(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про умови оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Сквирської міської ради на 2021 рік

 
Дата публікації 11.12.2020 20:34:4
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про умови оплати праці,

преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам Сквирської міської ради на 2021 рік

         Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про оплату праці», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), від 21 липня 2005 року № 614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» (зі змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 «Про деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади та їх виконавчих органів, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), враховуючи пропозиції комісії з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VIIІ скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.   Затвердити Положення про умови оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівників Сквирської міської ради на 2021 рік (додаток 1).

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансово –господарськогго відділу Сквирської міської ради та на постійну депутатську комісію Сквирської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, соціально –економічного  розвитку.

Міський голова                                                         Валентина Левіцька

 

 

Додаток №1

 до рішення сесії

Сквирської міської ради

№  -3-VIII

від __ грудня 2020 року

Положення

про умови оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Сквирської міської ради

1. Загальні положення

1.1.   Це Положення розроблено відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року №280/97 та Кодексу законів про працю України, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ), Наказу Міністерства праці України №77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів”, Постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30 серпня 2002 року „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ).

1.2.   Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються міською радою виходячи з умов оплати праці, встановлених для посадових осіб місцевого самоврядування і схем посадових окладів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ)

1.3.   Надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток, надбавок, премії працівникам міської ради здійснюється за Розпорядженням міського голови, а у разі його відсутності – особи, яка виконує його обов’язки.

 

2. Визначення фонду преміювання

2.1.   Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі та порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року (із змінами), Наказом Міністерства праці України №77 від 02 жовтня 1996 року (із змінами) та Постановою Кабінету Міністрів України №1298 від 30 серпня 2002 року (із змінами).

         Фонд преміювання працівників Сквирської міської ради  утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі, та економії коштів на оплату праці. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти, передбачені кошторисом видатків  у розмірі не менше як 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

2.2.   Преміювання секретаря Сквирської міської ради, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, працівників міської ради та її виконавчого комітету проводиться за результатами роботи за місяць, відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат.

2.3.   Преміювання секретаря Сквирської міської ради ,заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ,працівників міської ради та її виконавчого комітету за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів.

2.4.   Преміювання працівників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів з урахуванням надбавки за складність, напруженість у роботі, надбавки за класність, доплати за ненормований робочий день, шкідливі умови праці.

3. Показники преміювання та визначення розміру премії

3.1.   Для визначення розміру премії, зазначеної у п.п. 2.2, 2.3, 2.4 цього Положення, враховуються такі показники:

-    виконання посадових обов’язків у відповідному періоді, виконання бюджету, інших завдань, доручень тощо;

-    виконавська дисципліна;

-    трудова дисципліна;

-    інші показники.

3.2.   Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених у п.п. 3.1. цього Положення, та особистого вкладу працівника в загальні результати роботи і визначається за розпорядженням міського голови, або особи, яка його заміщує на час його відсутності.

3.3.   Розмір премії працівникам міської ради (крім Сквирського міського голови), до державних і професійних свят, ювілейних дат, визначається Розпорядженням міського голови або особи, яка його заміщає, в межах коштів, зазначених в п. 2.1. цього Положення.

3.4.   Премії не виплачуються під час терміну дії догани працівнику, а також премія не нараховується та не виплачується працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, не зважаючи на те, що він у місяці, за результатами якого проводиться преміювання, працював, крім працівників, які вийшли на пенсію, або звільнилися за станом здоров’я,  або згідно з пунктом 1 частини 1 статті 40 КЗпПУ,  або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.

3.5.   Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за несвоєчасне або неякісне виконання своїх посадових обов’язків, в тому числі з порушенням строків виконання доручень, неякісною підготовкою матеріалів тощо, порушення правил внутрішнього розпорядку та громадського порядку.

3.6.   Позбавлення працівників премії або зменшення її розміру може проводитися тільки за той розрахунковий період, у якому було допущено порушення.

3.7.   Виплата премії за результатами роботи за місяць проводиться не пізніше дня отримання заробітної плати за місяць.

4. Підготовка розпорядження про преміювання.

4.1.   Начальник Фінансово – господарського відділу Сквирської міської  ради визначає суму коштів, яка може бути спрямована на преміювання в даному місяці, фонд посадових окладів  за даний  місяць та вносить пропозиції щодо її розподілу в межах кошторисних призначень.

4.2.   Міський голова, враховуючи особистий вклад працівника та загальні результати роботи, визначає розмір премії працівникам, для підготовки проекту розпорядження про преміювання, або особа, яка його заміщає під час його відсутності.

5. Надання матеріальної допомоги

5.1.   Матеріальна допомога на оздоровлення, відповідно до підпункту 3 п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів”, надається і виплачується в розмірі , що не перевищує середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток.

5.2.   Матеріальна допомога міському голові – за рішенням сесії Сквирської міської ради; заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету , працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за їх заявою та по Розпорядженню міського голови в розмірі , що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

5.3.   Питання щодо надання матеріальної допомоги працівникам, зайнятим обслуговуванням органів виконавчого комітету міської ради, надається згідно Наказу Міністерства праці України №77 від 02 жовтня 1996 року „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів”, та за їх заявою по Розпорядженню міського голови в розмірі посадового окладу.

5.4.   Матеріальна допомога зазначена в п.п. 5.1 – 5.3 надається в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: