(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проект регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади»

 
Дата публікації 26.5.2021 12:47:57
 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади»  

Відповідно до статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади» та аналізу його регуляторного впливу.

Метою даного регуляторного акта є створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади, створення відповідних умов для забезпечення належного утримання багатоквартирних будинків громади, в яких не створено ОСББ і співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, підвищення якості надання послуг з управління багатоквартирними будинками при економічно обґрунтованих та сформованих на конкурсних засадах цінах.

З текстом проєкту рішення  та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті: http://skvira-rada.gov.ua/

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та  аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради за адресою: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Богачевського, 28, тел. 04568 53605; або на електронну адресу: kap_bud2021@ukr.net

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                        Ольга СТЕПАНЕНКО

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади» (далі – проект рішення) підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

I. Визначення проблеми

Особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку визначає Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон), який регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Згідно з ч. 1 ст. 9, ч. 5 ст. 13 Закону управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками. За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції – об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ), асоціації ОСББ. У разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено ОСББ, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

Такий Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (далі – Порядок) затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150.

Згідно з п.п. 2, 3 р. ІІ, п. 6 р. ІV, п.п. 5, 6 р. V Порядку виконавчий орган місцевої ради, як організатор конкурсу, затверджує підготовлену конкурсною комісією конкурсну документацію та визначає бальну систему оцінки конкурсних пропозицій. У свою чергу конкурсна документація повинна містити примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком; вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила; найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу; критерії оцінки конкурсних пропозицій; вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання, інші конкурсні вимоги.

За результатами конкурсу виконавчий орган місцевої ради приймає рішення про призначення управителя. Після прийняття цього рішення протягом п'яти днів з переможцем конкурсу укладається договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком строком на один рік, який від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель.

Зазначеними вище законодавчими актами України виконавчим органам місцевих рад надано ряд функцій щодо підготовки та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. Однак, для їх виконання органам місцевого самоврядування необхідно прийняти власні акти, які б, зокрема, врегульовували адміністративні відносини у сфері проведення конкурсу між цими органами та суб’єктами господарювання.

Законодавство визначає лише загальні вимоги до конкурсної документації та рамкові положення проведення конкурсу. У той же час у проекті рішення необхідно розв’язати проблеми чіткої регламентації всіх процедур проведення конкурсу, деталізувати та затвердити конкретні конкурсні вимоги, визначити прозору і передбачувану систему бальної оцінки конкурсних пропозицій, що забезпечить рівні і справедливі умови участі в конкурсі для всіх суб’єктів господарювання, вдосконалення їхньої роботи, підвищення якості надання житлових послуг населенню при економічно обгрунтованих та сформованих на конкурсних засадах цінах, належне утримання житлового фонду міста, співвласники якого не визначилися з формою управління.

Окрім того, на сьогоднішній день чинним законодавством не визначено умов договорів з управителем. У зв’язку з цим окремі норми проекту рішення спрямовані на врегулювання даних правовідносин з суб’єктами господарювання-переможцями конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку.

Таким чином, головна проблема регулювання полягає у відсутності в законодавчих актах України правових норм, необхідних для практичної реалізації повноважень виконавчого органу міської ради щодо підготовки та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста, в яких не створено ОСББ, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки за більше ніж 25 років з початку впровадження житлово-комунальної реформи співвласники багатоквартирних будинків не взяли на себе відповідальності за утримання спільного майна багатоквартирних будинків і на даний час розв’язання даного питання супроводжується необхідністю взаємодії із органами місцевого самоврядування.

Так, станом на 01.04.2021 на території Сквирської міської територіальної громади із 51 багатоквартирних будинків міста співвласниками лише 2 будинків прийнято рішення щодо форми управління ними, а саме: ОСББ створено 2 будинках (3,9 % від загальної кількості багатоквартирних будинків громади). Співвласники решти 49 багатоквартирних будинків, що становить 96,1 % від загальної кількості багатоквартирних будинків громади, взагалі не активізувалися навколо питання обрання форми управління своїм майном.

Отже, статистичними даними підтверджується низька активність населення в питанні визначення форми управління багатоквартирним будинком. Це у свою чергу з введенням 10.06.2018 у дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII може призвести до припинення надання населенню міста в межах чинного законодавства послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків, коли співвласники не приймуть рішення ні про форму управління будинком, ні про прохання призначити їм управителя на конкурсних засадах, а теперішні виконавці послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному будинку не матимуть законодавчих підстав для їх надання.

З метою недопущення виникнення такої ситуації в чинних законодавчих актах визначено обов’язок органу місцевого самоврядування провести конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста, співвласники яких є інертними у вирішенні цього питання.

Разом з тим окреслені вище проблеми стають на заваді проведення конкурсу з призначення управителя виконавчим органом міської ради в установленому порядку та досягнення цілей державного регулювання.

Ураховуючи вищевикладені обгрунтування, проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта, є дуже важливою для територіальної громади міста і її неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів.

 

II. Цілі державного регулювання

- реалізація вимог чинного законодавства щодо підготовки та проведення в установленому законодавством порядку конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади;

- забезпечення належного утримання багатоквартирних будинків громади, в яких не створено ОСББ і співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком;

- стимулювання розвитку ринку управителів багатоквартирних будинків у місті, удосконалення їх роботи;

- підвищення якості надання послуг з управління багатоквартирними будинками при економічно обґрунтованих та сформованих на конкурсних засадах цінах.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Прийняття проекту регуляторного акта

 

Прийняти проект рішення

Альтернатива 2.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відмовитися від регулювання і залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави*

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Утвердження України як правової держави, в якій діють доступні та зрозумілі громадянам та суб’єктам господарювання нормативні приписи; виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законодавством повноважень із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг; зменшення кількості звернень населення громади з питань покращення управління і утримання житлового фонду;

прискорення впровадження житлово-комунальної реформи в регіоні

 

Матеріальні та інші витрати на організацію проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків громади, співвласники яких не обрали форму управління, та укладення договорів з переможцями конкурсу.

В кількісному виразі 4594,84

 

Альтернатива 2

Відсутні

Матеріальні та інші витрати на організацію проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади, збори співвласників яких прийняли рішення щодо призначення їм управителя, та укладення договорів з переможцями конкурсу.

В кількісному виразі 7082,49грн.

*Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів держави:

1) визначені бюджетні витрати для суб’єктів малого підприємництва у розмірі 4594,84 грн. (рядок «Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» додатку 1 до аналізу регуляторного впливу);

2) ураховуючи наведені в розділі І аналізу регуляторного впливу статистичні дані, відповідно до яких співвласники багатоквартирних будинків громади проявили інертність у питанні обрання форми управління будинками, припущено, що співвласники  будинків будуть співпрацювати з органом місцевого самоврядування з метою призначення їм управителя. Бюджетні витрати по альтернативі 2 аналогічні бюджетним витратам за альтернативою 1.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян*

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення належного утримання та ремонту спільного майна співвласників багатоквартирних будинків громади (незалежно від технічного стану будинків), належних умов проживання мешканців і задоволення їх господарсько-побутових потреб; отримання послуг необхідного рівня та якості за економічно обгрунтованими цінами, визначеними на конкурентній основі; встановлення більш дієвих механізмів отримання співвласниками інформації про вартість послуг з утримання будинку, їх кількісні та якісні показники і можливості здійснення контролю за результатами цієї діяльності

Відсутні

 

Альтернатива 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутні

1. Матеріальні та інші витрати, пов’язані з необхідністю проведення зборів співвласників щодо визначення форми управління будинком або ініціювання перед виконавчим органом міської ради проведення конкурсу з призначення управителя:

1.1. Витрати на повідомлення співвласників про дату та місце проведення зборів шляхом розміщення повідомлення при вході в кожний під’їзд:

5 год. (орієнтовний час, необхідний для оповіщення співвласників) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») + 2,00 грн. (вартість виготовлення 1 сторінки повідомлення) Х 50  сторінок (орієнтовна кількість повідомлень, яка залежить від кількості співвласників у будинку) = 280,55 грн.

1.2. Витрати на проведення зборів співвласників:

2 год. (орієнтовний час, необхідний співвласникам для участі в зборах і оформлення протоколу зборів) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») + 2,00 грн. (вартість виготовлення 1 сторінки повідомлення) Х 40 сторінок (орієнтовна кількість сторінок у 2 примірниках протоколів зборів) = 152,22 грн.

1.3. Витрати на проведення опитування співвласників (у разі необхідності):

3 год. (орієнтовний час, необхідний для підготовки листків опитування і проведення опитування) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») + 2,00 грн. (вартість виготовлення 1 сторінки повідомлення) Х 80 сторінок (орієнтовна кількість листків опитування, що залежить від кількості співвласників у будинку, які не голосували на зборах) = 268,33 грн.

1.4. Витрати на оповіщення про результати зборів співвласників:

280,55 грн. (витрати на направлення повідомлення кожному співвласнику про прийняте зборами рішення аналогічні зазначеним у п.п. 1.1 п. 1 цього розрахунку) + 1 год. (час, необхідний для подачі протоколу зборів до органу місцевого самоврядування) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») = 316,66 грн.

УСЬОГО по п. 1: 280,55 + 152,22 + 268,33 + 316,66 = 1017,76 грн.

2. Витрати, пов’язані з укладенням договору з управителем:

1 год. (орієнтовний час, необхідний для оформлення договірних відносин з управителем) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») = 36,11 грн.

Сумарно в кількісному виразі, гривень

1017,76 Х 49 (кількість будинків у місті, в яких співвласниками не обрано форму управління) + 36,11 Х 49 (кількість будинків, де ймовірно буде укладено договір з управителем) = 49870,24 + 1769,39 = 51639,63 грн.

*1. Оплата співвласниками вартості послуг з управління багатоквартирним будинком (до моменту прийняття співвласниками рішення щодо форми управління – оплата вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій/відшкодування вартості на утримання багатоквартирних будинків житлово-будівельним (житловим) кооперативам) не може бути віднесена до витрат по жодній із альтернатив, оскільки не залежить від впровадження регулювання.

2. При розрахунку витрат по п. 2 альтернативи 2 бралися до уваги лише ті, що необхідні співвласникам для укладення договору про надання послуг з управителем. Окрім того, затрати громадян на оформлення всіх передбачених законодавством процедур при обранні цієї форми управління є найменшими і оптимально відображають суть альтернативи. При цьому визначався лише розрахунок часових витрат на оформлення договірних відносин, адже матеріальні затрати на підготовку договору віднесені до витрат суб’єктів господарювання (управителів) – у разі обрання співвласниками управителя самостійно, або бюджетних витрат – у разі прийняття співвласниками рішення про ініціювання проведення конкурсу з призначення управителя органом місцевого самоврядування.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

-

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

-

100 %

-

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Створення рівних, прозорих і зрозумілих умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами на участь у конкурсі, встановлення чіткого алгоритму здійснення на території міста господарської діяльності з управління багатоквартирними будинками; підвищення інвестиційної привабливості галузі; реалізація законодавчих вимог щодо необхідності надання послуг з управління багатоквартирними будинками на договірних засадах з співвласниками

Матеріальні та інші витрати на участь у конкурсі, а також для переможців конкурсу –

витрати часу на укладення договорів про надання послуг з управління.

В кількісному виразі

1769,39 грн.

 

Альтернатива 2

 

Можливість відмовитися від надання послуг у «нерентабельних» будинках

Матеріальні та інші витрати на оформлення договірних відносин з співвласниками.

В кількісному виразі

2487,65 ( «Витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта по альтернативі 2» додатку 1 до аналізу регуляторного впливу) Х 1 суб. = 2487,65 грн.

         

*1. При оцінці впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання використовувалися:

1) наявні у відділі капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства міської ради дані про кількість суб’єктів господарювання, які станом на початок 2021 року надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на території Сквирської міської територіальної громади, а отже підпадають під дію регулювання;

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)*

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Забезпечує вирішення проблеми і досягнення цілей державного регулювання в повному обсязі.

Альтернатива 2

2

Не вирішує проблемні питання (проблема залишається) та не сприяє досягненню цілей державного регулювання.

* Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Виконання вимог чинного законодавства;

задоволення інтересів територіальної громади з питань належного утримання та управління багатоквартирних будинків міста (незалежно від їх технічного стану); забезпечення населення житловими послугами необхідних рівня та якості; посилення контролю за діяльністю з управління будинками; зменшення кількості звернень з питань покращення управління і утримання житлового фонду громади (у тому числі і скарг на управителів); встановлення чіткого, прозорого і зрозумілого алгоритму діяльності на ринку послуг з управління багатоквартирними будинками міста; підвищення інвестиційної привабливості галузі

 

Бюджетні витрати на організацію проведення конкурсу та укладення договорів з його переможцями у сумі 4594,84 грн.

Матеріальні та інші витрати суб’єктів господарювання на участь у конкурсі та часові витрати на укладення договорів з управителем багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади в сумі 2487,65 грн.

Витрати громадян відсутні.

Сумарно у кількісному виразі: 7082,49грн.

Альтернатива є першою в списку, оскільки:

має багато вигод для суспільства, держави, а також суб’єктів господарювання, які є більшими за витрати;

забезпечує збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування

 

Альтернатива 2

Можливість суб’єктів господарювання відмовитися від надання послуг у «нерентабельних» будинках

Бюджетні витрати на організацію проведення конкурсу по кожному багатоквартирному будинку громади, збори співвласників якого прийняли рішення щодо призначення їм управителя, та укладення договорів з переможцями конкурсу в сумі 49870,24  грн.

Матеріальні та інші витрати суб’єктів господарювання на оформлення договірних відносин з співвласниками в сумі 1769,39  грн.

Матеріальні та інші витрати громадян, пов’язані з необхідністю проведення зборів співвласників щодо визначення форми управління будинком або ініціювання перед виконавчим органом міської ради проведення конкурсу з призначення управителя та з укладенням договору з управителем, у сумі 51639,63 грн.

Сумарно у кількісному виразі: 103279,26грн.

Дана альтернатива є останньою, оскільки вигоди є незначними і стосуються лише інтересів суб’єктів господарювання, а витрати значно перевищують вигоди

           
 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Відповідність чинному законодавству.

Має ряд факторів позитивного впливу на сферу інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання, зокрема, стимулює розвиток ринку управителів багатоквартирних будинків у громаді, удосконалення їх матеріально-технічної бази, створення нових робочих місць, підвищення кваліфікації персоналу; сприяє поліпшенню рівня і якості послуг при економічно обгрунтованих та сформованих на конкурентних засадах цінах, розвитку добросовісної конкуренції, виявленню найкращих управителів, а також нових управителів; посилює контроль за сферою надання послуг з управління багатоквартирними будинками як зі сторони органів місцевого самоврядування, такі і зі сторони співвласників, забезпечує належне та ефективне утримання і управління багатоквартирними будинками.

Вигоди значно перевищують над витратами. Витрати для сфери інтересів громадян відсутні. Сумарні витрати по альтернативі 1 у кількісному (грошовому) еквіваленті менші, ніж по альтернативі 2.

Співвласники багатоквартирних будинків у будь-який час після оголошення конкурсу мають право самостійно визначитися із формою управління багатоквартирним будинком (у т.ч. і після укладення договору з переможцем конкурсу шляхом його розірвання).

У повній мірі вирішує порушену проблему і забезпечує досягнення цілей державного регулювання за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів

 

Ризик впливу зовнішніх чинників (можливі зміни в чинному законодавстві України) низький

Альтернатива 2

Альтернатива є неприйнятною, оскільки чинним законодавством передбачено призначення виконавчим органом місцевої ради на конкурсних засадах управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ і співвласники яких не прийняли рішення про форму управління будинком.

Має деякі фактори негативного впливу на сферу інтересів держави, громадян, а також суб’єктів господарювання, зокрема, може призвести до припинення надання на законних підставах житлових послуг співвласникам, які не визначилися з формою управління будинком, зловживань з боку недобросовісних суб’єктів господарювання, зниження продуктивності та конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності.

Вигоди є несуттєвими, а витрати значно перевищують вигоди.

Проблема залишається невирішеною, а цілі державного регулювання можуть  бути досягнуті лише частково.

Ризик впливу зовнішніх чинників (можливі зміни у чинному законодавстві України, небажання співвласників визначатися з формою управління багатоквартирним будинком) вище середнього

Можливість впровадження та виконання акта з боку органу місцевого самоврядування, а також суб’єктів господарювання оцінюється як висока. Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди в разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся, оскільки настання будь-яких негативних наслідків за результатами прийняття запропонованого механізму не очікується. За дотриманням вимог регуляторного акта здійснюватиметься в установленому законодавством та умовами договорів з управителями порядку контроль з боку органів місцевого самоврядування в межах повноважень (державний контроль), а також з боку співвласників (громадський контроль). На дію акта можуть вплинути зовнішні чинники, що зазначені в графі «Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта» попередньої таблиці цього розділу аналізу регуляторного впливу.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання визначеної в розділі І аналізу регуляторного впливу проблеми буде здійснюватися за допомогою наступних механізмів:

1. Механізм нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування (забезпечить виконання вимог чинного законодавства шляхом прийняття і введення в дію локального регуляторного акта).

2. Механізм взаємодії із територіальною громадою Сквирської міської ради (забезпечить належний доступ до інформації про регуляторний акт; розв’язання процедурних питань, що передбачені регуляторним актом).

3. Механізм контролю (забезпечить належне виконання вимог регуляторного акта).

Розв’язання визначеної проблеми здійснюватиметься за допомогою наступних заходів:

1. Адміністративно–правові заходи, які полягають у розробленні проекту рішення із застосуванням визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур, прийнятті рішення виконавчим комітетом Сквирської міської ради та його оприлюдненні (набрання чинності) у встановленому порядку, що забезпечить розв’язання визначеної проблеми і сприятиме досягненню цілей державного регулювання.

2. Організаційні заходи, які полягають в підготовці та проведенні конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади, визначенні переможців конкурсу та укладенні з ними договорів. Ці заходи займають значне місце в досягненні цілей регулювання та завдань регуляторного акта стосовно реалізації вимог чинного законодавства з організації конкурсу на чітких, прозорих та рівних умовах, забезпечення належного утримання і управління багатоквартирними будинками міста.

3. Інформаційні заходи*, які полягають у проведенні роз’яснювальної роботи серед населення, організації публічних зустрічей з суб’єктами господарювання та громадськістю з метою обговорення положень регуляторного акта та норм чинного законодавства на виконання яких він розроблений, проведення письмових консультацій з даного приводу, розміщення інформації про регуляторний акт, про конкурс та його результати в місцевих друкованих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради, в інших засобах масової інформації, а також на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них. Ці заходи сприяють забезпеченню можливості одержання суб’єктами господарювання та громадянами інформації про регуляторний акт, процедуру його реалізації, наслідки виконання, а також про вимоги щодо якості (перелік робіт та періодичність їх надання) та інші умови надання послуг згідно з чинними нормативними актами та договорами про надання послуг з управління багатоквартирними будинками. Вони є необхідними для розв’язання проблемних питань та досягнення цілей державного регулювання.

* На виконання вимог чинного законодавства України проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради (09000skvira@gmail.com) у підрозділі «Регуляторна діяльність» з метою отримання зауважень і пропозицій у строк, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», в місцевих друкованих засобах масової інформації.

Для належної інформованості громадян та суб’єктів господарювання та з метою реалізації законодавчих приписів на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради (09000skvira@gmail.com) оприлюднюються рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради в установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк, у підрозділі «Оголошення» розміщуються оголошення про проведення конкурсу та про його результати, в місцевих друкованих засобах масової інформації публікується інформаційне повідомлення про призначення управителя. Оголошення про призначення управителя (результати конкурсу) доводиться до відома співвласників також шляхом розміщення в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них.

4. Заходи контролю, які полягають у здійсненні органами місцевого самоврядування контролю за дотриманням вимог регуляторного акта в порядку та межах, установлених чинними нормативними актами та умовами договорів з управителями, що надасть можливість реалізувати мету регуляторного акта та відстежити його результативність.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Ступінь ефективності зазначених заходів є високим, адже виконавши їх належним чином, поставленої мети буде досягнуто.

 

  1. . Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими  розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає100 %. Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

 

VІI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Цей регуляторний акт запроваджується на період організації проведення конкурсу (у тому числі повторного) з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади щодо будинків, в яких не створено ОСББ і співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, визначення переможців конкурсів та укладання з ними договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Внесення змін до зазначеного регуляторного акта здійснюється у разі необхідності (зокрема, за умови змін в чинному законодавстві, за підсумками аналізу відстеження його результативності) відповідно до регламенту роботи виконавчих органів Сквирської міської ради.

 

VIІI. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є виконання вимог чинного законодавства.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 1 суб’єкт господарювання.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктом господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта – усього 2487,65 грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий – за рахунок оприлюднення проекту та прийнятого регуляторного акта на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради в мережі Інтернет та в місцевих друкованих засобах масової інформації; проведення інформаційних публічних зустрічей з суб’єктами господарювання та громадськістю, а також письмових консультацій з суб’єктом господарювання.

З приводу такого показника, як розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, зазначаємо, що з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання регуляторним актом не передбачається встановлення плати за участь у конкурсі, у зв’язку з цим даний показник при визначенні результативності регуляторного акта не застосовується.

Конкретними показниками результативності впровадження проекту регуляторного акта будуть:

а) кількісні:

- кількість заяв суб’єктів господарювання на участь у конкурсі (очікуваний результат не менше 2);

- кількість об’єктів конкурсу, по яким буде призначено управителя в установленому порядку (очікуваний результат – 49);

- кількість укладених після конкурсу договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (очікуваний результат – 49);

б) якісний – вчасне проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади на виконання вимог чинного законодавства, забезпечення належного управління багатоквартирними будинками громади, підвищення якості надання житлових послуг населенню.

На підставі даних, отриманих при проведенні відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття, можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне, періодичне відстеження його результативності в строки, установлені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися із застосуванням статистичного методу одержання результатів, отриманих протягом обраного періоду.

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                        О.Степаненко

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

щодо оцінки проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської

територіальної громади»

 

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 15 лютого 2021 року по 31 березня 2021 року.

Поряд

ковий

номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Прямі публічні консультації:

 

 

1.1.

Наради

Усього 8 осіб, із них: 2 представників від  суб’єктів господарювання, депутат Сквирської міської ради, 5 посадових осіб Сквирської міської ради,

Консультації проводилися щодо доцільності запровадження регулювання та визначення альтернатив йому.

Обговорювалися проблемні питання предмету регулювання, заслуховувалася позиція , посадових осіб Сквирської міської ради, надавача комунальних послуг з даного приводу, яка в цілому звелася до необхідності регулювання.

 

1.2.

Робоча зустріч

 

Усього 5 осіб, із них 2 представники від 1 суб’єкта господарювання, 3 посадові особи Сквирської міської ради

У заході взяли участь 100 % суб’єктів малого підприємництва, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, що підпадають під регулювання.

Суб’єкт господарювання проінформовано щодо запровадження регулювання.

Обговорювалися проблемні питання предмету регулювання, заслуховувалися пропозиції з даного приводу.

У цілому запропоноване регулювання суб’єкт господарювання сприймає.

1.3.

Робоча зустріч з уповноваженими особами багатоквартирних будинків Сквирської міської територіальної громади

Усього близько 20 осіб, із них представники 1 суб’єкт малого підприємництва, 3 посадові особи Сквирської міської ради, уповноважені особи та інші представники співвласників

Інформування присутніх про майбутній конкурс з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади. Роз’яснення уповноваженим особам встановлених законодавством правил організації зборів співвласників багатоквартирних будинків з питань, що стосуються управління будинком. Обговорення проблемних питань проекту та альтернативи йому.

 

3

Телефонні розмови

З суб’єктами господарювання.

Скориговано та деталізовано процедури, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, уточнено часові та фінансові витрати на кожну процедуру. У цілому отримано інформацію з позитивною оцінкою проекту регуляторного акта.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 1, у тому числі малого підприємництва – 1.

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Таблиця 3.1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 5 років

 

3.1.1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

 

3.1.2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

 

3.1.3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

 

3.1.4.

Процедури обслуговування обладнання (ТО)

-

-

-

 

3.1.5.

Інші процедури

-

-

-

3.1.6.

Разом, грн.

-

-

-

 

3.1.7.

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

-

 

3.1.8.

 

Сумарно, грн.

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

-

-

-

 

             

 

Порядковий номер

Таблиця 3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 5 років

3.2.1.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1. Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:

1 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук проекту рішення в мережі Інтернет: за результатами консультацій) Х 36,11 грн.. (Законом установлено у 2021 році розмір мінімальної заробітної плати: у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 грн,.)

 

 

 

36,11 грн.

 

 

 

-

 

 

 

 

36,11 грн.

3.2.2.

Процедури організації виконання вимог регулювання

1. Витрати суб’єкта на подачу заяви для участі в конкурсі:

1 год. (час, який витрачається суб’єктами на особисту подачу заяви) Х 36,11 грн. (Законом установлено у 2021 році розмір мінімальної заробітної плати: у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 грн,.)  + 4,00 грн. (витрати на друк документів з розрахунку 2,00 грн. Х 2 сторінки) = 40,11 грн.  

 

2. Витрати суб’єкта на підготовку необхідних для участі в конкурсі документів:

16 год. (час, який витрачається суб’єктами на підготовку необхідних для участі в конкурсі документів: за результатами консультацій) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») + 0,24 грн. (вартість 0,5 години послуги користування Інтернетом: за результатами консультацій)+6,00 грн. (вартість 1 диску CD-R) + 70 грн. (вартість електронного витягу з ЄДРПОУ) + 400 грн. (витрати на копіювання та друк документів з розрахунку 2,00 грн. Х 200 сторінок) = 1054,00 грн.

 

3. Витрати суб’єкта на подачу необхідних для участі в конкурсі документів:

1 год. (час, який витрачається суб’єктами на особисту подачу конкурсних пропозицій, яка за результатами консультацій є найбільш прийнятним способом подачі документів) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») =36,11 грн.

 

4. Витрати суб’єкта на огляд об’єктів конкурсу (у разі необхідності):

10 год. (час, який витрачається суб’єктами на вибірковий огляд будинків об’єктів конкурсу та попередження про це організатора конкурсу) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») + 100 грн. (вартість проїзду до місць огляду і назад) + 0,24 грн. (вартість 30 хв. послуги користування Інтернетом: за результатами консультацій) = 461,34 грн.

 

5. Витрати суб’єкта на отримання від організатора конкурсу роз’яснень щодо змісту конкурсної документації (у разі необхідності):

3 год. (орієнтовний час, який витрачається суб’єктами на підготовку та подачу письмового звернення та/або особисту участь у зборах щодо роз’яснення змісту конкурсної документації – у випадку їх проведення) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») + 4,00 грн. (витрати на друк звернення з розрахунку 2,00 грн. Х 2 сторінки)=112,33 грн.

 

6. Витрати суб’єкта, пов’язані з участю в засіданні конкурсної комісії під час розкриття конкурсних пропозицій та оголошення переможця/переможців конкурсу (за бажанням):

8 год. (орієнтовний час, який залежить від кількості наданих конкурсних пропозицій) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») + 4,00 грн. (витрати на виготовлення документів, що посвідчують повноваження уповноваженої особи з розрахунку 2,00 грн. Х 2 сторінки)=292,88 грн.

 

7. Витрати суб’єкта на забезпечення огляду конкурсною комісією його матеріально-технічної бази:

1 год. (орієнтовний час, який залежить від кількості наданих конкурсних пропозицій) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») = 36,11 грн.

 

8. Витрати суб’єкта на укладення договору про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком:

2 год. (час, який витрачає призначений управителем переможець конкурсу на укладення договору) Х 36,11грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») = 38,11 грн.

 

9. Витрати суб’єкта на розміщення оголошення про управителя у кожному будинку:

5 год. (час, який витрачається на розміщення оголошень на всіх будинках об’єкта конкурсу: за результатами консультацій) Х 36,11 грн. (вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») + 180,55 грн. (вартість виготовлення оголошень з розрахунку 2,00 грн. Х 50 сторінки оголошень) + 100 грн. + 100 грн. (вартість проїзду: за результатами консультацій) = 380,55 грн.

УСЬОГО по п. 3.2.2.: 40,11+1054,00+36,11+461,34+

112,33+292,88+36,11+38,11+380,55 = 2451,55 грн.

 

 

 

 

 

 

 

40,11 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,11 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461,34 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,33 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292,88 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,11 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,11 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,55 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

2451,54 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

40,11 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,11 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461,34 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,33 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

292,88 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,11 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,11 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,55 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

2451,54 грн.

 

3.2.3.

Процедури офіційного звітування

-

-

-

3.2.4.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

3.2.5.

Інші процедури:

-

-

-

3.2.6.

Разом, грн.

2487,65 грн.

-

2487,65грн.

3.2.7.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць*

*витрати по пп. 8-9 п. 3.2.2 – розповсюджуються на 1 суб’єкта малого підприємництва, якого за припущенням призначать управителем

1 суб.

 

-

 

1 суб.

 

3.2.8.

Сумарно, гривень

Формула: кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, Х сума витрат суб’єктів господарювання

1 Х (36,11+40,11+1054,00+36,11+

461,34+112,33+292,88+36,11+38,11

+380,55) = 2487,62

2487,65 грн.

-

2487,65 грн.

*1. Припущено, що кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконувати вимоги регулювання у перший рік, - 1 суб. У зв’язку з тим, що конкурс з врахуванням вимог чинних нормативних актів заплановано провести в 2021 році, періодичні (за наступний рік) витрати суб’єктів малого підприємництва відсутні.

За основу взяті наявні у відділі капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства дані про кількість суб’єктів господарювання, які станом на початок 2021року надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Сквирській міській територіальній громаді, а отже підпадають під дію регулювання.

Так як суб’єкт малого підприємництва, який підпадає під дію регулювання, на даний час надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Сквирській міській територіальній громаді, та враховуючи можливість участі в конкурсі суб’єктів господарювання навіть при відсутності власної матеріально-технічної бази чи персоналу (допускається можливість володіння основними засобами на підставі іншого речового права, відмінного від права власності, та залучення персоналу на підставі цивільно-правових угод) або при повній відсутності якоїсь із складових цих показників (наприклад, наявні спеціалізовані транспортні засоби при відсутності виробничих приміщень або при відсутності спеціалізованої техніки), припущено відсутність «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання.

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради (09000skvira@gmail.com). Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації, одержана за результатами проведених консультацій.

Вартість 1 години послуги користування Інтернетом одержана за результатами проведених консультацій шляхом ділення середньомісячного розміру абонплати за користування Інтернетом на кількість годин у місяці.

У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір мінімальної заробітної плати за 2021 рік у погодинному розмірі (з 1 січня – 36,11 гривні) згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Вартість виготовлення 1 сторінки документів (2,00 грн.), необхідних для участі у конкурсі (яка складає вартість аркушу паперу, витрат на друк/копіювання) одержана за результатами проведених консультацій.

Кількість сторінок документів, визначена за результатами консультацій і є орієнтовною з розрахунку необхідності подачі для участі в конкурсі визначених конкурсною документацією документів по одному об’єкту конкурсу.

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедур є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій.

Вартість диску CD-R (6,00 грн.) визначена на основі моніторингу роздрібних ринкових цін у місті Сквира, проведеного за допомогою мережі Інтернет.

У розрахунках витрат зазначена вартість отримання витягу з ЄДРПОУ в електронній формі, що за результатами консультацій є найбільш прийнятним способом для суб’єктів малого підприємництва, і визначена відповідно до ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з урахуванням банківської комісії (джерело: https://usr.minjust.gov.ua/ua/help).

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган (орган місцевого самоврядування), для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання

Виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу

співробітника органу державної влади (органу місцевого самоврядування) відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), грн.

1. Процедури обліку суб’єкту господарювання, що перебуває у сфері регулювання

2 год.

30,36 грн.

2

1

121,44 грн.

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-камеральні

-виїзні

1 год.

30,36 грн.

1

1

30,36 грн.

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6.  Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури:

Підготовка документів, необхідних для проведення конкурсу та призначення управителя.

Надання конкурсної документації учасникам конкурсу.

Роз’яснення змісту конкурсної документації.

Організація огляду об’єктів конкурсу.

Перевірка відомостей, зазначених у заяві учасника конкурсу.

Проведення засідань конкурсної комісії.

Укладення договорів про надання послуг.

Розміщення інформації щодо конкурсу в ЗМІ

64 год.

30,36 грн.

1

1

1943,04

Разом по органу державного регулювання за рік

х

х

х

х

2094,84

Сумарно по органу державного регулювання за  5 років

х

х

х

х

2094,84

* При визначенні вартості бюджетних витрат на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва взято за основу заробітну плату головного спеціаліста відповідного органу місцевого самоврядування згідно з додатком 51 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 (адже планові витрати часу спеціаліста відповідної кваліфікації найбільш оптимально відображають фактичні витрати часу персоналу на виконання процедур регулювання).

Запропонований регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), однак передбачає матеріальні витрати на організацію проведення конкурсу, а саме:

1. Забезпечення учасників конкурсу комплектом конкурсної документації (придбання паперу, журналів обліку, канцелярського приладдя, води мінеральної, стаканів одноразових): 500,00 грн.

2. Забезпечення розміщення інформації щодо проведення конкурсу в друкованих ЗМІ: 1000,00 грн.

3. Забезпечення поштових відправлень: 500,00 грн.

4. Забезпечення підготовки проектів договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком: 500,00грн.

УСЬОГО: 2500,00 грн. (із них 75% бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що становить 1875,00 грн.)

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підриємництва, гривень: 2094,84 + ­­­­­­­­­­­­­­­2500,00 = 4594,84 грн.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Таблиця 4.1.

 

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

4.1.1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

4.1.2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2487,65 грн.

2487,65 грн.

4.1.3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2487,65 грн.

2487,65 грн.

4.1.4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

4594,84 грн.

4594,84 грн.

4.1.5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

7082,49 грн

 

7082,49 грн

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Проект рішення розроблений на виконання вимог ч. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», встановлення плати за участь у конкурсі проектом рішення не передбачається, тому пом’якшувальні  заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутні.

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                       О.Степаненко

 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт РІШЕННЯ

Від                       №

 

Про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя

багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (надалі Порядок), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 13.06.2016 №150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 р. № 893/29023, керуючись п.5 ст. 13 «Прикінцеві та перехідні положення», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно до пункту 6 розділу VI Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  з метою організації процедури вибору управителя багатоквартирними будинками на території Сквирської міської територіальної громади, виконавчий комітет Сквирської  міської ради ВИРІШИВ:

 

1. Провести конкурс з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (надалі Порядок), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 13.06.2016 №150.

2. Для проведення конкурсу утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади, в складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади, додаток 2;

4. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуги  управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади, додаток 3;

4. Затвердити перелік багатоквартирних будинків Сквирської міської територіальної громади в яких не створено ОСББ, або співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, додаток 4;

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 14.02.2017 №382/35 «Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м. Сквира, в яких не створено ОСББ, або співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком»;

5. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги  управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади в районній газеті «Вісник Сквирщини» та на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради.

6. Це рішення підлягає офіційному оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів після його прийняття та підписання і набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Віталія Черненка.

 

Голова виконкому

 

 

 

Валентина ЛЕВІЦЬКА

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                         Л.Сергієнко

 

Заступник міського голови                                                         В.Черненко

 

Начальник відділу економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку                                  О.Суслова

 

Керуюча справами (секретар) виконкому                                   Н.Згардівська

 

Начальник відділу з питань юридичного

забезпечення ради та діловодства                                                   І. Кваша

 

Виконавець:

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                          О.Степаненко

Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету

 Сквирської міської ради

 від ______________ № ________

 

 

Склад конкурсної комісії

з проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 

Голова комісії :

Черненко Віталій Валерійович

заступник міського голови

Секретар комісії:

Бойко Лариса Борисівна

головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства

Члени комісії:

Степаненко Ольга Василівна

начальник відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства

Суслова Оксана Володимирівна

начальник відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

Слободенюк Людмила Анатоліївна

головний спеціаліст відділу капітального будівництва, комунальної власності та

житлово-комунального господарства

Сиворакша Микола Васильович

депутат Сквирської міської ради VIII скликання

Довгаль Микола Петрович

начальник Сквирського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

 

Голова виконкому                                                         Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

 Сквирської міської ради

 від ______________ № ________

 

 

Положення

комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 

1.        Конкурсна комісія з проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади (далі —Конкурсна комісія) здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками Сквирської міської територіальної громади в яких не створено ОСББ, або співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ, або співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, який діє при виконавчому комітеті Сквирської міської ради.

2. У своїй діяльності Конкурсна комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. Основним завданням Конкурсної комісії є:

3.1. Забезпечення підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади, в яких не створено ОСББ, або співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.2016 за № 893/29023 (далі - Конкурс).

3.2.Прийняття рішень про дату, час та місце розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

3.3. Приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції учасників Конкурсу;

3.4. розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями, під час яких перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією.

3.5. Оцінювання конкурсних пропозицій за бальною системою.

3.6. Прийняття рішення про переможця конкурсу.

3.7. Готує та надає необхідну інформацію щодо підготовки та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку для розміщення на сайті Сквирської міської громади та у ЗМІ;

 

4. Конкурсна комісія має право:

4.1. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету Сквирської міської ради, організацій, установ та підприємств інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

 

5. Конкурсну комісію очолює голова. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.

 

6. Основною організаційною формою роботи Конкурсної комісії  є засідання. Необхідність проведення засідання та перелік питань для розгляду визначає голова Конкурсної комісії.

Засідання Конкурсної комісії вважається  правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. Рішення Конкурсної комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.

Глова Конкурсної комісії  здійснює загальне керівництво діяльністю Конкурсної комісії, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, представляє її у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями.

 

7. На своїх засіданнях Конкурсна комісія розглядає питання, що належать до її компетенції.

Рішення Конкурсної комісії оформлюються протоколом, який веде секретар Конкурсної комісії, та підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 

8. Секретар Конкурсної комісії:

8.1. Скликає за дорученням голови Конкурсної комісії засідання.

8.2. Забезпечує ведення протоколів засідання Конкурсної комісії.

8.3. Забезпечує організацію діяльності Комісії (зокрема ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до його засідань з рахуванням наданих пропозицій.

8.4. Виконує в межах компетенції інші доручення голови Конкурсної комісії.

 

9. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Комісії здійснює  Сквирська міська рада.

 

 

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                        О.Степаненко

 

Додаток 3  

до рішення виконавчого комітету

 від ___ ___________ р. №____

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по проведенню конкурсу з визначення послуги управителя

багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

                                                                                                                                 

 І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 р. за № 893/29023.

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених у перелічених документах.

2. Інформація про організатора конкурсу:

 

повне найменування

 Виконавчий комітет Сквирської міської ради

місцезнаходження

09001, Київська область, м. Сквира, вул. Богачевського, 28

посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Черненко Віталій Валерійович - заступник міського голови, каб. № 20

Степаненко Ольга Василівна - начальник відділу капітального будівництва,комунальної власності та житлово-комунального господарства, каб. № 19

3. Підстава для проведення конкурсу (дата і номер рішення)

Рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від __ _________ 2021 року № ___ «Про затвердження умов конкурсу з  визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади».

4. Інформація про конкурс:

 

найменування конкурсу

З визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

5. Недискримінація учасників

Кількість учасників не обмежується

6. Інформація про мову, якою повинні бути складені конкурсні пропозиції

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача та печаткою учасника.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до конкурсної документації

1. Процедура надання роз’яснень щодо конкурсної документації

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.

Організатор конкурсу повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох робочих днів з дня його отримання (письмово або на офіційному веб-сайті).

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників, з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасникам протягом трьох робочих днів. Під час проведення зборів ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог конкурсної документації з боку учасників у встановленому порядку означатиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї конкурсної документації.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо конкурсної документації

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо конкурсної документації організатор повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень.

ІІІ. Підготовка конкурсних пропозицій

1. Оформлення конкурсної пропозиції 
 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;

назва конкурсу;

  • повне найменування учасника, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника.

Усі аркуші або сторінки конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об’єкта конкурсу.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо;

- особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

- відбиток печатки.

2. Зміст конкурсної пропозиції учасника

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

- документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

- інших документів передбачених цією конкурсною документацією.

3. Перелік складових робіт (послуг) з управління багатоквартирними будинками

1. Утримання спільного майна багатоквартирних будинків та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток (за наявності);

3) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

холодного водопостачання;

водовідведення (за наявності);

теплопостачання (за наявності);

зливової каналізації (за наявності);

4) дератизація;

5) дезінсекція;

6) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

7)технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

8) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води.

4. Вимоги щодо якості надання послуги

(перелік робіт та періодичність їх надання)

До учасників конкурсу висуваються вимоги згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за № 927/11207, Норм часу та  матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.12.2013 № 603, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 151/24928.


№ з/п

Найменування складових послуги з управління багатоквартирним будинком

Періодичність надання послуг

Строки надання послуг

1.Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території

1.

Прибирання прибудинкової території

з удосконаленим покриттям – щоденно (крім неділі);  без покриття – 3 рази на тиждень 

протягом календарного року

2.

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами

за необхідності

у зимовий період

3.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації

постійно згідно з нормами і правилами

протягом календарного року

4.

Дератизація

 

 

Дезінсекція

2 рази на рік

березень, жовтень

 

 

з травня по вересень

 

5.

Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної безпеки;

освітлення місць загального користування

автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності)

1 раз на 6 місяців та за необхідності

протягом календарного року

 

5. Перелік об’єктів конкурсу. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу

Технічна характеристика об’єкта конкурсу за показниками наведена у додатку 3.

інформація про:

Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій наведений у додатку 4.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям:

1) ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі об’єкта конкурсу (розрахунок вартості надання послуг повинен бути на кожний багатоквартирний будинок;

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- надається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, які перебувають на балансі (в оренді), суб'єкта господарювання (додаток 2); у разі орендованої матеріально-технічної бази термін оренди повинен бути не меншим терміну надання послуг;

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців):

- надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів адміністративних та виробничих професій. Посади виробничих професій (сантехніка, електрика та двірника) мають бути на постійній основі;

4) фінансова спроможність учасника конкурсу;

- оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на __ __________ 2021 року;

- належним чином завірену копію балансу за останній звітний період;

- належним чином завірена органом статистики копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

належним чином завірені копії балансу, подаються за той звітний період, який на момент подання пропозиції був уже поданий в органи статистики

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків та інших загальнообов’язкових платежів (зборів) суб’єкта господарювання;

5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства:

- належним чином засвідчена учасником копія установчих документів, що підтверджує досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства не менше 2 років, за обсягами обслуговування не менше 50% від кількості будинків, вказаних у об’єкті, на який претендує конкурсант.

Якщо кваліфікаційна частина конкурсної пропозиції не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють організатора конкурсу у тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв і здатен виконати замовлення згідно з умовами конкурсної документації, така конкурсна пропозиція відхиляється.

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають установленим кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених законодавством та цією конкурсною документацією, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Учасники конкурсу повинні надати в складі конкурсної пропозиції документи, які підтверджують відповідність конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу (документально підтверджена інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам).

8. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані організатором конкурсу до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

9. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них

Організатор конкурсу у визначений ним день та час організовує огляд учасниками конкурсу об’єкту конкурсу та забезпечує фізичний доступ до них. Дата огляду об’єкту конкурсу __ ________ 2021 року.

10. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій наведена в додатку №4 конкурсної документації

IV. Подання та розкриття конкурсних пропозицій

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

спосіб подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією

місце подання конкурсних пропозицій

09001, м. Сквира, вул. Богачевського, 28.

кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

Дата: ___________

Час: ____________

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

2. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій:

 

місце розкриття конкурсних пропозицій

09001, м. Сквира, вул. Богачевського, 28.

дата та час розкриття конкурсних пропозицій

Дата: __________

Час: ___________

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, який містить фотографію представника учасника.

Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами конкурсної пропозиції, а пред’являються секретарю конкурсної комісії безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається в день розкриття пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії, які присутні на розкритті, та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

 

V. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

1. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій:

 

1

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

до 50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

до 15 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

до 10 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

до 15 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

до 10 балів

 

Всього максимально 100 балів.

 

2. Відхилення конкурсних пропозицій

Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у таких випадках:

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- прийнято рішення про припинення юридичної особи - учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

- встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

- учасником конкурсу порушено порядок подання пропозиції.

 Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

3. Визнання конкурсу таким, що не відбувся

Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, в частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі:

відсутності конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з таких підстав:

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- прийнято рішення про припинення юридичної особи - учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

- встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення.

Повідомлення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, надсилається організатором конкурсу усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття організатором конкурсу відповідного рішення.

У випадку відміни конкурсу організатор протягом десяти календарних днів організовує підготовку нового конкурсу.

VI. Укладання договору

1. Терміни укладання договору

Виконавчий комітет Сквирської міської ради протягом п’яти календарних днів з моменту підписання протоколу приймає рішення про призначення управителя багатоквартирними будинками.

Протягом п'яти календарних днів з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про призначення управителя з переможцем конкурсу укладається договір про надання послуги управителя багатоквартирними будинками.

Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що входив в об’єкт конкурсу, строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого комітету Сквирської міської ради, за рішенням якого призначається управитель.

Інформація про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення. Оголошення має містити інформацію про повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги.

 

До цієї конкурсної документації додається:

 

Заява на участь у конкурсі (Додаток № 1)

Форма «Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» (Додаток № 2)

Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу за відповідними показниками (Додаток № 3).

Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (Додаток 4).

Учасник може надати додаткову інформацію, яку вважає за необхідне, або скласти зазначені додатки у довільній формі з обов’язковим наданням інформації, яка зазначена в наведених додатках.

 

 

Додаток 1

до конкурсної документації з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 

Голові конкурсної комісії з визначення послуги управителя       багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 

Заява

на участь у конкурсі з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 Я/ Ми,____________________________________________________________, (фізична особа-підприємець – прізвище, ім’я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ) що зареєстрований(і)______________________________________________________________,

(юридична та поштова адреси, засоби зв’язку, електронна пошта)

заявляю (-ємо) про участь у конкурсі з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади, що входять до об’єкту конкурсу: _____________________________________________________________________

(назва об’єкту конкурсу)

Конкурсну документацію просимо надати

 ____________________________________________________________________________.

(спосіб надання конкурсної документації)

 

До заяви додаються такі документи:

 

 

 

 

 

 

____ ___________ 20__ р.                                                 ___________________

                                                                                                     (підпис)

 

Додаток 2

до конкурсної документації з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ

Учасник повинен надати документи, зазначені в таблиці № 1.1 для підтвердження своєї кваліфікації

Таблиця 1.1 – Вимоги щодо кваліфікації учасників

Кваліфікаційні вимоги

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності постачальників кваліфікаційним вимогам

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України

1.1. Довідка, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: це довідка, в якій зазначено наявність транспортних засобів, обладнання – перелік власної техніки, орендованої техніки, техніки згідно надання послуг, необхідних для надання послуг за нижченаведеним зразком:

№ п/п

Власне чи орендоване

Тип моделей

Найменування

Кількість, шт.

Строк експлуатації

1

2

3

4

5

6

1. Транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

2. Обладнання

 

 

 

 

 

 

 

Додатково, в довільній формі зазначається інформація про наявність власної, орендованої матеріально-технічної бази (офіси, склади, гаражі, майстерні та інше.).

Керівник учасника або уповноважена особа

__________________/__________________/

Підпис, М.П.                        (Прізвище та ініціали)

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1 Довідки, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та наявності власного штату інженерно-технічних працівників, за нижченаведеними зразками:

2.1.1 Інформаційна довідка наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

 

№ п/п

Посада

Постійний, за угодою, інше

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Спеціальність

Загальний стаж роботи на посаді, років

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Інформаційна довідка наявності чисельності персоналу та кваліфікацію працівників (для робочих професій).

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Професія

Постійний, за угодою, інше

Розряди

Загальний стаж роботи по професії, років

ІІІ

IV

V

VI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник учасника або уповноважена особа

__________________/__________________/

Підпис, М.П.               (Прізвище та ініціали)

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

3.1. Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних* договорів за останні 3 роки (до довідки надати копії договорів (не менше одного) – вибірково, до них копії документів для підтвердження виконання договорів) за нижченаведеним зразком.

Назва об’єкту

Вартість договору

Строк та стан виконання

Вид послуг

Замовник

Контактна особа замовника

тел./факс.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

* під терміном аналогічні договори мається на увазі виконання договорів з аналогічними послугами в обсязі не менше 50% послуг.

Керівник учасника або уповноважена особа

__________________/__________________/

Підпис, М.П.                 (Прізвище та ініціали)

 

Примітка: У разі, якщо Учасник відповідно до норм, встановлених чинним законодавством, не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник надає лист - роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище вказаних документів.

 

Додаток 3 

                                                        до конкурсної документації з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

Технічна характеристика багатоквартирних будинків 

 

Додаток 4

до конкурсної документації з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади

 

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

№ п/п

Адреса

Сума боргу

1

вул. Hезалежності/К.Лiбкнехта,70 

10906,84

2

вул. Hезалежності/К.Лiбкнехта,135 

4438,29

3

вул. Hезалежності/К.Лiбкнехта,145 

25127,88

4

  вул. Hезалежності/К.Лiбкнехта,147 

29163,03

5

вул. Hезалежності/К.Лiбкнехта,208

6758,13

6

вул. Богачевського,15 

3185,14

7

вул. Богачевського,17 

19825,74

8

вул. Богачевського, 30 

7231,86

9

вул. Богачевського,31

15486,05

10

вул. Богачевського,47 

292,03

11

вул. Богачевського,48 

6076,93

12

вул. Богачевського,49 

18292,94

13

  вул. Богачевського,51 

1977,93

14

вул. Богачевського,53 

16062,96

15

вул. Богачевського,57 

3293,23

16

вул. Богачевського,58 

23670,42

17

вул. Богачевського,60 

3976,34

18

вул. Богачевського,62 

1395,79

19

вул. Гоголя,пр.20

47,88

20

вул. Гоголя,21 

143,17

21

пров. Горького, пр.3-А 

52546,62

22

пров. Горького,3

1900,38

23

пр. Каштановий/Володарського,6

7952,33

24

пр. Каштановий/Володарського,9

3014,42

25

пр. Каштановий/Володарського,15

7398,38

26

пр. Каштановий/Володарського,17 

161,42

27

вул. Київська,5 

14994,46

28

вул. Липовецька/Р.Люксембург,27 

4163,84

29

вул. Липовецька/Р.Люксембург,29 

3418,01

30

вул. Липовецька/Р.Люксембург,59 

105,13

31

вул. Липовецька/Р.Люксембург,81 

3499,83

32

вул. Липовецька/Р.Люксембург,85 

4766,96

33

вул. М.Рильського/К.Маркса,34 

5771,87

34

вул. М.Рильського/К.Маркса,47 

8556,48

35

вул. М.Рильського/К.Маркса,48 

3521,58

36

вул. М.Рильського/К.Маркса,49 

1692,98

37

вул. М.Рильського/К.Маркса,52 

1427,79

38

пров. Молокова,1 

7929,60

39

вул. Набережна,1 

134,60

40

вул. Набережна,7 

1248,85

41

вул. Набережна,13 

40515,83

42

вул. Набережна,15 

11808,22

43

вул. Набережна,21 

18075,55

44

вул. Набережна,23

1312,06

45

вул. Соборна/Ленiна,8 

31433,43

46

вул. Соборна/Ленiна,11 

15544,15

47

вул. Соборна/Ленiна,19 

8849,95

48

вул.Соборна/Ленiна,29 

24650,22

49

вул. Фруктових садiв/Комунар,пр.7

10230,60

50

вул. Шевченко,33   

324,71

51

вул. Шевченко,35 

7726,23

52

вул.Шевченко,44 

2065,14

53

вул. Шолом Алейхема,4 

263,99

54

вул. Шолом Алейхема,6 

8934,80

Всього:

563480,44

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: