(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Програми розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 
Дата публікації 11.12.2020 16:37:9
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження   Програми

 розвитку  культури  Сквирської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бюджетним кодексом України, для забезпечення сталого розвитку Сквирської міської територіальної громади, з метою обліку та ефективного використання комунального майна, з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії ,   Сквирська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити  Програму  розвитку  культури  Сквирської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки  (додаток 1).
 2. Обсяг фінансування Програму  розвитку  культури  Сквирської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки визначається рішення сесії  «Про бюджет Сквирської міської територіальної  громади  (код бюджету 10561000000)» на відповідний бюджетний період.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії.

 

Міський голова                                                            Валентина Левіцька

 

Паспорт програми

розвитку  культури  Сквирської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від _________ № __________

3.

Розробник програми

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

7.

Учасники програми

Дитяча школа мистецтв, централізована клубна система,  централізована бібліотечна система, народний краєзнавчий музей, відділ фінансово-господарського забезпечення та обслуговування мережі закладів культури

8.

Мета  програми

Підвищення ефективності діяльності закладів культури громади, укріплення матеріально-технічної бази, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, а також розвиток творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей .

9.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів

 

 

Кошти міського бюджету

 

11.

Очікувані результати

Досягнення Мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Сквирська міська

територіальна громада

Додаток

                                                                       До рішення сесії міської ради

                                                                     

 __________________________

 

ПРОГРАМА

 розвитку  культури  Сквирської міської  

територіальної громади на 2021-2025 роки

Загальні положення

           Програму розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблено з метою забезпечення належного функціонування закладів культури та сільських бібліотек.

У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про культуру» та іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами.

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що,  не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури і бібліотек, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, художньої творчості. В громаді на 01.12.2020 року діє 76 закладів культури в тому числі: центральна районна бібліотека, центральна дитяча бібліотека, 36 сільських філіалів бібліотек, районний народний краєзнавчий музей, дитяча школа мистецтв, районний Будинок культури, 21 сільських будинків культури та 14 сільських клубів.

            Впродовж останніх років робота закладів культури громади спрямовувалась на адаптацію сфери культури до нових соціально-економічних умов. Зусиллями органів місцевого самоврядування вдалося зберегти мережу закладів культури і бібліотек, забезпечити підтримку діяльності аматорських колективів Сквирської міської територіальної громади.

          Проте галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи.

             Потребує переформатування та переоснащення діяльність всіх клубних закладів, бібліотек для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів.

              На часі – величезний пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, репрезентації кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі побутової.

              Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності аматорського мистецтва, перш за все оплата творчої праці, забезпечення музичними інструментами, транспортом, відповідними комунальними стандартами закладів культури. Існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації.

Стан матеріально-технічного забезпечення закладів культури, особливо на селі, залишається складним.

Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно вирішити питання доступності електронних наукових, художніх та періодичних видань.

Потребує підтримки видавнича діяльність бібліотек.

         Все це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури в Сквирській міській територіальній громаді на період 2021-2025 роки.

Мета Програми:

Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури в громаді на період 2021-2025 роки. Метою Програми є підвищення ефективності діяльності закладів культури громади, укріплення матеріально-технічної бази, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, а також розвиток творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей .

           Основними завданнями Програми є:

 • створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;
 • забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади, збереження нематеріальної спадщини;
 • збереження культурної спадщини;
 • інформатизація культурної сфери;
 • здійснення технічного переоснащення закладів культури;
 • надання підтримки майстрам - аматорам;
 • сучасний розвиток бібліотек;
 • забезпечення збереження та поповнення музейних фондів;
 • визначення культурного розвитку громади одним з пріоритетних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування;
 • координація діяльності закладів культури та освіти у вирішенні  питань  організації культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, створення та реалізації спільних проектів, покращення матеріально-технічного  стану сільських закладів культури;

 

Термін дії Програми – 2021-2025 роки.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

            Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її виконання в місцевих бюджетах та визначених сесією на бюджетний рік.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

 • зберегти функціонування діючої мережі закладів культури;
 • підвищити рівень культурного обслуговування громадян, забезпечити їх доступ до культурних надбань, розширити спектр надання культурно - дозвіллєвих послуг населенню, зокрема молоді;
 • створити сприятливі умови для розвитку культури у Сквирській громаді;
 • розширити доступ до історико-культурних цінностей краю;
 • поліпшити рівень культурного обслуговування населення;
 • забезпечити подальший розвиток аматорських колективів, втілення нових культурних проектів;
 • сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел;
 • забезпечити повноцінне функціонування закладів культури;
 • підвищений рівень зацікавленості дітей та молоді діяльністю клубних закладів;
 • підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо клубних формувань та їх спеціалізації;
 • забезпечити надання якісного культурного продукту;
 • створити сприятливі умови в організації якісного змістовного дозвілля жителів ;
 • зміцнення матеріально-технічної закладів культури, повноцінне поповнення бібліотечних фондів, широке впровадження нових інформаційних технологій та технічне оснащення закладів культури на рівні сучасних вимог і стандартів;

 

Сквирська дитяча школа мистецтв

 

п/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

 

Джерело фінансування

Обсяги фінансування 2021-2025 роки (тис.грн.)

1.

Забезпечення збереження та розвитку мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, у першу чергу у сільській місцевості, недопущення їх перепрофілювання, реорганізації, ліквідації, зменшення контингенту учнів.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.

Сприяння наданню школам естетичного виховання можливості використовувати безкоштовно або на пільгових умовах приміщення закладів культури, освіти тощо для здійснення навчально-виховного процесу, проведення звітних концертів, лекцій, концертів, культурно-просвітницької роботи та інших заходів.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.

Створення умов для навчання дітей народному мистецтву, грі на народних інструментах.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.

З метою охоплення мистецькою освітою більшої кількості дітей, особливо тих, хто проживає у сільській місцевості, сприяння створенню (відкриттю) і роботі філій, відділень та класів  в селах району

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

5.

Сприяння забезпеченню мистецьких навчальних закладів методичною, нотною, музикознавчою, довідковою літературою, фаховими навчальними посібниками тощо

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

6.

Проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів з відзначення державних свят, знаменних, пам’ятних дат та ювілейних подій

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

7.

Забезпечення проведення виставкової та конкурсної діяльності :

 

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

7.1.

- Фестиваль «Чарівна ліра»

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

7.2.

- Участь учнів (солісти та колективи) в обласному конкурсі «Дебют» (згідно плану роботи обласного методоб’єднання) та у Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях та конкурсах

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

8.

Забезпечення початкового спеціалізованого  мистецького навчального закладу викладацькими кадрами

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

9.

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази Сквирської дитячої школи мистецтв  та її філій

 

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

10.

- придбання музичних  інструментів, музичних центрів

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

11.

Придбання освітлювальної апаратури, світильники PAR та прожектори для сцени, забезпечення звукопідсилюючою апаратурою

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

12.

Забезпечення  сценічними костюмами

та взуттям творчі колективи

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

13.

Придбання меблів та шкільного обладнання

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

14.

Забезпечення виконання протипожежних заходів, усунення недоліків енергонагляду

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

15.

Виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення поточного ремонту глядацького залу Сквирської ДШМ та подальшого поточного ремонту

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

16.

  Поточний ремонт внутрішніх приміщень, реконструкція вбиральні

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

17.

Облаштування прилеглої до будівлі школи території ( місце для паркування транспорту осіб з інвалідністю, визначене дорожніми знаками

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

18.

Забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних норм та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання у Сквирській дитячій школі мистецтв

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

 

 

Централізована клубна система 

п/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

 

Джерело фінансування

Обсяги фінансування 2021-2025 роки (тис.грн.)

 1. Культурно-дозвіллєва діяльність. Розвиток творчого потенціалу та культурного простору громади

1.1

Проведення культурно-масових заходів з відзначення державних свят, знаменних, пам’ятних дат та ювілейних подій

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.2

Проведення заходів з відзначення працівників галузей з нагоди професійних свят

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3

Забезпечити проведення  конкурсів та фестивалів за жанрами у громаді:

 

 

 

 

1.3.1

- фольклорного фестивалю «Різдвяна зірка» Сквирської громади

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.2

- фестивалю сімейної творчості «Родинні наспіви» Сквирської громади

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.3

- фестивалю військово-патріотичної творчості «Пам’ять серця» Сквирської громади

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.4

- огляду-конкурсу колективів художньої самодіяльності сільських закладів культури «Таланти, твої Сквирщино»

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.5

- регіонального сільського фольклорного фестивалю «Пісня рідного краю»

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.6

- конкурсу читців-аматорів «Натхненна  душа Кобзаря» Сквирської громади

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.7

- дитячого фестивалю виконавців естрадної пісні «Перший крок»

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.8

- Відкритий Всеукраїнський фестиваль «Ми – діти твої, Україно!» (с. Пустоварівка)

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.9

- відкритий молодіжний фестиваль-конкурс сучасної патріотичної пісні «Шамраївські зорі» (с. Шамраївка)

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.4

Учать колективів та аматорів художньої самодіяльності в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, регіональних, районних фестивалях, конкурсах та оглядах

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.5

Участь кращих самодіяльних художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва в районних, регіональних, обласних і Всеукраїнських фестивалях, оглядах, виставках.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

 1. Забезпечення розвитку клубних закладів галузі культури

2.1

Забезпечити збереження існуючої мережі закладів культури, не допускати закриття, реорганізації  та перепрофілювання цих об’єктів

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.2

Забезпечення комп’ютерним обладнанням провідні заклади культури громади

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.3

Поетапне підключення клубних установ до мережі Інтернет  з метою забезпечення доступу  відвідувачів до локальних вітчизняних та світових інформаційних мереж.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.4

Забезпечення технічного обслуговування комп’ютерної техніки та локальних мереж.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.5

Забезпечення сучасною аудіовізуальною, розмножувальною та проекційною технікою

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.6

Забезпечення видання  збірників, буклетів, альбомів тощо  з історії та сьогодення культурно-мистецького життя Сквирської громади та творчості провідних митців краю

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.7

Надання методичної і практичної допомоги колективам художньої самодіяльності, аматорам народного мистецтва сільських клубних установ (виїзні семінари, практикуми, воркшопи)

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.8

Забезпечення творчої діяльності колективів самодіяльності, що носять звання "народний", "зразковий

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.9

Створення та розвиток  нових осередків народної творчості, творчих аматорських колективів народної творчості

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.10

Здійснення заходів щодо виготовлення правовстановлюючих документів, що посвідчують права на будівлі, в яких розташовані заклади культури та правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.11

Забезпечення установ культури високопрофесійними кадрами та збереження кадрового потенціалу культурно-освітніх працівників

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.12

Виявлення обдарованої молоді  з наступним направленням до вищих навчальних вузів

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

 1. Проведення реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт

3.1

Капітальний ремонт покрівлі  міського Будинку культури по вул. Богачевського 35а м. Сквира

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.2

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту фойє Сквирського міського Будинку культури та подальшого поточного ремонту

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.3

Поточний ремонт внутрішніх приміщень Сквирського міського Будинку культури

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.4

Капітальний ремонт глядацької зали  Сквирського міського Будинку культури

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.5

З метою покращення тепло збереження провести заміну вікон в приміщенні Сквирського міського  Будинку культури на енергозберігаючі

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.6

Проведення поточного ремонту опалювальної системи Сквирського міського Будинку культури

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4. Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази клубних закладів

4.1

Забезпечення утримання приміщень клубних закладів в належному  технічному стані, своєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.2

Забезпечення опалення клубних установ шляхом встановлення сучасних  електрокотлів, газових котлів конвекторного типу тощо.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.3

Забезпечити виконання протипожежних заходів, усунення недоліків енергонагляду

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж автоматичної пожежної сигналізації приміщення міського Будинку культури та подальше виконання даних робіт

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.5

Забезпечення сценічними костюми та взуттям творчі колективи

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.6

Придбання стійок та прожекторів для глядацької зали Сквирського міського Будинку культури з метою покращення освітлення сцени

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.7

Придбання меблів (стільці, шафи, столи)

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.8

Модернізація матеріально-технічної бази клубних закладів:

 

 

 

 

4.8.1

- забезпечення клубних закладів звукопідсилювальною апаратурою

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.8.2.

- придбання музичних інструментів

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.8.3

- придбання світлової апаратури

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

 

Централізована бібліотечна система

п/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

 

   Джерело фінансування

Обсяги фінансування 2021-2025 роки (тис.грн.)

І. Забезпечення  соціально-економічних та організаційних умов  для  ефективної діяльності  бібліотек

1.1.

Забезпечення збереження та розвитку існуючої мережі бібліотек, недопущення їх реорганізації, перепрофілювання та ліквідації.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.2.

Забезпечення збереження централізованої бібліотечної системи як цілісної структури, недопущення її реорганізації.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

 

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.3.

Здійснення структурної перебудови бібліотек, яка сприятиме підвищенню їх соціальної ролі, реалізації можливостей кращого використання їх ресурсів.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

1.4.

Забезпечення приведення штатних розписів бібліотек у відповідність з нормами та особливостями автоматизації та комп’ютеризації бібліотечних процесів, введення посади програміста.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2. Організація бібліотечного обслуговування

2.1

Сприяти вільному доступу жителів до інформації, друкованих видань та забезпечення доступу найширшого кола користувачів до вітчизняних інформаційних ресурсів

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.2

Підвищити інформованість користувачів про діяльність публічних бібліотек через часопис «Вісник Сквирщини», радіостудію Шанс» та сторінку у «Facebook».

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.3

Організовувати тематичні, патріотично - інформаційні заходи з нагоди відзначення державних свят, знаменних і пам’ятних дат та ювілейних подій.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.4

Забезпечити проведення щорічного  літературного конкурсу «Сильні духом вільні серцем працюють поруч»

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.5

Активізувати в сільських бібліотеках роботу діючих клубів за інтересами

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.6

Активно популяризувати творчість письменників - земляків та сприяти проведенню засідань літературного об’єднання «Сузір’я».

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.7

Відзначення урочистостей з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3. Забезпечення поповнення бібліотечних фондів

3.1

Забезпечення бібліотек кращими зразками вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.2

Забезпечення бібліотек періодичними друкованими виданнями.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4. Забезпечення збереження бібліотечних фондів

4.1

Забезпечення бібліотек системами захисту фондів від розкрадання (грати, двері тощо).

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.2

Забезпечення бібліотек внутрішніми засобами пожежогасіння.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

5. Впровадження в діяльність бібліотек сучасних інформаційних технологій, комп’ютеризація

та автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів

5.1

Забезпечення автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів: придбання комп’ютерів та багатофункціональних пристроїв (БФП).

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

5.2

Забезпечення технічного обслуговування комп’ютерної техніки.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

5.3

Поетапне підключення бібліотек та забезпечення роботи в мережі Інтернет.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

5.4

Впровадження Електронної системи моніторингу мережі публічних бібліотек України

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

5.5

Впровадження послуги Wi-Fi

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

6. Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази бібліотек

6.1

Забезпечення бібліотек:

 

6.2

- сучасними бібліотечними  меблями (робочими, аудиторними та комп’ютерними столами, стільцями, стелажами для книг, документів на електронних носіях, каталожними шафами тощо)

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

6.3

 - аудіовідеотехнікою (телевізорами, відео-магнітофонами, музичними та мультимедійними  центрами , відео проекційними  системами тощо)

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

6.4

Забезпечення бібліотек комплектами біб-техніки (формулярами, щоденниками, книгами обліку, каталожними карточками, роздільниками тощо).

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

6.5

Забезпечення опалення бібліотек шляхом встановлення сучасних  електрокотлів, газових котлів конвекторного типу тощо.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

6.6

Утримання приміщень бібліотек в належному технічному стані, своєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

7. Удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації бібліотечних кадрів

7.1

Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників у відповідності з вимогами щодо комп’ютеризації бібліотечної галузі.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

7.2

Удосконалення системи  підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, проведення семінарів, практикумів, тренінгів, обмінів досвідом роботи між бібліотеками.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

7.3

Забезпечення вивчення, узагальнення та запровадження у практику роботи  бібліотек кращого бібліотечного досвіду.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

 

Сквирський народний краєзнавчий музей

п/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

 

Джерело фінансування

Обсяги фінансування 2021-2025 роки (тис.грн.)

1.

Забезпечення у встановленому порядку обліку, збереження, охорони, пропаганди і використання пам’яток природи, матеріальної та духовної культури

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.

Сприяння вільному доступу жителів району та гостей до інформації та експозиції музею

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.

Підвищення інформованості відвідувачів про діяльність музею через районні  газети, радіостудію «Шанс» та сайт сектору культури. Створення власного видавничого центру при музеї часопису «Лада»

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

 

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

4.

Створити при музеї краєзнавчий клуб

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

5.

Ввести в дію платні екскурсійні тури по туристичним маршрутам Сквирщини

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

6.

Створення нових експозицій, доповнення існуючих новими експонатами.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

7.

Зміцнення матеріально-технічної бази музею

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

8.

Забезпечення проведення заходів щодо підвищення кваліфікації музейних працівників (семінари, конференції та ін.)

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

9.

Участь у Всеукраїнських нарадах, семінарах, круглих столах з питань музейної справи.

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

10.

Забезпечення умов зберігання фондів (температурно-вологісний режим, оснащення системами контролю мікроклімату кондиціювання повітря,сучасною охороною,протипожежною сигналізацією.)

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

11.

Організація пересувних тематичних та художніх виставок

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

12.

Організація дозвілля населення шляхом проведення тематичних екскурсій, вечорів, майстер-класів,зустрічей зі знаними людьми,презентації творчості місцевих умільців, виставок. Резиденція Св. Миколая

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення та обслуговування мережі закладів культури

п/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

 

Джерело фінансування

Обсяги фінансування 2021-2025 роки (тис.грн.)

1.

Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

2.

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з відображенням господарських операцій на підставі первинних документів

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

3.

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної та фінансової документації

Відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

2021-2025

 

Місцевий бюджет

Визначаються сесією на бюджетний рік

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: