(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

3 Про затвердження Сквирської міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021- 2025 роки

 
Дата публікації 28.5.2021 16:35:23
 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____ червня 2021 року                   м. Сквира                           № ______

 

Про затвердження Сквирської міської цільової

Програми захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру, забезпечення пожежної

безпеки на 2021- 2025 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, листа Сквирського районного сектору ГУ ДСНС України в Київській області від 07.04.2021 №246, врахувавши висновки і рекомендації постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, Сквирська міська рада VIII скликання

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Сквирську міської цільову Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021- 2025 роки (далі – Програма), що додається.

2. Обсяг фінансування «Цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021- 2025 роки» визначається рішення сесії «Про бюджет Сквирської міської територіальної  громади (код бюджету 10561000000)» на відповідний бюджетний період з урахуванням відповідних змін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

Міський голова                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА

м.Сквира

червня 2021 року

         №- 8 -VІІІ

Погоджено :

Секретар міської ради                                                          Т. Власюк

Заступник міського голови                                                   В.Черненко

Заступник міського голови                                                   Л. Сергієнко

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                               І. Кваша

Виконавець

Начальник відділу капітального будівництва,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства                                                                         О.Степаненко

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

регламенту, депутатської етики,

законності та правопорядку                                               В.Гриша

 

Сквирська міська цільова програма захисту населення

і  територій від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного  характеру, забезпечення пожежної безпеки

на 2021-2025 роки

 

ЗМІСТ

стор.

 

1.   Паспорт Програми                                                                              3

 

2.   Загальні положення                                                                              4

 

3.    Визначення проблем,  на розв’язання  яких спрямована Програма     5

 

4.    Мета  Програми                                                                                        7

 

5.    Шляхи і способи  розв’язання проблем,  обсяги  та джерела

       фінансування Програми                                                                            7

 

6.    Перелік  завдань (напрямків) і  заходів Програми                                8

 

7.    Очікувані результати виконання Програми, визначення                     21

       її ефективності

 

8.   Координація та контроль за ходом виконання Програми                      23

                                                           

Додатки до Програми:

Додаток  1. Ресурсне забезпечення Програми                                             24

Додаток  2. Показники продукту Програми                                             25

Додаток 3. Перелік завдань (напрямків) і заходів  Програми                     29

Додаток 4. Перелік коштів, які необхідні для створення та

обладнання рятувальних постів, підготовки плавців – рятувальників

та на виготовлення наглядної агітації по профілактиці надзвичайних

ситуацій на воді протягом 2021-2025 років у Сквирській громаді         42

Додаток 5. Перелік населених пунктів громади,  у яких планується

розміщення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (центрів

безпеки)                                                                                                       43

 

 

 

1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Сквирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

про схвалення проекту Програми

Рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради від_________ № _____ «Про схвалення Сквирської міської програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки  на 2021-2025 роки»

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітету Сквирської міської ради

4.

Співрозробники Програми

Сквирський  РС  ГУДСНС України у Київській області

5.

Головний розпорядник коштів

Сквирська міська рада

6.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітету Сквирської міської ради, Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області

7.

Учасники Програми 

Сквирська міська рада, підприємства, установи, організації, що входять до сфери управління міської ради,  Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області

8.

Термін реалізації Програми

2021 – 2025 роки

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми, та інші кошти

бюджет Сквирської міської ради,  кошти суб’єктів  господарювання (за згодою) 

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

________ тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

в тому числі:

2021

2022

2023

2024

2025

10.1

коштів місцевого бюджету

___

___

___

___

___

10.2

коштів інших джерел

0

0

0

0

0

 

2. Загальні положення

 

         Програма розроблена на виконання:

         Кодексу цивільного захисту України;

Указу Президента України від 25 вересня 2017 року № 283/2017 „ Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року „ Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період”;

постанов Кабінету Міністрів України:

від 09 січня 2014 року  № 11 „ Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”;

від 11 березня 2015 року № 101 „ Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”;

від 30 вересня 2015 року № 775 „ Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”;  

від 10 березня 2017 року № 138 „ Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту”;

від 27 вересня 2017 року № 733 „ Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту”;

розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації:

від 25 грудня 2015 року № 494 „ Про затвердження положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Київської області”;

від 02 лютого 2016 року № 25 „ Про регіональний матеріальний резерв Київської області”;

від 23 вересня 2016 року № 384 „ Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області”.

 Програма спрямована на:

реалізацію державної політики захисту населення і територій Сквирської міської ради від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів;

створення та подальшого розвитку спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів і формувань цивільного захисту;

         забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків при користуванні водними об’єктами Сквирської міської ради;

забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту;                                  

виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Громадянської, І –ї  та  ІІ –ї Світових воєн, а також реабілітацію територій, забруднених внаслідок військової діяльності;

         створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій  техногенного і природного характеру та їх наслідків;

реконструкцію (модернізацію) місцевої системи оповіщення керівного складу цивільного захисту та інформування населення;

проектування та створення місцевих систем оповіщення керівного складу цивільного захисту та інформування населення у Сквирській громаді;

реалізацію заходів забезпечення непрацюючого населення і особового складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту;

забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків при користуванні водними об’єктами громади, тощо;

створення підрозділів місцевої пожежної охорони та подальшого їх розвитку.

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

У зв’язку із введенням в дію з 01.07.2013 Кодексу цивільного захисту

України, а також прийняттям інших, пов’язаних з ним законодавчих та нормативно - правових актів, потребують удосконалення та  приведення     у

відповідність до законодавства організація і структура територіальної (районної) підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, планування та впровадження основних заходів цивільного захисту населення і територій.

         В сучасних умовах потребують покращення  матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту, заміни та модернізації техніки та спорядження, що перебувають на озброєнні підрозділів оперативно-рятувальних служб цивільного захисту, спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту.

         Впродовж 2018-2020 років були здійснені заходи щодо створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків районного рівня. Але зазначена робота була недостатньою, оскільки кошти з районного бюджету не виділялися.   Потрібно завершити накопичення матеріальних резервів до 100% потреби  згідно із  затвердженою номенклатурою і обсягами. 

На території громади функціонують 24 об’єкти потенційної небезпеки (ПНО), з них 6 є об'єктами підвищеної небезпеки (ОПН). 15 ПНО зареєстровані  у державному  реєстрі, 9 ПНО підлягають паспортизації та 5 ПНО необхідно вилучити з державного реєстру ПНО у зв'язку з демонтажем або не функціонуванням.

         За результатами спостережень, що здійснювалися впродовж останніх 10 років, щорічно при користуванні водними об’єктами гине від 1 до 4 громадян.  Причинами цього є користування водними об’єктами, що не призначені для

купання, нехтування правилами безпеки поводження на воді, відсутність належного облаштування пляжів та інших місць  масового відпочинку населення біля водних об’єктів.

         Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту населених пунктів Сквирської громади, в першу чергу – сільських. Впродовж останніх років кількість пожеж, збитків від них та загиблих на пожежах в постійно збільшується.

Необхідним є створення  підрозділів місцевої пожежної охорони, оскільки не створене жодне МПО у населених пунктах у зв’язку з недостатнім фінансуванням. 

Гарантоване і своєчасне оповіщення та інформування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій є одним з найважливіших завдань місцевих органів виконавчої влади, для виконання якого повинна функціонувати ефективна система оповіщення.

На сьогодні і регіональна,  і місцева системи централізованого оповіщення  керівного складу органів управління і сил Сквирської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області не відповідають  сучасним вимогам (більш як трикратне перевищення установлених строків експлуатації технічних засобів оповіщення; морально застаріла технологія обробки і передачі інформації; застаріла апаратура сповіщення).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня
2017 року № 733 „ Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері  цивільного захисту”,   враховуючи   потреби впровадити  заходи    щодо забезпечення оповіщення  на місцевому рівні,  виникає нагальна необхідність створення місцевої  системи  централізованого  оповіщення  керівного складу  цивільного захисту та інформування населення у громаді, а також підключення її до регіональної системи централізованого оповіщення.

У зв’язку із змінами в законодавстві забезпечення функціонування системи зв’язку, її експлуатаційно-технічне обслуговування та фінансування віднесено до повноважень місцевих адміністрацій.

Згідно з вимогами чинного законодавства є нагальна потреба в реалізації заходів щодо забезпечення непрацюючого населення і особового складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту.

Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів Сквирської громади, рятування людей  під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а також при користуванні водними об’єктами, матеріальне забезпечення належного реагування на надзвичайні ситуації тощо потребує виділення значних коштів з бюджетів усіх рівнів. Без належного фінансування зазначених заходів унеможливлюється організація цивільного захисту населення і територій громади.

 

4. Мета Програми

 

Головною метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення

 надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і  небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, належного функціонування місцевої  системи оповіщення, забезпечення безпеки населення на водних об’єктах, загибелі і травматизму людей на воді, створення місцевого  матеріального  резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

 

5.   Шляхи і способи  розв’язання     проблем,  обсяги  та джерела фінансування  Програми

                                                                    

         Шляхи і способи розв’язання  проблеми:

 реалізація державної  політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.                                                     

комплексне  вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом   впровадження   організаційних   засад   функціонування    системи

протипожежного захисту на усіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів  державної влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення  пожежної безпеки, удосконалення науково-технічної і ресурсної  баз, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах громади;

реконструкція (модернізація) існуючої місцевої системи централізованого оповіщення  як складової частини єдиної державної системи централізованого оповіщення та створення на її базі автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій шляхом реконструкції (модернізації) технічних засобів оповіщення для забезпечення технічної можливості виконання завдань, що покладаються на систему оповіщення в сучасних умовах;

використання в системі оповіщення цифрових телекомунікаційних систем і систем комутації, сучасних побутових електронних пристроїв отримання аудіовізуальної інформації для забезпечення збільшення чисельності населення, яке своєчасно отримує повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, та значного розширення території оповіщення, створення умов для доведення сигналів та повідомлень до осіб з інвалідністю;

визначення та облаштування місць масового відпочинку населення на воді, купання, спортивного і любительського вилову риби, закріплення їх за юридичними особами; розроблення і реалізація заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та загибелі людей на водних об’єктах;

проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи серед населення, в першу чергу серед дітей та підлітків.

Джерелами фінансування Програми є кошти міського та місцевих бюджетів усіх рівнів, у тому числі – кошти підприємств, установ і організацій усіх  форм власності, добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші, не заборонені законодавством джерела.

Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету здійснюється в обсягах, передбачених рішеннями міської ради про селищний бюджет на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів, через Сквирську міську раду.

 

6. Перелік завдань (напрямків )   і заходів Програми

 

1. Приведення у відповідність до вимог законодавства структури  Сквирської міської підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області.

 

Сектор   цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

 

Постійно (згідно з Положенням про територіальну (районну) підсистему ЄДС ЦЗ Київської області, положеннями про її місцеві ланки)

 

2. Упровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту (цивільної оборони), забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони):

2.1 Завершити технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту як об’єктів нерухомого майна.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області.

 

До 30 грудня 2021 року

 

2.2. З урахуванням результатів технічної інвентаризації коригування обліків наявного фонду захисних споруд цивільного захисту, розрахунків укриття всіх категорій населення.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

 

До 31 грудня 2022 року

 

2.3. Забезпечення врахування у місцевих бюджетах (кошторисах) витрат, пов’язаних з утриманням належних захисних споруд цивільного захисту, та здійснення відповідних  видатків на зазначені цілі.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

 

Постійно

 

2.4.Укладення угод на збереження і утримання захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у державній та кому­нальній власності, з власниками об’єктів, які їх фактично зберігають, утри­мують або використовують для власних господарчих, побутових та інших не забо­ро­нених законодавством  потреб.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

 

                                      2021-2025   роки

 

2.5.  Продовження  роботи по створенню фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) шляхом взяття на облік найпростіших укриттів, а також інших заглиблених споруд та приміщень, що знаходяться в підвальних та цокольних поверхах і можуть бути використані для укриття населення.

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

 

Постійно

 

2.6. Проведення один раз на два роки оглядів-конкурсів захисних споруд цивільного захисту.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

 

2022,  2024 роки

 

2.7. Надання проектантам, забудовникам (інвесторам),  органам місцевого самоврядування та іншим зацікавленим органам вихідних даних та завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту  при виконанні містобудівної та інших видів проектної документації.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

Постійно

 

2.8. Врахування державних будівельних норм з питань цивільного захисту в містобудівній (всіх рівнів) та іншій проектній документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розширення або перепрофілювання об’єктів промислового, соціального, побуто­вого, громадського та іншого призначення, за винятком приватних  житлових осель громадян, при вирішенні питання про виділення земельних ділянок для зазначених цілей тощо.

 

Сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету Сквирської міської ради, сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

Постійно

 

3. Реконструкція (модернізація) місцевої системи оповіщення керівного складу органів управління  Сквирської міської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області та населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварії і ліквідації їх наслідків згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 „ Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту”:

 

3.1. Підготовка проекту  створення місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у громаді.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

До 31 грудня 2022 року

 

3.2. Закупка обладнання, монтаж і введення в експлуатацію місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у громаді.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради

                                      ПАТ «Укртелеком» (за згодою)

                                      

                                        До 31 грудня 2022 року

 

3.3. Експлуатаційно-технічне обслуговування місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у громаді.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради,

ПАТ «Укртелеком»  (за згодою)

                                     
                                        Постійно

 

 

4. Забезпечення безпеки населення на водних об’єктах громади:

    

4.1. Визначення органами місцевого самоврядування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, оформлення на них відповідних документів (паспортизація).

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський РС  ГУ ДСНС України у Київській   області,   

підприємства, установи,  організації  та   орендарі водних   об’єктів

 

                                      До 01 квітня щороку

                                                        

4.2. Проведення водолазного обстеження дна акваторій пляжів (водних об’єктів) з усуненням небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжів (водних об’єктів), облаштування пляжів у відповідності до діючих вимог, укладання договорів на обслуговування з професійними аварійно-рятувальними службами.

 

водолазна служба   «Київська   обласна служба  порятунку» (за згодою),

аварійно - рятувальний загін спеціального  призначення ГУ ДСНС України у  Київській області (за згодою),  орендарі   водних об’єктів

 

Щороку перед початком купального сезону

 

4.3. Встановлення щитів з написами «Купатися заборонено» в місцях, заборонених для купання.

 

Підприємства, установи, організації, орендарі водних  об’єктів (за згодою), сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради,
ГУ ДСНС України у Київській області (за  згодою)

 

Постійно

 

4.4.  Доведення через засоби масової інформації до населення інформації, проведення круглих столів щодо правил користування водними об’єктами, поводження на воді, прийомів надання  допомоги особам, які потопають.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області, комунальна рятувально-водолазна  служба «Київська обласна служба    порятунку»  (за згодою)

                                                               

Постійно

 

4.5. Виготовлення буклетів, листівок, плакатів щодо  профілактики надзвичайних ситуацій на воді та розповсюдження їх на підприємствах, установах і організаціях громади.

 

Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області.

 

2021-2025 роки

 

4.6. Перегляд договорів оренди водних об’єктів з метою внесення змін (доповнень) до них в частині обов’язкового покладання відповідальності за дотримання правил охорони життя людей на водних об’єктах на конкретних посадових осіб. Зобов’язання їх облаштувати берегові пожежні пірси для забору води пожежними автомобілями будь-якої пори року.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, власники  та орендарі  водних об’єктів  (за згодою)

 

 Постійно

 

 

4.7. Забезпечення органами місцевого самоврядування  біля місць масового  відпочинку   населення  на   водних    об’єктах  впродовж    купального  сезону

чергування рятувальників на сезонних рятувальних постах, оснащених необхідним рятувальним облад­нанням, укладання договорів з відповідними службами на аварійно-рятувальне обслуговування, створення рятувальних постів на кожному водному об’єкті, пляжі і в місцях масового відпочинку людей, де існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради,  Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

 

Постійно

 

4.8. Проведення занять з вихованцями навчальних закладів щодо правил поведінки на воді.

Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

 

За окремим планом щороку

 

5. Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків:

 

5.1. Забезпечення  накопичення  та  утримання  матеріальних  резервів для запо­бігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак­теру та їх наслідків на об’єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, з урахуванням їх оперативної доставки до зон можливих надзвичайних ситуацій.                            

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, суб`єкти господарювання

 

Постійно

 

5.2. Забезпечення  належного  зберігання та обліку матеріальних  резервів  для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, суб`єкти господарювання

                                         

                                        Постійно

 

5.3. У разі використання матеріальних резервів  для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків забезпечення їх поповнення та подальше накопичення згідно з встановленими нормами та річними графіками за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради,  управління  фінансів

виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

Постійно

 

5.4. Забезпечення дотримання  порядку використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків відповідно до рівня надзвичайної ситуації

під час організації робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій на відповідних територіях і розташованих на них об’єктах.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

Постійно

 

5.5. У разі недостатньої кількості матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх нас­лід­ків чи повного їх використання передбачення у планах щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучення матеріальних резервів наступного вищого рівня.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

Постійно

 

5.6. Здійснення  відпуску  матеріально-технічних цінностей з матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків тільки за рішенням голови Сквирської міської ради  та органів місцевого самоврядування.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

 Постійно

                                     

5.7. Внесення змін до номенклатури матеріального резерву та накопичення засобів для забезпечення роботи формувань цивільного захисту відповідних територіальних  рівнів.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, управління фінансів виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

Постійно

 

6. Забезпечення пожежної безпеки:

 

6.1. Створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, подальший розвиток центрів безпеки громадян, добровільних протипожежних формувань, формувань цивільного захисту:

1) Надання  допомоги органам місцевого самоврядування у вирішенні проблеми щодо створення та діяльності центрів безпеки громадян,  створення нових центрів безпеки, формувань цивільного захисту іншого спрямування згідно з  п.5 додатку 4 до Програми.

 

 Сквирський РС ГУ ДСНС України

 у Київській області, сектор цивільного захисту

 виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

                                       Постійно

 

3) Надання допомоги об’єктам господарювання всіх форм власності щодо відновлення або створення нових добровільних протипожежних та аварійно-рятувальних формувань цивільного захисту.

 

 Сквирський РС ГУ ДСНС України у

 Київській  області, сектор  цивільного захисту

 виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

 Постійно

 

4) Фінансування та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони за рахунок коштів місцевих бюджетів всіх рівнів та інших джерел, незаборонених законодавством.

 

Сектор фінансів виконавчого комітету Сквирської міської ради, сектор цивільного

захисту  виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

 Постійно

 

5) Включення до генеральних планів населених пунктів земельних ділянок під будівництво центрів безпеки громадян.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, сектор містобудування  та архітектури виконавчого комітету Сквирської міської ради, відділ житлово-комунального господарства, енергоефективності та інфраструктури  виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області

 

       Постійно

 

6) Вирішення  питання щодо прийняття в державну або комунальну власність будівель, майна та техніки колишніх підрозділів пожежно-сторожової охорони, які в результаті приватизації залишились безгосподарними, з подальшою їх постановкою на баланс органів місцевої виконавчої влади.

 

Сектор   цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області.

 

2021 - 2025 роки

 

7) Розробка типових проектів будівель під розміщення центрів безпеки громадян (місцевих пожежних команд)

          

 

Сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету Сквирської міської ради, сектор   цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський  РС ГУ ДСНС України у Київській області

 

                                       2021-2025 роки

 

6.2. Цільове забезпечення пожежної безпеки:

                                                                 

1)  Забезпечення   виконання (дотримання) вимог державних будівельних норм та правил, інших нормативно-правових актів законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в містобудівній (всіх рівнів) та іншій проектній документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, реставрацію,  розширення  або

перепрофілювання об’єктів промислового, соціального, побутового, громадського та іншого призначення.

 

Сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету Сквирської міської ради, сектор   цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, відділ житлово-комунального господарства, енергоефективності та інфраструктури виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

2021-2025 роки

 

2) Забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, будинків для людей похилого віку та інвалідів, закладів культури державної та комунальної форм власності первинними засобами пожежогасіння та системами протипожежної сигналізації.

 

Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Сквирської міської ради, заклади охорони здоров’я

 

2021-2025  роки

 

3)  Приведення в робочий стан систем протипожеж­них водопроводів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, будинку для людей похилого віку та інвалідів, закладів культури державної та комунальної форм власності.

 

Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту, управління соціального захисту населення  виконавчого комітету Сквирської міської ради, заклади  охорони здоров’я,

 

2021-2025 роки

 

4) Забезпечення обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівель дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, будинків для людей похилого віку та інвалідів, закладів культури державної та комунальної форм власності.

 

Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту,  управління соціального захисту населення виконавчого комітету Сквирської міської ради, заклади  охорони здоров’я

 

2021-2025 роки

 

5)  Організація проведення щорічного обласного фестивалю дружин юних пожежників, змагань підрозділів місцевої  пожежної охорони.

 

Сквирський  РС  ГУ ДСНС України у Київській області Відділ освіти, відділ культури, молоді та спорту Сквирської міської ради

 

Щороку

 

6.3. Сприяння зміцненню боєготовності та боєздатності підрозділів державної, місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони, що розташовані на території Сквирської громади

 

                                     Сквирський РС ГУ ДСНС України    

                                       у Київській області, 7-ДПРЧ м.Сквира 1-ДПРЗ ГУ ДСНС

                                       України у Київській області

                                       (м.Б.Церква), сектор цивільного  захисту

виконавчого комітету Сквирської міської ради

 

 Постійно

 

6.4. Забезпечення дотримання  нормативних витрат води для цілей пожежогасіння в системах водопостачання населених пунктів.

 

                                      КП «Сквирське комунальне господарство»

                                       Сквирської міської ради,     Сквирський РС

                                       ГУ ДСНС України у Київській  області

        

     Постійно

 

6.5. Забезпечення  навчання населення громади правилам пожежної безпеки у побуті.

Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській  області, Відділ освіти, відділ культури молоді та спорту,  управління соціального захисту населення виконавчого комітету Сквирської міської ради, заклади  охорони здоров’я

 

                                      Постійно (згідно з планом)

        

6.6. Ініціювання розгляду на сесіях міської ради  питання щодо призначення відповідальних осіб за забезпечення на відповідній території заходів пожежної безпеки.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський РС ГУ ДСНС України у Київській області

 

                                       Щороку

 

6.8. Проведення щорічних шкільних змагань юних рятувальників „ Школа безпеки”, участь команди  громади в обласних змаганнях.

 

Відділ освіти виконавчого комітету Сквирської міської ради, Сквирський  РС ГУ ДСНС України у Київській області, Київське обласне відділення Всеукраїнського  громадського дитячого руху «Школа безпеки» (за  згодою)

 

   Щороку

 

  6.9. Укладення договорів з підприємствами, організаціями та установами, що мають спеціальну інженерну техніку для буксирування транспортних засобів під час несприятливих погодних умов у осінньо-зимовий період, а також для залучення її до ліквідації пожеж на санкціонованих і несанкціонованих сміттєзвалищах.

 

Сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради,       підприємства, організації  (за згодою)

 

Постійно

 

7. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

 

7.1. Реконструкція (модернізація) Сквирської міської системи оповіщення та

забезпечення функціонування діючої системи оповіщення:

забезпечення  проведення інвентаризації діючої системи та підготовка проекту реконструкції (модернізації) місцевої системи оповіщення;

 забезпечення  постійного  функціонування  місцевої системи  оповіщення в та її експлуатаційно-технічного обслуговування до введення в експлуатацію нової системи;

забезпечення  щорічного виконання завдань і заходів проекту реконструкції (модернізації) місцевої системи централізованого оповіщення, закупівлю та монтаж апаратури та необхідного обладнання;

         досягнення  100% рівня  забезпечення оповіщення керівного складу органів управління цивільного захисту та інформування населення про надзвичайні ситуації.

 

7.2. Створення місцевої  системи централізованого оповіщення  у громаді,  забезпечення її функціонування:

          забезпечити підготовку проектів місцевої системи централізованого оповіщення  у громаді;

забезпечення щорічного  виконання завдань і заходів проекту створення місцевої системи централізованого оповіщення  у громаді;

 забезпечення  постійного  функціонування місцевої  системи централізованого оповіщення  у громаді;

         досягнення  100% рівня  забезпечення оповіщення керівного складу органів управління цивільного захисту та інформування населення про надзвичайні ситуації.

 

         7.3. Забезпечення створення та функціонування рятувальних постів та встановлення попереджувальних знаків на водних об’єктах громади:

забезпечення безпеки людей на водних об’єктах громади та попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій.

 

7.4. Організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування:

 досягнення 100%  рівня  створення місцевого матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення функціонування складів для його зберігання.

 

7.5. Забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки:

 забезпечення  100% рівня створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони (МПО) згідно з  вимогами ДБН та чинного законодавства з пожежної безпеки;

приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного  захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення належного функціонування таких систем, створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту та технічного обслуговування  (утримання);

 підвищення вогнестійкості будівель та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами (утримання);

 приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів і їх обслуговування (утримання).

8.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій між виконавцями Програми, контроль за станом її виконання, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо здійснює  сектор цивільного захисту виконавчого комітету Сквирської міської ради.

         Інформація про хід виконання програми надсилається:  департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації   щорічно до 15 січня та  щоквартально до 05  числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

Заступник _____________
діяльності виконавчих органів ради                            ____________________

 

 

Додаток 1                                                                                                                                                  до Програми

 

Ресурсне забезпечення
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного  характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Сквирської міської ради на 2021-2025 роки

 

 

Етапи виконання Програми

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

 

Усього витрат на виконання Програми:

2021-2025 роки

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

 

-

-

-

-

-

-

міський бюджет

 

 

 

 

 

 

Кошти не бюджетних джерел

 

-

-

-

-

-

-

 

Заступник _______________
діяльності виконавчих органів                                                                                             ______________

 

Додаток 2                                                                                                                                                  до Програми

Показники продукту 
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Сквирської міської ради на 2021-2025 роки

 

 

№ п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Показники продукту  Програми

Всього витрат на виконання Програми,

тис.грн

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Забезпечення функціонування діючої системи оповіщення

тис. грн.

0

 

 

 

 

 

 

2.

Створення місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у Сквирській громаді

шт.

0

 

 

 

 

 

 

3.

Забезпечення засобами індивідуального захисту населення громади  (придбання промислових протигазів)

од

0

 

 

 

 

 

 

4.

Забезпечення створення та функціонування  рятувальних постів та попереджувальних знаків на водних об’єктах Сквирської громади

од

0

 

 

 

 

 

 

5.

Створення матеріального резерву Сквирської міської ради

од

0

 

 

 

 

 

 

6.

Утворення підрозділів місцевої пожежної охорони (МПО)

од

о

 

 

 

 

 

 

7.

Підвищення вогнестійкості будівель та споруд  шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами (утримання)

об’єкт

о

 

 

 

 

 

 

8.

Приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів і їх обслуговування (утримання)

об’єкт

0

 

 

 

 

 

 

9.

Автоматичні протипожежні системи

об’єкт

0

 

 

 

 

 

 

10.

Виведення сигналів на пульт

об’єкт

0

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

                  Показники якості

Всього витрат на виконання Програми

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Рівень забезпечення оповіщення керівного складу  органів управління цивільного захисту та інформування населення про надзвичайні ситуації

%

-

 

 

 

 

 

 

2.

Рівень створення місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у Сквирській громаді

%

-

 

 

 

 

 

 

3.

Рівень забезпечення безпеки людей на водних об’єктах Сквирської громади

%

-

 

 

 

 

 

 

4.

Рівень створення матеріального резерву Сквирської міської ради

%

-

 

 

 

 

 

 

5.

Рівень створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони (МПО)

%

-

 

 

 

 

 

 

6.

Рівень пожежного захисту

%

-

 

 

 

 

 

 

 

Заступник _______________

діяльності виконавчих органів ради                                                       

                                                                                                                                                           _______________________

Додаток 3                                                                                                                                                  до Програми

                                                                                                                

 

Перелік завдань (напрямків) та результативні показники
 Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Сквирської міської ради на 2021-2025 роки

 

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень,

у тому числі:

Очікуваний результат (в натуральних вимірниках)

1. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного та природнього характеру

 

1.Створення місцевої системи централізованого оповіщення СЦО у органах  місцевого самоврядування в ТГ

1.1.

Реконструкція старої  системи оповіщення  

 

2021-2025

 

Міська рада

міський бюджет

 

Одна місцева система централізованого оповіщення у Сквирській громаді

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

 

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.2.

 

Створення  місцевої системи централізованого оповіщення

Підготовка проекту місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО

2021-2025

 

Міська рада

міський бюджет

 

Одна місцева система централізованого оповіщення у Сквирській громаді

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

 

 

Закупка обладнання, монтаж і введення в експлуатацію місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО

2021-2025

 

Міська рада

міський бюджет

 

Одна місцева система централізованого оповіщення у Сквирській громаді

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

 

 

Експлуатаційно-технічне обслуговування місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО та Київською міською філією ПАТ «Укртелеком»

 

 

2021-2025

 

Міська рада

міський бюджет

 

Одна місцева система централізованого оповіщення у міській раді

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2. Забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків хімічного забруднення

 

 

2.1.

Забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків

Забезпечення засобами індивідуального захисту населення громади, яке потрапляє до зони

прогнозованого хімічного, а також формувань цивільного захисту

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування                   

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

Придбання промислових протигазів

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

3.Забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян

на захист їх життя і здоров’я на водних об’єктах громади

 

3.1.

 

 

 

 

 

Встановлення попереджувальних знаків, обстеження дна акваторій водних об’єктів, облаштування пляжів та інших місць масового відпочинку населення біля водних об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

 

 

 

 

Встановлення попереджувальних знаків, щорічне обстеження

дна акваторії пляжів, (водних об’єктів), облаштування  пляжів  та інших місць масового відпочинку

населення на водних об’єктах

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

3.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення створення, обладнання та утримання  рятувальних постів і рятувальних засобів на водних об’єктах

 

 

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

Підвищення  ефективності охорони життя людей на водних об’єктах

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

3.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення буклетів, листівок, плакатів по профілактиці надзвичайних ситуацій

 на воді та

 розповсюдження їх на підприємствах, установах і  організаціях громади

 

 

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

Підвищення  ефективності охорони життя людей на водних об’єктах

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

4.Створення місцевого матеріального резерву для запобігання та  ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація та здійснення запобіжних заходів на випадок  виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для  їх  локалізації та  ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових

пунктів проживання та харчування

Продовження заходів із створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків місцевого  матеріального резерву (міська рада  спільно з органами місцевого самоврядування) :  

1) придбання будівельних матеріалів та засобів загальногосподарського призначення, речового майна, запасів паливно-мастильних матеріалів;

2) забезпечення функціонування складу матеріального резерву на території Сквирської громади;

 

 

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичай

них ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків  відповідно

 до затвердженої номенклатури місцевого матеріального резерву

відповідного рівня не менше  200,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

Міська рада

Міський бюджет

 

2022

 

Міська рада

Міський бюджет

 

2023

 

Міська рада

Міський бюджет

 

2024

 

Міська рада

Міський бюджет

 

2025

Міська рада

Міський бюджет

 

5.Забезпечення пожежної безпеки, утворення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони в  громаді

 

5.

 

 

 

Забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня

протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

Забезпечення пожежної безпеки,

утворення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони в громаді

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

5.1.

 

Придбання панорамної повно лицьової маски MSA (AUER) 3S-PS MaXX дихального апарату для 7-ДПРЧ

м. Сквира

1- Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

60,0

Захист життя і здоров`я пожежного рятувальника 1-ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Київській області (м. Б.Церква)  (7-ДПРЧ м.Сквира)

2021

15,0

2022

15,0

2023

15,0

2024

15,0

2025

 

 

 

5.2.

 

Придбання апарату на стисненому повітрі AIRGOFIX з сталевим балоном 300 бар для 7-ДПРЧ

м. Сквира

1- Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області

2021-2025

Міська рада

Міський бюджет

195,0

Захист життя і здоров`я пожежного рятувальника 1-ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Київській області (м. Б.Церква)  (7-ДПРЧ м.Сквира)

2021

65,0

2022

65,0

2023

 

2024

65,0

2025

 

 

 

     5.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання пожежних рукавів для 7-ДПРЧ

м. Сквира

1- Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області

 

 

2021-2025

 

 

 

46,0

 

Покращення пожежного забезпечення 1-ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Київській області (м. Б.Церква)  (7-ДПРЧ м.Сквира)

2021

6,0

2022

10,0

2023

10,0

2024

10,0

2025

10,0

 

 

5.4.

 

Утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони (згідно з розрахунками додатка № 4)

2021

Міська рада

Міський бюджет

 

 

2022

 

 

2023

 

1

2024

 

1

2025

 

1

2025

 

1

5.5.

 

Підвищення вогнестійкості будівель та споруд, шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

50 об’єктів

2021

 

10 об’єктів

 

2022

 

10 об’єктів

2023

 

10 об’єктів

2024

 

10 об’єктів

2025

 

10 об’єктів

5.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів і їх обслуговування

 

 

 

 

 

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

50 об’єктів

2021

 

10 будівель і споруд

2022

 

10 будівель і споруд

 

2023

 

10 будівель і споруд

2024

 

10 будівель і споруд

2025

 

10 будівель і споруд

5.7.

 

 

 

 

 

 

Оснащення сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміна застарілих електричних мереж

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

 

50 об’єктів

 

 

10 об’єктів

10 об’єктів

10 об’єктів

10 об’єктів

10 об’єктів

 

2021

 

2022

 

2023

 

 

2024

 

 

 

2025

 

 

5.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащення пультами пожежного та техногенного спостереження,

виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025

Міська рада

Міський бюджет

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

5.9.

 

Придбання тепловізора для

7-ДПРЧ м. Сквира

1- Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська рада

Міський бюджет

20,0

Покращення пожежного забезпечення 1-ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Київській області (м. Б.Церква)  (7-ДПРЧ м.Сквира)

5.10.

 

Придбання захисного (бойового) одягу пожежного рятувальника (краги, каски і одяг) для

7-ДПРЧ м. Сквира

1- Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області

 

2021-2025

 

Міська рада

Міський бюджет

120,0

Захист життя і здоров`я пожежного рятувальника 1-ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Київській області (м. Б.Церква)  (7-ДПРЧ м.Сквира)

2023

60,0

2025

60,0

 

 

5.11.

 

Придбання паливо -мастильних матеріалів для

7-ДПРЧ м. Сквира

1- Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області

 

2021  -2025

Міська рада

Міський бюджет

100,0

Покращення пожежного забезпечення 1-ДПРЗ  ГУ ДСНС України у Київській області (м. Б.Церква)  (7-ДПРЧ м.Сквира)

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2024

20,0

2025

20,0

                                                                               

 

 

Заступник _______________
діяльності виконавчих органів ради                                                                                                  _____________________

 

Додаток 4                                                                                                                                                  до Програми

 

Перелік коштів, які необхідні
для створення та обладнання  рятувальних постів, підготовки плавців-рятувальників та на виготовлення наглядної агітації по профілактиці надзвичайний ситуацій на воді протягом 2021-2025 років
на території Сквирської територіальної громади

 

№ з/п

Назва громади

+ (кількість місць)

На облаш-

тування рятуваль-них постів

(тис.грн)

На підгото-

вку плав-

ців - ряту-вальників (тис.грн)

Виготов-лення буклетів, листівок (тис.грн)

Всьо-

го

(тис.

грн)

на 5 років

 

 

_____________ рада - (_)

 

 

 

 

             

 

На облаштування одного рятувального поста  –тис. грн.

На підготовку одного плавця-рятувальника    –тис.грн. (315 грн)

На  одному  рятувальному  посту                      – мінімум три плавця- 

                                                                             рятувальника.

 

 

Заступник __________________
діяльності виконавчих органів ради                              ____________

 

 

 

Додаток 5                                                                                                                                                  до Програми

Перелік населених пунктів
Сквирської територіальної громади,у яких  планується  розміщення місцевих пожежно - рятувальних підрозділів (центрів безпеки)

 

 

№ з/п

Сквирська міська рада

Загальна кількість МПРП, що необхідно додатково утворити на території (з урахуванням часу прибуття до найвіддаленішого населеного пункту не більше 20 хвилин з моменту отримання повідомлення про пожежу або надзвичайну ситуацію)

1

2

3

 

с. Шамраївка

1

 

с. Горобіївка

1

 

с. Кривошиїнці

с. Горобіївка

1

1

 

Заступник _______________                              __________________________

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: