(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

16-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 11:54:21
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Рогізнянської сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Рогізнянської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі вісім мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч двадцять дев’ять гривень (8 287 029,85) копійок  (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон триста одинадцять тисяч сто дві гривні (1 311 102,94) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  шість мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот двадцять шість гривень (6 975 926,91)  копійка в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі вісім мільйонів двісті тридцять три тисячі сімсот сімдесят шість гривень  ( 8 233 776,89) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі вісімсот дев’яносто чотири тисячі двісті сорок чотири гривні  (894 244,36) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сім мільйонів триста тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять дві гривні  (7 339 532,53)  копійки.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі п’ятдесят три тисячі двісті п’ятдесят дві гривні  (53 252,96) копійок і по видатках у сумі чотириста шістнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят вісім гривень (416 858,58) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі триста шістдесят три тисячі шістсот п’ять гривень (363 605,62) копійки.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

16-5-VІІІ

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Рогізнянської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік

Доходи

Надходження до бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік становлять 8287,0 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1233,8 тис. грн. та спеціальний фонд – 53,2 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Рогізнянської сільської сільської ради (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2020 рік  виконано на 98,0%, забезпечено надходження в сумі 1233,8 тис.грн. при уточненому  плановому  показнику 1259,6 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 246,8 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 125,0%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 56,2 %.; плата за землю – 18,9%,  Інші види надходжень займають 24,9%. Виконання по єдиному податку становить 97,2%, при плані 712,5 тис. грн. надходження склали 692,8 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 98,7%, при плані 240,2 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 233,3 тис. грн.

У 2019 році до сільського бюджету авансово був сплачений  єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 9,7 тис. грн.  Зменшення надходжень по платі за землю від ТДВ Шамраївський цукровий завод – 4,3 тис. грн.; СФГ Бовкун – 4,3 тис. грн.; Боброва Т.М.- 3,8 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти (без урахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 6,0 тис. грн.: по екологічному податку- 0,03 тис. грн.; власні надходження бюджетних установ 6,0 тис. грн.

Видатки

Видаткову частину  бюджету Рогізнянської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 894,2 тис.грн при планових показниках на відповідний період 944,1 тис.грн, що становить 94,72%.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 416,9 тис.грн або 5,59 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 854,0 тис.грн, що становить 95,50 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  730,2тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 44,2тис.грн.
  • на поточні трансферти населенню – 79,6 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 894,2 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  735,3 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,0 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 69,3 тис. грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 79,6 тис.грн.

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 735,3 тис.грн, що становить 99,35 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 705,1 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 9574 грн)       На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 3,9 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 26,3 тис.грн.

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 10,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 10,0 тис.грн, що становить 100 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 106,3 тис.грн. використано 69,3 тис.грн, що становить 65,16%.

Видатки на субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при уточненому плані на звітний період 79,6 тис.грн. використано 79,6 тис.грн, що становить 100%.

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 416,9 тис. грн.

            Додаток 1                                                               до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 16-5-VІІІ
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Рогізнянськоїї сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   963600,00 963600,00 938211,43 97,4 97,4
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3700,00 3700,00 3933,10 106,3 106,3
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  3700,00 3700,00 3933,10 106,3 106,3
  18000000 Місцеві податки  959900,00 959900,00 934278,33 97,3 97,3
  18010000 Податок на майно  247400,00 247400,00 241502,90 97,6 97,6
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  1900,00 1900,00 2080,90 109,5 109,5
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  3900,00 3900,00 4450,50 114,1 114,1
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  1400,00 1400,00 1685,97 120,4 120,4
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  3600,00 3600,00 3297,93 91,6 91,6
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  171000,00 171000,00 165618,44 96,9 96,9
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  50700,00 50700,00 49048,80 96,7 96,7
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  14900,00 14900,00 15320,36 102,8 102,8
  18050000 Єдиний податок   712500,00 712500,00 692775,43 97,2 97,2
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  3300,00 3300,00 4000,00 121,2 121,2
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  28600,00 28600,00 14747,40 51,6 51,6
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  680600,00 680600,00 674028,03 99,0 99,0
  20000000 Неподаткові надходження   1000,00 295980,00 295565,46 29556,5 99,9
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   100,00 100,00 102,00 102,0 102,0
  21080000 Інші надходження   100,00 100,00 102,00 102,0 102,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  100,00 100,00 102,00 102,0 102,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  900,00 900,00 483,46 53,7 53,7
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 800,00 800,00 464,59 58,1 58,1
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 800,00 800,00 464,59 58,1 58,1
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 18,87 18,9 18,9
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 18,87 18,9 18,9
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 294980,00 294980,00 0,0 100,0
  24060000 Інші надходження   0,00 294980,00 294980,00 0,0 100,0
  24060300 Інші надходження   0,00 294980,00 294980,00 0,0 100,0
  40000000 Офіційні трансферти   0,00 7000000,00 7000000,00 0,0 100,0
  41000000 Від органів державного управління   0,00 7000000,00 7000000,00 0,0 100,0
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 7000000,00 7000000,00 0,0 100,0
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 7000000,00 7000000,00 0,0 100,0
Всього без урахування трансферт 964600,00 1259580,00 1233776,89 127,9 98,0
Всього 964600,00 8259580,00 8233776,89 853,6 99,7
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   0,00 0,00 2,96 0,0 0,0
  19000000 Інші податки та збори  0,00 0,00 2,96 0,0 0,0
  19010000 Екологічний податок  0,00 0,00 2,96 0,0 0,0
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0,00 0,00 2,96 0,0 0,0
  20000000 Неподаткові надходження   0,00 0,00 6000,00 0,0 0,0
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 0,00 6000,00 0,0 0,0
  25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 0,00 6000,00 0,0 0,0
  25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 0,00 6000,00 0,0 0,0
  40000000 Офіційні трансферти   0,00 47250,00 47250,00 0,0 100,0
  41000000 Від органів державного управління   0,00 47250,00 47250,00 0,0 100,0
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 47250,00 47250,00 0,0 100,0
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 47250,00 47250,00 0,0 100,0
  Всього без урахування трансферт 0,00 0,00 6002,96 0,0 0,0
  Всього 0,00 47250,00 53252,96 0,0 112,7
  Разом без урахування міжбюджетних транфертів 964600,00 1259580,00 1239779,85 128,5 98,4
  Разом 964600,00 8306830,00 8287029,85 859,1 99,8
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 16-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Рогізнянської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Рогізнянська сільська рада 964600,00 944092,00 894244,36 92,7 94,7
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 735150,00 740150,00 735350,87 100,0 99,4
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 15000,00 10000,00 10000,00 66,7 100,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 214450,00 106326,00 69277,49 32,3 65,2
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 8000,00 0,00 0,0 0,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 79616,00 79616,00 0,0 0,0
Спеціальний фонд
01 Рогізнянська сільська рада 0,00 7464113,00 416858,58 0,00 5,58
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 6000,00 5996,04 0,00 99,93
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 47250,00 0,00 0,00 0,00
0117220 Газифікація населених пунктів 0,00 7000000,00 0,00 0,00 0,00
0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 87375,00 87375,00 0,00 100,00
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 28508,00 28507,54 0,00 100,00
0119750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 294980,00 294980,00 0,00 100,00
  Усього  964600,00 8408205,00 1311102,94 135,9 15,6
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: