(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Від 09 квітня 2021 року № 52-ОД Про експертну комісію Сквирської міської ради

 
Дата публікації 9.4.2021 16:43:2
 

Сквирська МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 09 квітня 2021 року               м. Сквира                                № 52-ОД

 

Про експертну комісію

Сквирської міської ради

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами), Порядку утворення та діяльності комісії з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (із змінами), Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1062/23594 (із змінами):

 

1. Утворити та затвердити склад експертної комісії Сквирської міської ради для організації та здійснення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Сквирської міської ради, у складі згідно з додатком.

 

2. Затвердити Положення про експертну комісію Сквирської міської ради, що додається.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету міської ради Наталію Згардівську.

 

 

Міський голова                                                                 Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови _ 09 квітня 2021 року № 52-ОД

 

СКЛАД

експертної комісії Сквирської міської ради для організації

та здійснення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Сквирської міської ради

 

 

Власюк

Тетяна Григорівна

секретар Сквирської міської ради,

голова комісії;

 

Згардівська

Наталія Анатоліївна

керуюча справами Сквирської міської ради, заступник голови комісії;

 

Грищенко

Олена Григорівна

 

начальник загального відділу Сквирської міської ради, секретар комісії

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

Кваша

Ірина Сергіївна

начальник відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Сквирської міської  ради  ;

 

Салтанюк

Віктор Леонідович  

начальник організаційного відділу Сквирської міської ради;

 

Рибак

Сергій Васильович

начальник відділу адміністративних послуг Сквирської міської  ради;

 

Гетманчук

Олена Петрівна

завідувач архівного сектору архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації (за згодою).

 

 

Начальник загального відділу

міської ради                                                                     Олена ГРИЩЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження міського голови

 

09.04.2021 № 52-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію Сквирської міської ради

 

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (із змінами), Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (із змінами), Сквирська міська рада утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві  Сквирської міської ради, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд ЕК архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації, у зоні комплектування якої перебуває.

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом Сквирської міської ради.

 

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативними актами, а також цим Положенням про ЕК, затвердженим на підставі Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня                   2013 року за № 1062/23594.

 

4. До складу ЕК, який затверджується головою Сквирської міської ради, входять відповідальні працівники за ведення діловодства міської ради, керівники структурних підрозділів, а також представник ЕК архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації.

Головою ЕК призначається секретар Сквирської міської ради, а секретарем – начальник загального відділу Сквирської міської ради.

 

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома керівників апарату та структурних підрозділів міської ради, окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

 

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова Сквирської міської ради і звітує перед ним про проведену роботу.

 

7. Завданням ЕК є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Сквирської міської ради .

8. ЕК ухвалює рішення про:

схвалення і подання до ЕК архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації проєктів таких документів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ), описи справ з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про архівний підрозділ та ЕК, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, акти про вилучення документів з НАФ;

схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які складаються державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

 

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання апаратом та структурними підрозділами Сквирської міської ради, працівниками, відповідальними за організацію діловодства, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від керівників апарату та структурних підрозділів Сквирської міської ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від керівників апарату та структурних підрозділів Сквирської міської ради відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК відповідного Державного архіву або з ЕК органу вищого рівня (для юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ);

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Сквирської міської ради про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів апарату Сквирської міської ради, відповідальних за ведення діловодства, а в разі необхідності, як консультантів та фахівців архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації;

інформувати керівництво Сквирської міської ради з питань, що входять до компетенції ЕК.

 

10. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

 

11. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою Сквирської міської  ради.

 

12. У разі відмови керівника затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.

 

Начальник загального відділу

міської ради                                                                     Олена ГРИЩЕНКО

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК

Сквирської міської ради 

 

від                 № 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації

від                  №

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: