надання адміністративних послуг та старост Сквирської міської ради до інформаційної системи «ВУЛИК», що дозволить  розширити перелік адміністративних послугта створити умови для обслуговування громадян старостами в селах громади.

Територія на яку проект матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада.

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

Понад 32 000 мешканців громади.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

На тепер у громаді функціонує Центр надання адміністративних послуг Сквирської міської ради. Зважаючи на величезну територію громади та керуючись Законом України «Про адміністративні послуги» прийнято рішення про покладення повноважень адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради на старост. Вживаючи заходи по підключенню та навчанню старост у роботі в Інформаційній системі «ВУЛИК», буде забезпечено надання більшості адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської радив селах громади.

Очікувані кількісні та якісні результати

Надання послуг у 10 старостинських округах та розширення переліку адміністративних послуг до 250 послуг.

Ключові заходи проекту

Підключення ЦНАП до інформаційної системи «ВУЛИК».

Навчання працівників ЦНАПу та старост.

Проведення серед мешканців громади інформаційно роз`яснювальної кампанії щодо нових можливостей ЦНАПу.

Період здійснення:

01/2021-06/2022:

Вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

-

-

-

-

-

-

-

-

Джерела та частки фінансування

 

Ключові учасники реалізації проекту

Виконавчий комітет Сквирської міської ради, ЦНАП.

Іншаінформація щодо проекту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 8

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

2.2.3.Забезпечити діяльність поліцейських станцій у двох старостинських округах.

Назва проекту

Поліцейський офіцер громади

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Поліцейські станції у 2 старостинських округах з окремими офіцерами, які не тільки працюватимуть на її території, але й житимуть там

Територія на яку проект матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населених пунктів)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

32 тис. осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

Проект передбачає, що офіцер поліції буде тісно взаємодіяти з жителями своєї громади та орієнтуватися на їхні потреби. 80-90% робочого часу поліцейський знаходитиметься в громаді. Він буде доступний для населення, знатиме мешканців території, яку обслуговує, їхні проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги.

Очікувані кількісні та якісні результати

Реалізація проекту дасть змогу інтегрувати поліцейський сервіс у суспільство, збільшити рівень довіри до правоохоронців та оперативніше вирішувати локальні проблеми у громаді.

Ключові заходи проекту

 • підписання Меморандуму про співпрацю;
 • належне облаштування місць роботи офіцерів і придбання двох автомобілів для них.

Період здійснення:

2022-12/2024:

Вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

 

Разом

-

300,0

 

300,0

 

400,0

1000,0

 

Джерела та частки фінансування

Місцевий бюджет/інші рівні бюджетів/грантові кошти.

Ключові учасники  реалізації проекту

Виконавчий комітет Сквирської міської ради

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 9

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

2.2.4. Запровадити інноваційні форми та методи навчання у співпраці із бізнесом в напрямку професійно-технічної освіти.

Назва проекту

Освітній простір громади.

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Мотивація молоді до праці, усвідомленого  вибору професії та успішної самореалізації в житті, визначення професійних запитів та потреб учнів, підготовка фахівців для  потреб ринку праці регіону.

Територія на яку проект матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населених пунктів)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

32 тис.осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

Професійна орієнтація є обов’язковим елементом ринку праці, що забезпечує оптимальний розподіл і використання робочої сили відповідно до можливостей працівника та з урахуванням потреби у представниках певних професій. Саме тому система професійної орієнтації в закладах загальної середньої є невід’ємною частиною освітнього процесу, значущість якої особливо зростає в старшій школі, коли перед особистістю постає питання про один із найважливіших життєвих виборів, а саме: вибір професії.

Актуальним є оновлення системи професійної орієнтації, привнесення в її зміст тих аспектів, які дозволять особистості не лише професійно самовизначитися, але й бути готовою до викликів час.

Очікувані кількісні та якісні результати

-професійно-технічну освіту отримало 88 випусників;

-працевлаштовано 100% випускників.

Ключові заходи проекту

-запровадження професійно-технічної освіти;

-проведення переговорів з роботодавцями

Період здійснення:

2022-12/2024:

Вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

-

-

-

-

-

-

-

-

Джерела та частки фінансування

Місцевий бюджет/кошти приватних партнерів/кошти програм Центру зайнятості/батьківські кошти.

Ключові учасники  реалізації проекту

Виконавчий комітет Сквирської міської ради.

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 10

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3.2.2. Придбати транспортний засіб для перевезення осіб з інвалідністю (для задоволення соціальних потреб)

Назва проекту

Соціальне таксі

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Сприяння впровадженню транспортної соціальної послуги перевезення людей з інвалідністю 1 та 2 гр. з стійкими порушеннями опорно-рухового апарату шляхом пілотування – відпрацювання механізму впровадження даної послуги.

Територія на яку проект матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населених пунктів)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

1161 особа дорослого населення та 27 дітей з порушенням опорно-рухового апарату

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

Особи з інвалідністю з стійкими порушеннями опорно-рухового апарату (1 та 2 гр., які пересуваються на інвалідних візках; 1 гр. з діагнозом ДЦП або з відсутністю нижніх кінцівок) не мають можливості вільного пересування територією громадою. На користування послугами приватного таксі просто не вистачає пенсійних виплат, тому ці люди є «заручниками чотирьох стін» свої домівок, що робить їх соціально ізольованими.
Стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю вказує « … держави-учасниці вживають належних заходів для забезпечення особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації …».
Стаття 28 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» зазначає «Підприємства, організації та фізичні особи підприємці, що здійснюють транспортне обслуговування населення, зобов'язані забезпечити спеціальне обладнання транспортних засобів, яке б дало змогу інвалідам безперешкодно користуватися їх послугами. У тих випадках, коли діючі транспортні засоби не можуть бути пристосовані для використання інвалідами, органи місцевого самоврядування створюють інші можливості для їх пересування».  

Очікувані кількісні та якісні результати

Результатом проекту стане кількість поїздок та клієнтів «Соціального таксі» та покращення доступності та якості надання соціальних послуг.

Ключові заходи проекту

1. Створення соціально-транспортної служби «Соціальне таксі».

2. Затвердження видатків на фінансування соціально-транспортної служби «Соціальне таксі» на 2022 р.

Період здійснення:

2022/2025 рр.

Вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

-

250,0

250,0

250,0

250,0

-

-

1 000,0

Джерела та частки фінансування

Місцевий бюджет, державний бюджет.

Ключові учасники  реалізації проекту

Виконавчий комітет Сквирської міської ради.

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 11

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

2.3.1.Оновити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я

2.3.3.Впровадження нових напрямків надання медичної допомоги, зокрема малоінвазивної хірургії

3.1.2.Оновити матеріально-технічну базу закладів освіти, медицини, культури та спорту

 

Назва проекту

Сучасна медицина

 

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Надати можливість громадянам отримувати якісну та своєчасну медичну допомогу із залученням сучасних методів обстеження та лікування.

Зменшити кількість інвалідизуючих випадків захворювання.

 

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська МТГ, територіально наближені суміжні громади

 

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 33,0 тис.осіб

 

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Наявне обладнання використовується понад 20 років. Ресурс обладнання вичерпався. Застаріла техніка та методика призводить до погіршення якості діагностики захворювань, що в подальшому несе похибки у лікуванні. Неможливість ранньої діагностики онкологічних захворювань ,так як якість обладнання не відповідає сучасним вимогам на загальнодержавному рівні. Обладнання дасть змогу покращити якість допомоги в таких напрямках як онкологія, травматологія, фтизіатрія.

 

Очікувані кількісні та якісні результати

Рання діагностика дозволить зменшити період лікування, зменшення витрат на діагностичні процедури, зменшення енергетичних затрат на проведення обстеження, зменшення рівня опромінення пацієнта під час процедури, зменшення фінансового навантаження на мешканців громади так як не потрібно їхати до іншого міста в пошуках обладнання.

 

Ключові заходи проєкту

Придбання цифрового рентген апарату

Придбання автоматичного біохімічного аналізатора

Придбання цифрового мамо графа

Придбання лапароскопічного обладнання та інструментарію

Навчання персоналу

Висвітлення нових можливостей в засобах масової інформації

 

Період здійснення:

З 2022– до 2025 року:

 

Вартість проєкту, тис. грн.

2022

2023

2024

2025

Разом

500,0 

2000,0

2000,0

2000,0

6500,0

 

Джерела та частки фінансування

Кошти МТГ, кошти отримані від НСЗУ, спонсорські кошти

 

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська МТГ, КНП СМР Сквирська ЦМЛ

 

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

                       
 

 

Проєкт 12

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

1.3.1. Сформувати каталог туристичних об’єктів громади.

1.3.2. Розмістити туристичні навігації на в’їзді до Сквирської міської територіальної громади та ключових населених пунктів.

1.3.3. Удосконалити туристичну інфраструктуру.

1.3.4. Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на офіційному сайті міської ради, організувати навчання «Зелених садиб»

Назва проекту

Програма Сквирщина туристична

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

- розроблення туристичних маршрутів,

- розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж,

- збереження та популяризація історико-культурної спадщини,

- модернізація міського народного краєзнавчого музею,

- покращення туристичної привабливості громади.

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 30 000 мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Проект розроблено для вирішення однієї  із проблем об’єднаної територіальної громади, а саме: створення і покращення туристичної привабливості територій та істирико-культурних об’єктів на території громади. Реалізації проєкту сприятиме розвитку екотуризму, сільського туризму та агротуризму на території ради. Також реалізації проекту зумовить підвищення рівня авторитету та довіри жителів громади до місцевої влади та підвищить активність місцевих мешканців у вирішенні проблем громади, що сприятиме подальшому розвитку  громади.

Соціальними наслідками реалізації проєкту є розбудова туристичної інфраструктури, яка буде не тільки цікава з огляду на всебічне проштовхування місцевих туристичних продуктів, але й спрямована на розвиток і створення привабливого економічного клімату. Реалізація проєкту дасть поштовх для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади.

Очікувані кількісні та якісні результати

Короткотривалими та перспективними наслідками реалізації проєкту буде створення та популяризація туристичних маршрутів, підвищення конкурентоспроможності громади, створення якісного туристичного продукту, формування сприятливих економічного та інвестиційного клімату, активізація підприємницької діяльності.

Ключові заходи проєкту

- розробка туристичних маршрутів,

- формування каталогу туристичних об’єктів громади,

- розміщення туристичних навігацій,

- модернізація міського народного краєзнавчого музею,

- популяризація історико-культурної спадщини громади.

Період здійснення:

З 2021– до 2028 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

 

200,00

250,00

250,00

250,00

300,00

350,00

1600,00

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ, інші рівні бюджетів, грантові кошти

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська рада

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 13

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

2.4.1. Перенесення міського народного краєзнавчого музею, міської публічної бібліотеки в інше приміщення та облаштування відкритого бібліотечного простору.

2.4.2 Оптимізація мережі та реформування сільських будинків культури (клубів) та сільських бібліотек у сучасні культурні простори (хаби, центри, тощо),

2.4.3. Проведення та просування фестивалів, ярмарків, підтримка хорових, вокально-інструментальних, танцювальних, естрадних та аматорських колективів.

2.4.4. Збільшення спроможності закладів культури надавати платні послуги.

2.4.5. Оцифрування музею.

Назва проекту

Програма розвитку культури Сквирської міської територіальної громади

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

- створення сучасної публічної бібліотеки,

- модернізація міського народного краєзнавчого музею,

- збільшення кількості культурно-мистецьких заходів,

- підвищення культурного рівня мешканців громади,

- підвищення активності мешканців в культурному житті громади

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 30 000 мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

В даний час дуже гостро стоїть проблема формування в громадян, особливо дітей та молоді, соціальної згуртованості. В основі соціальної згуртованості суспільства – добробут абсолютної більшості громадян, гармонічні і стабільні відносини. Заклад культури, зі своїми функціями може сприяти процесу згуртованості громади. Однак на даний час більшість сільських закладів культури громади потребують реформування. З метою організації змістовного дозвілля всіх категорій населення, організації роботи аматорських колективів, проведення культурно-мистецьких та розважальних заходів на території громади необхідні сучасні культурні простори.

Реалізації проєкту сприятиме підвищенню культурного рівня мешканців громади, активності мешканців в культурному житті. Також реалізації проекту зумовить підвищення рівня авторитету та довіри жителів громади до місцевої влади та підвищить активність місцевих мешканців у вирішенні проблем громади, що сприятиме подальшому розвитку  громади.

Очікувані кількісні та якісні результати

Короткотривалими та перспективними наслідками реалізації проєкту буде створення сучасної публічної бібліотеки, модернізація міського народного краєзнавчого музею, створення у селах громади 5 сучасних культурних центрів, підвищення культурного рівня мешканців громади та активності мешканців в культурному житті.

Ключові заходи проєкту

- створення сучасної публічної бібліотеки,

- модернізація міського народного краєзнавчого музею,

- створення у селах громади 5 сучасних культурних центрів

Період здійснення:

З 2021– до 2028 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

 

2000,00

2500,00

2500,00

2500,00

3000,00

3500,00

16000,00

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ, інші рівні бюджетів, грантові кошти

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська рада

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 14

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.2.3. Надання якісних послуг з перевезення громадян пільгових категорій

Назва проекту

Програма перевезення пільгових категорій громадян Сквирської міської територіальної громади

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Вивчення та розробка програми пільгового перевезення, механізму реалізації Програми

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населених пунктів)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Близько 4 тис.осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Окремі категорій громадян громади матимуть можливість скористатися правом на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування та відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів Сквирської міської територіальної громади

Очікувані кількісні та якісні результати

Пільговим перевезенням забезпечено 30% громадян пільгових категорій

Ключові заходи проєкту

Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування.

Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення через виплату компенсації за пільговий проїзд.

Період здійснення:

З 2021– до 2025 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

Разом

 

 

 

 

 

 

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ, державні кошти

Ключові учасники  реалізації проєкту

Виконавчий комітет, відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 15

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.1.6. Реконструкція та будівництво спортивних майданчиків, ігрових комплексів на територіях закладів освіти

Назва проекту

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Сквирської міської територіальної громади

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Реконструкція та будівництво спортивних майданчиків, ігрових комплексів на територіях закладів освіти

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська МТГ

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 3200 мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Відсутність сучасних спортивних та ігрових майданчиків у закладах освіти Сквирської міської ради.

Проєкт передбачає встановлення сучасних спортивних та ігрових майданчиків у закладах освіти (11 закладів)

Очікувані кількісні та якісні результати

Встановлення пожежних сигналізацій у закладах освіти (19 закладів) для безпечного навчання учнів та вихованців громади.

Ключові заходи проєкту

Створення сучасного освітнього середовища

Період здійснення:

З 2021– до 2025 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

Разом

-

1500

1500

1500

4500

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ, обласний бюджет

Ключові учасники  реалізації проєкту

Виконавчий комітет, відділ освіти

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 16

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

2.1.1. Осучаснити діяльність комунальних підприємств за інноваційними підходами надання послуг для населення;

Створити та впровадити систему надання комунальних послуг, максимально наближену до потреб населення.

3.1.4. Реконструювати та провести ремонт мереж водопостачання та водовідведення

Назва проекту

Проєкт «Програма ефективної роботи та реформування ЖКГ Сквирської міської територіальної громади з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік»

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Створення електронного кабінету споживача житлово-комунальних послуг.

Оновлення техніки комунальних підприємств

Запровадження системи звітності.

Розроблення бізнес-планів комунальних підприємств

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32,0 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Благоустрій населених пунктів Сквирської міської територіальної  громади підтримують місцеві комунальні підприємства. Однак значна частина спецтехніки вже застаріла і повністю зношена, а за рахунок збільшення навантаження часто виходить з ладу. Проєктом передбачено придбати нову спецтехніку вітчизняного виробника для місцевої комунальної служби (2 одиниці спецтехніки).

Для зручності споживачів проєктом передбачено запровадження електронного кабінету для споживачів комунальних послуг, що дасть змогу в онлайн режимі переглядати та оплачувати комунальні послуги, а також зменшити навантаження на КП.

Мережа централізовано водопостачання та водовідведення прокладену дуже давно, зношена, що призводить до частих аварійних ситуацій, тому проектом передбачено реконструювати та відремонтувати 100 % мереж водопостачання та водовідведення

Очікувані кількісні та якісні результати

Запроваджена система звітності та бізнес-планів для КП.

Створено електронний кабінет споживача житлово-комунальних послуг.

Розроблена прозора система тарифів на комунальні послуги з проведенням роз’яснювальної роботи серед населення.

Встановлено програмне забезпечення для функціонування системи

Придбано 2 одиниці техніки.

Створена системи звітності та бізнес-планів КП.

Відремонтовано та реконструйовано 100 % мереж водопостачання та водовідведення

Ключові заходи проєкту

- визначення переліку необхідної комунальної техніки;

- проведення конкурсних торгів по закупівлі спецтехніки;

- придбання спецтехніки;

- громадська презентація нових можливостей щодо надання комунальних послуг та благоустрою;

- створення електронного кабінету споживача;

- встановлення програмного забезпечення новітнього зразка автоматизованої системи надання комунальних послуг;

- виготовлення ПКД на реконструкцію та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення;

- проведення реконструкції та капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення

Період здійснення:

З 2021– до 2027 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

1000,0

5000,0

7000,0

7000,0

8000,0

10000,0

10000,0

48000,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади, інші рівні бюджетів, власні кошти комунальних підприємств, грантові кошти.

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська територіальна громада, комунальні підприємства.

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

Проєкт 17

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

1.1.2.Провести інвентаризацію, створити реєстр нерухомого майна з доступом через мережу Інтернет та закріпити майно за комунальними підприємствами.

1.2.2. Сформувати перелік нерухомого майна для передачі в оренду та продажу

Назва проекту

Програма управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Виявлення вільних земельних ділянок та будівель на території Сквирської МТГ, які не використовуються, або використовуються неефективно з метою залучення інвесторів в громаду та отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету

Формування реєстру нерухомого майна, яке знаходиться в комунальній власності об’єднаної територіальної громади

Провести обстеження та визначити об’єкти для залучення інвестицій

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32,0 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Сквирська міська територіальна громада утворилась в 2020 році, до складу якої увійшли 44 населені пункти. У кожному з населених пунктів, що увійшли до територіальної громади,  є комунальне нерухоме майно, яке використовуються не ефективно, або взагалі не використовується. З метою їх обліку, надання в оренду, продажу необхідно провести повну інвентаризацію усіх приміщень, сформувати реєстр нерухомого майна, що належать до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади. Розмістити базу даних об’єктів на сайті  громади. Далі необхідно визначити, які об’єкти можуть бути передані в оренду і я можуть бути запропоновані для продажу

Очікувані кількісні та якісні результати

Використання незадіяних об’єктів нерухомості комунальної власності. 

Сформовано реєстр нерухомого майна, що належить до комунальної власності Сквирської міської територіальної громади

Проведено інвентаризацію об’єктів.

Створено електронну базу даних об’єктів для залучення інвестицій та розміщено на сайті  громади

Ключові заходи проєкту

- Створення робочої групи із посадових осіб міської ради та старост населених пунктів для проведення інвентаризації нерухомого майна Сквирської міської територіальної громади

 - Виявлення вільних приміщень та приміщень, які неефективно використовуються, складення їх опису. 

- Виготовлення технічних паспортів на будівлі комунальної власності (в разі потреби) та отримання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  про реєстрацію права власності

- Складання переліку майна для передачі в оренду та продажу, внесення пропозицій, щодо можливостей їх раціонального використання (передача в оренду, приватизація)

- Складання каталогу вільних приміщень для інвестора.

- Формування системи реєстру нерухомого майна з можливістю періодичного оновлення інформації

- Розміщення інформації про вільні приміщення на вебсайті  громади.

Період здійснення:

З 2021– до 2027 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

150,0

300,0

300,0

250,0

-

-

-

1000,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади, кошти балансоутримувачів майна, орендарів, спонсорські кошти

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська територіальна громада, балансоутримувачі майна, орендарі, інвестори

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 18

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

2.1.2. Підвищити рівень екологічної безпеки

Назва проекту

Програма природоохоронних заходів Сквирської МТГ на 2021 рік

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Введення в штатний розпис комунального підприємства  посаду інспектора з благоустрою для контролю за спалюванням сміття, стихійним паркуванням в недозволених місцях, порушенням норм будівництва, тощо.

Комплексна Програма поводження з ТПВ.

Проведенння екоаудиту, оцінки  впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки

Система роздільного збору ТПВ та його сортування

Утилізація 10,4 т непридатних до використання пестицидів

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені  пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Передбачається запровадження заходів, що підвищать рівень екологічної безпеки громади, в тому числі і  створення дієвої система сортування сміття та утилізації ТПВ, що покращить екологічний стан громади та здоров’я громадян.

Очікувані кількісні та якісні результати

-  зменшення екологічного навантаження та шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я мешканців громади.

 - створення умов для очищення населених пунктів від побутових відходів;

- забезпечення сортування та збору твердих побутових відходів, вилучення корисних компонентів відходів, що мають ресурсну цінність,  в т. ч. шляхом роздільного сортування ТВП.

 - запобігання створенню стихійних сміттезвалищ.

- впроваджені новітні технології поводження з твердими побутовими відходами.

- усунення проблем забруднення ґрунту, потрапляння небезпечних хімічних сполук до водоносних горизонтів, негативно вплинути на стан здоров'я населення.

Ключові заходи проєкту

- здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення, спалювання та утилізації ТВП;

- посилення роботи з населенням з укладання договорів на вивезення ТВП;

- систематичне кагатування (підгортання) полігону ТВП, встановлення огорож на полігоні ТВП;

- закупівля  металевих та пластикових євро-контейнерів та баків для роздільного збору твердих побутових відходів;

- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків з твердим покриттям для розміщення контейнерів для збору ТВП;

- виготовлення проекту на будівництво цеху з сортування ТВП;

 - придбання спецтехніки у сфері поводження з ТВП;

- придбання та встановлення вуличних урн;

- придбання інформаційних табличок «Вивіз сміття заборонено», вказівників напрямку на полігон ТВП;

- впровадження новітніх технологій щодо роздільного збирання ТВП.

Період здійснення:

З 2021– до 2027 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

300,0

800,0

900,0

900,0

1000,0

1100,0

1000,0

6000,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади, державний бюджет, інші рівні бюджетів, власні кошти комунальних підприємств, грантові кошти.

Ключові учасники  реалізації проєкту

Міністерство розвитку громад та територій, Сквирська міська територіальна громада, комунальні підприємства.

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 19

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.2.1. Капітальний та поточний ремонт, нове будівництво доріг з твердим покриттям

Назва проекту

Проєкт «Програма утримання та розвитку дорожнього господарства Сквирської МТГ на 2021-2025 роки»

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Створення умов для швидкого та безпечного автомобільного сполучення між населеними пунктами Сквирської міської територіальної громади, а також безпосередньо на території її адміністративного центру та сіл. Капітальний ремонт, реконструкція  доріг та вулиць, тротуарів громади, що його потребують.

Покращення рівня благоустрою, підвищення безпеки та створення комфортних умов для учасників дорожнього руху на території  громади

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Бездоріжжя та поганий стан покриття доріг – це проблема кожного населеного пункту в Україні. Без надійно працюючої, розвинутої мережі автомобільних доріг неможливий успішний розвиток ринкових відносин у промисловості та сільському господарстві. За майже незмінної мережі автомобільних доріг кількість приватних легкових автомобілів із кожним роком збільшується. Дороги втрачають свої споживацькі властивості: швидкість, безперервність, безпека і зручність руху, пропускна спроможність і рівень завантаження рухом, здатність пропускати автомобілі з дозволеними для руху осьовими навантаженнями, загальною масою і габаритами, екологічна безпека, естетичні і інші властивості. Ці властивості забезпечуються шляхом підтримки поточного стану доріг у відповідності до нормативних вимог.  Своєчасне і якісне виконання робіт з утримання доріг забезпечує нормальні умови руху автотранспорту, знижує собівартість перевезень вантажів і пасажирів. Таким чином, стан транспортної інфраструктури і дорожнього господарства, зокрема впливає на ефективність роботи виробничого сектору, розвиток туристичної галузі та соціальної сфери. Виходячи з викладеного, проблемаа утримання, ремонту та збереження доріг залишаються однією з найактуальніших для Сквирської міської територіальної громади. 

Очікувані кількісні та якісні результати

- На території громади буде відремонтовано 80% доріг, що цього потребують.

- Зменшиться час, необхідний для поїздок між населеними пунктами громади.

 - Для водіїв будуть створені безперечні, комфортні та економічно виправдані умови руху їх транспортних засобів, зменшиться кількість ДТП.

- Збільшиться кількість відвідувачів громади, в тому числі любителів туризму.

Ключові заходи проєкту

- виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції, поточного та капітального ремонту доріг Сквирської міської територіальної громади;

- проведення реконструкції та капітального ремонту доріг  в м.Сквира  та сільських населених пунктах громади;  

- висвітлення перебігу та результатів проекту в ЗМІ.

Період здійснення:

З 2021– до 2028 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

6000,0

14000

15000

16000

17000

16000

16000

100000,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади, державний бюджет, інші рівні бюджетів,  спонсорські кошти, ДФРР, власні кошти комунальних підприємств, грантові кошти.

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська територіальна громада, комунальні підприємства, підрядні організації

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 20

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.3.1.Провести благоустрій парків, скверів, облаштувати місця для відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання,  занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів

Назва проекту

Проєкт «Програма заходів по організації благоустрою Сквирської МТГ на 2021 рік»

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Створення комфортних умов для відпочинку та проведення дозвілля для всіх мешканців та гостей громади.

Створення комфортних рекреаційних зон в громаді.

 

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32,0 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Однією з важливих передумов розвитку особистості є забезпечення права жителів громади на активне проведення відпочинку та ведення здорового способу життя. Проектом передбачається проведення наступних заходів, а саме: благоустрій 9 парків, інфраструктура  рекреаційної території у 50% населених пунктах громади буде приведена у відповідність до сучасних стандартів та запитів громадян, облаштування вільної зони Wi-Fi, зон відпочинку для різних категорій громадян(врахувавши їхні інтереси та побажання) та ін.

Очікувані кількісні та якісні результати

- створення умов для відпочинку, проведення дозвілля та культурно-масових заходів мешканців та гостей громади;

- популяризації здорового способу життя та активного відпочинку жителів громади;

- покращення туристичної привабливості громади.

Ключові заходи проєкту

Виготовлення макетів майбутніх парків, скверів, місць відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання,  занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів.

Проведення громадських обговорень/слухань щодо концепції реконструкції парків, скверів та місць для відпочинку, збір додаткових пропозицій від мешканців громади.

Виготовлення проектно-кошторисної документації.

Проведення тендерних процедур, укладання договорів з підрядними організаціями.

Проведення робіт з облаштування парків, скверів, місць відпочинку.

Закупівля та встановлення обладнання (лавочки, спортивний інвентар, ліхтарі та ін.)

Озеленення території та проведення ландшафтних робіт.

Введення об’єктів в експлуатацію та їх подальше відкриття

Період здійснення:

З 2021– до 2028 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

200,0

800,0

1500,0

2000,0

2000,0

2000,0

1500,0

10000,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади, державний бюджет, спонсорські кошти, ДФРР, кошти грантової підтримки

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська територіальна громада, комунальні підприємства, кошти підрядних організацій

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 21

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.4.1. Провести енергоаудит  комунальних закладів громади

3.4.2. Провести заходи із енергоефективності комунальних закладів громади

Назва проекту

Програма енергоефективності

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

- стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- розвиток альтернативної енергетики;

- виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

- формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології у будівлях, стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів;

- реконструкція об’єктів із застосуванням проектних рішень і технологій енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності соціальних закладів до стандарту «пасивний дім»;

- підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві за рахунок комплексної термореновації будівель.

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Проблема неефективного використання енергоресурсів  у бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві громади, довгий термін експлуатації об’єктів та обладнання призвів до надмірних   витрат  паливно-енергетичних ресурсів та, як наслідок, до  збільшення  витрат  споживачів на  закупівлю комунальних  послуг. Тому, для ефективного використання енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат необхідна реалізація низки енергоефективних та енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у соціальній сфері, житлово-комунальному господарстві та житловому секторі шляхом здійснення комплексної термомодернізації об’єктів,  скорочення/заміщення споживання природного газу, технічного (технологічного) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну існуючих енергоємних технологій.

Проект передбачає проведення енергоаудиту будівель комунальних закладів,  встановлення сучасних альтернативних джерел виробництва енергії на будівлях комунальної власності. Такі заходи забезпечать енергетичну автономію об’єктів та економію енергоресурсів. Крім того, кошти, зекономлені за рахунок реалізації заходу, в майбутньому будуть спрямовано на вирішення інших важливих потреб громади.

 

Очікувані кількісні та якісні результати

Економія енергоносіїв.  Енергетична автономія будівель комунальної власності громади. Встановлення та підключення до мереж альтернативних джерел енергії будівель комунальної власності громади.

Зменшення фінансового навантаження за комунальні послуги.

Проведення енергоаудиту у 100% комунальних закладах.

Зниженння енергоємність виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях) не менше ніж на 12-15% щорічно.

Ключові заходи проєкту

- Проведення інформаційної кампанії.

- Проведення енергетичних аудитів об’єктів енергоспоживання з визначенням класу енергетичної ефективності і оцінки відповідності огороджувальної оболонки та інженерного обладнання сучасним вимогам з енергозбереження, потенціалу економії енергоресурсів та рекомендацій щодо практичних заходів, які забезпечать зменшення енергоспоживання;

- Виготовлення ПКД проєктів.

- Проведення процедур публічних закупівель.

- Укладання контракту з підрядною організацією на виконання робіт.

- Контроль та моніторінг реалізації проекту.

- Висвітлення результатів у ЗМІ.

- Запровадження системи інформування та мотивації місцевих жителів до запровадження енергозберігаючих технологій у власних домогосподарствах.

- Проведення комплексної термодернізації комунальних закладів громади.

- Скорочення/заміщення споживання природного газу.

- Технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій.

Період здійснення:

З 2021– до 2028 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

1000,0

12000

12000,0

13000,0

13000,0

13000,0

12000,0

76000,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади, державний бюджет, інші рівні бюджетів,  спонсорські кошти, ДФРР, власні кошти комунальних підприємств, грантові кошти.

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська територіальна громада, комунальні підприємства, підрядні організації

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 22

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.1.1. Провести капітальний ремонт та/або реконструкцію закладів освіти, медицини, культури та спорту із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих  технологій

Назва проекту

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Сквирської міської територіальної громади

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Метою проєкту є забезпечення доступу до якісної освіти, медицини, культури та спорту, формування оптимальної та спроможної мережі закладів, яка буде задовольняти потреби громади, покращення умов перебування громадян у закладах освіти, медицини, культури та спорту.

Проектом передбачається поліпшення умов отримання населенням послуг в багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони здоров’я та оснащення їх сучасним діагностичним та лікувальним медичним обладнанням і апаратурою.

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені  пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Капітальні роботи з енергоефективної реконструкції в закладах освіти, медицини, культури та спорту громади не проводилися з часу введення приміщень в експлуатацію. За кошти  місцевого бюджету та за власні кошти батьків здійснювалися виключно поточні ремонти. Протягом осінньо-зимового сезону це призводило до небезпечного для дітей та дорослих  зменшення температури повітря в комунальних закладах та перевитрат бюджетних коштів на опалення. У  попередніх роках розпочато роботи з капітальних ремонтів закладів освіти, медицини, культури та спорту, але їх частка не значна. Тому необхідно реалізувати комплексний проект капітального ремонту, що сприятиме економії бюджетних коштів та поліпшенню умов перебування та відповідно – стану здоров'я дітей, умов праці вчителів, вихователів, медиків та пацієнтів, а також всіх мешканців громади.

Очікувані кількісні та якісні результати

Проведення термомодернізоції закладівосвіти, медицини, культури та спорту.

Покращення комфорту проживання.

Зниження суми платежів за комунальні послуги.

Оновлення до сучасних вимог матеріально-технічної бази закладів культури, медицини, фізичної культури та спорту.

Модернізація міського будинку культури, міської публічної бібліотеки, міського народного краєзнавчого музею, 5 сільських закладів культури. Проведення ремонту 50,0% закладів освіти, 50,0%  закладів культури та спорту, 50% закладів медицини

Ключові заходи проєкту

- виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції або капітального ремонту закладів освіти, медицини, культури та спорту громади;

- проведення енергетичного аудиту;

- проведення реконструкції та капітального реконструкції або капітального ремонту закладів освіти, медицини, культури та спорту громади;

- висвітлення перебігу та результатів проекту в ЗМІ.

Період здійснення:

З 2021– до 2027 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

 

 

 

 

 

 

 

150000

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади, державний бюджет, інші рівні бюджетів, ДФРР, спонсорські кошти, грантові кошти.

Ключові учасники  реалізації проєкту

Міністерство розвитку громад та територій, Сквирська міська територіальна громада, комунальні заклади, комунальні не комерційні підприємства, підрядні організації

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

 Проєкт 23

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.1.5.Побудувати, реконструювати та провести ремонт мереж вуличного освітлення

Назва проекту

Проєкт «Програма заходів по організації благоустрою Сквирської МТГ на 2021 рік»

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Надання більш якісних та дешевих послуг населенню в освітленні громади з використанням інноваційних технологій в сфері зовнішнього освітлення, покращення благоустрою громади, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження та ресурсозбереження, що забезпечить економію коштів місцевого бюджету, модернізацію електромереж зовнішнього освітлення громади, зменшення травматизму населення громади в умовах аварійного стану доріг, поганої видимості в зв’язку з погодними умовами, ожеледицею, тощо та покращення соціально-економічних умов.

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені  пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Зовнішнє освітлення у більшості населених пунктів не відповідає вимогам «Правил улаштування електроустановок», а подекуди вуличне освітлення відсутнє. Існуюче обладнання споживає значно більше електроенергії у порівнянні з сучасними технологіями. Це спричиняє до нещасних випадків на дорогах, перевищенню витрат енергоресурсів.

Завданнями проекту є перехід на новий рівень раціонального використання електроенергії за допомогою інноваційних LED технологій, який передбачає:

- впровадження енергоощадних джерел світла;

- зведення до мінімуму встановленої потужності освітлювальних установок;

- забезпечення на дорогах, провулках, проїздах  освітлювальних параметрів, які відповідають вимогам Правил, за рахунок забезпечення горіння 99% світлоточок з відповідними світлотехнічними характеристиками;

- освітлення вулиць сприятиме попередженню різних нещасних випадків, а також створюватиме комфортніші умови пересування для пішоходів;

- покращення екологічного стану у регіоні (відпаде потреба утилізації ртутних ламп);

- досягнення економічного ефекту з метою енергозбереження.

Очікувані кількісні та якісні результати

- будівництво 40 мереж вуличного освітлення;

- реконструкція та ремонт 180 мереж вуличного освітлення;

- споживання електроенергії та бюджетні витрати на оплату вуличного освітлення в районі реконструкції зменшилося у 2,6 рази;

- заміна існуючих та встановлення додаткових енергозберігаючі джерела світла з системою вимірювання та диспетчеризації;

- замінена лампи з невисокою світловіддачею на такі, що мають більш високу світловіддачу в населених пунктах громади;

- встановлення LED світильників, на окремих вулицях населених пунктів громади, в яких відсутнє освітлення;

- створення безпечних та сприятливих умов пересування в громаді, в тому числі для осіб похилого віку, людей з інвалідністю;

- підвищення якості вуличного освітлення, громади;

- підвищення якості життя населення громади.

Ключові заходи проєкту

- Заміна  світильників на основі ламп розжарювання, ДРЛ, ДНАТ на світильники  на основі LED технологій;

- заміна голих проводів на самонесучий ізольований провід з монтажною арматурою;

- часткова заміна опор, кронштейнів;

- реконструкція системи управління освітленням.

Період здійснення:

З 2021– до 2027 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

300,0

600,0

700,0

800,0

900,0

900,0

800,0

5000,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади, державний бюджет, інші рівні бюджетів, спонсорські кошти, грантові кошти.

Ключові учасники  реалізації проєкту

Міністерство розвитку громад та територій, Сквирська міська територіальна громада, комунальні заклади, комунальні некомерційні підприємства, підрядні організації

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 24

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

2.1.3. Розширити мережу встановлених камер                              відеоспостереження, дорожніх знаків

Назва проекту

Програма утримання та розвитку дорожнього господарства Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  

Програма Сквирської міської ради з профілактики злочинності на 2021- 2023 роки

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Створення безпечного простору, підвищення ефективності реагування на надзвичайні події у громаді, збір інформації для дієвої роботи поліції та органів місцевого самоврядування.

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населені  пункти)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Понад 32 тис. мешканців громади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Для ефективного моніторингу поточної обстановки у громаді й надання аналітичної інформації для дій громади, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень, передбачається встановлення інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях та місцях масового скупчення, зупинках та громадських місцях громади.

Очікувані кількісні та якісні результати

- підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території селищної ради;

профілактика та боротьба із злочинністю;

- забезпечення охорони прав, свободи і законних інтересів громадян та посилення взаємодії з Сквирською міською радою у протидії всім формам злочинності в інтересах громади.

Ключові заходи проєкту

- Створення робочої групи проекту.

- Виділення коштів на реалізацію проекту.

- Проведення тендерних процедур та укладання договору з підрядною організацією.

- Придбання та монтаж 20 камер відео спостереження та 50 дорожніх знаків.

- Проведення пусконалагоджувальних робіт.

- Введення в експлуатацію.

- Укладання договору із спеціалізованою організацією на подальше обслуговування встановлених камер відеоспостереження.

Період здійснення:

З 2021– до 2027 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

-

250,0

300,0

300,0

250,0

-

-

1100,0

Джерела та частки фінансування

Бюджет територіальної громади,  інші рівні бюджетів, спонсорські кошти, грантові кошти.

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська територіальна громада, комунальні підприємства, підрядні організації

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 25

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.2.4.Розробка  та затвердження автобусних маршрутів загального користування в межах громади

Назва проекту

Програма розвитку пасажирського транспорту Сквирської територіальної громади

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

- створення умов для розвитку та удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку Сквирської міської територіальної громади;

 - підвищення рівня забезпечення населення громади якісними автобусними пасажирськими перевезеннями;

- розроблення маршрутної мережі в межах громади.

Територія на яку проєкт матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада (44 населених пунктів)

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Близько 32,0 тис.осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Поліпшення транспортного обслуговування мешканців громади та забезпечення ефективного функціонування транспортної  інфраструктури

Очікувані кількісні та якісні результати

1. Запровадження дієвого механізму управління та контролю за роботою міського та приміського пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування на території Сквирської міської територіальної громади.

 2. Підвищення ефективності та якості транспортних послуг.

Ключові заходи проєкту

- реалізація засад державної політики у сфері пасажирського транспорту;

- створення рівних умов для роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють пасажирські перевезення, забезпечення рівної конкуренції та прозорості під час проведення конкурсів на автобусні маршрути;

- належне утримання та оновлення рухомого складу автобусного пасажирського транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху;

 - оптимізація тарифної політики та забезпечення перевезення пільгових категорій громадян;

 - вдосконалення інфраструктури пасажирських перевезень.

Період здійснення:

 

Вартість проєкту, тис. грн.

2022

2023

2024

2025

2026

Разом

-

-

-

-

-

-

Джерела та частки фінансування

в межах бюджетних призначень за рахунок коштів бюджету МТГ

Ключові учасники  реалізації проєкту

Відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 26

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

2.2.1. Будівництво ДІЯ Центру у м. Сквира

Назва проекту

Будівництво центру надання адміністративних послуг по вул. Соборній 16 в м. Сквира Київської області

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Головною метою проекту є модернізація Центру надання адміністративних послуг Сквирської міської ради в ДІЯ Центр у м. Сквира з єдиними сучасними стандартами шляхом будівництва нового приміщення по вул. Соборній 16 в м. Сквира

Територія на яку проект матиме вплив

Сквирська міська територіальна громада.

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

Понад 32 000 мешканців громади.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

Буде побудовано універсальний простір із комплексом усіх необхідних послуг, зручним сервісом та додатковими можливостями для мешканців та гостей громади. У приміщенні центру будуть доступні 247 адміністративних послуг, зокрема, у сфері реєстрації бізнесу та громадських формувань, земельних відносин, соціального захисту, реєстрації місця проживання та реєстрації нерухомого майна. Також у Дія Центрі можна буде отримати безоплатну правову допомогу, консультації щодо онлайн-послуг, оплатити адмінзбір тощо.

Приміщення центру надання адміністративних послуг заплановане інклюзивне з наявністю коворкінг-зони та конференц-залу. Крім цього, буде наявний простір для самообслуговування, де сквиряни зможуть скористатися порталом Дія. Адміністратори центру навчать користуватися порталом, допоможуть та підкажуть, як отримати онлайн потрібну послугу. Це дозволить багатьом людям у майбутньому отримувати послуги самостійно та покращить цифрові навички жителів громади.

Очікувані кількісні та якісні результати

Модернізація центру надання адміністративних послуг в ДІЯ Центр шляхом забезпечення відповідності 12 критеріям якості сервісу: зручність, швидкість,
сучасність, безбар’єрність, спрощеність, людяність,
надійність, досконалість, доступність, прозорість,
привітність та дієвість

Ключові заходи проекту

Будівництво ЦНАП загальною площею 770 м2.

Демонтаж «Адмністративно-культурного муніципального центру» по вул. Соборній (колишня Леніна), буд. 16 в м. Сквира Київської області

Період здійснення:

2021-2024:

Вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

1000,0

6000,0

5000,0

5000,0

-

-

-

17 000

Джерела та частки фінансування

Бюджет МТГ, грантові кошти, бюджети різних рівнів

Ключові учасники  реалізації проекту

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради.

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

 

 

 

Проєкт 27

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проєкт

3.1.7. Завершення газифікації населених пунктів громади

Назва проекту

 Будівництво підвідного газопроводу до сіл Рогізна, Краснянка та Дунайка Сквирського району Київської області (9400 мл н.грн)

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту

Створення комфортних умов проживання, поліпшення якості життя  близько 800 осіб, що проживають в  сільських населених пунктах громади, покращення умов роботи громадян

 

Територія на яку проєкт матиме вплив

4 населених пункти Сквирська міської територіальної громади

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту

Близько 800 жителів сільських населених пунктів

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проєкту

Кількість населення в сільських населених пунктах громади  з кожним роком зменшується в зв’язку з відсутністю належних умов проживання, зокрема і через відсутніть газопостачання в селах, проблемами з постачанням скрапленого газу

Очікувані кількісні та якісні результати

- підведення газу до сіл Рогізна, Краснянка та Дунайка

- пуск газу до будинків жителів сіл Рогізна, Краснянка та Дунайка;

- пуск газу до будинків жителів села Каленна;

- поліпшення якості життя  близько 800 осіб;

- покращення умов роботи громадян

Ключові заходи проєкту

- розроблення проєктно-кошторисної документації;

- проведення тендерних процедур та укладання договору з підрядною організацією;

- укладання контракту з підрядною організацією на виконання робіт;

- будівництво підвідного газопроводу;

- підключення будинків жителів сіл до газпроводу;

- проведення пусконалагоджувальних робіт.

- пуск газу до будівель громадян сіл Рогізна, Краснянка, Дунайка, Каленна;

- укладання договору експлуатації, господарського відання та користування із спеціалізованою організацією - оператором газорозподільних мереж;

- контроль та моніторінг реалізації проекту.

- висвітлення результатів у ЗМІ.

Період здійснення:

З 2021– до 2023 року:

Вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Разом

7000,0

2400,0

 

 

 

 

 

9400,0

Джерела та частки фінансування

Бюджети різного рівня, кошти населення, спонсорські кошти

Ключові учасники  реалізації проєкту

Сквирська міська територіальна громада, жителі сільських населених пунктів, АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз», підрядні організації

Інша інформація щодо проєкту (за потребою)

 

 

 

Х. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії

 

Моніторинг реалізації Стратегії буде здійснюватися щорічно. Результати оприлюднюються на офіційному сайті Сквирської МТГ. Звіт про виконання Стратегії буде заслуховуватися на сесії міської ради. Контроль за реалізацією покладається на Сквирську міську раду та виконавчий комітет ради.

Упровадження Стратегії проводитиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку.

Відповідно до п. 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статтею 38 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено:

- створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 - створення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

- забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту; - визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

- планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

- здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

 - організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;

- забезпечення відшкодування збитків суб’єктам господарювання та громадянам, постраждалим внаслідок можливих надзвичайних ситуацій, відповідно до Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишились на попередньому місці проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 947, не тільки за рахунок резервних фондів державного і місцевих бюджетів, а і розвинення на території МТГ сфери недержавних страхових послуг;

- закупівля транспортних засобів спеціального призначення, пристосованих для перевезення інвалідів з порушенням опорнорухового апарату з метою надання їм соціальних послуг та забезпечення завдань цивільного захисту громади;

- аналіз техногенної та пожежної безпеки на території громади, ризики виникнення надзвичайних ситуацій (подій);

- створення та забезпечення функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту громади з відповідними силами цивільного захисту;

- будівництво Центру порятунку «Безпечно» та забезпечення його функціонування;

- забезпечення створення та функціонування місцевої системи оповіщення та підключення її до регіональної системи;

- забезпечення пожежної безпеки на території громади;

 - створення безпечних умов відпочинку населення громади на водних об’єктах;

 - здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати:

 - активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання споживання тепла, газу та електроенергії;

 - поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського населення;

- оптимізація мережі освітніх закладів;

- поліпшення благоустрою;

- оцінка трудового потенціалу включає визначення існуючої і прогнозованої кількості та вікової структури трудових ресурсів, їх кваліфікації, зайнятості (чисельність безробітних та рівень безробіття тощо);

- кількість людей, що отримують соціальні послуги;

- кількість отримувачів адміністративних послуг;

- проведення інвентаризації показників статистичної звітності з метою усунення дублювання та віддзеркалювання інформації;

- забезпечення рівного доступу всіх категорій користувачів до якісної, повної, своєчасної інформації з допомогою сучасних технічних засобів;

 - поліпшення стану доріг;

- проведення спортивних змагань;

- покращення якості медичного обслуговування та стану здоров’я мешканців громади;

- підвищення рівня забудови земель, промисловості, транспорту і зв'язку;

 - поліпшення оцінки оздоровчих та рекреаційних ресурсів;

- підвищення ступеня кваліфікації трудових ресурсів;

- покращення коефіцієнта народжуваності, смертності та природного приросту;

- підвищення обсягів та індексів продукції сільського господарства;

- збільшення кількості підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності;

- покращення рівня господарського використання, розподілу земельного фонду за власниками і землекористувачами, за категоріями земель;

 - покращення рівня забудови земель населених пунктів, промисловості, транспорту і зв'язку.

Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходженні цільових коштів із бюджетів вищого рівня.

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації Стратегії.

 Звіт складатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом. Буде містити інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінювання можливостей досягнення поставлених цілей.

Загалом моніторинг реалізації Стратегії буде здійснюватися за моделлю, яка наведена на мал. 4.

Малюнок 4. Модель моніторингу реалізації Стратегії розвитку Сквирської МТГ

Відділ економічно-інвестиційної діяльності  та агропромислового розвитку Сквирської міської ради

до Робочої групи з розробки  Стратегії за згодою входять представники громадськості, бізнесу, експертного середовища, спеціалісти виконавчого комітету, депутати тощо. Здійснюють діяльність на громадських засадах. Відкриті засідання проводяться 1 раз на півроку

 

Координує                                                                                                    

Робоча група з розробки Стратегії розвитку Сквирської міської територіальної громади

Розглядає і

надає рекомендації

(дорадчий характер)                                                                         

Міська Рада

Затверджує рішення

(зважаючи на

рішення Робочої групи)

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: