(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1 Звіт про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Сквирської міської ради у 2021 році

 
Дата публікації 14.1.2022 16:47:13
 

Проєкт

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я


 

від __ січня 2022 року                   м. Сквира                         №__-18-VIII

 

Звіт про здійснення державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності виконавчими 

органами Сквирської міської ради у 2021 році

    

Заслухавши звіт міського голови Валентини Левіцької про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Сквирської міської ради у 2021 році та  на виконання ст. 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 9 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  висновки постійної комісії з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури, Сквирська міська рада VIII скликання

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт міського голови Валентини Левіцької щодо здійснення  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Сквирської міської ради у 2021 році взяти до відома  (додається). 

2. Сектору інформаційного забезпечення ради оприлюднити цей звіт, шляхом розміщення на офіційному сайті Сквирської міської ради.

3. Розробникам регуляторних актів  продовжити роботу щодо здійснення всіх етапів регуляторної діяльності, включаючи планування, розроблення проектів рішень, відстеження результативності регуляторних актів.

4.  Контроль    за    виконанням   цього   рішення   покласти  на  постійну комісію з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.


 

Міський голова                                                                 Валентина ЛЕВІЦЬКА
 

Погоджено:

 

Секретар міської ради                                                    Тетяна ВЛАСЮК

 

Заступник міського голови                               Людмила СЕРГІЄНКО


 

Начальник відділу з питань 

юридичного забезпечення ради 

та діловодства міської ради                                Ірина КВАША

 

Начальник організаційного відділу

міської ради (уповноважений з питань 

запобігання та виявлення корупції)                               Віктор САЛТАНЮК


 

Виконавець:

Начальник відділу   

економічно-інвестиційної діяльності 

та агропромислового розвитку                                                  Оксана Суслова

 

Рекомендовано до винесення на 

розгляд та затвердження сесією:


 

Голова постійної комісії

з питань підприємництва, промисловості,

сільського господарства, землевпорядкування,

будівництва та архітектури                                                         Віктор Дорошенко 

Звіт 

про здійснення державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності виконавчими органами Сквирської міської ради у 2021 році

 

Протягом звітного періоду робота Сквирської міської ради та її виконавчого комітету була спрямована на забезпечення виконання положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Основна увага приділялась вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики розроблено Положення про порядок здійснення Сквирською міською радою регуляторної діяльності, затверджене рішенням Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року № 36-5-VІІІ.

Організаційне забезпечення і координацію діяльності щодо здійснення державної регуляторної політики регуляторними органами здійснює відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового комплексу міської ради. 

Відповідальною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики є постійна комісія міської ради з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.

Підготовка проектів регуляторних актів, складання аналізів їх регуляторного впливу разом з М-тестами здійснювались у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами).

З метою систематизації регуляторних актів ведеться та своєчасно оновлюється реєстр власних регуляторних актів. Станом на 31.12.2021 року у загальному реєстрі діючих регуляторних актів, прийнятих Сквирською міською радою та її виконавчим комітетом. значиться 8 регуляторних актів.

З переліком і змістом даних регуляторних актів можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі – Регуляторна політика.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік затверджений рішенням Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року №191-5-VIII.

Приймалися доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік на сесії Сквирської міської ради:

від 29.04.2021 р. №23-7-VIII;

- від 14 липня 2021 р. №14-9-VIII;

- від 02.09. 2021 р. №17-11-VIII;

- від 23.11.2021 № №04-15-VIII;

При розробці плану враховувались проблеми господарських відносин, які потребують державного регулювання на рівні місцевих органів самоврядування.

В 2021 році на сесії Сквирської міської ради розглянуто і затверджено наступні регуляторні акти:

- Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік;

- Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік;

- Про затвердження розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на 2022 рік;

- Про затвердження Порядку передачі нерухомого майна комунальної власності Сквирської міської територіальної громади в оренду;

- Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Сквира.

В 2021 році на засіданні виконавчого комітету Сквирської міської ради розглянуто і затверджено  наступні регуляторні акти:

- Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення рідких побутових відходів в межах Сквирської міської територіальної громади;

- Про затвердження умов конкурсу з визначення виконавця послуги із збору, перевезення та захоронення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів в межах Сквирської міської територіальної громади;

- Про затвердження умов конкурсу з визначення послуги управителя багатоквартирними будинками в межах Сквирської міської територіальної громади.

При прийнятті даних регуляторних актів витримано усіх процедур, передбачених діючим законодавством. Проводилось місячне обговорення для отримання пропозицій та зауважень, проєкти регуляторних актів розглянуті відповідною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики, після  чого проєкти регуляторних актів були надіслані до Державної регуляторної служби України для отримання пропозицій щодо їх вдосконалення. Після отримання висновків акти затверджені на сесії міської ради або на засіданні виконавчого комітету. Вся інформація про прийняті регуляторні акти, їх зміст та аналіз регуляторного впливу розміщені на сайті міської ради https://skvira-rada.gov.ua/services/reguljatorna-politika.html.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2022 рік затверджено рішенням сесії Сквирської міської ради від 23 листопада 2021 року № 05-15-VІІІ та оприлюднено на офіційному сайті Сквирської міської ради в розділі «Регуляторна політика»

Протягом 2021 року Сквирська міська рада та її виконавчий комітет під час здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності дотримувалися основних принципів державної регуляторної політики - доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахуванню громадської думки.

Пріоритетами у забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики Сквирської міської ради та її виконавчими органами міської ради у 2022 році є:

 – неухильне дотримання розробниками регуляторних актів вимог чинного законодавства, що визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

 – зменшення регуляторного тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва шляхом розгляду діючих регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету, внесення змін та доповнень до них;

– підвищення рівня кваліфікаційної спроможності фахівців виконавчих органів міської ради щодо застосування законодавства про державну регуляторну політику;

 – активне залучення підприємців, громадських організацій, а також фахівців, експертів та науковців до участі у підготовці аналізу регуляторного впливу (оцінки витрат та економічних вигод) та М-тесту; 

– недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів; 

– обов’язкове звернення щодо отримання висновку розробниками рішень до Державної регуляторної служби України при наявності ознак правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарської діяльності.

 

 

Начальник відділу економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку                          Оксана СУСЛОВА

 
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: