(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

від 19 лютого 2021 року № 29-ОД Про затвердження Положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель та визначення уповноваженої особи

 
Дата публікації 19.2.2021 14:24:47
 

          СКВИРСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                

від 19 лютого 2021 року    № 29-ОД

 

Про затвердження Положення про уповноважену особу

відповідальну за організацію та проведення публічних

закупівель та визначення уповноваженої особи

 

З метою ефективної організації відкритості та прозорості закупівель товарів, робіт та послуг, забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних коштів, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», враховуючи Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» від 30.03.2016 № 557:

Затвердити Положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель по відділу капітального будівництва, комунальної власності  та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради (додається).

Визначити уповноваженою особою з публічних закупівель у відділі капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради Літвінко Аліну Олексіївну, головного спеціаліста-бухгалтера відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради.

 

Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток

                                                                                               до розпорядження

від 19 лютого 2021 року №29-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель по відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради

 

I. Загальні положення

1.1. Положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель по відділу  капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель по відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради (далі – уповноважена особа), а також її права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Уповноважена особа – службова особа, яка є працівником відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради і призначена відповідальною за організацію та проведення публічних закупівель встановлених законом України про «Про публічні закупівлі».

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи є організація та проведення публічних закупівель, визначених чинним законодавством України в інтересах відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради на засадах об’єктивності та неупередженості.

1.4. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

II. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

2.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі розпорядження Сквирської міської ради.

2.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також  депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа  не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа інформує про це начальника відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради, який повідомляє Сквирську міську раду для прийняття відповідного рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

2.4. Сквирська міська рада у відділі капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.

2.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи Сквирська міська рада має право визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

2.6. Уповноважена особа повинна мати:

вищу освіту;

належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування.

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон'юнктуру;

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

у видах, істотних умовах та особливостях укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

2.7. Оплата праці уповноваженої особи здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи  визначається відповідно до вимог законодавства.

2.8. Уповноважена особа  під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.9. Уповноважена особа:

складає та затверджує річний план закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;

представляє інтереси замовника з питань, пов'язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;

здійснює інші дії, передбачені Законом або розпорядчим рішенням замовника.

2.10. Уповноважена особа  має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Сквирської міської ради з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками уповноваженої особи;

давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Уповноважена особа зобов'язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

2.12. Уповноважена особа несе персональну відповідальність:

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

 

Начальник відділу                                                                       Ольга СТЕПАНЕНКО

 

З розпорядженням ознайомлена               _________________     Аліна ЛІТВІНКО

 

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: