(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№20 Про затвердження Програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік

 
Дата публікації 14.1.2022 11:35:5
 

 

П Р О Є К Т  

 

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я


 

від ____________ 2022 року                   м. Сквира                             № ______


 

Про затвердження Програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік

 

Розглянувши лист т.в.о. директора КП «Сквир-водоканал»            Мельничука С.Г. від 15.12.2021 № 386 щодо розгляду Програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік, з метою забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира, задоволення потреб споживачів м. Сквира у питній воді належної якості, ефективного використання коштів міського бюджету, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища,  Сквирська міська рада VIII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік, що додається.

2. Фінансовому управлінню Сквирської міської ради передбачати у міському бюджеті видатки на фінансування заходів ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального майна, житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища.


 

Міський голова                            Валентина ЛЕВІЦЬКА

ПОГОДЖЕНО :

Заступник міського голови                        Людмила СЕРГІЄНКО

Заступник міського голови                                     Валентина БАЧИНСЬКА

Секретар міської ради                                             Тетяна ВЛАСЮК

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                       Наталія ЗГАРДІВСЬКА

 

Начальник відділу з питань 

юридичного забезпечення ради 

та діловодства міської ради                          Ірина КВАША

 

Начальник організаційного відділу

міської ради (уповноважений з питань 

запобігання та виявлення корупції)                          Віктор САЛТАНЮК 


 

ВИКОНАВЕЦЬ:

Т.в.о. начальника відділу капітального 

будівництва, комунальної власності та 

житлово-комунального господарства                       Світлана ЛУПУЛ 

 

Рекомендовано до внесення на 

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

комунального майна, ЖКГ, благоустрою

та охорони навколишнього середовища                     Микола СИВОРАКША


 

        Додаток 1

до рішення сесії

Сквирської  міської ради

 від _________№  - -VIII

 

ПРОГРАМА 

 

ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО -КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА СКВИРА  З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 НА 2022 РІК 

м. Сквира

2022 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопроводу та каналізації, поліпшення якості централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Програма забезпечує збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя мешканців м. Сквира.

Розроблення Програми обумовлено:

-    незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення м. Сквира;

-    застосуванням застарілого обладнання в системах водопостачання та водовідведення в м. Сквира;

-    високою енергоємністю обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

-    обмеженістю інвестицій та дефіцитом власних фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Реалізація Програми дозволить забезпечити беззбиткову роботу підприємства, його здатність самостійно інвестувати заходи на системах водопостачання та водовідведення при збереженні належного рівня та якості послуг з оптимальними, економічно-обґрунтованими тарифами.

Основними напрямками Програми сталої та ефективної роботи водопровідно-каналізаційного господарства міста Сквира на 2022 рік є:

        -   поліпшення якості води;

 • підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення; недопущення перебоїв постачання питної води у пікові місяці споживання;

 • скорочення невиробничих втрат води і витоків;

 • встановлення будинкових приладів обліку питної води;

 • підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

 • економія водних ресурсів;

 • поліпшення якості очищення стоків;

 • удосконалення системи управління;

 • забезпечення беззбиткового функціонування систем.

 • запобігання масштабних аварій в системах  централізованого  водопостачання та водовідведення.

 

 1. МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Сквира у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного середовища. 

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо: 

 • забезпечення, відповідно до потреб, фінансування заходів Програми з різних джерел: державний, міський  бюджети, кошти інвесторів, кошти підприємства;

 • введення в дію нових джерел водопостачання та ліквідація свердловин, що подають воду з відхиленням від нормативу, що забезпечить подачу питної води гарантованої якості;

 • посиленого контролю за якістю питної води;

 • оновлення та модернізації об’єктів водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування;

 • удосконалення систем забору, транспортування питної води та водовідведення;

 • удосконалення технології очищення стічних вод;

 • приведення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно  обґрунтованих.

 

 1. 3. СУЧАСНИЙ СТАН 

 2. ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА М.СКВИРА 

Споживачі міста забезпечуються послугами водопостачання та водовідведення через системи водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Сквир-водоканал» (далі — КП "СВ").

 

3.1. Опис технічного стану систем водопостачання

Система водопостачання м. Сквира  забезпечується з підземного джерела – Сквирського родовища підземних вод. На балансі та обслуговуванні  КП «Сквир-водоканал»  знаходяться 14 свердловин. 

У структурі послуг водопостачання більше  90% від їх загального обсягу надається населенню.

Відсоток охоплення споживачів приладами обліку:

- абоненти багатоквартирних будинків  – 97 %;

- абоненти приватного сектора – 70,6%;

- організації та підприємства – 86%.

Забезпечує подачу води за нормативом  у розподільчу мережу насосна станція водопроводу другого підйому –  1 од., яка обліковується   на балансі КП «СВ». Загальна кількість встановлених насосних агрегатів на насосній станції – 5 одиниць, із них, які відпрацювали амортизаційний період  - 3 од.  

Добовий підйом води – 1,5 тис. куб. м.

Мережі водопроводу – 60 км, з них аварійні (ветхих) – 42 км, або 70%.

 

3.2. Опис технічного стану систем водовідведення

У 6-ти насосних каналізаційних станцій підприємства налічується 15 насосних агрегатів, з яких 12, або 80%, відпрацювали амортизаційний період. Пропускна спроможність каналізаційної системи – 1,5 тис. куб. м на добу.

У господарському віданні КП «Сквир-водоканал» знаходяться  каналізаційні мережі протяжністю 56 км, з яких 39 км, або 69,6%, зношені.

Проблемними питаннями системи водовідведення є зношеність каналізаційних мереж, насосів та обладнання каналізаційних насосних станцій, недостатня ефективність процесів очищення стічних вод на очисних спорудах, знос основних споруд та технологічних мереж, що може призвести до масштабних аварій в системі централізованого водовідведення.

 

3.3 Економічний стан  КП «СВ»

Збитковий фінансовий результат господарської діяльності підприємства впродовж 2021 року, передусім обумовлений збитковістю тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення. 

Встановлені тарифи  на послуги з водопостачання та водовідведення згідно рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради № 1613/161 від 04.11.2020 року для населення введені в дію з 01.02.2021 року, для бюджетних установ та підприємств комунальної форми власності, а також для інших суб’єктів господарювання згідно рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради №11/13 від 18.05.2021 року введені в дію з 01.06.2021 року, окупність послуг водопостачання становить 84,5 %, послуг водовідведення – 82,9 %.

Також, незважаючи на зростання обсягів надання послуг,  зростання обсягів виробничих витрат підприємства значно перевищує, Це пояснюється  неплинним зростанням рівня інфляції в країні, та високим рівнем дебіторської заборгованості населення за спожиті послуги .

Фінансовим результатом звичайної діяльності  КП "СВ" за 9 місяців 2021 року є збиток у сумі  849 тис. грн.

Витрати від звичайної діяльності за 9 місяців 2021 року на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення склали 9351,6 тис. грн.. За підсумками 9 місяців 2021 року, собівартість послуг централізованого водопостачання склала 22,72 грн., водовідведення — 39,13 грн.

Причинами збільшення витрат у 2021 році стало зростання від закладених в діючий тариф вартості електроенергії на 43,6%, підняття мінімальної заробітної плати на 27,0%, збільшення вартості витратних матеріалів.


 

3.4 Шляхи фінансової стабілізації

1. Ввести в дію нові економічно обґрунтовані тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення;

 2. Для забезпечення споживачів питною водою гарантованої якості та підвищення системи  водовідведення розроблені заходи;

 1. 3. Посилення претензійної та позовної роботи зі стягнення дебіторської заборгованості;

4. Для зниження наднормативних втрат необхідно виконати заходи, спрямовані на збільшення реалізації послуг:

- встановлення будинкових приладів обліку води;

- вирішення питання обліку каналізаційних стоків із вигрібних ям приватного сектора;

5. Зниження рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг та  забезпечення виконання заходів Програми;

6.  Відшкодування різниці в тарифах відповідно до чинного законодавства; 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

         Виконання Програми дозволить створити умови для забезпечення населення м. Сквира питною водою гарантованої якості, підвищити якість наданих послуг, забезпечити надійність функціонування систем водопостачання та водовідведення, підвищити безпечність об'єктів водопостачання і водовідведення та запобігти їх негативному впливу на навколишнє природне середовище, зокрема:

       В економічній сфері:

- зменшити енерговитрати у системах водопостачання і водовідведення на 3% до технічно обґрунтованого мінімального рівня;

- знизити витоки і невраховані витрати води на 3% від діючого нормативного значення шляхом встановлення приладів обліку та оптимізації режимів роботи розподільної мережі;

- забезпечити до 2023 року установку по будинкових приладів обліку у всіх багатоквартирних будинках;

- за рахунок впровадження новітніх технологій очищення стічних вод знизити концентрації забруднюючих речовин, що скидаються після очищення у водні об’єкти ;

- скоротити аварійність на розподільних мережах;

У соціальній сфері:

- забезпечити гарантовану якість поданої споживачам питної води у відповідності із чинними нормативами;

 

5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Оцінка вартості виконання заходів проводилася на основі такої вихідної інформації: 

• дані ТЕО та проектів отримані з урахуванням коефіцієнтів інфляції, зміни коефіцієнтів на будівельні роботи тощо; 

• укрупнені норми проектування; 

• комерційні пропозиції фірм-постачальників обладнання для водопостачання; 

• вимоги чинних ДБН на вартість робіт з проектування; 

• дані інших чинних програм  з урахуванням коефіцієнтів інфляції. 


 

                   6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

1. Фінансове забезпечення виконання  "Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік" визначається рішенням Сквирської міської ради про бюджет на відповідний бюджетний  рік. У разі змін складових фактичної вартості заходів, передбачених цією Програмою, кошти виділяються в установленому законом порядку.

2. Рішенням міської ради про затвердження змін до бюджету міста можуть вноситися додаткові заходи до «Програми розвитку житлово-комунального господарства з централізованого водопостачання та водовідведення  в м. Сквира на 2022 рік ».

3. Джерелами фінансування заходів "Програми розвитку житлово-комунального господарства з централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира на 2022 рік"  можуть бути:

- кошти міського бюджету;

- кошти комунального підприємства «Сквир-водоканал» відповідно до програм його діяльності. 

4. Виконавцями "Програми  розвитку житлово-комунального господарства  м. Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2022 рік"  визнати:

- розпорядником бюджетних коштів – Сквирську міську раду 

- одержувачами бюджетних коштів на виконання заходів Програми -   комунальне підприємство «Сквир-водоканал».

Комунальне підприємство «Сквир-водоканал» несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

Розпорядник бюджетних коштів не відповідає перед одержувачем бюджетних коштів за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з бюджету або не перерахування коштів Державною казначейською службою.

Для реалізації Програми необхідні кошти у сумі  - 4395 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів міського бюджету м. Сквира (розрахунок потреби в коштах на зазначені цілі наведено в  додатках 1,2).

 

 

Додаток 1

до Програми

 

Заходи

по капітальному ремонту, реконструкції  та будівництву водопровідної та каналізаційної системи міста Сквира

                                                                                                                                       тис.грн.

№ п/п

Назва заходу

Вартість заходу

     

1.

Гідрогеологічні роботи, експертиза та оцінка експлуатаційних  питних запасів вод ,у межах ділянок водозабору КП "Сквир-водоканал"

275

2.

Реконструкція артезіанських свердловин №4,7, в м. Сквира з встановленням лічильників обліку води на свердловинах.

1400

3.

Капітальний ремонт самопливних каналізаційних колекторів, перекладання (санація) аварійних вуличних каналізаційних мереж, ремонт очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій.   

500

4.

Придбання змінного обладнання для водопостачання та водовідведення. 

720

5.

Оснащення вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання багатоквартирних житлових будинків в м.Сквира.

1500

 

ВСЬОГО

4395

 

Додаток 2

до Програми

 

Заходи

з реконструкції мереж водопостачання та водовідведення

 

з/п

Найменування заходу

Вартість заходу 

Джерела фінансування

1.

Реконструкція системи водопостачання по вул.Новоселецька в м.Сквира – 700м 

Відповідно до ПКД

Міський бюджет

2.

Реконструкція системи водопостачання по пров.Новоселецький в м.Сквира – 100м

Відповідно до ПКД

Міський бюджет

3.

Реконструкція системи водопостачання по пров.Кільцевий в м.Сквира – 300м 

Відповідно до ПКД

Міський бюджет

4.

Реконструкція системи водопостачання по вул.Кібенка в м.Сквира – 1300м 

Відповідно до ПКД

Міський бюджет

5. 

Встановленням лічильників обліку води на 16 свердловинах

Відповідно до ПКД

Міський бюджет


 

Секретар міської ради                                                             Тетяна ВЛАСЮК

 
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: