(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Програми розвитку системи освіти Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

 
Дата публікації 11.12.2020 16:44:24
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження  

Програми   розвитку

 системи освіти Сквирської

міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

 

 

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів,   враховуючи пропозицію міського голови, постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії  Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити   Програму   розвитку  системи освіти Сквирської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки (додаток №1).

        2.Обсяг фінансування Програми розвитку  системи освіти Сквирської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки визначається рішенням сесії про бюджет на відповідний бюджетний період.

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури та релігії.

 

Міський голова                                     Валентина Левіцька

 

м. Сквира

 грудня   2020 року

           №   -3 - VIII

 

Погоджено:

Секретар міської ради                                                                Т.Власюк

Заступник міського голови                                                         В.Бачинська

Заступник міського голови                                                         Л.Сергієнко

Керуючий справами виконавчого комітету                                Н.Згардівська

Начальник юридичного відділу

міської ради                                                                                О.М.Сікорська

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням сесії Сквирської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку системи освіти Сквирської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Сквира

2020 рік

 

 

ЗМІСТ

 

 1. Паспорт Програми розвитку системи освіти Сквирського району

на 2021-2023 роки

 1. Вступ
 2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма
 3. Мета та завдання Програми
 4. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем
 5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми
 6. Обсяги й джерела фінансування та терміни виконання Програми
 7. Координація виконання завдань і заходів Програми та контроль за станом їх реалізації
 8. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку системи освіти Сквирської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

 

 

3

 

 

 

 ПАСПОРТ

Програми розвитку системи освіти Сквирської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

 

 

Ініціатор розроблення Програми

Сквирська міська рада

Розробник Програми

Сквирська міська рада

Співрозробники Програми

Виконавчий комітет Сквирської міської ради, сектор освіти Сквирської районної державної адміністрації, рада профспілки працівників освіти і науки Сквирської територіальної громади

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти Сквирської міської ради

Учасники Програми

Сквирська міська рада, відділ освіти Сквирської міської ради,  виконавчий комітет Сквирської міської ради, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, Інклюзивно-ресурсний центр, заклади освіти територіальної громади, рада профспілки працівників освіти і науки Сквирської територіальної громади, управління фінансів Сквирської міської ради, відділ капітального будівництва й комунального майна Сквирської міської ради, громадські організації

Роки виконання Програми

 

2021 – 2023 роки

Перелік напрямів, за якими буде реалізовано заходи в межах Програми

1. Дошкільна освіта

2. Загальна середня  освіта

3. Позашкільна освіта

4. Навчання дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення дітей шкільного віку

5. Шкільна їдальня

6. Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня педагогічних працівників

7. Матеріально-технічне забезпечення, протипожежна безпека закладів освіти

Фінансування Програми

Програма фінансується за рахунок загальних коштів міського бюджету, виділених на утримання закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, установ освіти, а також за рахунок коштів державного, обласного, районного бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

 

 

 

Вступ

 

 

Програма  розвитку системи освіти Сквирської територіальної громади на 2021-2023 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; Указів Президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 25 серпня 2015 року № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»;  від 03 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», від 09 лютого 2016 року № 42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»,  від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», від 07 грудня 2019 року № 894/2019 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей», від 25 травня 2020 року №195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», постанов Кабінету Міністрів України: від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (зі змінами), від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами); від 27 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників», від 09 жовтня 2020 року № 932-2020-п «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. «Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року» (із змінами),  від 13 грудня 2017 року №903-р. «Про схвалення Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», від 05 вересня 2012 року № 675-р «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо складання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів»; від 23 березня 2016 року № 219 «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»; наказів Міністерства освіти і науки України: від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 20.04.2018 року №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», від 25.06.2018 року №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», від 16.06.2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 27.10.2014 року № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»,  від 13.02.2018 року №137 «Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи», від 22.06.2016 року № 704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів», від 31.12.2015 року № 1436 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», від 09 січня 2019 року «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти», від 26 лютого 2020 року №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», від 30.11.2020 року №1480 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від 06.02.2015 року № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства охорони здоров’я від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти».

Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку Київської області на 2021-2027 роки.

Програма розвитку системи освіти Сквирської територіальної громади на 2021-2023 роки визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення з обґрунтуванням  ресурсних потреб.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів  навчально-виховного процесу, варіативності типів закладів освіти, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень, а також на підготовку до реформування мережі закладів освіти в 2024 році відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку,  визначеного чинним законодавством України.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї.

Підставою для розробки Програми є подальший розвиток системи освіти в громаді.

Одним з основних завдань системи освіти району є забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти  шляхом урізноманітнення  форм її здобуття,  відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО).

Забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в обсягах, визначених державними освітніми стандартами, збереження та оптимізація мережі закладів освіти регіону, розвиток мережі інклюзивних закладів освіти; урізноманітнення моделей організації навчально-виховного процесу, зокрема для сільських дітей; створення умов для розвитку мережі опорних закладів освіти – пріоритетні завдання системи загальної середньої освіти.

Залишається актуальним питання оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) і приведення її у відповідність до потреб громади. Упродовж 2016-2020 років було реорганізовано Антонівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.- дитячий садок» в Антонівське НВО «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», Сквирську ЗОШ І-ІІІ ст. №5 в Сквирське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. №5 – дитячий садок». У 2016 році в громаді створено опорний заклад Шамраївський НВК, до складу якого входить одна філія – Рудянська ЗОШ І-ІІ ст., у 2018 році відкрито Інклюзивно-ресурсний центр, у 2020 році створено Центр професійного розвиту педагогічних працівників, припинено діяльність методичного кабінету.

Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання та виховання  дітей з особливими освітніми потребами, реінтеграції їх у сім’ї на інклюзивне навчання за місцем проживання та введення ставок асистента вчителя у ЗЗСО і помічника (асистента) вихователя у ЗДО.

            Один із важливих напрямів діяльності системи освіти громади – збереження  мережі закладів позашкільної освіти, розвиток мережі груп, гуртків, спортивних секцій та інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти, урізноманітнення змісту та форм роботи.

Зміни в соціальному та економічному житті країни потребують підготовки та виховання компетентної, комунікабельної, творчої, гармонійно розвиненої особистості, здатної швидко адаптуватися до життєвих умов. З цією метою на Сквирщині проводиться системна робота щодо залучення обдарованої та талановитої молоді до різних галузей науки, техніки, культури й мистецтва, координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення.

Пріоритетним напрямом Програми є участь педагогів і учнів району у Всеукраїнських та обласних освітніх програмах і проєктах, розширення ділових контактів з урядовими і неурядовими організаціями, розвиток учнівського самоврядування.

Забезпеченість закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою та їх підключення до швидкісної мережі Інтернет, підтримка веб-сайтів у закладах освіти, організація дистанційного навчання учнів і вчителів, запровадження інформаційної системи управління освітою (ІСУО) – необхідна умова розвитку системи освіти громади.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного, районного та місцевого бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Визначено пріоритетні завдання Програми на 2021-2023 роки, найважливішими з яких є:

розвиток освітньої системи регіону та запровадження змін, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;

розширення різних форм дистанційної освіти;

забезпечення права громадян на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб;

розбудова безпечного і здорового освітнього середовища;

оновлення змісту й форм організації навчально-виховного процесу;

розвиток системи безперервної освіти та навчання упродовж життя;

підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

виконання заходів протипожежної безпеки;

реформування моделі організації харчування вихованців ЗДО та ЗЗСО;

посилення кадрового потенціалу системи освіти;

забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації.

 

1. Визначення проблем, на вирішення яких  спрямована Програма

 

Дошкільна освіта:

 1. створення належних умов утримання дітей у закладах дошкільної освіти шляхом реконструкції та проведення капітального ремонту приміщень дошкільних закладів; створення додаткових місць у функціонуючих закладах відповідно до потреби громади;
 2. стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку через урізноманітнення форм її здобуття;
 3. оновлення ігрових майданчиків на територіях закладів дошкільної освіти та технологічного обладнання на харчоблоках.

Загальна середня освіта:

 1. створення умов для реформування системи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», переходу на 12-річний термін здобуття середньої освіти  та профільного навчання;
 2. удосконалення мережі опорних, базових навчальних закладів та закладів;
 3. створення умов для профільного вивчення окремих навчальних предметів, якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 4. створення нового освітнього простору, реконструкція спортивних майданчиків, харчоблоків.

Професійна орієнтація учнівської молоді:

1) забезпечення координації та співпраці всіх соціальних інституцій, навчальних закладів, організацій, установ та окремих учасників профорієнтаційного процесу в межах району, а саме: дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, центрів зайнятості, закладів охорони здоров’я, служб справах сім’ї та молоді, засобів масової інформації, батьків та інших;

2) забезпечення наступності, цілеспрямованості та безперервності профорієнтаційної роботи у навчальних закладах;

3) застосування сучасних інноваційних технологій для профорієнтації учнівської молоді;

4) підготовка педагогічних працівників до проведення профорієнтаційної роботи.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами:

1) розширення мережі закладів для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;

2) реінтеграція дітей з інтернатних закладів у сім’ї та організація їх інклюзивного й  інтегрованого навчання за місцем проживання;

3) розширення у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти практики запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей та молоді, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

4) підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища;

5) проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо переваг інклюзивної освіти, розширення послуг інклюзивно-ресурсного центру.

Позашкільна освіта:

1) охоплення учнів ЗЗСО позашкільною  освітою, зокрема за місцем навчання і проживання;

2) забезпечення доступності позашкільної освіти дітям сільської місцевості шляхом розширення мережі гуртків та творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти на базі ЗЗСО сільських регіонів;

3) залучення до гурткової роботи дітей соціально не захищених категорій, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації;

4) виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку;

5) зміцнення навчальної та матеріальної-технічної бази закладів позашкільної освіти, оснащення їх сучасним обладнанням, спортивним інвентарем.

Розвиток дитячого лідерського руху:

1) розвиток різних напрямів виховної роботи через організацію діяльності органів учнівського самоврядування;

2) налагодження співпраці органів учнівського самоврядування з державними органами влади та місцевого самоврядування з метою реалізації суспільно значущих  програм та проектів.

Кадрове забезпечення:

1) зменшення кількості педагогічних та керівних кадрів пенсійного віку в ЗЗСО;

2) організація системної роботи  з резервом управлінських кадрів; 

3) залучення молодих спеціалістів до роботи в закладах освіти;

4) навчання керівників закладів за спеціальністю «Управління навчальним закладом»;

5) розроблення та реалізація міжнародних, всеукраїнських та обласних  інноваційних програм і проектів в галузі освіти із залученням науково-методичної, фінансової, технічної допомоги міжнародних, всеукраїнських громадських організацій, асоціацій, фондів тощо.

Матеріально-технічне забезпечення:

1) оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів інформатики, хімії, біології, фізики, географії та математики;

2) оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників і лабораторного обладнання для закладів освіти;

3) придбання спортивного інвентарю, комп’ютерної, мультимедійної техніки, інтерактивних дошок, проєкторів і програмного забезпечення для закладів освіти;

4) проведення ремонту та оновлення  застарілої комп’ютерної техніки;

5) оновлення технологічного обладнання на харчоблоках;

6) проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти;

7) оновлення парку шкільних автобусів;

8) виконання заходів протипожежної безпеки;

9) реалізація заходів з енергозбереження.

 

2. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти Сквирської територіальної громади та створення  умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства, держави та міжнародним критеріям.

Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань:

1) створення належних умов для функціонування системи освіти району, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини;

2) розбудова безпечного і здорового освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки;

3) оптимізація мережі закладів освіти з урахуванням реальних потреб дітей, суспільних запитів і державних вимог;

4) забезпечення якісної освіти всіх рівнів та справедливого доступу до неї;

5) запровадження проведення моніторингу якості освіти;

6) модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем

 

Протягом останніх років у громаді спостерігається стабільність щодо належного охоплених дітей дошкільною освітою. Усіма формами дошкільної освіти охоплено 56,5% дітей віком від 0 до 6 років та 85,2% дітей віком від 3 до 6 років. Дітей п’ятирічного віку 100% охоплено всіма формами дошкільної освіти. Проте спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей дошкільного віку в громаді. У такій ситуації все-таки потрібно зберегти загальну кількість дошкільних закладів освіти, кількість місць, кількість груп, спрямувати зусилля для збільшення відсотка охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, особливо в сільській місцевості. 

Мережа ЗЗСО включає 22 школи. Частина закладів з малою наповнюваністю учнів. Тому актуальною є проблема пониження ступеня окремих закладів освіти.

У частині шкіл здійснюється поглиблене та профільне вивчення окремих предметів. Водночас недостатнім є вивчення на поглибленому рівні предметів природничо-математичного циклу. Для забезпечення наступності між ІІ і ІІІ ступенями навчання, розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи необхідно розвивати мережу класів з поглибленим вивченням предметів, зокрема природничо-математичного циклу.

Якісне викладання профільних навчальних предметів залежить від рівня забезпеченості навчальних закладів предметними кабінетами природничо-математичного циклу. Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою, оновлення комп’ютерних класів – одна з основних проблем системи освіти громади. За останні 3 роки загальна кількість комп’ютерів та мультимедійної техніки в ЗЗСО збільшилася. У Сквирському академічному ліцеї, Шамраївському НВК, Сквирській ЗОШ №3 обладнано цифрові лабораторії. Проте забезпечення навчально-комп’ютерними комплексами та персональними комп’ютерами навчальних закладів є недостатнім. Арсенал наявної комп’ютерної техніки в закладах освіти потребує технічного оновлення та заміни, адже 60% становить техніка, термін придбання якої – понад 5 років.

Потребують обладнання комп’ютерною технікою бібліотеки ЗЗСО, оскільки частина шкільних бібліотек взагалі не мають комп’ютерної техніки, в інших  вона, в основному, застаріла, що унеможливлює забезпечення доступу учнів до електронних бібліотек, використання сучасних електронних посібників.

Організованим підвезенням шкільними автобусами охоплено 600 учнів (100% від потреби). Потребує оновлення парк шкільних автобусів.

Протягом останніх трьох років спостерігається позитивна тенденція щодо охоплення учнів позашкільною освітою. Зросла кількість дітей сільської місцевості, охоплених позашкільною освітою. Разом з тим, показник охоплення дітей сільської місцевості в районі становить 32,4% (в області - 30,2%) від загальної кількості вихованців позашкільних навчальних закладів і є недостатнім для сільського регіону.

З метою залучення учнів до активної науково-дослідницької діяльності проводяться профільні навчально-тренувальні збори, де беруть участь як учні-члени Малої академії наук України, так і наукові працівники провідних вищих навчальних закладів України. Щороку проводиться понад 60 районних творчих конкурсів, фестивалів, виставок, змагань з усіх напрямів позашкільної освіти. Для організації якісної позашкільної освіти актуальним залишається питання  постійного оновлення й модернізації матеріально-технічної бази  позашкільних закладів, забезпечення їх спеціальною навчальною літературою та підручниками, дидактичними засобами, навчальними приладами, програмними засобами, оновлення обладнання та комп’ютерної техніки.

Однією з актуальних проблем є покращення здоров’я та рівня фізичної підготовленості дітей та учнівської мо­лоді. Згідно зі статистичними  даними за останні три роки  значна частина учнів закладів освіти Сквирщини має незадовільну або досить низьку фізичну підготовку і нездатна досягти європейських стандартів здоров’я. Потребує уваги залучення школярів до занять усіма видами фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної діяльності. Одним з засобів вирішення цієї проблеми є впровадження інноваційних технологій при проведенні фізкультурно-оздоровчої  та спортивно-масової, військово-патріотичної роботи в закладах освіти, більш активна робота місцевих органів самоврядування та закладів освіти.

Важливою проблемою щодо покращення здоров'я та фізичної підготовленості учнів є низький рівень матеріально-технічного забезпечення спортивної інфраструктури закладів освіти.

У Київській області розроблено заходи зі скорочення споживання природного газу, які  передбачають комплексний підхід до вирішення проблем енергозбереження, зниження витрат енергоресурсів та підвищення ефективності їх обліку. Зважаючи на постійне підвищення цін на енергоносії, актуальним є завдання зниження витрат на енергоресурси за рахунок реалізації заходів з енергозбереження.

 

 

4. Очікувані результати та ефективність виконання Програми:

 

1) забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти шляхом випереджувального розвитку закладів освіти регіону відповідно до сучасних викликів;

2) оптимізація мережі дошкільних закладів освіти; охоплення дошкільною освітою не менше 65% дітей дошкільного віку; створення умов для здобуття дошкільної освіти всіма дітьми;

3) забезпечення умов для вибору учнями поглибленого вивчення окремих предметів відповідно до їхніх здібностей, інтересів; збільшення кількості учнів, які навчаються за профільними програмами;

4) забезпечення неперервності освіти й адресного підходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону та освіти дорослих;

5) підвищення готовності педагогічних працівників та керівників освітніх закладів до впровадження Концептуальних засад Нової української школи;

6) інформатизація навчально-виховного процесу, розвиток дистанційної освіти;

7) забезпечення закладів загальної освіти, інклюзивно-ресурсного центру необхідним корекційним обладнанням, засобами для індивідуального та інклюзивного навчання,

8) приведення структури позашкільної освіти у відповідність до запитів населення, новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запитів мешканців громади та стратегічних напрямів розвитку держави;

9) матеріально-технічне забезпечення закладів освіти;

10) створення безпечного й здорового освітнього середовища.

 

5. Обсяги й джерела фінансування та терміни виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного  та місцевого бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються щороку у відповідних бюджетних розписах.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проєкту бюджету громади на відповідний рік у межах прогнозних показників, доведених на галузь «Освіта», та можливостей дохідної частини місцевого бюджету, а також за рахунок державного, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Терміни виконання Програми – 2021-2023 роки.

 

6. Координація виконання завдань і заходів Програми

та контроль за станом їх реалізації

 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відділ освіти Сквирської міської ради, виконавчий комітет Сквирської міської ради.

З метою контролю за виконанням Програми відділ освіти  аналізує стан її виконання та щороку до 30 січня надає Сквирській міській раді інформацію про виконання заходів, передбачених Програмою.

 

                                    Міський голова                                              Валентина Левіцька

                                    Завідувач сектора освіти     

                                     Сквирської РДА                                          Олександр Заболотній

 

Напрями діяльності та заходи

  Програми  розвитку системи освіти  Сквирської територіальної громади на 2021-2023 роки

Якісна освіта і справедливий доступ до неї

 

Напрям 1. Дошкільна освіта

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат 

 2021

рік

2022

рік 

2023

рік

1.1.

 

Удосконалення мережі дошкільних закладів освіти, збільшення охоплення дітей дошкільною освітою до 65%

Удосконалення мережі ЗДО шляхом реконструкції, капітального ремонту; відкриття  груп короткотривалого перебування у ЗДО, створення за потреби додаткових місць у функціонуючих ЗДО, зокрема в сільській місцевості

+

+

+

Відділ освіти

 

Місцевий бюджет

Охоплення 65% дітей різними формами дошкільної освіти

Розширення спроможності дошкільних навчальних закладів щодо доступності їх послуг для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю: упровадження інклюзивної освіти в ДНЗ, введення ставок асистентів вихователя в кожну інклюзивну групу відповідно до потреби

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет

Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю послугами дошкільної освіти

Відкриття груп різних типів (прогулянкові, короткотривалого перебування та ін.) з метою максимального охоплення дітей дошкільною освітою

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет

Відкриття груп різних типів

1.2.

Збереження та зміцнення здоров’я дітей
дошкільного віку

Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи  з дітьми дошкільного віку, придбання спортивного інвентарю

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Створення сучасної моделі фізкультурно-оздоровчої роботи  з дітьми дошкільного віку

Створення умов у дошкільних навчальних закладах для отри­мання дошкільної освіти дітьми з обмеженими можли­востями (відкриття у дошкільних навчальних закладах м. Сквири та району груп  компенсуючого типу).

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет

Створення груп компенсуючого типу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Матеріальне забезпечення

Забезпечення дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп НВК і НВО спортивним інвентарем та сучасними ігровими комплексами, майданчиками; меблями, комп'ютерною технікою, технологічним обладнанням по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Забезпечено дошкільні заклади спортивним інвентарем, спортивними комплексами, меблями, комп’ютерною технікою 

Оснащення освіт­ньо-виховного процесу дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп у НВО та НВК відпо­відно до “Типового переліку обов’язкового облад­нання, навчально-наочних по­сіб­ників та іграшок у дошкіль­них навчальних закладах”

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Придбано відповідне обладнання, інвентар

Оновлення ігрових майданчиків, павільйонів та територіях ЗДО

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Оновлено ігрові майданчики, павільйони  

Забезпечення дезінфекційними та мийними засобами, засобами індивідуального захисту, бактерицидними лампами, медикаментами

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Придбано відповідне обладнання  

1.4.

Харчування вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень ЗЗСО

Організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету, батьків, органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених законодавством

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Забезпечено харчування вихованців

Забезпечення дотримання натуральних норм харчування в дошкільних навчальних закладах та в дошкільних групах НВК, НВО за рахунок батьківських коштів та коштів районного бюджету

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Забезпечено дотримання натуральних норм харчування

1.5.

Протипожежна безпека

Виконання заходів з протипожежної безпеки в закладах дошкільної освіти

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Створено безпечні умови перебування вихованців у закладах освіти

 

 

Напрям 2. Загальна середня  освіта

 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансу-вання 

Очікуваний результат 

 2021

рік

2022 рік 

2023

 рік

2.1.

Модернізація закладів загальної середньої освіти 

Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, класів з метою надання якісних освітніх послуг з урахуванням кількості учнів у населеному пункті та мікрорайоні обслуговування

+

+

+

Відділ освіти

-

Затверджено оптимальну мережу закладів освіти з урахуванням наявної та прогнозованої кількості учнів у населеному пункті, мікрорайоні обслуговування та закладі, забезпечено  рівний доступу до якісної освіти 100% дітям шкільного віку

Формування оптимальної мережі освітніх округів, опорних (базових) закладів освіти, закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (академічних ліцеїв).

Розширення мережі закладів освіти з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Розвиток опорного навчального закладу, сформовано освітні округи, забезпечено поглибленим вивченням окремих предметів учнів школи  ІІІ ступеня відповідно до їхніх нахилів і здібностей

Збереження чинної мережі закладів загальної середньої освіти І ступеня з урахуванням запитів батьків

+

+

+

Відділ освіти

-

Збережено мережу шкіл І ступеня

Розширення мережі інклюзивних класів у ЗНЗ, введення ставок асистентів учителя в кожен інклюзивний клас відповідно до потреби дитини

 

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Створено відповідно до потреб кількість класів з інклюзивним навчанням, введено ставки асистентів учителя

Функціонування районних міжшкільних факультативів на базі Сквирського академічного ліцею з різних предметів. Розширення мережі факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, гуртків для учнів 8-9 кла­сів з метою поглибленого вивчення окремих навчальних предметів і реалізації завдань допрофільного навчання

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Створено умови для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів учнів; збільшення кількості учнів, які навчаються за програмами профільного рівня, функціонування міжшкільних факультативів відповідно до потреб старшокласників

Збереження та відкриття відповідно до потреб мережі груп подовженого дня в закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, Місцевий бюджет

Відкрито групи продовженого для

2.2.

Забезпечення    фондів бібліотек навчальних закладів підручниками,

навчальними посібниками і художньою літературою

Придбання для шкільних бібліотек  підручників,

навчальних посібників і художньої літератури, створення медіа-центрів, буккросингів, проведення книжкових доброчинних акцій

+

+

+

Відділ освіти

Державний бюджет (Міністерство освіти і науки України),

обласний, районний

бюджети

Поповнено бібліотечні фонди навчальних закладів, забезпечено комп’ютерною технікою

Створення сучасних інформаційно-бібліотечних центрів, ресурсних кімнат у закладах освіти

+

+

+

Відділ освіти

Обласний бюджет, Місцевий бюджет

Створено в окремих закладах сучасні інформаційно-бібліотечні центри

2.3.

Створення якісного освітнього середовища та нового освітнього простору

Створення в закладах освіти системи допрофільної підготовки, яка охоплює всі напрями профільного навчання і включає, насамперед, достатню кількість короткотермінових курсів за вибором, факультативів і предметних гуртків

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція

Відкрито класи допрофільного навчання

Забезпечення сучасними навчальними предметними кабінетами закладів ІІІ ступеня

+

+

+

Державний бюджет, департамент освіти і науки КОДА, 

відділ освіти

 

Державний, обласний, Місцевий бюджет

Забезпечення  закладів ІІІ ступеня навчальними предметними кабінетами

Створення нового освітнього простору для учнів школи І ступеня

+

+

+

Державний бюджет, департамент освіти і науки КОДА, 

відділ освіти

Державний, обласний, , місцевий бюджет

Забезпечено усі класи школи І ступеня новими меблями, комп’ютерною технікою, дидактичним матеріалом

Створення та модернізація  Web-сайтів відділу освіти, закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення їхньої інтеграції до Web-порталу відділу освіти та департаменту освіти і науки облдержадміністрації

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, Місцевий бюджет

Модернізовано Web-сайти відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів

Придбання спортивного інвентарю, обладнання  для організації фізичного виховання школярів закладів загальної середньої освіти, реконструкція спортивних і тренажерних майданчиків на територіях закладів освіти

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

Оновлено спортивний інвентар

Розроблення та реалізація заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти та створення безпечного освітнього середовища

+

+

+

Відділ освіти, заклади освіти

-

Реалізовано заходи, спрямовані на створення безпечного освітнього середовища

2.4.

Програма «Шкільний автобус»

Забезпечення в сільській місцевості, де немає закладу освіти відповідного ступеня, регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів, які проживають за межею пішохідної доступності до найближчого закладу освіти,  а також підвезення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на роботу до закладу освіти, розташованому в сільській місцевості

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція

Здійснюється підвезення учнів та педагогічних працівників шкільними автобусами

Забезпечення безоплатного підвезення учнів до опорних закладів, зокрема із філій опорного закладу, для проведення навчально-розвиткових, корекційних занять тощо

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, Місцевий бюджет

Здійснюється підвезення учнів

Забезпечення безоплатного підвезення шкільними автобусами учнів та педагогічних працівників (вихованців дитячого будинку) на районні, обласні й Всеукраїнські масові заходи, пов’язані з навчально-виховним процесом (олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі, спортивні змагання, тренінги, семінари, конференції, наради); для участі в профорієнтаційних заходах, для складання державної підсумкової атестації в формі ЗНО тощо, а також підвезення працівників господарської групи, дитячого будинку, інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників для виконання цими працівниками функцій, покладених на відділ освіти

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, Місцевий бюджет

Здійснюється підвезення на відповідні заходи

Регулярне технічне обслуговування, ремонт шкільних автобусів (проведення техоглядів, страхування, придбання запчастин, паливно-мастильних матеріалів), проведення ремонтів шкільних автобусів на спеціалізованих автотранспортних ремонтних підприємствах

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, Місцевий бюджет

Здійснюється технічне обслуговування шкільних автобусів, поточний і капітальний ремонти

Підвезення організованих груп дітей на навчальні екскурсії шкільними автобусами (по мірі можливості) та транспортом приватних перевізників за рахунок коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет

Організовуються екскурсії для учнів

Оновлення парку шкільних автобусів

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети

Придбано два шкільні автобуси

 

 

Напрям 3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами та оздоровлення дітей шкільного віку

 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансу-вання 

Очікуваний результат 

2021

рік

2022 рік 

2023

 рік

3.1.

 

Удосконалення форм роботи з дітьми з особливими потребами

Запровадження  варіативних моделей та форм організації освіти для дітей з особливими освітніми потребами

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Охоплено комплексною реабілітацією та відповідним навчанням 90% дітей  з особливими освітніми потребами шкільного віку

3.2.

Реінтеграція дітей у сім’ї за місцем проживання

Надання консультацій педагогам та батькам у закладах освіти та в Інклюзивно-ресурсному центрі

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Забезпечено реалізацію конституційного права дітей на виховання  в сім’ї або родинному оточенні

Проведення соціальної роботи з батьками, діти яких реінтегровані з інтернатних закладів

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

місцевий бюджет

Проведено роботу з батьками, діти яких реінтегровані з інтернтаних закладів

Забезпечення  соціально-психологічного супроводу  та патронату дітей, реінтегрованих з інтернатних закладів

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Забезпечено  соціально-психологічний супровід  та патронаж, дітей реіонтегро-ваних з інтернатних закладів

3.3.

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я
дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки

 

Забезпечення  доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Створено  умови для доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до  приміщень навчальних закладів

Забезпечення проведення щорічних медичних оглядів дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Проведено щорічні медичні огляди дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки

Розвиток інклюзивно-ресурсного центру, зміцнення його матеріально-технічної бази, збільшення охоплення дітей навчальними та консультативними послугами на базі Центру

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет

Охоплено навчально-консультативними послугами дітей з особливими освітніми потребами відповідно до запитів батьків

Розширення мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти та інклюзивних груп  у закладах дошкільної освіти

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Відкрито класи з інклюзивним навчанням та навчальні групи для дітей особливими потребами

Введення додаткових посад асистентів вчителя та асистентів вихователя в інклюзивних класах та інклюзивних групах відповідно до чинних нормативів і потреб батьків

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Введено додаткові посади та збережено існуючі посади асистентів учителя

Залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках, секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях закладів позашкільної та загальної середньої освіти

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Залучено дітей до навчання в гуртках, секціях, студіях

Залучення дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю до участі у виховних, культурно-масових та оздоровчих заходах дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

Освітня субвенція, місцевий бюджет

Залучено дітей до виховних, оздоровчих заходів

Надання методичної підтримки педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

-

Надано методичну допомогу

Проведення просвітницької роботи та підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами у визначенні та  отриманні доступу до освітніх послуг і задоволенні соціальних, емоційних та освітніх потреб дітей

+

+

+

Відділ освіти, Інклюзивно-ресурсний центр

-

Проведено просвітницькі заходи

3.4.

Оздоровлення та організований відпочинок  вихованців дитячого будинку, дітей шкільного віку в літній період

 

Охоплення оздоровленням та організованим відпочинком вихованців дитячого будинку

 

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет, інші джерела

Охоплено оздоровленням вихованців дитячого будинку

 

Організація роботи пришкільних таборів на базі закладів загальної середньої освіти  для організованого відпочинку учнів у літній період. Організація роботи заміського дитячого оздоровчого табору «Росич» на базі Чубинецького НВК за рахунок коштів місцевого бюджету. Забезпечення одноразового харчування вихованців пришкільних таборів за рахунок коштів місцевого бюджету

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет, інші джерела

Організовано роботу літніх пришкільних таборів та заміського дитячого оздоровчого табору «Росич»

                   

 

 

Напрям 4.  Позашкільна освіта

 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансування 

Очікуваний результат

 2021

рік

2022 рік 

2023

рік

4.1.

Забезпечення якісної  позашкільної освіти

 

Збереження  мережі закладів позашкільної освіти, а саме Центру дитячої та юнацької творчості  Сквирської територіальної громади, Дитячо-юнацької спортивної школи Сквирської територіальної громади

 

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Збережено мережу закладів позашкільної освіти   

Розвиток мережі відділень, груп з різних видів спорту Сквирської ДЮСШ; груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти Сквирського ЦДЮТ, у тому числі й на базі закладах освіти, розташованих у сільській місцевості

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Сформовано мережу груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти в тому числі на базі загально­освітніх  закладах  відповідно до потреб

Функціонування на базі Центру дитячої і юнацької творчості місцевого наукового товариства та наукових гуртків для учнів-членів Малої академії наук. Залучення до роботи з вихованцями наукового товариства викладачів, науковців вищих закладів освіти

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Відкрито наукові гуртки для учнів-членів Малої академії наук, залучено до роботи наукових працівників

Створення умов для розвитку учнівського самоврядування на базі закладів загальної середньої освіти та центру дитячої і юнацької творчості, функціонування на базі районного центру дитячої і юнацької творчості дитячої організації  «Лідер»

+

+

+

Відділ освіти

-

Активізовано діяльності органів учнівського самоврядування

Проведення для вихованців дитячого будинку «Надія» гуртків, секцій у вихідний день на базі Центру дитячої та юнацької творчості  Сквирської територіальної громади та Дитячо-юнацької спортивної школи Сквирської територіальної громади

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Організовано підвезення шкільним автобусом вихованців дитячого будинку «Надія»  на заняття в гуртках, секціях

Активізація роботи з оздоровчої рухової активності, покращення фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнівської молоді

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Залучено учнів до масових спортивних заходів

4.2.

Удосконалення  системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом в рамках дошкільної, шкільної та позашкільної освіти

Організація та проведення  заходів  з національно-патріотичного виховання  дітей та молоді

в навчальних закладах

+

+

+

Відділ освіти

 

місцевий бюджет

Проведено заходи з національно-патріотичного
виховання  у закладах освіти

Проведення  районних етапів  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),  Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт» та інших, забезпечення  участі переможців районного  етапу в обласному та Всеукраїнському етапах змагань

+

+

+

Відділ освіти

 

місцевий бюджет

Проведено  місцевий

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),  фестивалю «Козацький гарт» та інші заходи

Організація та проведення туристично-краєзнвчих, історико-краєзнавчих, історико-географічних, еколого-натуралістичних, археологічних, етнографічних експедицій, акцій, походів, краєзнавчих екскурсій стежками рідного краю тощо

+

+

+

Відділ освіти

 

місцевий бюджет

Проведено туристсько-краєзнавчі, історико-краєз-навчі, історико-географічні, еколого-натуралістичні,

археологічні, етнографічні експедиції, акції, походи

Проведення районних та шкільних масових заходів з учнівською молоддю національно-патріотичного спрямування (конференцій, флеш-мобів, змагань, фестивалів, акцій тощо)

 

+

+

+

Відділ освіти

 

місцевий бюджет

Проведено масові заходи з учнями

Підтримка мистецьких проєктів національно-патріотичного спрямування з метою підвищення рівня обізнаності з українською культурою, поширення україномовного культурного продукту, покликаного формувати позитивне ставлення до України, до української мови та культурних надбань українського народ

+

+

+

Відділ освіти

 

місцевий бюджет

Залучено учнів до участі в мистецьких проєктах національно-патріотичного спрямування 

Сприяння розвитку школи лідерів  самоврядування дітей та учнівської молоді

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Активізовано роботу районної ради дітей «Лідер», проведено заходи щодо реалізації проекту з розвитку учнівського самоврядування

Проведення у закладах освіти інформаційно-просвітницьких та виховних заходів з питань безпеки, домедичної підготовки, підвищення престижу військової служби; проведення разом з інститутами громадянського суспільства заходів, тематичних змін національно-патріотичного спрямування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи

Підтримка та розширення мережі національно-патріотичних клубів, гуртків та творчих об’єднань  на базі закладів загальної середньої освіти та ЦДЮТ з урахуванням потреб та фінансових можливостей

+

+

+

Відділ освіти, заклади освіти  

місцевий бюджет

Відкрито клуби, гуртки національно-патріотичного виховання

Утворення міжшкільного ресурсного центру національно-патріотичного виховання, що забезпечуватиме викладання предмета “Захист України” з урахуванням потреб та фінансових можливостей

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Створено центр національно-патріотичного виховання на базі одного із закладів освіти

Розвиток мережі дитячих громадських об'єднань, органів учнівського самоврядування; підтримка дитячих соціальних ініціатив, створення умов для забезпечення діяльності різних моделей учнівського самоврядування на рівні шкіл, сіл, міста.

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Підтримано дитячі ініціативи

4.3.

Виявлення  та підтримка обдарованої молоді,  створення умов для її розвитку

Проведення місцевих етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуальних конкурсів, турнірів, змагань для обдарованих дітей, забезпечення участі учнів в обласних та Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, виставок, експедицій тощо

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет, інші джерела

Проведено шкільні та місцеві етапи всеукраїнських олімпіад (у тому числі й Інтернет-олімпіад), турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України

             

Проведення місцевих етапів змагань, спортивно-масових та оздоровчих заходів (чемпіонати, турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри, турніри, походи) серед учнів закладів освіти та вихованців ЦДЮТ і ДЮСШ

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет, інші джерела

Відбір учнів для участі у  спортивних  змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів

4.4.

Соціальний захист обдарованої учнівської молоді

Встановлення й виплата відповідних стипендій та грошових винагород обдарованим учням

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет, інші джерела

Виплачено стипендії та грошові винагороди обдарованим учням

Проведення щорічних місцевих свят “Таланти твої, Сквирщино!”, “Віват, науко молода!”, «Спортивна надія Сквирщини» тощо з нагородженням обдарованих учнів та педагогічних працівників, керівників гуртків, тренерів, які з ними працюють

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет, інші джерела

Проведено свята для обдарованих учнів, виплачено грошові винагороди

Виплата щорічної одноразової грошової винагороди учням (вихованцям) – переможцям  і призерам обласних і Всеукраїнських етапів олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів, турнірів та педагогічним працівникам,  які готували учнів до змагань

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Виплачено грошову винагороду

Організація літніх профільних шкіл для

обдарованих дітей, участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних зібраннях

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Організовано роботу в літніх профільних школах для обдарованих учнів

 

 

З метою комплексної підготовки команд району до участі в пред­метних олімпіадах, творчих конкурсах, фестивалях, турнірах проводити  доплати вчителям, тренерам, керівникам гуртків, які здій­снюють відповідну навчальну та організаційно-методичну роботу з обдарованими дітьми

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет, інші джерела

Призначено відповідні доплати вчителям, тренерам, керівникам гуртків

                 
                 
                 

4.5.

Модернізація матеріально- технічної бази позашкільних навчальних закладів

 

Зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти 

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет, інші джерела

Покращено навчальну та матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів, забезпечено позашкільні навчальні заклади комп’ютерною та оргтехнікою 

Капітальний та поточний ремонти будівель закладів позашкільної освіти,  спортивних споруд у закладах освіти

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела

Проведено реконструкцію, капітальний та поточний ремонт будівель

 

 

 

 

 

 

Напрям 5. Якісне харчування – здорова дитина  

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат 

 2021

рік

2022

рік 

2023

рік

1.1.

 

Просвітницька діяльність

Проведення просвітницьких заходів серед учнівської молоді щодо принципів здорового харчування, поширення знань і навичок здорового харчування

+

+

+

Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту, сільські старости

-

Проведено просвітницькі заходи, результати висвітлено в засобах масової інформації

Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для фізичного або психічного здоров’я дитини

+

+

+

Відділ освіти, відділ культури, відділ культури, молоді та спорту, сільські старости

-

Проведено просвітницькі заходи, результати висвітлено в засобах масової інформації

Проведення щорічного відкритого конкурсу «Здорові діти – здорова нація» та інших масових акцій з пропаганди здорового способу життя

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, спонсорські кошти

Проведено конкурс, нагороджено учасників

1.2.

Харчування учнів закладів загальної середньої освіти

Забезпечення за рахунок коштів місцевого бюджету харчування учнів пільгових категорій відповідно до натуральних норм та вимог чинного законодавства 

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет

Забезпечено безоплатним  харчуванням учнів пільгових категорій за рахунок місцевого бюджету

Створення належних умов для організації харчування учнів непільгових категорій,  закладів загальної середньої освіти, зокрема 1-4 класів, за рахунок коштів батьків, місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до розпорядження Сквирського міського голови

+

+

+

Відділ освіти

 

Місцевий бюджет, кошти батьків, інші джерела

Створено умови для харчування учнів непільгових категорій  

Уведення до штатних розписів закладів загальної середньої освіти додаткових ставок дієтсестер з організації харчування відповідно до штатних нормативів, затверджених МОН України

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет

Уведено до штатних розписів ЗЗСО додаткові ставки дієтсестер з організації харчування

Запровадження різних форм організації харчування учнів відповідно до можливостей закладу освіти: комплексні обіди, дабл-меню, мультипрофільне харчування (шведський стіл), централізована «фабрика-кузня» з подальшим кейтерингом тощо

+

+

+

Відділ освіти, заклади освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Запроваджено в окремих закладах освіти альтернативні форми організації харчування

Організація харчування учнів відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

+

+

+

Відділ освіти, заклади освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Харчування учнів організовано відповідно норм Санітарного регламенту 

Посилення контролю за організацією харчування у закладах освіти, зокрема забезпеченням учнів та вихованців достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм

+

+

+

Відділ освіти, сільські старости

Місцевий бюджет, інші джерела

Здійснюється контроль за організацією харчування зі сторони громадськості та органів місцевого самоврядування

1.3

Матеріально-технічна база шкільних їдальнь і харчоблоків

Проведення капітальних і поточних ремонтів харчоблоків, їдальнь в Сквирському академічному ліцеї, Сквирській ЗОШ №3, Шамраївському НВК, Сквирському академічному ліцеї №2 та ін. по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Створено належні санітарні й технологічні умови для організації харчування учнів

Оновлення технологічного обладнання на харчоблоках (пароконвектомати, марміти, духові печі, холодильники, електроплити, тістоміси, овочерізки тощо)

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Придбано сучасне технологічне обладнання для харчоблоків

Оновлення меблів для їдальнь, посуду, придбання мийних та дезінфекційних засобів

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет, інші джерела

Придбано меблі для їдальнь, посуд, мийні засоби відповідно до потреби

Забезпечення закладів освіти якісною питною водою для приготування страв та дотримання питного режиму, зокрема шляхом встановлення очисних фільтрів, станцій доочистки води, а за потреби – фасованою бутильованою водою у межах фінансування

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет

Встановлено очисні фільтри, станції доочистки води, забезпечено заклади фасованою бутильованою водою за кошти місцевого бюджету 

 

 

 

Напрям 6. Кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня педагогічних працівників

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів

Терміни виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Очікуваний результат

2021

рік

2022

рік

2023

рік

6.1.

Удосконалення системи підвищення кваліфікації

Оптимізація технологій і форм курсового навчання з урахуванням професійних запитів педагогів

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

-

Система курсів, що охоплює програми професійної і фахової підготовки за очною, очно-заочною, дистанційною, індивідуальною формами навчання

Навчально-методичне забезпечення самоосвітньої діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації, надання консультативних послуг педагогам щодо вибору курсів підвищення кваліфікації

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

місцевий бюджет

Оновлення навчально-методичного забезпечення

Оновлення бази програмно-методичних комплексів (ПМК) для організації дистанційного навчання педагогів

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

місцевий бюджет

Доповнені сучасних змістом ПМК для дистанційної освіти

Проведення сертифікації педагогічних працівників

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

-

Забезпечено проведення сертифікації педагогічних працівників

6.2.

Дослідно-експериментальна та наукова робота

Організація та проведення науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, фестивалів, творчих звітів) регіонального рівня

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

місцевий бюджет

Проводяться науково-практичні заходи,  розвиток науково-дослідних компетенцій персоналу

Участь працівників у наукових заходах та освітніх виставках районного, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

місцевий бюджет

Висвітлення, популяризація наукової, методичної роботи  педагогічних працівників за напрямами

Розширення співпраці навчальних закладів з науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями в Україні та за кордоном

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

місцевий бюджет

Укладення Меморандумів та Угод про співпрацю й обмін методичними й науковими здобутками, проведення тренінгів, семінарів, форумів тощо

5.3.

Надання освітніх та науково-методичних послуг

Забезпечення системи науково-методичного консультування суб’єктів освіти (педагог – навчальний заклад, освітня система громади)

 

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

місцевий бюджет

Мережа он-лайн консультування, заходів у форматі «школа», «майстер-клас» тощо

Надання послуг неформальної та інформальної освіти дорослих за запитами територіальних громад

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

місцевий бюджет

Співпраця з «центром неформальної освіти дорослих населення регіону» Академії неперервної освіти

Програмно-методичне забезпечення і координаційний супровід дистанційного навчання учнів

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

місцевий бюджет

Програми дистанційного навчання та рекомендації. Технологічний супровід дистанційного навчання учнів регіону

5.4.

Інноваційна діяльність усіх рівнів, налагодження співпраці

Імплементація міжнародних освітніх проєктів в інноваційну систему освіти регіону

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

-

Залучені навчальні заклади, педагоги й учні до обласних, всеукраїнських та міжнародних проектів і програм

Інформаційно-методичне та координаційне забезпечення реалізації всеукраїнських та обласних інноваційних проєктів і програм

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

-

«Карта інновацій» Київської області

Розширення співпраці з громадськими організаціями, асоціаціями, фондами тощо

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

-

Програми спільної інноваційної діяльності, укладені угоди про співпрацю, «інвестиції» в інноваційну діяльність регіону

Спрямування діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників на реалізацію таких завдань:

 • теоретико-методологічне обґрунтування та науково-методичне забезпечення про­фе­сійного розвитку педагогічних, управ­лінських і методичних кадрів у міжатеста­ційний період;
 • підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи, в умовах дистанційного навчання та до використання сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних тех­но­логій у педагогічній, управлінській та методичній практиці;
 • організаційно-управлінський і науково-ме­то­дичний супровід дослідно-експеримен­тальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти району

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

-

Визначено завдання роботи методичного кабінету

 

 

Визначення пріоритетними таких напрямів  науково-дослідної роботи  Центру професійного розвитку педагогічних працівників:

 • управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу в умовах післядипломної освіти регіону;
 • проведення моніторингових досліджень якості освіти;
 • підготовка педагогічних кадрів до реалізації завдань профільного навчання, роботи за новим змістовим забезпеченням загальної середньої освіти;
 • навчально-методичне забезпечення варіативної складової навчального плану закладів загальної середньої освіти та регіонального змісту освіти;
 • науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми, що мають особливі освітні потреби, та з обдарованими дітьми

+

+

+

Відділ освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників

-

Визначено пріоритетні напрями

5.5.

Створення умов для організаційно-педагогічної роботи

 

Забезпечення виплати премій та щомісячних доплат вчителям-переможцям (лауреатам) обласного та районного етапів конкурсу “Учитель року”, педагогічним працівникам, які підготували учнів-переможців обласних і всеукраїнських етапів олімпіад, турнірів, змагань, чемпіонатів, конкурсів тощо

+

+

+

Відділ освіти

 

Освітня субвенція, місцевий бюджет, інші джерела

Виплачено винагороди вчителям - переможцям конкурсу “Учитель року” і педагогічним працівникам, які підготували переможців обласних етапів учнівських олімпіад і конкурсів

Визначення потреби  в педагогічних і науково-педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти

+

+

+

Відділ освіти

-

Визначено потребу  в педагогічних і науково-педагогічних працівниках для дошкільних, загально­освітніх, позашкільних навчальних закладів

6.6.

Кадрове забезпечення, стимулювання праці

Підготовка резерву керівних кадрів для закладів освіти, укладання контрактів з керівниками закладів освіти

+

+

+

Відділ освіти

-

Проведено навчання для резерву керівних кадрів закладів освіти, укладено контракти

Здійснювати відповідно до колективного трудового договору матеріальне стимулювання керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу шляхом встановлення доплат та преміювання за якісне виконання посадових обов’язків, творчі досягнення, якісну організацію та активну участь у проведенні місцевих, обласних семінарів, оглядів, майстер-класів,  педагогічних виставок, підготовку учнів до масових заходів, сумлінне виконання доручень адміністрацій тощо (у межах фонду заробітної плати)

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет, інші джерела

Проводиться стимулювання творчої праці працівників навчальних закладів

Забезпечити виплату щомісячних доплат (у межах 5-30 відсотків до посадового окладу) для педагогічних працівників, які ведуть дослідно-експериментальну роботу, створюють та забезпечують функціонування ВЕБ-сайтів навчальних закладів, мають учнів-переможців та призерів обласних і Всеукраїнських етапів олімпіад, конкурсів, турнірів, оглядів (у межах фонду заробітної плати) та ін.

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет, інші джерела

Встановлено щомісячні доплати

Забезпечити проведення атестації робочих місць, встановивши через колективні договори, передбачені законодавством, пільги та компенсації працюючим у шкідливих умовах. Забезпечити проведення заходів з безпеки навчально-виховного процесу та з охорони праці

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет, інші джерела

Проведено атестацію робочих місць

Забезпечити виплату технічним працівникам закладів освіти, працівникам групи господарського обслуговування відділу освіти матеріальної допомоги на оздоровлення в межах фонду заробітної плати при наданні щорічної відпустки (у межах фонду заробітної плати)

+

+

+

Відділ освіти

Освітня субвенція, місцевий бюджет, інші джерела

Проведено виплату матеріальної допомоги

Презентація результатів дослідно-експе­ри­мен­тальної роботи та інноваційної діяльності на обласній, національних і міжнародних ви­став­ках ("Освіта Київ­щи­ни", «Інноватика в освіті України», «Сучасні навчальні заклади» тощо)

+

+

+

Відділ освіти

-

Участь у виставках

 

 

Введення до штатних розписів закладів освіти посад медичних працівників відповідно до чинних нормативів

+

+

 

Відділ освіти

місцевий бюджет

Введено посади медичних працівників відповідно до потреби

 

 

Напрям 7. Матеріально-технічне забезпечення

 

 

№ з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансу-вання 

Очікуваний результат 

2021

рік

2022

 рік

2023

рік

7.1.

Енергозбереження в закладах освіти

Заміна приладів освітлення на енергозберігаючі, заміна застарілого енерговитратного обладнання в котельнях та технологічного обладнання на харчоблоках; використання альтернативних видів опалення закладів освіти

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела

Замінено прилади освітлення на енергозберігаючі, замінено застаріле енерговитратне  обладнання в котельнях та технологічне обладнання на харчоблоках; частина котельнь працює на альтернативних видах палива

Заміна вікон на металопластикові в закладах освіти (Антонівський НВК, Сквирський НВК «ЗОШ №5 – дитячий садок», Малолисовецький НВК (завершення), Шапіївський НВК, Рогізнянський НВК (завершення), Сквирський ДНЗ №2, Сквирський академічний ліцей (завершення), Кривошиїнський НВК (завершення) та ін. по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети

Виготовлено відповідні проєктно-кошторисні документації, проведено відповідні ремонтні роботи

Заміна вікон та утеплення фасаду Сквирського ЦДЮТ по мірі фінансування

+

+

 

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела

Проведено відповідні ремонтні роботи

Поточний ремонт систем опалення, гідрохімічна очистка систем опалення закладів освіти за потреби по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет, інші джерела

Проведено поточний ремонт систем опалення, гідрохімічну очистку системи опалення

Утеплення фасадів закладів  освіти (Сквирського академічного ліцею №2, Горобіївського НВК, Сквирського академічного ліцею «Перспектива», дитячого будинку «Надія» та ін.) по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети

Проведено відповідні ремонтні роботи

7.2.

Модернізація матеріально-технічного забезпечення та ремонт закладів освіти

 

 

Реконструкція систем водопостачання Оріховецького НВК, Самгородоцького ЗДО та інших закладів освіти відповідно до потреби по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети

Реконструйовано системи водопостачання

Поточний та капітальний ремонт  дахів закладів освіти по мірі потреби та відповідно до фінансування: Рудянського ЗДО (завершення), Сквирського академічного ліцею №2, Пустоварівського НВК, Буківського НВК, Сквирського ЗДО №2 та ін.

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела

Проведено відповідні ремонтні роботи дахів

Поточний та капітальний ремонт внутрішніх убиральнь по мірі потреби та фінансування, зокрема в Сквирському академічному ліцеї №2, Сквирській ЗОШ №1, Буківському НВК та ін.

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети

Проведено ремонти вбиральнь

Поточний ремонт навчальних аудиторій для учнів 1-4 класів, створення нового освітнього простору  по мірі фінансування та з урахуванням потреби

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети

Проведено відповідні ремонтні роботи

Поточний та капітальний ремонт спортивних залів, (Сквирської ЗОШ №3, Сквирського академічного ліцею №2, Шамраївського НВК та ін.), майстерень  закладів освіти відповідно до потреби по мірі фінансування   

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети

Проведено відповідні ремонтні роботи

Облаштування у вільних приміщеннях навчальних закладів спортивних кімнат, медіатек, ресурсних кімнат, ігротек, музейних кімнат тощо (Сквирський академічний ліцей «Перспектива», Кривошиїнський НВК, Пустоварівський НВК, Шамраївський НВК, Самгородоцька ЗОШ та ін.) по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет, бюджети міськ-, сільвиконкомів,  інші джерела

Облаштовано додаткові кімнати

Завершення виготовлення технічних паспортів на будівлі закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та актів постійного користування земельними ділянками (в межах планових призначень)

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Виготовлено Державні акти на право користування землею та технічні паспорти

Придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки та програмного забезпечення; інтерактивних дощок, проєкторів, телевізорів для  дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів району, центру дистанційного навчання, централізованої бухгалтерії

+

+

+

Відділ освіти

Державний, місцевий бюджети, інші джерела

Оновлено комп’ютерну, мультимедійну, оргтехніку та програмне забезпечення; інтерактивні дошки, проектори

Підтримка забезпечення доступу  закладів освіти до високошвидкісної  мережі Інтернет

 

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Підключено заклади освіти до високошвидкісної  мережі Інтернет

Капітальний та поточний ремонт будівель і приміщень закладів освіти (по мірі потреби та відповідно до фінансування)

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела

Проведено капітальні та поточні ремонти приміщень і будівель

Облаштування станцій доочистки води та поточний ремонт систем водопостачання

+

+

+

Відділ освіти

Місцевий бюджет

Облаштовано станції доочистки води, покращено якість питної води

Оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників та лабораторного обладнання для закладів освіти по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела

Оновлено шкільні меблі, придбано спортивний інвентар, меблі для їдалень, навчально-наочні посібники та лабораторне обладнання

Залучення благодіний коштів у розвиток  матеріально-технічної бази закладів освіти

+

+

+

Відділ освіти, сільські старости, виконком міської ради

Інші джерела

Зміцнена матеріально-технічна база навчальних закладів району

Ремонт спортивних майданчиків, огорож, асфальтного покриття   закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджети, інші джерела

Проведено відповідні ремонтні роботи

Завершення встановлення кнопок безпеки в усіх закладах загальної середньої освіти

+

+

-

Відділ освіти

місцевий бюджет

Встановлено кнопки безпеки 

Облаштування відеоспостереження в закладах освіти та на території по мірі фінансування

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Проведено обстеження

Ремонт відмосток, тротуарного покриття на територіях закладів освіти по мірі потреби та відповідно до фінансування

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Відремонтовано відмостки, тротуарне покриття

Завершення будівництва недобудованого приміщення школи І-ІІІ ст. по вулиці Богачевського  в м. Сквира

+

+

+

Департамент регіонального розвитку КОДА

Державний, обласний бюджети

Завершено будівництво

7.3

Протипожежна безпека

Проведення навчань відповідальних за протипожежну безпеку в закладах освіти та цивільний захист

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Проведено навчанні відповідальних осіб

Проведення бесід, інструктажів, навчальних занять з учнями та працівниками закладів освіти щодо дотримання вимог протипожежної безпеки та дій у випадку надзвичайної ситуації

+

+

+

Відділ освіти, заклади освіти

-

Проведено бесіди, інструктажі з правил протипожежної безпеки та дій у випадку надзвичайних ситуацій

Здійснення комплексу заходів щодо приведення системи протипожежного захисту в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм і правил у межах планових призначень та по мірі фінансування (протипожежні сигналізації, обробіток горищ вогнетривкою речовиною, перезарядка вогнегасників, придбання нових вогнегасників, протипожежних щитів, засобів індивідуального захисту та ін. відповідно до приписів МНС по мірі фінансування

 

+

+

+

Відділ освіти, заклади освіти

місцевий бюджет

Створено безпечні умови навчання й виховання учнів, вихованців.

Здійснено комплекс заходів щодо приведення системи протипожежного захисту у відповідність, а саме: облаштовано системи пожежної сигналізації, оброблено дерев’яні конструкції засобами вогнезахисту, приведено в робочий стан протипожежного водопостачання та ін.

Обслуговування системи протипожежної безпеки та кнопок тривожного виклику спеціалізованими організаціями

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Укладено договори на обслуговування систем протипожежної безпеки та кнопок тривожного виклику

Проведення щорічних замірів опору ізоляції в закладах освіти, поточний ремонт систем захисту від уражень блискавок, контурів заземлення відповідно до потреби тощо

+

+

+

Відділ освіти

місцевий бюджет

Проведено заміри опору ізоляції, відремонтовано системи захисту від блискавок, контури заземлення

 

 

Завідувач сектора  освіти    Сквирської РДА                                             Олександр  Заболотній

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: