(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

10-5-VІІІ Про затвердження звіту про виконання бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік

 
Дата публікації 1.3.2021 9:34:44
 

РІШЕННЯ

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету Кривошиїнської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі один мільйон п’ятсот дев’яносто три тисячі сімсот тридцять вісім гривень (1 593 738,12) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон сімсот сімдесят шість тисяч дев’ятсот сорок шість гривень (1 776 946,83) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  сто вісімдесят три тисячі двісті вісім гривень  (183 208,71)  копійка в тому числі:
  1. по загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон п’ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятнадцять гривень  (1 586 015,78) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон п’ятсот сім тисяч чотириста шістдесят чотири гривні (1 507 464,01) копійка (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сімдесят вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят одна гривня (78 551,77)  копійок.
  2. по спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сім тисяч сімсот двадцять дві гривні (7 722,34) копійки і по видатках у сумі двісті шістдесят дев’ять тисяч чотириста вісімдесят дві гривні (269 482,82) копійки з перевищенням видатків над  доходами у сумі  двісті шістдесят одна тисяча сімсот шістдесят гривень (261 760,48) копійок.
  1. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію      Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.                               

Міський голова                                                     Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

м.Сквира

23 лютого 2021 року

№ 10-5-VІІІ

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік становлять 1593,7тис. грн. в т. ч  загальний фонд – 1586,0 тис. грн. та спеціальний фонд – 7,7 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік  виконано на 101,1%, забезпечено надходження в сумі 1586,0 тис.грн. при плановому  показнику 1568,1 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 19,7 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 73,3 %.; плата за землю – 21,2%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 5,5%. Виконання по єдиному податку становить 104,9%, при плані 1108 тис. грн. надходження склали 1162,7 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 89%, при плані 378,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 336,4 тис. грн.

         Надходження спеціального фонду  складають 7,7 тис. грн.: власні надходження бюджетних установ – 3,9 тис. грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 3,8 тис. грн.

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Кривошиїнської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1507,5 тис.грн при планових показниках на відповідний період 1621,4 тис.грн, що становить 92,97 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 269,5 тис.грн або 98,79 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1361,6 тис.грн, що становить 90,32 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

  • на заробітну плату спрямовано –  1074,3 тис.грн.
  • на спожиті енергоносії – 56,0 тис.грн.
  • на поточні виплати населенню – 231,3 тис.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1507,5 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1070,3тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 49,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 156,9 тис. грн.

- субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 231,3 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1070,3 тис.грн, що становить 93,67 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1033,6 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 17651 грн).       На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 1,2 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 20,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 14,6 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 49,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 60,0 тис.грн, що становить  81,67%.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 177,4 тис.грн. використано 156,9 тис.грн, що становить

88,44 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 231,3 тис.грн направлено 231,3 тис.грн, що становить 100%.

         

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 269,5 тис. грн. в тому числі за рахунок платних послуг  1,3 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 268,2 тис.грн.

            Додаток 1                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 10-5-VІІІ  
 
           
  Виконання дохідної частини бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік
               
              (грн.)
  ККД Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік  Уточ.пл. за період затверджено розписом на 2020 рік затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
  1 2 3   5 6 7
  Загальний фонд
  10000000 Податкові надходження   1559200,00 1559200,00 1581450,47 101,4 101,4
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  100,00 100,00 215,00 215,0 215,0
  13030000 Рентна плата за користування надрами  100,00 100,00 215,00 215,0 215,0
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  100,00 100,00 215,00 215,0 215,0
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6000,00 6000,00 7764,00 129,4 129,4
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  6000,00 6000,00 7764,00 129,4 129,4
  18000000 Місцеві податки  1553100,00 1553100,00 1573471,47 101,3 101,3
  18010000 Податок на майно  445100,00 445100,00 410799,28 92,3 92,3
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  22700,00 22700,00 30637,46 135,0 135,0
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  4100,00 4100,00 18439,46 449,7 449,7
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  15300,00 15300,00 163,04 1,1 1,1
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  3000,00 3000,00 2024,48 67,5 67,5
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  130000,00 130000,00 119266,51 91,7 91,7
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  160000,00 160000,00 155812,72 97,4 97,4
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  85000,00 85000,00 59305,61 69,8 69,8
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  25000,00 25000,00 25150,00 100,6 100,6
  18050000 Єдиний податок   1108000,00 1108000,00 1162672,19 104,9 104,9
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  52000,00 52000,00 45049,55 86,6 86,6
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  156000,00 156000,00 205789,07 131,9 131,9
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  900000,00 900000,00 911833,57 101,3 101,3
  20000000 Неподаткові надходження   8900,00 8900,00 4565,31 51,3 51,3
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   100,00 100,00 527,00 527,0 527,0
  21080000 Інші надходження   100,00 100,00 527,00 527,0 527,0
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  100,00 100,00 527,00 527,0 527,0
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  8800,00 8800,00 4038,31 45,9 45,9
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1200,00 1200,00 953,45 79,5 79,5
  22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 1200,00 1200,00 953,45 79,5 79,5
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   4500,00 4500,00 0,00 0,0 0,0
  22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  4500,00 4500,00 0,00 0,0 0,0
  22090000 Державне мито   100,00 100,00 94,86 94,9 94,9
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 94,86 94,9 94,9
  22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  3000,00 3000,00 2990,00 99,7 99,7
Всього 1568100,00 1568100,00 1586015,78 101,1 101,1
  1 2 3   5 6 7
  Спеціальний фонд
  10000000 Податкові надходження   100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19000000 Інші податки та збори  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19010000 Екологічний податок  100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
  20000000 Неподаткові надходження   2500,00 2500,00 7722,34 308,9 308,9
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 3850,50 0,00 0,00
  24060000 Інші надходження   0,00 0,00 3850,50 0,00 0,00
  24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 0,00 3850,50 0,00 0,00
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   2500,00 2500,00 3871,84 154,9 154,9
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2500,00 2500,00 3871,84 154,9 154,9
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 2500,00 2500,00 3871,84 154,9 154,9
  Всього 2600,00 2600,00 7722,34 297,0 297,0
  Разом 1570700,00 1570700,00 1593738,12 101,5 101,5
               
               
  Міський голова     Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

          Додаток 2                                                                до рішення сесії міської ради
від  23.02.2021 № 10-5-VІІІ  
 
Виконання видаткової частини  бюджету Кривошиїнської сільської ради за 2020 рік
             
     
            (грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків Найменування Планові показники Виконано за звітний період Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2020 рік Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін затверджено розписом на 2020 рік  затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
01 Кривошиїнська сільська рада 1380094,00 1621373,00 1507464,01 109,2 93,0
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1108200,00 1142700,00 1070331,99 96,6 93,7
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 60000,00 60000,00 49000,00 81,7 81,7
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 211894,00 177394,00 156853,02 74,0 88,4
0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 10000,00 0,00 0,0 0,0
0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 231279,00 231279,00 0,0 100,0
Спеціальний фонд
01 Кривошиїнська сільська рада 190606,00 272804,82 269482,82 0,00 98,78
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2500,00 18400,92 15900,92 636,04 86,41
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 1297,90 1297,90 0,00 100,00
0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 188006,00 253006,00 252284,00 134,19 99,71
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  1570700,00 1894177,82 1776946,83 113,1 93,8
             
             
             
Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА
             

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: