(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проєкт регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території Сквирської міської ради»

 
Дата публікації 11.10.2021 13:44:43
 

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території Сквирської міської ради»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території Сквирської міської ради» (далі – проєкт регуляторного акта) та аналізу його регуляторного впливу.

Розробник проєкту регуляторного акта – відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради.

Метою розробки та впровадження зазначеного регуляторного акта є забезпечення благоустрою території в населених пунктах Сквирської міської територіальної громади, підтримання в них чистоти та належного санітарного стану, встановлення єдиних правил благоустрою, утримання об’єктів і елементів благоустрою, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності громади.

З текстом проєкту рішення  та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті: http://skvira-rada.gov.ua/

Строк приймання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради за адресою: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Богачевського, 28, тел. (04568)53605 або на електронну адресу: kap_bud2021@ukr.net.

 

Начальник відділу капітального

будівництва, комунальної власності та

житлово-комунального господарства                       Ольга СТЕПАНЕНКО

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Сквирської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою  території Сквирської міської ради»

 

І. Визначення проблеми

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота території громади – оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території Сквирської міської ради.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Назва регуляторного акта: рішення Сквирської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою  території Сквирської міської ради».

Регуляторний орган: Сквирська міська рада.

Розробник документа: Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради.
        Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту.

           Згідно із статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» правила благоустрою території населеного пункту розробляються на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Правила благоустрою території Сквирської міської ради (далі - Правила) — нормативно-правовий акт, яким установлюються загальні вимоги щодо благоустрою території. Правила розробленні відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 р. за № 1529/31397, Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2004 р. за № 1113/9712, з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання  в  належному  стані  будівель, інженерних споруд та санітарного очищення території Сквирської міської територіальної громади і є обов’язковими для виконання на території Сквирської міської ради органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Причина виникнення проблеми

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» утворена Сквирська міська територіальна громада. Перші вибори до міської територіальної громади відбулися 25 жовтня 2020 року, до складу громади увійшло 44 населених пункти з адміністративним центром в м. Сквира.

     На сьогодні на території Сквирської міської ради діють Правила благоустрою території м. Сквира, затверджені рішенням сесії Сквирської міської ради від 19.05.2011 року № 159-10-VI року та Правила благоустрою, що приймалися реорганізованими сільськими радами. Прийняття нових Правил зумовлено необхідністю встановлення чітких та зрозумілих для суб’єктів господарювання процедур та механізмів утримання власної та прилеглої території.

    Беручи до уваги внесені зміни та доповнення  до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та враховуючи вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», виникла необхідність прийняття нових Правил благоустрою та затвердження цього нормативного документа за процедурою  регуляторного  акта.

    Діючі на даний час Правила благоустрою території м. Сквира не в повній мірі відповідають Типовим правилам благоустрою, а тому не можуть об’єктивно регулювати відносини, які виникають у сфері благоустрою Сквирської міської ради.

Підтвердження важливості проблеми

            Загальна проблема підтримки благоустрою на території Сквирської міської ради та покращення санітарного стану є досить актуальною. Існує значна кількість порушень з боку громадян, підприємств та суб'єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів. До того ж, мають місце окремі факти самовільного знищення та пошкодження зелених насаджень. На даний час актуальною проблемою залишається відмова від укладання договорів на вивезення побутових відходів.

      Представленим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми:

 • відсутність чітко встановлених правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою:
 • неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;
 • наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, житлової та громадської забудови;
 • відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;
 • самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;
 • невиконання робіт з відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

            Визначені проблеми здійснюють негативний вплив перш за все на громадян, а також на суб'єктів господарювання та органи місцевого самоврядування. Не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою та естетичний вигляд.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Органи місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства, а саме: Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є компетенцією Сквирської міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

          Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки існує пряма вказівка Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на необхідність розв'язання подібних проблем, саме за допомогою прийняття регуляторних актів.  Зокрема, стаття 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання території та об'єктів благоустрою Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою запропонованого регуляторного акта є упорядкування благоустрою та підтримання екологічної чистоти і порядку на території громади, встановлення законодавчо врегульованих прав і обов’язків та підвищення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян, для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

 • вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;
 • створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища;
 • визначення чітких вимог до організації роботи та заходів з благоустрою на території Сквирської міської ради організаціями, установами, закладами, суб'єктами господарювання та мешканцями населених пунктів, їх прав та обов'язків;
 • захист довкілля;
 • покращення санітарного стану та мікроклімату на території Сквирської міської ради;
 • належне утримання та раціональне використання територій населеного пунктів;
 • збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта (збереження існуючого механізму регулювання)

Ця альтернатива є неприйнятною як для мешканців громади, так і для органів місцевого самоврядування, оскільки Правила благоустрою території міста Сквира, затверджені рішенням  Сквирської міської ради від 19.05.2011 р. № 159-10-VI та Правила благоустрою реорганізованих сільських рад, є застарілими та не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян Сквирської міської територіальної громади.

Альтернатива 2

Прийняття органом місцевого самоврядування Правил благоустрою території Сквирської міської ради

Затвердження Правил благоустрою території Сквирської міської ради забезпечить:

дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням, органами місцевого самоврядування;

наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Сквирської міської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населених пунктів із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

 Таким чином, досягнення визначеної цілі даним способом є доцільним, таким, що відповідає вимогам чинного законодавства і альтернативи запропонованому регуляторному акту немає.

     
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Організація робіт та заходів з благоустрою території Сквирської міської ради, а також відновлення об’єктів благоустрою та ліквідація стихійних сміттєзвалищ  за рахунок місцевого бюджету щорічно складатиме орієнтовно 1700,0 тис. грн.   

Альтернатива 2

- чітке визначення прав і обов'язків суб'єктів у сфері благоустрою;

- розмежування відповідальності між  суб'єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

- наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Сквирської міської ради; визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

- дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населеного пункту із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акта, витрати на публікації, контроль за виконанням регуляторного акта  за рік складають 108,33 грн.; вартість часу співробітника ОМС відповідної категорії (заробітна плата) – 36,11 грн./ 1 роб. час (Законом установлено у 2021 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня – 36,11 грн.);

       

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Організація роботи та заходів з благоустрою населених пунктів, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

Громадяни не несли

Альтернатива 2

Чітке визначення прав та розподіл обов'язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями та суб'єктами господарювання. Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану вулиць, парків, інших об’єктів та елементів благоустрою.

Громадяни не нестимуть

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

 Мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

57

 1879

1936

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

2,9

97,1

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Організація роботи та заходів з благоустрою Сквирської міської ради, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету.

Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету.

 

Альтернатива 2

Чітке визначення прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади установами, організаціями та суб’єктами господарювання.

Витрати на виконання обов’язків, відповідно до затверджених Правил благоустрою території Сквирської міської ради (на оплату вивезення сміття, ТПВ, на утримання в належному стані власних об’єктів та елементів благоустрою тощо). Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою в разі порушення законодавства з благоустрою.

 

                   

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Недостатнє фінансування з місцевого бюджету на утримання та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою не забезпечує належного утримання території Сквирської міської територіальної громади.

 

 

 

У разі залишення існуючої ситуації без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Дана альтернатива є неприйнятною через те, що діючий документ не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів громади.

Альтернатива 2

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття проєкту рішення «Про затвердження Правил благоустрою території Сквирської міської ради» будуть досягнуті поступово, майже у повній мірі.

Правилами благоустрою території Сквирської міської ради буде чітко  визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування.

     

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

 

Держава, громадяни, суб’єкти господарювання: організація роботи та заходів з благоустрою Сквирської міської ради, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету.

 

Держава: організація роботи та заходів з благоустрою території громади, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету складає орієнтовно 1700,0 тис. грн.   

У разі залишення діючого документа без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Громадяни: можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету.

 

Утримання в неналежному стані об’єктів та елементів благоустрою у цілому порушує права громадян на сприятливе для життєдіяльності середовище.   Міська рада не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян - жителів громади.

 Суб’єкти господарювання: 

Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету

Суб’єкти господарювання не зможуть ефективно здійснювати господарську діяльність в умовах, якими не забезпечується сприятливе середовище.

Альтернатива 2

Держава:

- відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

- здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

- покращення санітарного стану на території Сквирської міської ради;;

- покращення, підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування.

Громадяни:

- упорядкування відносин

 між суб'єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

Суб'єкти господарювання: 

- упорядкування відносин між суб'єктами міської громади та суб’єктами господарювання у сфері благоустрою.

Держава:

 витрати робочого часу спеціалістів на підготовку регуляторного акта, витрати на публікації, контроль за виконанням регуляторного акта  за рік складають 108,33 грн.; вартість часу співробітника ОМС відповідної категорії (заробітна плата) – 36,11 грн./ 1 роб. час (Законом установлено у 2021 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня – 36,11 грн.);

 

 

Громадяни:

не нестимуть жодних витрат

 Суб’єкти господарювання: 

витрати на виконання обов'язків відповідно до затверджених Правил благоустрою Сквирської міської ради.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, встановить єдине зрозуміле регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з питань благоустрою. При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання. Цей регуляторний  акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики.

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 

У разі неприйняття регуляторного акта, діючий документ не буде відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян – жителів громади.

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною. Аргументи для переваги відсутні

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні. Не можливо вирішити питання стосовно усних та письмових скарг від фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо створення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування (парки, провулки, прибудинкові території, інші об’єкти)

Альтернатива 2

Цілі прийняття проєкту рішення  «Про затвердження Правил благоустрою Сквирської міської ради» будуть досягнуті майже у повній мірі. Правилами благоустрою території Сквирської міської ради буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом самоврядування.

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України; причини для відмови відсутні.

Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування всіх основних груп, на яких проблема чинить вплив.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта можна віднести зміну чинного законодавства.

У разі змін в законодавчих актах, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий.

Упродовж деякого часу на дію регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів господарювання на яких поширюється дія цього акта.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв'язати проблему

 

За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об'єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.  

Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі, коли кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним порядком (договором) у визначених межах зон відповідальності. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

На суб'єктів господарювання покладається обов'язок по прибиранню тротуарів та територій, прилеглих до об'єктів благоустрою, торгівлі, ресторанного господарства.

За порушення Правил благоустрою території Сквирської міської ради винні особи притягатимуться до відповідальності в порядку згідно з чинним законодавством, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди, які визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

Заходи, які має здійснити орган місцевого самоврядування для впровадження цього регуляторного акта: розробка проєкту рішення Сквирської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Сквирської міської ради» та аналізу регуляторного впливу до нього.

Оприлюднення проєкту разом з аналізом регуляторного впливу (АРВ) та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку  відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на засіданні сесії Сквирської міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Ймовірність досягнення цілей рішення ґрунтується на високій мотивації суб’єктів господарювання стосовно виконання вимог акта, яка полягає у:

 • балансі інтересів;
 • простоті та доступності положень рішення;
 • простоті виконання вимог рішення;
 • врегулюванні прав і обов’язків суб’єктів господарювання, на яких поширюється це рішення.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100 відсотків, тому здійснюється за рахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатками 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для Сквирської міської ради згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не здійснюється, оскільки здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

    Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим, оскільки для наведення належного порядку та покращення санітарного стану території Сквирської міської ради заходи з благоустрою повинні виконуватись систематично як суб'єктами підприємницької діяльності так і мешканцями громади.

   При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючих Правил благоустрою території Сквирської міської ради будуть вноситись відповідні зміни.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозне значення показників результативності регуляторного акта встановлюється протягом одного року з дня його набрання чинності та базується на таких показниках:

 - розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта;

 - кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

 - розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

 - рівень інформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб про  основні положення  акта;

 - кількість порушень  Правил благоустрою території Сквирської міської ради, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП;

 - розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних комунікацій) або у разі аварій, інших дій;

- обсяг послуг з проведення благоустрою громади за рахунок міського бюджету;

-  кількість укладених договорів на вивезення сміття та відходів;

- кількість письмових інформаційних повідомлень контролюючих органів щодо порушень норм чинного законодавства з благоустрою міста;

- зменшення кількості скарг від мешканців громади щодо стану благоустрою громади.

Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є:

- дотримання порядку при проведенні робіт по прокладанню нових інженерних мереж та інших робіт пов'язаних з розриттям територій загального користування;

- загальне покращення санітарного стану громади, естетичного вигляду об'єктів благоустрою;

- дотримання порядку утримання тварин;

- виконання вимог щодо дотримання тиші в громадських місцях;

- здійснення контролю у сфері благоустрою території Сквирської міської ради.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено не раніше ніж через три місяці після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде виконуватися на підставі анкетування групи мешканців громади та суб'єктів господарювання , а також відстеження статистичних даних відносно:

 - розміру надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта;

- кількості суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачається суб'єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівня інформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

- кількості укладених договорів на вивезення сміття та побутових відходів;

- кількість  складених адміністративних протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності;

- кількість приписів про припинення або усунення наслідків порушень правил благоустрою.

 

 

Начальник відділу капітального

будівництва, комунальної власності

та житлово-комунального господарства                   Ольга СТЕПАНЕНКО

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

щодо оцінки проєкту рішення Сквирської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Сквирської міської

ради»

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 02.09.2021  по 05.10.2021 включно. 

Поряд

ковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації (опис)

 

1

Надсилання проєкту Правил благоустрою території Сквирської міської ради суб’єктам господарювання, які здійснюють заходи у сфері благоустрою

7

Отримано пропозиції щодо внесення уточнень і доповнень до проекту Правил благоустрою

       
       
       

2

 

 

Робочі наради та зустрічі з суб'єктами підприємницької діяльності, приватними підприємцями, комунальними підприємствами

 

56

 Отримання інформації та пропозицій від суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), обговорення проблемних питань у сфері благоустрою території Сквирської міської ради та вироблення дієвих шляхів їх розв’язання.

 

 

3

 

 

Консультації в телефонному режимі

 

 

 8

Отримано інформацію щодо необхідних ресурсів, а саме: витрат часу, трудових витрат та матеріальних для їх виконання, - здійснено уточнення процедур для виконання регулювання.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва   (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів  малого та мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання: 1936 одиниць;

питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Поряд

ковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять

років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

не

 передбачено

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

 прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 не

 передбачено

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не

передбачено

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не

передбачено

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

не

передбачено

-

-

6

Разом, гривень

 Формула:

(сума рядків 1+2+3+4+5)

не

передбачено

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1936

-

-

8

Сумарно, гривень

 Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів  малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7)

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо

 виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

не передбачено

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

не передбачено

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

 витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

не передбачено

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

не передбачено

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

Підготовка документів на конкурс (написання заяви, ксерокопія документів, відправка конверта тощо)

не передбачено

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків  9+10+11+12+13)

-

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1936

-

-

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

-

Х

-

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Сквирська міська рада

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємств)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру

вання регулюван

ня* (за рік), гривень

 

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

не передбачено

не передбачено

-

-

-

-

 

 

 

 

 

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

камеральні

виїзні

1год.

 не передбачено

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

не передбачено

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

не передбачено

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

не передбачено

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1 год.

-

-

-

-

 

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

не передбачено

-

-

-

-

 

Разом за рік

2 год.

Х

Х

Х

-

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

-

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Поряд

ковий

номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

 -

Не передбачено

-

-

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд

ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих»  витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання, грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

-

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, грн.

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

-

-

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Під час проведеного обговорення та консультацій були визначені орієнтовні витрати для суб’єктів малого підприємництва внаслідок дії регуляторного акта, за результатами яких передбачається, що орієнтовні витрати є обґрунтованими та помірними в зв’язку з чим розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не пропонується.

 

Начальник відділу капітального

будівництва, комунальної власності

та житлово-комунального господарства              Ольга СТЕПАНЕНКО

 

П Р О Є К Т 

 

 

 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від __ ____________ 2021 року                   м. Сквира                         № ______

 

 

Про затвердження Правил благоустрою

території  Сквирської  міської ради

 

    Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 р. за № 1529/31397, Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2004 р. за № 1113/9712, рішення Сквирської міської ради від 18.11.2020 року № 12-1- VIII «Про реорганізацію юридичних осіб Антонівської, Буківської, Великоєрчиківської, Горобіївської, Домантівської, Дулицької, Каленнівської, Кам’яногребельської, Красноліської, Кривошиїнської, Тарасівської, Малоєрчиківської, Малолисовецької, Мовчанівської, Оріховецької, Пустоварівської, Рогізнянської, Рудянської, Самгородоцької, Селезенівської, Тхорівської, Чубинецької, Шаліївської, Шамраївської та Шапіївської сільських рад, які приєднуються до Сквирської міської ради, що є адміністративним центром та створення комісії з реорганізації вищезазначених органів місцевого самоврядування, що увійшли до складу Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області», з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання  в  належному  стані  будівель, інженерних споруд та санітарного очищення території Сквирської міської територіальної громади, Сквирська міська рада

                                             В И Р І Ш И ЛА:

 1. Затвердити Правила благоустрою території Сквирської міської ради (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність Правила благоустрою території м. Сквира, затверджені рішенням сесії Сквирської міської ради від 19.05.2011 року № 159-10-VІ та Правила благоустрою реорганізованих сільських рад Сквирського району, що увійшли до складу Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області.

3.Зобов’язати всі населені пункти Сквирської міської територіальної громади керуватися Правилами благоустрою території Сквирської міської ради.

4. Оприлюднити дане рішення на веб-сайті Сквирської міської ради.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.

  

           Міський голова                                                 Валентина ЛЕВІЦЬКА

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

                                          

Секретар Сквирської міської ради

«____»_____________2021 р.

 

 

Заступник Сквирського міського голови

«____»_____________2021 р.

 

 

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства Сквирської міської ради                                          «____»_____________2021 р.

 

 

Начальник комунального

підприємства «Сквирське комунальне господарство»

«____»_____________2021 р.

 

 

 В.о. директора комунального підприємства «Сквираблагоустрій»

«____»_____________2021 р.

 

 

 

 

________________

 

 

 

 

_______________

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

Тетяна ВЛАСЮК

 

 

 

 

Віталій ЧЕРНЕНКО

 

 

 

 

 

 

Ірина КВАША

 

 

 

 

Олександр СКАРБОВІЙЧУК

 

 

 

 

 

Олександр ГНАТЮК

 

 

 

Виконавець:

Начальник відділу капітального

будівництва, комунальної власності та

житлово-комунального господарства                            Ольга СТЕПАНЕНКО

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                              Додаток

                                                               до рішення Сквирської міської ради

                                                               від __ ____________ року № _____                                                          

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

ПРАВИЛА

благоустрою території Сквирської міської ради

2021

 

1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території Сквирської міської ради (далі – Правила) встановлють вимоги щодо благоустрою та утримання території  Сквирської міської ради. Цими Правилами регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території Сквирської міської ради.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території громади, виконавчими органами Сквирської територіальної громади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами.

1.2. Об'єкти благоустрою Сквирської міської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для  забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою Сквирської міської ради забезпечує виконавчий комітет міської ради відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території Сквирської міської ради.

1.4. Сквирська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5. Правила розроблені на підставі Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух».

1.6. Правила містять норми, які є загальнообов'язковими на території Сквирської міської ради, за порушення яких, винні особи притягуються до відповідальності.

1.7. Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є власники, керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, фізичні особи, приватні підприємці, громадяни, а також посадові особи уповноваженні здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.

2. Порядок громадського обговорення проєкту Правил

або змін до них

2.1.  Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси шляхом їх врахуванням під час розроблення та реалізації. На етапі розроблення Правил, Сквирська міська рада оприлюднює їх проєкт на веб-сайті Сквирської міської ради, для забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій і зауважень від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських організацій і громадян.

2.2. Суб’єкти у сфері благоустрою можуть подавати власні зауваження та пропозиції зазначених Правил адресою: 09001, м. Сквира, вул. Богачевського, 28 (2 поверх, кабінети 19, 20).

3. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

3.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Сквирською міською радою.

   4. Визначення термінів

4.1. Виробнича територія - це територія, де розташовані підприємства, установи, організації, що обмежена огорожею, зеленими насадженнями або іншими умовними позначеннями.

4.2. Прилегла територія - це територія, що прилягає до виробничої території, території землеволодінь суб'єктів господарювання по всьому периметру (зі сторони вулиць до проїжджої частини включно бордюр і 1 м за ним (на дорогах з м’яким покриттям – до осьової лінії), а з інших сторін на відстані 20 м для індивідуальних житлових будинків та 20 м для інших будівель  від межі землеволодіння) для її благоустрою та утримання в чистоті і порядку.

4.3. Закріплена територія - це територія громадського користування закріплена рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради за суб’єктом господарювання для її благоустрою та утримання в чистоті і порядку.

4.4. Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населеного пункту.

4.5. Балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та їх утримання. 

4.6. Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

4.7. Газон - певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

4.8. Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

4.9. Елементи благоустрою:

1) площі, вулиці, дороги, проїзди, алеї, бульвари, тротуари, пішохідні зони і доріжки;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) фасади будинків та споруд;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) території будівель та споруд системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, пам’ятники культурної і історичної спадщини;

7) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

8) місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;

13) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

14) малі архітектурні форми некомерційного призначення і для провадження підприємницької діяльності;

15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

16) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17) прибудинкові території;

18) вуличні годинники, меморіальні дошки, садові лави;

19) громадські вбиральні, пляжі;

         20) кладовища;

         21) інші елементи благоустрою Сквирської міської територіальної громади.

4.10. Замовник будівельних робіт – особа що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

4.11. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

4.12. Користувачі дорожніх об'єктів — учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

4.13. Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

4.14. Майданчик для відпочинку – об’єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.

 4.15. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

4.16. Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.).

4.17. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. м) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

4.18. Санітарне очищення - комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території міста у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.19. Механізоване прибирання - прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

4.20. Міст - споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости підрозділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.

4.21. Місце для організації ярмарку - об’єкт благоустрою міста з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

4.22. Набережна - озеленена та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль уздовж берега річки або водоймища.

4.23. Об'єкти благоустрою - сукупність територій міста (території загального користування, прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, території підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності) та об’єкти, що розташовані на територіях загального користування.

4.24. Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

4.25. Прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

4.26. Проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

4.27. Рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою міста, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

4.28. Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів - комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.   

4.29. Ручне прибирання - прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

4.30. Сквер - упорядкована й озеленена ділянка з вертикальними насадженнями, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення об’єктів Сквирської міської територіальної громади та призначена для короткочасного відпочинку населення.

4.31. Спортивні споруди - окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

4.32. Суб'єкти у сфері благоустрою Сквирської міської ради - учасники відносин у сфері благоустрою Сквирської міської ради, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, приватні підприємці та громадяни.

4.33. Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до Генерального плану міста Сквири та іншої містобудівної документації, місцевих Правил забудови, графічної частини Правил благоустрою території міста та цих Правил в цілому, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

4.34. Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

4.35. Фасад - обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці та/або головного входу.

5. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою Сквирської міської ради

5.1. Громадяни у сфері благоустрою громади мають право:

 5.1.1. користуватись об'єктами благоустрою громади;

5.1.2. брати участь в обговоренні проєктів благоустрою території громади;

5.1.3. вносити на розгляд Сквирської міської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою громади;

5.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території Сквирської міської ради та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

5.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою громади, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

5.1.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою громади в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

5.1.17. фіксувати (проводити фотозйомку (відеозпапис) порушення цих Правил та звертатися з відповідними матеріалами для складення протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності.

5.2. Громадяни у сфері благоустрою громади зобов'язані:

 5.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

5.2.2. дотримуватися Правил благоустрою території Сквирської міської ради;

5.2.3. не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою Сквирської міської ради;

5.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

 5.2.5. укладати самостійно, разом з іншими громадянами, або через органи самоорганізації населення (об’єднання власників багатоквартирних будинків) договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території);

5.2.6. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями Сквирської міської ради, центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами України.

6. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою Сквирської міської ради

 6.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою Сквирської міської ради мають право:

6.1.1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою громади;

6.1.2. брати участь в обговоренні проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою громади;

 6.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території Сквирської міської ради або призводять до їх нецільового використання;

 6.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

 6.1.5. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

6.1.6. вносити на розгляд Сквирсьокї міської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою громади.

 6.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою Сквирської міської ради зобов'язані:

6.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкта благоустрою (їх частини);

6.2.2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, встановлених державних стандартів, норм і правил;

 6.2.3. постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, у тому числі на об’єктах з комунальною часткою власності, здійснювати своєчасний ремонт вхідних груп;

 6.2.4. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

 6.2.5. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

6.2.6. проводити згідно з планами, затвердженими Сквирською міською радою, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

6.2.7. у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування;

6.2.8. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

 6.2.9. на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм;

 6.2.10. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

 6.2.11. відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;

6.2.12. розташовувати об`єкти торгівлі, побутових послуг та розваг на територіях парків виключно за погодженням з виконавчим комітетом  Сквирської міської ради;

6.2.13. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями Сквирської міської ради та центральних органів виконавчої влади, цими Правилами, іншими нормативноправовими актами.

7. Порядок здійснення благоустрою та утримання території і елементів благоустрою Сквирської міської ради

                  7.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою

                           та утримання об’єктів благоустрою

7.1.1. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

7.1.2. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт з утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом, або обов’язок по утриманню якої закріплено цими Правилами чи рішенням Сквирської міської ради. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

7.1.3. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

7.1.4. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

7.1.5. Фінансування заходів з благоустрою міста, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою міста може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел передбачених законом.

7.1.6. Використання земель громадського використання для тимчасового складування будівельних та інших матеріалів дозволяється тільки на платній основі з дотриманням вимог безпечного руху автомобільного транспорту та пішоходів.

                  7.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання

                          територій загального користування:

    1) Парків, спортивних та дитячих майданчиків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку

     Благоустрій та утримання у належному стані територій вищевказаних об’єктів здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил з дотриманням вимог законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», «Про оцінку впливу на довкілля», а також Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754 та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та, по мірі наповнення, очищення урн, утримання контейнерів для сміття та відходів, сміттєзбірних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів), укладення договорів на їх очищення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення (аварійних), висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006 № 105, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. За № 880/12754, інших нормативних актів.

Благоустрій даних території здійснюється відповідно до затверджених планів.

На територіях парків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою, зелених насаджень, збір квітів.

Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

2) Пам'яток культурної та історичної спадщини

Утримання пам'яток культурної спадщини здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини».

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

Використання пам’яток культурної та історичної спадщини повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, оздоблення, тощо згідно з паспортом пам’ятки та визначеним предметом її охорони.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

3) Площ, вулиць, доріг, провулків, пішохідних доріжок

Благоустрій та утримання вищевказаних об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.

Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами та за погодженням з службою безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

- разом зі службою безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для встановлення обставин, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

 - сповіщати Сквирську міську раду та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря, не допускати перевезення сипучих матеріалів без накриття тентами, якщо дані матеріали не зволожені.

 Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів дозволяється лише за умови погодження з компетентними органами та з дотриманням вимог, встановлених Правилами проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 р. № 30. У випадку перевищення вагових критеріїв власники транспортних засобів зобов’язані сплачувати в  бюджет Сквирської міської територіальної громади кошти на відновлення дорожнього покриття.   

Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг Сквирської міської ради зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

- у місцях розміщення споруд побутово-торгового призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі тимчасових споруд, інженерних комунікацій, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг Сквирської міської ради, зобов'язані:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об'єктів;

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також службу безпеки дорожнього рухуДержавної служби України з надзвичайних ситуацій;

- дотримуватися вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

Істотною умовою для договорів оренди землі або об’єктів нерухомості, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що здійснює Сквирська міська рада є визначення прилеглої території, яка підлягає благоустрою та дотримання цих Правил. Недосягнення згоди по зазначених пунктах договору є підставою для відмови від укладення вище вказаних договорів. Договір на прибирання території може бути укладено у формі окремого документу.

У межах «червоних ліній» вулиць і доріг Сквирської міської територіальної громади забороняється:

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

- розміщувати гаражі, інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених містобудівною документацією, сміттєзбірники біля об’єктів дорожнього сервісу;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

-  встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку без відповідного дозволу;

 -   випасати худобу та свійську птицю;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або служби безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відкриття нових автобусних маршрутів проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об’єктів на маршрутах за погодженням з власниками цих дорожніх об’єктів або їх уповноваженими особами.

Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та призначенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.

Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов'язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.

4) Пляжів

Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць.

Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов цих Правил, інших нормативних актів. Території пляжів, що не передані у користування згідно з договорами оренди, утримуються органом, уповноваженим Сквирською міською радою. Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування громадян на території пляжів у вечірні та нічні часи.

Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, очищення дна акваторії, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.

Особи або організації, які утримують пляжі:

- забезпечують громадян питною водою;

- забезпечують належний санітарний стан території пляжу;

- забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів;

- встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення;

- забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

     5) Кладовищ

 Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу», а також Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань

Утримання   кладовищ,  військових братських та  одиночних  могил,   братських  могил,  а  також  могил  померлих  одиноких громадян,  померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких  відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць  поховань  забезпечуються виконавчим  органом Сквирської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

6) Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту)

На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або рішенням Сквирської міської ради.

У випадку розміщення місць для паркування на проїжджій частині дороги, санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або рішенням Сквирської міської ради.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

- розпалювати вогнища;

- торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу, без погодження з зацікавленими службами в установленому порядку та без погодження з службою безпеки дорожнього руху Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

- зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

7) Майданчиків для дозвілля та відпочинку

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики, відповідно до договору.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

8) Місць для організації ярмарків та майданчиків для сезонної торгівлі

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України 26.02.2002 № 57/188/84/105, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 р. за № 288/6576, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:

- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;

- встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття;

- забезпечити встановлення біотуалетів біля торгових точок, які здійснюють   торгівлю розливним пивом;

- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює Сквирська міська рада.

На об’єктах благоустрою заборонено:

 • Здійснювати несанкціоноване підключення до інженерних мереж.
 • Очищати дахи від снігу та льоду, виконувати земляні, будівельні та інші роботи без встановлення тимчасової огорожі на прилеглих територіях.
 • Залишати транспорті засоби, машини, механізми у не відведених для цього місцях.
 • Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.
 • Захаращувати балкони, лоджії, вікна, під’їзди будівель предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів.
 • Наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях.
 •  Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах тротуарах, шляхах, набережних тощо без погодження в установленому законодавством порядку.
 • Куріння тютюнових виробів у місцях масового перебування людей, на територіях громадського користування: парки, сквери, площі, зупинки маршрутних транспортних засобів (за винятком спеціально відведених для цього місць).
 • Торгівля за межами ринків у невстановлених для цього місцях, без погодження Сквирської міської ради.
 •  Розпиття спиртних напоїв в громадських місцях (крім ресторанів, кафе, барів, що мають відповідну ліцензію та дозвіл).
 •  Виїзна торгівля алкогольними та тютюновими виробами.
 • Продаж алкогольних напоїв на території парків, на зупинках маршрутних транспортних засобів (в тому числі на прилеглих до них територіях).
 • Розміщення гральних автоматів на об’єктах комунальної власності, або надання землі в оренду під розміщення споруд (об'єктів) грального бізнесу.

          7.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови

7.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

7.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

7.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

7.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться комунальними підприємствами Сквирської міської ради.   

7.3.5. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.

7.3.6. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без відповідного дозволу.

7.3.7. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів.

7.3.8. Власникам індивідуальних будівель приватного сектору:

-  дозволяється висадка дерев не ближче 3 м, а кущів 1 м від спільної огорожі, чи 0,7 м від краю тротуару;

- за наявності домашніх тварин, біля хліва обладнується місце для складування гною, так щоб не було витоку рідких нечистот за територію присадибної ділянки. Забороняється складувати гній за територію присадибної ділянки, на берегах річок, струмків та інших водойм;

- туалет розташовується з таким розрахунком, щоб він був віддалений від житлових приміщень (15 м від вікон, дверей), суміжних будинків, громадських споруд, майданчиків для ігор, відпочинку, річок і струмків та в 20 м від криниць з урахуванням напрямку схилу ділянки;

- власники собак  зобов’язані утримувати їх на прив’язі і спускати з прив’язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати табличкою з відповідним написом;

- забороняється захаращувати відкриту зливову каналізацію будь-яким сміттям;

- у випадку проходження зливової водовідвідної системи по приватній території (та прилеглій) – власники цих земельних ділянок зобов’язані регулярно та своєчасно прочищати їх і підтримувати в робочому стані;

- забороняється самовільно змінювати русло зливової водовідвідної системи на приватній та території загального користування без погодження із Сквирською міською радою.

Забороняється:

         - здійснювати водовідведення на територію сусідів без їхньої згоди;

- витрушувати білизну, ковдри, килими з балконів, лоджій та на сходах багатоквартирних будинків чи кидати будь-які речі з них;

 -  здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, та інших транспортних засобів, купання тварин, прання білизни на подвір'ях громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля озер та штучних водойм, на берегах річок, водозабірних колонок, зливати в дощоприймальні колодязі рідкі побутові відходи, підключати до них відвідні каналізаційні труби;

- утримувати на балконах та лоджіях тварин, птицю, бджіл, мити балкони зливанням води, виливати з балконів, вікон, лоджій воду, чи будь-які інші рідини та нечистоти;

- висаджувати городні культури, пасти худобу, птицю на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, вулицях, площах, парках, пляжах, в санітарних зонах об'єктів водопостачання.

Керівники організацій, що займаються обслуговуванням багатоквартирних будинків повинні забезпечити входи до під’їздів будинків дошками оголошень.

7.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

підприємств, установ, організацій та закріплених (прилеглих) територій

7.4.1. Підприємства (приватні підприємці), установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

7.4.2. Визначення меж та утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до додатку 1 до цих Правил.

7.4.3. Посадові особи підприємств, установ, організацій, приватні підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених (прилеглих) за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємствами територіях, відповідно до законодавства.

7.4.4. Керівники (власники) підприємств, установ, організацій усіх форм власності, власники індивідуальних садиб забезпечують вивіз побутового сміття зі своєї прилеглої (закріпленої) території  шляхом укладення відповідних договорів.

7.4.5 Керівники (власники) підприємств, установ, організацій усіх форм власності, приватні підприємці зобов'язані не допускати захаращування територій, забезпечити утримання їх в належному санітарно-епідеміологічному стані та естетичному вигляді.

7.4.6. Зупинки маршрутних транспортних засобів та прилегла до них територія закріплюються рішенням Сквирської міської ради за суб'єктами господарювання для утримання та прибирання.

7.4.7. Суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), що діють на території Сквирської міської ради, які не мають прилеглих територій, укладають договори з Сквирською міською радою на дольову участь в благоустрої громади шляхом внесення грошових коштів, або за ними можуть закріплюватися для утримання території місць загального відпочинку, міських пляжів, парків та інші території.

7.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд

7.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

7.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

7.6. Порядок санітарного очищення території Сквирської міської ради

7.6.1. Санітарне очищення території Сквирської міської ради здійснюється на підставі узгодженої та затвердженої в установленому порядку схеми, включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території громади відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень Сквирської міської ради, чинного законодавства.

Формування системи поводження з відходами здійснюється шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних для того чи іншого населеного пункту схем і методів збирання, перевезення та знешкодження цих відходів з урахуванням щільності забудови, типів та наявного парку сміттєвозів, сміттєзбірників у порядку, визначеному законодавством. 

Власники будинковолодінь (наймачі) зобов'язані забезпечувати санітарне очищення власних, прилеглих (закріплених) територій шляхом укладання договорів на вивіз та утилізацію відходів.

При укладенні договорів суб’єктами підприємницької діяльності повинна враховуватись вся площа належної, прилеглої (закріпленої) території суб'єкта господарювання.

7.6.2 Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

1) покриття проїжджої частини вулиць, провулків Сквирської міської ради, а також покриття тротуарів, площ, за кошти бюджету громади покладається на уповноважені Сквирською міською радою органи;

2) тротуарів, покриття проїжджої частини місцевих доріг, територій, закріплених (прилеглих) з приватними домоволодіннями  – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на Сквирську міську раду, або уповноважені нею органи;

3) дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території покладається на балансоутримувача будівель;

4) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини, інших прилеглих (закріплених) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

5) тротуарів, територій, прилеглих до об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

6) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

7) прилеглих зон до автозаправних станцій - покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти (50 м від земельної ділянки, що надана в користування);

8) прилеглих до гаражів та МАФів 20 метрів по периметру - покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів) МАФів, індивідуальних гаражів;

9) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 20 м від межі території даних об’єктів - покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

10) лісопосадок - покладається на власників/користувачів суміжних земельних ділянок;

11) зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі - покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки або на власників торгівельних кіосків, що розташовані на їх території та у радіусі 20 метрів від території зупинки, стоянки;

12) парковок та автостоянок - покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором та у радіусі 20 метрів від території зупинки, стоянки;

13) зелених насаджень парків та скверів, меморіальних, санітарно-захисних зон, та інших зон, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку - покладається на їх балансоутримувачів, якщо інше не передбачено угодами на здійснення благоустрою;

13) автостанції - покладається на відповідні підприємства, що утримують майно автостанції на балансі;

14) мостів - покладається на їх балансоутримувачів.

Рішенням Сквирської міської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах території громади. У випадку відсутності прилеглої території між двома об’єктами господарювання менше подвійної норми вказаної у підпунктах даного пункту – прилегла територія ділиться пропорційно.

7.6.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані, при цьому тротуари та прилегла територія прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю (включно і 1 м за ним);

2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або на полігон твердих побутових відходів.

3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

4) регулярне прибирання урн, місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) вивезення сміття з території загального користування, ринків здійснювати один раз на день, а від населення, що мешкає у багатоквартирних будинках, з домоволодінь приватного житлового фонду, згідно з укладеними договорами. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше одного разу на тиждень (у випадку їх наявності);

6) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, незалежно від наявності урн, що знаходяться на входах до підприємств, установ, організацій, магазинів;

7) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

8) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

9) регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні та аварійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення, спалювання категорично забороняється;

10) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

11) проводити заходи, що забезпечують збереження та утримання насаджень, квітників, газонів;

12) проводити заходи по боротьбі з гризунами, синантропними комахами та безпритульними тваринами;

13) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

14) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, шляхом садіння нових;

15) не допускати пошкодження елементів благоустрою Сквирської міської ради розташованих на прилеглих територіях;

16) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

17) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

7.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб - підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, - біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40 м;

4) транспортні та інші підприємства - відповідно до вимог цих Правил.

7.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

7.6.6. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.7. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій забезпечує нормальний рух пішоходів та транспорту і включає:

1) підмітання та зсув снігу: роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в перше чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

 2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень: забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або на полігон твердих побутових відходів;

         3) усунення слизькості: під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, шлаком або піщано-соляною сумішшю. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

7.6.8. Зимове прибирання:

 1) тротуари, доріжки у парках, скверах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані проти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами, житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

2) Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїжджої частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів проводиться в порядку, визначеному Сквирською міською радою.  

3)  Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

 - мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби);

- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, сіль) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

4) Прибирання в зимовий період і посипання піском тротуарів повинні закінчуватись до 07.00 години ранку, але у разі необхідності здійснюється протягом всього дня, а в період снігопадів, відлиг і обледеніння цілодобово.

7.6.9. Літнє прибирання:

Водостічні прийомні колодязі, зливостоки очищаються навесні після прибирання з лотків технологічних матеріалів, пісочно-сольової суміші. Повторюють цю операцію до початку зимового сезону або в разі потреби. Мул і сміття, вибрані з водостічних прийомних колодязів, вивозяться протягом дня.

7.6.10. Полив проїжджої частини тротуарів, вулиць, площ, проводиться в плановому порядку із застосуванням спеціальних машин та механізмів.

7.6.11. Балансоутримувачі, підприємства, установи та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

7.6.12. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

7.6.13. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням Сквирської міської ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

7.6.14. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

7.6.15. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на Сквирську міську раду.

7.6.16. Проєктами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань необхідно передбачати заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів, процесів підтоплення та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування, а також заходи по водовідведенню дощових вод.

7.7. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій

7.7.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території 

об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій здійснюється відповідно цих Правил.      Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснює Сквирська міська рада за формулою:

                                        В = Пз х Сбв,

Де Пз – загальна площа території закріпленої за підприємством, установою, організацією, МАФ;

Сбв – базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

7.7.2. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, за газонами, квітниками, садовими доріжками, за садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

7.7.3. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

7.7.4. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

7.7.5. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, окремі дерева брати в короби, щоб запобігти їх пошкодженню.

7.7.6. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

7.7.7. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

7.7.8. На території зелених насаджень забороняється:

1) складувати будь-які матеріали;

2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

3) використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та площ допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;

4) обладнувати стоянки або розміщувати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

5) будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без наявності рішення Сквирської міської ради;

6) використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

7) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах;

8) ходити, кататися на ковзанах, санчатах та влаштовувати ігри на газонах;

9) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

11) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

12) пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

13) знищувати мурашники, ловити птахів і звірів ;

14) складати неокорену і непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;

15) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

16) висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій;

17) заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах рік і заток, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах;

18) збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного світу, які виростають на об’єктах благоустрою;

19) зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу у встановленому порядку.

7.7.9. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, аварійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

1) щодо насаджень, що належать до комунальної власності  - на виконавчий комітет Сквирської міської ради.

2) на прилеглих (закріплених) територіях – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я;

3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

4) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок з дня початку робіт — на замовників будівництва;

5) на пустирях, берегах водоймищ та річок — на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету Сквисрької міської ради;

6) на приватних садибах та прилеглих ділянках — на їх власників.

         5.9.6. Посадка молодих дерев, кронування старих дерев проводиться лише за рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.

7.7.10. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватись підприємствами, установами, організаціями, або громадянами в разі, якщо стан таких зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, їх майну, з обов’язковим повідомленням не пізніше одного робочого дня Сквирської міської ради.

 

7.8. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

7.8.1. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

7.8.2. Можливість вторинного використання раніше погодженої проєктної документації для проведення ремонтних робіт визначає виконавчий комітет Сквирської міської ради у кожному конкретному випадку.

7.8.3. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, а також громадяни зобов’язані:

1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів;

2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі погодженої у встановленому порядку проєктної документації та передбачених чинним законодавством дозволів;

4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проєктом, погодженим з виконавчим органом Сквирської міської ради;

5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проєкту виконання робіт.

7.8.4. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

7.9. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин

7.9.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

7.9.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

7.9.3. На головних вулицях Сквирської міської териоріальної громади має бути забезпечене освітлення вітрин.

7.9.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху або жителів квартир житлових будинків.  

7.9.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до графіка, встановленого виконавчим комітетом Сквирської міської ради, в залежності від пори року та природних умов.

7.9.6.  Балансоутримувачі, на території яких розміщено обладнання та елементи благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку, повинні утримувати їх в справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати та щорічно фарбувати.

7.10. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

7.10.1. Самовільне встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності без паспорта прив’язки заборонено.

5.10.2. Утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється їх балансоутримувачами або власниками.

7.10.3. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства, прибирання закріпленої території 20 метрів по периметру від наданої земельної ділянки.

7.10.4. Біля кожної тимчасової споруди встановлюється урна для сміття.

7.10.5. Підключення тимчасової споруди до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

7.10.6. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечено закрите стікання використаної ними води в підземні мережі централізованого каналізаційного водовідведення, не допускається встановлення нових тимчасових споруд без врахування цих вимог.

7.10.7. Під час експлуатації тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень, якщо інше не передбачено узгодженим проєктним рішенням та розрахунком відшкодування втрат озеленення, відповідною угодою. 

               7.11. Порядок утримання елементів благоустрою

                      при розташуванні зовнішньої реклами

7.11.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконавчим комітетом Сквирської міської ради порядку.

 7.11.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території Сквирської міської ради здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих виконавчим комітетом Сквирської міської ради.

7.11.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території Свирської міської ради, виконуються з обов'язковим відновленням або проведенням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

7.11.4. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

7.11.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі проведення інших робіт з відновлення благоустрою Сквирської міської ради у відповідності до погодженої проєктної документації.

7.11.6. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площ, вулиць Сквирської міської ради на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

7.11.7. Розташування всіх видів рекламних засобів в оновлених частинах громади обмежено збереженням просторового сприйняття реконструйованих проспектів та вулиць громади.

7.11.8. Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення) і не менше однократної відстані для конструкцій міського (сіті) формату.

7.11.9. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

7.11.10. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво змінювати вигляд їхніх фасадів.

7.11.11. Забороняється розташування рекламних засобів:

1) на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

2) на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, природних заповідників, парків, на квітниках та деревах.

7.11.12. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

7.11.13. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування, при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з комунальним підприємством «Сквираблагоустрій» на прибирання території.

7.11.14. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

7.11.15. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

7.11.16. Фундаменти рекламних засобів не повинні виступати за рівень ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні повинні бути декоративно оформленими.

7.11.17. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з'єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з'єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

7.11.18. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

7.11.19. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою Сквирської міської ради відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою Сквирської міської ради несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).

 7.11.20. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконавчим комітетом Сквирської міської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

7.11.21. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями Правил благоустрою території Сквирської міської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах.

7.11.22. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

7.11.23. Контроль за додержанням Правил благоустрою території Сквирської міської ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють уповноважені виконавчим комітетом Сквирської міської ради органи та інші органи відповідно до законодавства. 

                                 7.12. Порядок утримання мостів

7.12.1. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїжджої частини та тротуарів, при необхідності проводиться миття проїжджої частини та тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Прибиральні роботи проводять не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від конкретних умов.

7.12.2. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Обов’язково очищуються від снігу та льоду водовідні пристрої (трубки, лотки), що попереджують потрапляння води у деформаційні шви. Прибирання снігу та льоду на стальних конструкціях повинні забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском, шлаком, піщано-соляною сумішшю.

7.12.3. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

7.12.4. Відповідальність за якість виконання робіт по прибиранню та утриманню у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.

7.12.5. Забороняється рух на мостах транспортних засобів що забруднюють проїжджу частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками.

7.13. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дошок та інших)

7.13.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дошок та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

7.13.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території Сквирської міської ради, що належать до комунальної власності, покладається на виконавчий орган Сквирської міської ради.

7.13.3. Керівники виконавчих органів Сквирської міської ради, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, підприємства, організації, заклади освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд, зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з сектором архітектури, містобудування та інфраструктури Сквирської міської ради номерних знаків, їх освітлення в нічний час.

7.13.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, зелених зон за погодженням з сектором архітектури, містобудування та інфраструктури Сквирської міської ради, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

7.14. Правила утримання тварин

7.14.1. Власники собак зобов'язані утримувати їх на прив'язі і спускати з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі. Про наявність собак застерігати табличкою з відповідним написом.

7.14.2. Забороняється заводити собак у приміщення магазинів, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, культури, на територію дитячих майданчиків, пляжів та в місця масового відпочинку.

7.14.3. Відлов бродячих тварин (котів та собак) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради підприємством або особою на договірних засадах за встановленими правилами.

7.14.4. Власники, які розшукують зниклих домашніх тварин (собак, котів) зобов’язані негайно повідомити про розшук в комунальне підприємство Сквирської міської ради «Сквираблагоустрій» з метою недопущення відлову цих тварин як бродячих.

7.14.5. Вигул собак дозволяється тільки у встановлених для цього місцях, визначених рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.   

8. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

8.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів

8.1.1. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для одного виду транспорту - 1 урна. У разі призначення зупинки для двох та більше видів транспорту - не менше ніж 2 урни. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

8.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

8.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

8.2.2. При проєктуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

1) будівництво прохідних каналів (тунелів) для прокладки інженерних комунікацій та комунікацій зв’язку;

2) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання особами з інвалідністю та особами з обмеженими можливостями;

3) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю місць для машин відповідно до чинних державних будівельних норм;

4) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури, будівельних норм та правил.

8.2.3. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані:

1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки в межах землекористувань, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу виконавчого комітету Сквирської міської ради у встановленому порядку. Забороняється прийняття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера) уповноваженого органу. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт безтраншейним способом. Про закінчення робіт замовником в обов’язковому порядку повідомляються уповноважені виконкомом Сквирської міської ради органи;

4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5) у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

6) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;

7) негайно, не більше ніж за добу, прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

8) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

9) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

10) здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду виключно на підставі:

- позитивного висновку сектору архітектури, містобудування та інфраструктури Сквирської міської ради;

-  рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради на здійснення відповідної реконструкції;

- погодженого в установленому порядку проєкту, виконаного проєктною організацією, яка має відповідну ліцензію;

- дозволу Держаного архітектурно-будівельного контролю на проведення будівельних робіт;

11) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях (будівельне сміття необхідно вивозити не менше, як один раз на тиждень), виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;

12) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

13) при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території у відповідності до погодженої проєктної документації;

14) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;

15) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

16) на вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

17) улаштування паркувальних місць на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїжджої частини дороги здійснюється за рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради, оформленого у встановленому порядку.

8.2.4. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається виконавчим комітетом Сквирської міської ради на наступних умовах:

1) підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;

2) дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;

3) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

- обгородити місце перекопу стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

- при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце перекопу світловим сигналом червоного кольору;

- встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

- на ділянках вулиці, де дозволено її перекриття, встановити чіткий покажчик об'їзду;

- у випадках, передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

4) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов'язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;

5) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;

6) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

7) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проєктом, без узгодження з зацікавленими організаціями;

8) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт.

Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;

9) при виконанні перекопу в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;

10) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будівельних майданчиків влаштовані під'їзні дороги з твердим покриттям;

11) в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;

12) для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;

13) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) терміни з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;

14) проводити зворотну засипку при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїжджої частини;

15) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на набережних, у парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в терміни, вказані в дозволі (ордері);

16) виконання робіт включає відновлення благоустрою; відновлення благоустрою включає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

17) виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) термінів (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої рішеннями Сквисрької міської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;

18) при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного перекопу вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою Сквирську міську раду, пожежну інспекцію, швидку медичну допомогу, комунальні установи, всі організації, які мають підземні комунікації на ділянці перекопу, з подальшим оформленням (не більше доби) аварійного ордера. Термін дії аварійного ордера не більше трьох діб.

При відсутності дозволу (ордера) збільшення строку або об’єму проведення робіт, перекоп вважається самовільним.

8.2.5. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть за собою погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів, транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснює виконавчий комітет Сквисрької міської ради через уповноважені ним органи та інші органи відповідно до законодавства. 

 8.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

8.3.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

8.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти обов'язковим є укладання договору з комунальним підприємством «Сквираблагоустрій» на прибирання території; відновлення зелених насаджень. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

8.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Сквирська міська рада, в особі її управлінь, відділів і секторів, розпорядженням голови або рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

8.3.4. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

8.3.5. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на вулицях і дорогах Сквирської міської ради допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог цих Правил і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів. 

8.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

8.4.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші) та прилеглу (закріплену) територію. 

8.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

8.4.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджій частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

8.4.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

9. Правила дотримання тиші в громадських місцях на території Сквирської міської ради

 9.1. Органи виконавчої  влади, підприємства,  установи,  організації  та громадяни при здійсненні будь-яких видів  діяльності  з  метою  відвернення і зменшення шкідливого   впливу   на  здоров'я  населення  шуму,  неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані:

 

 • здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні,технологічні,   архітектурно-будівельні   та   інші   заходи  щодо попередження утворення та зниження шуму  до  рівнів,  установлених санітарними нормами;
 • забезпечувати під    час    роботи    закладів   торгівлі, побутового обслуговування, культури,  при проведенні концертів, дискотек, масових святкових  і  розважальних  заходів  тощо  рівні  звучання звуковідтворювальної   апаратури   та   музичних   інструментів  у
  приміщеннях і  на  відкритих  площадках,  а  також  рівні  шуму  в
  прилеглих  до них жилих і громадських будівлях,  що не перевищують
  рівнів, установлених санітарними нормами;
 •  вживати заходів щодо  недопущення  впродовж  доби  перевищень
  рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях
  і на таких територіях (захищені об'єкти):

     1) жилих будинків і прибудинкових територіях;

     2) лікувальних,         санаторно-курортних         закладів,  будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;

     3) готелів і гуртожитків;

     4) розташованих    у   межах   населених   пунктів   закладів
торгівлі,  побутового   обслуговування;

     5) інших  будівель  і  споруд,  у  яких постійно чи тимчасово
перебувають люди;

     6) парків, зон відпочинку, розташованих на території Сквирської міської ради.

     Шум на  захищених  об'єктах  при  здійсненні  будь-яких видів діяльності   не   повинен   перевищувати   рівнів,    установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

     У нічний  час,  із     двадцять  другої  до восьмої години на захищених  об'єктах   забороняються   гучний   спів   і   викрики, користування  звуковідтворювальною  апаратурою та іншими джерелами побутового  шуму,  проведення  салютів,  феєрверків,  використання піротехнічних засобів.

     Проведення на   захищених   об'єктах   ремонтних   робіт,  що супроводжуються шумом,  забороняється  у  робочі  дні  з  двадцять
першої  до  восьмої  години,  а  у  святкові  та  неробочі  дні  - цілодобово. Власник або орендар приміщень,  у яких  передбачається проведення  ремонтних  робіт,  зобов'язаний  повідомити  мешканців прилеглих  квартир  про  початок  зазначених  робіт.   За   згодою мешканців  усіх  прилеглих  квартир  ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у  святкові  та  неробочі  дні.  Шум,  що утворюється  під  час  проведення  будівельних  робіт,  не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

9.2. Вимоги  щодо  додержання  тиші  та  обмежень  певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:  

     1) здійснення  в   закритих   приміщеннях   будь-яких   видів діяльності,  що  супроводжуються  шумом,  за  умов,  що виключають проникнення  шуму  в  прилеглі  приміщення,  в  яких  постійно  чи тимчасово перебувають люди;

     2) здійснення   в   закритих   приміщеннях   будь-яких  видів діяльності,  що супроводжуються  шумом,  за  умов,  що  виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

     3) попередження    та/або    ліквідації   наслідків   аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

     4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення
правопорушень;

     5) попередження  крадіжок,  пожеж,  а також виконання завдань цивільної оборони;

     6) проведення зборів,  мітингів, демонстрацій, походів, інших масових  заходів,  про  які  завчасно  сповіщено органи виконавчої влади чи Сквирську міську раду;

     7) роботи   обладнання   і   механізмів,   що    забезпечують
життєдіяльність  жилих  і  громадських  будівель,  за  умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму
в  прилеглі  приміщення,  в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

     8) відзначення встановлених законом  святкових  і  неробочих днів,  дня міста, днів сіл інших свят відповідно до рішення Сквирської міської ради,
проведення спортивних змагань;

     9) проведення  салютів,   феєрверків,   інших    заходів   із
використанням   вибухових   речовин   і  піротехнічних  засобів  у
заборонений час за погодженням із Сквирською міською радою.

10. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою території Сквирської міської ради

10.1.  Контроль у сфері благоустрою Сквирської міської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил  та інших нормативно-правових актів.

10.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою Сквирської міської ради  здійснюється відповідно до статті 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

10.3. Контроль за станом благоустрою Сквирської міської ради, виконанням вимог цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водойм, створення місць відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій Сквирська міська рада покладає на уповноважений нею орган, про що приймає відповідне рішення.

10.4. Контроль за станом благоустрою Сквирської міської ради здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проєктів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд підприємств, установ, організацій та громадян.

10.5. Контроль у сфері благоустрою території Сквирської міської ради  здійснюється інспектором з благоустрою згідно з положенням, яке затверджується у відповідності із законодавчими нормами.

11. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території Сквирської міської ради

11.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями Сквирської міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

Посадові особи підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, громадяни несуть відповідальність за невиконання Правил благоустрою території Сквирської міської ради, а також за дії чи бездіяльність що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених (прилеглих) за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до законодавства.

11.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проєктуванні об'єктів благоустрою громади з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проєктування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

4) порушенні Правил благоустрою території Сквирської міської ради;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою громади;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення громади, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території громади;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території Сквирської міської ради тощо;

11) за порушення Правил додержання тиші в громадських місцях, відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

11.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний термін.

11.5. У випадку, якщо особа систематично не виконує вимог Правил благоустрою, або здійснює благоустрій власної, прилеглої (закріпленої) території неналежним чином, зазначена обставина є підставою для розірвання договорів користування земельною ділянкою або майном в односторонньому порядку.

11.6. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язку щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

          11.7. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

 - ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно-корисних робіт.

11.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

11.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою зійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

 11.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням виконкому Сквирської міської ради, з розрахунку на облаштування одного квадратного метра території громади або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

11.11. За порушення Правил утримання тварин винні особи несуть відповідальність відповідно до статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

11.12. Правила є загальнообов’язковими на території Сквирської міської ради, порушення норм яких тягне за собою відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

 

          

Начальник відділу капітального

будівництва, комунальної власності

та житлово-комуналного господарства                      Ольга СТЕПАНЕНКО

 


Додаток 1
до Правил благоустрою
території Сквирської міської ради

 

МЕЖІ

утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

       

 

 

 

Начальник відділу капітального

будівництва, комунальної власності

та житлово-комунального господарства                       Ольга СТЕПАНЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: