(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

12-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Малолисовецької сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 11:35:30
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Малолисовецької сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Малолисовецької сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Малолисовецької сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі дев’ятсот шістдесят шість тисяч вісімсот тридцять гривень (966 830,51) копійка (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон двісті двадцять одна тисяча двісті сорок три гривні (1 221 243,22) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  двісті п’ятдесят чотири тисячі чотириста дванадцять гривень (254 412,71)  копійка в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч чотириста сорок дві гривні  (958 442,35) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон двісті шістнадцять тисяч тридцять шість гривень (1 216 036,22) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі двісті п’ятдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто три гривні  (257 593,87)  копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі вісім тисяч триста вісімдесят вісім гривень (8 388,16) копійок і по видатках у сумі п’ять тисяч двісті сім гривень (5 207,00) копійок з перевищенням доходів над видатками у сумі  три тисячі сто вісімдесят одна гривня (3 181,16) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 12-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Малолисовецької сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Малолисовецької сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Малолисовецької сільської ради за 2020 рік становлять 966,8 тис. грн. в т. ч загальний фонд – 958,4 тис. грн. та спеціальний фонд – 8,4 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Малолисовецької сільської ради за 2020 рік  виконано на 65,4%, забезпечено надходження в сумі 958,4 тис.грн. при плановому  показнику 1465,4 тис.грн. в т. ч по єдиному податку – 70,3%, по платі за землю – 55,3%.

У 2019 році до сільського бюджету авансово був сплачений  єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 130,1 тис. грн. При плануванні бюджету на 2020 рік надходження орендної плати за землю  (річна сума 2020 року) після проведення аукціону земельних торгів у 2019 році були включені до бюджету на 2020 рік.

Спеціальний фонд сільського бюджету складається з власних надходжень бюджетних установ і становить у 2020 році – 8,4 тис. грн.

 

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Малолисовецької сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1216,0 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1556,7 тис.грн, що становить 78,12 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 5,2 тис.грн або 37,73 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1114,7 тис.грн, що становить 91,67 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  1007,9 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 38,3 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 68,5 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1216,0 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1007,8 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 134,8 тис. грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 68,4 тис.грн.

 

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1007,8 тис.грн, що становить 84,51 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 973,3 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 14785 грн).       На енергоносії використано 16,5 тис.грн.,  на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар 4,8 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 13,2 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 5,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 13,0 тис.грн, що становить 38,46 %.

 

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 259,9 тис.грн. використано 134,8 тис.грн, що становить

51,87 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 91,3 тис.грн направлено 68,4 тис.грн, що становить 75%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 5,2 тис. грн. Видатки здійснені  за рахунок коштів від надання платних послуг.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 12-5-VІІІ
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Малолисовецької сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік  Уточ.пл. за період затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3   5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1464200,00 1464200,00 957715,84 65,4 65,4
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  7300,00 7300,00 1911,00 26,2 26,2
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  7300,00 7300,00 1911,00 26,2 26,2
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  7300,00 7300,00 1911,00 26,2 26,2
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6300,00 6300,00 7502,00 119,1 119,1
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  6300,00 6300,00 7502,00 119,1 119,1
  18000000 Місцеві податки  1450600,00 1450600,00 948302,84 65,4 65,4
  18010000 Податок на майно  519000,00 519000,00 293529,06 56,6 56,6
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  8400,00 8400,00 11248,83 133,9 133,9
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  40000,00 40000,00 58910,65 147,3 147,3
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  364000,00 364000,00 161441,27 44,4 44,4
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  57900,00 57900,00 52851,31 91,3 91,3
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  48700,00 48700,00 9077,00 18,6 18,6
  18050000 Єдиний податок   931600,00 931600,00 654773,78 70,3 70,3
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  7500,00 7500,00 1554,00 20,7 20,7
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  294000,00 294000,00 138292,45 47,0 47,0
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  630100,00 630100,00 514927,33 81,7 81,7
  20000000 Неподаткові надходження   1200,00 1200,00 726,51 60,5 60,5
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 680,00 0,0 0,0
  21080000 Інші надходження   0,00 0,00 680,00 0,0 0,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 680,00 0,0 0,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1200,00 1200,00 46,51 3,9 3,9
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1100,00 1100,00 0,00 0,0 0,0
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1100,00 1100,00 0,00 0,0 0,0
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 46,51 46,5 46,5
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 46,51 46,5 46,5
Всього 1465400,00 1465400,00 958442,35 65,4 65,4
  1 2 3   5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19000000 Інші податки та збори  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19010000 Екологічний податок  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  20000000 Неподаткові надходження   13700,00 13700,00 8388,16 61,2 61,2
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   13700,00 13700,00 8388,16 61,2 61,2
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  13700,00 13700,00 8388,16 61,2 61,2
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 13700,00 13700,00 8388,16 61,2 61,2
  Всього 13800,00 13800,00 8388,16 60,8 60,8
    Разом 1479200,00 1479200,00 966830,51 65,4 65,4
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 12-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Малолисовецької сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Малолисовецька сільська рада 1465400,00 1556676,00 1216036,22 83,0 78,1
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1192500,00 1192500,00 1007758,90 84,5 84,5
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 13000,00 13000,00 5000,00 38,5 38,5
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 259900,00 259900,00 134820,32 51,9 51,9
119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 91276,00 68457,00 0,0 60,5
Спеціальний фонд
01 Малолисовецька сільська рада 13800,00 13800,00 5207,00 0,00 37,73
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 13700,00 13700,00 5207,00 38,01 38,01
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  1479200,00 1570476,00 1221243,22 82,6 77,8
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: