(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Проєкт регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв та погодження розміру щомісячної плати за навчання"

 
Дата публікації 8.9.2021 10:52:55
 

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв та погодження розміру щомісячної плати за навчання»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв та погодження розміру щомісячної плати за навчання» та аналізу його регуляторного впливу.

Метою даного регуляторного акта є створення належних правових підстав та умов для підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей, врегулювання питань оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв, визначення розміру щомісячної плати за навчання.

З текстом проєкту рішення  та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті: http://skvira-rada.gov.ua/

Строк приймання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються до відділу культури, молоді і спорту Сквирської міської ради за адресою: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Богачевського, 70, тел. 04568 52268; або на електронну адресу: vktur@ukr.net.

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту                                                                                    Оксана КЛЕБАНІВСЬКА

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) та Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності, затвердженого рішенням сесії Сквирської міської ради від 23.02.2021 № 35-5-VIII «Про затвердження Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності в Сквирській міській раді».

Назва регуляторного акта: рішення сесії Сквирської міської ради від ____2021 № ___ «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв та погодження розміру щомісячної плати за навчання»

Регуляторний орган: Сквирська міська рада

Розробник документу: відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради

Відповідальна особа: Клебанівська Оксана Станіславівна

Контактний телефон: 5-22-68

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання» (зі змінами), наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 за № 1004/32456, Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв, затвердженого рішенням сесії Сквирської міської ради від 21.01.2021 року № 126-4-VIII «Про затвердження Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв» зі змінами, внесеними рішенням сесії Сквирської міської ради від 02.09.2021 № 15-11-VIII «Про внесення змін до Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв» та з метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей виникла необхідність затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв і розміру щомісячної плати за навчання.

Проектом регуляторного акта передбачено порядок внесення оплати та встановлення пільг по оплаті за навчання.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі, на досягнення яких спрямоване рішення:

- врегулювання питань оплати та надання пільг по оплаті за навчання;

- збільшення власних надходжень школи;

- спрямування отриманих коштів на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, матеріальне стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист трудового колективу;

- збільшення престижності навчання у школі;

- залучення до навчання дітей пільгових категорій.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проєктом регуляторного акта пропонується встановлення чітко визначеного порядку оплати, надання пільг і розмірів плати за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає.

Обраний спосіб:

відповідає вимогам чинного законодавства України,

забезпечує досягнення цілей державного регулювання,

забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

Обраний спосіб запропонованого проекту регуляторного акта повинен забезпечити:

 • встановлення плати за навчання відповідно до вимог чинного законодавства;
 • встановлення чітко визначеного розміру плати за навчання;
 • популяризацію народних та духових інструментів з метою виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 • досягнення цілей правового регулювання та принципів державної регуляторної політики.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм, закладений в основу проєкту регуляторного акта передбачає встановлення оплати та надання пільг по оплаті за навчання, що збільшить надходження коштів на утримання школи.

Для досягнення встановленої мети пропонується :

- погодження розміру плати за навчання дітей;

- встановлення пільгових категорій дітей, як це передбачено чинним законодавством та встановлення додаткових пільг.

Враховуючи підвищення мінімальної заробітної плати та попиту на різні напрями навчання, розроблено щомісячний розмір плати за навчання.

На даний час фінансовий ресурс міського бюджету не забезпечує у повному обсязі потреби комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська школа мистецтв. Виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання закладів.

Встановлені розміри плати за навчання призведуть до покращення фінансового стану закладу, часткового покриття видатків, пов’язаних із функціонуванням, утриманням та експлуатацією.

Разом з тим, це забезпечить створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей, забезпечить доступність навчання дітям, враховуючи різний соціальний і матеріальний стан батьків (або осіб, що їх замінюють).

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження регуляторного акта не потребує додаткового фінансування.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками:

Кількісними:

 • кількість вихованців, які навчаються у школі мистецтв;
 • кількість дітей пільгових категорій, що навчається в школі мистецтв;
 • загальний обсяг коштів на фінансування школи.

Якісними:

 • аналіз плати за фінансовий рік;
 • соціальна спрямованість даного проекту;
 • результативність діяльності школи.

Соціальним наслідком від запровадження зазначеного регуляторного акта  є сприяння підвищенню ролі музичного виховання дітей з метою надання знань, формування вміння та навику за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчої самореалізації та інтелектуальному і духовному розвитку;  збільшення фінансування на утримання школи мистецтв.

Регуляторний акт стосується:

 • держави;
 • органів місцевого самоврядування;
 • населення.
 •  

Перелік витрат та вигод від впровадження запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигода

Витрати

Інтереси держави

1. Забезпечення державного впливу на порядок встановлення плати за навчання дітей у школі мистецтв.

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з встановлення плати за навчання дітей у школі мистецтв.

Не передбачено

Інтереси органів місцевого самоврядування

Забезпечення надходжень до спеціального фонду бюджету.

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Інтереси громадян

Сприяння підвищенню ролі музичного виховання дітей з метою надання знань, формування вміння та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та музичному і духовному розвитку

Збільшення витрат на учня закладу

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити заздалегідь (навіть приблизно) неможливо.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регулятивного акта буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження у терміни, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження буде здійснено через 6 місяців з дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Установлені кількісні та якісні показники результативності акта будуть порівняні із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час прийняття акту та базового обстеження.

Періодичне відстеження буде здійснено раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівняні із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

З огляду на показники результативності, відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено шляхом аналізу інформації щодо кількості дітей та обсягу надходжень плати за навчання дітей у школі мистецтв

 

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту                                                                                    Оксана КЛЕБАНІВСЬКА

 

 

ПРОЄКТ

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від            2021 року                          м. Сквира                                            №            -VIII                                                     

 

 

Про затвердження Положення про порядок оплати

та надання пільг по оплаті за навчання у

комунальному закладі Сквирської міської ради

Сквирська дитяча школа мистецтв та

погодження розміру щомісячної плати за навчання

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання», наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 за № 1004/32456, рішень сесії Сквирської міської ради від 21.01.2021 № 126-4-VIII «Про затвердження Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв» та від 02.09.2021 № 15-11-VIII «Про внесення змін до Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв», Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв (додаток 1).

2. Погодити розмір щомісячної плати за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

 

 

Міський голова                                                                Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено:

 

Секретар міської ради                                                                Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                                        В. Бачинська

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради                                                        І. Кваша

 

Виконавець

Начальник відділу культури, молоді

і спорту міської ради                                                                  О. Клебанівська

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від          2021 р. №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту», «Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання» (зі змінами), наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 за № 1004/32456, Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв, затвердженого рішенням сесії Сквирської міської ради від 21.01.2021 № 126-4-VIII «Про затвердження Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв» зі змінами, внесеними рішенням сесії Сквирської міської ради від 02.09.2021 № 15-11-VIII «Про внесення змін до Статуту комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв».

1.2. Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв та її філіалах.

1.3. Розмір плати за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв переглядається і затверджується щорічно рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради за відповідним поданням директора школи до відділу культури, молоді і спорту Сквирської міської ради.

Плата за навчання встановлюється один раз на рік з 1 вересня.

1.4. Директор комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв доводить встановлений розмір плати за навчання до відома батьків (або осіб, що їх замінюють).

2. Порядок внесення плати за навчання

2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року щомісячно до 10 числа поточного місяця та включає оплату за час канікул; періодів карантинів, які визначаються місцевими органами виконавчої влади; несприятливих погодних умов тощо та час відсутності учня на уроках незалежно від обставин.

2.2. Учні, батьки яких своєчасно не внесли оплату за навчання, до занять не допускаються. При заборгованості плати за навчання за два місяці (один минулий та один поточний), учні можуть бути відраховані з контингенту школи.

2.3. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв.

 

3. Пільги по оплаті за навчання

3.1. Пільги по оплаті за навчання надаються при наявності письмової заяви та відповідних документів, що надають право на пільгу, поданих батьками (або особами, що їх замінюють) з 1 вересня до 15 вересня поточного навчального року. В разі виникнення підстави для надання пільги пізніше зазначеного терміну, пільга встановлюється з наступного місяця після подачі заяви та необхідних документів.

3.2. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу.

3.3. При поданні батьками (або особами, що їх замінюють) документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі.

3.4. Відповідно до чинного законодавства України та враховуючи різний соціальний і матеріальний стан батьків (або осіб, що їх замінюють), пільги по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв та її філіалах встановлено таким категоріям дітей:

3.4.1. Звільняються від оплати за навчання на 100%:

а) діти із багатодітних сімей;

б) діти з малозабезпечених сімей;

в) діти з інвалідністю;

г) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Звільняються від плати за навчання на 100% діти, які навчаються на одному відділі, на 50% - на другому відділі, а за навчання на наступних відділах проводиться оплата 100%, крім дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

3.4.2. Зменшити оплату за навчання на 50%:

а) дітям, батьки яких являються учасниками АТО (ООС) – за навчання на одному відділі, а за наступні – оплата 100%;

б) дітям одиноких матерів за навчання на одному відділі, а за наступні – оплата 100%.

При навчанні двох або більше учнів з однієї сім’ї пільга за навчання встановлюється кожному учню на одному відділі, а за навчання на наступних відділах проводиться оплата 100%.

3.5. При оплаті за навчання кожного окремого учня можуть застосовуватися лише одна пільга та за відвідування лише одного відділення.

3.6. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби оплачується 100%, за наступні – 50%.

3.7. При наявності медичної довідки про звільнення дитини від фізичного навантаження протягом одного або більше місяців оплата за навчання за даний період встановлюється у розмірі 50% від встановленої вартості за навчання на відділенні.

3.8. Викладачі, керівники дитячих колективів зобов’язані ретельно вести облік пільгових категорій та надавати вчасно інформацію про відвідування завідувачам відділів. Відповідно, завідувачі відділів надають інформацію директору та доповідають на педагогічній раді.

 

4. Планування та використання доходів від плати за навчання

4.1. Облік видатків і надходжень, нарахування плати за навчання та контроль покладається на бухгалтера комунального закладу Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв.

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи і спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, матеріальне стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист трудового колективу.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням сесії Сквирської міської ради.

5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до діючих нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання.

 

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту                                                                    Оксана КЛЕБАНІВСЬКА

Додаток 2

до рішення сесії

Сквирської міської ради

від          2021 р. №

 

Розмір щомісячної плати за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв

 

Відповідно до Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв, розмір щомісячної плати за навчання у комунальному закладі Сквирської міської ради Сквирська дитяча школа мистецтв з 1 вересня 2021 року становить:

 

Вид навчання

Розмір плати, грн.

1

Естрадний вокал

150,00

2

Синтезатор, гітара

150,00

3

Фортепіано

150,00

4

Хореографія

120,00

5

Образотворче мистецтво

100,00

6

Баян, акордеон

100,00

7

Театральне мистецтво

80,00

8

Скрипка

80,00

9

Бандура, балалайка

80,00

10

Духові та ударні інструменти

60,00

 

 

Начальник відділу культури,

молоді і спорту                                                                                 Оксана КЛЕБАНІВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: