(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2021-2025 роки на території Сквирської міської територіальної громади

 
Дата публікації 11.12.2020 20:55:45
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах  у формі аукціону на 2021-2025 роки на території Сквирської міської територіальної громади

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бюджетним кодексом України, для забезпечення сталого розвитку Сквирської міської територіальної громади, з метою обліку та ефективного використання комунального майна, з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії Сквирської міської ради з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища, Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2021 -2025 роки Сквирської міської територіальної громади (додаток 1).

2. Обсяг фінансування Програми розвитку земельних відносин та        охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на        земельних торгах у формі аукціону на 2021-2025 роки визначається рішення сесії «Про бюджет Сквирської міської територіальної  громади (код бюджету 10561000000)» на відповідний бюджетний період.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                   Валентина Левіцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії _____________     

від ___________ року

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2021 -2025  роки Сквирської міської територіальної громади

 

РОЗДІЛ І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Земельні відносини завжди були і будуть однією з найважливіших сфер суспільного життя. Від якості прийнятих рішень, які приймаються щодо використання та охорони земель залежить сталий економічний розвиток території, ефективне забезпечення галузей економіки та громадян земельними ресурсами. Приватна власність на землю стимулює ефективне її використання. Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства, територіальною основою для усіх видів діяльності людини та виробничим фактором багатьох галузей економіки. В соціально – економічному розвитку України земельним ресурсам завжди належала провідна роль.

Створення ефективної системи управління земельними ресурсами передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння землею, підтримку заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення ефективності, планування землекористування в населених пунктах, проведення землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи, збір та аналіз статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів.

Продаж земель несільськогосподарського призначення на території Сквирської об’єднаної територіальної громади на протязі останніх років був суттєвим джерелом наповнення бюджету. Викупу підлягали земельні ділянки під майном для поточного будівництва, на які було проведено експертну оцінку земельної ділянки. Ціна продажу становила ціну експертної оцінки. Метою ринку землі є капіталізація земельних ресурсів, земля є обмеженим ресурсом, вартість якого зростає.

В зв’язку зі збільшенням попиту на землю, зростанням ринкової ціни землі, постала необхідність прозорого придбання земельних ділянок в першу чергу вільних від будівель та споруд, конкурентності її продажу. Досвід перших аукціонів показав, що таким чином до бюджету надходять кошти, які в декілька разів перевищують початкову ціну продажу. Головною запорукою формування земельного ринку є високий технічний рівень документації із землеустрою та оцінки земель.

Розробку технічної документації із землеустрою проводять організації, які отримали ліцензії на проведення топографо-геодезичних робіт. Кошти, які виділяються по програмі передбачаються на відшкодування затрат, понесених при розробці технічної документації.

Земельні торги - врегульований нормами чинного Земельного кодексу України та іншими законодавчими актами, а також локальними нормативно – правовими актами конкурентний продаж земельних ділянок, відповідно до якого право власності на земельну ділянку або право на її оренду набуває той учасник земельних торгів, який запропонує найбільшу ціну на земельну ділянку відповідно до її цільового призначення.

Проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності у власність чи право на її оренду суб’єктів підприємницької діяльності для забудови складається з декількох етапів, кожний з яких включає в себе організаційно – правові інформаційні заходи, пов’язані з вибором і підготовкою земельних ділянок для продажу на земельному аукціоні.

Земельні ділянки можуть бути виставлені на земельні торги лише після того, як будуть визначені межі таких ділянок в натурі (на місцевості) та закріплені межовими знаками, а також виготовлений технічний паспорт земельної ділянки. Для складання технічного паспорта використовуються дані державного земельного кадастру, матеріали землевпорядної та містобудівної документації, результати інженерно – геологічних, санітарно – гігієнічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і виш грошову оцінку, інших документів.

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ:

- Програма продаж земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м. Сквира (далі - Програма) розроблена відповідно до:

- Земельного кодексу України;

- Цивільного кодексу України;

- Закону України «Про оренду землі»;

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про основи містобудування»;

- Закону України «Про планування і забудову території»;

- Закону України «Про оцінку землі»;

- Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;

- Закону України «Про землеустрій»;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення»;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок проведення земельних аукціонів»;

ІІ. МЕТУ ПРОГРАМИ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ДОСЯГТИ ШЛЯХОМ:

- здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру;

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

- формування переліку земельних ділянок, які підлягають продажу та які виносяться на аукціон;

- інформування населення;

- виготовлення технічної документації земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, проведення її державної експертизи та складання технічного паспорта земельної ділянки;

- публікації офіційного повідомлення про проведення земельних торгів (аукціону) не пізніше, ніж за 30 днів до їх проведення, після затвердження в установленому порядку технічного паспорта земельної ділянки;

- подання заяв на участь в аукціоні, укладення угоди про умови участі в аукціоні громадян чи юридичних осіб;

- реєстрації заяв суб’єктів підприємницької діяльності, перевірки надходження від них коштів для участі в земельних торгах (аукціонах);

- підбиття підсумків земельного аукціону;

- проведення розрахунків;

- оформлення права власності чи права оренди земельної ділянки.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

1. Забезпечення

- ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів;

- гарантій прав власності;

- реалізації конституційних прав громадян ;

- єдності суспільних та державних інтересів;

- гарантій та захисту прав суб’єктів ринку земель;

- забезпечення прозорості обороту земель;

- прогнозування розвитку ринку земель з метою відповідного державного регулювання та попередження негативних тенденцій у сфері земельних відносин.

2. Здійснити раціоналізацію землекористування та створити інвестиційно – привабливе і стале землекористування.

3. Збільшити надходження від платежів за землю до бюджетів усіх рівнів.

4. Підвищити ефективність права оренди землі.

IV.Інвентаризація земельного фонду

Одним із важливих заходів земельної реформи та перетворення земель на потужний ресурс соціально – економічного розвитку є здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників (юридичних та фактичних), врегулювання суміжних меж. Достовірні дані про площі, межі, склад угідь та конфігурацію земельних ділянок надають можливість прогнозувати використання земель, передбачити надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку. Важливо знати які земельні ділянки не використовуються, або використовуються не раціонально, не за цільовим призначенням, всупереч вимогам земельного та природоохоронного законодавства. Засобом набуття таких знань служить інвентаризація. Метою інвентаризації земель є створення основи для: - ведення Державного земельного кадастру; - реєстрації земельних ділянок; - забезпечення створення банку даних по землях міста на паперовій основі та магнітних носіях (електронна форма); - організації постійного контролю за використанням земель у населеному пункті; - прийняття органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади рішень з питань земельних відносин відповідно до компетенції, визначеної Земельним кодексом України. Вихідними даними для проведення інвентаризації земель є: - матеріали з Державного фонду документації із землеустрою; - відомості з Державного земельного кадастру в паперовій та електронній формі, у тому числі Поземельної книги, книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, файлів обміну даним про результати робіт із землеустрою; - містобудівна документація, затверджена в установленому законодавством порядку; - планово-картографічні матеріали; - відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень; - копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку або підтверджують сплату земельного податку; - підготовлені за результатами обстеження земельних ділянок матеріали щодо їх якісного стану.

 Підставою для проведення інвентаризації земель населеного пункту є відповідне рішення міської ради. За результатами інвентаризації землі буде складено реєстри земельних ділянок: наданих у власність, користування з кадастровими номерами та без кадастрових номерів; не наданих у власність, користування у розрізі угідь; що використовуються без документів, які посвідчують право на них; що використовуються не за цільовим призначенням; відумерлої спадщини; тощо. Також буде складено інвентаризаційний план, на якому наносяться межі: об’єкта інвентаризації; земельних ділянок наданих у власність, користування; земель і земельних ділянок, не наданих у власність, користування; земельних ділянок, що використовуються без документів, які посвідчують право на них, або не за цільовим призначенням; наявних обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок; земельних ділянок (земель) відумерлої спадщини; угідь водних об’єктів і гідротехнічних споруд, дорожньої мережі, електромереж та інших об’єктів, для яких створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування, тощо.

 V. Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності.

 Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Відповідно до ст. 92 Земельного кодексу України комунальні підприємства одержують в користування земельні ділянки на праві постійного користування земельною ділянкою. Право постійного користування земельною ділянкою – це різновид права користування земельною ділянкою, коли об’єкти використовують надані їм земельні ділянки без заздалегідь визначених термінів. Зміст права користування полягає у можливості отримання корисних властивостей земельної ділянки, тобто можливості її господарського використання з метою отримання прибутку або задоволення власних потреб. Насамперед слід зазначити, що право землекористування є не тільки правом, а й обов’язком землекористувача. Усі землекористувачі зобов’язані оформити документи на право використовувати земельні ділянки та використовувати їх тільки за цільовим призначенням. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» №5245-VI, було проведено розмежування земель державної та комунальної власності. Пунктом 13 Перехідних положень даного Закону на органи місцевого самоврядування покладено зобов’язання забезпечити оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право користування ними. Завдання організації робіт з оформлення правовстановлюючих документів на землю комунальними установами є пріоритетним заходом земельної реформи. Проведення даних робіт дозволить упорядкувати землеволодіння установ, які фінансуються із міського та інших бюджетів та запобігти незаконному порушенню даних територій.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ ДАНОЇ ПРОГРАМИ.

Відповідальність за виконання Програми покладається на відділ з питань підприємництва, містобудування та землекористування Сквирської міської ради та Постійну комісію з питань землекористування, будівництва та архітектури Сквирської міської ради.

VII. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.

- збільшення надходження коштів до бюджету усіх рівнів;

- створення нових робочих місць;

- забезпечення прозорості обороту земель;

- прогнозування розвитку ринку земель з метою відповідного державного регулювання та попередження негативних тенденцій у сфері земельних відносин.

 

VIII. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених з міського бюджету. У 2021 році планується виготовлення:

1. Технічної документації з грошової оцінки земель;

2. Технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок;

3. Технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок;

4. Проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки;

5. Організація та підготовка документації для проведення земельних торгів;

6. Виготовлення електронного документу форми XML  та винос  в натуру земельної ділянки, реєстрація права комунальної власності по вулиці Липовецька, 12;

7. Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення до продажу.

8. Інвентаризація земель, що перебували в колективній власності колишніх  КСП.

 

                            Міський голова                                       Валентина Левіцька

Додаток №1

 

 

ПАСПОРТ

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2021 рік Сквирської міської територіальної громади

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сквирська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Сквирська міська рада

4.

Співрозробники програми

Сквирська міська рада

5.

Відповідальні виконавці програми

Сквирська міська рада

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Сквирська міська рада

7.

Учасники програми

Сквирська міська рада

8.

Мета програми

Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру;

9.

Термін реалізації програми

2021 - 2025 роки

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів

 тис. гривень

 

Кошти міського бюджету

тис. гривень

11.

Очікувані результати

Досягнення мети Програми

12.

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Сквирська міська рада

 

 

Міський голова                                                     Валентина Левіцька

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: