(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№7 Про заснування Стипендії Сквирської міської ради учасникам зовнішнього незалежного оцінювання

 
Дата публікації 18.1.2022 9:33:22
 

Проєкт

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 січня 2022 року                   м. Сквира                         №__-18-VIII

 

Про заснування Стипендії Сквирської міської ради 

учасникам зовнішнього незалежного оцінювання

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», рішення сесії Сквирської міської ради від 22 грудня 2020 року № 20-3-VIII «Про затвердження Програми розвитку системи освіти Сквирської міської територіальної громади  на     2021-2023 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії, з метою забезпечення заходів, спрямованих на стимулювання та розвиток інтелектуального потенціалу молоді Сквирської міської територіальної громади, відзначення учнів, які отримали найвищі результати зовнішнього незалежного оцінювання, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

  

1.  Заснувати Стипендію Сквирської міської ради учасникам зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Затвердити Положення про Стипендію Сквирської міської ради учасникам зовнішнього незалежного оцінювання згідно з додатком.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії. 

 Міський голова                                                             Валентина ЛЕВІЦЬКА


 

Погоджено:

 

Секретар міської ради                      Т. Власюк

 

Заступник міського голови                                             В. Бачинська

 

Заступник міського голови                     Л. Сергієнко

 

Начальник відділу з питань юридичного

забезпечення ради та діловодства                                  І. Кваша

 

Виконавець:

 

Начальник відділу освіти міської ради                          О. Заболотний

 

Висновок постійної комісії з питань

соціального захисту, освіти, охорони

здоров’я, культури та релігії                К. Бондарчук

 

Рекомендовано сесії проєкт рішення

-підтримати

-відхилити

-допрацювати

-внести зміни

 

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від ___ січня 2022 року

№ ___-18- VIII

 

Положення

про Стипендію Сквирської міської ради 

учасникам зовнішнього незалежного оцінювання 

 

1. Положення про Стипендію Сквирської міської ради учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Положення) визначає механізм призначення та виплати Стипендії Сквирської міської ради учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали 199 балів і вище, окрім 200 балів,  за результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО).

2. Стипендія Сквирської міської ради учасникам ЗНО (далі – Стипендія) призначається з метою підтримки інтелектуально обдарованої учнівської молоді закладів загальної середньої освіти Сквирської міської ради, а також задля підтримки молоді на місцевому рівні.

3. Стипендія призначається щороку рішенням виконкому Сквирської міської ради до Дня Незалежності України.

4. Стипендія призначається щорічно випускникам загальної середньої освіти Сквирської міської ради, які отримали 199 балів і вище, окрім 200 балів, з одного або декількох навчальних предметів, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 

5. Стипендія призначається одноразово, незалежно від кількості навчальних предметів, по яких учасники ЗНО отримали 199 балів і вище, окрім 200 балів. 

6. Список учасників ЗНО, яким призначається Стипендія, формується відділом освіти Сквирської міської ради за поданням керівників шкіл та подається до Сквирської міської ради не пізніше 25 робочих днів після оголошення Українським центром оцінювання якості освіти остаточних результатів ЗНО.

7. До списку учасників ЗНО, яким призначається Стипендія, додаються документи стосовно кожної особи, а саме:

лист-клопотання про висунення кандидата на призначення Стипендії                із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання і навчальної(них) дисципліни(н), з якої(их) за результатами ЗНО отримано 199 балів і вище, окрім 200 балів;

характеристика кандидата на здобуття Стипендії, де висвітлюються його досягнення, за підписом керівника закладу освіти за місцем навчання, скріплену печаткою;

копія сертифіката ЗНО або копія інформаційної картки до сертифіката ЗНО;

копія паспорта, завірена підписом керівника закладу освіти за місцем навчання, скріплена печаткою;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, завірена підписом керівника закладу освіти за місцем навчання  та скріплена печаткою;

згода кандидата на збір та обробку персональних даних; 

довідка щодо реквізитів для безготівкового переказу коштів на картковий поточний рахунок (IBAN).

8. Особи, яким Стипендію вже було призначено, на призначення її повторно не висуваються. Самовисування на призначення Стипендії не розглядається. 

9. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих документах, несуть суб’єкти подання.

10. Особі, якій призначається Стипендія, виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 5 000 гривень (без врахування сум оподаткування), шляхом перерахунку коштів на особистий картковий рахунок, відкритий у банківській установі України.

11. Стипендія виплачується до Дня Незалежності України.

12. Виплата Стипендії, сплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, пов'язаних із виплатою Стипендії, здійснюється Сквирською міською  радою за рахунок коштів місцевого бюджету Сквирської міської ради, в рамках відповідної міської програми.

13. Особам, яким призначається Стипендія, вручається диплом «Стипендіат Сквирської міської ради». 

14. Вручення диплома «Стипендіат Сквирської міської ради» здійснюється головою Сквирської міської ради або за дорученням заступником голови в урочистій обстановці.

15. У разі втрати або псування диплома «Стипендіат Сквирської міської ради», дублікат не видається.

16. Опрацювання документів, підготовка рішення виконкому Сквирської міської ради, ведення реєстру осіб, яким призначено Стипендію, виготовлення диплома «Стипендіат Сквирської міської ради» здійснює виконавчий апарат Сквирської міської ради.

17. Інформація про призначення Стипендії розміщується на офіційних сайтах Сквирської міської ради та відділу освіти Сквирської міської ради.

Заступниця міського голови                                        Валентина БАЧИНСЬКА

 


 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: