(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проєкт регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади»

 
Дата публікації 26.5.2021 14:9:40
 

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади»

 

Відповідно до статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади» та аналізу його регуляторного впливу.

Метою даного регуляторного акта є створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів  в межах Сквирської міської територіальної громади, створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з вивезення рідких побутових відходів і розвиток конкурентного середовища у цій сфері.

З текстом проєкту рішення  та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті: http://skvira-rada.gov.ua/

Строк приймання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради за адресою: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Богачевського, 28, тел. 04568 53605; або на електронну адресу: kap_bud2021@ukr.net.

 

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                              Ольга СТЕПАНЕНКО

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160–IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 (в редакції постанови КМУ від 27.03.2019 р. № 318), постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16.11.2011р. «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», і визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади»

 

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Для регулювання відносини, що виникають у сфері надання послуг з поводження з побутовими відходами та повною мірою забезпечення охорони прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб, необхідно провести конкурс з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської  територіальної громади.

Тому, виникла необхідність:

— в проведені конкурсу з метою визначення на конкурсних засадах виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів, який спроможний забезпечити належну якість послуг із збору, вивезення та утилізації рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади з дотриманням правил надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, а також створення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг;

— в дотриманні вимог законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи»;

 — в дотриманні вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

 2. Цілі державного регулювання

Метою даного регуляторного акта є створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади, створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з поводження з побутовими відхододами і розвитоку конкурентного середовища у цій сфері.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілі

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги

1.Альтернатива № 1.

Залишення наявного стану правового регулювання діяльності щодо поводження з побутовими відходами без змін

У такому разі триватиме застосування підходу до визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів, що виключає розвиток вільної конкуренції в даній сфері надання послуг в межах Сквирської міської територіальної громади та є прямим порушенням законодавства. Цей спосіб не є прийнятним, оскільки залишатимуться неузгодженості з вимогами Закону України «Про відходи» та іншими актами законодавства, що може в подальшому призвести до неправильного поводження з рідкими побутовими відходами та існування умов для шкідливого їх впливу на довкілля і здоров’я людини

Спосіб є неприйнятним, оскільки залишає у неузгодженості з вимогами чинних нормативно-правових актів; відсутня конкуренція

2.Альтернатива № 2.

 

Проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких  побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади

Удосконалює законодавство шляхом запровадження єдиних підходів до визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів. Забезпечує баланс інтересів між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, що надають послуги з вивезення рідких побутових відходів та споживачами послуг

         Спосіб є прийнятним. Дає змогу уникнути багатьох неузгодженостей, відповідає вимогам в сфері   регуляторної діяльності, та забезпечує існування добросовісної конкуренції на ринку поводження з рідкими побутовими відходами

 

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових в межах Сквирської міської територіальної громади, що цілком відповідає вимогам законодавства.

 

4. Механізми і заходи розв’язання проблем

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проєкту рішення, вирішуються шляхом:

а) дотримання вимог щодо складу і діяльності конкурсної комісії для забезпечення прозорості при визначенні виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів;

 б) визначається перелік та порядок подання учасниками конкурсу документів для участі у конкурсі;

в) зазначаються кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

г) встановлюється порядок проведення конкурсу та визначення його результатів;

 д) встановлюються критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам.

5. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів

У результаті прийняття розробленого проєкту рішення буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства щодо визначення на конкурсних засадах виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади.

 

 6. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційний механізм визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади та позитивно вплине на якість даних послуг.

 

 7. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання, а саме:

 інтереси споживачів;

інтереси суб’єктів господарювання, що надають послуги з вивезення рідких побутових відходів;

інтереси органів місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

1.Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства. 2.Удосконалення нормативно-правової бази. 3.Створення умов для запобігання шкідливому впливу побутових відходів на довкілля і здоров’я людини.

Витрати робочого часу, необхідного для підготовки та розроблення регуляторного акта та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких  побутових відходів

Суб’єкти господарювання

1.Стимулювання підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. 2.Створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів.

3.Розвиток конкурентного середовища у сфері поводження з побутовими відходами.

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта та витрати, пов’язані з дотримання цих вимог при експлуатації об’єктів збирання, перевезення та утилізації рідких побутових відходів

Громада міста

1.Поліпшення ситуації збереження навколишнього середовища.

 2.Підвищення якості послуг з вивезення рідких побутових відходів. 3.Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю.

Відсутні

 

Ефективність цього регуляторного акта підтверджується перевищенням вигод над витратами.

 

8. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

 Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень), у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

 

9. Показники результативності регуляторного акта

 Основними показниками результативності проєкту рішення є збільшення виконавців послуги з вивезення рідких побутових відходів, визначених відповідно до вимог законодавства та таких, що дотримуються його положень під час надання цих послуг. Розмір надходжень до міського бюджету, пов`язаних з дією рішення, не передбачається, тому що це рішення не регулює таких надходжень і не має впливу на них. Дія рішення поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які надають послуги з вивезення рідких побутових відходів. Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) розмір надходжень до міського бюджету і державних цільових фондів, пов’язаних з дією рішення — не прогнозується;

 2) кількість суб’єктів господарювання, яких визначено виконавцями послуги з вивезення рідких побутових відходів;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог рішення — для впровадження такого регуляторного акта додаткових фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання не потрібно, оскільки його розроблено, з урахуванням практики надання послуги з вивезення рідких побутових відходів.

 

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набуття чинності відповідним рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності — один раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                              Ольга СТЕПАНЕНКО

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт РІШЕННЯ

 

Від                       №

Про затвердження умов конкурсу з визначення

виконавця послуги з вивезення рідких побутових

відходів в межах Сквирської міської територіальної

громади

 

Керуючись статтею 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статті 35-1 Закону України «Про відходи», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  у сфері поводження з відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» та від 25.07.2005 року № 631 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з рідкими побутовими відходами на території Сквирської міської територіальної громади, виконавчий комітет Сквирської  міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Провести конкурс з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

2. Для проведення конкурсу утворити конкурсну комісію в складі згідно з додатком 1.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 20.09.2017 р. № 575/51 «Про затвердження протоколу № 1 від 22.05.2017 року засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в м. Сквира».

4. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади, додаток 2.

 5. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових  в межах Сквирської міської територіальної громади в районній газеті «Вісник Сквирщини» та на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради.

5. Це рішення підлягає офіційному оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів після його прийняття та підписання і набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Віталія Черненка.

Голова виконкому

Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено:

 

 

Заступник міського голови                                                         Л.Сергієнко

 

Заступник міського голови                                                         В.Черненко

 

Керуюча справами (секретар) виконкому                                   Н.Згардівська

 

Начальник відділу економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку                                О.Суслова

 

Начальник відділу з питань юридичного

забезпечення ради та діловодства                                                   І. Кваша

 

 

Виконавець:

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                        Ольга СТЕПАНЕНКО

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від ______________ № ________

 

 

Склад конкурсної комісії

з проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення  рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади

 

Голова комісії :

Черненко Віталій Валерійович

заступник міського голови

Секретар комісії:

Бойко Лариса Борисівна

головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства

Члени комісії:

Степаненко Ольга Василівна

начальник відділу капітального будівництва,комунальної власності та

житлово-комунального господарства

Суслова Оксана Володимирівна

начальник відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

Слободенюк Людмила Анатоліївна

головний спеціаліст відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства

Сиворакша Микола Васильович

депутат Сквирської міської ради VIII скликання

Довгаль Микола Петрович

начальник Сквирського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

 

Голова виконкому                                                         Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток 2

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від ________________№______

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення  рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади

 

м. Сквира – 2021

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади

 

  1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Сквирська міська рада, 09001, Київська область, м. Сквира, вул.Богачевського, 28.

  1. Підстава для проведення конкурсу:

 рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради ______________________«Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади».

  1. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуги з вивезення рідких побутових відходів:

3.1. Місце: 09001, Київська область, м.Сквира, вул. Богачевського, 28.

3.2. Дата: ____________

3.3. Час:______________

3.4. Черненко Віталій Валерійович - заступник міського голови, каб. № 20

3.5. Степаненко Ольга Василівна - начальник відділу капітального будівництва,комунальної власності та житлово-комунального господарства, каб. № 19.

  1. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність в учасника конкурсу спеціально обладнаних транспортних засобів (у кількості не менше 2 (двох) одиниць), обладнаних засобами GPS моніторингу, для вивезення рідких побутових відходів, що створюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях в межах Сквирської міської територіальної громади. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення рідких побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2. Розрахунок вартості послуги зі збору та утилізації 1 м3 рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади з урахуванням вартості витрат на перевезення рідких побутових відходів з місць накопичення до приймального пункту КОС.

4.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів – не менше двох років.

4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.5.Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5. Обсяг послуг з вивезення рідких побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг:  

Орієнтовні piчнi обсяги накопичення рідких відходів – 10,0 тис. м3.

Середня відстань до об’єкта поводження з відходами та їх місцезнаходження становить:

  • по м. Сквира – 5 км.;
  • в межах Сквирської міської територіальної громади – від місць утворення рідких побутових відходів до приймального пункту КОС.

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів, як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

– організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям Сквирської міської територіальної громади послуги з вивезення рідких побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово - комунальні послуги», «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

 

  1. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1. Заява на участь у конкурсі (додаток 1 до конкурсної документації).

6.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).                                                  

6.3. Балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період.

6.4.Довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і
Пенсійного фонду України про відсутність (наявність)
заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України.

6.5. Документ, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал
суб'єкта    господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних
транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі чи в оренді суб'єкта
господарювання,  наявність власної чи орендованої ремонтної бази та парку тощо).

6.6. Документ, що містить відомості про обсяги надання послуги з вивезення рідких побутових відходів за останній рік.

6.7. Технічні паспорти  на  спеціально   обладнані   транспортні
засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.

 

6.8. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних  засобів: тип,  вантажопідйомність, наявність    пристроїв автоматизованого   геоінформаційного контролю та   супроводу перевезення рідких побутових відходів,  реєстраційний номер, найменування  організації,  якій  належать  спеціально   обладнані   транспортні  засоби, номер телефону керівника такої організації.

6.9. Довідки про забезпечення  створення умов для миття спеціально  обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

6.10.Інформацію про наявність на кожному транспортному засобі, яким буде здійснено вивезення рідких побутових відходів, GPS обладнання, забезпечити його постійне підключення і працездатність та надавати доступ до GPS-даних для моніторингу роботи транспортних засобів в он-лайн режимі.

6.11. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

6.12. Відомості про наявність технічної можливості здійснювати приймання та очищення рідких побутових відходів.

6.13. Документ, що  містить  відомості про досвід роботи з надання
послуги з вивезення рідких побутових відходів.

6.14. Інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу  і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати послуги   з вивезення рідких побутових  відходів.

Примітка:

  • усі документи (за винятком оригіналів), виданих  іншими установами, повинні бути завірені власною   печаткою учасника конкурсу;
  • у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого учасника конкурсу підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
  • документи, які були додані до заявки повторно не подаються.

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких побутових відходів:

Послуги з вивезення рідких побутових відходів надаються на території Сквирської міської територіальної громади загальною площею 87353,7 га.

 

8.Характеритстика об’єктів утворення рідких побутових відходів за джерелами їх утворення:

- багатоквартирні житлові будинки, кількість мешканців таких будинків:

2-х поверхові – 34 шт., кількість мешканців – 747 осіб;

4-х та 5-ти поверхові – 15 шт., кількість мешканців – 1591 особа;

 - одноквартирні житлові будинки, кількість  мешканців  таких будинків: інформація відсутня;

- підприємства, установи та організації, заклади освіти та культури, бюджетні установи: понад 550 одиниць.

 

9.Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з рідкими побутовими відходами:

Рідкі побутові відходи вивозяться від місця накопичення і зливаються в приймальні пункти міської центральної каналізаційної мережі, узгоджені з балансоутримувачем каналізаційної мережі та на асенізаційне поле полігону твердих побутових відходів з розрахунку потужності 3000 м3 на добу.

 

10. Вимоги до конкурсних пропозицій:

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Перелік критеріїв та методику оцінки зазначено у Додатку 2 до конкурсної документації.

12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

12.1.  Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

12.2. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

12.3. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів.

12.4. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

13.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

13.2. Місце подання конкурсних пропозицій – 09001, Київська область, м.Сквира, вул.Богачевського, 28.

13.3.  Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій –__________________

13.4.  Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

13.5. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

13.6.  Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

14.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться ___________ за адресою: 09001, Київська область, м.Сквира вул.Богачевського, 28.

14.2. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

14.3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

14.4. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

 

15.Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 

16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

 Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуги з вивезення рідких побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуги з вивезення рідких побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

 

17.Розгляд спорів.

 Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                        Ольга СТЕПАНЕНКО

 

 

Додаток 1

до конкурсної документації

 

 

 

Голові конкурсної комісії

 

__________________________

(повна назва підприємства)

 

__________________________

(юридична адреса)

 

Заява

__________________________________________________________________

(повна назва претендента на участь у конкурсі)

згоден взяти участь в конкурсі на визначення виконавця послуг з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади на умовах, визначених організатором конкурсу.

 

 

До заяви додаються такі документи:

 

 

 

____ ___________ 20__ р.                                           ___________________

                                                                                              (підпис)

 

 

Додаток 2

до конкурсної документації

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

п/ п

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)

1

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів (власних чи орендованих) для збирання та перевезення рідких побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах Сквирської міської територіальної громади

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення рідких побутових відходів, для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, наведеної у конкурсній документації

- відсутність спецтранспорту – 0 балів

- наявність орендованого спецтранспорту  - 2 бали

- наявність власного спецтранспорту –25 балів

2

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

- відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів

- наявність орендованої бази для обслуговування транспорту – 2 бали

- наявність власної бази для обслуговування транспорту – 5 балів

3

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення рідких побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

- відсутність штатних працівників або договору з іншим підприємством – 0 балів

- наявність штатних працівників або договору з іншим підприємством – 2 бали

4

Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення рідких побутових відходів

забезпечення створення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів

- відсутність обладнання для миття – 0 балів

- наявність орендованого обладнання– 2 бали

- наявність власного обладнання– 5 балів

5

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі;

- відсутній медичний огляд водіїв – 0 балів

- отримання послуг на договірній основі – 2 бали;

- використання власного медичного пункту – 5 балів

6

Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення рідких побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації;

- відсутність системи контролю руху – 0 балів

 

- наявність системи контролю руху - 5 балів

7

Вартість надання послуги з вивезення рідких побутових відходів (калькуляція за 1 м3)

окремо порівнюється вартість надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуги

- найбільша пропозиція – 0 балів

- найменша пропозиція – 5 балів

- інші пропозиції – 2 бали

8

Досвід роботи з надання послуги з вивезення рідких побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуги з вивезення рідких побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки.

найменший досвід – 0 балів

- найбільша досвід – 5 балів

- інші пропозиції – 2 бали

9

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуги з вивезення рідких побутових відходів

- відсутність порушень правил безпеки дорожнього руху – 5 балів

 

- наявність порушень правил безпеки дорожнього руху – 0 балів

 

 

Голова конкурсної комісії,

 заступник міського голови                                                                                                             Віталій ЧЕРНЕНКО

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: