(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проект регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади»

 
Дата публікації 26.5.2021 12:20:17
 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади»

 

Відповідно до статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади» та аналізу його регуляторного впливу.

Метою даного регуляторного акта є створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади, створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з вивезення побутових відходів і розвиток конкурентного середовища у цій сфері.

З текстом проєкту рішення  та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті: http://skvira-rada.gov.ua/

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та  аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради за адресою: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Богачевського, 28, тел. 04568 53605; або на електронну адресу: kap_bud2021@ukr.net

 

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                        Ольга СТЕПАНЕНКО

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160–IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 (в редакції постанови КМУ від 27.03.2019 р. № 318), постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16.11.2011р. «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади»

 

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Для регулювання відносини, що виникають у сфері надання послуг з поводження з побутовими відходами та повною мірою забезпечення охорони прав і законних інтересів громадян міста, фізичних та юридичних осіб, необхідно провести конкурс з визначення виконавця послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів на території Сквирської міської територіальної громади.

Тому, виникла необхідність:

— в проведені конкурсу з метою вибору на конкурсних засадах виконавця послуг по вивезенню побутових відходів, який спроможний забезпечити належну якість послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади з дотриманням правил надання послуг з вивезення побутових відходів, а також створення конкуренції на ринку житловокомунальних послуг;

— в дотриманні вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи»;

 — в дотриманні вимог постанови КМУ № 1173 від 16 листопада 2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

 2. Цілі державного регулювання

Метою даного регуляторного акта є створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади, створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з поводження з побутовими відхододами і розвитоку конкурентного середовища у цій сфері.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілі

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги

Альтернатива № 1

Залишення наявного стану правового регулювання діяльності щодо поводження з побутовими відходами без змін

У такому разі триватиме застосування підходу до визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, що виключає розвиток вільної конкуренції в даній сфері надання послуг в місті та є прямим порушенням законодавства. Цей спосіб не є прийнятним, оскільки залишатимуться неузгодженості з вимогами Закону України «Про відходи» та іншими актами законодавства, що може в подальшому призвести до неправильного поводження з побутовими відходами та існування умов для шкідливого їх впливу на довкілля і здоров’я людини

Спосіб є неприйнятним, оскільки залишає у неузгодженості з вимогами чинних нормативно-правових актів; відсутня конкуренція

Альтернатива № 2

 

Проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Деражня

Удосконалює законодавство шляхом запровадження єдиних підходів до визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів. Забезпечує баланс інтересів між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів та споживачами послуг

Спосіб є прийнятним. Дає змогу уникнути багатьох неузгодженостей, відповідає вимогам в сфері   регуляторної діяльності, та забезпечує існування добросовісної конкуренції на ринку поводження з побутовими відходами

 

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади, що цілком відповідає вимогам законодавства.

 

4. Механізми і заходи розв’язання проблем

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

а) дотримання вимог щодо складу і діяльності конкурсної комісії для забезпечення прозорості при визначенні виконавця послуг з вивезення побутових відходів;

б) визначається перелік та порядок подання учасниками конкурсу документів для участі у конкурсі;

в) зазначаються кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

г) встановлюється порядок проведення конкурсу та визначення його результатів;

д) встановлюються критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам.

 

5. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів

У результаті прийняття розробленого проекту рішення буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства щодо визначення на конкурсних засадах виконавця послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади.

 

 6. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційний механізм визначення виконавця послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів на території Сквирської міської територіальної громади та позитивно вплине на якість даних послуг.

 

 7. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання, а саме:

 інтереси споживачів;

інтереси суб’єктів господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів;

інтереси органів місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

1.Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства. 2.Удосконалення нормативно-правової бази. 3.Створення умов для запобігання шкідливому впливу побутових відходів на довкілля і здоров’я людини.

Витрати робочого часу, необхідного для підготовки та розроблення регуляторного акта та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів

Суб’єкти господарювання

1.Стимулювання підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. 2.Створення належних правових підстав та умов для проведення конкурсу на надання послуг із збору та перевезення побутових відходів.

3.Розвиток конкурентного середовища у сфері поводження з побутовими відходами.

Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта та витрати, пов’язані з дотримання цих вимог при експлуатації об’єктів збирання, вивезення та захоронення побутових відходів

Громада міста

1.Поліпшення санітарного стану населених пунктів.

2.Підвищення якості послуг з вивезення побутових відходів.

 

3.Зменшення ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю.

Відсутні

 

Ефективність цього регуляторного акта підтверджується перевищенням вигод над витратами.

 

8. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

 Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень), у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

 

9. Показники результативності регуляторного акту

 Основними показниками результативності проекту рішення є збільшення виконавців послуг із збору та перевезення побутових відходів, визначених відповідно до вимог законодавства та таких, що дотримуються його положень під час надання цих послуг. Розмір надходжень до міського бюджету, пов`язаних з дією рішення, не передбачається, тому що це рішення не регулює таких надходжень і не має впливу на них. Дія рішення поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які надають послуги з вивезення побутових відходів. Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) розмір надходжень до міського бюджету і державних цільових фондів, пов’язаних з дією рішення — не прогнозується;

 2) кількість суб’єктів господарювання, яких визначено виконавцями послуг з вивезення побутових відходів;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог рішення — для впровадження такого регуляторного акта додаткових фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання не потрібно, оскільки його розроблено, з урахуванням практики надання послуг із збору та перевезення побутових відходів.

 

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набуття чинності відповідним рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності — один раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                              Ольга СТЕПАНЕНКО

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт РІШЕННЯ

 

Від                       №

Про затвердження умов конкурсу з визначення

виконавця послуги із збору та перевезення

твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів

в межах Сквирської міської територіальної громади

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до ст.. 35-1 Закону України «Про відходи», Закону Українип «Про житлово-комунальні послуги», Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  у сфері поводження з відходами» №1825-VI від 21.01.2010 року постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» та від 25.07.2005 року № 631 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з твердими побутовими відходами на території Сквирської територіальної громади, виконавчий комітет Сквирської  міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Провести конкурс з визначення виконавця послуги із збору та перевезення

твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

2. Для проведення конкурсу утворити конкурсну комісію в складі згідно з додатком 1.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від  04.04.2019 № 1095/107 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в м.Сквира».

4. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади, додаток 2.

 5. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади в районній газеті «Вісник Сквирщини» та на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради.

6. Це рішення підлягає офіційному оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів після його прийняття та підписання і набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Віталія Черненка.

Голова виконкому

Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено:

 

Заступник міського голови                                                         Л.Сергієнко

 

Заступник міського голови                                                         В.Черненко

 

Начальник відділу економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку                                  О.Суслова

 

Керуюча справами (секретар) виконкому                                   Н.Згардівська

 

Начальник відділу з питань юридичного

забезпечення ради та діловодства                                                   І. Кваша

 

 

Виконавець:

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                                          О.Степаненко

 

 

 

Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету

 Сквирської міської ради

 від ______________ № ________

 

 

 

Склад конкурсної комісії

з проведення конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів

в межах Сквирської міської територіальної громади

 

Голова комісії :

Черненко Віталій Валерійович

заступник міського голови

Секретар комісії:

Бойко Лариса Борисівна

головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства

Члени комісії:

Степаненко Ольга Василівна

начальник відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства

Суслова Оксана Володимирівна

начальник відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку

Слободенюк Людмила Анатоліївна

головний спеціаліст відділу капітального будівництва, комунальної власності та

житлово-комунального господарства

Сиворакша Микола Васильович

депутат Сквирської міської ради VIII скликання

Довгаль Микола Петрович

начальник Сквирського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

 

Голова виконкому                                                         Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток 2

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

 Сквирської міської ради

від ________________№______

 

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади

 

м. Сквира – 2021

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів

в межах Сквирської міської територіальної громади

 

1.     Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Сквирська міська рада, 09001, Київська область, м. Сквира, вул.Богачевського, 28.

 

2.  Підстава для проведення конкурсу:

Рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради ­______________________«Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади».

 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

3.1. Місце: 09001, Київська область, м.Сквира, вул. Богачевського, 28.

3.2. Дата: ____________________

3.3. Час:______________

3.4. Черненко Віталій Валерійович - заступник міського голови,          каб. № 20

3.5. Степаненко Ольга Василівна - начальник відділу капітального будівництва,комунальної власності та житлово-комунального господарства, каб.№ 19

 

4.     Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність в учасника конкурсу спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів у кількості не менше 4 одиниць, що створюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях в межах Сквирської міської територіальної громади. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше двох років.

4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.5. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.6 наявність контейнерів для збору твердих побутових відходів в тому числі для роздільного збору сміття.

 

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

Обсяг послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади: складає – 40,0 тис. м³ на рік.

– розміри та межі певної території населеного пункту –  в межах Сквирської міської територіальної громади (згідно з оптимальними маршрутами руху транспортних засобів для збору та перевезення твердих побутових відходів);

 - середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження становить по м. Сквира - 8 км, до сільських населених пунктів громади - 30 км.

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів, як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

– організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям Сквирської територіальної громади послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово- комунальні послуги», «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

 

6.                 Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

  • заява на участь у конкурсі (додаток 1 до конкурсної документації)

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

– документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

– документа, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;

– технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

– довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

– довідки про забезпечення створення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

– довідки про проходження водіями медичного огляду;

– документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

– документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

- відомості  або  зобов'язання щодо встановлення на кожному транспортному засобі із збору та перевезення твердих побутових відходів GPS обладнання, та забезпечення його постійного підключення і працездатності з доступом  до GPS-даних для моніторингу роботи транспортних засобів  в он-лайн режимі.

- відомості про наявність у підприємства (учасника конкурсу) технічних можливостей для приймання та захоронення твердих побутових відходів в кількості не меншій ніж 40,0 тис. м³ на рік;

– інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

  1. Характеристика території, де повинні надаватися послуги із збору та перевезення твердих побутових відходів:

Площа Сквирської міської територіальної громади, Білоцерківського району, Київської області - 87353,7 га., до складу громади входить 1 – місто та 43 сільських населених пунктів.

8. Характеристика об'єктів утворення  побутових  відходів  за джерелами їх утворення:

 - багатоквартирні житлові будинки, кількість мешканців таких будинків:

2-х та 1-но поверхові – 45шт., кількість мешканців – 1145 осіб;

4-рьох та 5-ти поверхові – 15 шт., кількість мешканців – 1591 особа;

 - наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання твердих побутових відходів: територія Сквирської міської територіальної громади;

      - одноквартирні житлові будинки, кількість  мешканців  таких будинків: - близько 27000 осіб;

- підприємства, установи та організації, заклади освіти та культури, бюджетні установи: понад 550 одиниць;

 

9.Вимоги до конкурсних пропозицій:

- конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

- конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

- конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

- всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 

10.Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- перелік критеріїв та методику оцінки зазначено у Додатку 2 до конкурсної документаці.

 

11.Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

– учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу;

– організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

– організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів;

– організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

  1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

– Місце подання конкурсних пропозицій – 09001, Київська область, м.Сквира, вул.Богачевського, 28.

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій –__________________

– Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

– Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

– Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

 

13.Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

– Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться___________

 за адресою: 09001, Київська область, м.Сквира вул.Богачевського, 28.

– Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

– Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

– Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

 

14.Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 

15. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

 Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальни витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення,тощо.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

 

16.Розгляд спорів.

 Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та

житлово-комунального господарства                        Ольга СТЕПАНЕНКО

Додаток 1

до конкурсної документації

 

 

Голові конкурсної комісії

__________________________

(повна назва підприємства)

_________________________

(юридична адреса)

 

Заява

__________________________________________________________________

(повна назва претендента на участь у конкурсі)

згоден взяти участь в конкурсі на визначення виконавця послуг із збору та перевезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади на умовах, визначених організатором конкурсу.

 

 

До заяви додаються документи:

 

 

 

______________

М.П.                          (посада)                                           підпис                                     ПІБ

 

 

Додоток 2

до конкурсної документації

 

Довідка про транспортні засоби, якими будуть вивозитися тверді побутові відходи

в межах Сквирської міської територіальної громади

 

№ з/п

модель та марка машин та механізмів

рік випуску

пробіг, км

стан

(в робочому стані, потребує ремонту, інше)

знос, %

власне чи орендоване

об’єм кузову

коефіцієнт ущільнен

ня твердих побутових відходів

вид палива (бензин/

дизель/газ) та норма витрат палива, л/100км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________                                                                                        М.П.   ________________________

(підпис заявника)                                                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

*Рекомендована форма  заповнюється   учасником  та  надається  у складі  конкурсної пропозиції

 

 

Додаток 3

до конкурсної документації

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

п/ п

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)

1

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів (власних чи орендованих) для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах Сквирської міської ради

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, наведеної у конкурсній документації

- відсутність спецтранспорту – 0 балів

- наявність орендованого спецтранспорту  - 2 бали

- наявність власного спецтранспорту –25 балів

2

можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

- відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів

- наявність орендованої бази для обслуговування транспорту – 2 бали

- наявність власної бази для обслуговування транспорту – 5 балів

3

можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

- відсутність штатних працівників або договору з іншим підприємством – 0 балів

- наявність штатних працівників або договору з іншим підприємством – 2 бали

4

підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів;

- відсутність обладнання для миття – 0 балів

- наявність орендованого обладнання– 2 бали

- наявність власного обладнання– 5 балів

5

можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі;

- відсутній медичний огляд водіїв – 0 балів

- отримання послуг на договірній основі – 2 бали;

- використання власного медичного пункту – 5 балів

6

наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення твердих побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації;

- відсутність системи контролю руху – 0 балів

 

- наявність системи контролю руху - 5 балів

7

Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів

окремо порівнюється вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

- найбільша пропозиція – 0 балів

- інші пропозиції – 2 бали

- найменша пропозиція – 5 балів

8

досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки.

найменший досвід – 0 балів

- інші пропозиції – 2 бали

- найбільша досвід – 5 балів

9

наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

- відсутність порушень правил безпеки

дорожнього руху – 5 балів

 

- наявність порушень правил безпеки дорожнього руху – 0 балів

10

наявність контейнерів для збору твердих побутових відходів в тому числі для роздільного збору сміття

перевага надається учасникові, що пропонує найбільшу кількість контейнерів

- найменша пропозиція – 0 балів

- інші пропозиції – 2 бали

- найбільша пропозиція – 5 балів

11

відомості  або  зобов'язання щодо встановлення на кожному транспортному засобі із збору та перевезення твердих побутових відходів GPS обладнання, та забезпечення його постійного підключення і працездатності з доступом  до GPS-даних для моніторингу роботи транспортних засобів  в он-лайн режимі.

перевага надається учасникові, що має встановлене на кожному транспортному засобі із збору та перевезення твердих побутових відходів GPS обладнання

- відсутність GPS обладнання – 0 балів

- інші пропозиції -2 балів

- наявність GPS обладнання – 5 балів

12

відомості про наявність у підприємства (учасника конкурсу) технічних можливостей для приймання та захоронення твердих побутових відходів в кількості не меншій ніж 40,0 тис. м³ на рік;

перевага надається учасникові, з наявністю можливостей

- відсутність можливостей – 0 балів

- наявність можливостей – 2 балів

 

 

Голова конкурсної комісії,

 заступник міського голови                                                                                                             Віталій Черненко

 

Додаток 4

 до конкурсної документації

 

Перелік розміщених у межах Сквирської міської територіальної громади об’єктів утворення твердих побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість)  

157

в.т.ч

- будинки з чотирма і більше поверхами

- будинки з двома поверхами

- одноповерхові

 

15

 

34

108

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість) в сільських населених пунктах   

 

11 

Кількість будинків, де створені ОСББ

2

Кількість будинків, де створені ЖБК

-

Кількість будинків приватного сектору в м.Сквира

 

понад 4000

Кількість будинків приватного сектору в   сільських населених пунктах   

 

1202

Кількість гуртожитків

1

Кількість мешканців таких будинків

Понад 30000

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території Сквирської міської ради

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутових відходів:

0,75 м³-14 контейнерів.

1,1м³- 146 контейнерів.

 

Контейнери для збору пластикової тари: 1,1 м³ - 14 контейнерів

Контейнери для збору скла: 1,1 м³ - 14 контейнерів

Характеристика під’їзних шляхів

343,2 км,  в тому числі  69,8 км – автодороги загальнодержавного значення та 273,4 км – дороги місцевого значення. Протяжність комунальних доріг становить 478,4 км, в тому числі  місто – 112,1 км, села – 366,3 км.

Підприємства, установи та організації:

 

Промислові підприємства

15

заклади охорони здоров’я

10

медичні кабінети

3

підприємства побутового обслуговування населення

25

Заклади соціальної сфери

4

Адміністративні установи і організації

7

Заклади освіти та культури:

Загальноосвітні школи  

22

Вищі та середні навчальні заклади

1

Дошкільні дитячі заклади

8

Музичні та спортивні школи, центри дитячої творчості

3

заклади культури

74

Заклади торгівлі:

 

продовольчих магазинів

146

непродовольчих магазинів

134

кіосків

33

закладів ресторанного господарства

31

продовольчий ринок

1

 

 

Голова конкурсної комісії,

заступник міського                                                               Віталій Черненко                                                 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: