(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

22-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Чубинецької сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 12:26:9
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Чубинецької сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Чубинецької сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Чубинецької  сільської ради за 2020 рік по доходах у сумі один мільйон вісім тисяч вісімсот тридцять шість гривень (1 008 836,65) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон дев’яносто вісім тисяч двісті сорок гривень (1 098 240,17) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  вісімдесят дев’ять тисяч  чотириста три гривні (89 403,52) копійки в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі дев’ятсот вісімдесят три тисячі сімсот тридцять п’ять гривень  (983 735,63) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон п’ятдесят одна тисяча двісті двадцять п’ять гривень (1 051 225,37) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі шістдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень  (67 489,74)  копійки.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі двадцять п’ять тисяч сто одна гривня (25 101,02) копійки і по видатках у сумі сорок сім тисяч чотирнадцять гривень (47 014,80) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі двадцять одна тисяча дев’ятсот тринадцять гривень (21 913,78) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 22-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Чубинецької сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Чубинецької сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Чубинецької сільської ради за 2020 рік становлять 1008,8 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 983,7 тис. грн. та спеціальний фонд – 25,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Чубинецької сільської ради за 2020 рік  виконано на 89,1%, забезпечено надходження в сумі 983,7 тис.грн. при плановому  показнику 1103,8 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 211,2 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 56,3 %.; плата за землю – 36,6%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 7,1%. Виконання по єдиному податку становить 84,8%, при плані 656,4 тис. грн. надходження склали 553,8 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 96,7%, при уточненомуплані 372,2 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 359,9 тис. грн.

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 50,0 тис. грн. У 2019 році до сільського бюджету авансово був сплачений  єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 55,0 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 25,1 тис. грн. – власні надходження бюджетних установ.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Чубинецької сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1051,2 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1144,8 тис.грн, що становить 91,83 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 47,0 тис.грн або 59,46 % до уточнених призначень на рік.

На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 958,9 тис.грн, що становить 91,22 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  934,2 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 19,3 тис.грн.
  • на поточні трансферти населенню – 5,4 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1051,2 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  934,5 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 17,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 94,3 тис. грн..

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 5,4 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 934,5 тис.грн, що становить 94,68 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 911,1 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 11193 грн).       На енергоносії використано 10,6 тис.грн.,  на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар використано 4,1 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 8,7 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 17,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 26,0 тис.грн, що становить 65,38 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 94,4 тис.грн. використано 94,3 тис.грн, що становить

99,93 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 37,4 тис.грн направлено 5,4 тис.грн, що становить 14,44%.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 47,0 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 38,0 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 9,0 тис.грн.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 22-5-VІІІ
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Чубинецькоїсільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1053000,00 1086100,00 965632,94 91,7 88,9
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  700,00 700,00 180,66 25,8 25,8
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  600,00 600,00 166,00 27,7 27,7
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  600,00 600,00 166,00 27,7 27,7
  13030000 Рентна плата за користування надрами  100,00 100,00 14,66 14,7 14,7
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  100,00 100,00 14,66 14,7 14,7
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   5100,00 5100,00 4050,00 79,4 79,4
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  5100,00 5100,00 4050,00 79,4 79,4
  18000000 Місцеві податки  1047200,00 1080300,00 961402,28 91,8 89,0
  18010000 Податок на майно  390800,00 423900,00 407577,47 104,3 96,1
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  5500,00 7100,00 14298,70 260,0 201,4
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  4500,00 4500,00 4218,26 93,7 93,7
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  25000,00 25000,00 -19402,03 -77,6 -77,6
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  9400,00 15100,00 48577,62 516,8 321,7
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  32300,00 32300,00 33421,09 103,5 103,5
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  174700,00 174700,00 177830,50 101,8 101,8
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  63200,00 79000,00 70005,04 110,8 88,6
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  76200,00 86200,00 78628,29 103,2 91,2
  18050000 Єдиний податок   656400,00 656400,00 553824,81 84,4 84,4
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  195000,00 195000,00 83914,43 43,0 43,0
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  70500,00 70500,00 83572,00 118,5 118,5
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  390900,00 390900,00 386338,38 98,8 98,8
  20000000 Неподаткові надходження   800,00 17700,00 18102,69 2262,8 102,3
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 16900,00 17612,00 0,0 104,2
  21080000 Інші надходження   0,00 16900,00 17612,00 0,0 104,2
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 100,00 612,00 0,0 612,0
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  0,00 16800,00 17000,00 0,0 101,2
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  800,00 800,00 490,69 61,3 61,3
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 700,00 700,00 431,81 61,7 61,7
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 700,00 700,00 431,81 61,7 61,7
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 58,88 58,9 58,9
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 58,88 58,9 58,9
Всього 1053800,00 1103800,00 983735,63 93,4 89,1
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  20000000 Неподаткові надходження   38000,00 38000,00 25101,02 66,1 66,1
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   38000,00 38000,00 25101,02 66,1 66,1
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  38000,00 38000,00 25101,02 66,1 66,1
  25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  38000,00 38000,00 25101,02 66,1 66,1
  Всього 38000,00 38000,00 25101,02 66,1 66,1
  Разом 1091800,00 1141800,00 1008836,65 92,4 88,4
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  
               

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 22-5-VІІІ
 
Виконання видаткової частини  бюджету Чубинецької сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Чубинецька сільська рада 1053800,00 1144785,00 1051225,37 99,8 91,8
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 906600,00 986980,00 934491,01 103,1 94,7
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 35000,00 26000,00 17000,00 48,6 65,4
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 112200,00 94405,00 94334,36 84,1 99,9
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 37400,00 5400,00 0,0 14,4
Спеціальний фонд
01 Чубинецька сільська рада 38000,00 159575,00 47014,80 0,00 29,46
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 38000,00 38000,00 38000,00 100,00 100,00
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 9015,00 9014,80 0,00 100,00
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 112560,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  1091800,00 1304360,00 1098240,17 100,6 84,2
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: