(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

3-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 12.3.2021 14:4:38
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік

 

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік по доходах у один мільйон двісті тридцять дві тисячі п’ятсот п’ятдесят три гривні ( 1 232 553,17) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон триста одинадцять тисяч п’ятдесят п’ять гривень (1 311 055,81) копійка (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  сімдесят вісім тисяч п’ятсот дві гривні (78 502,64)  копійки в тому числі:
 1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон двісті двадцять сім гривень тридцять п’ять гривень (1 227 035,38) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон п’ятдесят три тисячі двадцять шість гривень (1 053 026,81) копійка (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сто сімдесят чотири тисячі вісім гривень (174 008,57) копійок.
 2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі п’ять тисяч п’ятсот сімнадцять гривень  (5 517,79) копійок  і по видатках у сумі двісті п’ятдесят вісім тисяч двадцять дев’ять гривень (258 029,00) з перевищенням видатків над  доходами у сумі  двісті п’ятдесят дві тисячі п’ятсот одинадцять гривень (252 511,21) копійка.
 1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 3-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік становлять 1232,5 тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1227,0 тис. грн. та спеціальний фонд – 5,5 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік  виконано на 103,5%, забезпечено надходження в сумі 1227,0 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 1185,7 тис.грн. До початкового плану виконання складає 123,5%. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень збільшилась на 258,6 тис.грн. Темп росту надходжень 2020 року порівняно з надходженнями у 2019 році становить 126,7%.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 67,7%.; плата за землю – 18,9%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 13,4%. Виконання по єдиному податку становить 104,7%, при уточненому плані 869,4 тис. грн. надходження склали 830,6 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 94,2%, при уточненому плані 246,3 тис. грн.  надходження склали  232,0 тис. грн.

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло 5,5 тис. грн.: екологічний податок – 4,6 тис. грн. та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,9 тис. грн.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Великоєрчиківської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1053,0 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1085,5 тис.грн, що становить 97,0 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 258,0 тис.грн або 92 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 956,5 тис.грн, що становить 90,8 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

 • на заробітну плату спрямовано –  875,3 тис.грн.
 • на спожиті енергоносії – 41,4 тис.грн.
 • на поточні виплати населенню – 39,8 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1053,0 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  904,2 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 19,4 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 69,6 тис. грн.

- охорону навколишнього природного середовища – 20,0 тис.грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 39,8 тис.грн

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 904,2 тис.грн, що становить 98,95 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 875,3 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 13831 грн). На енергоносії використано 11,4 тис.грн.,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 2,8 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 14,7 тис.грн.

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 19,4 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 20,0 тис.грн, що становить 97,2 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 71,9 тис.грн. використано 69,6 тис.грн, що становить 96,8%.

На фінансування галузі «Охорона навколишнього природного середовища» у звітному періоді використано  коштів на суму 20,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 20,0 тис.грн, що становить 100 %.

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 39,8 тис.грн направлено 39,8 тис.грн, що становить 100%.

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 258,0 тис. грн.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 258,0 тис.грн. з них:

 • на організацію благоустрою населених пунктів в  сумі 10,9 тис.грн.
 • на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 30,0 тис.грн.
 • на інші субвенції з місцевого бюджету – 217,1 тис.грн.

 

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 3-5-VІІІ
           
  Виконання дохідної частини бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік урахуванням внесених змін
  1 2 3 4 5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   935400,00 1127300,00 1225813,06 131,0 108,7
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  100,00 44400,00 120656,37 120656,4 271,7
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  0,00 44300,00 120415,94 0,0 271,8
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  0,00 44300,00 120415,94 0,0 271,8
  13030000 Рентна плата за користування надрами  100,00 100,00 240,43 240,4 240,4
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  100,00 100,00 240,43 240,4 240,4
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2100,00 2100,00 1885,00 89,8 89,8
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  2100,00 2100,00 1885,00 89,8 89,8
  18000000 Місцеві податки  933200,00 1080800,00 1103271,69 118,2 102,1
  18010000 Податок на майно  243900,00 250200,00 233830,18 95,9 93,5
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  400,00 400,00 348,01 87,0 87,0
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  3500,00 3500,00 1510,30 43,2 43,2
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  73200,00 75200,00 80255,77 109,6 106,7
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  67300,00 71600,00 85003,70 126,3 118,7
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  69600,00 69600,00 37904,40 54,5 54,5
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  29900,00 29900,00 28808,00 96,3 96,3
      240000,00 246300,00 231971,87 96,7 94,2
  18050000 Єдиний податок   689300,00 830600,00 869441,51 126,1 104,7
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  52700,00 52700,00 18326,00 34,8 34,8
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  188000,00 329300,00 465160,00 247,4 141,3
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  448600,00 448600,00 385955,51 86,0 86,0
  20000000 Неподаткові надходження   58400,00 58400,00 1222,32 2,1 2,1
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 600,60 0,0 0,0
  21080000 Інші надходження   0,00 0,00 600,60 0,0 0,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 600,60 0,0 0,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  58400,00 58400,00 621,72 1,1 1,1
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 58300,00 58300,00 595,62 1,0 1,0
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 300,00 300,00 595,62 198,5 198,5
  22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  58000,00 58000,00 0,00 0,0 0,0
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 26,10 26,1 26,1
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 26,10 26,1 26,1
Всього 993800,00 1185700,00 1227035,38 123,5 103,5
  1 2 3 4 5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   4300,00 4300,00 4607,61 107,2 107,2
  19000000 Інші податки та збори  4300,00 4300,00 4607,61 107,2 107,2
  19010000 Екологічний податок  4300,00 4300,00 4607,61 107,2 107,2
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 4300,00 4300,00 4607,61 107,2 107,2
  20000000 Неподаткові надходження   0,00 900,00 910,18 0,00 101,1
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 900,00 910,18 0,00 101,1
  24060000 Інші надходження   0,00 900,00 910,18 0,00 101,1
  24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 900,00 910,18 0,00 101,1
  Всього 4300,00 5200,00 5517,79 128,3 106,1
  Разом 998100,00 1190900,00 1232553,17 123,5 103,5
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 №3-5-VІІІ
Виконання видаткової частини  бюджету Великоєрчиківської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Великоєрчиківська сільська рада 993800,00 1085458,00 1053026,81 106,0 97,0
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 912800,00 913800,00 904202,38 99,1 98,9
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20000,00 20000,00 19440,00 97,2 97,2
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 61000,00 71900,00 69626,43 114,1 96,8
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 20000,00 0,00 0,0 0,0
0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 20000,00 20000,00 0,0 100,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 39758,00 39758,00 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Великоєрчиківська сільська рада 4300,00 263229,00 258029,00 6000,67 98,02
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 10900,00 10900,00 0,00 100,00
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 30000,00 30000,00 0,00 100,00
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 4300,00 5200,00 0,00 0,00 0,00
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 217129,00 217129,00 0,00 100,00
  Усього  998100,00 1348687,00 1311055,81 131,4 97,2
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: