(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проєкт регуляторного акта «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади»

 
Дата публікації 8.10.2021 16:7:34
 

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проекту рішення  виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади»

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради повідомляє про розробку проєкту рішення  виконавчого комітету «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади».

 

Мета проєкту - розв'язати шляхом державного регулювання, проблему відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі громади.

 

З текстом проєкту рішення  виконавчого комітету та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на веб-сайті: http://skvira-rada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика»

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та  аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради за адресою: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул.Богачевського, 28, тел. 0456853605; або на електронну адресу: ekon_skvira@ukr.net

 

 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ___ ________ 2021 року              м. Сквира                                   № _____

 

Про затвердження  умов конкурсу з перевезення

пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах

загального користування, що не виходять за межі

 Сквирської міської територіальної громади

 

Керуючись п.п.12 п.”а” ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.ст 7,43,46 Закону України від “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 року № 634 «Про порядок підготовки  пропозицій  щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» з метою підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських та пирміських автобусних маршрутах, удосконалення і організації перевезення пасажирів автомобільним транспортом, сприяння становленню сучасного ринку послуг, створення конкурентного середовища, виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.В.Черненка.               

 

 

 

   Голова виконкому                                                           Валентина Левіцька

 

 

Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від _____________2021 №_______

 

 

 

Умови

конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської

територіальної громади

 

1.Загальна частина

1.1. Ці умови розроблені відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі - Постанова), постанови Кабінету Міністрів від 18.02.1997р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування і є обов’язковими при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Сквирської територіальної громади.

1.2. Організатором перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади є виконавчий комітет Сквирської міської ради (далі – Організатор).

Для підготовки та проведення конкурсу Організатор створює конкурсний комітет з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу на міському автобусному маршруті загального користування.

1.3. Цей Порядок визначає встановлені Організатором (обов’язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

Умови застосовуються для регулярного та недискримінаційного доступу до пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Сквирської територіальної громади.

Ці Умови є обов'язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування та перевізників-претендентів.

1.4. Терміни в цих Умовах  вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

1.5. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.6. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є: реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту; створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом; покращення якості та доступності пасажирських перевезень; створення конкурентного середовища; забезпечення оновлення рухомого складу; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів; забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

1.7. Конкурс з перевезення пасажирів на  міських автобусних маршрутах загального користування, проводяться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

Об'єктом конкурсу може бути маршрут (кілька маршрутів) міського або приміського автобусного сполучення.

 

Такими об’єктами можуть бути:

- ті, на яких спливає термін дії договору на здійснення перевезень пасажирів;

- договори на здійснення перевезень пасажирів, які було анульовано (розірвано);

- нові маршрути із затвердженими паспортами.

Об’єкт конкурсу визначається Організатором відповідно до встановленого порядку як самостійно, так і за зверненням підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб - підприємців і громадян.

На конкурс пропонуються маршрути із затвердженими паспортами.

1.8. Переможця чи переможців конкурсу визначає Організатор перевезень на підставі рішення  конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

У разі, коли щодо одного чи кількох об’єктів конкурсу, встановленого комітетом, прийнято рішення з порушенням законодавства, Організатор перевезень приймає рішення про скасування такого рішення конкурсного комітету щодо цих об’єктів та вносить його для повторного розгляду  на наступному засіданні конкурсного комітету.

 

2. Кваліфікаційні вимоги до автомобільних перевізників - претендентів

 

2.1. У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники (фізичні особи-підприємці та юридичні особи), які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані транспорті засоби (сертифікати відповідності та екологічності) відповідного класу (І, ІІ) та відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

2.2. Обов’язкові умови конкурсу:

2.2.1. Транспортні засоби, які перевізник-претендент пропонує залучити до перевезень на території Сквирської територіальної громади, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані, мати двигуни, які відповідають нормам Евро-3 або вище по викидах в атмосферу шкідливих речовин.

2.2.2. Перевізник забезпечує роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого Мінінфраструктури.

2.3. Додаткові умови конкурсу:

2.3.1. Перевізник забезпечує роботу рухомого складу на маршруті за затвердженим Організатором розкладом руху, з урахуванням обов’язкового режиму руху відповідно до паспорту маршруту.

Додаткові умови конкурсу однаково та в повному обсязі застосовуються до всіх об’єктів конкурсу.

2.3.2. Перевізник зобов'язується на умовах, визначених Організатором, встановити на кожний транспортний засіб, що працює на маршруті, GPS обладнання, забезпечити його постійне підключення і працездатність та надавати Організатору доступ до          GPS-даних для моніторингу роботи автобусів в он-лайн режимі.

Додаткові умови конкурсу однаково та в повному обсязі застосовуються до всіх об’єктів конкурсу.

2.3.3. Перевізник зобов'язується забезпечити водіїв спецодягом та контролювати дотримання водіями охайного зовнішнього вигляду (одяг, зовнішність).

2.4. Організатор перевезень приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента, який:

2.4.1. Подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію.

2.4.2. Визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації.

2.4.3. Не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

2.4.4. Не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, визначеної обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

2.4.5. Має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

2.4.6. Подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

2.4.7. Подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами конкурсу.

2.4.8. Передбачає використовувати на маршруті автобуси, які переобладнані з вантажних  транспортних засобів.

2.5. Пільгові перевезення пасажирів здійснюються відповідно до чинного законодавства та умов договору на перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування (далі – договір).

 

3. Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників

 

3.1. Персональний склад конкурсного комітету, в тому числі його голову, заступників та секретаря затверджує Організатор.

Секретар конкурсного комітету призначається Організатором з числа представників Організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

3.2. До складу конкурсного комітету входять представники органів виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, Національної поліції, територіального органу з надання сервісних послуг МВС та громадських організацій.

Кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

3.3. Чисельність складу конкурсного комітету визначається Організатором за поданням наведених у пункті 3.2 цього Порядку органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій.

3.4. Організатор може для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

3.5. Члени конкурсного комітету:

3.5.1 Беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки пропозицій за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів на міських та приміських автобусних маршрутах і забезпечують прийняття рішення про визначення  переможця конкурсу;

3.5.2 Мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

3.5.3 Зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

 

4. Оголошення про проведення конкурсу на визначення

автомобільного перевізника

 

4.1. Організатор публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування Організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу: номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);

3)  умови конкурсу;

4)  порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування організації (робочого органу), режим його роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) телефон для довідок (електронна адреса або адреса сайту) з питань проведення конкурсу.

 

5. Подання документів для участі у конкурсі

 

5.1. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з Додатками 1-4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями).

У разі продовження строку дії договору (дозволу) з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку дії договору (дозволу) подає організатору перевезень заяву за формою згідно з додатком 6.

Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених умовами конкурсу, проводить організатор перевезень.

 

5.2. Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним  перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

5.3. Документи для участі в конкурсі подаються у двох закритих конвертах (пакетах), на яких зазначається його назва, адреса і ідентифікаційний код.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить  документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття .

Конверт (пакет) з позначкою «№2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

Конверти в міру їх надходження реєструються організатором в журналі обліку з однаковим реєстраційним номером на конвертах № 1 і 2, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

5.4. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається Організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

5.5. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до Організатора у  зазначений в оголошенні про проведення  конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

5.6. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого в оголошенні строку,  не розглядаються.

5.7. Якщо перевізник-претендент бере участь на кількох об’єктах конкурсу на міських та приміських автобусних маршрутах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а поданих ним пропозицій достатньо для виконання перевезень тільки на частині об’єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в пункті 1 заяви на участь у конкурсі. У разі визнання перевізника-претендента переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається.

5.8. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до Організатора, який зобов'язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

5.9. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

5.10. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених п.5.1 цього Порядку, перевіряється Організатором не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і додатковим умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених цим Порядком, проводить представник Організатора.

5.11. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху Організатора не менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС України.

Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за власним бажанням має право в установленому Мінінфраструктури  за погодженням з МВС порядку звернутися до уповноваженого підрозділу Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС України.

Підготовлена інформація подається відповідно до вимог пункту 6.2 розділу 6 цього Порядку.

5.12. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.

5.13. Під час приймання документів Організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

5.14. Усі документи складаються державною мовою.

 

6. Проведення конкурсу та визначення переможця

 

6.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів на підставі інформації, поданої ними в конвертах №1 і 2.

6.2. Під час проведення конкурсу представники Організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента.

Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

6.3. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів, конкурсний комітет визначає переможця з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, та подає пропозиції Організатору.

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 5 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями), є підставою для визначення переможця конкурсу.

6.4. Під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах запрошуються перевізники-претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

6.5. У разі відсутності перевізника-претендента на конкурсі з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

6.6. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

6.7. Організатор перевезень визнає переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом.

У разі, коли перевізники-претенденти під час участі у конкурсі з перевезення пасажирів набрали однакову кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом голосування. Перевізника-претендента, визнаного переможцем конкурсу з перевезення пасажирів, може бути визнано таким, лише у разі, коли набрана ним за окремим об’єктом конкурсу кількість балів вища ніж нуль.

Якщо перевізником-претендентом на один чи кілька об’єктів конкурсу є тільки один автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі його відповідності вимогам статей 45 і 46 Закону України «Про автомобільний транспорт».

6.8. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або, за його відсутності, голос заступника голови конкурсного комітету – головуючого на засіданні).

6.9. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис. Аудіоматеріали та протокол  засідань зберігаються в Організатора протягом десяти  років.

6.10. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається Організатору перевезень протягом п’яти робочих днів.

Переможця чи переможців конкурсу визначає Організатор на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

Організатор перевезень протягом десяти робочих днів від дати надходження  протоколу конкурсного комітету опрацьовує матеріали проведеного конкурсу з перевезення  пасажирів та у разі відсутності зауважень до порядку проведення  конкурсу приймає рішення окремо за кожним об’єктом щодо переможця чи переможців конкурсу, а також того, хто зайняв друге місце.

За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про скасування  рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу або скасування свого рішення як за окремими об’єктами конкурсу, так і в цілому всього конкурсу.

6.11. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

- номери та назви об'єктів конкурсу;

- найменування перевізників-претендентів;

- результати поіменного голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

- рішення про результати конкурсу.

6.12 Рішення про результати конкурсу з визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету Організатор перевезень опубліковує на своєму офіційному сайті.

6.13. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом п'яти днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу.

6.14. Організатор перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному сайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов’язковим та додатковими (за наявності) умовами конкурсу та додатковими умовами обслуговування  маршруту, наданими перевізником-претендентом.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з Організатором перевезень договору такий  договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який зайняв друге місце, рейс (маршрут) включається до об'єкта іншого конкурсу.

У договорі визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу.

У разі, коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, письмово відмовився  від виконання перевезень, Організатор перевезень за відсутністю на цьому об’єкті перевізника, який зайняв друге місце, приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом.

У разі, коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, не звернувся за укладенням договору і не відмовився від перевезень, Організатор перевезень протягом 20 робочих днів з дня опублікування свого рішення надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не звернувся за укладенням договору і не розпочав виконання перевезень, Організатор перевезень приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом або надає право виконання перевезень перевізникові-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності).

Якщо перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, уклав договір і не розпочав виконання перевезень, Організатор перевезень протягом десяти робочих днів з дня укладення договору надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не розпочав виконання перевезень, Організатор перевезень розриває договір та приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом і надає право виконання перевезень автомобільному перевізнику-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності) з укладенням відповідного договору.

Якщо перевізник-претендент брав участь у конкурсі і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається окремо на кожний об’єкт конкурсу. Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, становить п’ять років.

За наявності підстав, визначених статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», строк дії договору може становити менше, ніж п’ять років.

6.15. Строк дії договору продовжується один раз на п’ять років за рішенням Організатора перевезень за наявності заяви автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу, яку він подає за формою згідно з додатком 6 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями), до якої додається наступна інформація:

- відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті (за формою згідно із додатком 2 до Постанови);

- відомості про додаткові умови обслуговування маршруту (за формою згідно із додатком 3 до Постанови);

- анкета до заяви про участь у конкурсі з перевезення пасажирів або продовження строку дії договору (за формою згідно із додатком 4 до Постанови);

- відомості щодо інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів (за формою згідно із додатком 7 до Постанови).

У разі продовження строку дії договору з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку дії договору подає Організатору заяву за формою згідно з додатком 6 Постанови.

У разі пропуску автомобільним перевізником зазначеного строку визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється за результатами конкурсу.

6.16. Договір може бути достроково розірвано Організатором перевезень в частині відносин щодо обслуговування усього (усіх) маршруту (маршрутів) та/або виконання окремих рейсів з підстав, визначених законодавством.

Організатор перевезень зобов’язаний провести конкурс не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня закінчення строку дії договору, укладеного з попереднім переможцем конкурсу. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається  після закінчення строку дії договору на перевезення, укладеного відповідно до результатів попереднього конкурсу на цьому об’єкті.

6.17. Організатор зобов’язаний:

6.17.1 Забезпечити за заявою автомобільного перевізника продовження строку дії договору, але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у разі виникнення підстав, визначених  пунктом 6.15 розділу 6 цього Порядку;

6.17.2 Забезпечити дострокове розірвання договору  з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу у разі:

- наявності фактів порушення ним умов договору. Розірвання договору відбувається після невиконання надісланого Організатором попередження такому перевізникові про недопущення порушення умов договору. У такому разі для роботи на міському та приміському автобусному маршрутах призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення строку дії договору, який було розірвано (анульовано), а в разі його відмови чи відсутності - призначається до проведення конкурсу інший автомобільний перевізник, транспортні засоби якого відповідають за параметрами, класом, категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці;

- підтвердження інформації про факт подання перевізником-претендентом недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів;

6.17.3 Укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами проведення конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:

- настання обставин, передбачених пунктами 1, 2  підпункту 6.17.2 цього Порядку на строк дії договору, який було розірвано;

- відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору;

6.17.4. У разі зупинення судом рішення щодо результатів конкурсу  призначити на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу.

6.17.5. У разі скасування судом рішення щодо результатів конкурсного комітету провести новий конкурс за об’єктом (об’єктами), за яким (якими) було прийнято таке рішення суду.

6.17.6. Контроль за виконанням умов договору здійснює Організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією за наявності відповідного звернення або доручення Організатора.

 

7. Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

7.1. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок власних коштів.

 

 

Начальник відділу економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку                                            Оксана СУСЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  Сквирської міської територіальної громади»

І. Визначення проблеми

 Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами та доповненнями) забезпечення організації пасажирських перевезень покладається:

на міських, приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території однієї територіальної
громади, - на виконавчий орган ради, що представляє інтереси відповідної територіальної громади;

Тому, проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі громади, а саме:

відсутність достатньо прозорих, передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечити безпечне та якісне обслуговування перевезень пасажирів, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями на приміських автобусних маршрутах загального користування та осіб пільгових категорій на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

 відсутність постійного та достатнього відповідно до попиту громадян, транспортного сполучення в окремих населених пунктах району.

Статтею 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських маршрутах загального користування має затверджувати Організатор перевезень.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  Сквирської міської територіальної громади»

.

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб'єкти господарювання

+

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

-

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акту, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1. Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Відмова від затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, буде неефективною, оскільки перевезення пасажирів є  видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень в громадіі. Такий підхід, на нашу думку, призведе до соціальної напруги у районі через відсутність транспортного сполучення населених пунктів з центром громади, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства. Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива № 2. Прийняття проекту акта (далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити умови конкурсу з  перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  Сквирської міської територіальної громади. Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на  міських та приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в громаді. Також буде забезпечено контроль за виконанням умов договору про організацію пасажирських перевезень автомобільним перевізником в частині дотримання затвердженого розкладу руху, схем маршрутів та дотримання швидкісного режиму руху водіями автобусів. Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним.

 

 За допомогою діючих регуляторних актів проблема не може бути розв'язана, так як Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади ніякими діючими регуляторними актами не затверджувалися.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 Цілями державного регулювання є затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади, що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, які мають бажання та можливості до оновлення рухомого складу, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських автоперевізників, забезпечить задоволення потреб населення громади у перевезеннях, та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

Також, дозволить членам конкурсного комітету об’єктивно оцінювати перевізників-претендентів щодо вигляду автобусів та матеріально-технічних баз.

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів:

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів, втрата довіри до місцевої влади через неврегульованого питання щодо регулярного, доступного транспортного сполучення, відсутність можливості контролювати суб'єктів господарювання щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території громади. Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Затвердження умов конкурсу забезпечує:

 - прозорість проведення конкурсу, що, в свою чергу, сприяє розвитку здорової конкуренції між автоперевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом;

- надання належних безпечних та якісних транспортних послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- виконання вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Витрати, пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу 72,22 грн.

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Забезпечуватиме: - населення належними, безпечними та якісними транспортними послугами; - право громадян на отримання перевезень безпечними та комфортними автомобільними транспортними засобами, що відповідають екологічним нормам; - право пільгового проїзду осіб обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій населення

Не потребує матеріальних та інших витрат.

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 1.  
 1.  

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

Вид альтернативи

 •  
 •  

Альтернатива № 1

 1.  

Буде втрачено можливість набувати № 1 право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території громади на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання додаткових прибутків. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Перевізники-претенденти матимуть можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Можливість здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків. Забезпечить суб’єктам господарювання здійснювати контроль за роботою водіїв автобусів, що підвищить безпеку дорожнього руху, громадян та інших учасників дорожнього руху.

Кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, на облаштування та придбання транспортних засобів згідно умов конкурсу становлять 13 501 047,19 грн.

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива № 1

 1.  

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

 1.  

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження умов конкурсу на відповідні об'єкти конкурсу, встановлення чітких та прозорих умовконкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування; забезпечить вибір найкращого автомобільного перевізника, який буде спроможний надавати безпечні, якісні послуги населенню, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу, як результат можливість укладання договорів з переможцями конкурсу.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян, у разі звернення їх зі скаргами до міської ради стосовно відсутності регулярних пасажирських перевезень у громаді, та якості перевезень. Для громадян - зайві витрати коштів на додатковий транспорт (наприклад, щоб доїхати з села в центр громади) та додаткові витрати часу, щоб знайти цей транспорт. Для суб’єктів господарювання - можливість втрати доходів тих суб'єктів господарювання, які мають можливість здійснювати пасажирські перевезення, але не мають на це право, так як відсутнє регулювання у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети, а саме: відсутність регулювання господарських відносин у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, а це суперечить чинному законодавству, та спричинить колапс у транспортному сполученні в населених пунктах громади, що може визвати негативну реакцію населення.

Альтернатива № 2

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода передбачається в реалізації Закону України «Про автомобільний транспорт», в частині затвердження умов конкурсу. Громадяни зможуть реалізувати права на отримання якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів. Суб'єкти господарювання матимуть право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах, а це можливість здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків, отримання відшкодування втрачених коштів внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

У разі прийняття проекту акта, держава (в особі міської ради) нестиме витрати, пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу, суб'єкти господарювання витрачатимуть кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі та придбання транспортних засобів згідно умов конкурсу 13 501 047,19 грн., громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою:

буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, що забезпечить затвердження умов конкурсу на певні об'єкти конкурсу, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах

 

 •  

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання набуття права на перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення гідних перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на міських та  приміських автобусних маршрутах загального користування. Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідного підрозділу та посадових осіб міської ради, громадських організацій, перевізників – претендентів при проведенні конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв'язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

 

 

 1. . Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблено з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначено вимоги до перевізників-претендентів, та умови їх участі у конкурсі. Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на районному рівні механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акту. Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

 

 1. . Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими  розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб'єктів мікро- та малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100 %. Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном - постійний. Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акта визначено наступні показники результативності.

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб-підприємців, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту складає 3 суб’єкта господарювання.

2. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта. Передбачається, що максимальні загальні витрати, які можуть виникнути у суб'єктів господарювання у разі придбання ними автобусів (при їх недостатній кількості) на суму 4 500 000,00 грн. складуть 13 501 047,19грн. У разі наявності необхідних для здійснення перевезень автобусів витрати складуть: 2285,88грн. – на отримання інформації про вимоги регулювання тощо (згідно з М тестом).

3. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів від господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з перевезенням пасажирів та наданням транспортних послуг – не зміниться.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – високий, а саме, повідомлення про розміщення проекту та проект розміщено на офіційному сайті Сквирської міської ради. Після виконання організаційних процедур остаточна редакція регуляторного акту (рішення виконавчого комітету), буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

5. Кількість укладених договорів про організацію пасажирських перевезень з автомобільними перевізниками – передбачається укладення 1 договору на 1 маршрут.

6. Кількість автобусів, залучених для перевезення пасажирів на маршрутах – 1 автобус (+1 резервний) на 1 маршрут.

7. Кількість отриманих скарг на роботу автомобільних перевізників – не передбачається.

 

 1. . Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з пасажирських перевезень. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься сектором розвитку житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації на підставі статистичних даних, отриманих за результатами проведеного конкурсу, та соціологічних даних, отриманих у вигляді зауважень та пропозицій від громадян – споживачів транспортних послуг, суб'єктів господарювання – надавачів цих послуг та від інших зацікавлених осіб. Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до дня набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами повторного відстеження буде можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та у разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

За результатами проведення відстежень буде можливим порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради „Про затвердження  умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Сквирської міської територіальної громади

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для дотримання вимог регулювання, проведено розробником у період з 25.02.2021 по 10.09.2021 року.

Вид консультації (публічні

Кількість

Основні результати

з/п

консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

учасників консультацій, осіб

консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі, інформація від підприємців

 

 

 

3

Отримано інформацію від перевізників про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро - та малі):

2.1 Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3 (одиниці), у тому числі: малого підприємництва 1 (одиниця), мікро 2 (одиниці).

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

Примітка: регулювання стосується суб'єктів малого підприємництва, а саме юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які потенційно можуть прийняти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Сквирської територіальної громади.

Тобто, кількість тих суб'єктів малого бізнесу, які скористаються своїм правом на участь у конкурсі, невідома. Тому для розрахунку взято потенційну кількість суб'єктів малого та мікро-підприємництва, з якими у попередні роки було укладено договори на перевезення пасажирів та які на даний час вже здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень у громадіі.

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 5 років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання

регулювання

1

 

 

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів). Розраховується як кількість необхідних одиниць обладнання * вартість одиниці. В тому числі, придбання:

4 500 000,00

0

4 500 000,00

-  резервного автобусу б/у для забезпечення  безперебійного автобусного сполучення

{1*975 000,00 тис. грн.)

1 950 000,00

0

1 950 000,00

- нового автобусу  для забезпечення перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями

(1*1 650 000,00грн.

1 650 000,00

0

1 650 000,00

 

- придбання нового автобусу для
забезпечення перевезення осіб з
обмеженими фізичними
можливостями (1*900 000,00 грн.)

900 000,00

 

900 000,00

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

(Прямі витрати на процедури повірки  (проведення первинного обстеження) в органі державної влади  +  Витрати  часу   на процедуру обліку  (на  одиицю обладнання) * вартість  часу суб 'єкта малого підприємництва (з/плата) * оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць  обладнання одному  суб 'єкту  малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та  ресурси  на  одиницю обладнання  на рік) *кількість необхідних одиниць  обладнання одному суб'єкту  малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

Оцінка   вартості  процедури обслуговування   обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур ТО на рік на одиницю обладнання *  кількість необхідних одиниць обладнання одному

 суб 'єкту  малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

6

Разом, грн.

Формула: (1+2+3-4+5)

4 500 000,00

0

4 500 000,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

 

3

 

8

Сумарно, грн. Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість  суб 'єктів малого підприємництва,  що  мають виконати   вимоги  регулювання (6 * 7)

13 500 000,00

-

13 500 000,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: Витрати  часу  на  отримання інформації    про  регулювання, отримання  необхідних    форм та  заявок  ^вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна  тата) ^оціночна кількість форм 1 год.*36,11 год.

(Законом установлено у 2021 році розмір мінімальної заробітної плати: у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 грн,.) *1  (ознайомлення  з умовами конкурсу)

36,11

-

36,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання

вимог регулювання:

- Підготовка документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення

Формула: Витрати  часу  на розробку  та  впровадження внутрішніх для суб'єкту малого підприємництва  процедур  на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб'єкта малого підприємництва  (заробітна плата) ^оціночна  кількість внутрішніх процедур (8год*36,11 грн* 11)

288,88

-

288,88

11

Процедури офіційного звітування Формула:

(Витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + Витрати часу на заповнення звітних форм + Витрати часу на передачу звітних, форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб 'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв 'язком тощо) + Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) * вартість часу суб'єкта малого підприємництва (з/плата) ^оціночна кількість оригінальних звітів кількість періодів звітності за рік

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Процедури по забезпеченню процесу перевірок Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих орган ів * вартість часу суб'єкта малого підприємництва (з/плата) ^оціночна кількість перевірок за рік

 

-

 

-

 

-

13

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

14

Разом, грн.

Формула: 9+10+11 + 12+13

324,99

-

324,99

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

 

3

16

Сумарно, грн. Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість     суб 'єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (14*15)

974,97

-

974,97

 

Це регулювання є разовим, тому розрахунок здійснюється для разового застосування
процедур.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва Сквирської міської ради.

 

Процедура регулювання

суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта

господарювання малого

підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікро-

підприємництв)

Планові

витрати

часу на

процеду

ру

Вартість часу

співробітника органу

державної

влади

відповідної

категорії

(заробітна

плата)

Оцінка

кількості

процедур

за рік, що

припада-

ють на

дію

одного

суб'єкта

Оцінка

кількості

суб'єктів,

що підпа-

дають під

дію про-

цедури

регулюван

ня

Витрати на

адміністрування

регулювання

(за рік), грн.*

 

1. Облік

-

-

-

-

-

 

суб'єкта

 

 

 

 

 

 

господарювання, що перебуває у

 

 

 

 

 

 

сфері регулювання

 

 

 

 

 

 

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

-

-

-

-

_

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): - укладання Договору на перевезення пасажирів із переможцем Конкурсу

2 год.

36,11

1

1

72,22

Разом за рік

X

X

X

X

72,22

Сумарно за 5 р.

х

X

X

X

72,22

 

* - Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік

За 5 років

п/п

 

регулювання (стартовий)

 

1

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

13 500 000,00

13 500 000,00

2

Оцінка вартості  адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання  регулювання та звітування

974,97

974,97

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання

13 500 974,97

13 500 974,97

4

Бюджетні витрати на адміністрування    регулювання суб'єктів малого підприємництва

72,22

72,22

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

13 501 047,19

13 501 047,19

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

 

Начальник відділу економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку                                             Оксана СУСЛОВА

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: