(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№13 Про реорганізацію Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області шляхом перетворення в комунальний заклад «Сквирський центр соціальної підтримки дітей та сімей» Сквирської міської ради Київської області

 
Дата публікації 14.1.2022 13:14:59
 

Проєкт

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я

від ___ січня 2022 року              м. Сквира                             №    -18-VIII

 

Про реорганізацію Сквирського дитячого будинку «Надія» 

Сквирської міської ради Київської області шляхом перетворення 

в комунальний заклад «Сквирський центр соціальної підтримки 

дітей та сімей» Сквирської міської ради Київської області

 

Відповідно до ст. ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 834 «Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей», розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», на виконання комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна громада» на 2021 - 2022 роки, затвердженої рішенням сесії Сквирської міської ради від 21.01.2021 року № 35-4-VIII, пропозиції комісії Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії, Сквирська міська рада VIII скликання

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Реорганізувати Сквирський дитячий будинок «Надія» Сквирської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ 24890027) шляхом перетворення його в комунальний заклад «Сквирський центр соціальної підтримки дітей та сімей»  Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області з 01 квітня 2022 року.

  2. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію шляхом  перетворення відповідно до вимог чинного законодавства України.

  3. Утворити комісію з реорганізації шляхом перетворення Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області та затвердити її склад, згідно з додатком  до цього рішення.

  4. Начальнику відділу освіти Сквирської міської ради Заболотному О.В.:

4.1. Ознайомити з цим рішенням директора Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області під особистий підпис;

4.2. Попередити директора Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області про те, що з моменту створення комісії з реорганізації шляхом перетворення Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області до комісії переходять повноваження щодо управління справами, очолюваного ним закладу, що реорганізується.

  1. Голові комісії з реорганізації (перетворення) Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області здійснити передбачені законодавством заходи, пов’язані з реорганізацією (перетворення) та державною реєстрацією припинення діяльності Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області, а саме:

4.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення).

4.2. Повідомити в установленому чинним законодавством України порядку працівників Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області про припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення) та наступне їх вивільнення відповідно до частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України у зв’язку з реорганізацією закладу.

4.3. Подати до Сквирської районної філії Київського обласного центру зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення працівників Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області у зв`язку з його реорганізацією (перетворення), відповідно до чинного законодавства.

4.4. Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, зобов’язань та розрахунків Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області;

З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань надати право Сквирському міському голові Левіцькій В.П. здійснювати без погодження з Сквирською міською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії.

4.5. Провести необхідні дії щодо відповідних рахунків в банках, органах Державного казначейства України та інших дій, необхідних для припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення;

4.6. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами та подати його на затвердження Сквирської міської ради.

4.7. По закінченню терміну заявлення кредиторами вимог та завершенню всіх необхідних заходів щодо реорганізації (перетворення) Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області забезпечити подання державному реєстратору документів, встановлених законодавством, для проведення державної реєстрації припинення Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області шляхом реорганізації (перетворення).

4.8. Здійснити інші передбачені законодавством заходи, пов’язані з реорганізацією (перетворення) Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області.

5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Сквирської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та релігії.

 

 Міський голова                                                                                       Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Внесено на розгляд

Начальник відділу освіти міської ради                                    О.Заболотний

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                                   Т.Власюк

Заступник міського голови                                                            В.Бачинська

Заступник міського голови                                                                Л. Сергієнко

Начальник організаційнго відділу

міської ради (уповноважений з питань запобігання

та виявлення корупції)                                                                      В. Салтанюк

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення                      

ради та діловодства міської ради                                                          І.Кваша

 

Начальник відділу адміністративних послуг

міської ради                                                                                          С.Рибак

 

Начальник Служби у справах дітей та сім`ї

міської ради                                                                                          Н.Рогоза

Виконавець

Начальник відділу освіти                                                              О.Заболотний

Рекомендовано до винесення на 

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії Сквирської міської ради 

з питань соціального захисту, освіти, охорони 

здоров’я, культури та релігії                                                        К.Бондарчук


 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від__ січня 2022 року

№ ___ -18 –VІІІ

 

СКЛАД

комісії з реорганізації шляхом перетворення Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області 

 

Голова комісії: Майорко Наталія Володимирівна, директор Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області;

Секретар комісії:

Мазур Лариса Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти Сквирської міської ради;

Члени комісії:

1. Заболотний Олександр Вікторович – начальник відділу освіти Сквирської міської ради;

2. Рогоза Надія Анатоліївна, начальник Служби у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради;

3. Орел Тетяна Петрівна, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Сквирської міської ради.

4. Олішевська Ірина Володимирівна, голова профспілки Сквирського дитячого будинку «Надія» Сквирської міської ради Київської області .


 

Секретар ради                                                                              Тетяна ВЛАСЮК 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: