(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Програми управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 рр.

 
Дата публікації 11.12.2020 20:50:31
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Програми управління комунальним

майном Сквирської міської територіальної громади

 на 2021-2025 рр.

 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бюджетним кодексом України, для забезпечення сталого розвитку Сквирської міської територіальної громади, з метою обліку та ефективного використання комунального майна, з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища,   Сквирська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки  (додаток 1).
 2. Обсяг фінансування Програми управління комунальним майном Сквирської міської ради визначається рішення сесії  «Про бюджет Сквирської міської територіальної  громади  (код бюджету 10561000000)» на відповідний бюджетний період.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                                           Валентина Левіцька

 

                                                                                 Додаток

до рішенням сесії Сквирськоїміської ради

№ -3-VIII від __ грудня 2020.року

 

ПРОГРАМА

управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

1. Паспорт Програми

ПАСПОРТ

Програми управління комунальним майном

Сквирської міської територіальної громади  на 2021 - 2025 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Сквирської міської ради

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Сквирської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

 Сквирська міська рада, Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради

4.

Учасники Програми

 Сквирська міська рада,

Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради

5.

Термін реалізації Програми

2021 -2025  роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 тис.гривень

6.1.

коштів загального фонду міського бюджету

-

6.2.

коштів спеціального фонду міського бюджету

 тис.гривень

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття Програми.

Програма управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади 2021 -2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Незадовільний стан обліку майна Сквирської міської  територіальної громади, відсутність технічної документації, документів, які підтверджують право власності територіальної громади   на об’єкти створює проблеми з обліком майна, в судових інстанціях та при вирішенні питань оренди та приватизації. При цьому інформація про об’єкти комунальної власності у Переліку об’єктів комунальної власності повинна відповідати інформації зазначеній у технічній документації та правовстановлюючих документах. Після внесення відповідних змін Перелік об’єктів комунальної власності буде винесений на розгляд та затвердження міської ради.

Виконавчий комітет Сквирської міської ради відповідно до чинного законодавства України здійснює реалізацію політики органів місцевого самоврядування   щодо ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері відчуження , оренди та використання комунального майна, в межах повноважень, визначених міською радою. Для ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері відчуження, оренди та використання комунального майна Сквирської міської територіальної громади , що забезпечить стабільне надходження до міського бюджету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду необхідно своєчасне виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету.

3. Мета Програми

Раціональне та ефективне управління об’єктами комунальної власності Сквирської міської територіальної громади  задля забезпечення повноти обліку, стабільного наповнення дохідної частини міського бюджету.

4. Напрями Програми

4.1. Облік майна комунальної власності.

4.2. Відчуження майна комунальної власності.

4.3. Оренда майна комунальної власності.

4.4. Приймання майна у комунальну власність.

5. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з потреби у поставлених  конкретних завдань.

   6. Заходи щодо реалізації Програми

Облік майна комунальної власності

 1. Здійснення оперативного обліку майна комунальної власності на основі матеріалів інвентаризації майна, забезпечення контролю за його використанням, збереженням; відслідковування його руху, проведення  або надання дозволу на списання, обмін та передачу з балансу на баланс майна комунальної власності Сквирської міської територіальної громади,  комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, яке знаходиться у них на правах господарського відання або оперативного управління, в установленому міською радою порядку.

2. Укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями про закріплення майна комунальної власності (крім об’єктів житлового фонду) на правах господарського відання або оперативного управління на підставі рішення міської ради.

3. Формування та ведення єдиного реєстру майна комунальної власності.

Відчуження майна комунальної власності

1. Виготовлення технічної документації (проведення поточної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів).

2.   Проведення незалежної оцінки на об’єкти комунальної власності, які підлягають відчуженню.

 1. Укладання угоди з посередниками про проведення аукціонів з продажу об’єктiв відчуження в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Забезпечення систематичним iнформуванням населення про хід відчуження (оголошення, реклама у ЗМІ, інформаційні повідомлення про оголошення аукціонів та конкурсів, інформаційні повідомлення про оголошення конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна, інформація про підсумки проведення аукціонів, конкурсів та про продані об’єкти тощо).
 1. Нотаріальні витрати (нотаріальне посвідчення, вчинення виконавчого напису).

6. Участь у судових засіданнях (судовий збір).

7. Перереєстрація свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, дослідження та зняття з обліку транспортного засобу. Проведення незалежної оцінки, надання послуг ліцитатора та оприлюднення інформації про хід відчуження.   

Оренда майна комунальної власності

 1. Виготовлення технічної документації (проведення поточної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) об’єктів нерухомого майна,  що передається в оренду.
 2. Замовлення оцінки на об’єкти нерухомого майна, що передаються в оренду міською радою.
 3. Забезпечення систематичного інформування населення про передачу об’єктів комунальної власності в оренду (оголошення, реклама у ЗМІ, інформація щодо об’єктів комунальної власності Сквирської міської територіальної громади , які пропонуються для передачі в оренду, інформація про результати проведення конкурсів на право укладання договору оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади).
 4. Нотаріальні витрати (нотаріальне посвідчення, вчинення виконавчого напису).
 5. Участь у судових засіданнях (судовий збір).

6. Проведення капітального ремонту на об'єктах комунальної власності та оформлення документів.

7. Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності.

 

Приймання майна у комунальну власність

 1. Приймання об’єктів, у тому числі об’єктів соціально-побутового призначення, зовнішніх мереж електро-, тепло-, водо-, газопостачання, водовідведення, телефонізації та радіофікації, а також будівель (споруд, приміщення), призначених для їх обслуговування.
 2. Приймання у комунальну власність об'єктів нерухомого майна, які віднесені до категорії "безхазяйного" майна: об'єктів нерухомого майна, зовнішніх інженерних мереж, об'єктів (елементів) благоустрою.

3. Замовлення оцінки на об’єкти, що приймаються у комунальну власність.

4. Отримання  інформаційних  довідок  щодо  власників  будинків,  квартир для віднесення нерухомого майна до категорії "безхазяйного" та прийняття об’єктів житлового фонду у комунальну власність територіальної громади .

5. Оплата судового збору за подання заяв до суду про передачу безхазяйного майна у комунальну власність територіальної громади . 

6. Виготовлення технічної документації (проведення поточної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів). Здійснення реєстрації права власності на нежитлові приміщення та будівлі за територіальною громадою.

    

 1. Очікувані результати

Виконання заходів Програми дозволить виконувати завдання та функції управління майном комунальної власності  Сквирської міської ради, забезпечить зростання надходжень коштів до міського бюджету від передачі майна комунальної власності в оренду та збільшення надходжень до бюджету розвитку міста від відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади .

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

           Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься виконавчим комітетом Сквирської міської ради, Відділом капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради та постійною комісією міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                        Валентина Левіцька

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: